Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Elektryczny - Teleinformatyka (S2)

Sylabus przedmiotu Diagnostyka sieci i urządzeń światłowodowych:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Teleinformatyka
Forma studiów studia stacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Diagnostyka sieci i urządzeń światłowodowych
Specjalność Systemy transmisyjne
Jednostka prowadząca Katedra Telekomunikacji i Fotoniki
Nauczyciel odpowiedzialny Patryk Urban <patryk.urban@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Grzegorz Żegliński <Grzegorz.Zeglinski@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia egzamin Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW2 18 0,80,62egzamin
laboratoriaL2 30 1,20,38zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Wiedza i umiejętności z zakresu fotoniki.
W-2Wiedza i umiejętności z zakresu pomiarów w sieciach telekomunikacyjnych przewodowych i bezprzewodowych.
W-3Wiedza z zakresu sieci dostępowych przewodowych i bezprzewodowych.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie studenta z zasadami, narzędziami oraz oprogramowaniem stosowanym do diagnostyki komponentów, urządzeń i sieci światłowodowych.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
laboratoria
T-L-1Zajęcia organizacyjne. Zasady BHP.1
T-L-2Oprogramowanie do diagnostyki sieci i urządzeń światłowodowych.4
T-L-3Diagnostyka i analiza mocy optycznej dla wybranych elementów i sieci.4
T-L-4Zaawansowane techniki OTDR.4
T-L-5Techniki lokalizacji usterek z wykorzystaniem źródeł pracujących w zakresie światła widzialnego.2
T-L-6Detekcja usterek i zarządzanie siecią w kontekście Software Defined Networking.4
T-L-7Monitorowania pracy sieci. Badanie odporności sieci na zakłócenia.2
T-L-8Zadanie pomiarowe z zakresu diagnostyki części pasywnej sieci.4
T-L-9Zadanie pomiarowe - oprogramowanie do analizy pracy sieci.4
T-L-10Zaliczenie1
30
wykłady
T-W-1Wprowadzenie: Istota diagnostyki sieci i urządzeń światłowodowych; wydatki operacyjne związane z utrzymaniem sieci, Service Level Agreement, podział odpowiedzialności pomiędzy operatorami sieci a dostawcami usług sieciowych.1
T-W-2Obszary, komponenty i podzespoły sieci oraz ich usterkowość; usystematyzowany przegląd typowych usterek.2
T-W-3FNMS – Fiber Network Management System .1
T-W-4Proaktywne i reaktywne metody monitorowania sieci; rozwiązania na poziomie architektury dla poprawy odporności sieci i redukcji czasu braku dostaw sygnału.3
T-W-5Przegląd właściwych standardów i rekomendacji związanych z diagnostyką sieci.4
T-W-6Detekcja usterek i zarządzanie siecią w kontekście Software Defined Networking.2
T-W-7Wybrany sprzęt do diagnozowania sieci i komponentów.5
18

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
laboratoria
A-L-1Uczestnictwo w zajęciach.30
30
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w zajęcia wykładowych18
A-W-2Przygotowanie do egzaminu.2
20

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład z prezentacją multimedialną.
M-2Metoda ćwiczeń laboratoryjnych.
M-3Metoda tekstu przewodniego

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: Egzamin sprawdzający efekty kształcenia.
S-2Ocena formująca: Rozliczenie zadań i sprawozdań laboratoryjnych.
S-3Ocena podsumowująca: Zaliczenie laboratorium

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
TI_2A_D02-ST_W01
Posiada ugruntowaną wiedzę z zakresu diagnostyki elementów sieci światłowodowych oraz sieciowych urządzeń telekomunikacyjnych.
TI_2A_W06C-1T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-W-7M-1S-1
TI_2A_D02-ST_W02
Posiada wiedzę z zakresu symulacji i modelowania stosowanych w diagnostyce urządzeń i sieci światłowodowych.
TI_2A_W09C-1T-L-1, T-L-2, T-L-3, T-L-4, T-L-5, T-L-6, T-L-7, T-L-8, T-L-9, T-L-10M-2, M-3S-2
TI_2A_D02-ST_W03
Posiada uporządkowaną wiedzę z zakresu optymalizacji transmisji w sieciach światłowodowych.
TI_2A_W10C-1T-W-4, T-W-6, T-L-3, T-L-4, T-L-6M-2, M-3S-3

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
TI_2A_D02-ST_U01
Diagnozuje pracę złożonych sieci i urządzeń światłowodowych z wykorzystaniem odpowiednich narzędzi sprzętowo-programowych.
TI_2A_U04C-1T-L-1, T-L-2, T-L-3, T-L-4, T-L-5, T-L-6, T-L-7, T-L-8, T-L-9, T-L-10M-2, M-3S-2
TI_2A_D02-ST_U02
Wykonuje analizę i syntezę wybranych rozwiązań sieci i urządzeń światłowodowych przy wykorzystaniu dedykowanych narzędzi diagnostycznych.
TI_2A_U12C-1T-L-1, T-L-2, T-L-3, T-L-4, T-L-5, T-L-6, T-L-7, T-L-8, T-L-9, T-L-10M-2, M-3S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
TI_2A_D02-ST_W01
Posiada ugruntowaną wiedzę z zakresu diagnostyki elementów sieci światłowodowych oraz sieciowych urządzeń telekomunikacyjnych.
2,0Nie spełnia wymogów uzyskania oceny dostatecznej uzyskując poniżej 50% punktacji zaliczenia z zakresu diagnostyki elementów sieci światłowodowych oraz sieciowych urządzeń telekomunikacyjnych.
3,0Ma wiedzę na temat diagnostyki elementów sieci światłowodowych oraz sieciowych urządzeń telekomunikacyjnych, udokumentowaną uzyskaniem punktacji w granicach 51-60% z pytań zaliczajacych z zakresu diagnostyki elementów sieci światłowodowych oraz sieciowych urządzeń telekomunikacyjnych.
3,5Ma wiedzę na temat diagnostyki elementów sieci światłowodowych oraz sieciowych urządzeń telekomunikacyjnych, udokumentowaną uzyskaniem punktacji w granicach 61-70% z pytań zaliczajacych z zakresu diagnostyki elementów sieci światłowodowych oraz sieciowych urządzeń telekomunikacyjnych.
4,0Ma wiedzę na temat diagnostyki elementów sieci światłowodowych oraz sieciowych urządzeń telekomunikacyjnych, udokumentowaną uzyskaniem punktacji w granicach 71-80% z pytań zaliczajacych z zakresu diagnostyki elementów sieci światłowodowych oraz sieciowych urządzeń telekomunikacyjnych.
4,5Ma wiedzę na temat diagnostyki elementów sieci światłowodowych oraz sieciowych urządzeń telekomunikacyjnych, udokumentowaną uzyskaniem punktacji w granicach 81-90% z pytań zaliczajacych z zakresu diagnostyki elementów sieci światłowodowych oraz sieciowych urządzeń telekomunikacyjnych.
5,0Ma wiedzę na temat diagnostyki elementów sieci światłowodowych oraz sieciowych urządzeń telekomunikacyjnych, udokumentowaną uzyskaniem punktacji w granicach 91-100% z pytań zaliczajacych z zakresu diagnostyki elementów sieci światłowodowych oraz sieciowych urządzeń telekomunikacyjnych.
TI_2A_D02-ST_W02
Posiada wiedzę z zakresu symulacji i modelowania stosowanych w diagnostyce urządzeń i sieci światłowodowych.
2,0Nie spełnia wymogów uzyskania oceny dostatecznej uzyskując poniżej 50% punktacji zaliczenia z zakresu symulacji i modelowania urządzeń i sieci światłowodowych stosowanych w diagnostyce.
3,0Spełnia kryterium uzyskania oceny dostatecznej uzyskując 51-60% punktacji z zakresu symulacji i modelowania urządzeń i sieci światłowodowych stosowanych w diagnostyce.
3,5Spełnia kryterium uzyskania oceny dostatecznej uzyskując 61-70% punktacji z zakresu symulacji i modelowania urządzeń i sieci światłowodowych stosowanych w diagnostyce.
4,0Spełnia kryterium uzyskania oceny dostatecznej uzyskując 71-80% punktacji z zakresu symulacji i modelowania urządzeń i sieci światłowodowych stosowanych w diagnostyce.
4,5Spełnia kryterium uzyskania oceny dostatecznej uzyskując 81-90% punktacji z zakresu symulacji i modelowania urządzeń i sieci światłowodowych stosowanych w diagnostyce.
5,0Spełnia kryterium uzyskania oceny dostatecznej uzyskując 91-100% punktacji z zakresu symulacji i modelowania urządzeń i sieci światłowodowych stosowanych w diagnostyce.
TI_2A_D02-ST_W03
Posiada uporządkowaną wiedzę z zakresu optymalizacji transmisji w sieciach światłowodowych.
2,0Nie spełnia kryterium uzyskania oceny dostatecznej uzyskując mneij niż 50 % punktacji zaliczenia z zakresu optymalizacji transmisji w sieciach światłowodowy
3,0Spełnia kryterium uzyskania oceny dostatecznej uzyskując 51-60% punktacji zaliczenia z zakresu optymalizacji transmisji w sieciach światłowodowych.
3,5Spełnia kryterium uzyskania oceny dostatecznej uzyskując 61-70% punktacji zaliczenia z zakresu optymalizacji transmisji w sieciach światłowodowy
4,0Spełnia kryterium uzyskania oceny dostatecznej uzyskując 71-80% punktacji zaliczenia z zakresu optymalizacji transmisji w sieciach światłowodowy/
4,5Spełnia kryterium uzyskania oceny dostatecznej uzyskując 81-90% punktacji zaliczenia z zakresu optymalizacji transmisji w sieciach światłowodowy
5,0Spełnia kryterium uzyskania oceny dostatecznej uzyskując 91-100% punktacji zaliczenia z zakresu optymalizacji transmisji w sieciach światłowodowy

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
TI_2A_D02-ST_U01
Diagnozuje pracę złożonych sieci i urządzeń światłowodowych z wykorzystaniem odpowiednich narzędzi sprzętowo-programowych.
2,0Nie spełnia kryterium uzyskania oceny dostatecznej uzyskując mniej niż 50% punktacji rozliczenia z umiejętności diagnozowania sieci i urządzeń światłowodowych przy zastosowaniu odpowiednich narzędzi sprzętowo-programowych.
3,0Spełnia kryterium uzyskania oceny j uzyskując 51-60% punktacji rozliczenia z umiejętności diagnozowania sieci i urządzeń światłowodowych przy zastosowaniu odpowiednich narzędzi sprzętowo-programowych.
3,5Spełnia kryterium uzyskania oceny j uzyskując 61-70% punktacji rozliczenia z umiejętności diagnozowania sieci i urządzeń światłowodowych przy zastosowaniu odpowiednich narzędzi sprzętowo-programowych.
4,0Spełnia kryterium uzyskania oceny j uzyskując 71-80% punktacji rozliczenia z umiejętności diagnozowania sieci i urządzeń światłowodowych przy zastosowaniu odpowiednich narzędzi sprzętowo-programowych.
4,5Spełnia kryterium uzyskania oceny j uzyskując 81-90% punktacji rozliczenia z umiejętności diagnozowania sieci i urządzeń światłowodowych przy zastosowaniu odpowiednich narzędzi sprzętowo-programowych.
5,0Spełnia kryterium uzyskania oceny j uzyskując 91-100% punktacji rozliczenia z umiejętności diagnozowania sieci i urządzeń światłowodowych przy zastosowaniu odpowiednich narzędzi sprzętowo-programowych.
TI_2A_D02-ST_U02
Wykonuje analizę i syntezę wybranych rozwiązań sieci i urządzeń światłowodowych przy wykorzystaniu dedykowanych narzędzi diagnostycznych.
2,0Nie spełnia wymogów uzyskania oceny dostatecznej uzyskując poniżej 50% punktacji rozliczenia z wykonania i syntezy wybranych rozwiązań sieci i urządzeń światłowodowych z użyciem dedykowanych narzędzi diagnostycznych.
3,0Spełnia kryterium uzyskania oceny dostatecznej uzyskując 51-60% punktacji rozliczenia z wykonania i syntezy wybranych rozwiązań sieci i urządzeń światłowodowych z użyciem dedykowanych narzędzi diagnostycznych.
3,5Spełnia kryterium uzyskania oceny dostatecznej uzyskując 61-70% punktacji rozliczenia z wykonania i syntezy wybranych rozwiązań sieci i urządzeń światłowodowych z użyciem dedykowanych narzędzi diagnostycznych.
4,0Spełnia kryterium uzyskania oceny dostatecznej uzyskując 71-80% punktacji rozliczenia z wykonania i syntezy wybranych rozwiązań sieci i urządzeń światłowodowych z użyciem dedykowanych narzędzi diagnostycznych.
4,5Spełnia kryterium uzyskania oceny dostatecznej uzyskując 81-90% punktacji rozliczenia z wykonania i syntezy wybranych rozwiązań sieci i urządzeń światłowodowych z użyciem dedykowanych narzędzi diagnostycznych.
5,0Spełnia kryterium uzyskania oceny dostatecznej uzyskując 91-100% punktacji rozliczenia z wykonania i syntezy wybranych rozwiązań sieci i urządzeń światłowodowych z użyciem dedykowanych narzędzi diagnostycznych.

Literatura podstawowa

  1. D. R. Anderson, L. Johnson, F. G. Bell, Troubleshooting Optical-Fiber Networks, Understanding and Using Your Optical Time Domain Reflectometer, Elsevier, 2014
  2. The Fiber Optic Association, Technical Bulletin, Guidelines For Testing And TroubleshootingFiber Optic Installations, FOA, www.foa.org, 2019, There are other FOA Technical Bulletins that should be used as references for the design and planning of the network
  3. Praca zbiorowa, Maintenance and deployment of optical and in-home networks, Materiały projektu H-OPTO, https://www.celticnext.eu/project-h-opto/, 2019, Materiały projektowe są dostępne na WE-ZUT.

Literatura dodatkowa

  1. Praca zbiorowa, Encyklopedia Zarządzania, https://mfiles.pl/pl/index.php/Service_Level_Agreement, 2019

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Zajęcia organizacyjne. Zasady BHP.1
T-L-2Oprogramowanie do diagnostyki sieci i urządzeń światłowodowych.4
T-L-3Diagnostyka i analiza mocy optycznej dla wybranych elementów i sieci.4
T-L-4Zaawansowane techniki OTDR.4
T-L-5Techniki lokalizacji usterek z wykorzystaniem źródeł pracujących w zakresie światła widzialnego.2
T-L-6Detekcja usterek i zarządzanie siecią w kontekście Software Defined Networking.4
T-L-7Monitorowania pracy sieci. Badanie odporności sieci na zakłócenia.2
T-L-8Zadanie pomiarowe z zakresu diagnostyki części pasywnej sieci.4
T-L-9Zadanie pomiarowe - oprogramowanie do analizy pracy sieci.4
T-L-10Zaliczenie1
30

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Wprowadzenie: Istota diagnostyki sieci i urządzeń światłowodowych; wydatki operacyjne związane z utrzymaniem sieci, Service Level Agreement, podział odpowiedzialności pomiędzy operatorami sieci a dostawcami usług sieciowych.1
T-W-2Obszary, komponenty i podzespoły sieci oraz ich usterkowość; usystematyzowany przegląd typowych usterek.2
T-W-3FNMS – Fiber Network Management System .1
T-W-4Proaktywne i reaktywne metody monitorowania sieci; rozwiązania na poziomie architektury dla poprawy odporności sieci i redukcji czasu braku dostaw sygnału.3
T-W-5Przegląd właściwych standardów i rekomendacji związanych z diagnostyką sieci.4
T-W-6Detekcja usterek i zarządzanie siecią w kontekście Software Defined Networking.2
T-W-7Wybrany sprzęt do diagnozowania sieci i komponentów.5
18

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1Uczestnictwo w zajęciach.30
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w zajęcia wykładowych18
A-W-2Przygotowanie do egzaminu.2
20
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięTI_2A_D02-ST_W01Posiada ugruntowaną wiedzę z zakresu diagnostyki elementów sieci światłowodowych oraz sieciowych urządzeń telekomunikacyjnych.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówTI_2A_W06Ma ugruntowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę z zakresu technik optoelektronicznych oraz technologii szerokopasmowej transmisji danych, w tym światłowodowej.
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studenta z zasadami, narzędziami oraz oprogramowaniem stosowanym do diagnostyki komponentów, urządzeń i sieci światłowodowych.
Treści programoweT-W-1Wprowadzenie: Istota diagnostyki sieci i urządzeń światłowodowych; wydatki operacyjne związane z utrzymaniem sieci, Service Level Agreement, podział odpowiedzialności pomiędzy operatorami sieci a dostawcami usług sieciowych.
T-W-2Obszary, komponenty i podzespoły sieci oraz ich usterkowość; usystematyzowany przegląd typowych usterek.
T-W-3FNMS – Fiber Network Management System .
T-W-4Proaktywne i reaktywne metody monitorowania sieci; rozwiązania na poziomie architektury dla poprawy odporności sieci i redukcji czasu braku dostaw sygnału.
T-W-5Przegląd właściwych standardów i rekomendacji związanych z diagnostyką sieci.
T-W-6Detekcja usterek i zarządzanie siecią w kontekście Software Defined Networking.
T-W-7Wybrany sprzęt do diagnozowania sieci i komponentów.
Metody nauczaniaM-1Wykład z prezentacją multimedialną.
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Egzamin sprawdzający efekty kształcenia.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie spełnia wymogów uzyskania oceny dostatecznej uzyskując poniżej 50% punktacji zaliczenia z zakresu diagnostyki elementów sieci światłowodowych oraz sieciowych urządzeń telekomunikacyjnych.
3,0Ma wiedzę na temat diagnostyki elementów sieci światłowodowych oraz sieciowych urządzeń telekomunikacyjnych, udokumentowaną uzyskaniem punktacji w granicach 51-60% z pytań zaliczajacych z zakresu diagnostyki elementów sieci światłowodowych oraz sieciowych urządzeń telekomunikacyjnych.
3,5Ma wiedzę na temat diagnostyki elementów sieci światłowodowych oraz sieciowych urządzeń telekomunikacyjnych, udokumentowaną uzyskaniem punktacji w granicach 61-70% z pytań zaliczajacych z zakresu diagnostyki elementów sieci światłowodowych oraz sieciowych urządzeń telekomunikacyjnych.
4,0Ma wiedzę na temat diagnostyki elementów sieci światłowodowych oraz sieciowych urządzeń telekomunikacyjnych, udokumentowaną uzyskaniem punktacji w granicach 71-80% z pytań zaliczajacych z zakresu diagnostyki elementów sieci światłowodowych oraz sieciowych urządzeń telekomunikacyjnych.
4,5Ma wiedzę na temat diagnostyki elementów sieci światłowodowych oraz sieciowych urządzeń telekomunikacyjnych, udokumentowaną uzyskaniem punktacji w granicach 81-90% z pytań zaliczajacych z zakresu diagnostyki elementów sieci światłowodowych oraz sieciowych urządzeń telekomunikacyjnych.
5,0Ma wiedzę na temat diagnostyki elementów sieci światłowodowych oraz sieciowych urządzeń telekomunikacyjnych, udokumentowaną uzyskaniem punktacji w granicach 91-100% z pytań zaliczajacych z zakresu diagnostyki elementów sieci światłowodowych oraz sieciowych urządzeń telekomunikacyjnych.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięTI_2A_D02-ST_W02Posiada wiedzę z zakresu symulacji i modelowania stosowanych w diagnostyce urządzeń i sieci światłowodowych.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówTI_2A_W09Zna zaawansowane metody modelowania i symulacji systemów technicznych z użyciem odpowiednich narzędzi informatycznych.
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studenta z zasadami, narzędziami oraz oprogramowaniem stosowanym do diagnostyki komponentów, urządzeń i sieci światłowodowych.
Treści programoweT-L-1Zajęcia organizacyjne. Zasady BHP.
T-L-2Oprogramowanie do diagnostyki sieci i urządzeń światłowodowych.
T-L-3Diagnostyka i analiza mocy optycznej dla wybranych elementów i sieci.
T-L-4Zaawansowane techniki OTDR.
T-L-5Techniki lokalizacji usterek z wykorzystaniem źródeł pracujących w zakresie światła widzialnego.
T-L-6Detekcja usterek i zarządzanie siecią w kontekście Software Defined Networking.
T-L-7Monitorowania pracy sieci. Badanie odporności sieci na zakłócenia.
T-L-8Zadanie pomiarowe z zakresu diagnostyki części pasywnej sieci.
T-L-9Zadanie pomiarowe - oprogramowanie do analizy pracy sieci.
T-L-10Zaliczenie
Metody nauczaniaM-2Metoda ćwiczeń laboratoryjnych.
M-3Metoda tekstu przewodniego
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Rozliczenie zadań i sprawozdań laboratoryjnych.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie spełnia wymogów uzyskania oceny dostatecznej uzyskując poniżej 50% punktacji zaliczenia z zakresu symulacji i modelowania urządzeń i sieci światłowodowych stosowanych w diagnostyce.
3,0Spełnia kryterium uzyskania oceny dostatecznej uzyskując 51-60% punktacji z zakresu symulacji i modelowania urządzeń i sieci światłowodowych stosowanych w diagnostyce.
3,5Spełnia kryterium uzyskania oceny dostatecznej uzyskując 61-70% punktacji z zakresu symulacji i modelowania urządzeń i sieci światłowodowych stosowanych w diagnostyce.
4,0Spełnia kryterium uzyskania oceny dostatecznej uzyskując 71-80% punktacji z zakresu symulacji i modelowania urządzeń i sieci światłowodowych stosowanych w diagnostyce.
4,5Spełnia kryterium uzyskania oceny dostatecznej uzyskując 81-90% punktacji z zakresu symulacji i modelowania urządzeń i sieci światłowodowych stosowanych w diagnostyce.
5,0Spełnia kryterium uzyskania oceny dostatecznej uzyskując 91-100% punktacji z zakresu symulacji i modelowania urządzeń i sieci światłowodowych stosowanych w diagnostyce.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięTI_2A_D02-ST_W03Posiada uporządkowaną wiedzę z zakresu optymalizacji transmisji w sieciach światłowodowych.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówTI_2A_W10Ma uporządkowaną wiedzę z zakresu technik optymalizacji transmisji danych w sieciach teleinformatycznych o zróżnicowanej przepływności.
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studenta z zasadami, narzędziami oraz oprogramowaniem stosowanym do diagnostyki komponentów, urządzeń i sieci światłowodowych.
Treści programoweT-W-4Proaktywne i reaktywne metody monitorowania sieci; rozwiązania na poziomie architektury dla poprawy odporności sieci i redukcji czasu braku dostaw sygnału.
T-W-6Detekcja usterek i zarządzanie siecią w kontekście Software Defined Networking.
T-L-3Diagnostyka i analiza mocy optycznej dla wybranych elementów i sieci.
T-L-4Zaawansowane techniki OTDR.
T-L-6Detekcja usterek i zarządzanie siecią w kontekście Software Defined Networking.
Metody nauczaniaM-2Metoda ćwiczeń laboratoryjnych.
M-3Metoda tekstu przewodniego
Sposób ocenyS-3Ocena podsumowująca: Zaliczenie laboratorium
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie spełnia kryterium uzyskania oceny dostatecznej uzyskując mneij niż 50 % punktacji zaliczenia z zakresu optymalizacji transmisji w sieciach światłowodowy
3,0Spełnia kryterium uzyskania oceny dostatecznej uzyskując 51-60% punktacji zaliczenia z zakresu optymalizacji transmisji w sieciach światłowodowych.
3,5Spełnia kryterium uzyskania oceny dostatecznej uzyskując 61-70% punktacji zaliczenia z zakresu optymalizacji transmisji w sieciach światłowodowy
4,0Spełnia kryterium uzyskania oceny dostatecznej uzyskując 71-80% punktacji zaliczenia z zakresu optymalizacji transmisji w sieciach światłowodowy/
4,5Spełnia kryterium uzyskania oceny dostatecznej uzyskując 81-90% punktacji zaliczenia z zakresu optymalizacji transmisji w sieciach światłowodowy
5,0Spełnia kryterium uzyskania oceny dostatecznej uzyskując 91-100% punktacji zaliczenia z zakresu optymalizacji transmisji w sieciach światłowodowy
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięTI_2A_D02-ST_U01Diagnozuje pracę złożonych sieci i urządzeń światłowodowych z wykorzystaniem odpowiednich narzędzi sprzętowo-programowych.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówTI_2A_U04Potrafi zamodelować złożony system techniczny i dokonać symulacji jego działania, wykorzystując odpowiednie narzędzia sprzętowo-programowe.
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studenta z zasadami, narzędziami oraz oprogramowaniem stosowanym do diagnostyki komponentów, urządzeń i sieci światłowodowych.
Treści programoweT-L-1Zajęcia organizacyjne. Zasady BHP.
T-L-2Oprogramowanie do diagnostyki sieci i urządzeń światłowodowych.
T-L-3Diagnostyka i analiza mocy optycznej dla wybranych elementów i sieci.
T-L-4Zaawansowane techniki OTDR.
T-L-5Techniki lokalizacji usterek z wykorzystaniem źródeł pracujących w zakresie światła widzialnego.
T-L-6Detekcja usterek i zarządzanie siecią w kontekście Software Defined Networking.
T-L-7Monitorowania pracy sieci. Badanie odporności sieci na zakłócenia.
T-L-8Zadanie pomiarowe z zakresu diagnostyki części pasywnej sieci.
T-L-9Zadanie pomiarowe - oprogramowanie do analizy pracy sieci.
T-L-10Zaliczenie
Metody nauczaniaM-2Metoda ćwiczeń laboratoryjnych.
M-3Metoda tekstu przewodniego
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Rozliczenie zadań i sprawozdań laboratoryjnych.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie spełnia kryterium uzyskania oceny dostatecznej uzyskując mniej niż 50% punktacji rozliczenia z umiejętności diagnozowania sieci i urządzeń światłowodowych przy zastosowaniu odpowiednich narzędzi sprzętowo-programowych.
3,0Spełnia kryterium uzyskania oceny j uzyskując 51-60% punktacji rozliczenia z umiejętności diagnozowania sieci i urządzeń światłowodowych przy zastosowaniu odpowiednich narzędzi sprzętowo-programowych.
3,5Spełnia kryterium uzyskania oceny j uzyskując 61-70% punktacji rozliczenia z umiejętności diagnozowania sieci i urządzeń światłowodowych przy zastosowaniu odpowiednich narzędzi sprzętowo-programowych.
4,0Spełnia kryterium uzyskania oceny j uzyskując 71-80% punktacji rozliczenia z umiejętności diagnozowania sieci i urządzeń światłowodowych przy zastosowaniu odpowiednich narzędzi sprzętowo-programowych.
4,5Spełnia kryterium uzyskania oceny j uzyskując 81-90% punktacji rozliczenia z umiejętności diagnozowania sieci i urządzeń światłowodowych przy zastosowaniu odpowiednich narzędzi sprzętowo-programowych.
5,0Spełnia kryterium uzyskania oceny j uzyskując 91-100% punktacji rozliczenia z umiejętności diagnozowania sieci i urządzeń światłowodowych przy zastosowaniu odpowiednich narzędzi sprzętowo-programowych.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięTI_2A_D02-ST_U02Wykonuje analizę i syntezę wybranych rozwiązań sieci i urządzeń światłowodowych przy wykorzystaniu dedykowanych narzędzi diagnostycznych.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówTI_2A_U12Umie dokonać analizy i syntezy złożonych systemów teleinformatycznych, potrafi ocenić przydatność nowych rozwiązań w tych systemach.
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studenta z zasadami, narzędziami oraz oprogramowaniem stosowanym do diagnostyki komponentów, urządzeń i sieci światłowodowych.
Treści programoweT-L-1Zajęcia organizacyjne. Zasady BHP.
T-L-2Oprogramowanie do diagnostyki sieci i urządzeń światłowodowych.
T-L-3Diagnostyka i analiza mocy optycznej dla wybranych elementów i sieci.
T-L-4Zaawansowane techniki OTDR.
T-L-5Techniki lokalizacji usterek z wykorzystaniem źródeł pracujących w zakresie światła widzialnego.
T-L-6Detekcja usterek i zarządzanie siecią w kontekście Software Defined Networking.
T-L-7Monitorowania pracy sieci. Badanie odporności sieci na zakłócenia.
T-L-8Zadanie pomiarowe z zakresu diagnostyki części pasywnej sieci.
T-L-9Zadanie pomiarowe - oprogramowanie do analizy pracy sieci.
T-L-10Zaliczenie
Metody nauczaniaM-2Metoda ćwiczeń laboratoryjnych.
M-3Metoda tekstu przewodniego
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Rozliczenie zadań i sprawozdań laboratoryjnych.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie spełnia wymogów uzyskania oceny dostatecznej uzyskując poniżej 50% punktacji rozliczenia z wykonania i syntezy wybranych rozwiązań sieci i urządzeń światłowodowych z użyciem dedykowanych narzędzi diagnostycznych.
3,0Spełnia kryterium uzyskania oceny dostatecznej uzyskując 51-60% punktacji rozliczenia z wykonania i syntezy wybranych rozwiązań sieci i urządzeń światłowodowych z użyciem dedykowanych narzędzi diagnostycznych.
3,5Spełnia kryterium uzyskania oceny dostatecznej uzyskując 61-70% punktacji rozliczenia z wykonania i syntezy wybranych rozwiązań sieci i urządzeń światłowodowych z użyciem dedykowanych narzędzi diagnostycznych.
4,0Spełnia kryterium uzyskania oceny dostatecznej uzyskując 71-80% punktacji rozliczenia z wykonania i syntezy wybranych rozwiązań sieci i urządzeń światłowodowych z użyciem dedykowanych narzędzi diagnostycznych.
4,5Spełnia kryterium uzyskania oceny dostatecznej uzyskując 81-90% punktacji rozliczenia z wykonania i syntezy wybranych rozwiązań sieci i urządzeń światłowodowych z użyciem dedykowanych narzędzi diagnostycznych.
5,0Spełnia kryterium uzyskania oceny dostatecznej uzyskując 91-100% punktacji rozliczenia z wykonania i syntezy wybranych rozwiązań sieci i urządzeń światłowodowych z użyciem dedykowanych narzędzi diagnostycznych.