Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Ekonomiczny - Zarządzanie (S1)

Sylabusy - pełny wykaz przedmiotów:

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Bezpieczeństwo i higiena pracyprzedmiot wspólny
Ekonomia społecznaprzedmiot wspólny
Język obcy (angielski)przedmiot wspólny1 / 1
Język obcy (niemiecki)przedmiot wspólny1 / 2
Metodologia badań naukowychprzedmiot wspólny
Podstawy ochrony własności intelektualnejprzedmiot wspólny
Seminarium Iprzedmiot wspólny
Seminarium IIprzedmiot wspólny
Seminarium IIIprzedmiot wspólny
Socjologiaprzedmiot wspólny
Technologie informacyjneprzedmiot wspólny
Wybrane zagadnienia kultury - sztuka i historia Szczecinaprzedmiot wspólny
Wychowanie - fizyczneprzedmiot wspólny
Wykonanie pracy dyplomowej i przygotowanie do egzaminu dyplomowegoprzedmiot wspólny
Finanseprzedmiot wspólny
Matematyka Iprzedmiot wspólny
Matematyka IIprzedmiot wspólny
Mikroekonomiaprzedmiot wspólny
Nauki o organizacjiprzedmiot wspólny
Podstawy zarządzaniaprzedmiot wspólny
Prawoprzedmiot wspólny
Statystyka opisowaprzedmiot wspólny
Analiza ekonomicznaprzedmiot wspólny
Badania marketingoweprzedmiot wspólny
Bankowośćprzedmiot wspólny
Bezpieczeństwo publiczne i dowodzenieprzedmiot wspólny
Ekologiczne aspekty zarządzaniaprzedmiot wspólny
Ergonomiaprzedmiot wspólny
Ewidencje podatkoweprzedmiot wspólny3 / 1
Gospodarka regionalnaprzedmiot wspólny2 / 1
Informatyka w zarządzaniuprzedmiot wspólny
Konsulting ekonomiczno-środowiskowyprzedmiot wspólny
Logistykaprzedmiot wspólny5 / 1
Marketingprzedmiot wspólny
Marketing w handlu i usługachprzedmiot wspólny2 / 2
Metody ilościowe w zarządzaniuprzedmiot wspólny
Międzynarodowe stosunki gospodarczeprzedmiot wspólny
Ocena ekonomicznej efektywności inwestycji w nieruchomościprzedmiot wspólny5 / 2
Operacje i techniki operacyjneprzedmiot wspólny
Organizacja i technika handlu zagranicznegoprzedmiot wspólny4 / 1
Partnerstwo publiczno-prywatneprzedmiot wspólny3 / 2
Podstawy ekonometriiprzedmiot wspólny
Podstawy gospodarki nieruchomościamiprzedmiot wspólny
Podstawy makroekonomiiprzedmiot wspólny
Polityka gospodarczaprzedmiot wspólny
Polityka społecznaprzedmiot wspólny
Procesy informacyjno-decyzyjne w zarządzaniuprzedmiot wspólny
Przedsiębiorczośćprzedmiot wspólny
Psychologia pracyprzedmiot wspólny
Rachunek kosztówprzedmiot wspólny
Rachunkowość finansowaprzedmiot wspólny
Rozwój obszarów wiejskichprzedmiot wspólny4 / 2
Sprawozdawczość w przedsiębiorstwieprzedmiot wspólny2 / 3
Wizualizacja danych statystycznychprzedmiot wspólny4 / 3
Wykorzystanie metod ilościowych w ocenie kondycji finansowej firmprzedmiot wspólny3 / 3
Zachowania organizacyjneprzedmiot wspólny
Zamówienia publiczne i ochrona danych osobowychprzedmiot wspólny4 / 4
Zarządzanie bazami danychprzedmiot wspólny2 / 4
Zarządzanie i planowanie marketingoweprzedmiot wspólny5 / 3
Zarządzanie jakościąprzedmiot wspólny
Zarządzanie międzynarodoweprzedmiot wspólny5 / 4
Zarządzanie projektamiprzedmiot wspólny
Zarządzanie projektem europejskimprzedmiot wspólny4 / 5
Zarządzanie sektorem publicznymprzedmiot wspólny5 / 5
Zarządzanie strategiczneprzedmiot wspólny2 / 5
Zarządzanie wiedząprzedmiot wspólny3 / 4
Zarządzanie zasobami ludzkimiprzedmiot wspólny
Analiza rynku pracyZarządzanie zasobami ludzkimi
Analiza systemów informacyjnychZarządzanie informacją w przedsiębiorstwie
Bezpieczeństwo informacji w przedsiębiorstwieZarządzanie informacją w przedsiębiorstwie
Controling logistykiLogistyka w przedsiębiorstwie produkcyjnym
ControllingRachunkowość zarządcza
Doskonalenie i rozwój kadrZarządzanie zasobami ludzkimi
Dywersyfikacja produktu w kryzysieZarządzanie w kryzysie
Ekonomiczne problemy kryzysuZarządzanie w kryzysie
Elementy rachunkowości zarządczejRachunkowość zarządcza
Etyka pracyZarządzanie zasobami ludzkimi
Finanse przedsiębiorstwGospodarka regionalna i samorządowa
Gospodarka innowacyjnaGospodarka regionalna i samorządowa
Gospodarka lokalna i komunalnaGospodarka regionalna i samorządowa
Informacja ekonomiczna w przedsiębiorstwieZarządzanie informacją w przedsiębiorstwie
Informacja w obrocie wierzytelnościamiZarządzanie informacją w przedsiębiorstwie
Informacja w strategiach finansowania przedsiębiorstwaZarządzanie informacją w przedsiębiorstwie
Informacja w usługach finansowychZarządzanie informacją w przedsiębiorstwie
Kapitał ludzki w gospodarce regionalnejGospodarka regionalna i samorządowa
Komunikacja społecznaGospodarka regionalna i samorządowa
Koncepcje i metody logistyczne przedsiębiorstwaLogistyka w przedsiębiorstwie produkcyjnym
Kontrola i audyt wewnętrznyRachunkowość zarządcza
Koszty logistykiLogistyka w przedsiębiorstwie produkcyjnym
Logistyka dystrybucji wyrobów gotowychLogistyka w przedsiębiorstwie produkcyjnym
Logistyka w procesach produkcjiLogistyka w przedsiębiorstwie produkcyjnym
Logistyka zaopatrzeniaLogistyka w przedsiębiorstwie produkcyjnym
Metody badania standingu finansowegoRachunkowość zarządcza
Metody ilościowe w logistyceLogistyka w przedsiębiorstwie produkcyjnym
Metody wyceny nieruchomościWycena i zarządzanie nieruchomościami
Modelowanie procesów gospodarczychZarządzanie informacją w przedsiębiorstwie
Narzędzia i metody wyszukiwania informacjiZarządzanie informacją w przedsiębiorstwie
Negocjacje i konfliktZarządzanie zasobami ludzkimi
Organizacja jednostek gospodarczychRachunkowość zarządcza
Organizacja rachunkowościRachunkowość zarządcza
Organizacje non-profit w kryzysieZarządzanie w kryzysie
Planowanie gospodarczeGospodarka regionalna i samorządowa
Podstawy podejmowania decyzji logistycznychLogistyka w przedsiębiorstwie produkcyjnym
Podstawy wiedzy technicznej z budownictwaWycena i zarządzanie nieruchomościami
Podstawy zarządzania informacją w przedsiębiorstwieZarządzanie informacją w przedsiębiorstwie
Polityka strukturalna UEGospodarka regionalna i samorządowa
Prawne uwarunkowania kryzysuZarządzanie w kryzysie
Prawo administracyjneGospodarka regionalna i samorządowa
Prawo budowlaneWycena i zarządzanie nieruchomościami
Prawo finansoweRachunkowość zarządcza
Prawo nieruchomości w zarządzaniuWycena i zarządzanie nieruchomościami
Prawo pracyZarządzanie zasobami ludzkimi
Projektowanie baz danychZarządzanie informacją w przedsiębiorstwie
Przywództwo i motywacjaZarządzanie zasobami ludzkimi
Public relations w kryzysieZarządzanie w kryzysie
Rachunkowo-finansowe aspekty zarządzania nieruchomościamiWycena i zarządzanie nieruchomościami
Rachunkowość skomputeryzowanaRachunkowość zarządcza
Rekrutacja i selekcjaZarządzanie zasobami ludzkimi
Rynek nieruchomości i inwestycjiWycena i zarządzanie nieruchomościami
Ryzyko kredytoweZarządzanie informacją w przedsiębiorstwie
Samorząd terytorialny i administracja publicznaGospodarka regionalna i samorządowa
Sprawozdawczość finansowaRachunkowość zarządcza
Statystyka w biznesieLogistyka w przedsiębiorstwie produkcyjnym
Strategie rozwoju regionówGospodarka regionalna i samorządowa
Systemy informatyczne zarządzaniaZarządzanie informacją w przedsiębiorstwie
Systemy kadrowo-płacoweZarządzanie zasobami ludzkimi
Systemy prognostyczne przedsiębiorstwaLogistyka w przedsiębiorstwie produkcyjnym
Systemy wczesnego ostrzegania w przedsiębiorstwieZarządzanie informacją w przedsiębiorstwie
Wartościowanie i ocena pracyZarządzanie zasobami ludzkimi
Wycena nieruchomości niezurbanizowanychWycena i zarządzanie nieruchomościami
Zarządzanie finansami w warunkach kryzysuZarządzanie w kryzysie
Zarządzanie kryzysem na poziomie krajowymZarządzanie w kryzysie
Zarządzanie kryzysem społecznymZarządzanie w kryzysie
Zarządzanie kryzysoweZarządzanie w kryzysie
Zarządzanie nieruchomościami komercyjnymiWycena i zarządzanie nieruchomościami
Zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymiWycena i zarządzanie nieruchomościami
Zarządzanie wiedzą w organizacjiZarządzanie informacją w przedsiębiorstwie
Zarządzanie łańcuchem dostawLogistyka w przedsiębiorstwie produkcyjnym
Zarządzanie środowiskiemGospodarka regionalna i samorządowa
Źródła informacji o nieruchomościachWycena i zarządzanie nieruchomościami
Podstawy informacji naukowejprzedmiot wspólny
Szkolenie BHPprzedmiot wspólny
Szkolenie biblioteczne-onlineprzedmiot wspólny
Praktyka zawodowaprzedmiot wspólny

Sylabusy - wykaz przedmiotów wspólnych dla specjalności:

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Bezpieczeństwo i higiena pracyprzedmiot wspólny
Ekonomia społecznaprzedmiot wspólny
Język obcy (angielski)przedmiot wspólny1 / 1
Język obcy (niemiecki)przedmiot wspólny1 / 2
Metodologia badań naukowychprzedmiot wspólny
Podstawy ochrony własności intelektualnejprzedmiot wspólny
Seminarium Iprzedmiot wspólny
Seminarium IIprzedmiot wspólny
Seminarium IIIprzedmiot wspólny
Socjologiaprzedmiot wspólny
Technologie informacyjneprzedmiot wspólny
Wybrane zagadnienia kultury - sztuka i historia Szczecinaprzedmiot wspólny
Wychowanie - fizyczneprzedmiot wspólny
Wykonanie pracy dyplomowej i przygotowanie do egzaminu dyplomowegoprzedmiot wspólny
Finanseprzedmiot wspólny
Matematyka Iprzedmiot wspólny
Matematyka IIprzedmiot wspólny
Mikroekonomiaprzedmiot wspólny
Nauki o organizacjiprzedmiot wspólny
Podstawy zarządzaniaprzedmiot wspólny
Prawoprzedmiot wspólny
Statystyka opisowaprzedmiot wspólny
Analiza ekonomicznaprzedmiot wspólny
Badania marketingoweprzedmiot wspólny
Bankowośćprzedmiot wspólny
Bezpieczeństwo publiczne i dowodzenieprzedmiot wspólny
Ekologiczne aspekty zarządzaniaprzedmiot wspólny
Ergonomiaprzedmiot wspólny
Ewidencje podatkoweprzedmiot wspólny3 / 1
Gospodarka regionalnaprzedmiot wspólny2 / 1
Informatyka w zarządzaniuprzedmiot wspólny
Konsulting ekonomiczno-środowiskowyprzedmiot wspólny
Logistykaprzedmiot wspólny5 / 1
Marketingprzedmiot wspólny
Marketing w handlu i usługachprzedmiot wspólny2 / 2
Metody ilościowe w zarządzaniuprzedmiot wspólny
Międzynarodowe stosunki gospodarczeprzedmiot wspólny
Ocena ekonomicznej efektywności inwestycji w nieruchomościprzedmiot wspólny5 / 2
Operacje i techniki operacyjneprzedmiot wspólny
Organizacja i technika handlu zagranicznegoprzedmiot wspólny4 / 1
Partnerstwo publiczno-prywatneprzedmiot wspólny3 / 2
Podstawy ekonometriiprzedmiot wspólny
Podstawy gospodarki nieruchomościamiprzedmiot wspólny
Podstawy makroekonomiiprzedmiot wspólny
Polityka gospodarczaprzedmiot wspólny
Polityka społecznaprzedmiot wspólny
Procesy informacyjno-decyzyjne w zarządzaniuprzedmiot wspólny
Przedsiębiorczośćprzedmiot wspólny
Psychologia pracyprzedmiot wspólny
Rachunek kosztówprzedmiot wspólny
Rachunkowość finansowaprzedmiot wspólny
Rozwój obszarów wiejskichprzedmiot wspólny4 / 2
Sprawozdawczość w przedsiębiorstwieprzedmiot wspólny2 / 3
Wizualizacja danych statystycznychprzedmiot wspólny4 / 3
Wykorzystanie metod ilościowych w ocenie kondycji finansowej firmprzedmiot wspólny3 / 3
Zachowania organizacyjneprzedmiot wspólny
Zamówienia publiczne i ochrona danych osobowychprzedmiot wspólny4 / 4
Zarządzanie bazami danychprzedmiot wspólny2 / 4
Zarządzanie i planowanie marketingoweprzedmiot wspólny5 / 3
Zarządzanie jakościąprzedmiot wspólny
Zarządzanie międzynarodoweprzedmiot wspólny5 / 4
Zarządzanie projektamiprzedmiot wspólny
Zarządzanie projektem europejskimprzedmiot wspólny4 / 5
Zarządzanie sektorem publicznymprzedmiot wspólny5 / 5
Zarządzanie strategiczneprzedmiot wspólny2 / 5
Zarządzanie wiedząprzedmiot wspólny3 / 4
Zarządzanie zasobami ludzkimiprzedmiot wspólny
Podstawy informacji naukowejprzedmiot wspólny
Szkolenie BHPprzedmiot wspólny
Szkolenie biblioteczne-onlineprzedmiot wspólny
Praktyka zawodowaprzedmiot wspólny

Sylabus - wykaz przedmiotów dla specjalności Zarządzanie zasobami ludzkimi

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Analiza rynku pracyZarządzanie zasobami ludzkimi
Doskonalenie i rozwój kadrZarządzanie zasobami ludzkimi
Etyka pracyZarządzanie zasobami ludzkimi
Negocjacje i konfliktZarządzanie zasobami ludzkimi
Prawo pracyZarządzanie zasobami ludzkimi
Przywództwo i motywacjaZarządzanie zasobami ludzkimi
Rekrutacja i selekcjaZarządzanie zasobami ludzkimi
Systemy kadrowo-płacoweZarządzanie zasobami ludzkimi
Wartościowanie i ocena pracyZarządzanie zasobami ludzkimi

Sylabus - wykaz przedmiotów dla specjalności Zarządzanie informacją w przedsiębiorstwie

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Analiza systemów informacyjnychZarządzanie informacją w przedsiębiorstwie
Bezpieczeństwo informacji w przedsiębiorstwieZarządzanie informacją w przedsiębiorstwie
Informacja ekonomiczna w przedsiębiorstwieZarządzanie informacją w przedsiębiorstwie
Informacja w obrocie wierzytelnościamiZarządzanie informacją w przedsiębiorstwie
Informacja w strategiach finansowania przedsiębiorstwaZarządzanie informacją w przedsiębiorstwie
Informacja w usługach finansowychZarządzanie informacją w przedsiębiorstwie
Modelowanie procesów gospodarczychZarządzanie informacją w przedsiębiorstwie
Narzędzia i metody wyszukiwania informacjiZarządzanie informacją w przedsiębiorstwie
Podstawy zarządzania informacją w przedsiębiorstwieZarządzanie informacją w przedsiębiorstwie
Projektowanie baz danychZarządzanie informacją w przedsiębiorstwie
Ryzyko kredytoweZarządzanie informacją w przedsiębiorstwie
Systemy informatyczne zarządzaniaZarządzanie informacją w przedsiębiorstwie
Systemy wczesnego ostrzegania w przedsiębiorstwieZarządzanie informacją w przedsiębiorstwie
Zarządzanie wiedzą w organizacjiZarządzanie informacją w przedsiębiorstwie

Sylabus - wykaz przedmiotów dla specjalności Logistyka w przedsiębiorstwie produkcyjnym

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Controling logistykiLogistyka w przedsiębiorstwie produkcyjnym
Koncepcje i metody logistyczne przedsiębiorstwaLogistyka w przedsiębiorstwie produkcyjnym
Koszty logistykiLogistyka w przedsiębiorstwie produkcyjnym
Logistyka dystrybucji wyrobów gotowychLogistyka w przedsiębiorstwie produkcyjnym
Logistyka w procesach produkcjiLogistyka w przedsiębiorstwie produkcyjnym
Logistyka zaopatrzeniaLogistyka w przedsiębiorstwie produkcyjnym
Metody ilościowe w logistyceLogistyka w przedsiębiorstwie produkcyjnym
Podstawy podejmowania decyzji logistycznychLogistyka w przedsiębiorstwie produkcyjnym
Statystyka w biznesieLogistyka w przedsiębiorstwie produkcyjnym
Systemy prognostyczne przedsiębiorstwaLogistyka w przedsiębiorstwie produkcyjnym
Zarządzanie łańcuchem dostawLogistyka w przedsiębiorstwie produkcyjnym

Sylabus - wykaz przedmiotów dla specjalności Rachunkowość zarządcza

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
ControllingRachunkowość zarządcza
Elementy rachunkowości zarządczejRachunkowość zarządcza
Kontrola i audyt wewnętrznyRachunkowość zarządcza
Metody badania standingu finansowegoRachunkowość zarządcza
Organizacja jednostek gospodarczychRachunkowość zarządcza
Organizacja rachunkowościRachunkowość zarządcza
Prawo finansoweRachunkowość zarządcza
Rachunkowość skomputeryzowanaRachunkowość zarządcza
Sprawozdawczość finansowaRachunkowość zarządcza

Sylabus - wykaz przedmiotów dla specjalności Zarządzanie w kryzysie

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Dywersyfikacja produktu w kryzysieZarządzanie w kryzysie
Ekonomiczne problemy kryzysuZarządzanie w kryzysie
Organizacje non-profit w kryzysieZarządzanie w kryzysie
Prawne uwarunkowania kryzysuZarządzanie w kryzysie
Public relations w kryzysieZarządzanie w kryzysie
Zarządzanie finansami w warunkach kryzysuZarządzanie w kryzysie
Zarządzanie kryzysem na poziomie krajowymZarządzanie w kryzysie
Zarządzanie kryzysem społecznymZarządzanie w kryzysie
Zarządzanie kryzysoweZarządzanie w kryzysie

Sylabus - wykaz przedmiotów dla specjalności Gospodarka regionalna i samorządowa

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Finanse przedsiębiorstwGospodarka regionalna i samorządowa
Gospodarka innowacyjnaGospodarka regionalna i samorządowa
Gospodarka lokalna i komunalnaGospodarka regionalna i samorządowa
Kapitał ludzki w gospodarce regionalnejGospodarka regionalna i samorządowa
Komunikacja społecznaGospodarka regionalna i samorządowa
Planowanie gospodarczeGospodarka regionalna i samorządowa
Polityka strukturalna UEGospodarka regionalna i samorządowa
Prawo administracyjneGospodarka regionalna i samorządowa
Samorząd terytorialny i administracja publicznaGospodarka regionalna i samorządowa
Strategie rozwoju regionówGospodarka regionalna i samorządowa
Zarządzanie środowiskiemGospodarka regionalna i samorządowa

Sylabus - wykaz przedmiotów dla specjalności Wycena i zarządzanie nieruchomościami

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Metody wyceny nieruchomościWycena i zarządzanie nieruchomościami
Podstawy wiedzy technicznej z budownictwaWycena i zarządzanie nieruchomościami
Prawo budowlaneWycena i zarządzanie nieruchomościami
Prawo nieruchomości w zarządzaniuWycena i zarządzanie nieruchomościami
Rachunkowo-finansowe aspekty zarządzania nieruchomościamiWycena i zarządzanie nieruchomościami
Rynek nieruchomości i inwestycjiWycena i zarządzanie nieruchomościami
Wycena nieruchomości niezurbanizowanychWycena i zarządzanie nieruchomościami
Zarządzanie nieruchomościami komercyjnymiWycena i zarządzanie nieruchomościami
Zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymiWycena i zarządzanie nieruchomościami
Źródła informacji o nieruchomościachWycena i zarządzanie nieruchomościami

Sylabusy - wykaz przedmiotów niewchodzących w skład żadnego modułu:

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Bezpieczeństwo i higiena pracyprzedmiot wspólny
Ekonomia społecznaprzedmiot wspólny
Język obcy (angielski)przedmiot wspólny1 / 1
Język obcy (niemiecki)przedmiot wspólny1 / 2
Metodologia badań naukowychprzedmiot wspólny
Podstawy ochrony własności intelektualnejprzedmiot wspólny
Seminarium Iprzedmiot wspólny
Seminarium IIprzedmiot wspólny
Seminarium IIIprzedmiot wspólny
Socjologiaprzedmiot wspólny
Technologie informacyjneprzedmiot wspólny
Wybrane zagadnienia kultury - sztuka i historia Szczecinaprzedmiot wspólny
Wychowanie - fizyczneprzedmiot wspólny
Wykonanie pracy dyplomowej i przygotowanie do egzaminu dyplomowegoprzedmiot wspólny
Finanseprzedmiot wspólny
Matematyka Iprzedmiot wspólny
Matematyka IIprzedmiot wspólny
Mikroekonomiaprzedmiot wspólny
Nauki o organizacjiprzedmiot wspólny
Podstawy zarządzaniaprzedmiot wspólny
Prawoprzedmiot wspólny
Statystyka opisowaprzedmiot wspólny
Analiza ekonomicznaprzedmiot wspólny
Badania marketingoweprzedmiot wspólny
Bankowośćprzedmiot wspólny
Bezpieczeństwo publiczne i dowodzenieprzedmiot wspólny
Ekologiczne aspekty zarządzaniaprzedmiot wspólny
Ergonomiaprzedmiot wspólny
Ewidencje podatkoweprzedmiot wspólny3 / 1
Gospodarka regionalnaprzedmiot wspólny2 / 1
Informatyka w zarządzaniuprzedmiot wspólny
Konsulting ekonomiczno-środowiskowyprzedmiot wspólny
Logistykaprzedmiot wspólny5 / 1
Marketingprzedmiot wspólny
Marketing w handlu i usługachprzedmiot wspólny2 / 2
Metody ilościowe w zarządzaniuprzedmiot wspólny
Międzynarodowe stosunki gospodarczeprzedmiot wspólny
Ocena ekonomicznej efektywności inwestycji w nieruchomościprzedmiot wspólny5 / 2
Operacje i techniki operacyjneprzedmiot wspólny
Organizacja i technika handlu zagranicznegoprzedmiot wspólny4 / 1
Partnerstwo publiczno-prywatneprzedmiot wspólny3 / 2
Podstawy ekonometriiprzedmiot wspólny
Podstawy gospodarki nieruchomościamiprzedmiot wspólny
Podstawy makroekonomiiprzedmiot wspólny
Polityka gospodarczaprzedmiot wspólny
Polityka społecznaprzedmiot wspólny
Procesy informacyjno-decyzyjne w zarządzaniuprzedmiot wspólny
Przedsiębiorczośćprzedmiot wspólny
Psychologia pracyprzedmiot wspólny
Rachunek kosztówprzedmiot wspólny
Rachunkowość finansowaprzedmiot wspólny
Rozwój obszarów wiejskichprzedmiot wspólny4 / 2
Sprawozdawczość w przedsiębiorstwieprzedmiot wspólny2 / 3
Wizualizacja danych statystycznychprzedmiot wspólny4 / 3
Wykorzystanie metod ilościowych w ocenie kondycji finansowej firmprzedmiot wspólny3 / 3
Zachowania organizacyjneprzedmiot wspólny
Zamówienia publiczne i ochrona danych osobowychprzedmiot wspólny4 / 4
Zarządzanie bazami danychprzedmiot wspólny2 / 4
Zarządzanie i planowanie marketingoweprzedmiot wspólny5 / 3
Zarządzanie jakościąprzedmiot wspólny
Zarządzanie międzynarodoweprzedmiot wspólny5 / 4
Zarządzanie projektamiprzedmiot wspólny
Zarządzanie projektem europejskimprzedmiot wspólny4 / 5
Zarządzanie sektorem publicznymprzedmiot wspólny5 / 5
Zarządzanie strategiczneprzedmiot wspólny2 / 5
Zarządzanie wiedząprzedmiot wspólny3 / 4
Zarządzanie zasobami ludzkimiprzedmiot wspólny
Analiza rynku pracyZarządzanie zasobami ludzkimi
Analiza systemów informacyjnychZarządzanie informacją w przedsiębiorstwie
Bezpieczeństwo informacji w przedsiębiorstwieZarządzanie informacją w przedsiębiorstwie
Controling logistykiLogistyka w przedsiębiorstwie produkcyjnym
ControllingRachunkowość zarządcza
Doskonalenie i rozwój kadrZarządzanie zasobami ludzkimi
Dywersyfikacja produktu w kryzysieZarządzanie w kryzysie
Ekonomiczne problemy kryzysuZarządzanie w kryzysie
Elementy rachunkowości zarządczejRachunkowość zarządcza
Etyka pracyZarządzanie zasobami ludzkimi
Finanse przedsiębiorstwGospodarka regionalna i samorządowa
Gospodarka innowacyjnaGospodarka regionalna i samorządowa
Gospodarka lokalna i komunalnaGospodarka regionalna i samorządowa
Informacja ekonomiczna w przedsiębiorstwieZarządzanie informacją w przedsiębiorstwie
Informacja w obrocie wierzytelnościamiZarządzanie informacją w przedsiębiorstwie
Informacja w strategiach finansowania przedsiębiorstwaZarządzanie informacją w przedsiębiorstwie
Informacja w usługach finansowychZarządzanie informacją w przedsiębiorstwie
Kapitał ludzki w gospodarce regionalnejGospodarka regionalna i samorządowa
Komunikacja społecznaGospodarka regionalna i samorządowa
Koncepcje i metody logistyczne przedsiębiorstwaLogistyka w przedsiębiorstwie produkcyjnym
Kontrola i audyt wewnętrznyRachunkowość zarządcza
Koszty logistykiLogistyka w przedsiębiorstwie produkcyjnym
Logistyka dystrybucji wyrobów gotowychLogistyka w przedsiębiorstwie produkcyjnym
Logistyka w procesach produkcjiLogistyka w przedsiębiorstwie produkcyjnym
Logistyka zaopatrzeniaLogistyka w przedsiębiorstwie produkcyjnym
Metody badania standingu finansowegoRachunkowość zarządcza
Metody ilościowe w logistyceLogistyka w przedsiębiorstwie produkcyjnym
Metody wyceny nieruchomościWycena i zarządzanie nieruchomościami
Modelowanie procesów gospodarczychZarządzanie informacją w przedsiębiorstwie
Narzędzia i metody wyszukiwania informacjiZarządzanie informacją w przedsiębiorstwie
Negocjacje i konfliktZarządzanie zasobami ludzkimi
Organizacja jednostek gospodarczychRachunkowość zarządcza
Organizacja rachunkowościRachunkowość zarządcza
Organizacje non-profit w kryzysieZarządzanie w kryzysie
Planowanie gospodarczeGospodarka regionalna i samorządowa
Podstawy podejmowania decyzji logistycznychLogistyka w przedsiębiorstwie produkcyjnym
Podstawy wiedzy technicznej z budownictwaWycena i zarządzanie nieruchomościami
Podstawy zarządzania informacją w przedsiębiorstwieZarządzanie informacją w przedsiębiorstwie
Polityka strukturalna UEGospodarka regionalna i samorządowa
Prawne uwarunkowania kryzysuZarządzanie w kryzysie
Prawo administracyjneGospodarka regionalna i samorządowa
Prawo budowlaneWycena i zarządzanie nieruchomościami
Prawo finansoweRachunkowość zarządcza
Prawo nieruchomości w zarządzaniuWycena i zarządzanie nieruchomościami
Prawo pracyZarządzanie zasobami ludzkimi
Projektowanie baz danychZarządzanie informacją w przedsiębiorstwie
Przywództwo i motywacjaZarządzanie zasobami ludzkimi
Public relations w kryzysieZarządzanie w kryzysie
Rachunkowo-finansowe aspekty zarządzania nieruchomościamiWycena i zarządzanie nieruchomościami
Rachunkowość skomputeryzowanaRachunkowość zarządcza
Rekrutacja i selekcjaZarządzanie zasobami ludzkimi
Rynek nieruchomości i inwestycjiWycena i zarządzanie nieruchomościami
Ryzyko kredytoweZarządzanie informacją w przedsiębiorstwie
Samorząd terytorialny i administracja publicznaGospodarka regionalna i samorządowa
Sprawozdawczość finansowaRachunkowość zarządcza
Statystyka w biznesieLogistyka w przedsiębiorstwie produkcyjnym
Strategie rozwoju regionówGospodarka regionalna i samorządowa
Systemy informatyczne zarządzaniaZarządzanie informacją w przedsiębiorstwie
Systemy kadrowo-płacoweZarządzanie zasobami ludzkimi
Systemy prognostyczne przedsiębiorstwaLogistyka w przedsiębiorstwie produkcyjnym
Systemy wczesnego ostrzegania w przedsiębiorstwieZarządzanie informacją w przedsiębiorstwie
Wartościowanie i ocena pracyZarządzanie zasobami ludzkimi
Wycena nieruchomości niezurbanizowanychWycena i zarządzanie nieruchomościami
Zarządzanie finansami w warunkach kryzysuZarządzanie w kryzysie
Zarządzanie kryzysem na poziomie krajowymZarządzanie w kryzysie
Zarządzanie kryzysem społecznymZarządzanie w kryzysie
Zarządzanie kryzysoweZarządzanie w kryzysie
Zarządzanie nieruchomościami komercyjnymiWycena i zarządzanie nieruchomościami
Zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymiWycena i zarządzanie nieruchomościami
Zarządzanie wiedzą w organizacjiZarządzanie informacją w przedsiębiorstwie
Zarządzanie łańcuchem dostawLogistyka w przedsiębiorstwie produkcyjnym
Zarządzanie środowiskiemGospodarka regionalna i samorządowa
Źródła informacji o nieruchomościachWycena i zarządzanie nieruchomościami
Podstawy informacji naukowejprzedmiot wspólny
Szkolenie BHPprzedmiot wspólny
Szkolenie biblioteczne-onlineprzedmiot wspólny
Praktyka zawodowaprzedmiot wspólny

Sylabusy - wykaz przedmiotów niewchodzących w skład żadnego bloku obieralnego:

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Bezpieczeństwo i higiena pracyprzedmiot wspólny
Ekonomia społecznaprzedmiot wspólny
Metodologia badań naukowychprzedmiot wspólny
Podstawy ochrony własności intelektualnejprzedmiot wspólny
Seminarium Iprzedmiot wspólny
Seminarium IIprzedmiot wspólny
Seminarium IIIprzedmiot wspólny
Socjologiaprzedmiot wspólny
Technologie informacyjneprzedmiot wspólny
Wybrane zagadnienia kultury - sztuka i historia Szczecinaprzedmiot wspólny
Wychowanie - fizyczneprzedmiot wspólny
Wykonanie pracy dyplomowej i przygotowanie do egzaminu dyplomowegoprzedmiot wspólny
Finanseprzedmiot wspólny
Matematyka Iprzedmiot wspólny
Matematyka IIprzedmiot wspólny
Mikroekonomiaprzedmiot wspólny
Nauki o organizacjiprzedmiot wspólny
Podstawy zarządzaniaprzedmiot wspólny
Prawoprzedmiot wspólny
Statystyka opisowaprzedmiot wspólny
Analiza ekonomicznaprzedmiot wspólny
Badania marketingoweprzedmiot wspólny
Bankowośćprzedmiot wspólny
Bezpieczeństwo publiczne i dowodzenieprzedmiot wspólny
Ekologiczne aspekty zarządzaniaprzedmiot wspólny
Ergonomiaprzedmiot wspólny
Informatyka w zarządzaniuprzedmiot wspólny
Konsulting ekonomiczno-środowiskowyprzedmiot wspólny
Marketingprzedmiot wspólny
Metody ilościowe w zarządzaniuprzedmiot wspólny
Międzynarodowe stosunki gospodarczeprzedmiot wspólny
Operacje i techniki operacyjneprzedmiot wspólny
Podstawy ekonometriiprzedmiot wspólny
Podstawy gospodarki nieruchomościamiprzedmiot wspólny
Podstawy makroekonomiiprzedmiot wspólny
Polityka gospodarczaprzedmiot wspólny
Polityka społecznaprzedmiot wspólny
Procesy informacyjno-decyzyjne w zarządzaniuprzedmiot wspólny
Przedsiębiorczośćprzedmiot wspólny
Psychologia pracyprzedmiot wspólny
Rachunek kosztówprzedmiot wspólny
Rachunkowość finansowaprzedmiot wspólny
Zachowania organizacyjneprzedmiot wspólny
Zarządzanie jakościąprzedmiot wspólny
Zarządzanie projektamiprzedmiot wspólny
Zarządzanie zasobami ludzkimiprzedmiot wspólny
Analiza rynku pracyZarządzanie zasobami ludzkimi
Analiza systemów informacyjnychZarządzanie informacją w przedsiębiorstwie
Bezpieczeństwo informacji w przedsiębiorstwieZarządzanie informacją w przedsiębiorstwie
Controling logistykiLogistyka w przedsiębiorstwie produkcyjnym
ControllingRachunkowość zarządcza
Doskonalenie i rozwój kadrZarządzanie zasobami ludzkimi
Dywersyfikacja produktu w kryzysieZarządzanie w kryzysie
Ekonomiczne problemy kryzysuZarządzanie w kryzysie
Elementy rachunkowości zarządczejRachunkowość zarządcza
Etyka pracyZarządzanie zasobami ludzkimi
Finanse przedsiębiorstwGospodarka regionalna i samorządowa
Gospodarka innowacyjnaGospodarka regionalna i samorządowa
Gospodarka lokalna i komunalnaGospodarka regionalna i samorządowa
Informacja ekonomiczna w przedsiębiorstwieZarządzanie informacją w przedsiębiorstwie
Informacja w obrocie wierzytelnościamiZarządzanie informacją w przedsiębiorstwie
Informacja w strategiach finansowania przedsiębiorstwaZarządzanie informacją w przedsiębiorstwie
Informacja w usługach finansowychZarządzanie informacją w przedsiębiorstwie
Kapitał ludzki w gospodarce regionalnejGospodarka regionalna i samorządowa
Komunikacja społecznaGospodarka regionalna i samorządowa
Koncepcje i metody logistyczne przedsiębiorstwaLogistyka w przedsiębiorstwie produkcyjnym
Kontrola i audyt wewnętrznyRachunkowość zarządcza
Koszty logistykiLogistyka w przedsiębiorstwie produkcyjnym
Logistyka dystrybucji wyrobów gotowychLogistyka w przedsiębiorstwie produkcyjnym
Logistyka w procesach produkcjiLogistyka w przedsiębiorstwie produkcyjnym
Logistyka zaopatrzeniaLogistyka w przedsiębiorstwie produkcyjnym
Metody badania standingu finansowegoRachunkowość zarządcza
Metody ilościowe w logistyceLogistyka w przedsiębiorstwie produkcyjnym
Metody wyceny nieruchomościWycena i zarządzanie nieruchomościami
Modelowanie procesów gospodarczychZarządzanie informacją w przedsiębiorstwie
Narzędzia i metody wyszukiwania informacjiZarządzanie informacją w przedsiębiorstwie
Negocjacje i konfliktZarządzanie zasobami ludzkimi
Organizacja jednostek gospodarczychRachunkowość zarządcza
Organizacja rachunkowościRachunkowość zarządcza
Organizacje non-profit w kryzysieZarządzanie w kryzysie
Planowanie gospodarczeGospodarka regionalna i samorządowa
Podstawy podejmowania decyzji logistycznychLogistyka w przedsiębiorstwie produkcyjnym
Podstawy wiedzy technicznej z budownictwaWycena i zarządzanie nieruchomościami
Podstawy zarządzania informacją w przedsiębiorstwieZarządzanie informacją w przedsiębiorstwie
Polityka strukturalna UEGospodarka regionalna i samorządowa
Prawne uwarunkowania kryzysuZarządzanie w kryzysie
Prawo administracyjneGospodarka regionalna i samorządowa
Prawo budowlaneWycena i zarządzanie nieruchomościami
Prawo finansoweRachunkowość zarządcza
Prawo nieruchomości w zarządzaniuWycena i zarządzanie nieruchomościami
Prawo pracyZarządzanie zasobami ludzkimi
Projektowanie baz danychZarządzanie informacją w przedsiębiorstwie
Przywództwo i motywacjaZarządzanie zasobami ludzkimi
Public relations w kryzysieZarządzanie w kryzysie
Rachunkowo-finansowe aspekty zarządzania nieruchomościamiWycena i zarządzanie nieruchomościami
Rachunkowość skomputeryzowanaRachunkowość zarządcza
Rekrutacja i selekcjaZarządzanie zasobami ludzkimi
Rynek nieruchomości i inwestycjiWycena i zarządzanie nieruchomościami
Ryzyko kredytoweZarządzanie informacją w przedsiębiorstwie
Samorząd terytorialny i administracja publicznaGospodarka regionalna i samorządowa
Sprawozdawczość finansowaRachunkowość zarządcza
Statystyka w biznesieLogistyka w przedsiębiorstwie produkcyjnym
Strategie rozwoju regionówGospodarka regionalna i samorządowa
Systemy informatyczne zarządzaniaZarządzanie informacją w przedsiębiorstwie
Systemy kadrowo-płacoweZarządzanie zasobami ludzkimi
Systemy prognostyczne przedsiębiorstwaLogistyka w przedsiębiorstwie produkcyjnym
Systemy wczesnego ostrzegania w przedsiębiorstwieZarządzanie informacją w przedsiębiorstwie
Wartościowanie i ocena pracyZarządzanie zasobami ludzkimi
Wycena nieruchomości niezurbanizowanychWycena i zarządzanie nieruchomościami
Zarządzanie finansami w warunkach kryzysuZarządzanie w kryzysie
Zarządzanie kryzysem na poziomie krajowymZarządzanie w kryzysie
Zarządzanie kryzysem społecznymZarządzanie w kryzysie
Zarządzanie kryzysoweZarządzanie w kryzysie
Zarządzanie nieruchomościami komercyjnymiWycena i zarządzanie nieruchomościami
Zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymiWycena i zarządzanie nieruchomościami
Zarządzanie wiedzą w organizacjiZarządzanie informacją w przedsiębiorstwie
Zarządzanie łańcuchem dostawLogistyka w przedsiębiorstwie produkcyjnym
Zarządzanie środowiskiemGospodarka regionalna i samorządowa
Źródła informacji o nieruchomościachWycena i zarządzanie nieruchomościami
Podstawy informacji naukowejprzedmiot wspólny
Szkolenie BHPprzedmiot wspólny
Szkolenie biblioteczne-onlineprzedmiot wspólny
Praktyka zawodowaprzedmiot wspólny

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 1

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Język obcy (angielski)przedmiot wspólny1 / 1
Język obcy (niemiecki)przedmiot wspólny1 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 3

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Ewidencje podatkoweprzedmiot wspólny3 / 1
Partnerstwo publiczno-prywatneprzedmiot wspólny3 / 2
Wykorzystanie metod ilościowych w ocenie kondycji finansowej firmprzedmiot wspólny3 / 3
Zarządzanie wiedząprzedmiot wspólny3 / 4

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 2

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Gospodarka regionalnaprzedmiot wspólny2 / 1
Marketing w handlu i usługachprzedmiot wspólny2 / 2
Sprawozdawczość w przedsiębiorstwieprzedmiot wspólny2 / 3
Zarządzanie bazami danychprzedmiot wspólny2 / 4
Zarządzanie strategiczneprzedmiot wspólny2 / 5

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 5

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Logistykaprzedmiot wspólny5 / 1
Ocena ekonomicznej efektywności inwestycji w nieruchomościprzedmiot wspólny5 / 2
Zarządzanie i planowanie marketingoweprzedmiot wspólny5 / 3
Zarządzanie międzynarodoweprzedmiot wspólny5 / 4
Zarządzanie sektorem publicznymprzedmiot wspólny5 / 5

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 4

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Organizacja i technika handlu zagranicznegoprzedmiot wspólny4 / 1
Rozwój obszarów wiejskichprzedmiot wspólny4 / 2
Wizualizacja danych statystycznychprzedmiot wspólny4 / 3
Zamówienia publiczne i ochrona danych osobowychprzedmiot wspólny4 / 4
Zarządzanie projektem europejskimprzedmiot wspólny4 / 5