Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki - Mechatronika (S2)

Sylabus przedmiotu Protokoły komunikacyjne w układach mechatronicznych:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Mechatronika
Forma studiów studia stacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Protokoły komunikacyjne w układach mechatronicznych
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Przetwarzania Sygnałów i Inżynierii Multimedialnej
Nauczyciel odpowiedzialny Maciej Burak <Maciej.Burak@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Paweł Herbin <Pawel.Herbin@zut.edu.pl>, Karol Miądlicki <Karol.Miadlicki@zut.edu.pl>, Kamil Stateczny <Kamil.Stateczny@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 1,0 ECTS (formy) 1,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
laboratoriaL2 15 1,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Znajomość podstaw matematyki, fizyki, informatyki.
W-2Znajomość programowania układów automatyki, znajomość języków i sposobów programowania sterowników PLC i dowolnego języka programowania (C++/Python/Matalb/Java itp).
W-3Zapoznanie z protokołami stosowanymi w automatyce

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie z systemami liczbowymi i systemami kodowania
C-2Zapoznanie z architekturą sieci przemysłowych
C-3Zapoznanie z metodami transferu w sieciach przemysłowych
C-4Zapoznanie z protokołami stosowanymi w automatyce

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
laboratoria
T-L-1Wiadomości podstawowe4
T-L-2Implementacja wybranych protokołów komunikacyjnych4
T-L-3Integracja i programowanie protokołów komunikacyjnych w zastosowaniach przemysłowych - aplikacje7
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
laboratoria
A-L-1uczestnictwo w zajęciach15
A-L-2przygotowanie do zajęć1
A-L-3konsultacje3
A-L-4Przygotowanie do zaliczenia3
A-L-5Nauczanie zdalne3
25

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Ćwiczenia laboratoryjne z użyciem komputera
M-2Zachęcenie do pogłębienia wiedzy i rozszerzenia umiejętności
M-3Metody zdalne
M-4Praca własna

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Na podstawie zaangażowania w wykonywanie zadań na zajęciach
S-2Ocena formująca: Na podstawie nieobowiązkowych zadań dla chętnych
S-3Ocena podsumowująca: Na podstawie końcowego zaliczenia praktycznego i/lub pisemnego

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ME_2A_D05_W01
W rezultacie przeprowadzanych zajęć student powinien znać ogólną strukturę i zadania systemów komunikacyjne w układach mechatronicznych oraz poprawnie definiować pojęcia związane z protokołami komunikacyjnymi w układach mechatronicznych.
ME_2A_W06, ME_2A_W03C-4, C-1T-L-1M-4, M-3, M-1S-3

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ME_2A_D05_U01
Potrafi zaimplementować funkcje wybranego protokołu komunikacyjnego oraz wybrać odpowiedni protokół do wymagań projektowych systemu mechatronicznego
ME_2A_U12, ME_2A_U18, ME_2A_U15C-3, C-2T-L-3, T-L-2M-4, M-1S-1, S-2

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ME_2A_D05_K01
Student zna sposoby podnoszenia swoich kompetencji.
ME_2A_K03C-3T-L-3M-2S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ME_2A_D05_W01
W rezultacie przeprowadzanych zajęć student powinien znać ogólną strukturę i zadania systemów komunikacyjne w układach mechatronicznych oraz poprawnie definiować pojęcia związane z protokołami komunikacyjnymi w układach mechatronicznych.
2,0Student nie opanował podstawowej wiedzy z zakresu przedmiotu.
3,0Student opanował podstawową wiedzę z zakresu przedmiotu. Z trudem kojarzy elementy nabytej wiedzy. Czasem nie wie jak posiadaną wiedzę wykorzystać.
3,5Student opanował wiedzę w stopniu pośrednim między oceną 3,0 i 4,0.
4,0Student opanował podstawową wiedzę z zakresu przedmiotu. Zna ograniczenia i obszary i jej stosowania.
4,5Student opanował wiedzę w stopniu pośrednim między oceną 4,0 i 5,0.
5,0Student opanował podstawową wiedzę z zakresu przedmiotu. Rozumie ograniczenia i zna obszary i jej stosowania.

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ME_2A_D05_U01
Potrafi zaimplementować funkcje wybranego protokołu komunikacyjnego oraz wybrać odpowiedni protokół do wymagań projektowych systemu mechatronicznego
2,0Student nie opanował podstawowej wiedzy z zakresu przedmiotu.
3,0Student opanował podstawową wiedzę z zakresu przedmiotu. Z trudem kojarzy elementy nabytej wiedzy. Czasem nie wie jak posiadaną wiedzę wykorzystać.
3,5Student opanował wiedzę w stopniu pośrednim między oceną 3,0 i 4,0.
4,0Student opanował podstawową wiedzę z zakresu przedmiotu. Zna ograniczenia i obszary i jej stosowania.
4,5Student opanował wiedzę w stopniu pośrednim między oceną 4,0 i 5,0.
5,0Student opanował podstawową wiedzę z zakresu przedmiotu. Rozumie ograniczenia i zna obszary i jej stosowania.

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ME_2A_D05_K01
Student zna sposoby podnoszenia swoich kompetencji.
2,0Student nie opanował podstawowej wiedzy z zakresu przedmiotu.
3,0Student opanował podstawową wiedzę z zakresu przedmiotu. Z trudem kojarzy elementy nabytej wiedzy. Czasem nie wie jak posiadaną wiedzę wykorzystać.
3,5Student opanował wiedzę w stopniu pośrednim między oceną 3,0 i 4,0.
4,0Student opanował podstawową wiedzę z zakresu przedmiotu. Zna ograniczenia i obszary i jej stosowania.
4,5Student opanował wiedzę w stopniu pośrednim między oceną 4,0 i 5,0.
5,0Student opanował podstawową wiedzę z zakresu.

Literatura podstawowa

  1. Roman Kwiecień, Komputerowe systemy automatyki przemysłowej
  2. Zbigniew Zajda, Sieci przemysłowe Profibus DP, ProfiNet, AS-i i EGD , Włodzimierz Solnik

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Wiadomości podstawowe4
T-L-2Implementacja wybranych protokołów komunikacyjnych4
T-L-3Integracja i programowanie protokołów komunikacyjnych w zastosowaniach przemysłowych - aplikacje7
15

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1uczestnictwo w zajęciach15
A-L-2przygotowanie do zajęć1
A-L-3konsultacje3
A-L-4Przygotowanie do zaliczenia3
A-L-5Nauczanie zdalne3
25
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięME_2A_D05_W01W rezultacie przeprowadzanych zajęć student powinien znać ogólną strukturę i zadania systemów komunikacyjne w układach mechatronicznych oraz poprawnie definiować pojęcia związane z protokołami komunikacyjnymi w układach mechatronicznych.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówME_2A_W06ma wiedzę o aktualnych trendach rozwojowych i osiągnięciach z zakresu mechatroniki
ME_2A_W03zna zaawansowane metody, techniki, narzędzia i technologie stosowane w obszarze mechatroniki
Cel przedmiotuC-4Zapoznanie z protokołami stosowanymi w automatyce
C-1Zapoznanie z systemami liczbowymi i systemami kodowania
Treści programoweT-L-1Wiadomości podstawowe
Metody nauczaniaM-4Praca własna
M-3Metody zdalne
M-1Ćwiczenia laboratoryjne z użyciem komputera
Sposób ocenyS-3Ocena podsumowująca: Na podstawie końcowego zaliczenia praktycznego i/lub pisemnego
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie opanował podstawowej wiedzy z zakresu przedmiotu.
3,0Student opanował podstawową wiedzę z zakresu przedmiotu. Z trudem kojarzy elementy nabytej wiedzy. Czasem nie wie jak posiadaną wiedzę wykorzystać.
3,5Student opanował wiedzę w stopniu pośrednim między oceną 3,0 i 4,0.
4,0Student opanował podstawową wiedzę z zakresu przedmiotu. Zna ograniczenia i obszary i jej stosowania.
4,5Student opanował wiedzę w stopniu pośrednim między oceną 4,0 i 5,0.
5,0Student opanował podstawową wiedzę z zakresu przedmiotu. Rozumie ograniczenia i zna obszary i jej stosowania.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięME_2A_D05_U01Potrafi zaimplementować funkcje wybranego protokołu komunikacyjnego oraz wybrać odpowiedni protokół do wymagań projektowych systemu mechatronicznego
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówME_2A_U12potrafi pozyskiwać i analizować informacje z literatury przedmiotu, baz danych oraz innych właściwie dobranych źródeł
ME_2A_U18ma umiejętność projektowania i wdrażania innowacji technologicznych i organizacyjnych opartych na technologiach informacyjno-komunikacyjnych
ME_2A_U15potrafi poszerzać wiedzę w ramach realizowanych zadań interdyscyplinarnych, wykonać szczegółową analizę problemu, ocenić przydatność istniejących rozwiązań technicznych do jego realizacji
Cel przedmiotuC-3Zapoznanie z metodami transferu w sieciach przemysłowych
C-2Zapoznanie z architekturą sieci przemysłowych
Treści programoweT-L-3Integracja i programowanie protokołów komunikacyjnych w zastosowaniach przemysłowych - aplikacje
T-L-2Implementacja wybranych protokołów komunikacyjnych
Metody nauczaniaM-4Praca własna
M-1Ćwiczenia laboratoryjne z użyciem komputera
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Na podstawie zaangażowania w wykonywanie zadań na zajęciach
S-2Ocena formująca: Na podstawie nieobowiązkowych zadań dla chętnych
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie opanował podstawowej wiedzy z zakresu przedmiotu.
3,0Student opanował podstawową wiedzę z zakresu przedmiotu. Z trudem kojarzy elementy nabytej wiedzy. Czasem nie wie jak posiadaną wiedzę wykorzystać.
3,5Student opanował wiedzę w stopniu pośrednim między oceną 3,0 i 4,0.
4,0Student opanował podstawową wiedzę z zakresu przedmiotu. Zna ograniczenia i obszary i jej stosowania.
4,5Student opanował wiedzę w stopniu pośrednim między oceną 4,0 i 5,0.
5,0Student opanował podstawową wiedzę z zakresu przedmiotu. Rozumie ograniczenia i zna obszary i jej stosowania.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięME_2A_D05_K01Student zna sposoby podnoszenia swoich kompetencji.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówME_2A_K03potrafi krytycznie oceniać swoją wiedzę i pojawiające się nowe treści
Cel przedmiotuC-3Zapoznanie z metodami transferu w sieciach przemysłowych
Treści programoweT-L-3Integracja i programowanie protokołów komunikacyjnych w zastosowaniach przemysłowych - aplikacje
Metody nauczaniaM-2Zachęcenie do pogłębienia wiedzy i rozszerzenia umiejętności
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Na podstawie nieobowiązkowych zadań dla chętnych
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie opanował podstawowej wiedzy z zakresu przedmiotu.
3,0Student opanował podstawową wiedzę z zakresu przedmiotu. Z trudem kojarzy elementy nabytej wiedzy. Czasem nie wie jak posiadaną wiedzę wykorzystać.
3,5Student opanował wiedzę w stopniu pośrednim między oceną 3,0 i 4,0.
4,0Student opanował podstawową wiedzę z zakresu przedmiotu. Zna ograniczenia i obszary i jej stosowania.
4,5Student opanował wiedzę w stopniu pośrednim między oceną 4,0 i 5,0.
5,0Student opanował podstawową wiedzę z zakresu.