Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki - Projektowanie materiałowe w konstrukcjach inżynierskich (S1)

Sylabusy - pełny wykaz przedmiotów:

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Ekonomiaprzedmiot wspólny
Etykaprzedmiot wspólny13 / 1
Język obcy I (angielski)przedmiot wspólny50 / 1
Język obcy I (niemiecki)przedmiot wspólny50 / 2
Język obcy II (angielski)przedmiot wspólny51 / 1
Język obcy II (niemiecki)przedmiot wspólny51 / 2
Język obcy III (angielski)przedmiot wspólny52 / 1
Język obcy III (niemiecki)przedmiot wspólny52 / 2
Komunikacja społeczna i autoprezentacjaprzedmiot wspólny14 / 1
Ochrona własności intelektualnejprzedmiot wspólny
Socjologiaprzedmiot wspólny13 / 2
Sztuka negocjacjiprzedmiot wspólny14 / 2
Wybrane zagadnienia kultury - Szczecin w sztuceprzedmiot wspólny1 / 1
Wybrane zagadnienia kultury - muzykaprzedmiot wspólny1 / 2
Wychowanie fizyczne Iprzedmiot wspólny
Wychowanie fizyczne IIprzedmiot wspólny
Chemiaprzedmiot wspólny
Fizykaprzedmiot wspólny
Informatyczne techniki obliczenioweprzedmiot wspólny
Informatykaprzedmiot wspólny
Matematyka Iprzedmiot wspólny
Matematyka IIprzedmiot wspólny
Metody statystyczne w inżynieriiprzedmiot wspólny
Algorytmizacja zagadnień inżynierskichprzedmiot wspólny
Analiza możliwości usprawniania wyrobówprzedmiot wspólny10 / 1
Analiza nieprawidłowości w procesie technologicznymprzedmiot wspólny4 / 1
Analiza przyczyn niszczenia wyrobówprzedmiot wspólny10 / 2
BHP i ergonomia w przemyśleprzedmiot wspólny
Dobór materiałów w procesie projektowaniaprzedmiot wspólny2 / 1
Elektrotechnikaprzedmiot wspólny
Grafika inżynierskaprzedmiot wspólny
Konstrukcyjne stopy żelazaprzedmiot wspólny
Materiałoznawstwoprzedmiot wspólny
Materiały specjalneprzedmiot wspólny
Mechanika Iprzedmiot wspólny
Mechanika IIprzedmiot wspólny
Mechanika kompozytówprzedmiot wspólny
Mechanizmy zużycia materiałówprzedmiot wspólny3 / 1
Metaloznawstwoprzedmiot wspólny
Methods of materials testing IIprzedmiot wspólny9 / 1
Metody badań materiałów Iprzedmiot wspólny
Metody badań materiałów IIprzedmiot wspólny9 / 2
Metrologiaprzedmiot wspólny
Normalizacjaprzedmiot wspólny
Obróbka cieplnaprzedmiot wspólny
Obróbka ubytkowaprzedmiot wspólny
Podstawy inżynierii powierzchniprzedmiot wspólny
Podstawy konstrukcji maszyn Iprzedmiot wspólny
Podstawy konstrukcji maszyn IIprzedmiot wspólny
Podstawy modelowania inżynierskiegoprzedmiot wspólny
Podstawy nauki o materiałachprzedmiot wspólny
Podstawy projektowania materiałowegoprzedmiot wspólny
Pomiary w technologiach materiałowychprzedmiot wspólny
Powłoki ochronneprzedmiot wspólny7 / 1
Praca dyplomowaprzedmiot wspólny17 / 1
Prawo pracyprzedmiot wspólny
Projektowanie oprzyrządowania - metaleprzedmiot wspólny8 / 1
Projektowanie oprzyrządowania - polimeryprzedmiot wspólny8 / 2
Projektowanie procesu technologicznegoprzedmiot wspólny4 / 2
Projektowanie wyrobówprzedmiot wspólny2 / 2
Protective coatingsprzedmiot wspólny7 / 2
Prototypowanie w budowie maszynprzedmiot wspólny
Przeróbka plastycznaprzedmiot wspólny
Przetwórstwo tworzyw polimerowychprzedmiot wspólny
Rysunek technicznyprzedmiot wspólny
Seminarium dyplomowe Iprzedmiot wspólny15 / 1
Seminarium dyplomowe IIprzedmiot wspólny16 / 1
Stopy metali nieżelaznychprzedmiot wspólny
System zarządzania jakością w laboratoriumprzedmiot wspólny12 / 1
System zarządzania jakością w przedsiębiorstwieprzedmiot wspólny12 / 2
Techniki spawania i spajaniaprzedmiot wspólny
Techniki wytwarzania Odlewnictwoprzedmiot wspólny
Technologia kompozytów ceramicznych i metalicznychprzedmiot wspólny
Technologia kompozytów polimerowychprzedmiot wspólny5 / 1
Technologia materiałów reaktywnychprzedmiot wspólny
Technologia montażu z analizą zamiennościprzedmiot wspólny
Technologie materiałów termoplastycznychprzedmiot wspólny
Technologie zagospodarowania odpadówprzedmiot wspólny6 / 1
Technology of polymer compositesprzedmiot wspólny5 / 2
Termodynamika techniczna Iprzedmiot wspólny
Termodynamika techniczna IIprzedmiot wspólny
Waste management technologiesprzedmiot wspólny6 / 2
Wear mechanisms of materialsprzedmiot wspólny3 / 2
Wprowadzenie do projektowania i oceny konstrukcji spawanychprzedmiot wspólny
Wytrzymałość materiałów Iprzedmiot wspólny
Wytrzymałość materiałów IIprzedmiot wspólny
Wytwarzanie materiałówprzedmiot wspólny
Zaawansowane materiałyprzedmiot wspólny11 / 1
Zaawansowane technologie materiałoweprzedmiot wspólny11 / 2
Zrównoważony rozwój w projektowaniuprzedmiot wspólny
Metodyka pracy umysłowejprzedmiot wspólny
Podstawy informacji naukowejprzedmiot wspólny
Szkolenie BHP i p.poż.przedmiot wspólny
Szkolenie biblioteczneprzedmiot wspólny
Chemia (zajęcia uzupełniajace)przedmiot wspólny
Fizyka (zajęcia uzupełniające)przedmiot wspólny
Matematyka (zajęcia uzupełniające)przedmiot wspólny
Praktyka programowaprzedmiot wspólny

Sylabusy - wykaz przedmiotów wspólnych dla specjalności:

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Ekonomiaprzedmiot wspólny
Etykaprzedmiot wspólny13 / 1
Język obcy I (angielski)przedmiot wspólny50 / 1
Język obcy I (niemiecki)przedmiot wspólny50 / 2
Język obcy II (angielski)przedmiot wspólny51 / 1
Język obcy II (niemiecki)przedmiot wspólny51 / 2
Język obcy III (angielski)przedmiot wspólny52 / 1
Język obcy III (niemiecki)przedmiot wspólny52 / 2
Komunikacja społeczna i autoprezentacjaprzedmiot wspólny14 / 1
Ochrona własności intelektualnejprzedmiot wspólny
Socjologiaprzedmiot wspólny13 / 2
Sztuka negocjacjiprzedmiot wspólny14 / 2
Wybrane zagadnienia kultury - Szczecin w sztuceprzedmiot wspólny1 / 1
Wybrane zagadnienia kultury - muzykaprzedmiot wspólny1 / 2
Wychowanie fizyczne Iprzedmiot wspólny
Wychowanie fizyczne IIprzedmiot wspólny
Chemiaprzedmiot wspólny
Fizykaprzedmiot wspólny
Informatyczne techniki obliczenioweprzedmiot wspólny
Informatykaprzedmiot wspólny
Matematyka Iprzedmiot wspólny
Matematyka IIprzedmiot wspólny
Metody statystyczne w inżynieriiprzedmiot wspólny
Algorytmizacja zagadnień inżynierskichprzedmiot wspólny
Analiza możliwości usprawniania wyrobówprzedmiot wspólny10 / 1
Analiza nieprawidłowości w procesie technologicznymprzedmiot wspólny4 / 1
Analiza przyczyn niszczenia wyrobówprzedmiot wspólny10 / 2
BHP i ergonomia w przemyśleprzedmiot wspólny
Dobór materiałów w procesie projektowaniaprzedmiot wspólny2 / 1
Elektrotechnikaprzedmiot wspólny
Grafika inżynierskaprzedmiot wspólny
Konstrukcyjne stopy żelazaprzedmiot wspólny
Materiałoznawstwoprzedmiot wspólny
Materiały specjalneprzedmiot wspólny
Mechanika Iprzedmiot wspólny
Mechanika IIprzedmiot wspólny
Mechanika kompozytówprzedmiot wspólny
Mechanizmy zużycia materiałówprzedmiot wspólny3 / 1
Metaloznawstwoprzedmiot wspólny
Methods of materials testing IIprzedmiot wspólny9 / 1
Metody badań materiałów Iprzedmiot wspólny
Metody badań materiałów IIprzedmiot wspólny9 / 2
Metrologiaprzedmiot wspólny
Normalizacjaprzedmiot wspólny
Obróbka cieplnaprzedmiot wspólny
Obróbka ubytkowaprzedmiot wspólny
Podstawy inżynierii powierzchniprzedmiot wspólny
Podstawy konstrukcji maszyn Iprzedmiot wspólny
Podstawy konstrukcji maszyn IIprzedmiot wspólny
Podstawy modelowania inżynierskiegoprzedmiot wspólny
Podstawy nauki o materiałachprzedmiot wspólny
Podstawy projektowania materiałowegoprzedmiot wspólny
Pomiary w technologiach materiałowychprzedmiot wspólny
Powłoki ochronneprzedmiot wspólny7 / 1
Praca dyplomowaprzedmiot wspólny17 / 1
Prawo pracyprzedmiot wspólny
Projektowanie oprzyrządowania - metaleprzedmiot wspólny8 / 1
Projektowanie oprzyrządowania - polimeryprzedmiot wspólny8 / 2
Projektowanie procesu technologicznegoprzedmiot wspólny4 / 2
Projektowanie wyrobówprzedmiot wspólny2 / 2
Protective coatingsprzedmiot wspólny7 / 2
Prototypowanie w budowie maszynprzedmiot wspólny
Przeróbka plastycznaprzedmiot wspólny
Przetwórstwo tworzyw polimerowychprzedmiot wspólny
Rysunek technicznyprzedmiot wspólny
Seminarium dyplomowe Iprzedmiot wspólny15 / 1
Seminarium dyplomowe IIprzedmiot wspólny16 / 1
Stopy metali nieżelaznychprzedmiot wspólny
System zarządzania jakością w laboratoriumprzedmiot wspólny12 / 1
System zarządzania jakością w przedsiębiorstwieprzedmiot wspólny12 / 2
Techniki spawania i spajaniaprzedmiot wspólny
Techniki wytwarzania Odlewnictwoprzedmiot wspólny
Technologia kompozytów ceramicznych i metalicznychprzedmiot wspólny
Technologia kompozytów polimerowychprzedmiot wspólny5 / 1
Technologia materiałów reaktywnychprzedmiot wspólny
Technologia montażu z analizą zamiennościprzedmiot wspólny
Technologie materiałów termoplastycznychprzedmiot wspólny
Technologie zagospodarowania odpadówprzedmiot wspólny6 / 1
Technology of polymer compositesprzedmiot wspólny5 / 2
Termodynamika techniczna Iprzedmiot wspólny
Termodynamika techniczna IIprzedmiot wspólny
Waste management technologiesprzedmiot wspólny6 / 2
Wear mechanisms of materialsprzedmiot wspólny3 / 2
Wprowadzenie do projektowania i oceny konstrukcji spawanychprzedmiot wspólny
Wytrzymałość materiałów Iprzedmiot wspólny
Wytrzymałość materiałów IIprzedmiot wspólny
Wytwarzanie materiałówprzedmiot wspólny
Zaawansowane materiałyprzedmiot wspólny11 / 1
Zaawansowane technologie materiałoweprzedmiot wspólny11 / 2
Zrównoważony rozwój w projektowaniuprzedmiot wspólny
Metodyka pracy umysłowejprzedmiot wspólny
Podstawy informacji naukowejprzedmiot wspólny
Szkolenie BHP i p.poż.przedmiot wspólny
Szkolenie biblioteczneprzedmiot wspólny
Chemia (zajęcia uzupełniajace)przedmiot wspólny
Fizyka (zajęcia uzupełniające)przedmiot wspólny
Matematyka (zajęcia uzupełniające)przedmiot wspólny
Praktyka programowaprzedmiot wspólny

Sylabusy - wykaz przedmiotów niewchodzących w skład żadnego modułu:

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Ekonomiaprzedmiot wspólny
Etykaprzedmiot wspólny13 / 1
Język obcy I (angielski)przedmiot wspólny50 / 1
Język obcy I (niemiecki)przedmiot wspólny50 / 2
Język obcy II (angielski)przedmiot wspólny51 / 1
Język obcy II (niemiecki)przedmiot wspólny51 / 2
Język obcy III (angielski)przedmiot wspólny52 / 1
Język obcy III (niemiecki)przedmiot wspólny52 / 2
Komunikacja społeczna i autoprezentacjaprzedmiot wspólny14 / 1
Ochrona własności intelektualnejprzedmiot wspólny
Socjologiaprzedmiot wspólny13 / 2
Sztuka negocjacjiprzedmiot wspólny14 / 2
Wybrane zagadnienia kultury - Szczecin w sztuceprzedmiot wspólny1 / 1
Wybrane zagadnienia kultury - muzykaprzedmiot wspólny1 / 2
Wychowanie fizyczne Iprzedmiot wspólny
Wychowanie fizyczne IIprzedmiot wspólny
Chemiaprzedmiot wspólny
Fizykaprzedmiot wspólny
Informatyczne techniki obliczenioweprzedmiot wspólny
Informatykaprzedmiot wspólny
Matematyka Iprzedmiot wspólny
Matematyka IIprzedmiot wspólny
Metody statystyczne w inżynieriiprzedmiot wspólny
Algorytmizacja zagadnień inżynierskichprzedmiot wspólny
Analiza możliwości usprawniania wyrobówprzedmiot wspólny10 / 1
Analiza nieprawidłowości w procesie technologicznymprzedmiot wspólny4 / 1
Analiza przyczyn niszczenia wyrobówprzedmiot wspólny10 / 2
BHP i ergonomia w przemyśleprzedmiot wspólny
Dobór materiałów w procesie projektowaniaprzedmiot wspólny2 / 1
Elektrotechnikaprzedmiot wspólny
Grafika inżynierskaprzedmiot wspólny
Konstrukcyjne stopy żelazaprzedmiot wspólny
Materiałoznawstwoprzedmiot wspólny
Materiały specjalneprzedmiot wspólny
Mechanika Iprzedmiot wspólny
Mechanika IIprzedmiot wspólny
Mechanika kompozytówprzedmiot wspólny
Mechanizmy zużycia materiałówprzedmiot wspólny3 / 1
Metaloznawstwoprzedmiot wspólny
Methods of materials testing IIprzedmiot wspólny9 / 1
Metody badań materiałów Iprzedmiot wspólny
Metody badań materiałów IIprzedmiot wspólny9 / 2
Metrologiaprzedmiot wspólny
Normalizacjaprzedmiot wspólny
Obróbka cieplnaprzedmiot wspólny
Obróbka ubytkowaprzedmiot wspólny
Podstawy inżynierii powierzchniprzedmiot wspólny
Podstawy konstrukcji maszyn Iprzedmiot wspólny
Podstawy konstrukcji maszyn IIprzedmiot wspólny
Podstawy modelowania inżynierskiegoprzedmiot wspólny
Podstawy nauki o materiałachprzedmiot wspólny
Podstawy projektowania materiałowegoprzedmiot wspólny
Pomiary w technologiach materiałowychprzedmiot wspólny
Powłoki ochronneprzedmiot wspólny7 / 1
Praca dyplomowaprzedmiot wspólny17 / 1
Prawo pracyprzedmiot wspólny
Projektowanie oprzyrządowania - metaleprzedmiot wspólny8 / 1
Projektowanie oprzyrządowania - polimeryprzedmiot wspólny8 / 2
Projektowanie procesu technologicznegoprzedmiot wspólny4 / 2
Projektowanie wyrobówprzedmiot wspólny2 / 2
Protective coatingsprzedmiot wspólny7 / 2
Prototypowanie w budowie maszynprzedmiot wspólny
Przeróbka plastycznaprzedmiot wspólny
Przetwórstwo tworzyw polimerowychprzedmiot wspólny
Rysunek technicznyprzedmiot wspólny
Seminarium dyplomowe Iprzedmiot wspólny15 / 1
Seminarium dyplomowe IIprzedmiot wspólny16 / 1
Stopy metali nieżelaznychprzedmiot wspólny
System zarządzania jakością w laboratoriumprzedmiot wspólny12 / 1
System zarządzania jakością w przedsiębiorstwieprzedmiot wspólny12 / 2
Techniki spawania i spajaniaprzedmiot wspólny
Techniki wytwarzania Odlewnictwoprzedmiot wspólny
Technologia kompozytów ceramicznych i metalicznychprzedmiot wspólny
Technologia kompozytów polimerowychprzedmiot wspólny5 / 1
Technologia materiałów reaktywnychprzedmiot wspólny
Technologia montażu z analizą zamiennościprzedmiot wspólny
Technologie materiałów termoplastycznychprzedmiot wspólny
Technologie zagospodarowania odpadówprzedmiot wspólny6 / 1
Technology of polymer compositesprzedmiot wspólny5 / 2
Termodynamika techniczna Iprzedmiot wspólny
Termodynamika techniczna IIprzedmiot wspólny
Waste management technologiesprzedmiot wspólny6 / 2
Wear mechanisms of materialsprzedmiot wspólny3 / 2
Wprowadzenie do projektowania i oceny konstrukcji spawanychprzedmiot wspólny
Wytrzymałość materiałów Iprzedmiot wspólny
Wytrzymałość materiałów IIprzedmiot wspólny
Wytwarzanie materiałówprzedmiot wspólny
Zaawansowane materiałyprzedmiot wspólny11 / 1
Zaawansowane technologie materiałoweprzedmiot wspólny11 / 2
Zrównoważony rozwój w projektowaniuprzedmiot wspólny
Metodyka pracy umysłowejprzedmiot wspólny
Podstawy informacji naukowejprzedmiot wspólny
Szkolenie BHP i p.poż.przedmiot wspólny
Szkolenie biblioteczneprzedmiot wspólny
Chemia (zajęcia uzupełniajace)przedmiot wspólny
Fizyka (zajęcia uzupełniające)przedmiot wspólny
Matematyka (zajęcia uzupełniające)przedmiot wspólny
Praktyka programowaprzedmiot wspólny

Sylabusy - wykaz przedmiotów niewchodzących w skład żadnego bloku obieralnego:

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Ekonomiaprzedmiot wspólny
Ochrona własności intelektualnejprzedmiot wspólny
Wychowanie fizyczne Iprzedmiot wspólny
Wychowanie fizyczne IIprzedmiot wspólny
Chemiaprzedmiot wspólny
Fizykaprzedmiot wspólny
Informatyczne techniki obliczenioweprzedmiot wspólny
Informatykaprzedmiot wspólny
Matematyka Iprzedmiot wspólny
Matematyka IIprzedmiot wspólny
Metody statystyczne w inżynieriiprzedmiot wspólny
Algorytmizacja zagadnień inżynierskichprzedmiot wspólny
BHP i ergonomia w przemyśleprzedmiot wspólny
Elektrotechnikaprzedmiot wspólny
Grafika inżynierskaprzedmiot wspólny
Konstrukcyjne stopy żelazaprzedmiot wspólny
Materiałoznawstwoprzedmiot wspólny
Materiały specjalneprzedmiot wspólny
Mechanika Iprzedmiot wspólny
Mechanika IIprzedmiot wspólny
Mechanika kompozytówprzedmiot wspólny
Metaloznawstwoprzedmiot wspólny
Metody badań materiałów Iprzedmiot wspólny
Metrologiaprzedmiot wspólny
Normalizacjaprzedmiot wspólny
Obróbka cieplnaprzedmiot wspólny
Obróbka ubytkowaprzedmiot wspólny
Podstawy inżynierii powierzchniprzedmiot wspólny
Podstawy konstrukcji maszyn Iprzedmiot wspólny
Podstawy konstrukcji maszyn IIprzedmiot wspólny
Podstawy modelowania inżynierskiegoprzedmiot wspólny
Podstawy nauki o materiałachprzedmiot wspólny
Podstawy projektowania materiałowegoprzedmiot wspólny
Pomiary w technologiach materiałowychprzedmiot wspólny
Prawo pracyprzedmiot wspólny
Prototypowanie w budowie maszynprzedmiot wspólny
Przeróbka plastycznaprzedmiot wspólny
Przetwórstwo tworzyw polimerowychprzedmiot wspólny
Rysunek technicznyprzedmiot wspólny
Stopy metali nieżelaznychprzedmiot wspólny
Techniki spawania i spajaniaprzedmiot wspólny
Techniki wytwarzania Odlewnictwoprzedmiot wspólny
Technologia kompozytów ceramicznych i metalicznychprzedmiot wspólny
Technologia materiałów reaktywnychprzedmiot wspólny
Technologia montażu z analizą zamiennościprzedmiot wspólny
Technologie materiałów termoplastycznychprzedmiot wspólny
Termodynamika techniczna Iprzedmiot wspólny
Termodynamika techniczna IIprzedmiot wspólny
Wprowadzenie do projektowania i oceny konstrukcji spawanychprzedmiot wspólny
Wytrzymałość materiałów Iprzedmiot wspólny
Wytrzymałość materiałów IIprzedmiot wspólny
Wytwarzanie materiałówprzedmiot wspólny
Zrównoważony rozwój w projektowaniuprzedmiot wspólny
Metodyka pracy umysłowejprzedmiot wspólny
Podstawy informacji naukowejprzedmiot wspólny
Szkolenie BHP i p.poż.przedmiot wspólny
Szkolenie biblioteczneprzedmiot wspólny
Chemia (zajęcia uzupełniajace)przedmiot wspólny
Fizyka (zajęcia uzupełniające)przedmiot wspólny
Matematyka (zajęcia uzupełniające)przedmiot wspólny
Praktyka programowaprzedmiot wspólny

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 13

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Etykaprzedmiot wspólny13 / 1
Socjologiaprzedmiot wspólny13 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 50

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Język obcy I (angielski)przedmiot wspólny50 / 1
Język obcy I (niemiecki)przedmiot wspólny50 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 51

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Język obcy II (angielski)przedmiot wspólny51 / 1
Język obcy II (niemiecki)przedmiot wspólny51 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 52

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Język obcy III (angielski)przedmiot wspólny52 / 1
Język obcy III (niemiecki)przedmiot wspólny52 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 14

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Komunikacja społeczna i autoprezentacjaprzedmiot wspólny14 / 1
Sztuka negocjacjiprzedmiot wspólny14 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 1

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Wybrane zagadnienia kultury - Szczecin w sztuceprzedmiot wspólny1 / 1
Wybrane zagadnienia kultury - muzykaprzedmiot wspólny1 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 10

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Analiza możliwości usprawniania wyrobówprzedmiot wspólny10 / 1
Analiza przyczyn niszczenia wyrobówprzedmiot wspólny10 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 4

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Analiza nieprawidłowości w procesie technologicznymprzedmiot wspólny4 / 1
Projektowanie procesu technologicznegoprzedmiot wspólny4 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 2

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Dobór materiałów w procesie projektowaniaprzedmiot wspólny2 / 1
Projektowanie wyrobówprzedmiot wspólny2 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 3

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Mechanizmy zużycia materiałówprzedmiot wspólny3 / 1
Wear mechanisms of materialsprzedmiot wspólny3 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 9

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Methods of materials testing IIprzedmiot wspólny9 / 1
Metody badań materiałów IIprzedmiot wspólny9 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 7

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Powłoki ochronneprzedmiot wspólny7 / 1
Protective coatingsprzedmiot wspólny7 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 17

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Praca dyplomowaprzedmiot wspólny17 / 1

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 8

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Projektowanie oprzyrządowania - metaleprzedmiot wspólny8 / 1
Projektowanie oprzyrządowania - polimeryprzedmiot wspólny8 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 15

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Seminarium dyplomowe Iprzedmiot wspólny15 / 1

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 16

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Seminarium dyplomowe IIprzedmiot wspólny16 / 1

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 12

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
System zarządzania jakością w laboratoriumprzedmiot wspólny12 / 1
System zarządzania jakością w przedsiębiorstwieprzedmiot wspólny12 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 5

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Technologia kompozytów polimerowychprzedmiot wspólny5 / 1
Technology of polymer compositesprzedmiot wspólny5 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 6

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Technologie zagospodarowania odpadówprzedmiot wspólny6 / 1
Waste management technologiesprzedmiot wspólny6 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 11

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Zaawansowane materiałyprzedmiot wspólny11 / 1
Zaawansowane technologie materiałoweprzedmiot wspólny11 / 2