Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Elektryczny - Teleinformatyka (S2)

Sylabus przedmiotu Systemy nadzoru i technologie ITS:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Teleinformatyka
Forma studiów studia stacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Systemy nadzoru i technologie ITS
Specjalność Sieci teleinformatyczne i systemy mobilne
Jednostka prowadząca Katedra Przetwarzania Sygnałów i Inżynierii Multimedialnej
Nauczyciel odpowiedzialny Przemysław Mazurek <Przemyslaw.Mazurek@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 3,0 ECTS (formy) 3,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW2 30 2,00,62zaliczenie
projektyP2 20 1,00,38zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Wiedza w zakresie przetwarzania obrazów

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie z technologiami stosowanymi w ITS
C-2Zapoznanie z technologiami automatycznej identyfikacji towarów oraz osób
C-3Zapoznanie z technikami nadzoru wizyjnego

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
projekty
T-P-1Realizacja projektu z zakresu przedmiotu w zakresie ITS10
T-P-2Realizacja projektu w zakresie systemów nadzoru10
20
wykłady
T-W-1Rozwiązania stosowane w ITS4
T-W-2Podsystem pomiarowy ITS, zastosowania technik wizyjnych8
T-W-3Podsystem sterujący ITS3
T-W-4Sieci teleinformatyczne w systemach: car2car, car2infrastructure2
T-W-5Systemy RFID4
T-W-6Kody kreskowe i mozaikowe2
T-W-7Systemy CCTV2
T-W-8Techniki analizy obrazów w systemach nadzoru wizyjnego2
T-W-9Metody detekcji i śledzenia ruchu pieszych w sekwencjach wideo. Zaliczenie wykładów.3
30

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
projekty
A-P-1Uczestnictwo w zajęciach20
A-P-2Praca własna studenta5
25
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach30
A-W-2Uzupełnienie wiedzy z literatury. Przygotowanie się do zaliczenia z przedmiotu w formie testu20
50

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Metoda podająca / wykład informacyjny
M-2Metoda praktyczna / zadania projektowe

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Zaliczenie projektów
S-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie w formie testu wyboru

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
TI_2A_D04-STiSM_W01
Zna technologie ITS
TI_2A_W02C-1T-W-3, T-W-2, T-W-1, T-W-9, T-W-4M-1S-2
TI_2A_D04-STiSM_W02
Zna metody nadzoru wizyjnego oraz identyfikacji
TI_2A_W07C-2, C-3T-W-5, T-W-6, T-W-7, T-W-8M-1S-2

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
TI_2A_D04-STiSM_U01
Potrafi realizować zadania projektowania rozwiązań ITS
TI_2A_U02, TI_2A_U05C-1T-P-1M-2S-1
TI_2A_D04-STiSM_U02
Potrafi realizować zadania projektowania systemów nadzoru i automatycznej identyfikacji
TI_2A_U03C-2, C-3T-P-2M-2S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
TI_2A_D04-STiSM_W01
Zna technologie ITS
2,0Nie spełnia wymogów uzyskania oceny dostatecznej uzyskując poniżej 50% punktacji z pytań zaliczenia z zakresu ITS
3,0Posiada wiedzę z ITS, udokumentowaną uzyskaniem punktacji w zakresie 50-60% z pytań zaliczeniowych z tego zakresu
3,5Posiada wiedzę z ITS, udokumentowaną uzyskaniem punktacji w zakresie 61-70% z pytań zaliczeniowych z tego zakresu
4,0Posiada wiedzę z ITS, udokumentowaną uzyskaniem punktacji w zakresie 71-80% z pytań zaliczeniowych z tego zakresu
4,5Posiada wiedzę z ITS, udokumentowaną uzyskaniem punktacji w zakresie 81-90% z pytań zaliczeniowych z tego zakresu
5,0Posiada wiedzę z ITS, udokumentowaną uzyskaniem punktacji w zakresie 91-100% z pytań zaliczeniowych z tego zakresu
TI_2A_D04-STiSM_W02
Zna metody nadzoru wizyjnego oraz identyfikacji
2,0Nie spełnia wymogów uzyskania oceny dostatecznej uzyskując poniżej 50% punktacji z pytań zaliczenia z zakresu metod nadzoru wizyjnego oraz identyfikacji
3,0Posiada wiedzę o metodach nadzoru wizyjnego oraz identyfikacji, udokumentowaną uzyskaniem punktacji w zakresie 50-60% z pytań zaliczeniowych z tego zakresu
3,5Posiada wiedzę o metodach nadzoru wizyjnego oraz identyfikacji, udokumentowaną uzyskaniem punktacji w zakresie 61-70% z pytań zaliczeniowych z tego zakresu
4,0Posiada wiedzę o metodach nadzoru wizyjnego oraz identyfikacji, udokumentowaną uzyskaniem punktacji w zakresie 71-80% z pytań zaliczeniowych z tego zakresu
4,5Posiada wiedzę o metodach nadzoru wizyjnego oraz identyfikacji, udokumentowaną uzyskaniem punktacji w zakresie 81-90% z pytań zaliczeniowych z tego zakresu
5,0Posiada wiedzę o metodach nadzoru wizyjnego oraz identyfikacji, udokumentowaną uzyskaniem punktacji w zakresie 91-100% z pytań zaliczeniowych z tego zakresu

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
TI_2A_D04-STiSM_U01
Potrafi realizować zadania projektowania rozwiązań ITS
2,0Nie spełnia wymogów uzyskania oceny dostatecznej, uzyskując punktację poniżej 50% łącznie z oceny wykonanych zadań projektowych z zakresu projektowania rozwiązań ITS
3,0Potrafi projektować rozwiązania ITS, uzyskując punktację w zakresie 50-60% łącznie z oceny wykonanych zadań projektowych z tego zakresu
3,5Potrafi projektować rozwiązania ITS, uzyskując punktację w zakresie 61-70% łącznie z oceny wykonanych zadań projektowych z tego zakresu
4,0Potrafi projektować rozwiązania ITS, uzyskując punktację w zakresie 71-80% łącznie z oceny wykonanych zadań projektowych z tego zakresu
4,5Potrafi projektować rozwiązania ITS, uzyskując punktację w zakresie 81-90% łącznie z oceny wykonanych zadań projektowych z tego zakresu
5,0Potrafi projektować rozwiązania ITS, uzyskując punktację w zakresie 91-100% łącznie z oceny wykonanych zadań projektowych z tego zakresu
TI_2A_D04-STiSM_U02
Potrafi realizować zadania projektowania systemów nadzoru i automatycznej identyfikacji
2,0Nie spełnia wymogów uzyskania oceny dostatecznej, uzyskując punktację poniżej 50% łącznie z oceny wykonanych zadań projektowych z zakresu projektowania rozwiązań systemów automatycznego nadzoru/identyfikacji
3,0Potrafi projektować rozwiązania systemów automatycznego nadzoru/identyfikacji, uzyskując punktację w zakresie 50-60% łącznie z oceny wykonanych zadań projektowych z tego zakresu
3,5Potrafi projektować rozwiązania systemów automatycznego nadzoru/identyfikacji, uzyskując punktację w zakresie 61-70% łącznie z oceny wykonanych zadań projektowych z tego zakresu
4,0Potrafi projektować rozwiązania systemów automatycznego nadzoru/identyfikacji, uzyskując punktację w zakresie 71-80% łącznie z oceny wykonanych zadań projektowych z tego zakresu
4,5Potrafi projektować rozwiązania systemów automatycznego nadzoru/identyfikacji, uzyskując punktację w zakresie 81-90% łącznie z oceny wykonanych zadań projektowych z tego zakresu
5,0Potrafi projektować rozwiązania systemów automatycznego nadzoru/identyfikacji, uzyskując punktację w zakresie 91-100% łącznie z oceny wykonanych zadań projektowych z tego zakresu

Literatura podstawowa

  1. Samuel Morgan, Intelligent Transportation Systems: Technologies and Applications, Clanrye International, 2015
  2. Lawrence A. Klein, Sensor Technologies and Data Requirements for ITS Applications, Artech House, 2001
  3. Lawrence A. Klein, Milton K. Mills, David R.P. Gibson, Traffic Detector Handbook: Third Edition, FHWA, 2006
  4. Klaus Finkenzeller, RFID Handbook: Fundamentals and Applications in Contactless Smart Cards, Radio Frequency Identification and Near-Field Communication, Wiley, 2010
  5. Weijao Lin (ed.), Video Surveillance, InTech, Rijeka, 2011

Literatura dodatkowa

  1. Joseph S. Sussman, Perspectives on Intelligent Transportation Systems (ITS), Springer, 2005
  2. Jean-Yves Dufour (ed.), Intelligent Video Surveillance Systems, Wiley, 2013
  3. Jarosław Sosnowski, Systemy elektroniczne w transporcie drogowym, Difin, 2018

Treści programowe - projekty

KODTreść programowaGodziny
T-P-1Realizacja projektu z zakresu przedmiotu w zakresie ITS10
T-P-2Realizacja projektu w zakresie systemów nadzoru10
20

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Rozwiązania stosowane w ITS4
T-W-2Podsystem pomiarowy ITS, zastosowania technik wizyjnych8
T-W-3Podsystem sterujący ITS3
T-W-4Sieci teleinformatyczne w systemach: car2car, car2infrastructure2
T-W-5Systemy RFID4
T-W-6Kody kreskowe i mozaikowe2
T-W-7Systemy CCTV2
T-W-8Techniki analizy obrazów w systemach nadzoru wizyjnego2
T-W-9Metody detekcji i śledzenia ruchu pieszych w sekwencjach wideo. Zaliczenie wykładów.3
30

Formy aktywności - projekty

KODForma aktywnościGodziny
A-P-1Uczestnictwo w zajęciach20
A-P-2Praca własna studenta5
25
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach30
A-W-2Uzupełnienie wiedzy z literatury. Przygotowanie się do zaliczenia z przedmiotu w formie testu20
50
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięTI_2A_D04-STiSM_W01Zna technologie ITS
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówTI_2A_W02Ma szczegółową wiedzę z zakresu technik wizyjnych i zna możliwości ich zastosowania w różnych dziedzinach techniki, w szczególności w automatyce, robotyce oraz elektrotechnice.
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie z technologiami stosowanymi w ITS
Treści programoweT-W-3Podsystem sterujący ITS
T-W-2Podsystem pomiarowy ITS, zastosowania technik wizyjnych
T-W-1Rozwiązania stosowane w ITS
T-W-9Metody detekcji i śledzenia ruchu pieszych w sekwencjach wideo. Zaliczenie wykładów.
T-W-4Sieci teleinformatyczne w systemach: car2car, car2infrastructure
Metody nauczaniaM-1Metoda podająca / wykład informacyjny
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie w formie testu wyboru
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie spełnia wymogów uzyskania oceny dostatecznej uzyskując poniżej 50% punktacji z pytań zaliczenia z zakresu ITS
3,0Posiada wiedzę z ITS, udokumentowaną uzyskaniem punktacji w zakresie 50-60% z pytań zaliczeniowych z tego zakresu
3,5Posiada wiedzę z ITS, udokumentowaną uzyskaniem punktacji w zakresie 61-70% z pytań zaliczeniowych z tego zakresu
4,0Posiada wiedzę z ITS, udokumentowaną uzyskaniem punktacji w zakresie 71-80% z pytań zaliczeniowych z tego zakresu
4,5Posiada wiedzę z ITS, udokumentowaną uzyskaniem punktacji w zakresie 81-90% z pytań zaliczeniowych z tego zakresu
5,0Posiada wiedzę z ITS, udokumentowaną uzyskaniem punktacji w zakresie 91-100% z pytań zaliczeniowych z tego zakresu
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięTI_2A_D04-STiSM_W02Zna metody nadzoru wizyjnego oraz identyfikacji
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówTI_2A_W07Ma zaawansowaną wiedzę w zakresie zastosowań usług teleinformatycznych w wybranych dziedzinach techniki, w szczególności w automatyce, robotyce i elektrotechnice.
Cel przedmiotuC-2Zapoznanie z technologiami automatycznej identyfikacji towarów oraz osób
C-3Zapoznanie z technikami nadzoru wizyjnego
Treści programoweT-W-5Systemy RFID
T-W-6Kody kreskowe i mozaikowe
T-W-7Systemy CCTV
T-W-8Techniki analizy obrazów w systemach nadzoru wizyjnego
Metody nauczaniaM-1Metoda podająca / wykład informacyjny
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie w formie testu wyboru
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie spełnia wymogów uzyskania oceny dostatecznej uzyskując poniżej 50% punktacji z pytań zaliczenia z zakresu metod nadzoru wizyjnego oraz identyfikacji
3,0Posiada wiedzę o metodach nadzoru wizyjnego oraz identyfikacji, udokumentowaną uzyskaniem punktacji w zakresie 50-60% z pytań zaliczeniowych z tego zakresu
3,5Posiada wiedzę o metodach nadzoru wizyjnego oraz identyfikacji, udokumentowaną uzyskaniem punktacji w zakresie 61-70% z pytań zaliczeniowych z tego zakresu
4,0Posiada wiedzę o metodach nadzoru wizyjnego oraz identyfikacji, udokumentowaną uzyskaniem punktacji w zakresie 71-80% z pytań zaliczeniowych z tego zakresu
4,5Posiada wiedzę o metodach nadzoru wizyjnego oraz identyfikacji, udokumentowaną uzyskaniem punktacji w zakresie 81-90% z pytań zaliczeniowych z tego zakresu
5,0Posiada wiedzę o metodach nadzoru wizyjnego oraz identyfikacji, udokumentowaną uzyskaniem punktacji w zakresie 91-100% z pytań zaliczeniowych z tego zakresu
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięTI_2A_D04-STiSM_U01Potrafi realizować zadania projektowania rozwiązań ITS
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówTI_2A_U02Potrafi, wykorzystując właściwe metody i narzędzia informatyczne, przetwarzać sygnały oraz dane celem wydobycia z nich pożądanych informacji.
TI_2A_U05Potrafi zaproponować odpowiednie algorytmy przetwarzania i ekstrakcji danych w zależności od możliwości ich transmisji w sieciach o ograniczonej przepływności.
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie z technologiami stosowanymi w ITS
Treści programoweT-P-1Realizacja projektu z zakresu przedmiotu w zakresie ITS
Metody nauczaniaM-2Metoda praktyczna / zadania projektowe
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Zaliczenie projektów
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie spełnia wymogów uzyskania oceny dostatecznej, uzyskując punktację poniżej 50% łącznie z oceny wykonanych zadań projektowych z zakresu projektowania rozwiązań ITS
3,0Potrafi projektować rozwiązania ITS, uzyskując punktację w zakresie 50-60% łącznie z oceny wykonanych zadań projektowych z tego zakresu
3,5Potrafi projektować rozwiązania ITS, uzyskując punktację w zakresie 61-70% łącznie z oceny wykonanych zadań projektowych z tego zakresu
4,0Potrafi projektować rozwiązania ITS, uzyskując punktację w zakresie 71-80% łącznie z oceny wykonanych zadań projektowych z tego zakresu
4,5Potrafi projektować rozwiązania ITS, uzyskując punktację w zakresie 81-90% łącznie z oceny wykonanych zadań projektowych z tego zakresu
5,0Potrafi projektować rozwiązania ITS, uzyskując punktację w zakresie 91-100% łącznie z oceny wykonanych zadań projektowych z tego zakresu
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięTI_2A_D04-STiSM_U02Potrafi realizować zadania projektowania systemów nadzoru i automatycznej identyfikacji
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówTI_2A_U03Potrafi stosować zaawansowane techniki przetwarzania i analizy obrazów, zwłaszcza w systemach robotycznych, wykorzystując w tym celu odpowiednie metody i narzędzia informatyczne, umie ocenić przydatność nowych rozwiązań w tej dziedzinie.
Cel przedmiotuC-2Zapoznanie z technologiami automatycznej identyfikacji towarów oraz osób
C-3Zapoznanie z technikami nadzoru wizyjnego
Treści programoweT-P-2Realizacja projektu w zakresie systemów nadzoru
Metody nauczaniaM-2Metoda praktyczna / zadania projektowe
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Zaliczenie projektów
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie spełnia wymogów uzyskania oceny dostatecznej, uzyskując punktację poniżej 50% łącznie z oceny wykonanych zadań projektowych z zakresu projektowania rozwiązań systemów automatycznego nadzoru/identyfikacji
3,0Potrafi projektować rozwiązania systemów automatycznego nadzoru/identyfikacji, uzyskując punktację w zakresie 50-60% łącznie z oceny wykonanych zadań projektowych z tego zakresu
3,5Potrafi projektować rozwiązania systemów automatycznego nadzoru/identyfikacji, uzyskując punktację w zakresie 61-70% łącznie z oceny wykonanych zadań projektowych z tego zakresu
4,0Potrafi projektować rozwiązania systemów automatycznego nadzoru/identyfikacji, uzyskując punktację w zakresie 71-80% łącznie z oceny wykonanych zadań projektowych z tego zakresu
4,5Potrafi projektować rozwiązania systemów automatycznego nadzoru/identyfikacji, uzyskując punktację w zakresie 81-90% łącznie z oceny wykonanych zadań projektowych z tego zakresu
5,0Potrafi projektować rozwiązania systemów automatycznego nadzoru/identyfikacji, uzyskując punktację w zakresie 91-100% łącznie z oceny wykonanych zadań projektowych z tego zakresu