Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Elektryczny - Teleinformatyka (S2)

Sylabus przedmiotu Wirtualizacja i usługi sieciowe:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Teleinformatyka
Forma studiów studia stacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Wirtualizacja i usługi sieciowe
Specjalność Sieci teleinformatyczne i systemy mobilne
Jednostka prowadząca Katedra Przetwarzania Sygnałów i Inżynierii Multimedialnej
Nauczyciel odpowiedzialny Piotr Lech <Piotr.Lech@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 3,0 ECTS (formy) 3,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW2 30 1,40,62zaliczenie
projektyP2 30 1,60,38zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Podstawowa znajomość systemów operacyjnych, instalacji aplikacji.
W-2Podstawowa znajomość sieci komputerowych.
W-3Umiejętność tworzenia prostych aplikacji.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie studenta z różnymi typami wirtualizacji oraz z ich zakresem stosowalności.
C-2Wykształcenie umiejętności doboru maszyny wirtualnej do systemu operacyjnego lub usług sieciowych.
C-3Ukształtowanie umiejętności wdrażania i korzystania z usług sieciowych.
C-4Zapoznanie studenta z zasadami wdrażania i eksploatacją systemów wirtualnych.
C-5Posiada wiedzę niezbędną do wykorzystania wirtualizacji do symulacji sieci teleinformatycznych.
C-6Umiejętność praktyczną użycia wirtualizacji do symulacji sieci teleinformatycznych.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
projekty
T-P-1Projekt systemu wirtualnego uwzględniający zaawansowane techniki administracji wirtualnymi zasobami. Zdalna administracja wirtualnymi systemami. Przygotowanie i konfiguracja maszyny wirtualnej. Instalacja wirtualnych połączeń sieciowych, serwerów. Klonowanie systemów wirtualnych.10
T-P-2Projekt wirtualnej chmury usługowej. Zarządzanie ruchem. Optymalizacja przepływów.10
T-P-3Projekt klastra obliczeniowego. Przygotowanie aplikacji testowej.10
30
wykłady
T-W-1Wirtualizacja - podstawowe pojęcia.1
T-W-2Wirtualizacja zasobów.1
T-W-3Wirtualny sprzęt i interfejsy.1
T-W-4Wirtualizacja połączeń sieciowych.1
T-W-5Wirtualizacja systemów operacyjnych.1
T-W-6Zagnieżdżanie systemów wirtualnych. Symulacje sieci.2
T-W-7Skalowalność rozwiązań wirtualnych. Klastry.2
T-W-8Przegląd technologii i wdrożeń systemów wirtualnych.6
T-W-9Serwery wirtualne - świadczenie standardowych usług sieciowych.4
T-W-10Przetwarzanie w chmurze.1
T-W-11Projektowanie, wdrażanie i administracja systemami wirtualnymi.4
T-W-12Projektowanie i wdrażanie usług sieciowych w systemach rozproszonych. Zaliczenie wykładów.6
30

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
projekty
A-P-1uczestnictwo w zajęciach30
A-P-2przygotowanie do zajęć10
40
wykłady
A-W-1uczestnictwo w zajęciach30
A-W-2przygotowanie do zaliczenia4
34

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1wykład informacyjny
M-2wykład problemowy
M-3ćwiczenia projektowe

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: ocena raportów
S-2Ocena podsumowująca: ocena testu
S-3Ocena formująca: Ocena stopnia realizacji założonych celów

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
TI_2A_D07-STiSM_W01
Student zna sposoby wirtualizacji. Zna kryteria doboru maszyny wirtualnej do oczekiwanych zadań. Zna pojęcie wirtualizacji usług sieciowych.
TI_2A_W07C-1, C-3, C-4T-W-5, T-W-9, T-W-7, T-W-10, T-W-11, T-W-8, T-W-1, T-W-6, T-W-12M-1, M-2S-2
TI_2A_D07-STiSM_W02
Zna zasady użycia wirtualizacji do symulacji sieci teleinformatycznych.
TI_2A_W09C-4, C-5T-W-2, T-W-8, T-W-3, T-W-4M-1, M-2S-2

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
TI_2A_D07-STiSM_U01
Student potrafi skonfigurować maszynę wirtualną i wdrożyć wirtualny serwer. Posiada umiejętność konfiguracji wirtualnych usług teleinformatycznych. Potrafi na maszynach wirtualnych zasymulować środowisko sieciowe.
TI_2A_U12C-2, C-3T-P-1, T-P-2, T-P-3M-3S-1
TI_2A_D07-STiSM_U02
Potrafi zaprojektować zwirtualizowany złożony system informatyczny.
TI_2A_U04C-6T-P-2, T-P-3M-3S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
TI_2A_D07-STiSM_W01
Student zna sposoby wirtualizacji. Zna kryteria doboru maszyny wirtualnej do oczekiwanych zadań. Zna pojęcie wirtualizacji usług sieciowych.
2,0Nie spełnia wymogu uzyskania oceny 3.0 uzyskując poniżej 50% punktacji z testu obejmującego wiedzę z przypisanego efektu kształcenia.
3,0Spełnia wymogi uzyskania oceny 3.0 uzyskując 50% - 60% punktacji z testu obejmującego wiedzę z przypisanego efektu kształcenia.
3,5Spełnia wymogi uzyskania oceny 3.5 uzyskując 61% - 70% punktacji z testu obejmującego wiedzę z przypisanego efektu kształcenia.
4,0Spełnia wymogi uzyskania oceny 4.0 uzyskując 71% - 80% punktacji z testu obejmującego wiedzę z przypisanego efektu kształcenia.
4,5Spełnia wymogi uzyskania oceny 4.5 uzyskując 81% - 90% punktacji z testu obejmującego wiedzę z przypisanego efektu kształcenia.
5,0Spełnia wymogi uzyskania oceny 5.0 uzyskując 91% - 100% punktacji z testu obejmującego wiedzę z przypisanego efektu kształcenia.
TI_2A_D07-STiSM_W02
Zna zasady użycia wirtualizacji do symulacji sieci teleinformatycznych.
2,0Nie spełnia wymogu uzyskania oceny 3.0 uzyskując poniżej 50% punktacji z testu obejmującego wiedzę z przypisanego efektu kształcenia.
3,0Spełnia wymogi uzyskania oceny 3.0 uzyskując 50% - 60% punktacji z testu obejmującego wiedzę z przypisanego efektu kształcenia.
3,5Spełnia wymogi uzyskania oceny 3.5 uzyskując 61% - 70% punktacji z testu obejmującego wiedzę z przypisanego efektu kształcenia.
4,0Spełnia wymogi uzyskania oceny 4.0 uzyskując 71% - 80% punktacji z testu obejmującego wiedzę z przypisanego efektu kształcenia.
4,5Spełnia wymogi uzyskania oceny 4.5 uzyskując 81% - 90% punktacji z testu obejmującego wiedzę z przypisanego efektu kształcenia.
5,0Spełnia wymogi uzyskania oceny 5.0 uzyskując 91% - 100% punktacji z testu obejmującego wiedzę z przypisanego efektu kształcenia.

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
TI_2A_D07-STiSM_U01
Student potrafi skonfigurować maszynę wirtualną i wdrożyć wirtualny serwer. Posiada umiejętność konfiguracji wirtualnych usług teleinformatycznych. Potrafi na maszynach wirtualnych zasymulować środowisko sieciowe.
2,0Nie spełnia wymogów uzyskania oceny 3.0 uzyskując poniżej 50% sumarycznej punktacji z ocen związanych z przypisanym do projektu efektem kształcenia.
3,0Spełnia wymogi uzyskania oceny 3.0 uzyskując 50% - 60% sumarycznej punktacji z ocen związanych z przypisanym do projektu efektem kształcenia.
3,5Spełnia wymogi uzyskania oceny 3.5 uzyskując 61% - 70% sumarycznej punktacji z ocen związanych z przypisanym do projektu efektem kształcenia.
4,0Spełnia wymogi uzyskania oceny 4.0 uzyskując 71% - 80% sumarycznej punktacji z ocen związanych z przypisanym do projektu efektem kształcenia.
4,5Spełnia wymogi uzyskania oceny 4.5 uzyskując 81% - 90% sumarycznej punktacji z ocen związanych z przypisanym do projektu efektem kształcenia.
5,0Spełnia wymogi uzyskania oceny 5.0 uzyskując 91 - 100% sumarycznej punktacji z ocen związanych z przypisanym do projektu efektem kształcenia.
TI_2A_D07-STiSM_U02
Potrafi zaprojektować zwirtualizowany złożony system informatyczny.
2,0Nie spełnia wymogu uzyskania oceny 3.0 uzyskując poniżej 50% sumarycznej punktacji z ocen związanych z przypisanym do projektu efektem kształcenia.
3,0Spełnia wymogi uzyskania oceny 3.0 uzyskując 50% - 60% sumarycznej punktacji z ocen związanych z przypisanym do projektu efektem kształcenia.
3,5Spełnia wymogi uzyskania oceny 3.5 uzyskując 61% - 70% sumarycznej punktacji z ocen związanych z przypisanym do projektu efektem kształcenia.
4,0Spełnia wymogi uzyskania oceny 4.0 uzyskując 71% - 80% sumarycznej punktacji z ocen związanych z przypisanym do projektu efektem kształcenia.
4,5Spełnia wymogi uzyskania oceny 4.5 uzyskując 81% - 90% sumarycznej punktacji z ocen związanych z przypisanym do projektu efektem kształcenia.
5,0Spełnia wymogi uzyskania oceny 5.0 uzyskując 91% - 100% sumarycznej punktacji z ocen związanych z przypisanym do projektu efektem kształcenia.

Literatura podstawowa

  1. T. Krasuski, J. Łoś, M. Szostakiewicz, Wstęp do wirtualizacji, UW, Warszawa
  2. Marek Serafin, Wirtualizacja w praktyce, Helion
  3. Lech W. Zacher, Wirtualizacja Problemy, wyzwania, skutki, Poltext
  4. David A Chappell, Enterprise Service Bus: Theory in Practice, O'Reilly Media, Inc

Literatura dodatkowa

  1. Dan Kusnetzky, Virtualization: A Manager's Guide, O'Reilly Media
  2. John Michelsen, Jason English, Service Virtualization Reality Is Overrated, Apress
  3. Lorna Jane Mitchell, API nowoczesnej strony WWW. Usługi sieciowe w PHP, Helion

Treści programowe - projekty

KODTreść programowaGodziny
T-P-1Projekt systemu wirtualnego uwzględniający zaawansowane techniki administracji wirtualnymi zasobami. Zdalna administracja wirtualnymi systemami. Przygotowanie i konfiguracja maszyny wirtualnej. Instalacja wirtualnych połączeń sieciowych, serwerów. Klonowanie systemów wirtualnych.10
T-P-2Projekt wirtualnej chmury usługowej. Zarządzanie ruchem. Optymalizacja przepływów.10
T-P-3Projekt klastra obliczeniowego. Przygotowanie aplikacji testowej.10
30

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Wirtualizacja - podstawowe pojęcia.1
T-W-2Wirtualizacja zasobów.1
T-W-3Wirtualny sprzęt i interfejsy.1
T-W-4Wirtualizacja połączeń sieciowych.1
T-W-5Wirtualizacja systemów operacyjnych.1
T-W-6Zagnieżdżanie systemów wirtualnych. Symulacje sieci.2
T-W-7Skalowalność rozwiązań wirtualnych. Klastry.2
T-W-8Przegląd technologii i wdrożeń systemów wirtualnych.6
T-W-9Serwery wirtualne - świadczenie standardowych usług sieciowych.4
T-W-10Przetwarzanie w chmurze.1
T-W-11Projektowanie, wdrażanie i administracja systemami wirtualnymi.4
T-W-12Projektowanie i wdrażanie usług sieciowych w systemach rozproszonych. Zaliczenie wykładów.6
30

Formy aktywności - projekty

KODForma aktywnościGodziny
A-P-1uczestnictwo w zajęciach30
A-P-2przygotowanie do zajęć10
40
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1uczestnictwo w zajęciach30
A-W-2przygotowanie do zaliczenia4
34
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięTI_2A_D07-STiSM_W01Student zna sposoby wirtualizacji. Zna kryteria doboru maszyny wirtualnej do oczekiwanych zadań. Zna pojęcie wirtualizacji usług sieciowych.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówTI_2A_W07Ma zaawansowaną wiedzę w zakresie zastosowań usług teleinformatycznych w wybranych dziedzinach techniki, w szczególności w automatyce, robotyce i elektrotechnice.
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studenta z różnymi typami wirtualizacji oraz z ich zakresem stosowalności.
C-3Ukształtowanie umiejętności wdrażania i korzystania z usług sieciowych.
C-4Zapoznanie studenta z zasadami wdrażania i eksploatacją systemów wirtualnych.
Treści programoweT-W-5Wirtualizacja systemów operacyjnych.
T-W-9Serwery wirtualne - świadczenie standardowych usług sieciowych.
T-W-7Skalowalność rozwiązań wirtualnych. Klastry.
T-W-10Przetwarzanie w chmurze.
T-W-11Projektowanie, wdrażanie i administracja systemami wirtualnymi.
T-W-8Przegląd technologii i wdrożeń systemów wirtualnych.
T-W-1Wirtualizacja - podstawowe pojęcia.
T-W-6Zagnieżdżanie systemów wirtualnych. Symulacje sieci.
T-W-12Projektowanie i wdrażanie usług sieciowych w systemach rozproszonych. Zaliczenie wykładów.
Metody nauczaniaM-1wykład informacyjny
M-2wykład problemowy
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: ocena testu
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie spełnia wymogu uzyskania oceny 3.0 uzyskując poniżej 50% punktacji z testu obejmującego wiedzę z przypisanego efektu kształcenia.
3,0Spełnia wymogi uzyskania oceny 3.0 uzyskując 50% - 60% punktacji z testu obejmującego wiedzę z przypisanego efektu kształcenia.
3,5Spełnia wymogi uzyskania oceny 3.5 uzyskując 61% - 70% punktacji z testu obejmującego wiedzę z przypisanego efektu kształcenia.
4,0Spełnia wymogi uzyskania oceny 4.0 uzyskując 71% - 80% punktacji z testu obejmującego wiedzę z przypisanego efektu kształcenia.
4,5Spełnia wymogi uzyskania oceny 4.5 uzyskując 81% - 90% punktacji z testu obejmującego wiedzę z przypisanego efektu kształcenia.
5,0Spełnia wymogi uzyskania oceny 5.0 uzyskując 91% - 100% punktacji z testu obejmującego wiedzę z przypisanego efektu kształcenia.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięTI_2A_D07-STiSM_W02Zna zasady użycia wirtualizacji do symulacji sieci teleinformatycznych.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówTI_2A_W09Zna zaawansowane metody modelowania i symulacji systemów technicznych z użyciem odpowiednich narzędzi informatycznych.
Cel przedmiotuC-4Zapoznanie studenta z zasadami wdrażania i eksploatacją systemów wirtualnych.
C-5Posiada wiedzę niezbędną do wykorzystania wirtualizacji do symulacji sieci teleinformatycznych.
Treści programoweT-W-2Wirtualizacja zasobów.
T-W-8Przegląd technologii i wdrożeń systemów wirtualnych.
T-W-3Wirtualny sprzęt i interfejsy.
T-W-4Wirtualizacja połączeń sieciowych.
Metody nauczaniaM-1wykład informacyjny
M-2wykład problemowy
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: ocena testu
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie spełnia wymogu uzyskania oceny 3.0 uzyskując poniżej 50% punktacji z testu obejmującego wiedzę z przypisanego efektu kształcenia.
3,0Spełnia wymogi uzyskania oceny 3.0 uzyskując 50% - 60% punktacji z testu obejmującego wiedzę z przypisanego efektu kształcenia.
3,5Spełnia wymogi uzyskania oceny 3.5 uzyskując 61% - 70% punktacji z testu obejmującego wiedzę z przypisanego efektu kształcenia.
4,0Spełnia wymogi uzyskania oceny 4.0 uzyskując 71% - 80% punktacji z testu obejmującego wiedzę z przypisanego efektu kształcenia.
4,5Spełnia wymogi uzyskania oceny 4.5 uzyskując 81% - 90% punktacji z testu obejmującego wiedzę z przypisanego efektu kształcenia.
5,0Spełnia wymogi uzyskania oceny 5.0 uzyskując 91% - 100% punktacji z testu obejmującego wiedzę z przypisanego efektu kształcenia.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięTI_2A_D07-STiSM_U01Student potrafi skonfigurować maszynę wirtualną i wdrożyć wirtualny serwer. Posiada umiejętność konfiguracji wirtualnych usług teleinformatycznych. Potrafi na maszynach wirtualnych zasymulować środowisko sieciowe.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówTI_2A_U12Umie dokonać analizy i syntezy złożonych systemów teleinformatycznych, potrafi ocenić przydatność nowych rozwiązań w tych systemach.
Cel przedmiotuC-2Wykształcenie umiejętności doboru maszyny wirtualnej do systemu operacyjnego lub usług sieciowych.
C-3Ukształtowanie umiejętności wdrażania i korzystania z usług sieciowych.
Treści programoweT-P-1Projekt systemu wirtualnego uwzględniający zaawansowane techniki administracji wirtualnymi zasobami. Zdalna administracja wirtualnymi systemami. Przygotowanie i konfiguracja maszyny wirtualnej. Instalacja wirtualnych połączeń sieciowych, serwerów. Klonowanie systemów wirtualnych.
T-P-2Projekt wirtualnej chmury usługowej. Zarządzanie ruchem. Optymalizacja przepływów.
T-P-3Projekt klastra obliczeniowego. Przygotowanie aplikacji testowej.
Metody nauczaniaM-3ćwiczenia projektowe
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: ocena raportów
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie spełnia wymogów uzyskania oceny 3.0 uzyskując poniżej 50% sumarycznej punktacji z ocen związanych z przypisanym do projektu efektem kształcenia.
3,0Spełnia wymogi uzyskania oceny 3.0 uzyskując 50% - 60% sumarycznej punktacji z ocen związanych z przypisanym do projektu efektem kształcenia.
3,5Spełnia wymogi uzyskania oceny 3.5 uzyskując 61% - 70% sumarycznej punktacji z ocen związanych z przypisanym do projektu efektem kształcenia.
4,0Spełnia wymogi uzyskania oceny 4.0 uzyskując 71% - 80% sumarycznej punktacji z ocen związanych z przypisanym do projektu efektem kształcenia.
4,5Spełnia wymogi uzyskania oceny 4.5 uzyskując 81% - 90% sumarycznej punktacji z ocen związanych z przypisanym do projektu efektem kształcenia.
5,0Spełnia wymogi uzyskania oceny 5.0 uzyskując 91 - 100% sumarycznej punktacji z ocen związanych z przypisanym do projektu efektem kształcenia.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięTI_2A_D07-STiSM_U02Potrafi zaprojektować zwirtualizowany złożony system informatyczny.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówTI_2A_U04Potrafi zamodelować złożony system techniczny i dokonać symulacji jego działania, wykorzystując odpowiednie narzędzia sprzętowo-programowe.
Cel przedmiotuC-6Umiejętność praktyczną użycia wirtualizacji do symulacji sieci teleinformatycznych.
Treści programoweT-P-2Projekt wirtualnej chmury usługowej. Zarządzanie ruchem. Optymalizacja przepływów.
T-P-3Projekt klastra obliczeniowego. Przygotowanie aplikacji testowej.
Metody nauczaniaM-3ćwiczenia projektowe
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: ocena raportów
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie spełnia wymogu uzyskania oceny 3.0 uzyskując poniżej 50% sumarycznej punktacji z ocen związanych z przypisanym do projektu efektem kształcenia.
3,0Spełnia wymogi uzyskania oceny 3.0 uzyskując 50% - 60% sumarycznej punktacji z ocen związanych z przypisanym do projektu efektem kształcenia.
3,5Spełnia wymogi uzyskania oceny 3.5 uzyskując 61% - 70% sumarycznej punktacji z ocen związanych z przypisanym do projektu efektem kształcenia.
4,0Spełnia wymogi uzyskania oceny 4.0 uzyskując 71% - 80% sumarycznej punktacji z ocen związanych z przypisanym do projektu efektem kształcenia.
4,5Spełnia wymogi uzyskania oceny 4.5 uzyskując 81% - 90% sumarycznej punktacji z ocen związanych z przypisanym do projektu efektem kształcenia.
5,0Spełnia wymogi uzyskania oceny 5.0 uzyskując 91% - 100% sumarycznej punktacji z ocen związanych z przypisanym do projektu efektem kształcenia.