Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Elektryczny - Teleinformatyka (S2)

Sylabus przedmiotu Instalacje zintegrowane i inteligentne:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Teleinformatyka
Forma studiów studia stacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Instalacje zintegrowane i inteligentne
Specjalność Sieci teleinformatyczne i systemy mobilne
Jednostka prowadząca Katedra Maszyn i Napędów Elektrycznych
Nauczyciel odpowiedzialny Marcin Wardach <Marcin.Wardach@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Piotr Cierzniewski <Piotr.Cierzniewski@zut.edu.pl>, Tomasz Zarębski <Tomasz.Zarebski@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW2 15 1,00,62zaliczenie
laboratoriaL2 18 1,00,38zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Znajomość podstaw programowania sterowników PLC.
W-2Znajomość podstaw z zakresu instalacji elektrycznych w budownictwie.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie studentów ze stosowanymi systemami automatyki budynkowej.
C-2Zapoznanie studentów z zasadami programowania nowoczesnych systemów automatyki budynkowej.
C-3Ukształtowanie umiejętności z zakresu wykonywania inteligentnych instalacji elektrycznych.
C-4Ukształtowanie umiejętności z zakresu programowania inteligentnych instalacji elektrycznych.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
laboratoria
T-L-1Wprowadzenie do laboratorium oraz zapoznanie z BHP.1
T-L-2Uruchamianie systemu KNX na stanowisku laboratoryjnym.4
T-L-3Uruchamianie systemu LCN na stanowisku laboratoryjnym.4
T-L-4Programowanie automatyki budynkowej ze sterownikami PLC.4
T-L-5Programowanie i uruchamianie układów z wykorzystaniem sterowników Siemens5
18
wykłady
T-W-1Zasilanie urządzeń teleinformatycznych2
T-W-2Systemy UPS; rodzaje, parametry, różnice2
T-W-3Integracja systemów instalacyjnych stosowanych w nowoczesnych budynkach mieszkalnych oraz użyteczności publicznej.3
T-W-4Rozproszone i scentralizowane systemy sterowania.2
T-W-5Systemy wykorzystujące sterowniki PLC.2
T-W-6System automatyki budynkowej KNX.2
T-W-7System sterowania budynkami LCN. Zaliczenie wykładów.2
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
laboratoria
A-L-1Uczestnictwo w zajęciach.18
A-L-2Przygotowanie się do zajęć.7
25
wykłady
A-W-1przygotowanie do zajęć i zaliczenia10
A-W-2uczestnictwo w zajęciach15
25

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny.
M-2Ćwiczenia laboratoryjne.

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Ocena wystawiona w trakcie trwania ćwiczeń laboratoryjnych.
S-2Ocena podsumowująca: Ocena wystawiana na zakończenie cyklu ćwiczeń laboratoryjnych na podstawie ocen cząstkowych oraz oceny pracy studenta podczas realizacji ćwiczeń.
S-3Ocena podsumowująca: Ocena wystawiona na zakończenie wykładów na podstawie zaliczenia pisemnego i/lub rozmowy ze studentem.

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
TI_2A_D06-STiSM_W01
Student zna występujące na rynku systemy automatyki budynkowej, a także zna charakterystyki, zasady doboru, parametry i funkcje urządzeń oraz aparatów wchodzących w skład prostych zintegrowanych systemów automatyki budynkowej.
TI_2A_W01C-1T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-1, T-W-5, T-W-6, T-W-7M-1S-3

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
TI_2A_D06-STiSM_U01
Student potrafi zaprojektować i zbudować prosty układ automatyki budynkowej, a także potrafi zaprogramować urządzenia oraz aparaty wchodzące w skład prostych zintegrowanych systemów automatyki budynkowej.
TI_2A_U04C-3T-L-1, T-L-4, T-L-2, T-L-3, T-L-5M-2S-2, S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
TI_2A_D06-STiSM_W01
Student zna występujące na rynku systemy automatyki budynkowej, a także zna charakterystyki, zasady doboru, parametry i funkcje urządzeń oraz aparatów wchodzących w skład prostych zintegrowanych systemów automatyki budynkowej.
2,0Student uzyskał poniżej 50% punktów z części zaliczenia dotyczącego efektu kształcenia
3,0Student uzyskał od pomiędzy 50% a 60% punktów z części zaliczenia dotyczącego efektu kształcenia
3,5Student uzyskał od pomiędzy 61% a 70% punktów z części zaliczenia dotyczącego efektu kształcenia
4,0Student uzyskał od pomiędzy 71% a 80% punktów z części zaliczenia dotyczącego efektu kształcenia
4,5Student uzyskał od pomiędzy 81% a 90% punktów z części zaliczenia dotyczącego efektu kształcenia
5,0Student uzyskał od pomiędzy 91% a 100% punktów z części zaliczenia dotyczącego efektu kształcenia

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
TI_2A_D06-STiSM_U01
Student potrafi zaprojektować i zbudować prosty układ automatyki budynkowej, a także potrafi zaprogramować urządzenia oraz aparaty wchodzące w skład prostych zintegrowanych systemów automatyki budynkowej.
2,0Student uzyskał poniżej 50% punktów z części zaliczenia dotyczącego efektu kształcenia
3,0Student uzyskał od pomiędzy 50% a 60% punktów z części zaliczenia dotyczącego efektu kształcenia
3,5Student uzyskał od pomiędzy 61% a 70% punktów z części zaliczenia dotyczącego efektu kształcenia
4,0Student uzyskał od pomiędzy 71% a 80% punktów z części zaliczenia dotyczącego efektu kształcenia
4,5Student uzyskał od pomiędzy 81% a 90% punktów z części zaliczenia dotyczącego efektu kształcenia
5,0Student uzyskał od pomiędzy 91% a 100% punktów z części zaliczenia dotyczącego efektu kształcenia

Literatura podstawowa

  1. System KNX - materiały stowarzyszenia Konnex
  2. System KNX - materiały firmowe: ABB, Eaton, Siemens
  3. Paweł Petykiewicz, Technika systemowa budynku instabus EIB, Siemens, Warszawa, 1999
  4. System LonWorks: materiały firmowe Echelon i ZDANIA
  5. System LCN: materiały firmowe LCN

Literatura dodatkowa

  1. Materiały pomocnicze udostępniane na potrzeby laboratorium

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Wprowadzenie do laboratorium oraz zapoznanie z BHP.1
T-L-2Uruchamianie systemu KNX na stanowisku laboratoryjnym.4
T-L-3Uruchamianie systemu LCN na stanowisku laboratoryjnym.4
T-L-4Programowanie automatyki budynkowej ze sterownikami PLC.4
T-L-5Programowanie i uruchamianie układów z wykorzystaniem sterowników Siemens5
18

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Zasilanie urządzeń teleinformatycznych2
T-W-2Systemy UPS; rodzaje, parametry, różnice2
T-W-3Integracja systemów instalacyjnych stosowanych w nowoczesnych budynkach mieszkalnych oraz użyteczności publicznej.3
T-W-4Rozproszone i scentralizowane systemy sterowania.2
T-W-5Systemy wykorzystujące sterowniki PLC.2
T-W-6System automatyki budynkowej KNX.2
T-W-7System sterowania budynkami LCN. Zaliczenie wykładów.2
15

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1Uczestnictwo w zajęciach.18
A-L-2Przygotowanie się do zajęć.7
25
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1przygotowanie do zajęć i zaliczenia10
A-W-2uczestnictwo w zajęciach15
25
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięTI_2A_D06-STiSM_W01Student zna występujące na rynku systemy automatyki budynkowej, a także zna charakterystyki, zasady doboru, parametry i funkcje urządzeń oraz aparatów wchodzących w skład prostych zintegrowanych systemów automatyki budynkowej.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówTI_2A_W01Ma rozszerzoną i pogłębioną wiedzę z zakresu wybranych metod matematycznych i zna narzędzia informatyczne niezbędne do jej praktycznego wykorzystania w systemach przemysłowych, elektronicznych i informatycznych.
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów ze stosowanymi systemami automatyki budynkowej.
Treści programoweT-W-2Systemy UPS; rodzaje, parametry, różnice
T-W-3Integracja systemów instalacyjnych stosowanych w nowoczesnych budynkach mieszkalnych oraz użyteczności publicznej.
T-W-4Rozproszone i scentralizowane systemy sterowania.
T-W-1Zasilanie urządzeń teleinformatycznych
T-W-5Systemy wykorzystujące sterowniki PLC.
T-W-6System automatyki budynkowej KNX.
T-W-7System sterowania budynkami LCN. Zaliczenie wykładów.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny.
Sposób ocenyS-3Ocena podsumowująca: Ocena wystawiona na zakończenie wykładów na podstawie zaliczenia pisemnego i/lub rozmowy ze studentem.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student uzyskał poniżej 50% punktów z części zaliczenia dotyczącego efektu kształcenia
3,0Student uzyskał od pomiędzy 50% a 60% punktów z części zaliczenia dotyczącego efektu kształcenia
3,5Student uzyskał od pomiędzy 61% a 70% punktów z części zaliczenia dotyczącego efektu kształcenia
4,0Student uzyskał od pomiędzy 71% a 80% punktów z części zaliczenia dotyczącego efektu kształcenia
4,5Student uzyskał od pomiędzy 81% a 90% punktów z części zaliczenia dotyczącego efektu kształcenia
5,0Student uzyskał od pomiędzy 91% a 100% punktów z części zaliczenia dotyczącego efektu kształcenia
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięTI_2A_D06-STiSM_U01Student potrafi zaprojektować i zbudować prosty układ automatyki budynkowej, a także potrafi zaprogramować urządzenia oraz aparaty wchodzące w skład prostych zintegrowanych systemów automatyki budynkowej.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówTI_2A_U04Potrafi zamodelować złożony system techniczny i dokonać symulacji jego działania, wykorzystując odpowiednie narzędzia sprzętowo-programowe.
Cel przedmiotuC-3Ukształtowanie umiejętności z zakresu wykonywania inteligentnych instalacji elektrycznych.
Treści programoweT-L-1Wprowadzenie do laboratorium oraz zapoznanie z BHP.
T-L-4Programowanie automatyki budynkowej ze sterownikami PLC.
T-L-2Uruchamianie systemu KNX na stanowisku laboratoryjnym.
T-L-3Uruchamianie systemu LCN na stanowisku laboratoryjnym.
T-L-5Programowanie i uruchamianie układów z wykorzystaniem sterowników Siemens
Metody nauczaniaM-2Ćwiczenia laboratoryjne.
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Ocena wystawiana na zakończenie cyklu ćwiczeń laboratoryjnych na podstawie ocen cząstkowych oraz oceny pracy studenta podczas realizacji ćwiczeń.
S-1Ocena formująca: Ocena wystawiona w trakcie trwania ćwiczeń laboratoryjnych.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student uzyskał poniżej 50% punktów z części zaliczenia dotyczącego efektu kształcenia
3,0Student uzyskał od pomiędzy 50% a 60% punktów z części zaliczenia dotyczącego efektu kształcenia
3,5Student uzyskał od pomiędzy 61% a 70% punktów z części zaliczenia dotyczącego efektu kształcenia
4,0Student uzyskał od pomiędzy 71% a 80% punktów z części zaliczenia dotyczącego efektu kształcenia
4,5Student uzyskał od pomiędzy 81% a 90% punktów z części zaliczenia dotyczącego efektu kształcenia
5,0Student uzyskał od pomiędzy 91% a 100% punktów z części zaliczenia dotyczącego efektu kształcenia