Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki - Mechatronika (S1)

Sylabus przedmiotu Internetowe technologie informatyczne:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Mechatronika
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Internetowe technologie informatyczne
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Mechatroniki
Nauczyciel odpowiedzialny Sławomir Marczyński <Slawomir.Marczynski@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Karol Miądlicki <Karol.Miadlicki@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 4,0 ECTS (formy) 4,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 10 Grupa obieralna 1

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
laboratoriaL5 30 3,00,38zaliczenie
wykładyW5 15 1,00,62zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Postawowe umiejętności działania w systemie operacyjnym komputerów osobistych. Znajomość i umiejetność programowania w zakresie elementarnym.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Ukształtowanie umiejętności posługiwania się technikami internetowymi w realizacji różnorodnych zadań spotykanych w technice i w życiu codziennym.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
laboratoria
T-L-11. Zajęcia wstepne. Zapoznanie się ze strukturą sieci uczelnianej i konfiguracji protokołu TCP/IP. 2. Tworzenie prostych witryn internetowych na platformie LAMP z wykorzystaniem indywidualnych kont studentów na serwerze uczelnianym i na platformie WAMP na komputerach lokalnych. 3. Tworzenie witryny internetowej z wykorzystaniem wybranego systemu zarządzania treścią. 4.Tworzenie prostych aplikacji internetowych na bazie technologii ASP.NET z wykorzystaniem pakietu programistycznego Visual Studio. Konfiguracja serwera IIS. 5. Wprowadzenie do języka JAVA i tworzenia apletów w języku JAVA. Środowisko programistyczne NetBeans.30
30
wykłady
T-W-11.Sieci komputerowe- rodzaje, struktura, topologie. Protokoły komunikacyjne. Protokół TCP/IP. Zarządzanie adresacją IP w sieciach komputerowych. Przegląd internetowych protokołów komunikacyjnych i związanych z nimi usług. 2.Aplikacje typu klient-serwer, model trójwarstwowy, cienki klient, planforma LAMP/WAMP oraz platforma ASP.NET. 3. Systemy zarządzania trescią (CMS). 4.Wprowadzenie do projektowania aplikacji internetowych na bazie technologii ASP.NET: serwer IIS, pakiet programistyczny Visual Studio. 5.Technologie internetowe oparte na technologii JAVA applety, servlety.15
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
laboratoria
A-L-1Udział w zajęciach laboratoryjnych.30
A-L-2Wykonanie zadań domowych.20
A-L-3Przygotowanie do kolejnych zajęć.10
A-L-4Przygotowanie do kolokwiów15
75
wykłady
A-W-1Udział w zajęciach wykładowych15
A-W-2Instalacja narzędzi informatycznych i środowiska programowania.2
A-W-3Przygotowanie do zaliczenia semestralnego6
A-W-4Zaliczenie semestralne2
25

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny i pokaz z użyciem komputera
M-2Ćwiczenia laboratoryjne w opanowaniu technik działania z użyciem komputerów

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Rozwiązanie prostego zadania z wykorzystaniem określonego narzędzia informatycznego.
S-2Ocena podsumowująca: Sprawdzenie umiejętności posługiwania się róznymi narzedziami informatycznymi i umiejetności ich właściwego doboru w celu realizacji określonego zadania.
S-3Ocena podsumowująca: Stopień opanowania materiału z wykładu na podstawie testu.

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ME_1A_C24-2_W01
Student powinien znać zasady budowy i funkcjonowania sieci komputerowych, w szczególności sieci opartych na protokole TCP/IP (internet).
ME_1A_W03, ME_1A_W05C-1T-W-1M-1S-3
ME_1A_C24-2_W02
Student powinien znać najbardziej rozpowszechnione rodzaje usług dostepnych w internecie i metody ich implementacji na różnych platformach systemowych.
ME_1A_W05C-1T-W-1M-1S-3
ME_1A_C24-2_W03
Student powinien znać sposoby tworzenia aplikacji typu klient serwer.
ME_1A_W04C-1T-W-1M-1S-3

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ME_1A_C24-2_U01
Student powinien nabyć umiejętność skonfigurowania interfejsu sieciowego pod wzgledem dostępu do sieci internet.
ME_1A_U07C-1T-L-1M-2S-1, S-2
ME_1A_C24-2_U02
Student powinien umieć napisać prostą aplikację typu klient - serwer z dostępem do bazy danych na wybranej platfomie systemowej.
ME_1A_U07C-1T-L-1M-2S-1, S-2
ME_1A_C24-2_U03
Student powinien umieć skonfigurować podstawowe usługi internetowe w systemach operacyjnych Windows lub Linux.
ME_1A_U06, ME_1A_U13C-1T-L-1M-2S-1, S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ME_1A_C24-2_W01
Student powinien znać zasady budowy i funkcjonowania sieci komputerowych, w szczególności sieci opartych na protokole TCP/IP (internet).
2,0Student nie ma opanowanego materiału z wykładu w 50%.
3,0Student ma opanowany materiał z wykładu co najmniej w 50 %.
3,5Student ma opanowany materiał z wykładu co najmniej w 60 %.
4,0Student ma opanowany materiał z wykładu co najmniej w 70 %.
4,5Student ma opanowany materiał z wykładu co najmniej w 80 %.
5,0Student ma opanowany materiał z wykładu co najmniej w 90 %.
ME_1A_C24-2_W02
Student powinien znać najbardziej rozpowszechnione rodzaje usług dostepnych w internecie i metody ich implementacji na różnych platformach systemowych.
2,0Student nie ma opanowanego materiału z wykładu w 50%.
3,0Student ma opanowany materiał z wykładu co najmniej w 50 %.
3,5Student ma opanowany materiał z wykładu co najmniej w 60 %.
4,0Student ma opanowany materiał z wykładu co najmniej w 70 %.
4,5Student ma opanowany materiał z wykładu co najmniej w 80 %.
5,0Student ma opanowany materiał z wykładu co najmniej w 90 %.
ME_1A_C24-2_W03
Student powinien znać sposoby tworzenia aplikacji typu klient serwer.
2,0Student nie ma opanowanego materiału z wykładu w 50%.
3,0Student ma opanowany materiał z wykładu co najmniej w 50 %.
3,5Student ma opanowany materiał z wykładu co najmniej w 60 %.
4,0Student ma opanowany materiał z wykładu co najmniej w 70 %.
4,5Student ma opanowany materiał z wykładu co najmniej w 80 %.
5,0Student ma opanowany materiał z wykładu co najmniej w 90 %.

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ME_1A_C24-2_U01
Student powinien nabyć umiejętność skonfigurowania interfejsu sieciowego pod wzgledem dostępu do sieci internet.
2,0Student nie potrafi rozwiązywać prostych problemów będących przedmiotem ćwiczeń laboratoryjnych.
3,0Student potrafi rozwiązywać proste problemy będące przedmiotem ćwiczeń laboratoryjnych.
3,5Student posiada umiejętności pośrednie między oceną 3,0 i 4,0.
4,0Student potrafi rozwiązywać proste problemy będące przedmiotem ćwiczeń laboratoryjnych, które zostały w istotny sposób rozszerzone.
4,5Student posiada umiejętności pośrednie między oceną 4,0 i 5,0.
5,0Student potrafi rozwiązywać nowe złożone zagadnienia za pomocą technik i narzędzi będących przedmiotem ćwiczeń laboratoryjnych i wykładów.
ME_1A_C24-2_U02
Student powinien umieć napisać prostą aplikację typu klient - serwer z dostępem do bazy danych na wybranej platfomie systemowej.
2,0Student nie potrafi rozwiązywać prostych problemów będących przedmiotem ćwiczeń laboratoryjnych.
3,0Student potrafi rozwiązywać proste problemy będące przedmiotem ćwiczeń laboratoryjnych.
3,5Student posiada umiejętności pośrednie między oceną 3,0 i 4,0.
4,0Student potrafi rozwiązywać proste problemy będące przedmiotem ćwiczeń laboratoryjnych, które zostały w istotny sposób rozszerzone.
4,5Student posiada umiejętności pośrednie między oceną 4,0 i 5,0.
5,0Student potrafi rozwiązywać nowe złożone zagadnienia za pomocą technik i narzędzi będących przedmiotem ćwiczeń laboratoryjnych i wykładów.
ME_1A_C24-2_U03
Student powinien umieć skonfigurować podstawowe usługi internetowe w systemach operacyjnych Windows lub Linux.
2,0Student nie potrafi rozwiązywać prostych problemów będących przedmiotem ćwiczeń laboratoryjnych.
3,0Student potrafi rozwiązywać proste problemy będące przedmiotem ćwiczeń laboratoryjnych.
3,5Student posiada umiejętności pośrednie między oceną 3,0 i 4,0.
4,0Student potrafi rozwiązywać proste problemy będące przedmiotem ćwiczeń laboratoryjnych, które zostały w istotny sposób rozszerzone.
4,5Student posiada umiejętności pośrednie między oceną 4,0 i 5,0.
5,0Student potrafi rozwiązywać nowe złożone zagadnienia za pomocą technik i narzędzi będących przedmiotem ćwiczeń laboratoryjnych i wykładów.

Literatura podstawowa

  1. Karol Krysiak, Sieci komputerowe. Kompendium., Helion, 2003
  2. Polskie Centrum Joomla, http://www.pomoc.joomla.pl, 2011
  3. Wikipedia, http://pl.wikipedia.org, 2011
  4. Microsoft, http://technet2.microsoft.com, 2011
  5. Cay S. Horstmann, Gary Cornell, Java. Podstawy., Helion, 2009, VIII

Literatura dodatkowa

  1. Mark Sportack, Sieci komputerowe. Księga eksperta, Helion, 2004
  2. Krzysztof Barteczko., Podstawy programowania w języku Java, e-książka, 2008, http://edu.pjwstk.edu.pl/wyklady/poj/scb/
  3. Douglas E. Comer, Sieci komputerowe TCP/IP. Zasady, protokóły i architektura, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1997

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-11. Zajęcia wstepne. Zapoznanie się ze strukturą sieci uczelnianej i konfiguracji protokołu TCP/IP. 2. Tworzenie prostych witryn internetowych na platformie LAMP z wykorzystaniem indywidualnych kont studentów na serwerze uczelnianym i na platformie WAMP na komputerach lokalnych. 3. Tworzenie witryny internetowej z wykorzystaniem wybranego systemu zarządzania treścią. 4.Tworzenie prostych aplikacji internetowych na bazie technologii ASP.NET z wykorzystaniem pakietu programistycznego Visual Studio. Konfiguracja serwera IIS. 5. Wprowadzenie do języka JAVA i tworzenia apletów w języku JAVA. Środowisko programistyczne NetBeans.30
30

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-11.Sieci komputerowe- rodzaje, struktura, topologie. Protokoły komunikacyjne. Protokół TCP/IP. Zarządzanie adresacją IP w sieciach komputerowych. Przegląd internetowych protokołów komunikacyjnych i związanych z nimi usług. 2.Aplikacje typu klient-serwer, model trójwarstwowy, cienki klient, planforma LAMP/WAMP oraz platforma ASP.NET. 3. Systemy zarządzania trescią (CMS). 4.Wprowadzenie do projektowania aplikacji internetowych na bazie technologii ASP.NET: serwer IIS, pakiet programistyczny Visual Studio. 5.Technologie internetowe oparte na technologii JAVA applety, servlety.15
15

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1Udział w zajęciach laboratoryjnych.30
A-L-2Wykonanie zadań domowych.20
A-L-3Przygotowanie do kolejnych zajęć.10
A-L-4Przygotowanie do kolokwiów15
75
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Udział w zajęciach wykładowych15
A-W-2Instalacja narzędzi informatycznych i środowiska programowania.2
A-W-3Przygotowanie do zaliczenia semestralnego6
A-W-4Zaliczenie semestralne2
25
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięME_1A_C24-2_W01Student powinien znać zasady budowy i funkcjonowania sieci komputerowych, w szczególności sieci opartych na protokole TCP/IP (internet).
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówME_1A_W03Ma teoretycznie podbudowaną wiedzę ogólną w zakresie mechaniki, wytrzymałości konstrukcji mechanicznych, elektroniki, elektrotechniki, informatyki, sztucznej inteligencji, układów sterowania i napędów oraz metrologii i systemów pomiarowych umożliwiających opis i rozumienie zagadnień technicznych w obszarze mechatroniki.
ME_1A_W05Orientuje się w obecnym stanie oraz trendach rozwojowych w obszarach elektroniki, informatyki i budowy maszyn.
Cel przedmiotuC-1Ukształtowanie umiejętności posługiwania się technikami internetowymi w realizacji różnorodnych zadań spotykanych w technice i w życiu codziennym.
Treści programoweT-W-11.Sieci komputerowe- rodzaje, struktura, topologie. Protokoły komunikacyjne. Protokół TCP/IP. Zarządzanie adresacją IP w sieciach komputerowych. Przegląd internetowych protokołów komunikacyjnych i związanych z nimi usług. 2.Aplikacje typu klient-serwer, model trójwarstwowy, cienki klient, planforma LAMP/WAMP oraz platforma ASP.NET. 3. Systemy zarządzania trescią (CMS). 4.Wprowadzenie do projektowania aplikacji internetowych na bazie technologii ASP.NET: serwer IIS, pakiet programistyczny Visual Studio. 5.Technologie internetowe oparte na technologii JAVA applety, servlety.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny i pokaz z użyciem komputera
Sposób ocenyS-3Ocena podsumowująca: Stopień opanowania materiału z wykładu na podstawie testu.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie ma opanowanego materiału z wykładu w 50%.
3,0Student ma opanowany materiał z wykładu co najmniej w 50 %.
3,5Student ma opanowany materiał z wykładu co najmniej w 60 %.
4,0Student ma opanowany materiał z wykładu co najmniej w 70 %.
4,5Student ma opanowany materiał z wykładu co najmniej w 80 %.
5,0Student ma opanowany materiał z wykładu co najmniej w 90 %.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięME_1A_C24-2_W02Student powinien znać najbardziej rozpowszechnione rodzaje usług dostepnych w internecie i metody ich implementacji na różnych platformach systemowych.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówME_1A_W05Orientuje się w obecnym stanie oraz trendach rozwojowych w obszarach elektroniki, informatyki i budowy maszyn.
Cel przedmiotuC-1Ukształtowanie umiejętności posługiwania się technikami internetowymi w realizacji różnorodnych zadań spotykanych w technice i w życiu codziennym.
Treści programoweT-W-11.Sieci komputerowe- rodzaje, struktura, topologie. Protokoły komunikacyjne. Protokół TCP/IP. Zarządzanie adresacją IP w sieciach komputerowych. Przegląd internetowych protokołów komunikacyjnych i związanych z nimi usług. 2.Aplikacje typu klient-serwer, model trójwarstwowy, cienki klient, planforma LAMP/WAMP oraz platforma ASP.NET. 3. Systemy zarządzania trescią (CMS). 4.Wprowadzenie do projektowania aplikacji internetowych na bazie technologii ASP.NET: serwer IIS, pakiet programistyczny Visual Studio. 5.Technologie internetowe oparte na technologii JAVA applety, servlety.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny i pokaz z użyciem komputera
Sposób ocenyS-3Ocena podsumowująca: Stopień opanowania materiału z wykładu na podstawie testu.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie ma opanowanego materiału z wykładu w 50%.
3,0Student ma opanowany materiał z wykładu co najmniej w 50 %.
3,5Student ma opanowany materiał z wykładu co najmniej w 60 %.
4,0Student ma opanowany materiał z wykładu co najmniej w 70 %.
4,5Student ma opanowany materiał z wykładu co najmniej w 80 %.
5,0Student ma opanowany materiał z wykładu co najmniej w 90 %.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięME_1A_C24-2_W03Student powinien znać sposoby tworzenia aplikacji typu klient serwer.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówME_1A_W04Ma szczegółową wiedzę umożliwiającą opis zagadnień oraz formułowanie wniosków w zakresie: • projektowania (wytrzymałości konstrukcji, grafiki inżynierskiej, systemów dynamicznych, statystyki, symulacji komputerowych, materiałoznawstwa), • technik programowania: komputerów osobistych, mikrokontrolerów, sterowników PLC, układów sterowania CNC obrabiarek i robotów, systemów wizyjnych i rozpoznawania obrazów, • szybkiego prototypowania, • pomiaru wielkości elektrycznych i mechanicznych, doboru układów pomiarowych.
Cel przedmiotuC-1Ukształtowanie umiejętności posługiwania się technikami internetowymi w realizacji różnorodnych zadań spotykanych w technice i w życiu codziennym.
Treści programoweT-W-11.Sieci komputerowe- rodzaje, struktura, topologie. Protokoły komunikacyjne. Protokół TCP/IP. Zarządzanie adresacją IP w sieciach komputerowych. Przegląd internetowych protokołów komunikacyjnych i związanych z nimi usług. 2.Aplikacje typu klient-serwer, model trójwarstwowy, cienki klient, planforma LAMP/WAMP oraz platforma ASP.NET. 3. Systemy zarządzania trescią (CMS). 4.Wprowadzenie do projektowania aplikacji internetowych na bazie technologii ASP.NET: serwer IIS, pakiet programistyczny Visual Studio. 5.Technologie internetowe oparte na technologii JAVA applety, servlety.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny i pokaz z użyciem komputera
Sposób ocenyS-3Ocena podsumowująca: Stopień opanowania materiału z wykładu na podstawie testu.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie ma opanowanego materiału z wykładu w 50%.
3,0Student ma opanowany materiał z wykładu co najmniej w 50 %.
3,5Student ma opanowany materiał z wykładu co najmniej w 60 %.
4,0Student ma opanowany materiał z wykładu co najmniej w 70 %.
4,5Student ma opanowany materiał z wykładu co najmniej w 80 %.
5,0Student ma opanowany materiał z wykładu co najmniej w 90 %.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięME_1A_C24-2_U01Student powinien nabyć umiejętność skonfigurowania interfejsu sieciowego pod wzgledem dostępu do sieci internet.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówME_1A_U07Potrafi przygotować proste programy komputerowe, programy dla urządzeń sterowanych numerycznie, sterowników programowalnych (PLC) oraz innych wybranych układów mikroprocesorowych.
Cel przedmiotuC-1Ukształtowanie umiejętności posługiwania się technikami internetowymi w realizacji różnorodnych zadań spotykanych w technice i w życiu codziennym.
Treści programoweT-L-11. Zajęcia wstepne. Zapoznanie się ze strukturą sieci uczelnianej i konfiguracji protokołu TCP/IP. 2. Tworzenie prostych witryn internetowych na platformie LAMP z wykorzystaniem indywidualnych kont studentów na serwerze uczelnianym i na platformie WAMP na komputerach lokalnych. 3. Tworzenie witryny internetowej z wykorzystaniem wybranego systemu zarządzania treścią. 4.Tworzenie prostych aplikacji internetowych na bazie technologii ASP.NET z wykorzystaniem pakietu programistycznego Visual Studio. Konfiguracja serwera IIS. 5. Wprowadzenie do języka JAVA i tworzenia apletów w języku JAVA. Środowisko programistyczne NetBeans.
Metody nauczaniaM-2Ćwiczenia laboratoryjne w opanowaniu technik działania z użyciem komputerów
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Rozwiązanie prostego zadania z wykorzystaniem określonego narzędzia informatycznego.
S-2Ocena podsumowująca: Sprawdzenie umiejętności posługiwania się róznymi narzedziami informatycznymi i umiejetności ich właściwego doboru w celu realizacji określonego zadania.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi rozwiązywać prostych problemów będących przedmiotem ćwiczeń laboratoryjnych.
3,0Student potrafi rozwiązywać proste problemy będące przedmiotem ćwiczeń laboratoryjnych.
3,5Student posiada umiejętności pośrednie między oceną 3,0 i 4,0.
4,0Student potrafi rozwiązywać proste problemy będące przedmiotem ćwiczeń laboratoryjnych, które zostały w istotny sposób rozszerzone.
4,5Student posiada umiejętności pośrednie między oceną 4,0 i 5,0.
5,0Student potrafi rozwiązywać nowe złożone zagadnienia za pomocą technik i narzędzi będących przedmiotem ćwiczeń laboratoryjnych i wykładów.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięME_1A_C24-2_U02Student powinien umieć napisać prostą aplikację typu klient - serwer z dostępem do bazy danych na wybranej platfomie systemowej.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówME_1A_U07Potrafi przygotować proste programy komputerowe, programy dla urządzeń sterowanych numerycznie, sterowników programowalnych (PLC) oraz innych wybranych układów mikroprocesorowych.
Cel przedmiotuC-1Ukształtowanie umiejętności posługiwania się technikami internetowymi w realizacji różnorodnych zadań spotykanych w technice i w życiu codziennym.
Treści programoweT-L-11. Zajęcia wstepne. Zapoznanie się ze strukturą sieci uczelnianej i konfiguracji protokołu TCP/IP. 2. Tworzenie prostych witryn internetowych na platformie LAMP z wykorzystaniem indywidualnych kont studentów na serwerze uczelnianym i na platformie WAMP na komputerach lokalnych. 3. Tworzenie witryny internetowej z wykorzystaniem wybranego systemu zarządzania treścią. 4.Tworzenie prostych aplikacji internetowych na bazie technologii ASP.NET z wykorzystaniem pakietu programistycznego Visual Studio. Konfiguracja serwera IIS. 5. Wprowadzenie do języka JAVA i tworzenia apletów w języku JAVA. Środowisko programistyczne NetBeans.
Metody nauczaniaM-2Ćwiczenia laboratoryjne w opanowaniu technik działania z użyciem komputerów
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Rozwiązanie prostego zadania z wykorzystaniem określonego narzędzia informatycznego.
S-2Ocena podsumowująca: Sprawdzenie umiejętności posługiwania się róznymi narzedziami informatycznymi i umiejetności ich właściwego doboru w celu realizacji określonego zadania.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi rozwiązywać prostych problemów będących przedmiotem ćwiczeń laboratoryjnych.
3,0Student potrafi rozwiązywać proste problemy będące przedmiotem ćwiczeń laboratoryjnych.
3,5Student posiada umiejętności pośrednie między oceną 3,0 i 4,0.
4,0Student potrafi rozwiązywać proste problemy będące przedmiotem ćwiczeń laboratoryjnych, które zostały w istotny sposób rozszerzone.
4,5Student posiada umiejętności pośrednie między oceną 4,0 i 5,0.
5,0Student potrafi rozwiązywać nowe złożone zagadnienia za pomocą technik i narzędzi będących przedmiotem ćwiczeń laboratoryjnych i wykładów.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięME_1A_C24-2_U03Student powinien umieć skonfigurować podstawowe usługi internetowe w systemach operacyjnych Windows lub Linux.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówME_1A_U06Potrafi posługiwać się oprogramowaniem wspomagającym procesy projektowania, symulacji i badań układów mechanicznych, elektrycznych i mechatronicznych.
ME_1A_U13Potrafi sformułować proste zadania inżynierskie oraz poprawnie ocenić przydatność różnych metod i narzędzi do ich rozwiązania.
Cel przedmiotuC-1Ukształtowanie umiejętności posługiwania się technikami internetowymi w realizacji różnorodnych zadań spotykanych w technice i w życiu codziennym.
Treści programoweT-L-11. Zajęcia wstepne. Zapoznanie się ze strukturą sieci uczelnianej i konfiguracji protokołu TCP/IP. 2. Tworzenie prostych witryn internetowych na platformie LAMP z wykorzystaniem indywidualnych kont studentów na serwerze uczelnianym i na platformie WAMP na komputerach lokalnych. 3. Tworzenie witryny internetowej z wykorzystaniem wybranego systemu zarządzania treścią. 4.Tworzenie prostych aplikacji internetowych na bazie technologii ASP.NET z wykorzystaniem pakietu programistycznego Visual Studio. Konfiguracja serwera IIS. 5. Wprowadzenie do języka JAVA i tworzenia apletów w języku JAVA. Środowisko programistyczne NetBeans.
Metody nauczaniaM-2Ćwiczenia laboratoryjne w opanowaniu technik działania z użyciem komputerów
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Rozwiązanie prostego zadania z wykorzystaniem określonego narzędzia informatycznego.
S-2Ocena podsumowująca: Sprawdzenie umiejętności posługiwania się róznymi narzedziami informatycznymi i umiejetności ich właściwego doboru w celu realizacji określonego zadania.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi rozwiązywać prostych problemów będących przedmiotem ćwiczeń laboratoryjnych.
3,0Student potrafi rozwiązywać proste problemy będące przedmiotem ćwiczeń laboratoryjnych.
3,5Student posiada umiejętności pośrednie między oceną 3,0 i 4,0.
4,0Student potrafi rozwiązywać proste problemy będące przedmiotem ćwiczeń laboratoryjnych, które zostały w istotny sposób rozszerzone.
4,5Student posiada umiejętności pośrednie między oceną 4,0 i 5,0.
5,0Student potrafi rozwiązywać nowe złożone zagadnienia za pomocą technik i narzędzi będących przedmiotem ćwiczeń laboratoryjnych i wykładów.