Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej - Technologia chemiczna (S1)

Sylabusy - pełny wykaz przedmiotów:

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Angielska terminologia chemicznaprzedmiot wspólny4 / 1
Angielska terminologia technicznaprzedmiot wspólny4 / 2
Bezpieczeństwo pracy i ergonomiaprzedmiot wspólny
Ekologiczne i etyczne problemy w produkcji chemicznejprzedmiot wspólny
Ekonomiczno-prawne aspekty przedsiębiorczościprzedmiot wspólny5 / 1
Elementy prawaprzedmiot wspólny5 / 2
Informatyka chemicznaprzedmiot wspólny
Język obcy 1 (angielski)przedmiot wspólny50 / 1
Język obcy 1 (niemiecki)przedmiot wspólny50 / 2
Język obcy 2 (angielski)przedmiot wspólny51 / 1
Język obcy 2 (niemiecki)przedmiot wspólny51 / 2
Język obcy 3 (angielski)przedmiot wspólny52 / 1
Język obcy 3 (niemiecki)przedmiot wspólny52 / 2
Ochrona własności intelektualnej i przemysłowejprzedmiot wspólny
Podstawy marketinguprzedmiot wspólny
Podstawy zarządzania organizacjamiprzedmiot wspólny
Psychologiaprzedmiot wspólny
Technologie informacyjneprzedmiot wspólny
Wychowanie fizyczne 1przedmiot wspólny
Wychowanie fizyczne 2przedmiot wspólny
Chemia analitycznaprzedmiot wspólny
Chemia fizyczna 1przedmiot wspólny
Chemia fizyczna 2przedmiot wspólny
Chemia ogólna i nieorganiczna 1przedmiot wspólny
Chemia ogólna i nieorganiczna 2przedmiot wspólny
Chemia organiczna 1przedmiot wspólny
Chemia organiczna 2przedmiot wspólny
Elementy elektrotechniki i elektronikiprzedmiot wspólny1 / 1
Fizykaprzedmiot wspólny
Grafika inżynierskaprzedmiot wspólny
Matematyka 1przedmiot wspólny
Matematyka 2przedmiot wspólny
Podstawy elektrotechnikiprzedmiot wspólny1 / 2
Analiza technicznaprzedmiot wspólny
Chemia polimerówprzedmiot wspólny
Elementy automatyki i pomiaryprzedmiot wspólny
Energetyka w przemyśle chemicznymprzedmiot wspólny14 / 1
Inżynieria bioprocesowaprzedmiot wspólny9 / 1
Inżynieria chemicznaprzedmiot wspólny
Korozja materiałówprzedmiot wspólny12 / 1
Maszynoznawstwo i aparatura przemysłu chemicznegoprzedmiot wspólny
Materiałoznawstwoprzedmiot wspólny12 / 2
Materiały wysokiej czystości i specjalnego przeznaczeniaprzedmiot wspólny14 / 2
Operacje jednostkowe w technologii chemicznejprzedmiot wspólny11 / 1
Podstawy technologii chemicznejprzedmiot wspólny
Podstawy technologii chemicznej - Laboratoriumprzedmiot wspólny
Podstawy wytrzymałości i części maszynprzedmiot wspólny9 / 2
Polimerowe kompozyty konstrukcyjneprzedmiot wspólny13 / 1
Praca dyplomowa - projekt inżynierskiprzedmiot wspólny
Pracownia dyplomowaprzedmiot wspólny
Procesy jednostkowe w technologii chemicznejprzedmiot wspólny11 / 2
Projekt technologicznyprzedmiot wspólny
Rozprzestrzenianie zanieczyszczeńprzedmiot wspólny15 / 1
Seminariumprzedmiot wspólny
Surowce przemysłu syntezy chemicznejprzedmiot wspólny
Technologia nieorganicznaprzedmiot wspólny
Technologia organicznaprzedmiot wspólny
Technologia polimerowych materiałów naturalnych i syntetycznychprzedmiot wspólny13 / 2
Technologia polimerówprzedmiot wspólny
Technologia wodyprzedmiot wspólny10 / 1
Technologia ściekówprzedmiot wspólny10 / 2
Termodynamika techniczna i chemicznaprzedmiot wspólny
Wybrane zagadnienia z technologii chemicznej organicznejprzedmiot wspólny
Wybrane zagadnienia z technologii nieorganicznejprzedmiot wspólny
Wybrane zagadnienia z technologii polimerówprzedmiot wspólny
Zagospodarowanie odpadówprzedmiot wspólny15 / 2
Zarządzanie jakością i produktami chemicznymiprzedmiot wspólny
Szkolenie BHP ZUTprzedmiot wspólny
Podstawy informacji naukowejprzedmiot wspólny
Szkolenie biblioteczne ZUTprzedmiot wspólny
Chemia nieorganiczna (zajęcia uzupełniające)przedmiot wspólny
Chemia organiczna (zajęcia uzupełniające)przedmiot wspólny
Fizyka (zajęcia uzupełniajace)przedmiot wspólny
Praktyka zawodowaprzedmiot wspólny

Sylabusy - wykaz przedmiotów wspólnych dla specjalności:

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Angielska terminologia chemicznaprzedmiot wspólny4 / 1
Angielska terminologia technicznaprzedmiot wspólny4 / 2
Bezpieczeństwo pracy i ergonomiaprzedmiot wspólny
Ekologiczne i etyczne problemy w produkcji chemicznejprzedmiot wspólny
Ekonomiczno-prawne aspekty przedsiębiorczościprzedmiot wspólny5 / 1
Elementy prawaprzedmiot wspólny5 / 2
Informatyka chemicznaprzedmiot wspólny
Język obcy 1 (angielski)przedmiot wspólny50 / 1
Język obcy 1 (niemiecki)przedmiot wspólny50 / 2
Język obcy 2 (angielski)przedmiot wspólny51 / 1
Język obcy 2 (niemiecki)przedmiot wspólny51 / 2
Język obcy 3 (angielski)przedmiot wspólny52 / 1
Język obcy 3 (niemiecki)przedmiot wspólny52 / 2
Ochrona własności intelektualnej i przemysłowejprzedmiot wspólny
Podstawy marketinguprzedmiot wspólny
Podstawy zarządzania organizacjamiprzedmiot wspólny
Psychologiaprzedmiot wspólny
Technologie informacyjneprzedmiot wspólny
Wychowanie fizyczne 1przedmiot wspólny
Wychowanie fizyczne 2przedmiot wspólny
Chemia analitycznaprzedmiot wspólny
Chemia fizyczna 1przedmiot wspólny
Chemia fizyczna 2przedmiot wspólny
Chemia ogólna i nieorganiczna 1przedmiot wspólny
Chemia ogólna i nieorganiczna 2przedmiot wspólny
Chemia organiczna 1przedmiot wspólny
Chemia organiczna 2przedmiot wspólny
Elementy elektrotechniki i elektronikiprzedmiot wspólny1 / 1
Fizykaprzedmiot wspólny
Grafika inżynierskaprzedmiot wspólny
Matematyka 1przedmiot wspólny
Matematyka 2przedmiot wspólny
Podstawy elektrotechnikiprzedmiot wspólny1 / 2
Analiza technicznaprzedmiot wspólny
Chemia polimerówprzedmiot wspólny
Elementy automatyki i pomiaryprzedmiot wspólny
Energetyka w przemyśle chemicznymprzedmiot wspólny14 / 1
Inżynieria bioprocesowaprzedmiot wspólny9 / 1
Inżynieria chemicznaprzedmiot wspólny
Korozja materiałówprzedmiot wspólny12 / 1
Maszynoznawstwo i aparatura przemysłu chemicznegoprzedmiot wspólny
Materiałoznawstwoprzedmiot wspólny12 / 2
Materiały wysokiej czystości i specjalnego przeznaczeniaprzedmiot wspólny14 / 2
Operacje jednostkowe w technologii chemicznejprzedmiot wspólny11 / 1
Podstawy technologii chemicznejprzedmiot wspólny
Podstawy technologii chemicznej - Laboratoriumprzedmiot wspólny
Podstawy wytrzymałości i części maszynprzedmiot wspólny9 / 2
Polimerowe kompozyty konstrukcyjneprzedmiot wspólny13 / 1
Praca dyplomowa - projekt inżynierskiprzedmiot wspólny
Pracownia dyplomowaprzedmiot wspólny
Procesy jednostkowe w technologii chemicznejprzedmiot wspólny11 / 2
Projekt technologicznyprzedmiot wspólny
Rozprzestrzenianie zanieczyszczeńprzedmiot wspólny15 / 1
Seminariumprzedmiot wspólny
Surowce przemysłu syntezy chemicznejprzedmiot wspólny
Technologia nieorganicznaprzedmiot wspólny
Technologia organicznaprzedmiot wspólny
Technologia polimerowych materiałów naturalnych i syntetycznychprzedmiot wspólny13 / 2
Technologia polimerówprzedmiot wspólny
Technologia wodyprzedmiot wspólny10 / 1
Technologia ściekówprzedmiot wspólny10 / 2
Termodynamika techniczna i chemicznaprzedmiot wspólny
Wybrane zagadnienia z technologii chemicznej organicznejprzedmiot wspólny
Wybrane zagadnienia z technologii nieorganicznejprzedmiot wspólny
Wybrane zagadnienia z technologii polimerówprzedmiot wspólny
Zagospodarowanie odpadówprzedmiot wspólny15 / 2
Zarządzanie jakością i produktami chemicznymiprzedmiot wspólny
Szkolenie BHP ZUTprzedmiot wspólny
Podstawy informacji naukowejprzedmiot wspólny
Szkolenie biblioteczne ZUTprzedmiot wspólny
Chemia nieorganiczna (zajęcia uzupełniające)przedmiot wspólny
Chemia organiczna (zajęcia uzupełniające)przedmiot wspólny
Fizyka (zajęcia uzupełniajace)przedmiot wspólny
Praktyka zawodowaprzedmiot wspólny

Sylabusy - wykaz przedmiotów niewchodzących w skład żadnego modułu:

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Angielska terminologia chemicznaprzedmiot wspólny4 / 1
Angielska terminologia technicznaprzedmiot wspólny4 / 2
Bezpieczeństwo pracy i ergonomiaprzedmiot wspólny
Ekologiczne i etyczne problemy w produkcji chemicznejprzedmiot wspólny
Ekonomiczno-prawne aspekty przedsiębiorczościprzedmiot wspólny5 / 1
Elementy prawaprzedmiot wspólny5 / 2
Informatyka chemicznaprzedmiot wspólny
Język obcy 1 (angielski)przedmiot wspólny50 / 1
Język obcy 1 (niemiecki)przedmiot wspólny50 / 2
Język obcy 2 (angielski)przedmiot wspólny51 / 1
Język obcy 2 (niemiecki)przedmiot wspólny51 / 2
Język obcy 3 (angielski)przedmiot wspólny52 / 1
Język obcy 3 (niemiecki)przedmiot wspólny52 / 2
Ochrona własności intelektualnej i przemysłowejprzedmiot wspólny
Podstawy marketinguprzedmiot wspólny
Podstawy zarządzania organizacjamiprzedmiot wspólny
Psychologiaprzedmiot wspólny
Technologie informacyjneprzedmiot wspólny
Wychowanie fizyczne 1przedmiot wspólny
Wychowanie fizyczne 2przedmiot wspólny
Chemia analitycznaprzedmiot wspólny
Chemia fizyczna 1przedmiot wspólny
Chemia fizyczna 2przedmiot wspólny
Chemia ogólna i nieorganiczna 1przedmiot wspólny
Chemia ogólna i nieorganiczna 2przedmiot wspólny
Chemia organiczna 1przedmiot wspólny
Chemia organiczna 2przedmiot wspólny
Elementy elektrotechniki i elektronikiprzedmiot wspólny1 / 1
Fizykaprzedmiot wspólny
Grafika inżynierskaprzedmiot wspólny
Matematyka 1przedmiot wspólny
Matematyka 2przedmiot wspólny
Podstawy elektrotechnikiprzedmiot wspólny1 / 2
Analiza technicznaprzedmiot wspólny
Chemia polimerówprzedmiot wspólny
Elementy automatyki i pomiaryprzedmiot wspólny
Energetyka w przemyśle chemicznymprzedmiot wspólny14 / 1
Inżynieria bioprocesowaprzedmiot wspólny9 / 1
Inżynieria chemicznaprzedmiot wspólny
Korozja materiałówprzedmiot wspólny12 / 1
Maszynoznawstwo i aparatura przemysłu chemicznegoprzedmiot wspólny
Materiałoznawstwoprzedmiot wspólny12 / 2
Materiały wysokiej czystości i specjalnego przeznaczeniaprzedmiot wspólny14 / 2
Operacje jednostkowe w technologii chemicznejprzedmiot wspólny11 / 1
Podstawy technologii chemicznejprzedmiot wspólny
Podstawy technologii chemicznej - Laboratoriumprzedmiot wspólny
Podstawy wytrzymałości i części maszynprzedmiot wspólny9 / 2
Polimerowe kompozyty konstrukcyjneprzedmiot wspólny13 / 1
Praca dyplomowa - projekt inżynierskiprzedmiot wspólny
Pracownia dyplomowaprzedmiot wspólny
Procesy jednostkowe w technologii chemicznejprzedmiot wspólny11 / 2
Projekt technologicznyprzedmiot wspólny
Rozprzestrzenianie zanieczyszczeńprzedmiot wspólny15 / 1
Seminariumprzedmiot wspólny
Surowce przemysłu syntezy chemicznejprzedmiot wspólny
Technologia nieorganicznaprzedmiot wspólny
Technologia organicznaprzedmiot wspólny
Technologia polimerowych materiałów naturalnych i syntetycznychprzedmiot wspólny13 / 2
Technologia polimerówprzedmiot wspólny
Technologia wodyprzedmiot wspólny10 / 1
Technologia ściekówprzedmiot wspólny10 / 2
Termodynamika techniczna i chemicznaprzedmiot wspólny
Wybrane zagadnienia z technologii chemicznej organicznejprzedmiot wspólny
Wybrane zagadnienia z technologii nieorganicznejprzedmiot wspólny
Wybrane zagadnienia z technologii polimerówprzedmiot wspólny
Zagospodarowanie odpadówprzedmiot wspólny15 / 2
Zarządzanie jakością i produktami chemicznymiprzedmiot wspólny
Szkolenie BHP ZUTprzedmiot wspólny
Podstawy informacji naukowejprzedmiot wspólny
Szkolenie biblioteczne ZUTprzedmiot wspólny
Chemia nieorganiczna (zajęcia uzupełniające)przedmiot wspólny
Chemia organiczna (zajęcia uzupełniające)przedmiot wspólny
Fizyka (zajęcia uzupełniajace)przedmiot wspólny
Praktyka zawodowaprzedmiot wspólny

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 4

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Angielska terminologia chemicznaprzedmiot wspólny4 / 1
Angielska terminologia technicznaprzedmiot wspólny4 / 2

Sylabusy - wykaz przedmiotów niewchodzących w skład żadnego bloku obieralnego:

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Bezpieczeństwo pracy i ergonomiaprzedmiot wspólny
Ekologiczne i etyczne problemy w produkcji chemicznejprzedmiot wspólny
Informatyka chemicznaprzedmiot wspólny
Ochrona własności intelektualnej i przemysłowejprzedmiot wspólny
Podstawy marketinguprzedmiot wspólny
Podstawy zarządzania organizacjamiprzedmiot wspólny
Psychologiaprzedmiot wspólny
Technologie informacyjneprzedmiot wspólny
Wychowanie fizyczne 1przedmiot wspólny
Wychowanie fizyczne 2przedmiot wspólny
Chemia analitycznaprzedmiot wspólny
Chemia fizyczna 1przedmiot wspólny
Chemia fizyczna 2przedmiot wspólny
Chemia ogólna i nieorganiczna 1przedmiot wspólny
Chemia ogólna i nieorganiczna 2przedmiot wspólny
Chemia organiczna 1przedmiot wspólny
Chemia organiczna 2przedmiot wspólny
Fizykaprzedmiot wspólny
Grafika inżynierskaprzedmiot wspólny
Matematyka 1przedmiot wspólny
Matematyka 2przedmiot wspólny
Analiza technicznaprzedmiot wspólny
Chemia polimerówprzedmiot wspólny
Elementy automatyki i pomiaryprzedmiot wspólny
Inżynieria chemicznaprzedmiot wspólny
Maszynoznawstwo i aparatura przemysłu chemicznegoprzedmiot wspólny
Podstawy technologii chemicznejprzedmiot wspólny
Podstawy technologii chemicznej - Laboratoriumprzedmiot wspólny
Praca dyplomowa - projekt inżynierskiprzedmiot wspólny
Pracownia dyplomowaprzedmiot wspólny
Projekt technologicznyprzedmiot wspólny
Seminariumprzedmiot wspólny
Surowce przemysłu syntezy chemicznejprzedmiot wspólny
Technologia nieorganicznaprzedmiot wspólny
Technologia organicznaprzedmiot wspólny
Technologia polimerówprzedmiot wspólny
Termodynamika techniczna i chemicznaprzedmiot wspólny
Wybrane zagadnienia z technologii chemicznej organicznejprzedmiot wspólny
Wybrane zagadnienia z technologii nieorganicznejprzedmiot wspólny
Wybrane zagadnienia z technologii polimerówprzedmiot wspólny
Zarządzanie jakością i produktami chemicznymiprzedmiot wspólny
Szkolenie BHP ZUTprzedmiot wspólny
Podstawy informacji naukowejprzedmiot wspólny
Szkolenie biblioteczne ZUTprzedmiot wspólny
Chemia nieorganiczna (zajęcia uzupełniające)przedmiot wspólny
Chemia organiczna (zajęcia uzupełniające)przedmiot wspólny
Fizyka (zajęcia uzupełniajace)przedmiot wspólny
Praktyka zawodowaprzedmiot wspólny

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 5

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Ekonomiczno-prawne aspekty przedsiębiorczościprzedmiot wspólny5 / 1
Elementy prawaprzedmiot wspólny5 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 50

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Język obcy 1 (angielski)przedmiot wspólny50 / 1
Język obcy 1 (niemiecki)przedmiot wspólny50 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 51

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Język obcy 2 (angielski)przedmiot wspólny51 / 1
Język obcy 2 (niemiecki)przedmiot wspólny51 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 52

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Język obcy 3 (angielski)przedmiot wspólny52 / 1
Język obcy 3 (niemiecki)przedmiot wspólny52 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 1

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Elementy elektrotechniki i elektronikiprzedmiot wspólny1 / 1
Podstawy elektrotechnikiprzedmiot wspólny1 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 14

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Energetyka w przemyśle chemicznymprzedmiot wspólny14 / 1
Materiały wysokiej czystości i specjalnego przeznaczeniaprzedmiot wspólny14 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 9

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Inżynieria bioprocesowaprzedmiot wspólny9 / 1
Podstawy wytrzymałości i części maszynprzedmiot wspólny9 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 12

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Korozja materiałówprzedmiot wspólny12 / 1
Materiałoznawstwoprzedmiot wspólny12 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 11

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Operacje jednostkowe w technologii chemicznejprzedmiot wspólny11 / 1
Procesy jednostkowe w technologii chemicznejprzedmiot wspólny11 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 13

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Polimerowe kompozyty konstrukcyjneprzedmiot wspólny13 / 1
Technologia polimerowych materiałów naturalnych i syntetycznychprzedmiot wspólny13 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 15

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Rozprzestrzenianie zanieczyszczeńprzedmiot wspólny15 / 1
Zagospodarowanie odpadówprzedmiot wspólny15 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 10

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Technologia wodyprzedmiot wspólny10 / 1
Technologia ściekówprzedmiot wspólny10 / 2