Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Elektryczny - Teleinformatyka (S2)

Sylabus przedmiotu Metody CAD w projektowaniu i budowie sieci telekomunikacyjnych:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Teleinformatyka
Forma studiów studia stacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Metody CAD w projektowaniu i budowie sieci telekomunikacyjnych
Specjalność Systemy transmisyjne
Jednostka prowadząca Katedra Telekomunikacji i Fotoniki
Nauczyciel odpowiedzialny Grzegorz Mikołajczak <Grzegorz.Mikolajczak@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW2 15 1,00,62zaliczenie
laboratoriaL2 15 1,00,38zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Znajomość zagadnień z podstaw telekomunikacji
W-2Znajomość obsługi programów typu CAD

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Umiejętność zastosowania programów CAD do tworzenia dokumentacji technicznej

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
laboratoria
T-L-1Wprowadzenie i organizacja pracy w laboratorium1
T-L-2Symulacje pracy sieci komputerowych w środowisku Opnet2
T-L-3Sporządzanie dokumentacji technicznej w programie AutoCad2
T-L-4Sporządzanie kosztorysów2
T-L-5Ćwiczenia z samodzielnego wykonywania dokumentacji technicznej projektu sieci6
T-L-6Zaliczenie formy zajęć2
15
wykłady
T-W-1Wiadomości wstępne1
T-W-2Metodyka projektowania sieci telekomunikacyjnych2
T-W-3Dokumentacja techniczna i narzędzia CAD do jej sporządzania2
T-W-4Programy stosowane do symulacji sieci komputerowych3
T-W-5Oprogramowanie CAD do sporządzania projektów sieci telekomunikacyjnych3
T-W-6Oprogramowanie do kosztorysowanie prac2
T-W-7Oprogramowanie do zarządzania harmonogramem robót. Zaliczenie wykładów.2
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
laboratoria
A-L-1uczestnictwo w zajęciach15
A-L-2Przygotowanie sprawozdań6
A-L-3Studiowanie literatury4
25
wykłady
A-W-1uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2Samodzielne studiowanie literatury6
A-W-3Przygotowanie do zaliczenia4
25

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny
M-2Ćwiczenia laboratoryjne

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Ocena wykonanych ćwiczeń laboratoryjnych
S-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
TI_2A_D08-ST_W01
Ma zaawansowaną wiedzę w zakresie usług teleinformatycznych
TI_2A_W07C-1T-W-4, T-W-2, T-W-3, T-W-6, T-W-1, T-W-5, T-W-7M-1S-2
TI_2A_D08-ST_W02
Zna zaawansowane metody modelowania i symulacji systemów technicznych z użyciem odpowiednich narzędzi informatycznych
TI_2A_W09C-1T-W-4, T-W-2, T-W-3, T-W-6, T-W-1, T-W-5, T-W-7M-1S-2
TI_2A_D08-ST_W03
Ma uporządkowaną wiedzę z zakresu optymalizacji transmisji danych
TI_2A_W10C-1T-W-4, T-W-2, T-W-3, T-W-6, T-W-1, T-W-5, T-W-7M-1S-2

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
TI_2A_D08-ST_U01
Potrafi zamodelować i zasymulować złożony system techniczny wykorzystując odpowiednie narzędzia programowe
TI_2A_U04C-1T-L-1, T-L-2, T-L-3, T-L-4, T-L-5, T-L-6M-2S-1
TI_2A_D08-ST_U02
Umie dokonać analizy złożonych systemów teleinformatycznych i ocenić ich przydatność
TI_2A_U12C-1T-L-1, T-L-2, T-L-3, T-L-4, T-L-5, T-L-6M-2S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
TI_2A_D08-ST_W01
Ma zaawansowaną wiedzę w zakresie usług teleinformatycznych
2,0Jedna z form ocen wynosi 2.0 (ndst) LUB Student uzyskał poniżej 50% pkt z części egzaminu/zaliczenia dotyczącego efektu kształcenia
3,0Średnia z form ocen jest w zakresie od 3.00 do 3.24 (po zaokrągleniu do dwu miejsc po przecinku) LUB Student uzyskał pomiędzy 50% do 60% punktów z części zaliczenia dotyczącego efektu kształcenia
3,5Średnia z form ocen jest w zakresie od 3.25 do 3.74 (po zaokrągleniu do dwu miejsc po przecinku) LUB Student uzyskał pomiędzy 61% do 70% punktów z części zaliczenia dotyczącego efektu kształcenia
4,0Średnia z form ocen jest w zakresie od 3.75 do 4.24 (po zaokrągleniu do dwu miejsc po przecinku) LUB Student uzyskał pomiędzy 71% do 80% punktów z części zaliczenia dotyczącego efektu kształcenia
4,5Średnia z form ocen jest w zakresie od 4.25 do 4.74 (po zaokrągleniu do dwu miejsc po przecinku) LUB Student uzyskał pomiędzy 81% do 90% punktów z części zaliczenia dotyczącego efektu kształcenia
5,0Średnia z form ocen jest większa lub równa 4.75 (po zaokrągleniu do dwu miejsc po przecinku) LUB Student uzyskał powyżej 90% punktów z części zaliczenia dotyczącego efektu kształcenia
TI_2A_D08-ST_W02
Zna zaawansowane metody modelowania i symulacji systemów technicznych z użyciem odpowiednich narzędzi informatycznych
2,0Jedna z form ocen wynosi 2.0 (ndst) LUB Student uzyskał poniżej 50% pkt z części egzaminu/zaliczenia dotyczącego efektu kształcenia
3,0Średnia z form ocen jest w zakresie od 3.00 do 3.24 (po zaokrągleniu do dwu miejsc po przecinku) LUB Student uzyskał pomiędzy 50% do 60% punktów z części zaliczenia dotyczącego efektu kształcenia
3,5Średnia z form ocen jest w zakresie od 3.25 do 3.74 (po zaokrągleniu do dwu miejsc po przecinku) LUB Student uzyskał pomiędzy 61% do 70% punktów z części zaliczenia dotyczącego efektu kształcenia
4,0Średnia z form ocen jest w zakresie od 3.75 do 4.24 (po zaokrągleniu do dwu miejsc po przecinku) LUB Student uzyskał pomiędzy 71% do 80% punktów z części zaliczenia dotyczącego efektu kształcenia
4,5Średnia z form ocen jest w zakresie od 4.25 do 4.74 (po zaokrągleniu do dwu miejsc po przecinku) LUB Student uzyskał pomiędzy 81% do 90% punktów z części zaliczenia dotyczącego efektu kształcenia
5,0Średnia z form ocen jest większa lub równa 4.75 (po zaokrągleniu do dwu miejsc po przecinku) LUB Student uzyskał powyżej 90% punktów z części zaliczenia dotyczącego efektu kształcenia
TI_2A_D08-ST_W03
Ma uporządkowaną wiedzę z zakresu optymalizacji transmisji danych
2,0Jedna z form ocen wynosi 2.0 (ndst) LUB Student uzyskał poniżej 50% pkt z części egzaminu/zaliczenia dotyczącego efektu kształcenia
3,0Średnia z form ocen jest w zakresie od 3.00 do 3.24 (po zaokrągleniu do dwu miejsc po przecinku) LUB Student uzyskał pomiędzy 50% do 60% punktów z części zaliczenia dotyczącego efektu kształcenia
3,5Średnia z form ocen jest w zakresie od 3.25 do 3.74 (po zaokrągleniu do dwu miejsc po przecinku) LUB Student uzyskał pomiędzy 61% do 70% punktów z części zaliczenia dotyczącego efektu kształcenia
4,0Średnia z form ocen jest w zakresie od 3.75 do 4.24 (po zaokrągleniu do dwu miejsc po przecinku) LUB Student uzyskał pomiędzy 71% do 80% punktów z części zaliczenia dotyczącego efektu kształcenia
4,5Średnia z form ocen jest w zakresie od 4.25 do 4.74 (po zaokrągleniu do dwu miejsc po przecinku) LUB Student uzyskał pomiędzy 81% do 90% punktów z części zaliczenia dotyczącego efektu kształcenia
5,0Średnia z form ocen jest większa lub równa 4.75 (po zaokrągleniu do dwu miejsc po przecinku) LUB Student uzyskał powyżej 90% punktów z części zaliczenia dotyczącego efektu kształcenia

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
TI_2A_D08-ST_U01
Potrafi zamodelować i zasymulować złożony system techniczny wykorzystując odpowiednie narzędzia programowe
2,0Jedna z form ocen wynosi 2.0 (ndst)
3,0Wykonanie wszystkich ćwiczeń z zajęć laboratoryjnych i dostarczenie sprawozdań oraz Średnia z form ocen jest w zakresie od 3.00 do 3.24 (po zaokrągleniu do dwu miejsc po przecinku)
3,5Średnia z form ocen jest w zakresie od 3.25 do 3.74 (po zaokrągleniu do dwu miejsc po przecinku)
4,0Średnia z form ocen jest w zakresie od 3.75 do 4.24 (po zaokrągleniu do dwu miejsc po przecinku)
4,5Średnia z form ocen jest w zakresie od 4.25 do 4.74 (po zaokrągleniu do dwu miejsc po przecinku)
5,0Średnia z form ocen jest większa lub równa 4.75 (po zaokrągleniu do dwu miejsc po przecinku)
TI_2A_D08-ST_U02
Umie dokonać analizy złożonych systemów teleinformatycznych i ocenić ich przydatność
2,0Jedna z form ocen wynosi 2.0 (ndst)
3,0Wykonanie wszystkich ćwiczeń z zajęć laboratoryjnych i dostarczenie sprawozdań oraz Średnia z form ocen jest w zakresie od 3.00 do 3.24 (po zaokrągleniu do dwu miejsc po przecinku)
3,5Średnia z form ocen jest w zakresie od 3.25 do 3.74 (po zaokrągleniu do dwu miejsc po przecinku)
4,0Średnia z form ocen jest w zakresie od 3.75 do 4.24 (po zaokrągleniu do dwu miejsc po przecinku)
4,5Średnia z form ocen jest w zakresie od 4.25 do 4.74 (po zaokrągleniu do dwu miejsc po przecinku)
5,0Średnia z form ocen jest większa lub równa 4.75 (po zaokrągleniu do dwu miejsc po przecinku)

Literatura podstawowa

  1. KRUPANEK B., Symulacje komputerowe w środowisku OPNET Modeler, Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice, 2014
  2. Jesin A., Packet Tracer Network Simulator (Professional Expertise Distilled), Packt Publishing LTD., 2014
  3. Józefiok A., GNS3. Emulowanie sieci komputerowych Cisco, Helion, Gliwice, 2017

Literatura dodatkowa

  1. WOJTUSZEK J., KŁOSOWSKI P., Komutacja kanałów i komutacja pakietów., Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice, 2017
  2. Jacek Izydorczyk i inni, MATLAB i podstawy telekomunikacji, Helion, Gliwice, 2011
  3. Zieliński P.T. i inni, Cyfrowe przetwarzanie sygnałów w telekomunikacji, PWN, Warszawa, 2014

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Wprowadzenie i organizacja pracy w laboratorium1
T-L-2Symulacje pracy sieci komputerowych w środowisku Opnet2
T-L-3Sporządzanie dokumentacji technicznej w programie AutoCad2
T-L-4Sporządzanie kosztorysów2
T-L-5Ćwiczenia z samodzielnego wykonywania dokumentacji technicznej projektu sieci6
T-L-6Zaliczenie formy zajęć2
15

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Wiadomości wstępne1
T-W-2Metodyka projektowania sieci telekomunikacyjnych2
T-W-3Dokumentacja techniczna i narzędzia CAD do jej sporządzania2
T-W-4Programy stosowane do symulacji sieci komputerowych3
T-W-5Oprogramowanie CAD do sporządzania projektów sieci telekomunikacyjnych3
T-W-6Oprogramowanie do kosztorysowanie prac2
T-W-7Oprogramowanie do zarządzania harmonogramem robót. Zaliczenie wykładów.2
15

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1uczestnictwo w zajęciach15
A-L-2Przygotowanie sprawozdań6
A-L-3Studiowanie literatury4
25
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2Samodzielne studiowanie literatury6
A-W-3Przygotowanie do zaliczenia4
25
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięTI_2A_D08-ST_W01Ma zaawansowaną wiedzę w zakresie usług teleinformatycznych
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówTI_2A_W07Ma zaawansowaną wiedzę w zakresie zastosowań usług teleinformatycznych w wybranych dziedzinach techniki, w szczególności w automatyce, robotyce i elektrotechnice.
Cel przedmiotuC-1Umiejętność zastosowania programów CAD do tworzenia dokumentacji technicznej
Treści programoweT-W-4Programy stosowane do symulacji sieci komputerowych
T-W-2Metodyka projektowania sieci telekomunikacyjnych
T-W-3Dokumentacja techniczna i narzędzia CAD do jej sporządzania
T-W-6Oprogramowanie do kosztorysowanie prac
T-W-1Wiadomości wstępne
T-W-5Oprogramowanie CAD do sporządzania projektów sieci telekomunikacyjnych
T-W-7Oprogramowanie do zarządzania harmonogramem robót. Zaliczenie wykładów.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Jedna z form ocen wynosi 2.0 (ndst) LUB Student uzyskał poniżej 50% pkt z części egzaminu/zaliczenia dotyczącego efektu kształcenia
3,0Średnia z form ocen jest w zakresie od 3.00 do 3.24 (po zaokrągleniu do dwu miejsc po przecinku) LUB Student uzyskał pomiędzy 50% do 60% punktów z części zaliczenia dotyczącego efektu kształcenia
3,5Średnia z form ocen jest w zakresie od 3.25 do 3.74 (po zaokrągleniu do dwu miejsc po przecinku) LUB Student uzyskał pomiędzy 61% do 70% punktów z części zaliczenia dotyczącego efektu kształcenia
4,0Średnia z form ocen jest w zakresie od 3.75 do 4.24 (po zaokrągleniu do dwu miejsc po przecinku) LUB Student uzyskał pomiędzy 71% do 80% punktów z części zaliczenia dotyczącego efektu kształcenia
4,5Średnia z form ocen jest w zakresie od 4.25 do 4.74 (po zaokrągleniu do dwu miejsc po przecinku) LUB Student uzyskał pomiędzy 81% do 90% punktów z części zaliczenia dotyczącego efektu kształcenia
5,0Średnia z form ocen jest większa lub równa 4.75 (po zaokrągleniu do dwu miejsc po przecinku) LUB Student uzyskał powyżej 90% punktów z części zaliczenia dotyczącego efektu kształcenia
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięTI_2A_D08-ST_W02Zna zaawansowane metody modelowania i symulacji systemów technicznych z użyciem odpowiednich narzędzi informatycznych
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówTI_2A_W09Zna zaawansowane metody modelowania i symulacji systemów technicznych z użyciem odpowiednich narzędzi informatycznych.
Cel przedmiotuC-1Umiejętność zastosowania programów CAD do tworzenia dokumentacji technicznej
Treści programoweT-W-4Programy stosowane do symulacji sieci komputerowych
T-W-2Metodyka projektowania sieci telekomunikacyjnych
T-W-3Dokumentacja techniczna i narzędzia CAD do jej sporządzania
T-W-6Oprogramowanie do kosztorysowanie prac
T-W-1Wiadomości wstępne
T-W-5Oprogramowanie CAD do sporządzania projektów sieci telekomunikacyjnych
T-W-7Oprogramowanie do zarządzania harmonogramem robót. Zaliczenie wykładów.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Jedna z form ocen wynosi 2.0 (ndst) LUB Student uzyskał poniżej 50% pkt z części egzaminu/zaliczenia dotyczącego efektu kształcenia
3,0Średnia z form ocen jest w zakresie od 3.00 do 3.24 (po zaokrągleniu do dwu miejsc po przecinku) LUB Student uzyskał pomiędzy 50% do 60% punktów z części zaliczenia dotyczącego efektu kształcenia
3,5Średnia z form ocen jest w zakresie od 3.25 do 3.74 (po zaokrągleniu do dwu miejsc po przecinku) LUB Student uzyskał pomiędzy 61% do 70% punktów z części zaliczenia dotyczącego efektu kształcenia
4,0Średnia z form ocen jest w zakresie od 3.75 do 4.24 (po zaokrągleniu do dwu miejsc po przecinku) LUB Student uzyskał pomiędzy 71% do 80% punktów z części zaliczenia dotyczącego efektu kształcenia
4,5Średnia z form ocen jest w zakresie od 4.25 do 4.74 (po zaokrągleniu do dwu miejsc po przecinku) LUB Student uzyskał pomiędzy 81% do 90% punktów z części zaliczenia dotyczącego efektu kształcenia
5,0Średnia z form ocen jest większa lub równa 4.75 (po zaokrągleniu do dwu miejsc po przecinku) LUB Student uzyskał powyżej 90% punktów z części zaliczenia dotyczącego efektu kształcenia
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięTI_2A_D08-ST_W03Ma uporządkowaną wiedzę z zakresu optymalizacji transmisji danych
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówTI_2A_W10Ma uporządkowaną wiedzę z zakresu technik optymalizacji transmisji danych w sieciach teleinformatycznych o zróżnicowanej przepływności.
Cel przedmiotuC-1Umiejętność zastosowania programów CAD do tworzenia dokumentacji technicznej
Treści programoweT-W-4Programy stosowane do symulacji sieci komputerowych
T-W-2Metodyka projektowania sieci telekomunikacyjnych
T-W-3Dokumentacja techniczna i narzędzia CAD do jej sporządzania
T-W-6Oprogramowanie do kosztorysowanie prac
T-W-1Wiadomości wstępne
T-W-5Oprogramowanie CAD do sporządzania projektów sieci telekomunikacyjnych
T-W-7Oprogramowanie do zarządzania harmonogramem robót. Zaliczenie wykładów.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Jedna z form ocen wynosi 2.0 (ndst) LUB Student uzyskał poniżej 50% pkt z części egzaminu/zaliczenia dotyczącego efektu kształcenia
3,0Średnia z form ocen jest w zakresie od 3.00 do 3.24 (po zaokrągleniu do dwu miejsc po przecinku) LUB Student uzyskał pomiędzy 50% do 60% punktów z części zaliczenia dotyczącego efektu kształcenia
3,5Średnia z form ocen jest w zakresie od 3.25 do 3.74 (po zaokrągleniu do dwu miejsc po przecinku) LUB Student uzyskał pomiędzy 61% do 70% punktów z części zaliczenia dotyczącego efektu kształcenia
4,0Średnia z form ocen jest w zakresie od 3.75 do 4.24 (po zaokrągleniu do dwu miejsc po przecinku) LUB Student uzyskał pomiędzy 71% do 80% punktów z części zaliczenia dotyczącego efektu kształcenia
4,5Średnia z form ocen jest w zakresie od 4.25 do 4.74 (po zaokrągleniu do dwu miejsc po przecinku) LUB Student uzyskał pomiędzy 81% do 90% punktów z części zaliczenia dotyczącego efektu kształcenia
5,0Średnia z form ocen jest większa lub równa 4.75 (po zaokrągleniu do dwu miejsc po przecinku) LUB Student uzyskał powyżej 90% punktów z części zaliczenia dotyczącego efektu kształcenia
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięTI_2A_D08-ST_U01Potrafi zamodelować i zasymulować złożony system techniczny wykorzystując odpowiednie narzędzia programowe
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówTI_2A_U04Potrafi zamodelować złożony system techniczny i dokonać symulacji jego działania, wykorzystując odpowiednie narzędzia sprzętowo-programowe.
Cel przedmiotuC-1Umiejętność zastosowania programów CAD do tworzenia dokumentacji technicznej
Treści programoweT-L-1Wprowadzenie i organizacja pracy w laboratorium
T-L-2Symulacje pracy sieci komputerowych w środowisku Opnet
T-L-3Sporządzanie dokumentacji technicznej w programie AutoCad
T-L-4Sporządzanie kosztorysów
T-L-5Ćwiczenia z samodzielnego wykonywania dokumentacji technicznej projektu sieci
T-L-6Zaliczenie formy zajęć
Metody nauczaniaM-2Ćwiczenia laboratoryjne
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena wykonanych ćwiczeń laboratoryjnych
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Jedna z form ocen wynosi 2.0 (ndst)
3,0Wykonanie wszystkich ćwiczeń z zajęć laboratoryjnych i dostarczenie sprawozdań oraz Średnia z form ocen jest w zakresie od 3.00 do 3.24 (po zaokrągleniu do dwu miejsc po przecinku)
3,5Średnia z form ocen jest w zakresie od 3.25 do 3.74 (po zaokrągleniu do dwu miejsc po przecinku)
4,0Średnia z form ocen jest w zakresie od 3.75 do 4.24 (po zaokrągleniu do dwu miejsc po przecinku)
4,5Średnia z form ocen jest w zakresie od 4.25 do 4.74 (po zaokrągleniu do dwu miejsc po przecinku)
5,0Średnia z form ocen jest większa lub równa 4.75 (po zaokrągleniu do dwu miejsc po przecinku)
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięTI_2A_D08-ST_U02Umie dokonać analizy złożonych systemów teleinformatycznych i ocenić ich przydatność
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówTI_2A_U12Umie dokonać analizy i syntezy złożonych systemów teleinformatycznych, potrafi ocenić przydatność nowych rozwiązań w tych systemach.
Cel przedmiotuC-1Umiejętność zastosowania programów CAD do tworzenia dokumentacji technicznej
Treści programoweT-L-1Wprowadzenie i organizacja pracy w laboratorium
T-L-2Symulacje pracy sieci komputerowych w środowisku Opnet
T-L-3Sporządzanie dokumentacji technicznej w programie AutoCad
T-L-4Sporządzanie kosztorysów
T-L-5Ćwiczenia z samodzielnego wykonywania dokumentacji technicznej projektu sieci
T-L-6Zaliczenie formy zajęć
Metody nauczaniaM-2Ćwiczenia laboratoryjne
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena wykonanych ćwiczeń laboratoryjnych
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Jedna z form ocen wynosi 2.0 (ndst)
3,0Wykonanie wszystkich ćwiczeń z zajęć laboratoryjnych i dostarczenie sprawozdań oraz Średnia z form ocen jest w zakresie od 3.00 do 3.24 (po zaokrągleniu do dwu miejsc po przecinku)
3,5Średnia z form ocen jest w zakresie od 3.25 do 3.74 (po zaokrągleniu do dwu miejsc po przecinku)
4,0Średnia z form ocen jest w zakresie od 3.75 do 4.24 (po zaokrągleniu do dwu miejsc po przecinku)
4,5Średnia z form ocen jest w zakresie od 4.25 do 4.74 (po zaokrągleniu do dwu miejsc po przecinku)
5,0Średnia z form ocen jest większa lub równa 4.75 (po zaokrągleniu do dwu miejsc po przecinku)