Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Elektryczny - Teleinformatyka (S2)

Sylabus przedmiotu Projektowanie sieci telekomunikacyjnych:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Teleinformatyka
Forma studiów studia stacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Projektowanie sieci telekomunikacyjnych
Specjalność Systemy transmisyjne
Jednostka prowadząca Katedra Telekomunikacji i Fotoniki
Nauczyciel odpowiedzialny Grzegorz Żegliński <Grzegorz.Zeglinski@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 3,0 ECTS (formy) 3,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
projektyP2 30 1,60,38zaliczenie
wykładyW2 15 1,40,62zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Podstawy telekomunikacji optycznej i fotoniki
W-2Obsługa oprogramowania do obliczeń matematycznych (np.: Matlab, MathCad)
W-3Znajomość zagadnień ze stopnia I z zakresu projektowania sieci teleinformatycznych

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Ukształtowanie umiejętności z zakresu przygotowania projektu telekomunikacyjnego.
C-2Obsługa narzędzi do tworzenia projektu transmisyjnego

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
projekty
T-P-1Zaawansowane oprogramowanie do projektowania sieci telekomunikacyjnych.4
T-P-2Projektowanie sieci transportowej- bilans mocy, analiza opóźnień czasowych, trasowanie sieci.4
T-P-3Dobór urządzeń nadawczo-odbiorczych. Korekta bilansu mocy.2
T-P-4Rozliczenie I części projektu.1
T-P-5Zasady projektowania sieci dostępowych. Dokumentacja projektowa- przykłady.4
T-P-6Założenia projektowe.2
T-P-7Wykonanie obliczeń projektowych. Dokumentacja etapów obliczeniowych.4
T-P-8Dobór platformy sprzętowej do zadań projektowych.4
T-P-9Przygotowanie dokumentacji projektowej i raportu obliczeniowego.4
T-P-10Rozliczenie zadania projektowego1
30
wykłady
T-W-1Telekomunikacyjne i teleinformatyczne normy branżowe i międzynarodowe z zakresu projektowania sieci telekomunikacyjnych1
T-W-2Prawo budowlane oraz obowiązujące rozporządzenia i ustawy z zakresu instalacji telekomunikacyjnych1
T-W-3Projektowanie sieci transportowych1
T-W-4Projektowanie sieci dostępowych1
T-W-5Oprogramowanie do przygotowania dokumentacji projektowej1
T-W-6Projektowanie doziemnej kanalizacji kablowej pierwotnej i wtórnej1
T-W-7Projektowanie linii napowietrznej1
T-W-8Dobór kabli światłowodowych i miedzianych (z wykorzystaniem projektowanej lub zdefiniowanej istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej1
T-W-9Sprawdzenie poprawności przebiegu zaprojektowanych odcinków jednostkowych kabla, wybranej relacji kabla oraz poprawności podłączeń pozostałych elementów składowych projektu1
T-W-10Przygotowanie raportów obliczeniowych- budżety mocy, wykazy odcinków kabla, opis trasy przebiegu kabla, zestawienie odcinków kanalizacji pierwotnej i wtórnej1
T-W-11Przygotowanie schematów przebiegu kabli, schematu kanalizacji pierwotnej, rurociągu kablowego, zestawienia materiałów projektu bądź wybranej relacji1
T-W-12Raport końcowy. Kosztorys projektu. Zaliczenie wykładów.4
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
projekty
A-P-1Uczestnictwo w zajęciach30
A-P-2Praca własna nad projektem10
40
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2Uzupełnienie wiedzy z literatury10
A-W-3Przygotowanie do zaliczenia10
35

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1wykład problemowy
M-2metoda projektów
M-3pokazy projektów (obliczenia numeryczne, model transmisyjny, dokumentacja)

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Ocena dokumentacji projektu transmisyjnego
S-2Ocena formująca: Zaliczenie pisemne.

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
TI_2A_D07-ST_W01
Ma ugruntowaną i podbudowaną wiedzę z zakresu technologii telekomunikacyjnych w tym światłowodowych w zastosowaniu do projektowania sieci telekomunikacyjnych.
TI_2A_W06C-2, C-1T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-6, T-W-7, T-W-8, T-W-9M-1, M-2, M-3S-2
TI_2A_D07-ST_W02
Posiada ugruntowaną wiedzę w zakresie zastosowań usług telekomunikacyjnych istotnych do wykonania projektu sieci telekomunikacyjnej.
TI_2A_W07C-2T-W-10, T-W-11, T-W-12, T-W-5M-1, M-2S-2

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
TI_2A_D07-ST_U01
Stosuje narzędzia niezbędne do optymalizacji transmisji w zastosowaniu do projektowania sieci telekomunikacyjnych.
TI_2A_U06C-1T-P-2, T-P-3, T-P-4, T-P-1M-2, M-3S-1
TI_2A_D07-ST_U02
Stosuje analizę i syntezę złożonego systemu telekomunikacyjnego, w tym światłowodowego w celu wykonania projektu sieci telekomunikacyjnej.
TI_2A_U12C-2T-P-6, T-P-7, T-P-8, T-P-9, T-P-10, T-P-5M-2, M-3S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
TI_2A_D07-ST_W01
Ma ugruntowaną i podbudowaną wiedzę z zakresu technologii telekomunikacyjnych w tym światłowodowych w zastosowaniu do projektowania sieci telekomunikacyjnych.
2,0Nie spełnia wymogów uzyskania oceny dostatecznej uzyskując poniżej 50% punktacji z zadań zaliczeniowych z zakresu technologii telekomunikacyjnych w tym światłowodowych w zastosowaniu do projektowania sieci telekomunikacyjnych.
3,0Spełnia kryterium uzyskania oceny dostatecznej uzyskując 51-60% z punktacji z zadań zaliczeniowych z zakresu technologii telekomunikacyjnych w tym światłowodowych w zastosowaniu do projektowania sieci telekomunikacyjnych.
3,5Spełnia kryterium uzyskania oceny dostatecznej uzyskując 61-70% z punktacji z zadań zaliczeniowych z zakresu technologii telekomunikacyjnych w tym światłowodowych w zastosowaniu do projektowania sieci telekomunikacyjnych.
4,0Spełnia kryterium uzyskania oceny dostatecznej uzyskując 71-80% z punktacji z zadań zaliczeniowych z zakresu technologii telekomunikacyjnych w tym światłowodowych w zastosowaniu do projektowania sieci telekomunikacyjnych.
4,5Spełnia kryterium uzyskania oceny dostatecznej uzyskując 81-90% z punktacji z zadań zaliczeniowych z zakresu technologii telekomunikacyjnych w tym światłowodowych w zastosowaniu do projektowania sieci telekomunikacyjnych.
5,0Spełnia kryterium uzyskania oceny dostatecznej uzyskując 91-100% z punktacji z zadań zaliczeniowych z zakresu technologii telekomunikacyjnych w tym światłowodowych w zastosowaniu do projektowania sieci telekomunikacyjnych.
TI_2A_D07-ST_W02
Posiada ugruntowaną wiedzę w zakresie zastosowań usług telekomunikacyjnych istotnych do wykonania projektu sieci telekomunikacyjnej.
2,0Nie spełnia wymogów uzyskania oceny dostatecznej uzyskując poniżej 50% punktacji z zadań zaliczeniowych z wiedzy w zakresie zastosowań usług telekomunikacyjnych istotnych do wykonania projektu sieci telekomunikacyjnej.
3,0Spełnia kryterium uzyskania oceny dostatecznej uzyskując 51-60% punktacji z zadań zaliczeniowych z wiedzy w zakresie zastosowań usług telekomunikacyjnych istotnych do wykonania projektu sieci telekomunikacyjnej.
3,5Spełnia kryterium uzyskania oceny dostatecznej uzyskując 61-70% punktacji z zadań zaliczeniowych z wiedzy w zakresie zastosowań usług telekomunikacyjnych istotnych do wykonania projektu sieci telekomunikacyjnej.
4,0Spełnia kryterium uzyskania oceny dostatecznej uzyskując 71-80% punktacji z zadań zaliczeniowych z wiedzy w zakresie zastosowań usług telekomunikacyjnych istotnych do wykonania projektu sieci telekomunikacyjnej.
4,5Spełnia kryterium uzyskania oceny dostatecznej uzyskując 81-90% punktacji z zadań zaliczeniowych z wiedzy w zakresie zastosowań usług telekomunikacyjnych istotnych do wykonania projektu sieci telekomunikacyjnej.
5,0Spełnia kryterium uzyskania oceny dostatecznej uzyskując 91-100% punktacji z zadań zaliczeniowych z wiedzy w zakresie zastosowań usług telekomunikacyjnych istotnych do wykonania projektu sieci telekomunikacyjnej.

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
TI_2A_D07-ST_U01
Stosuje narzędzia niezbędne do optymalizacji transmisji w zastosowaniu do projektowania sieci telekomunikacyjnych.
2,0Nie spełnia wymogów uzyskania oceny dostatecznej uzyskując poniżej 50% punktacji z zadania projektowego w części dotyczącej narzędzi niezbędnych do optymalizacji transmisji w zastosowaniu do projektowania sieci telekomunikacyjnych.
3,0Spełnia kryterium uzyskania oceny dostatecznej uzyskując 51-60% punktacji z zadania projektowego w części dotyczącej narzędzi niezbędnych do optymalizacji transmisji w zastosowaniu do projektowania sieci telekomunikacyjnych.
3,5Spełnia kryterium uzyskania oceny dostatecznej uzyskując 61-70% punktacji z zadania projektowego w części dotyczącej narzędzi niezbędnych do optymalizacji transmisji w zastosowaniu do projektowania sieci telekomunikacyjnych.
4,0Spełnia kryterium uzyskania oceny dostatecznej uzyskując 71-80% punktacji z zadania projektowego w części dotyczącej narzędzi niezbędnych do optymalizacji transmisji w zastosowaniu do projektowania sieci telekomunikacyjnych.
4,5Spełnia kryterium uzyskania oceny dostatecznej uzyskując 81-90% punktacji z zadania projektowego w części dotyczącej narzędzi niezbędnych do optymalizacji transmisji w zastosowaniu do projektowania sieci telekomunikacyjnych.
5,0Spełnia kryterium uzyskania oceny dostatecznej uzyskując 91-100% punktacji z zadania projektowego w części dotyczącej narzędzi niezbędnych do optymalizacji transmisji w zastosowaniu do projektowania sieci telekomunikacyjnych.
TI_2A_D07-ST_U02
Stosuje analizę i syntezę złożonego systemu telekomunikacyjnego, w tym światłowodowego w celu wykonania projektu sieci telekomunikacyjnej.
2,0Nie spełnia wymogów uzyskania oceny dostatecznej uzyskując poniżej 50% punktacji z zadania projektowego w części dotyczącej analizy i syntezy systemu telekomunikacyjnego.
3,0Spełnia kryterium uzyskania oceny dostatecznej uzyskując 51-60% punktacji z zadania projektowego w części dotyczącej analizy i syntezy systemu telekomunikacyjnego.
3,5Spełnia kryterium uzyskania oceny dostatecznej uzyskując 61-70% punktacji z zadania projektowego w części dotyczącej analizy i syntezy systemu telekomunikacyjnego.
4,0Spełnia kryterium uzyskania oceny dostatecznej uzyskując 71-80% punktacji z zadania projektowego w części dotyczącej analizy i syntezy systemu telekomunikacyjnego.
4,5Spełnia kryterium uzyskania oceny dostatecznej uzyskując 81-90% punktacji z zadania projektowego w części dotyczącej analizy i syntezy systemu telekomunikacyjnego.
5,0Spełnia kryterium uzyskania oceny dostatecznej uzyskując 91-100% punktacji z zadania projektowego w części dotyczącej analizy i syntezy systemu telekomunikacyjnego.

Literatura podstawowa

  1. ITU, Multichannel DWDM applications with single-channel optical interfaces. G.698, ITU, 2013
  2. ITU, 40-Gigabit-capable passive optical networks (NG-PON2): Definitions, abbreviations and acronyms. G.989, ITU, 2015
  3. Ryszard S. Romaniuk, DWDM, technologia, pomiary, eksploatacja, rozwój, Instytut Systemów Elektronicznych, Warszawa, 2001
  4. FOA, The FOA reference guide to fiber optics. Fiber Optic Network Design, FOA, 2017
  5. H. Tanwar, S. Sethi, Optical fiber communication, Genius, 2017

Literatura dodatkowa

  1. W.Kabaciński, Sieci Telekomunikacyjne, WKIŁ, 2015
  2. K.Perlicki, Systemy transmisji optycznej WDM, WKiŁ, 2007
  3. Siuzdak J., Wstęp do współczesnej telekomunikacji światłowodowej, WKiŁ, Warszawa, 1999

Treści programowe - projekty

KODTreść programowaGodziny
T-P-1Zaawansowane oprogramowanie do projektowania sieci telekomunikacyjnych.4
T-P-2Projektowanie sieci transportowej- bilans mocy, analiza opóźnień czasowych, trasowanie sieci.4
T-P-3Dobór urządzeń nadawczo-odbiorczych. Korekta bilansu mocy.2
T-P-4Rozliczenie I części projektu.1
T-P-5Zasady projektowania sieci dostępowych. Dokumentacja projektowa- przykłady.4
T-P-6Założenia projektowe.2
T-P-7Wykonanie obliczeń projektowych. Dokumentacja etapów obliczeniowych.4
T-P-8Dobór platformy sprzętowej do zadań projektowych.4
T-P-9Przygotowanie dokumentacji projektowej i raportu obliczeniowego.4
T-P-10Rozliczenie zadania projektowego1
30

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Telekomunikacyjne i teleinformatyczne normy branżowe i międzynarodowe z zakresu projektowania sieci telekomunikacyjnych1
T-W-2Prawo budowlane oraz obowiązujące rozporządzenia i ustawy z zakresu instalacji telekomunikacyjnych1
T-W-3Projektowanie sieci transportowych1
T-W-4Projektowanie sieci dostępowych1
T-W-5Oprogramowanie do przygotowania dokumentacji projektowej1
T-W-6Projektowanie doziemnej kanalizacji kablowej pierwotnej i wtórnej1
T-W-7Projektowanie linii napowietrznej1
T-W-8Dobór kabli światłowodowych i miedzianych (z wykorzystaniem projektowanej lub zdefiniowanej istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej1
T-W-9Sprawdzenie poprawności przebiegu zaprojektowanych odcinków jednostkowych kabla, wybranej relacji kabla oraz poprawności podłączeń pozostałych elementów składowych projektu1
T-W-10Przygotowanie raportów obliczeniowych- budżety mocy, wykazy odcinków kabla, opis trasy przebiegu kabla, zestawienie odcinków kanalizacji pierwotnej i wtórnej1
T-W-11Przygotowanie schematów przebiegu kabli, schematu kanalizacji pierwotnej, rurociągu kablowego, zestawienia materiałów projektu bądź wybranej relacji1
T-W-12Raport końcowy. Kosztorys projektu. Zaliczenie wykładów.4
15

Formy aktywności - projekty

KODForma aktywnościGodziny
A-P-1Uczestnictwo w zajęciach30
A-P-2Praca własna nad projektem10
40
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2Uzupełnienie wiedzy z literatury10
A-W-3Przygotowanie do zaliczenia10
35
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięTI_2A_D07-ST_W01Ma ugruntowaną i podbudowaną wiedzę z zakresu technologii telekomunikacyjnych w tym światłowodowych w zastosowaniu do projektowania sieci telekomunikacyjnych.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówTI_2A_W06Ma ugruntowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę z zakresu technik optoelektronicznych oraz technologii szerokopasmowej transmisji danych, w tym światłowodowej.
Cel przedmiotuC-2Obsługa narzędzi do tworzenia projektu transmisyjnego
C-1Ukształtowanie umiejętności z zakresu przygotowania projektu telekomunikacyjnego.
Treści programoweT-W-1Telekomunikacyjne i teleinformatyczne normy branżowe i międzynarodowe z zakresu projektowania sieci telekomunikacyjnych
T-W-2Prawo budowlane oraz obowiązujące rozporządzenia i ustawy z zakresu instalacji telekomunikacyjnych
T-W-3Projektowanie sieci transportowych
T-W-4Projektowanie sieci dostępowych
T-W-6Projektowanie doziemnej kanalizacji kablowej pierwotnej i wtórnej
T-W-7Projektowanie linii napowietrznej
T-W-8Dobór kabli światłowodowych i miedzianych (z wykorzystaniem projektowanej lub zdefiniowanej istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej
T-W-9Sprawdzenie poprawności przebiegu zaprojektowanych odcinków jednostkowych kabla, wybranej relacji kabla oraz poprawności podłączeń pozostałych elementów składowych projektu
Metody nauczaniaM-1wykład problemowy
M-2metoda projektów
M-3pokazy projektów (obliczenia numeryczne, model transmisyjny, dokumentacja)
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Zaliczenie pisemne.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie spełnia wymogów uzyskania oceny dostatecznej uzyskując poniżej 50% punktacji z zadań zaliczeniowych z zakresu technologii telekomunikacyjnych w tym światłowodowych w zastosowaniu do projektowania sieci telekomunikacyjnych.
3,0Spełnia kryterium uzyskania oceny dostatecznej uzyskując 51-60% z punktacji z zadań zaliczeniowych z zakresu technologii telekomunikacyjnych w tym światłowodowych w zastosowaniu do projektowania sieci telekomunikacyjnych.
3,5Spełnia kryterium uzyskania oceny dostatecznej uzyskując 61-70% z punktacji z zadań zaliczeniowych z zakresu technologii telekomunikacyjnych w tym światłowodowych w zastosowaniu do projektowania sieci telekomunikacyjnych.
4,0Spełnia kryterium uzyskania oceny dostatecznej uzyskując 71-80% z punktacji z zadań zaliczeniowych z zakresu technologii telekomunikacyjnych w tym światłowodowych w zastosowaniu do projektowania sieci telekomunikacyjnych.
4,5Spełnia kryterium uzyskania oceny dostatecznej uzyskując 81-90% z punktacji z zadań zaliczeniowych z zakresu technologii telekomunikacyjnych w tym światłowodowych w zastosowaniu do projektowania sieci telekomunikacyjnych.
5,0Spełnia kryterium uzyskania oceny dostatecznej uzyskując 91-100% z punktacji z zadań zaliczeniowych z zakresu technologii telekomunikacyjnych w tym światłowodowych w zastosowaniu do projektowania sieci telekomunikacyjnych.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięTI_2A_D07-ST_W02Posiada ugruntowaną wiedzę w zakresie zastosowań usług telekomunikacyjnych istotnych do wykonania projektu sieci telekomunikacyjnej.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówTI_2A_W07Ma zaawansowaną wiedzę w zakresie zastosowań usług teleinformatycznych w wybranych dziedzinach techniki, w szczególności w automatyce, robotyce i elektrotechnice.
Cel przedmiotuC-2Obsługa narzędzi do tworzenia projektu transmisyjnego
Treści programoweT-W-10Przygotowanie raportów obliczeniowych- budżety mocy, wykazy odcinków kabla, opis trasy przebiegu kabla, zestawienie odcinków kanalizacji pierwotnej i wtórnej
T-W-11Przygotowanie schematów przebiegu kabli, schematu kanalizacji pierwotnej, rurociągu kablowego, zestawienia materiałów projektu bądź wybranej relacji
T-W-12Raport końcowy. Kosztorys projektu. Zaliczenie wykładów.
T-W-5Oprogramowanie do przygotowania dokumentacji projektowej
Metody nauczaniaM-1wykład problemowy
M-2metoda projektów
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Zaliczenie pisemne.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie spełnia wymogów uzyskania oceny dostatecznej uzyskując poniżej 50% punktacji z zadań zaliczeniowych z wiedzy w zakresie zastosowań usług telekomunikacyjnych istotnych do wykonania projektu sieci telekomunikacyjnej.
3,0Spełnia kryterium uzyskania oceny dostatecznej uzyskując 51-60% punktacji z zadań zaliczeniowych z wiedzy w zakresie zastosowań usług telekomunikacyjnych istotnych do wykonania projektu sieci telekomunikacyjnej.
3,5Spełnia kryterium uzyskania oceny dostatecznej uzyskując 61-70% punktacji z zadań zaliczeniowych z wiedzy w zakresie zastosowań usług telekomunikacyjnych istotnych do wykonania projektu sieci telekomunikacyjnej.
4,0Spełnia kryterium uzyskania oceny dostatecznej uzyskując 71-80% punktacji z zadań zaliczeniowych z wiedzy w zakresie zastosowań usług telekomunikacyjnych istotnych do wykonania projektu sieci telekomunikacyjnej.
4,5Spełnia kryterium uzyskania oceny dostatecznej uzyskując 81-90% punktacji z zadań zaliczeniowych z wiedzy w zakresie zastosowań usług telekomunikacyjnych istotnych do wykonania projektu sieci telekomunikacyjnej.
5,0Spełnia kryterium uzyskania oceny dostatecznej uzyskując 91-100% punktacji z zadań zaliczeniowych z wiedzy w zakresie zastosowań usług telekomunikacyjnych istotnych do wykonania projektu sieci telekomunikacyjnej.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięTI_2A_D07-ST_U01Stosuje narzędzia niezbędne do optymalizacji transmisji w zastosowaniu do projektowania sieci telekomunikacyjnych.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówTI_2A_U06Potrafi stosować zaawansowane metody optymalizacji transmisji danych.
Cel przedmiotuC-1Ukształtowanie umiejętności z zakresu przygotowania projektu telekomunikacyjnego.
Treści programoweT-P-2Projektowanie sieci transportowej- bilans mocy, analiza opóźnień czasowych, trasowanie sieci.
T-P-3Dobór urządzeń nadawczo-odbiorczych. Korekta bilansu mocy.
T-P-4Rozliczenie I części projektu.
T-P-1Zaawansowane oprogramowanie do projektowania sieci telekomunikacyjnych.
Metody nauczaniaM-2metoda projektów
M-3pokazy projektów (obliczenia numeryczne, model transmisyjny, dokumentacja)
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena dokumentacji projektu transmisyjnego
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie spełnia wymogów uzyskania oceny dostatecznej uzyskując poniżej 50% punktacji z zadania projektowego w części dotyczącej narzędzi niezbędnych do optymalizacji transmisji w zastosowaniu do projektowania sieci telekomunikacyjnych.
3,0Spełnia kryterium uzyskania oceny dostatecznej uzyskując 51-60% punktacji z zadania projektowego w części dotyczącej narzędzi niezbędnych do optymalizacji transmisji w zastosowaniu do projektowania sieci telekomunikacyjnych.
3,5Spełnia kryterium uzyskania oceny dostatecznej uzyskując 61-70% punktacji z zadania projektowego w części dotyczącej narzędzi niezbędnych do optymalizacji transmisji w zastosowaniu do projektowania sieci telekomunikacyjnych.
4,0Spełnia kryterium uzyskania oceny dostatecznej uzyskując 71-80% punktacji z zadania projektowego w części dotyczącej narzędzi niezbędnych do optymalizacji transmisji w zastosowaniu do projektowania sieci telekomunikacyjnych.
4,5Spełnia kryterium uzyskania oceny dostatecznej uzyskując 81-90% punktacji z zadania projektowego w części dotyczącej narzędzi niezbędnych do optymalizacji transmisji w zastosowaniu do projektowania sieci telekomunikacyjnych.
5,0Spełnia kryterium uzyskania oceny dostatecznej uzyskując 91-100% punktacji z zadania projektowego w części dotyczącej narzędzi niezbędnych do optymalizacji transmisji w zastosowaniu do projektowania sieci telekomunikacyjnych.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięTI_2A_D07-ST_U02Stosuje analizę i syntezę złożonego systemu telekomunikacyjnego, w tym światłowodowego w celu wykonania projektu sieci telekomunikacyjnej.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówTI_2A_U12Umie dokonać analizy i syntezy złożonych systemów teleinformatycznych, potrafi ocenić przydatność nowych rozwiązań w tych systemach.
Cel przedmiotuC-2Obsługa narzędzi do tworzenia projektu transmisyjnego
Treści programoweT-P-6Założenia projektowe.
T-P-7Wykonanie obliczeń projektowych. Dokumentacja etapów obliczeniowych.
T-P-8Dobór platformy sprzętowej do zadań projektowych.
T-P-9Przygotowanie dokumentacji projektowej i raportu obliczeniowego.
T-P-10Rozliczenie zadania projektowego
T-P-5Zasady projektowania sieci dostępowych. Dokumentacja projektowa- przykłady.
Metody nauczaniaM-2metoda projektów
M-3pokazy projektów (obliczenia numeryczne, model transmisyjny, dokumentacja)
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena dokumentacji projektu transmisyjnego
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie spełnia wymogów uzyskania oceny dostatecznej uzyskując poniżej 50% punktacji z zadania projektowego w części dotyczącej analizy i syntezy systemu telekomunikacyjnego.
3,0Spełnia kryterium uzyskania oceny dostatecznej uzyskując 51-60% punktacji z zadania projektowego w części dotyczącej analizy i syntezy systemu telekomunikacyjnego.
3,5Spełnia kryterium uzyskania oceny dostatecznej uzyskując 61-70% punktacji z zadania projektowego w części dotyczącej analizy i syntezy systemu telekomunikacyjnego.
4,0Spełnia kryterium uzyskania oceny dostatecznej uzyskując 71-80% punktacji z zadania projektowego w części dotyczącej analizy i syntezy systemu telekomunikacyjnego.
4,5Spełnia kryterium uzyskania oceny dostatecznej uzyskując 81-90% punktacji z zadania projektowego w części dotyczącej analizy i syntezy systemu telekomunikacyjnego.
5,0Spełnia kryterium uzyskania oceny dostatecznej uzyskując 91-100% punktacji z zadania projektowego w części dotyczącej analizy i syntezy systemu telekomunikacyjnego.