Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki - Mechatronika (S1)

Sylabusy - pełny wykaz przedmiotów:

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
BHP i ergonomia w przemyśleprzedmiot wspólny
Elementy rachunkowości i finansówprzedmiot wspólny
Etykaprzedmiot wspólny20 / 1
Język obcy I (angielski)przedmiot wspólny50 / 1
Język obcy I (niemiecki)przedmiot wspólny50 / 2
Język obcy II (angielski)przedmiot wspólny51 / 1
Język obcy II (niemiecki)przedmiot wspólny51 / 2
Język obcy III (angielski)przedmiot wspólny52 / 1
Język obcy III (niemiecki)przedmiot wspólny52 / 2
Ochrona własności intelektualnejprzedmiot wspólny
Podstawy zarządzaniaprzedmiot wspólny1 / 1
Socjologiaprzedmiot wspólny20 / 2
Wybrane zagadnienia kultury - Szczecin w sztuceprzedmiot wspólny2 / 1
Wybrane zagadnienia kultury - muzykaprzedmiot wspólny2 / 2
Wychowanie fizyczne Iprzedmiot wspólny
Wychowanie fizyczne IIprzedmiot wspólny
Zarządzanie jakościąprzedmiot wspólny1 / 2
Elementy prawaprzedmiot wspólny
Fizykaprzedmiot wspólny
Identyfikacja i analiza sygnałówprzedmiot wspólny4 / 1
Konstrukcja maszyn technologicznychprzedmiot wspólny3 / 1
Matematyka Iprzedmiot wspólny
Matematyka IIprzedmiot wspólny
Napędy elektryczneprzedmiot wspólny
Napędy hydrauliczne i pneumatyczneprzedmiot wspólny
Obrabiarki CNCprzedmiot wspólny
Optymalizacjaprzedmiot wspólny4 / 2
Podstawy automatykiprzedmiot wspólny
Podstawy mikro- i nanotechnologiiprzedmiot wspólny
Podstawy nauki o materiałachprzedmiot wspólny
Podstawy robotykiprzedmiot wspólny
Roboty przemysłoweprzedmiot wspólny3 / 2
Statystyka matematycznaprzedmiot wspólny
Sterowanie dyskretneprzedmiot wspólny
Teoria sterowaniaprzedmiot wspólny
Współczesne materiały konstrukcyjneprzedmiot wspólny
Badania doświadczalne urządzeń mechatronicznychprzedmiot wspólny7 / 1
Bazy danychprzedmiot wspólny
Budowa i badania prototypów urządzeń mechatronicznychprzedmiot wspólny12 / 1
Diagnostyka układów mechatronicznychprzedmiot wspólny5 / 1
Dynamika układów mechanicznychprzedmiot wspólny7 / 2
Eksploatacja układów mechatronicznychprzedmiot wspólny5 / 2
Elektronikaprzedmiot wspólny
Elektrotechnikaprzedmiot wspólny
Grafika inżynierska Iprzedmiot wspólny
Grafika inżynierska IIprzedmiot wspólny
Informatykaprzedmiot wspólny
Internetowe technologie informatyczneprzedmiot wspólny10 / 1
Inżynieria oprogramowaniaprzedmiot wspólny
Komputerowe projektowanie konstrukcji elektronicznychprzedmiot wspólny9 / 1
Komputerowe projektowanie konstrukcji mechanicznychprzedmiot wspólny9 / 2
Maszynoznawstwoprzedmiot wspólny
Mechanika Iprzedmiot wspólny
Mechanika IIprzedmiot wspólny
Mechanika płynówprzedmiot wspólny6 / 1
Mechatronikaprzedmiot wspólny
Metody sztucznej inteligencjiprzedmiot wspólny
Metrologia i systemy pomiaroweprzedmiot wspólny
Podstawy konstrukcji maszynprzedmiot wspólny
Praca dyplomowaprzedmiot wspólny
Procesy technologiczne w budowie maszyn, elektrotechnice i elektroniceprzedmiot wspólny
Programowanie obiektoweprzedmiot wspólny10 / 2
Programowanie obrabiarek CNC i robotówprzedmiot wspólny
Programowanie układów sterowaniaprzedmiot wspólny11 / 1
Projektowanie mechatroniczneprzedmiot wspólny
Seminarium dyplomowe Iprzedmiot wspólny
Seminarium dyplomowe IIprzedmiot wspólny
Systemy sensoryczne i wykonawczeprzedmiot wspólny11 / 2
Systemy wizyjne, rozpoznawanie obrazówprzedmiot wspólny
Szybkie prototypowanie układów mechatronicznychprzedmiot wspólny12 / 2
Techniki obliczenioweprzedmiot wspólny
Techniki symulacji w budowie maszynprzedmiot wspólny8 / 1
Techniki wytwarzaniaprzedmiot wspólny
Teoria maszyn i mechanizmówprzedmiot wspólny8 / 2
Termodynamikaprzedmiot wspólny6 / 2
Układy elektroniczne w mechatroniceprzedmiot wspólny
Wytrzymałość materiałówprzedmiot wspólny
Metodyka pracy umysłowejprzedmiot wspólny
Podstawy informacji naukowejprzedmiot wspólny
Szkolenie BHP i p.poż.przedmiot wspólny
Szkolenie biblioteczneprzedmiot wspólny
Fizyka (zajęcia uzupełniające)przedmiot wspólny
Matematyka (zajęcia uzupełniające)przedmiot wspólny
Praktyka zawodowaprzedmiot wspólny

Sylabusy - wykaz przedmiotów wspólnych dla specjalności:

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
BHP i ergonomia w przemyśleprzedmiot wspólny
Elementy rachunkowości i finansówprzedmiot wspólny
Etykaprzedmiot wspólny20 / 1
Język obcy I (angielski)przedmiot wspólny50 / 1
Język obcy I (niemiecki)przedmiot wspólny50 / 2
Język obcy II (angielski)przedmiot wspólny51 / 1
Język obcy II (niemiecki)przedmiot wspólny51 / 2
Język obcy III (angielski)przedmiot wspólny52 / 1
Język obcy III (niemiecki)przedmiot wspólny52 / 2
Ochrona własności intelektualnejprzedmiot wspólny
Podstawy zarządzaniaprzedmiot wspólny1 / 1
Socjologiaprzedmiot wspólny20 / 2
Wybrane zagadnienia kultury - Szczecin w sztuceprzedmiot wspólny2 / 1
Wybrane zagadnienia kultury - muzykaprzedmiot wspólny2 / 2
Wychowanie fizyczne Iprzedmiot wspólny
Wychowanie fizyczne IIprzedmiot wspólny
Zarządzanie jakościąprzedmiot wspólny1 / 2
Elementy prawaprzedmiot wspólny
Fizykaprzedmiot wspólny
Identyfikacja i analiza sygnałówprzedmiot wspólny4 / 1
Konstrukcja maszyn technologicznychprzedmiot wspólny3 / 1
Matematyka Iprzedmiot wspólny
Matematyka IIprzedmiot wspólny
Napędy elektryczneprzedmiot wspólny
Napędy hydrauliczne i pneumatyczneprzedmiot wspólny
Obrabiarki CNCprzedmiot wspólny
Optymalizacjaprzedmiot wspólny4 / 2
Podstawy automatykiprzedmiot wspólny
Podstawy mikro- i nanotechnologiiprzedmiot wspólny
Podstawy nauki o materiałachprzedmiot wspólny
Podstawy robotykiprzedmiot wspólny
Roboty przemysłoweprzedmiot wspólny3 / 2
Statystyka matematycznaprzedmiot wspólny
Sterowanie dyskretneprzedmiot wspólny
Teoria sterowaniaprzedmiot wspólny
Współczesne materiały konstrukcyjneprzedmiot wspólny
Badania doświadczalne urządzeń mechatronicznychprzedmiot wspólny7 / 1
Bazy danychprzedmiot wspólny
Budowa i badania prototypów urządzeń mechatronicznychprzedmiot wspólny12 / 1
Diagnostyka układów mechatronicznychprzedmiot wspólny5 / 1
Dynamika układów mechanicznychprzedmiot wspólny7 / 2
Eksploatacja układów mechatronicznychprzedmiot wspólny5 / 2
Elektronikaprzedmiot wspólny
Elektrotechnikaprzedmiot wspólny
Grafika inżynierska Iprzedmiot wspólny
Grafika inżynierska IIprzedmiot wspólny
Informatykaprzedmiot wspólny
Internetowe technologie informatyczneprzedmiot wspólny10 / 1
Inżynieria oprogramowaniaprzedmiot wspólny
Komputerowe projektowanie konstrukcji elektronicznychprzedmiot wspólny9 / 1
Komputerowe projektowanie konstrukcji mechanicznychprzedmiot wspólny9 / 2
Maszynoznawstwoprzedmiot wspólny
Mechanika Iprzedmiot wspólny
Mechanika IIprzedmiot wspólny
Mechanika płynówprzedmiot wspólny6 / 1
Mechatronikaprzedmiot wspólny
Metody sztucznej inteligencjiprzedmiot wspólny
Metrologia i systemy pomiaroweprzedmiot wspólny
Podstawy konstrukcji maszynprzedmiot wspólny
Praca dyplomowaprzedmiot wspólny
Procesy technologiczne w budowie maszyn, elektrotechnice i elektroniceprzedmiot wspólny
Programowanie obiektoweprzedmiot wspólny10 / 2
Programowanie obrabiarek CNC i robotówprzedmiot wspólny
Programowanie układów sterowaniaprzedmiot wspólny11 / 1
Projektowanie mechatroniczneprzedmiot wspólny
Seminarium dyplomowe Iprzedmiot wspólny
Seminarium dyplomowe IIprzedmiot wspólny
Systemy sensoryczne i wykonawczeprzedmiot wspólny11 / 2
Systemy wizyjne, rozpoznawanie obrazówprzedmiot wspólny
Szybkie prototypowanie układów mechatronicznychprzedmiot wspólny12 / 2
Techniki obliczenioweprzedmiot wspólny
Techniki symulacji w budowie maszynprzedmiot wspólny8 / 1
Techniki wytwarzaniaprzedmiot wspólny
Teoria maszyn i mechanizmówprzedmiot wspólny8 / 2
Termodynamikaprzedmiot wspólny6 / 2
Układy elektroniczne w mechatroniceprzedmiot wspólny
Wytrzymałość materiałówprzedmiot wspólny
Metodyka pracy umysłowejprzedmiot wspólny
Podstawy informacji naukowejprzedmiot wspólny
Szkolenie BHP i p.poż.przedmiot wspólny
Szkolenie biblioteczneprzedmiot wspólny
Fizyka (zajęcia uzupełniające)przedmiot wspólny
Matematyka (zajęcia uzupełniające)przedmiot wspólny
Praktyka zawodowaprzedmiot wspólny

Sylabusy - wykaz przedmiotów niewchodzących w skład żadnego modułu:

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
BHP i ergonomia w przemyśleprzedmiot wspólny
Elementy rachunkowości i finansówprzedmiot wspólny
Etykaprzedmiot wspólny20 / 1
Język obcy I (angielski)przedmiot wspólny50 / 1
Język obcy I (niemiecki)przedmiot wspólny50 / 2
Język obcy II (angielski)przedmiot wspólny51 / 1
Język obcy II (niemiecki)przedmiot wspólny51 / 2
Język obcy III (angielski)przedmiot wspólny52 / 1
Język obcy III (niemiecki)przedmiot wspólny52 / 2
Ochrona własności intelektualnejprzedmiot wspólny
Podstawy zarządzaniaprzedmiot wspólny1 / 1
Socjologiaprzedmiot wspólny20 / 2
Wybrane zagadnienia kultury - Szczecin w sztuceprzedmiot wspólny2 / 1
Wybrane zagadnienia kultury - muzykaprzedmiot wspólny2 / 2
Wychowanie fizyczne Iprzedmiot wspólny
Wychowanie fizyczne IIprzedmiot wspólny
Zarządzanie jakościąprzedmiot wspólny1 / 2
Elementy prawaprzedmiot wspólny
Fizykaprzedmiot wspólny
Identyfikacja i analiza sygnałówprzedmiot wspólny4 / 1
Konstrukcja maszyn technologicznychprzedmiot wspólny3 / 1
Matematyka Iprzedmiot wspólny
Matematyka IIprzedmiot wspólny
Napędy elektryczneprzedmiot wspólny
Napędy hydrauliczne i pneumatyczneprzedmiot wspólny
Obrabiarki CNCprzedmiot wspólny
Optymalizacjaprzedmiot wspólny4 / 2
Podstawy automatykiprzedmiot wspólny
Podstawy mikro- i nanotechnologiiprzedmiot wspólny
Podstawy nauki o materiałachprzedmiot wspólny
Podstawy robotykiprzedmiot wspólny
Roboty przemysłoweprzedmiot wspólny3 / 2
Statystyka matematycznaprzedmiot wspólny
Sterowanie dyskretneprzedmiot wspólny
Teoria sterowaniaprzedmiot wspólny
Współczesne materiały konstrukcyjneprzedmiot wspólny
Badania doświadczalne urządzeń mechatronicznychprzedmiot wspólny7 / 1
Bazy danychprzedmiot wspólny
Budowa i badania prototypów urządzeń mechatronicznychprzedmiot wspólny12 / 1
Diagnostyka układów mechatronicznychprzedmiot wspólny5 / 1
Dynamika układów mechanicznychprzedmiot wspólny7 / 2
Eksploatacja układów mechatronicznychprzedmiot wspólny5 / 2
Elektronikaprzedmiot wspólny
Elektrotechnikaprzedmiot wspólny
Grafika inżynierska Iprzedmiot wspólny
Grafika inżynierska IIprzedmiot wspólny
Informatykaprzedmiot wspólny
Internetowe technologie informatyczneprzedmiot wspólny10 / 1
Inżynieria oprogramowaniaprzedmiot wspólny
Komputerowe projektowanie konstrukcji elektronicznychprzedmiot wspólny9 / 1
Komputerowe projektowanie konstrukcji mechanicznychprzedmiot wspólny9 / 2
Maszynoznawstwoprzedmiot wspólny
Mechanika Iprzedmiot wspólny
Mechanika IIprzedmiot wspólny
Mechanika płynówprzedmiot wspólny6 / 1
Mechatronikaprzedmiot wspólny
Metody sztucznej inteligencjiprzedmiot wspólny
Metrologia i systemy pomiaroweprzedmiot wspólny
Podstawy konstrukcji maszynprzedmiot wspólny
Praca dyplomowaprzedmiot wspólny
Procesy technologiczne w budowie maszyn, elektrotechnice i elektroniceprzedmiot wspólny
Programowanie obiektoweprzedmiot wspólny10 / 2
Programowanie obrabiarek CNC i robotówprzedmiot wspólny
Programowanie układów sterowaniaprzedmiot wspólny11 / 1
Projektowanie mechatroniczneprzedmiot wspólny
Seminarium dyplomowe Iprzedmiot wspólny
Seminarium dyplomowe IIprzedmiot wspólny
Systemy sensoryczne i wykonawczeprzedmiot wspólny11 / 2
Systemy wizyjne, rozpoznawanie obrazówprzedmiot wspólny
Szybkie prototypowanie układów mechatronicznychprzedmiot wspólny12 / 2
Techniki obliczenioweprzedmiot wspólny
Techniki symulacji w budowie maszynprzedmiot wspólny8 / 1
Techniki wytwarzaniaprzedmiot wspólny
Teoria maszyn i mechanizmówprzedmiot wspólny8 / 2
Termodynamikaprzedmiot wspólny6 / 2
Układy elektroniczne w mechatroniceprzedmiot wspólny
Wytrzymałość materiałówprzedmiot wspólny
Metodyka pracy umysłowejprzedmiot wspólny
Podstawy informacji naukowejprzedmiot wspólny
Szkolenie BHP i p.poż.przedmiot wspólny
Szkolenie biblioteczneprzedmiot wspólny
Fizyka (zajęcia uzupełniające)przedmiot wspólny
Matematyka (zajęcia uzupełniające)przedmiot wspólny
Praktyka zawodowaprzedmiot wspólny

Sylabusy - wykaz przedmiotów niewchodzących w skład żadnego bloku obieralnego:

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
BHP i ergonomia w przemyśleprzedmiot wspólny
Elementy rachunkowości i finansówprzedmiot wspólny
Ochrona własności intelektualnejprzedmiot wspólny
Wychowanie fizyczne Iprzedmiot wspólny
Wychowanie fizyczne IIprzedmiot wspólny
Elementy prawaprzedmiot wspólny
Fizykaprzedmiot wspólny
Matematyka Iprzedmiot wspólny
Matematyka IIprzedmiot wspólny
Napędy elektryczneprzedmiot wspólny
Napędy hydrauliczne i pneumatyczneprzedmiot wspólny
Obrabiarki CNCprzedmiot wspólny
Podstawy automatykiprzedmiot wspólny
Podstawy mikro- i nanotechnologiiprzedmiot wspólny
Podstawy nauki o materiałachprzedmiot wspólny
Podstawy robotykiprzedmiot wspólny
Statystyka matematycznaprzedmiot wspólny
Sterowanie dyskretneprzedmiot wspólny
Teoria sterowaniaprzedmiot wspólny
Współczesne materiały konstrukcyjneprzedmiot wspólny
Bazy danychprzedmiot wspólny
Elektronikaprzedmiot wspólny
Elektrotechnikaprzedmiot wspólny
Grafika inżynierska Iprzedmiot wspólny
Grafika inżynierska IIprzedmiot wspólny
Informatykaprzedmiot wspólny
Inżynieria oprogramowaniaprzedmiot wspólny
Maszynoznawstwoprzedmiot wspólny
Mechanika Iprzedmiot wspólny
Mechanika IIprzedmiot wspólny
Mechatronikaprzedmiot wspólny
Metody sztucznej inteligencjiprzedmiot wspólny
Metrologia i systemy pomiaroweprzedmiot wspólny
Podstawy konstrukcji maszynprzedmiot wspólny
Praca dyplomowaprzedmiot wspólny
Procesy technologiczne w budowie maszyn, elektrotechnice i elektroniceprzedmiot wspólny
Programowanie obrabiarek CNC i robotówprzedmiot wspólny
Projektowanie mechatroniczneprzedmiot wspólny
Seminarium dyplomowe Iprzedmiot wspólny
Seminarium dyplomowe IIprzedmiot wspólny
Systemy wizyjne, rozpoznawanie obrazówprzedmiot wspólny
Techniki obliczenioweprzedmiot wspólny
Techniki wytwarzaniaprzedmiot wspólny
Układy elektroniczne w mechatroniceprzedmiot wspólny
Wytrzymałość materiałówprzedmiot wspólny
Metodyka pracy umysłowejprzedmiot wspólny
Podstawy informacji naukowejprzedmiot wspólny
Szkolenie BHP i p.poż.przedmiot wspólny
Szkolenie biblioteczneprzedmiot wspólny
Fizyka (zajęcia uzupełniające)przedmiot wspólny
Matematyka (zajęcia uzupełniające)przedmiot wspólny
Praktyka zawodowaprzedmiot wspólny

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 20

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Etykaprzedmiot wspólny20 / 1
Socjologiaprzedmiot wspólny20 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 50

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Język obcy I (angielski)przedmiot wspólny50 / 1
Język obcy I (niemiecki)przedmiot wspólny50 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 51

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Język obcy II (angielski)przedmiot wspólny51 / 1
Język obcy II (niemiecki)przedmiot wspólny51 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 52

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Język obcy III (angielski)przedmiot wspólny52 / 1
Język obcy III (niemiecki)przedmiot wspólny52 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 1

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Podstawy zarządzaniaprzedmiot wspólny1 / 1
Zarządzanie jakościąprzedmiot wspólny1 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 2

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Wybrane zagadnienia kultury - Szczecin w sztuceprzedmiot wspólny2 / 1
Wybrane zagadnienia kultury - muzykaprzedmiot wspólny2 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 4

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Identyfikacja i analiza sygnałówprzedmiot wspólny4 / 1
Optymalizacjaprzedmiot wspólny4 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 3

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Konstrukcja maszyn technologicznychprzedmiot wspólny3 / 1
Roboty przemysłoweprzedmiot wspólny3 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 7

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Badania doświadczalne urządzeń mechatronicznychprzedmiot wspólny7 / 1
Dynamika układów mechanicznychprzedmiot wspólny7 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 12

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Budowa i badania prototypów urządzeń mechatronicznychprzedmiot wspólny12 / 1
Szybkie prototypowanie układów mechatronicznychprzedmiot wspólny12 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 5

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Diagnostyka układów mechatronicznychprzedmiot wspólny5 / 1
Eksploatacja układów mechatronicznychprzedmiot wspólny5 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 10

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Internetowe technologie informatyczneprzedmiot wspólny10 / 1
Programowanie obiektoweprzedmiot wspólny10 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 9

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Komputerowe projektowanie konstrukcji elektronicznychprzedmiot wspólny9 / 1
Komputerowe projektowanie konstrukcji mechanicznychprzedmiot wspólny9 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 6

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Mechanika płynówprzedmiot wspólny6 / 1
Termodynamikaprzedmiot wspólny6 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 11

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Programowanie układów sterowaniaprzedmiot wspólny11 / 1
Systemy sensoryczne i wykonawczeprzedmiot wspólny11 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 8

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Techniki symulacji w budowie maszynprzedmiot wspólny8 / 1
Teoria maszyn i mechanizmówprzedmiot wspólny8 / 2