Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki - Mechatronika (S1)

Sylabus przedmiotu Elementy rachunkowości i finansów:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Mechatronika
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Elementy rachunkowości i finansów
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Zarządzania Produkcją
Nauczyciel odpowiedzialny Tomasz Sobczak <Tomasz.Sobczak@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 1,0 ECTS (formy) 1,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW5 15 1,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Podstawowe pojęcia z zakresu rachunkwowści
W-2Podstawy rachunku prawdopodobieństwa

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapozanie studentów z podstawami rachunkowości i finansów.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
wykłady
T-W-1Zasady finansowania i inwestowania5
T-W-2Funkcje i zadania rachunkowości. Bilans przedsiębiorstwa.5
T-W-3Przychody i koszty w rachunkowości przedsiębiorstw.5
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2Praca własna10
25

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny w formir prezentacji

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Ocena w trakcie zajęć
S-2Ocena podsumowująca: Ocena końcowa prezentująca stan wiedzy na podstawie próbki zagadnień z omawianych treści.

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ME_1A_B18_W01
Posiada wiedzę z zakresu rachunkowości i finansów
ME_1A_W09, ME_1A_W11C-1T-W-2, T-W-3, T-W-1M-1S-1, S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ME_1A_B18_W01
Posiada wiedzę z zakresu rachunkowości i finansów
2,0
3,0Posiada podstawową wiedzę z zakresu finansów i rachunkowości.
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. W. Szczęsny, Finanse. Zarys wykładu., Difin, Warszawa, 2010

Literatura dodatkowa

  1. A.Rutkowski, Zarządzanie finansami, PWE, Warszawa, 2009

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Zasady finansowania i inwestowania5
T-W-2Funkcje i zadania rachunkowości. Bilans przedsiębiorstwa.5
T-W-3Przychody i koszty w rachunkowości przedsiębiorstw.5
15

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2Praca własna10
25
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięME_1A_B18_W01Posiada wiedzę z zakresu rachunkowości i finansów
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówME_1A_W09Zna prawne i ekonomiczne uwarunkowania działalności inżynierskiej. Zna podstawowe zasady BHP. Ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania, w tym zarządzania jakością, i prowadzenia działalności gospodarczej.
ME_1A_W11Zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju różnych form indywidualnej przedsiębiorczości.
Cel przedmiotuC-1Zapozanie studentów z podstawami rachunkowości i finansów.
Treści programoweT-W-2Funkcje i zadania rachunkowości. Bilans przedsiębiorstwa.
T-W-3Przychody i koszty w rachunkowości przedsiębiorstw.
T-W-1Zasady finansowania i inwestowania
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny w formir prezentacji
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena w trakcie zajęć
S-2Ocena podsumowująca: Ocena końcowa prezentująca stan wiedzy na podstawie próbki zagadnień z omawianych treści.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Posiada podstawową wiedzę z zakresu finansów i rachunkowości.
3,5
4,0
4,5
5,0