Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Elektryczny - Teleinformatyka (S2)

Sylabus przedmiotu Procedury ochrony własności przemysłowej:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Teleinformatyka
Forma studiów studia stacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Procedury ochrony własności przemysłowej
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Inżynierii Systemów Informacyjnych
Nauczyciel odpowiedzialny Tomasz Lipczyński <Tomasz.Lipczynski@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 0,0 ECTS (formy) 0,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW1 5 0,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Podstawy wiedzy z zakresu własności przemysłowej, znajomość przedmiotów własności przemysłowej i zasad ochrony.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Utrwalenie wiedzy z zakresu ochrony własności przemysłowej; Zapoznanie z różnymi systemami ochrony prawem własności przemysłowej. Procedury postępowania przed urzędami patentowymi. Pogłębienie umiejętności korzystania z dostępnych źródeł informacji patentowej, wyszukiwania w bazach danych, umiejętność sporządzenia badania stanu techniki dla zagadnienia technicznego.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
wykłady
T-W-1Przypomnienie informacji ogólnych z zakresu własności przemysłowej w Polsce i na świecie1
T-W-2Procedura uzyskiwania praw wyłącznych na rozwiązania techniczne: wynalazki i wzory użytkowe. Procedura krajowa. PCT , EPO1
T-W-3Procedury ochrony wzoru przemysłowego: krajowa, OHIM , WIPO. Dokumentacja zgłoszeniowa wzoru przemysłowego1
T-W-4Procedury uzyskiwania ochrony na znaki towarowe: dokumentacja zgłoszeniowa, procedura krajowa, procedura wspólnotowa - postępowanie przed OHIM. Porozumienie i Protokół madrycki.1
T-W-5Informacja patentowa, klasyfikacja patentowa i badania patentowe. Zaliczenie wykładów.1
5

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach5
5

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1wykład połączony z prezentacją

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: ocena aktywności na zajęciach
S-2Ocena podsumowująca: zaliczenie pisemne na koniec zajęć

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
TI_2A_A02_W01
W stopniu ograniczonym wie jakie dobra niematerialne podlegają ochronie, jakie są wyłączone spod ochrony. Zna niektóre procedury postępowania przed urzędami patentowymi. Wie jakich formalności należy dokonać w celu uzyskania prawa wyłącznego dla niektórych przedmiotów własności przemysłowej. Wie jakie są źródła informacji patentowej
TI_2A_W13C-1T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5M-1S-1, S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
TI_2A_A02_W01
W stopniu ograniczonym wie jakie dobra niematerialne podlegają ochronie, jakie są wyłączone spod ochrony. Zna niektóre procedury postępowania przed urzędami patentowymi. Wie jakich formalności należy dokonać w celu uzyskania prawa wyłącznego dla niektórych przedmiotów własności przemysłowej. Wie jakie są źródła informacji patentowej
2,0
3,0W stopniu ograniczonym wie jakie dobra niematerialne podlegają ochronie, jakie są wyłączone spod ochrony. Zna niektóre procedury postępowania przed urzędami patentowymi. Wie jakich formalności należy dokonać w celu uzyskania prawa wyłącznego dla niektórych przedmiotów własności przemysłowej. Wie jakie są źródła informacji patentowej
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Renata Zawadzka, Własność intelektualna , własność przemysłowa, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, Szczecin, 2008

Literatura dodatkowa

  1. ustawa, Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej, Dz. U. z 2003 r. Nr 119 poz. 1117 z późn. zmianami, 2000
  2. ustawa, Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dz. U.z 2000 r. Nr 80 poz. 904 z późn. zmianami, 1994
  3. pod redakcją Andrzeja Pyrży, Poradnik wynalazcy - Procedury zgłoszeniowe w systemie krajowym, europejskim, międzynarodowym, Krajowa Izba Gospodarcza, Urząd Patentowy RP, Warszawa, 2009
  4. pod redakcją Andrzeja Pyrży, Poradnik wynalazcy - Procedury zgłoszeniowe w systemie krajowym, europejskim, międzynarodowym, Krajowa Izba Gospodarcza, Urząd Patentowy RP, Warszawa, 2009
  5. Michał du Vall, Prawo patentowe, Wolters Kluwer Polska Spólka z o.o., Warszawa, 2008
  6. pod redakcją Andrzeja Pyrży, Poradnik wynalazcy - Procedury zgłoszeniowe w systemie krajowym, europejskim, międzynarodowym, Krajowa Izba Gospodarcza, Urząd Patentowy RP, Warszawa, 2009
  7. Michał du Vall, Prawo patentowe, Wolters Kluwer Polska Spólka z o.o., Warszawa, 2008

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Przypomnienie informacji ogólnych z zakresu własności przemysłowej w Polsce i na świecie1
T-W-2Procedura uzyskiwania praw wyłącznych na rozwiązania techniczne: wynalazki i wzory użytkowe. Procedura krajowa. PCT , EPO1
T-W-3Procedury ochrony wzoru przemysłowego: krajowa, OHIM , WIPO. Dokumentacja zgłoszeniowa wzoru przemysłowego1
T-W-4Procedury uzyskiwania ochrony na znaki towarowe: dokumentacja zgłoszeniowa, procedura krajowa, procedura wspólnotowa - postępowanie przed OHIM. Porozumienie i Protokół madrycki.1
T-W-5Informacja patentowa, klasyfikacja patentowa i badania patentowe. Zaliczenie wykładów.1
5

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach5
5
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięTI_2A_A02_W01W stopniu ograniczonym wie jakie dobra niematerialne podlegają ochronie, jakie są wyłączone spod ochrony. Zna niektóre procedury postępowania przed urzędami patentowymi. Wie jakich formalności należy dokonać w celu uzyskania prawa wyłącznego dla niektórych przedmiotów własności przemysłowej. Wie jakie są źródła informacji patentowej
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówTI_2A_W13Ma wiedzę z zakresu ochrony własności intelektualnej.
Cel przedmiotuC-1Utrwalenie wiedzy z zakresu ochrony własności przemysłowej; Zapoznanie z różnymi systemami ochrony prawem własności przemysłowej. Procedury postępowania przed urzędami patentowymi. Pogłębienie umiejętności korzystania z dostępnych źródeł informacji patentowej, wyszukiwania w bazach danych, umiejętność sporządzenia badania stanu techniki dla zagadnienia technicznego.
Treści programoweT-W-1Przypomnienie informacji ogólnych z zakresu własności przemysłowej w Polsce i na świecie
T-W-2Procedura uzyskiwania praw wyłącznych na rozwiązania techniczne: wynalazki i wzory użytkowe. Procedura krajowa. PCT , EPO
T-W-3Procedury ochrony wzoru przemysłowego: krajowa, OHIM , WIPO. Dokumentacja zgłoszeniowa wzoru przemysłowego
T-W-4Procedury uzyskiwania ochrony na znaki towarowe: dokumentacja zgłoszeniowa, procedura krajowa, procedura wspólnotowa - postępowanie przed OHIM. Porozumienie i Protokół madrycki.
T-W-5Informacja patentowa, klasyfikacja patentowa i badania patentowe. Zaliczenie wykładów.
Metody nauczaniaM-1wykład połączony z prezentacją
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: ocena aktywności na zajęciach
S-2Ocena podsumowująca: zaliczenie pisemne na koniec zajęć
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0W stopniu ograniczonym wie jakie dobra niematerialne podlegają ochronie, jakie są wyłączone spod ochrony. Zna niektóre procedury postępowania przed urzędami patentowymi. Wie jakich formalności należy dokonać w celu uzyskania prawa wyłącznego dla niektórych przedmiotów własności przemysłowej. Wie jakie są źródła informacji patentowej
3,5
4,0
4,5
5,0