Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki - Mechatronika (S2)

Sylabusy - pełny wykaz przedmiotów:

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Elementy Prawaprzedmiot wspólny
Język angielskiprzedmiot wspólny1 / 1
Język niemieckiprzedmiot wspólny1 / 2
Komunikacja społeczna i techniki negocjacjiprzedmiot wspólny
Ochrona własności intelektualnej 2przedmiot wspólny
Socjologiczne aspekty ochrony środowiskaprzedmiot wspólny
Zarządzanie i ekonomiaprzedmiot wspólny
Analiza i optymalizacja konstrukcji urządzeń mechatronicznychprzedmiot wspólny
Bezpieczeństwo w systemach sterowania maszynprzedmiot wspólny
Doświadczalna identyfikacja własności układów mechatronicznychprzedmiot wspólny
Dynamika układów mechatronicznychprzedmiot wspólny
Eksploatacja maszyn i urządzeńprzedmiot wspólny
Europejskie systemy oceny zgodnościprzedmiot wspólny
Mechanika analitycznaprzedmiot wspólny
Metody sztucznej inteligencjiprzedmiot wspólny
Modelowanie w projektowaniu maszyn i procesówprzedmiot wspólny
Pomiarowe systemy wizyjne i inżynieria odwrotnaprzedmiot wspólny3 / 1
Praca dyplomowaprzedmiot wspólny
Programowanie i integracja robotów przemysłowych Iprzedmiot wspólny
Programowanie i integracja robotów przemysłowych IIprzedmiot wspólny
Programowanie maszyn CNCprzedmiot wspólny2 / 1
Programowanie obiektoweprzedmiot wspólny
Projektowanie urządzeń mechatronicznychprzedmiot wspólny
Protokoły komunikacyjne w układach mechatronicznychprzedmiot wspólny
Seminarium dyplomoweprzedmiot wspólny
Systemy sterowania i sterowniki PLCprzedmiot wspólny
Technika cyfrowa i mikroprocesorowaprzedmiot wspólny
Techniki symulacji układów mechatronicznychprzedmiot wspólny
Tłumienie drgań i hałasuprzedmiot wspólny
Układy sterowania maszyn CNCprzedmiot wspólny3 / 2
Widzenie maszynoweprzedmiot wspólny2 / 2
Wizualizacja i sterowanie procesów przemysłowychprzedmiot wspólny
Współczesne technologie i materiały w projektowaniu urządzeń mechatronicznychprzedmiot wspólny
Zastosowania układów optoelektronicznychi w mechatroniceprzedmiot wspólny
Podstawy informacji naukowejprzedmiot wspólny
Szkolenie BHP, ergonomia pracy i ochrona p.poż.przedmiot wspólny
Praktyka programowaprzedmiot wspólny

Sylabusy - wykaz przedmiotów wspólnych dla specjalności:

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Elementy Prawaprzedmiot wspólny
Język angielskiprzedmiot wspólny1 / 1
Język niemieckiprzedmiot wspólny1 / 2
Komunikacja społeczna i techniki negocjacjiprzedmiot wspólny
Ochrona własności intelektualnej 2przedmiot wspólny
Socjologiczne aspekty ochrony środowiskaprzedmiot wspólny
Zarządzanie i ekonomiaprzedmiot wspólny
Analiza i optymalizacja konstrukcji urządzeń mechatronicznychprzedmiot wspólny
Bezpieczeństwo w systemach sterowania maszynprzedmiot wspólny
Doświadczalna identyfikacja własności układów mechatronicznychprzedmiot wspólny
Dynamika układów mechatronicznychprzedmiot wspólny
Eksploatacja maszyn i urządzeńprzedmiot wspólny
Europejskie systemy oceny zgodnościprzedmiot wspólny
Mechanika analitycznaprzedmiot wspólny
Metody sztucznej inteligencjiprzedmiot wspólny
Modelowanie w projektowaniu maszyn i procesówprzedmiot wspólny
Pomiarowe systemy wizyjne i inżynieria odwrotnaprzedmiot wspólny3 / 1
Praca dyplomowaprzedmiot wspólny
Programowanie i integracja robotów przemysłowych Iprzedmiot wspólny
Programowanie i integracja robotów przemysłowych IIprzedmiot wspólny
Programowanie maszyn CNCprzedmiot wspólny2 / 1
Programowanie obiektoweprzedmiot wspólny
Projektowanie urządzeń mechatronicznychprzedmiot wspólny
Protokoły komunikacyjne w układach mechatronicznychprzedmiot wspólny
Seminarium dyplomoweprzedmiot wspólny
Systemy sterowania i sterowniki PLCprzedmiot wspólny
Technika cyfrowa i mikroprocesorowaprzedmiot wspólny
Techniki symulacji układów mechatronicznychprzedmiot wspólny
Tłumienie drgań i hałasuprzedmiot wspólny
Układy sterowania maszyn CNCprzedmiot wspólny3 / 2
Widzenie maszynoweprzedmiot wspólny2 / 2
Wizualizacja i sterowanie procesów przemysłowychprzedmiot wspólny
Współczesne technologie i materiały w projektowaniu urządzeń mechatronicznychprzedmiot wspólny
Zastosowania układów optoelektronicznychi w mechatroniceprzedmiot wspólny
Podstawy informacji naukowejprzedmiot wspólny
Szkolenie BHP, ergonomia pracy i ochrona p.poż.przedmiot wspólny
Praktyka programowaprzedmiot wspólny

Sylabusy - wykaz przedmiotów niewchodzących w skład żadnego modułu:

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Elementy Prawaprzedmiot wspólny
Język angielskiprzedmiot wspólny1 / 1
Język niemieckiprzedmiot wspólny1 / 2
Komunikacja społeczna i techniki negocjacjiprzedmiot wspólny
Ochrona własności intelektualnej 2przedmiot wspólny
Socjologiczne aspekty ochrony środowiskaprzedmiot wspólny
Zarządzanie i ekonomiaprzedmiot wspólny
Analiza i optymalizacja konstrukcji urządzeń mechatronicznychprzedmiot wspólny
Bezpieczeństwo w systemach sterowania maszynprzedmiot wspólny
Doświadczalna identyfikacja własności układów mechatronicznychprzedmiot wspólny
Dynamika układów mechatronicznychprzedmiot wspólny
Eksploatacja maszyn i urządzeńprzedmiot wspólny
Europejskie systemy oceny zgodnościprzedmiot wspólny
Mechanika analitycznaprzedmiot wspólny
Metody sztucznej inteligencjiprzedmiot wspólny
Modelowanie w projektowaniu maszyn i procesówprzedmiot wspólny
Pomiarowe systemy wizyjne i inżynieria odwrotnaprzedmiot wspólny3 / 1
Praca dyplomowaprzedmiot wspólny
Programowanie i integracja robotów przemysłowych Iprzedmiot wspólny
Programowanie i integracja robotów przemysłowych IIprzedmiot wspólny
Programowanie maszyn CNCprzedmiot wspólny2 / 1
Programowanie obiektoweprzedmiot wspólny
Projektowanie urządzeń mechatronicznychprzedmiot wspólny
Protokoły komunikacyjne w układach mechatronicznychprzedmiot wspólny
Seminarium dyplomoweprzedmiot wspólny
Systemy sterowania i sterowniki PLCprzedmiot wspólny
Technika cyfrowa i mikroprocesorowaprzedmiot wspólny
Techniki symulacji układów mechatronicznychprzedmiot wspólny
Tłumienie drgań i hałasuprzedmiot wspólny
Układy sterowania maszyn CNCprzedmiot wspólny3 / 2
Widzenie maszynoweprzedmiot wspólny2 / 2
Wizualizacja i sterowanie procesów przemysłowychprzedmiot wspólny
Współczesne technologie i materiały w projektowaniu urządzeń mechatronicznychprzedmiot wspólny
Zastosowania układów optoelektronicznychi w mechatroniceprzedmiot wspólny
Podstawy informacji naukowejprzedmiot wspólny
Szkolenie BHP, ergonomia pracy i ochrona p.poż.przedmiot wspólny
Praktyka programowaprzedmiot wspólny

Sylabusy - wykaz przedmiotów niewchodzących w skład żadnego bloku obieralnego:

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Elementy Prawaprzedmiot wspólny
Komunikacja społeczna i techniki negocjacjiprzedmiot wspólny
Ochrona własności intelektualnej 2przedmiot wspólny
Socjologiczne aspekty ochrony środowiskaprzedmiot wspólny
Zarządzanie i ekonomiaprzedmiot wspólny
Analiza i optymalizacja konstrukcji urządzeń mechatronicznychprzedmiot wspólny
Bezpieczeństwo w systemach sterowania maszynprzedmiot wspólny
Doświadczalna identyfikacja własności układów mechatronicznychprzedmiot wspólny
Dynamika układów mechatronicznychprzedmiot wspólny
Eksploatacja maszyn i urządzeńprzedmiot wspólny
Europejskie systemy oceny zgodnościprzedmiot wspólny
Mechanika analitycznaprzedmiot wspólny
Metody sztucznej inteligencjiprzedmiot wspólny
Modelowanie w projektowaniu maszyn i procesówprzedmiot wspólny
Praca dyplomowaprzedmiot wspólny
Programowanie i integracja robotów przemysłowych Iprzedmiot wspólny
Programowanie i integracja robotów przemysłowych IIprzedmiot wspólny
Programowanie obiektoweprzedmiot wspólny
Projektowanie urządzeń mechatronicznychprzedmiot wspólny
Protokoły komunikacyjne w układach mechatronicznychprzedmiot wspólny
Seminarium dyplomoweprzedmiot wspólny
Systemy sterowania i sterowniki PLCprzedmiot wspólny
Technika cyfrowa i mikroprocesorowaprzedmiot wspólny
Techniki symulacji układów mechatronicznychprzedmiot wspólny
Tłumienie drgań i hałasuprzedmiot wspólny
Wizualizacja i sterowanie procesów przemysłowychprzedmiot wspólny
Współczesne technologie i materiały w projektowaniu urządzeń mechatronicznychprzedmiot wspólny
Zastosowania układów optoelektronicznychi w mechatroniceprzedmiot wspólny
Podstawy informacji naukowejprzedmiot wspólny
Szkolenie BHP, ergonomia pracy i ochrona p.poż.przedmiot wspólny
Praktyka programowaprzedmiot wspólny

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 1

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Język angielskiprzedmiot wspólny1 / 1
Język niemieckiprzedmiot wspólny1 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 3

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Pomiarowe systemy wizyjne i inżynieria odwrotnaprzedmiot wspólny3 / 1
Układy sterowania maszyn CNCprzedmiot wspólny3 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 2

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Programowanie maszyn CNCprzedmiot wspólny2 / 1
Widzenie maszynoweprzedmiot wspólny2 / 2