Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Elektryczny - Teleinformatyka (S2)

Sylabus przedmiotu Systemy mobilne i rozproszone:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Teleinformatyka
Forma studiów studia stacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Systemy mobilne i rozproszone
Specjalność Sieci teleinformatyczne i systemy mobilne
Jednostka prowadząca Katedra Przetwarzania Sygnałów i Inżynierii Multimedialnej
Nauczyciel odpowiedzialny Robert Krupiński <Robert.Krupinski@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Robert Krupiński <Robert.Krupinski@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 3,0 ECTS (formy) 3,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
laboratoriaL2 35 1,60,38zaliczenie
wykładyW2 30 1,40,62zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Podstawy informatyki

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie studentów z metodami programowania dla RIA
C-2Zapoznanie studentów z nowymi technologiami WWW

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
laboratoria
T-L-1Programowanie z wykorzystaniem Java Servlet7
T-L-2Wykorzystanie WebSockets - strony klienta i serwera5
T-L-3Wykorzystanie AJAX - strony klienta i serwera5
T-L-4Programowanie z wykorzystaniem GWT7
T-L-5Programowanie z wykorzystaniem Vaadin7
T-L-6Testowanie komunikacji4
35
wykłady
T-W-1Projektowanie systemów RIA4
T-W-2Interfejs WebSocket3
T-W-3Technologia AJAX3
T-W-4Technologie serwerowe dla RIA z wykorzystaniem Java Servlet5
T-W-5Komunikacja z wykorzystaniem protokołu HTTP. Ewolucja protokołu HTTP.4
T-W-6Projektowanie aplikacji z wykorzystaniem komponentów3
T-W-7Projektowanie aplikacji z wykorzystaniem GWT i Vaadin5
T-W-8Analiza komunikacji. Zaliczenie wykładów.3
30

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
laboratoria
A-L-1Uczestnictwo z zajęciach35
A-L-2Przygotowanie się do zajęć laboratoryjnych3
A-L-3Uzupełnianie wiedzy z literatury2
40
wykłady
A-W-1Uczestnictwo z zajęciach30
A-W-2Przygotowanie się do zaliczenia z przedmiotu w formie testu3
A-W-3Czytanie wskazanej literatury2
35

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Metoda podająca / wykład informacyjny
M-2Metoda praktyczna / ćwiczenia laboratoryjne

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Zaliczenie ćwiczeń ujętych planem
S-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie w formie testu wyboru

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
TI_2A_D03-STiSM_W01
Student zna zaawansowane metody realizacji systemów RIA
TI_2A_W07C-1T-W-3, T-W-1, T-W-2, T-W-4, T-W-6M-1S-2
TI_2A_D03-STiSM_W02
Student ma wiedzę w zakresie nowoczesnych rozwiązań stosowanych w sieci WWW
TI_2A_W07C-2T-W-7, T-W-8, T-W-5M-1S-2

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
TI_2A_D03-STiSM_U01
Student potrafi wykorzystywać zaawansowane metody realizacji systemów RIA
TI_2A_U05C-1T-L-2, T-L-3, T-L-1M-2S-1
TI_2A_D03-STiSM_U02
Studenta potrafi wykorzystywać nowoczesne rozwiązania stosowane w sieci WWW
TI_2A_U05C-2T-L-6, T-L-4, T-L-5M-2S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
TI_2A_D03-STiSM_W01
Student zna zaawansowane metody realizacji systemów RIA
2,0Nie spełnia wymogów uzyskania oceny dostatecznej uzyskując poniżej 50% punktacji z pytań zaliczenia z zakresu zaawansowanych metod realizacji systemów RIA
3,0Posiada wiedzę z zakresu zaawansowanych metod realizacji systemów RIA, udokumentowaną uzyskaniem punktacji w zakresie 50-60% z pytań zaliczeniowych z tego zakresu
3,5Posiada wiedzę z zakresu zaawansowanych metod realizacji systemów RIA, udokumentowaną uzyskaniem punktacji w zakresie 61-70% z pytań zaliczeniowych z tego zakresu
4,0Posiada wiedzę z zakresu zaawansowanych metod realizacji systemów RIA, udokumentowaną uzyskaniem punktacji w zakresie 71-80% z pytań zaliczeniowych z tego zakresu
4,5Posiada wiedzę z zakresu zaawansowanych metod realizacji systemów RIA, udokumentowaną uzyskaniem punktacji w zakresie 81-90% z pytań zaliczeniowych z tego zakresu
5,0Posiada wiedzę z zakresu zaawansowanych metod realizacji systemów RIA, udokumentowaną uzyskaniem punktacji w zakresie 91-100% z pytań zaliczeniowych z tego zakresu
TI_2A_D03-STiSM_W02
Student ma wiedzę w zakresie nowoczesnych rozwiązań stosowanych w sieci WWW
2,0Nie spełnia wymogów uzyskania oceny dostatecznej uzyskując poniżej 50% punktacji z pytań zaliczenia z zakresu nowoczesnych metod stosowanych w sieci WWW
3,0Posiada wiedzę z zakresu nowoczesnych metod stosowanych w sieci WWW, udokumentowaną uzyskaniem punktacji w zakresie 50-60% z pytań zaliczeniowych z tego zakresu
3,5Posiada wiedzę z zakresu nowoczesnych metod stosowanych w sieci WWW, udokumentowaną uzyskaniem punktacji w zakresie 61-70% z pytań zaliczeniowych z tego zakresu
4,0Posiada wiedzę z zakresu nowoczesnych metod stosowanych w sieci WWW, udokumentowaną uzyskaniem punktacji w zakresie 71-80% z pytań zaliczeniowych z tego zakresu
4,5Posiada wiedzę z zakresu nowoczesnych metod stosowanych w sieci WWW, udokumentowaną uzyskaniem punktacji w zakresie 81-90% z pytań zaliczeniowych z tego zakresu
5,0Posiada wiedzę z zakresu nowoczesnych metod stosowanych w sieci WWW, udokumentowaną uzyskaniem punktacji w zakresie 91-100% z pytań zaliczeniowych z tego zakresu

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
TI_2A_D03-STiSM_U01
Student potrafi wykorzystywać zaawansowane metody realizacji systemów RIA
2,0Nie spełnia wymogów uzyskania oceny dostatecznej, uzyskując punktację poniżej 50% łącznie z oceny wykonanych ćwiczeń laboratoryjnych z zakresu zaawansowanych metod realizacji systemów RIA
3,0Potrafi wykorzystywać zaawansowane metody realizacji systemów RIA, uzyskując punktację w zakresie 50-60% łącznie z oceny wykonanych ćwiczeń laboratoryjnych z tego zakresu
3,5Potrafi wykorzystywać zaawansowane metody realizacji systemów RIA, uzyskując punktację w zakresie 61-70% łącznie z oceny wykonanych ćwiczeń laboratoryjnych z tego zakresu
4,0Potrafi wykorzystywać zaawansowane metody realizacji systemów RIA, uzyskując punktację w zakresie 71-80% łącznie z oceny wykonanych ćwiczeń laboratoryjnych z tego zakresu
4,5Potrafi wykorzystywać zaawansowane metody realizacji systemów RIA, uzyskując punktację w zakresie 81-90% łącznie z oceny wykonanych ćwiczeń laboratoryjnych z tego zakresu
5,0Potrafi wykorzystywać zaawansowane metody realizacji systemów RIA, uzyskując punktację w zakresie 91-100% łącznie z oceny wykonanych ćwiczeń laboratoryjnych z tego zakresu
TI_2A_D03-STiSM_U02
Studenta potrafi wykorzystywać nowoczesne rozwiązania stosowane w sieci WWW
2,0Nie spełnia wymogów uzyskania oceny dostatecznej, uzyskując punktację poniżej 50% łącznie z oceny wykonanych ćwiczeń laboratoryjnych z zakresu zaawansowanych rozwiązań stosowanych w sieci WWW
3,0Potrafi wykorzystywać zaawansowane rozwiązania stosowane w sieci WWW, uzyskując punktację w zakresie 50-60% łącznie z oceny wykonanych ćwiczeń laboratoryjnych z tego zakresu
3,5Potrafi wykorzystywać zaawansowane rozwiązania stosowane w sieci WWW, uzyskując punktację w zakresie 61-70% łącznie z oceny wykonanych ćwiczeń laboratoryjnych z tego zakresu
4,0Potrafi wykorzystywać zaawansowane rozwiązania stosowane w sieci WWW, uzyskując punktację w zakresie 71-80% łącznie z oceny wykonanych ćwiczeń laboratoryjnych z tego zakresu
4,5Potrafi wykorzystywać zaawansowane rozwiązania stosowane w sieci WWW, uzyskując punktację w zakresie 81-90% łącznie z oceny wykonanych ćwiczeń laboratoryjnych z tego zakresu
5,0Potrafi wykorzystywać zaawansowane rozwiązania stosowane w sieci WWW, uzyskując punktację w zakresie 91-100% łącznie z oceny wykonanych ćwiczeń laboratoryjnych z tego zakresu

Literatura podstawowa

  1. Matthew David, HTML5: Designing Rich Internet Applications, Focal Press, 2010
  2. Phil A Pearl, A Practical Guide to Developing Web 2.0 Rich Internet Applications: The Design and Construction of Single Page Application Web Sites, CreateSpace Independent Publishing Platform, 2013
  3. Vanessa Wang, Frank Salim, Peter Moskovits, The Definitive Guide to HTML5 WebSocket, Apress, 2013
  4. Jarrod Overson, Jason Strimpel, Developing Web Components. UI from jQuery to Polymer, O'Reilly Media, 2015
  5. Vaadin, Vaadin Book 10, Vaadin, 2018, 10

Literatura dodatkowa

  1. Paul J. Deitel, Harvey M. Deitel, AJAX, Rich Internet Applications, and Web Development for Programmers, Prentice Hall, 2008

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Programowanie z wykorzystaniem Java Servlet7
T-L-2Wykorzystanie WebSockets - strony klienta i serwera5
T-L-3Wykorzystanie AJAX - strony klienta i serwera5
T-L-4Programowanie z wykorzystaniem GWT7
T-L-5Programowanie z wykorzystaniem Vaadin7
T-L-6Testowanie komunikacji4
35

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Projektowanie systemów RIA4
T-W-2Interfejs WebSocket3
T-W-3Technologia AJAX3
T-W-4Technologie serwerowe dla RIA z wykorzystaniem Java Servlet5
T-W-5Komunikacja z wykorzystaniem protokołu HTTP. Ewolucja protokołu HTTP.4
T-W-6Projektowanie aplikacji z wykorzystaniem komponentów3
T-W-7Projektowanie aplikacji z wykorzystaniem GWT i Vaadin5
T-W-8Analiza komunikacji. Zaliczenie wykładów.3
30

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1Uczestnictwo z zajęciach35
A-L-2Przygotowanie się do zajęć laboratoryjnych3
A-L-3Uzupełnianie wiedzy z literatury2
40
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo z zajęciach30
A-W-2Przygotowanie się do zaliczenia z przedmiotu w formie testu3
A-W-3Czytanie wskazanej literatury2
35
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięTI_2A_D03-STiSM_W01Student zna zaawansowane metody realizacji systemów RIA
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówTI_2A_W07Ma zaawansowaną wiedzę w zakresie zastosowań usług teleinformatycznych w wybranych dziedzinach techniki, w szczególności w automatyce, robotyce i elektrotechnice.
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z metodami programowania dla RIA
Treści programoweT-W-3Technologia AJAX
T-W-1Projektowanie systemów RIA
T-W-2Interfejs WebSocket
T-W-4Technologie serwerowe dla RIA z wykorzystaniem Java Servlet
T-W-6Projektowanie aplikacji z wykorzystaniem komponentów
Metody nauczaniaM-1Metoda podająca / wykład informacyjny
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie w formie testu wyboru
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie spełnia wymogów uzyskania oceny dostatecznej uzyskując poniżej 50% punktacji z pytań zaliczenia z zakresu zaawansowanych metod realizacji systemów RIA
3,0Posiada wiedzę z zakresu zaawansowanych metod realizacji systemów RIA, udokumentowaną uzyskaniem punktacji w zakresie 50-60% z pytań zaliczeniowych z tego zakresu
3,5Posiada wiedzę z zakresu zaawansowanych metod realizacji systemów RIA, udokumentowaną uzyskaniem punktacji w zakresie 61-70% z pytań zaliczeniowych z tego zakresu
4,0Posiada wiedzę z zakresu zaawansowanych metod realizacji systemów RIA, udokumentowaną uzyskaniem punktacji w zakresie 71-80% z pytań zaliczeniowych z tego zakresu
4,5Posiada wiedzę z zakresu zaawansowanych metod realizacji systemów RIA, udokumentowaną uzyskaniem punktacji w zakresie 81-90% z pytań zaliczeniowych z tego zakresu
5,0Posiada wiedzę z zakresu zaawansowanych metod realizacji systemów RIA, udokumentowaną uzyskaniem punktacji w zakresie 91-100% z pytań zaliczeniowych z tego zakresu
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięTI_2A_D03-STiSM_W02Student ma wiedzę w zakresie nowoczesnych rozwiązań stosowanych w sieci WWW
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówTI_2A_W07Ma zaawansowaną wiedzę w zakresie zastosowań usług teleinformatycznych w wybranych dziedzinach techniki, w szczególności w automatyce, robotyce i elektrotechnice.
Cel przedmiotuC-2Zapoznanie studentów z nowymi technologiami WWW
Treści programoweT-W-7Projektowanie aplikacji z wykorzystaniem GWT i Vaadin
T-W-8Analiza komunikacji. Zaliczenie wykładów.
T-W-5Komunikacja z wykorzystaniem protokołu HTTP. Ewolucja protokołu HTTP.
Metody nauczaniaM-1Metoda podająca / wykład informacyjny
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie w formie testu wyboru
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie spełnia wymogów uzyskania oceny dostatecznej uzyskując poniżej 50% punktacji z pytań zaliczenia z zakresu nowoczesnych metod stosowanych w sieci WWW
3,0Posiada wiedzę z zakresu nowoczesnych metod stosowanych w sieci WWW, udokumentowaną uzyskaniem punktacji w zakresie 50-60% z pytań zaliczeniowych z tego zakresu
3,5Posiada wiedzę z zakresu nowoczesnych metod stosowanych w sieci WWW, udokumentowaną uzyskaniem punktacji w zakresie 61-70% z pytań zaliczeniowych z tego zakresu
4,0Posiada wiedzę z zakresu nowoczesnych metod stosowanych w sieci WWW, udokumentowaną uzyskaniem punktacji w zakresie 71-80% z pytań zaliczeniowych z tego zakresu
4,5Posiada wiedzę z zakresu nowoczesnych metod stosowanych w sieci WWW, udokumentowaną uzyskaniem punktacji w zakresie 81-90% z pytań zaliczeniowych z tego zakresu
5,0Posiada wiedzę z zakresu nowoczesnych metod stosowanych w sieci WWW, udokumentowaną uzyskaniem punktacji w zakresie 91-100% z pytań zaliczeniowych z tego zakresu
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięTI_2A_D03-STiSM_U01Student potrafi wykorzystywać zaawansowane metody realizacji systemów RIA
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówTI_2A_U05Potrafi zaproponować odpowiednie algorytmy przetwarzania i ekstrakcji danych w zależności od możliwości ich transmisji w sieciach o ograniczonej przepływności.
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z metodami programowania dla RIA
Treści programoweT-L-2Wykorzystanie WebSockets - strony klienta i serwera
T-L-3Wykorzystanie AJAX - strony klienta i serwera
T-L-1Programowanie z wykorzystaniem Java Servlet
Metody nauczaniaM-2Metoda praktyczna / ćwiczenia laboratoryjne
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Zaliczenie ćwiczeń ujętych planem
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie spełnia wymogów uzyskania oceny dostatecznej, uzyskując punktację poniżej 50% łącznie z oceny wykonanych ćwiczeń laboratoryjnych z zakresu zaawansowanych metod realizacji systemów RIA
3,0Potrafi wykorzystywać zaawansowane metody realizacji systemów RIA, uzyskując punktację w zakresie 50-60% łącznie z oceny wykonanych ćwiczeń laboratoryjnych z tego zakresu
3,5Potrafi wykorzystywać zaawansowane metody realizacji systemów RIA, uzyskując punktację w zakresie 61-70% łącznie z oceny wykonanych ćwiczeń laboratoryjnych z tego zakresu
4,0Potrafi wykorzystywać zaawansowane metody realizacji systemów RIA, uzyskując punktację w zakresie 71-80% łącznie z oceny wykonanych ćwiczeń laboratoryjnych z tego zakresu
4,5Potrafi wykorzystywać zaawansowane metody realizacji systemów RIA, uzyskując punktację w zakresie 81-90% łącznie z oceny wykonanych ćwiczeń laboratoryjnych z tego zakresu
5,0Potrafi wykorzystywać zaawansowane metody realizacji systemów RIA, uzyskując punktację w zakresie 91-100% łącznie z oceny wykonanych ćwiczeń laboratoryjnych z tego zakresu
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięTI_2A_D03-STiSM_U02Studenta potrafi wykorzystywać nowoczesne rozwiązania stosowane w sieci WWW
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówTI_2A_U05Potrafi zaproponować odpowiednie algorytmy przetwarzania i ekstrakcji danych w zależności od możliwości ich transmisji w sieciach o ograniczonej przepływności.
Cel przedmiotuC-2Zapoznanie studentów z nowymi technologiami WWW
Treści programoweT-L-6Testowanie komunikacji
T-L-4Programowanie z wykorzystaniem GWT
T-L-5Programowanie z wykorzystaniem Vaadin
Metody nauczaniaM-2Metoda praktyczna / ćwiczenia laboratoryjne
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Zaliczenie ćwiczeń ujętych planem
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie spełnia wymogów uzyskania oceny dostatecznej, uzyskując punktację poniżej 50% łącznie z oceny wykonanych ćwiczeń laboratoryjnych z zakresu zaawansowanych rozwiązań stosowanych w sieci WWW
3,0Potrafi wykorzystywać zaawansowane rozwiązania stosowane w sieci WWW, uzyskując punktację w zakresie 50-60% łącznie z oceny wykonanych ćwiczeń laboratoryjnych z tego zakresu
3,5Potrafi wykorzystywać zaawansowane rozwiązania stosowane w sieci WWW, uzyskując punktację w zakresie 61-70% łącznie z oceny wykonanych ćwiczeń laboratoryjnych z tego zakresu
4,0Potrafi wykorzystywać zaawansowane rozwiązania stosowane w sieci WWW, uzyskując punktację w zakresie 71-80% łącznie z oceny wykonanych ćwiczeń laboratoryjnych z tego zakresu
4,5Potrafi wykorzystywać zaawansowane rozwiązania stosowane w sieci WWW, uzyskując punktację w zakresie 81-90% łącznie z oceny wykonanych ćwiczeń laboratoryjnych z tego zakresu
5,0Potrafi wykorzystywać zaawansowane rozwiązania stosowane w sieci WWW, uzyskując punktację w zakresie 91-100% łącznie z oceny wykonanych ćwiczeń laboratoryjnych z tego zakresu