Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Elektryczny - Teleinformatyka (S2)

Sylabus przedmiotu Budownictwo telekomunikacyjne:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Teleinformatyka
Forma studiów studia stacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Budownictwo telekomunikacyjne
Specjalność Systemy transmisyjne
Jednostka prowadząca Katedra Telekomunikacji i Fotoniki
Nauczyciel odpowiedzialny Grzegorz Żegliński <Grzegorz.Zeglinski@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW2 15 0,60,62zaliczenie
projektyP2 30 1,40,38zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Znajomość zagadnień z podstaw telekomunikacji.
W-2Obsługa oprogramowania CAD.
W-3Znajomość zagadnień z zakresu projektowania sieci teleinformatycznych.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Ukształtowanie umiejętności z zakresu przygotowania projektu i planu inwestycyjnego z zakresu budownictwa telekomunikacyjnego
C-2Obsługa narzędzi do tworzenia projektów z zakresu budownictwa telekomunikacyjnego

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
projekty
T-P-1Przygotowanie dokumentacji projektowo-budowlanej sieci telekomunikacyjnej16
T-P-2Oprogramowanie do sporządzania projektów budowlanych sieci telekomunikacyjnych12
T-P-3Rozliczenie projektu2
30
wykłady
T-W-1Podstawa prawna i normy branżowe z zakresu budownictwa telekomunikacyjnego1
T-W-2Ewolucja systemów dostępowych i transportowych1
T-W-3Metodologia budowy odcinków transportowych i dystrybucyjnych2
T-W-4Metodologia budowy odcinków rozdzielczych2
T-W-5Okablowanie budynków jednorodzinnych1
T-W-6Okablowanie budynków wielorodzinnych1
T-W-7Budżet inwestycyjny1
T-W-8Przygotowanie inwestycji budowlanej1
T-W-9Dokumentacja projektowa sieci telekomunikacyjnej1
T-W-10Uzgodnienia i paszportyzacja projektu1
T-W-11Realizacja inwestycji1
T-W-12Pomiary zdawczo-odbiorcze. Zaliczenie wykładów.2
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
projekty
A-P-1Uczestnictwo w zajęciach30
A-P-2Przygotowanie sprawozdania, prezentacji4
34
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach15
15

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład problemowy
M-2Metoda projektów.
M-3Zajęcia pokazowe.

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Ocena dokumentacji przygotowanej na projekcie.
S-2Ocena podsumowująca: zajęcia zaliczeniowe

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
TI_2A_D05-ST_W01
Posiada ugruntowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę z zakresu technologii telekomunikacyjnych stosowanych w budownictwie telekomunikacyjnym.
TI_2A_W06C-1, C-2T-W-1, T-W-2, T-W-5, T-W-6, T-W-4, T-W-3M-1S-2
TI_2A_D05-ST_W02
Ma ugruntowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę niezbędną do przygotowania projektu inwestycyjnego z zakresu budownictwa telekomunikacyjnego.
TI_2A_W09C-2T-W-7, T-W-8, T-W-9, T-W-10, T-W-11, T-W-12M-1, M-3S-2

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
TI_2A_D05-ST_U01
Potrafi zamodelować złożony system telekomunikacyjny, potrafi dokonać symulacji oraz dobrać odpowiednie narzędzia obliczeniowe.
TI_2A_U04C-1, C-2T-P-1, T-P-3, T-P-2M-2, M-3S-1, S-2
TI_2A_D05-ST_U02
Przygotowuje projekt inwestycyjny z zakresu budownictwa telekomunikacyjnego.
TI_2A_U12C-2T-P-1, T-P-3, T-P-2M-2S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
TI_2A_D05-ST_W01
Posiada ugruntowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę z zakresu technologii telekomunikacyjnych stosowanych w budownictwie telekomunikacyjnym.
2,0Nie spełnia wymogów uzyskania oceny dostatecznej uzyskując poniżej 50% punktacji z zadań zaliczeniowych z zakresu technologii telekomunikacyjnych stosowanych w budownictwie telekomunikacyjnym.
3,0Spełnia kryterium uzyskania oceny dostatecznej uzyskując 51-60% punktacji z zadań zaliczeniowych z zakresu technologii telekomunikacyjnych stosowanych w budownictwie telekomunikacyjnym.
3,5Spełnia kryterium uzyskania oceny dostatecznej uzyskując 61-70% punktacji z zadań zaliczeniowych z zakresu technologii telekomunikacyjnych stosowanych w budownictwie telekomunikacyjnym.
4,0Spełnia kryterium uzyskania oceny dostatecznej uzyskując 71-80% punktacji z zadań zaliczeniowych z zakresu technologii telekomunikacyjnych stosowanych w budownictwie telekomunikacyjnym.
4,5Spełnia kryterium uzyskania oceny dostatecznej uzyskując 81-90% punktacji z zadań zaliczeniowych z zakresu technologii telekomunikacyjnych stosowanych w budownictwie telekomunikacyjnym.
5,0Spełnia kryterium uzyskania oceny dostatecznej uzyskując 91-100% punktacji z zadań zaliczeniowych z zakresu technologii telekomunikacyjnych stosowanych w budownictwie telekomunikacyjnym.
TI_2A_D05-ST_W02
Ma ugruntowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę niezbędną do przygotowania projektu inwestycyjnego z zakresu budownictwa telekomunikacyjnego.
2,0Nie spełnia wymogów uzyskania oceny dostatecznej uzyskując poniżej 50% punktacji z zadań zaliczeniowych z zakresu wiedzy niezbędnej do przygotowania projektu inwestycyjnego z zakresu budownictwa telekomunikacyjnego.
3,0Spełnia kryterium uzyskania oceny dostatecznej uzyskując 51-60% punktacji z zadań zaliczeniowych z zakresu wiedzy niezbędnej do przygotowania projektu inwestycyjnego z zakresu budownictwa telekomunikacyjnego.
3,5Spełnia kryterium uzyskania oceny dostatecznej uzyskując 61-70% punktacji z zadań zaliczeniowych z zakresu wiedzy niezbędnej do przygotowania projektu inwestycyjnego z zakresu budownictwa telekomunikacyjnego.
4,0Spełnia kryterium uzyskania oceny dostatecznej uzyskując 71-80% punktacji z zadań zaliczeniowych z zakresu wiedzy niezbędnej do przygotowania projektu inwestycyjnego z zakresu budownictwa telekomunikacyjnego.
4,5Spełnia kryterium uzyskania oceny dostatecznej uzyskując 81-90% punktacji z zadań zaliczeniowych z zakresu wiedzy niezbędnej do przygotowania projektu inwestycyjnego z zakresu budownictwa telekomunikacyjnego.
5,0Spełnia kryterium uzyskania oceny dostatecznej uzyskując 91-100% punktacji z zadań zaliczeniowych z zakresu wiedzy niezbędnej do przygotowania projektu inwestycyjnego z zakresu budownictwa telekomunikacyjnego.

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
TI_2A_D05-ST_U01
Potrafi zamodelować złożony system telekomunikacyjny, potrafi dokonać symulacji oraz dobrać odpowiednie narzędzia obliczeniowe.
2,0Nie spełnia wymogów uzyskania oceny dostatecznej uzyskując poniżej 50% punktacji zadania projektowego w części związanej z symulacją i doboru odpowiednich narzędzi obliczeniowych.
3,0Spełnia kryterium uzyskania oceny dostatecznej uzyskując 51-60% punktacji z zadania projektowego w części związanej z symulacją i doboru odpowiednich narzędzi obliczeniowych.
3,5Spełnia kryterium uzyskania oceny dostatecznej uzyskując 61-70% punktacji z zadania projektowego w części związanej z symulacją i doboru odpowiednich narzędzi obliczeniowych.
4,0Spełnia kryterium uzyskania oceny dostatecznej uzyskując 71-80% punktacji z zadania projektowego w części związanej z symulacją i doboru odpowiednich narzędzi obliczeniowych.
4,5Spełnia kryterium uzyskania oceny dostatecznej uzyskując 81-90% punktacji z zadania projektowego w części związanej z symulacją i doboru odpowiednich narzędzi obliczeniowych.
5,0Spełnia kryterium uzyskania oceny dostatecznej uzyskując 91-100% punktacji z zadania projektowego w części związanej z symulacją i doboru odpowiednich narzędzi obliczeniowych.
TI_2A_D05-ST_U02
Przygotowuje projekt inwestycyjny z zakresu budownictwa telekomunikacyjnego.
2,0Nie spełnia wymogów uzyskania oceny dostatecznej uzyskując poniżej 50% punktacji z zadania projektowego w części inwestycyjnej.
3,0Spełnia kryterium uzyskania oceny dostatecznej uzyskując 51-60% punktacji z zadania projektowego w części inwestycyjnej.
3,5Spełnia kryterium uzyskania oceny dostatecznej uzyskując 61-70% punktacji z zadania projektowego w części inwestycyjnej.
4,0Spełnia kryterium uzyskania oceny dostatecznej uzyskując 71-80% punktacji z zadania projektowego w części inwestycyjnej.
4,5Spełnia kryterium uzyskania oceny dostatecznej uzyskując 81-90% punktacji z zadania projektowego w części inwestycyjnej.
5,0Spełnia kryterium uzyskania oceny dostatecznej uzyskując 91-100% punktacji z zadania projektowego w części inwestycyjnej.

Literatura podstawowa

  1. Normy i standardy branżowe, 2015
  2. Rekomendacje ITU-T, standardy IEEE
  3. W.Kabaciński, Sieci Telekomunikacyjne, WKIŁ, 2015
  4. Prawo Budowlane, Ministerstwo Infrastruktury, 2015

Literatura dodatkowa

  1. K.Perlicki, Systemy transmisji optycznej WDM, WKIŁ, 2007

Treści programowe - projekty

KODTreść programowaGodziny
T-P-1Przygotowanie dokumentacji projektowo-budowlanej sieci telekomunikacyjnej16
T-P-2Oprogramowanie do sporządzania projektów budowlanych sieci telekomunikacyjnych12
T-P-3Rozliczenie projektu2
30

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Podstawa prawna i normy branżowe z zakresu budownictwa telekomunikacyjnego1
T-W-2Ewolucja systemów dostępowych i transportowych1
T-W-3Metodologia budowy odcinków transportowych i dystrybucyjnych2
T-W-4Metodologia budowy odcinków rozdzielczych2
T-W-5Okablowanie budynków jednorodzinnych1
T-W-6Okablowanie budynków wielorodzinnych1
T-W-7Budżet inwestycyjny1
T-W-8Przygotowanie inwestycji budowlanej1
T-W-9Dokumentacja projektowa sieci telekomunikacyjnej1
T-W-10Uzgodnienia i paszportyzacja projektu1
T-W-11Realizacja inwestycji1
T-W-12Pomiary zdawczo-odbiorcze. Zaliczenie wykładów.2
15

Formy aktywności - projekty

KODForma aktywnościGodziny
A-P-1Uczestnictwo w zajęciach30
A-P-2Przygotowanie sprawozdania, prezentacji4
34
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach15
15
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięTI_2A_D05-ST_W01Posiada ugruntowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę z zakresu technologii telekomunikacyjnych stosowanych w budownictwie telekomunikacyjnym.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówTI_2A_W06Ma ugruntowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę z zakresu technik optoelektronicznych oraz technologii szerokopasmowej transmisji danych, w tym światłowodowej.
Cel przedmiotuC-1Ukształtowanie umiejętności z zakresu przygotowania projektu i planu inwestycyjnego z zakresu budownictwa telekomunikacyjnego
C-2Obsługa narzędzi do tworzenia projektów z zakresu budownictwa telekomunikacyjnego
Treści programoweT-W-1Podstawa prawna i normy branżowe z zakresu budownictwa telekomunikacyjnego
T-W-2Ewolucja systemów dostępowych i transportowych
T-W-5Okablowanie budynków jednorodzinnych
T-W-6Okablowanie budynków wielorodzinnych
T-W-4Metodologia budowy odcinków rozdzielczych
T-W-3Metodologia budowy odcinków transportowych i dystrybucyjnych
Metody nauczaniaM-1Wykład problemowy
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: zajęcia zaliczeniowe
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie spełnia wymogów uzyskania oceny dostatecznej uzyskując poniżej 50% punktacji z zadań zaliczeniowych z zakresu technologii telekomunikacyjnych stosowanych w budownictwie telekomunikacyjnym.
3,0Spełnia kryterium uzyskania oceny dostatecznej uzyskując 51-60% punktacji z zadań zaliczeniowych z zakresu technologii telekomunikacyjnych stosowanych w budownictwie telekomunikacyjnym.
3,5Spełnia kryterium uzyskania oceny dostatecznej uzyskując 61-70% punktacji z zadań zaliczeniowych z zakresu technologii telekomunikacyjnych stosowanych w budownictwie telekomunikacyjnym.
4,0Spełnia kryterium uzyskania oceny dostatecznej uzyskując 71-80% punktacji z zadań zaliczeniowych z zakresu technologii telekomunikacyjnych stosowanych w budownictwie telekomunikacyjnym.
4,5Spełnia kryterium uzyskania oceny dostatecznej uzyskując 81-90% punktacji z zadań zaliczeniowych z zakresu technologii telekomunikacyjnych stosowanych w budownictwie telekomunikacyjnym.
5,0Spełnia kryterium uzyskania oceny dostatecznej uzyskując 91-100% punktacji z zadań zaliczeniowych z zakresu technologii telekomunikacyjnych stosowanych w budownictwie telekomunikacyjnym.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięTI_2A_D05-ST_W02Ma ugruntowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę niezbędną do przygotowania projektu inwestycyjnego z zakresu budownictwa telekomunikacyjnego.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówTI_2A_W09Zna zaawansowane metody modelowania i symulacji systemów technicznych z użyciem odpowiednich narzędzi informatycznych.
Cel przedmiotuC-2Obsługa narzędzi do tworzenia projektów z zakresu budownictwa telekomunikacyjnego
Treści programoweT-W-7Budżet inwestycyjny
T-W-8Przygotowanie inwestycji budowlanej
T-W-9Dokumentacja projektowa sieci telekomunikacyjnej
T-W-10Uzgodnienia i paszportyzacja projektu
T-W-11Realizacja inwestycji
T-W-12Pomiary zdawczo-odbiorcze. Zaliczenie wykładów.
Metody nauczaniaM-1Wykład problemowy
M-3Zajęcia pokazowe.
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: zajęcia zaliczeniowe
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie spełnia wymogów uzyskania oceny dostatecznej uzyskując poniżej 50% punktacji z zadań zaliczeniowych z zakresu wiedzy niezbędnej do przygotowania projektu inwestycyjnego z zakresu budownictwa telekomunikacyjnego.
3,0Spełnia kryterium uzyskania oceny dostatecznej uzyskując 51-60% punktacji z zadań zaliczeniowych z zakresu wiedzy niezbędnej do przygotowania projektu inwestycyjnego z zakresu budownictwa telekomunikacyjnego.
3,5Spełnia kryterium uzyskania oceny dostatecznej uzyskując 61-70% punktacji z zadań zaliczeniowych z zakresu wiedzy niezbędnej do przygotowania projektu inwestycyjnego z zakresu budownictwa telekomunikacyjnego.
4,0Spełnia kryterium uzyskania oceny dostatecznej uzyskując 71-80% punktacji z zadań zaliczeniowych z zakresu wiedzy niezbędnej do przygotowania projektu inwestycyjnego z zakresu budownictwa telekomunikacyjnego.
4,5Spełnia kryterium uzyskania oceny dostatecznej uzyskując 81-90% punktacji z zadań zaliczeniowych z zakresu wiedzy niezbędnej do przygotowania projektu inwestycyjnego z zakresu budownictwa telekomunikacyjnego.
5,0Spełnia kryterium uzyskania oceny dostatecznej uzyskując 91-100% punktacji z zadań zaliczeniowych z zakresu wiedzy niezbędnej do przygotowania projektu inwestycyjnego z zakresu budownictwa telekomunikacyjnego.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięTI_2A_D05-ST_U01Potrafi zamodelować złożony system telekomunikacyjny, potrafi dokonać symulacji oraz dobrać odpowiednie narzędzia obliczeniowe.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówTI_2A_U04Potrafi zamodelować złożony system techniczny i dokonać symulacji jego działania, wykorzystując odpowiednie narzędzia sprzętowo-programowe.
Cel przedmiotuC-1Ukształtowanie umiejętności z zakresu przygotowania projektu i planu inwestycyjnego z zakresu budownictwa telekomunikacyjnego
C-2Obsługa narzędzi do tworzenia projektów z zakresu budownictwa telekomunikacyjnego
Treści programoweT-P-1Przygotowanie dokumentacji projektowo-budowlanej sieci telekomunikacyjnej
T-P-3Rozliczenie projektu
T-P-2Oprogramowanie do sporządzania projektów budowlanych sieci telekomunikacyjnych
Metody nauczaniaM-2Metoda projektów.
M-3Zajęcia pokazowe.
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena dokumentacji przygotowanej na projekcie.
S-2Ocena podsumowująca: zajęcia zaliczeniowe
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie spełnia wymogów uzyskania oceny dostatecznej uzyskując poniżej 50% punktacji zadania projektowego w części związanej z symulacją i doboru odpowiednich narzędzi obliczeniowych.
3,0Spełnia kryterium uzyskania oceny dostatecznej uzyskując 51-60% punktacji z zadania projektowego w części związanej z symulacją i doboru odpowiednich narzędzi obliczeniowych.
3,5Spełnia kryterium uzyskania oceny dostatecznej uzyskując 61-70% punktacji z zadania projektowego w części związanej z symulacją i doboru odpowiednich narzędzi obliczeniowych.
4,0Spełnia kryterium uzyskania oceny dostatecznej uzyskując 71-80% punktacji z zadania projektowego w części związanej z symulacją i doboru odpowiednich narzędzi obliczeniowych.
4,5Spełnia kryterium uzyskania oceny dostatecznej uzyskując 81-90% punktacji z zadania projektowego w części związanej z symulacją i doboru odpowiednich narzędzi obliczeniowych.
5,0Spełnia kryterium uzyskania oceny dostatecznej uzyskując 91-100% punktacji z zadania projektowego w części związanej z symulacją i doboru odpowiednich narzędzi obliczeniowych.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięTI_2A_D05-ST_U02Przygotowuje projekt inwestycyjny z zakresu budownictwa telekomunikacyjnego.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówTI_2A_U12Umie dokonać analizy i syntezy złożonych systemów teleinformatycznych, potrafi ocenić przydatność nowych rozwiązań w tych systemach.
Cel przedmiotuC-2Obsługa narzędzi do tworzenia projektów z zakresu budownictwa telekomunikacyjnego
Treści programoweT-P-1Przygotowanie dokumentacji projektowo-budowlanej sieci telekomunikacyjnej
T-P-3Rozliczenie projektu
T-P-2Oprogramowanie do sporządzania projektów budowlanych sieci telekomunikacyjnych
Metody nauczaniaM-2Metoda projektów.
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena dokumentacji przygotowanej na projekcie.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie spełnia wymogów uzyskania oceny dostatecznej uzyskując poniżej 50% punktacji z zadania projektowego w części inwestycyjnej.
3,0Spełnia kryterium uzyskania oceny dostatecznej uzyskując 51-60% punktacji z zadania projektowego w części inwestycyjnej.
3,5Spełnia kryterium uzyskania oceny dostatecznej uzyskując 61-70% punktacji z zadania projektowego w części inwestycyjnej.
4,0Spełnia kryterium uzyskania oceny dostatecznej uzyskując 71-80% punktacji z zadania projektowego w części inwestycyjnej.
4,5Spełnia kryterium uzyskania oceny dostatecznej uzyskując 81-90% punktacji z zadania projektowego w części inwestycyjnej.
5,0Spełnia kryterium uzyskania oceny dostatecznej uzyskując 91-100% punktacji z zadania projektowego w części inwestycyjnej.