Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Elektryczny - Teleinformatyka (S2)

Sylabus przedmiotu Technologie Big Data:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Teleinformatyka
Forma studiów studia stacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Technologie Big Data
Specjalność Sieci teleinformatyczne i systemy mobilne
Jednostka prowadząca Katedra Przetwarzania Sygnałów i Inżynierii Multimedialnej
Nauczyciel odpowiedzialny Przemysław Mazurek <Przemyslaw.Mazurek@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 3,0 ECTS (formy) 3,0
Forma zaliczenia egzamin Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW2 30 2,00,62egzamin
laboratoriaL2 20 1,00,38zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Informatyka
W-2Techniki eksploracji danych

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie z metodami budowy infrastruktury Big Data dla Przemysłowego Internetu Rzeczy
C-2Zapoznanie z metodami przetwarzania danych dedykowanymi dla Big Data

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
laboratoria
T-L-1Metody pozyskiwania danych w Przemyśle 4.06
T-L-2Metody gromadzenia danych typu Big Data4
T-L-3Klasyczne metody przetwarzania danych2
T-L-4Klastrowanie danych związanych z Przemysłem 4.04
T-L-5Metody sztucznej inteligencji przetwarzania danych typu Big Data4
20
wykłady
T-W-1Specyfika danych typu Big Data w Przemyśle 4.04
T-W-2Architektury gromadzenia i przetwarzania Big Data w Przemyśle 4.06
T-W-3Narzędzia programowe do realizacji infrastruktury6
T-W-4Klasyczne metody statystyczne do analizy danych4
T-W-5Algorytmy sztucznej inteligencji do przetwarzania danych6
T-W-6Algorytmy klastrowania danych4
30

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
laboratoria
A-L-1Uczestnictwo w zajęciach20
A-L-2Praca własna studenta5
25
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach30
A-W-2Uzupełnienie wiedzy z literatury. Przygotowanie do zaliczenia20
50

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Metoda podająca - wykład informacyjny
M-2Metoda praktyczna - ćwiczenia laboratoryjne

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: Egzamin testowy
S-2Ocena formująca: Zaliczenie poszczególnych ćwiczeń laboratoryjnych

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
TI_2A_D08-STiSM_W01
Ma poszerzoną wiedzę w zakresie budowy rozwiązań dla gromadzenia i przetwarzania Big Data ukierunkowaną na Przemysł 4.0
TI_2A_W01C-1T-W-3, T-W-1, T-W-2M-1S-1
TI_2A_D08-STiSM_W02
Ma poszerzoną wiedzę w zakresie przetwarzania Big Data w powiązaniu do Przemysłu 4.0
TI_2A_W08C-2T-W-4, T-W-5, T-W-6M-1S-1

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
TI_2A_D08-STiSM_U01
Umiejętność projektowania infrastrukury do akwizycji i przetwarzania danych pod kątem Przemysłu 4.0 i Big Data
TI_2A_U01C-1T-L-1, T-L-2M-2S-2
TI_2A_D08-STiSM_U02
Umiejętność przetwarzania danych typu Big Data
TI_2A_U15C-2T-L-3, T-L-4, T-L-5M-2S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
TI_2A_D08-STiSM_W01
Ma poszerzoną wiedzę w zakresie budowy rozwiązań dla gromadzenia i przetwarzania Big Data ukierunkowaną na Przemysł 4.0
2,0Nie spełnia wymogów uzyskania oceny dostatecznej uzyskując poniżej 50% punktacji z pytań egzaminacyjnych z zakresu budowy rozwiązań dla gromadzenia i przetwarzania Big Data
3,0Posiada wiedzę z zakresu budowy rozwiązań dla gromadzenia i przetwarzania Big Data, udokumentowaną uzyskaniem punktacji w zakresie 50-60% z pytań egzaminacyjnych z tego zakresu
3,5Posiada wiedzę z zakresu budowy rozwiązań dla gromadzenia i przetwarzania Big Data, udokumentowaną uzyskaniem punktacji w zakresie 61-70% z pytań egzaminacyjnych z tego zakresu
4,0Posiada wiedzę z zakresu budowy rozwiązań dla gromadzenia i przetwarzania Big Data, udokumentowaną uzyskaniem punktacji w zakresie 71-80% z pytań egzaminacyjnych z tego zakresu
4,5Posiada wiedzę z zakresu budowy rozwiązań dla gromadzenia i przetwarzania Big Data, udokumentowaną uzyskaniem punktacji w zakresie 81-90% z pytań egzaminacyjnych z tego zakresu
5,0Posiada wiedzę z zakresu budowy rozwiązań dla gromadzenia i przetwarzania Big Data, udokumentowaną uzyskaniem punktacji w zakresie 91-100% z pytań egzaminacyjnych z tego zakresu
TI_2A_D08-STiSM_W02
Ma poszerzoną wiedzę w zakresie przetwarzania Big Data w powiązaniu do Przemysłu 4.0
2,0Nie spełnia wymogów uzyskania oceny dostatecznej uzyskując poniżej 50% punktacji z pytań egzaminacyjnych z zakresu przetwarzania Big Data
3,0Posiada wiedzę z zakresu przetwarzania Big Data, udokumentowaną uzyskaniem punktacji w zakresie 50-60% z pytań egzaminacyjnych z tego zakresu
3,5Posiada wiedzę z zakresu przetwarzania Big Data, udokumentowaną uzyskaniem punktacji w zakresie 61-70% z pytań egzaminacyjnych z tego zakresu
4,0Posiada wiedzę z zakresu przetwarzania Big Data, udokumentowaną uzyskaniem punktacji w zakresie 71-80% z pytań egzaminacyjnych z tego zakresu
4,5Posiada wiedzę z zakresu przetwarzania Big Data, udokumentowaną uzyskaniem punktacji w zakresie 81-90% z pytań egzaminacyjnych z tego zakresu
5,0Posiada wiedzę z zakresu przetwarzania Big Data, udokumentowaną uzyskaniem punktacji w zakresie 91-100% z pytań egzaminacyjnych z tego zakresu

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
TI_2A_D08-STiSM_U01
Umiejętność projektowania infrastrukury do akwizycji i przetwarzania danych pod kątem Przemysłu 4.0 i Big Data
2,0Nie spełnia wymogów uzyskania oceny dostatecznej, uzyskując punktację poniżej 50% łącznie z oceny wykonanych ćwiczeń laboratoryjnych z zakresu projektowania infrastruktury do akwizycji i przetwarzania Big Data
3,0Potrafi projektować rozwiązania do akwizycji i przetwarzania Big Data, uzyskując punktację w zakresie 50-60% łącznie z oceny wykonanych ćwiczeń laboratoryjnych z tego zakresu
3,5Potrafi projektować rozwiązania do akwizycji i przetwarzania Big Data, uzyskując punktację w zakresie 61-70% łącznie z oceny wykonanych ćwiczeń laboratoryjnych z tego zakresu
4,0Potrafi projektować rozwiązania do akwizycji i przetwarzania Big Data, uzyskując punktację w zakresie 71-80% łącznie z oceny wykonanych ćwiczeń laboratoryjnych z tego zakresu
4,5Potrafi projektować rozwiązania do akwizycji i przetwarzania Big Data, uzyskując punktację w zakresie 81-90% łącznie z oceny wykonanych ćwiczeń laboratoryjnych z tego zakresu
5,0Potrafi projektować rozwiązania do akwizycji i przetwarzania Big Data, uzyskując punktację w zakresie 91-100% łącznie z oceny wykonanych ćwiczeń laboratoryjnych z tego zakresu
TI_2A_D08-STiSM_U02
Umiejętność przetwarzania danych typu Big Data
2,0Nie spełnia wymogów uzyskania oceny dostatecznej, uzyskując punktację poniżej 50% łącznie z oceny wykonanych ćwiczeń laboratoryjnych z zakresu wykorzystania przetwarzania Big Data
3,0Potrafi wykorzystać przetwarzanie Big Data, uzyskując punktację w zakresie 50-60% łącznie z oceny wykonanych ćwiczeń laboratoryjnych z tego zakresu
3,5Potrafi wykorzystać przetwarzanie Big Data, uzyskując punktację w zakresie 61-70% łącznie z oceny wykonanych ćwiczeń laboratoryjnych z tego zakresu
4,0Potrafi wykorzystać przetwarzanie Big Data, uzyskując punktację w zakresie 71-80% łącznie z oceny wykonanych ćwiczeń laboratoryjnych z tego zakresu
4,5Potrafi wykorzystać przetwarzanie Big Data, uzyskując punktację w zakresie 81-90% łącznie z oceny wykonanych ćwiczeń laboratoryjnych z tego zakresu
5,0Potrafi wykorzystać przetwarzanie Big Data, uzyskując punktację w zakresie 91-100% łącznie z oceny wykonanych ćwiczeń laboratoryjnych z tego zakresu

Literatura podstawowa

  1. Nathan Marz, James Warren, Big Data. Najlepsze praktyki budowy skalowalnych systemów obsługi danych w czasie rzeczywistym, Helion, 2016
  2. Russell Jurney, Zwinna analiza danych. Apache Hadoop dla każdego, Helion, 2015
  3. Tom White, Hadoop. Komplety przewodnik. Analiza i przechowywanie danych, Helion, 2015

Literatura dodatkowa

  1. Sandy Ryza, Uri Laserson, Sean Owen, Josh Wills, Spark. Zaawansowana analiza danych, Helion, 2015
  2. Benjamin Bengfort, Jenny Kim, Data Analytics with Hadoop. An Introduction for Data Scientists, O'Reilly, 2016

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Metody pozyskiwania danych w Przemyśle 4.06
T-L-2Metody gromadzenia danych typu Big Data4
T-L-3Klasyczne metody przetwarzania danych2
T-L-4Klastrowanie danych związanych z Przemysłem 4.04
T-L-5Metody sztucznej inteligencji przetwarzania danych typu Big Data4
20

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Specyfika danych typu Big Data w Przemyśle 4.04
T-W-2Architektury gromadzenia i przetwarzania Big Data w Przemyśle 4.06
T-W-3Narzędzia programowe do realizacji infrastruktury6
T-W-4Klasyczne metody statystyczne do analizy danych4
T-W-5Algorytmy sztucznej inteligencji do przetwarzania danych6
T-W-6Algorytmy klastrowania danych4
30

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1Uczestnictwo w zajęciach20
A-L-2Praca własna studenta5
25
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach30
A-W-2Uzupełnienie wiedzy z literatury. Przygotowanie do zaliczenia20
50
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięTI_2A_D08-STiSM_W01Ma poszerzoną wiedzę w zakresie budowy rozwiązań dla gromadzenia i przetwarzania Big Data ukierunkowaną na Przemysł 4.0
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówTI_2A_W01Ma rozszerzoną i pogłębioną wiedzę z zakresu wybranych metod matematycznych i zna narzędzia informatyczne niezbędne do jej praktycznego wykorzystania w systemach przemysłowych, elektronicznych i informatycznych.
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie z metodami budowy infrastruktury Big Data dla Przemysłowego Internetu Rzeczy
Treści programoweT-W-3Narzędzia programowe do realizacji infrastruktury
T-W-1Specyfika danych typu Big Data w Przemyśle 4.0
T-W-2Architektury gromadzenia i przetwarzania Big Data w Przemyśle 4.0
Metody nauczaniaM-1Metoda podająca - wykład informacyjny
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Egzamin testowy
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie spełnia wymogów uzyskania oceny dostatecznej uzyskując poniżej 50% punktacji z pytań egzaminacyjnych z zakresu budowy rozwiązań dla gromadzenia i przetwarzania Big Data
3,0Posiada wiedzę z zakresu budowy rozwiązań dla gromadzenia i przetwarzania Big Data, udokumentowaną uzyskaniem punktacji w zakresie 50-60% z pytań egzaminacyjnych z tego zakresu
3,5Posiada wiedzę z zakresu budowy rozwiązań dla gromadzenia i przetwarzania Big Data, udokumentowaną uzyskaniem punktacji w zakresie 61-70% z pytań egzaminacyjnych z tego zakresu
4,0Posiada wiedzę z zakresu budowy rozwiązań dla gromadzenia i przetwarzania Big Data, udokumentowaną uzyskaniem punktacji w zakresie 71-80% z pytań egzaminacyjnych z tego zakresu
4,5Posiada wiedzę z zakresu budowy rozwiązań dla gromadzenia i przetwarzania Big Data, udokumentowaną uzyskaniem punktacji w zakresie 81-90% z pytań egzaminacyjnych z tego zakresu
5,0Posiada wiedzę z zakresu budowy rozwiązań dla gromadzenia i przetwarzania Big Data, udokumentowaną uzyskaniem punktacji w zakresie 91-100% z pytań egzaminacyjnych z tego zakresu
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięTI_2A_D08-STiSM_W02Ma poszerzoną wiedzę w zakresie przetwarzania Big Data w powiązaniu do Przemysłu 4.0
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówTI_2A_W08Zna zaawansowane techniki eksploracji danych.
Cel przedmiotuC-2Zapoznanie z metodami przetwarzania danych dedykowanymi dla Big Data
Treści programoweT-W-4Klasyczne metody statystyczne do analizy danych
T-W-5Algorytmy sztucznej inteligencji do przetwarzania danych
T-W-6Algorytmy klastrowania danych
Metody nauczaniaM-1Metoda podająca - wykład informacyjny
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Egzamin testowy
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie spełnia wymogów uzyskania oceny dostatecznej uzyskując poniżej 50% punktacji z pytań egzaminacyjnych z zakresu przetwarzania Big Data
3,0Posiada wiedzę z zakresu przetwarzania Big Data, udokumentowaną uzyskaniem punktacji w zakresie 50-60% z pytań egzaminacyjnych z tego zakresu
3,5Posiada wiedzę z zakresu przetwarzania Big Data, udokumentowaną uzyskaniem punktacji w zakresie 61-70% z pytań egzaminacyjnych z tego zakresu
4,0Posiada wiedzę z zakresu przetwarzania Big Data, udokumentowaną uzyskaniem punktacji w zakresie 71-80% z pytań egzaminacyjnych z tego zakresu
4,5Posiada wiedzę z zakresu przetwarzania Big Data, udokumentowaną uzyskaniem punktacji w zakresie 81-90% z pytań egzaminacyjnych z tego zakresu
5,0Posiada wiedzę z zakresu przetwarzania Big Data, udokumentowaną uzyskaniem punktacji w zakresie 91-100% z pytań egzaminacyjnych z tego zakresu
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięTI_2A_D08-STiSM_U01Umiejętność projektowania infrastrukury do akwizycji i przetwarzania danych pod kątem Przemysłu 4.0 i Big Data
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówTI_2A_U01Wykorzystuje wiedzę z wybranych działów matematyki do: - opisu i analizy zaawansowanych algorytmów przetwarzania i analizy obrazów, - rozwiązywania złożonych problemów z zakresu teleinformatyki i telerobotyki, - optymalizacji transmisji danych.
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie z metodami budowy infrastruktury Big Data dla Przemysłowego Internetu Rzeczy
Treści programoweT-L-1Metody pozyskiwania danych w Przemyśle 4.0
T-L-2Metody gromadzenia danych typu Big Data
Metody nauczaniaM-2Metoda praktyczna - ćwiczenia laboratoryjne
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Zaliczenie poszczególnych ćwiczeń laboratoryjnych
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie spełnia wymogów uzyskania oceny dostatecznej, uzyskując punktację poniżej 50% łącznie z oceny wykonanych ćwiczeń laboratoryjnych z zakresu projektowania infrastruktury do akwizycji i przetwarzania Big Data
3,0Potrafi projektować rozwiązania do akwizycji i przetwarzania Big Data, uzyskując punktację w zakresie 50-60% łącznie z oceny wykonanych ćwiczeń laboratoryjnych z tego zakresu
3,5Potrafi projektować rozwiązania do akwizycji i przetwarzania Big Data, uzyskując punktację w zakresie 61-70% łącznie z oceny wykonanych ćwiczeń laboratoryjnych z tego zakresu
4,0Potrafi projektować rozwiązania do akwizycji i przetwarzania Big Data, uzyskując punktację w zakresie 71-80% łącznie z oceny wykonanych ćwiczeń laboratoryjnych z tego zakresu
4,5Potrafi projektować rozwiązania do akwizycji i przetwarzania Big Data, uzyskując punktację w zakresie 81-90% łącznie z oceny wykonanych ćwiczeń laboratoryjnych z tego zakresu
5,0Potrafi projektować rozwiązania do akwizycji i przetwarzania Big Data, uzyskując punktację w zakresie 91-100% łącznie z oceny wykonanych ćwiczeń laboratoryjnych z tego zakresu
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięTI_2A_D08-STiSM_U02Umiejętność przetwarzania danych typu Big Data
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówTI_2A_U15Wykazuje umiejętność napisania opracowania wyników pracy badawczej w języku polskim oraz krótkiego doniesienia naukowego w języku obcym na podstawie własnych badań.
Cel przedmiotuC-2Zapoznanie z metodami przetwarzania danych dedykowanymi dla Big Data
Treści programoweT-L-3Klasyczne metody przetwarzania danych
T-L-4Klastrowanie danych związanych z Przemysłem 4.0
T-L-5Metody sztucznej inteligencji przetwarzania danych typu Big Data
Metody nauczaniaM-2Metoda praktyczna - ćwiczenia laboratoryjne
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Zaliczenie poszczególnych ćwiczeń laboratoryjnych
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie spełnia wymogów uzyskania oceny dostatecznej, uzyskując punktację poniżej 50% łącznie z oceny wykonanych ćwiczeń laboratoryjnych z zakresu wykorzystania przetwarzania Big Data
3,0Potrafi wykorzystać przetwarzanie Big Data, uzyskując punktację w zakresie 50-60% łącznie z oceny wykonanych ćwiczeń laboratoryjnych z tego zakresu
3,5Potrafi wykorzystać przetwarzanie Big Data, uzyskując punktację w zakresie 61-70% łącznie z oceny wykonanych ćwiczeń laboratoryjnych z tego zakresu
4,0Potrafi wykorzystać przetwarzanie Big Data, uzyskując punktację w zakresie 71-80% łącznie z oceny wykonanych ćwiczeń laboratoryjnych z tego zakresu
4,5Potrafi wykorzystać przetwarzanie Big Data, uzyskując punktację w zakresie 81-90% łącznie z oceny wykonanych ćwiczeń laboratoryjnych z tego zakresu
5,0Potrafi wykorzystać przetwarzanie Big Data, uzyskując punktację w zakresie 91-100% łącznie z oceny wykonanych ćwiczeń laboratoryjnych z tego zakresu