Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Techniki Morskiej i Transportu - Transport (S1)

Sylabusy - pełny wykaz przedmiotów:

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
BHP i metodyka pracy umysłowejprzedmiot wspólny
Etykaprzedmiot wspólny1 / 1
Język angielski 1przedmiot wspólny2 / 1
Język angielski 2przedmiot wspólny3 / 1
Język angielski 3przedmiot wspólny4 / 1
Język niemiecki 1przedmiot wspólny2 / 2
Język niemiecki 2przedmiot wspólny3 / 2
Język niemiecki 3przedmiot wspólny4 / 2
Ochrona własności intelektualnejprzedmiot wspólny
Podstawy informacji naukowejprzedmiot wspólny
Socjologiaprzedmiot wspólny1 / 2
Szkolenie biblioteczneprzedmiot wspólny
Technologia informacyjnaprzedmiot wspólny
Wychowanie fizyczne 1przedmiot wspólny
Wychowanie fizyczne 2przedmiot wspólny
Badania operacyjneprzedmiot wspólny
Ekonomia, zarządzanie i elementy prawaprzedmiot wspólny
Fizykaprzedmiot wspólny
Historia transportuprzedmiot wspólny
Informatyka 1przedmiot wspólny
Inteligentne systemy transportoweprzedmiot wspólny
Matematyka 1przedmiot wspólny
Matematyka 2przedmiot wspólny
Mechanika i wytrzymałość materiałówprzedmiot wspólny
Nauka o materiałachprzedmiot wspólny
Podstawy prawa w transporcieprzedmiot wspólny
Współczesne technologie w transporcieprzedmiot wspólny
Bazy budowy i remontów środków transportowychprzedmiot wspólny10 / 1
Bezpieczeństwo w transporcieprzedmiot wspólny
Ekonomika transportuprzedmiot wspólny
Elektrotechnika i elektronikaprzedmiot wspólny
Elementy teorii ruchu środków transportowychprzedmiot wspólny12 / 1
Infrastruktura transportu naziemnego i powietrznegoprzedmiot wspólny
Infrastruktura transportu wodnegoprzedmiot wspólny
Inżynieria ruchuprzedmiot wspólny
Klimatyzacja w transporcie powierzchniowymprzedmiot wspólny7 / 1
Logistykaprzedmiot wspólny
Maszyny cieplneprzedmiot wspólny5 / 1
Metrologiaprzedmiot wspólny
Niezawodność i bezpieczeństwo systemówprzedmiot wspólny8 / 1
Ochrona środowiska 1przedmiot wspólny
Organizacja i zarządzanie w transporcieprzedmiot wspólny
Podstawy analizy systemowejprzedmiot wspólny6 / 1
Podstawy automatykiprzedmiot wspólny
Podstawy drgańprzedmiot wspólny11 / 1
Podstawy eksploatacji technicznejprzedmiot wspólny
Podstawy klimatyzacji i wentylacji w transporcieprzedmiot wspólny7 / 2
Podstawy konstrukcji maszyn 1przedmiot wspólny
Podstawy konstrukcji maszyn 2przedmiot wspólny
Podstawy oceny ryzyka obiektów technicznychprzedmiot wspólny8 / 2
Podstawy spedycjiprzedmiot wspólny
Podstawy technik transportowychprzedmiot wspólny
Podstawy teorii systemówprzedmiot wspólny6 / 2
Rysunek techniczny 1przedmiot wspólny
Rysunek techniczny 2przedmiot wspólny
Silniki pojazdów transportowychprzedmiot wspólny5 / 2
Systemy energetyczne w transporcieprzedmiot wspólny9 / 1
Systemy energetyczne wodnych środków transportuprzedmiot wspólny9 / 2
Systemy napędowe środków transportuprzedmiot wspólny12 / 2
Systemy transportoweprzedmiot wspólny
Technologia budowy i remontów w transporcieprzedmiot wspólny10 / 2
Termodynamikaprzedmiot wspólny
Zagrożenia w transporcieprzedmiot wspólny11 / 2
Ładunkoznawstwo i techniki składowaniaprzedmiot wspólny
Środki transportu naziemnego i powietrznegoprzedmiot wspólny
Środki transportu wodnegoprzedmiot wspólny
Badanie i prognozowanie ruchu drogowegoInżynieria ruchu w transporcie
Bezpieczeństwo techniczne infrastruktury w transporcieInżynieria ruchu w transporcie
Eksploatacja infrastruktury i środków transportu drogowegoInżynieria ruchu w transporcie
Eksploatacja infrastruktury transportu lądowegoZintegrowany transport wodny i lądowy
Eksploatacja infrastruktury transportu wodnegoZintegrowany transport wodny i lądowy
Eksploatacja portów i centrów logistycznychZintegrowany transport wodny i lądowy
Eksploatacja systemów transportowychZintegrowany transport wodny i lądowy
Eksploatacja urządzeń chłodniczychTransport chłodniczy i paliw
Eksploatacja środków transportu lądowegoZintegrowany transport wodny i lądowy
Eksploatacja środków transportu wodnegoZintegrowany transport wodny i lądowy
Ergonomia w ruchu drogowymInżynieria ruchu w transporcie
Inżynieria ochrony środowiska w transporcieZintegrowany transport wodny i lądowy
Inżynieria ruchu lądowegoZintegrowany transport wodny i lądowy
Inżynieria ruchu wodnegoZintegrowany transport wodny i lądowy
Inżynieria zabezpieczeń przeciwpożarowychTransport chłodniczy i paliw
Klimatyzacja i wentylacja w transporcieTransport chłodniczy i paliw
Magazynowanie paliwTransport chłodniczy i paliw
Modelowanie i optymalizacja ruchuInżynieria ruchu w transporcie
Napęd elektrycznyTransport portowy i przemysłowy
Napęd hydrostatyczny i pneumatycznyTransport portowy i przemysłowy
Nowoczesne metody wytwarzania zimnaTransport chłodniczy i paliw
Podstawy chłodnictwaTransport chłodniczy i paliw
Praca dyplomowa (inżynierska)Transport chłodniczy i paliw
Praca dyplomowa (inżynierska)Inżynieria ruchu w transporcie
Praca dyplomowa (inżynierska)Zintegrowany transport wodny i lądowy
Praca dyplomowa (inżynierska)Transport portowy i przemysłowy
Praca przejściowaInżynieria ruchu w transporcie
Praca przejściowaTransport chłodniczy i paliw
Praca przejściowaTransport portowy i przemysłowy
Praca przejściowaZintegrowany transport wodny i lądowy
Prawo i bezpieczeństwo ruchu drogowegoInżynieria ruchu w transporcie
PrzechowalnictwoTransport chłodniczy i paliw
Przewozy drogowe i śródlądoweInżynieria ruchu w transporcie
Ruch drogowy a środowiskoInżynieria ruchu w transporcie
Seminarium dyplomoweInżynieria ruchu w transporcie
Seminarium dyplomoweTransport chłodniczy i paliw
Seminarium dyplomoweZintegrowany transport wodny i lądowy
Seminarium dyplomoweTransport portowy i przemysłowy
Sterowanie procesami transportuTransport portowy i przemysłowy
Systemy sterowania w ruchu drogowymInżynieria ruchu w transporcie
Systemy sterowania w ruchu śródlądowymInżynieria ruchu w transporcie
Systemy transportu wewnętrznegoTransport portowy i przemysłowy
Techniki menedżerskie w transporcieZintegrowany transport wodny i lądowy
Techniki zabezpieczeń w transporcieZintegrowany transport wodny i lądowy
Technologia budowy infrastruktury drogowejInżynieria ruchu w transporcie
Transport chłodniczyTransport portowy i przemysłowy
Transport chłodniczy i kriogenicznyTransport chłodniczy i paliw
Transport na obiektach oceanotechnicznychTransport portowy i przemysłowy
Transport paliw ciekłych i gazowychTransport chłodniczy i paliw
Transport paliw stałychTransport chłodniczy i paliw
Transport ładunków ciekłych i gazowychTransport portowy i przemysłowy
Transport ładunków niebezpiecznychTransport chłodniczy i paliw
Transport ładunków specjalnychTransport portowy i przemysłowy
Transport ładunków stałych 1Transport portowy i przemysłowy
Transport ładunków stałych 2Transport portowy i przemysłowy
Ubezpieczenia w transporcieTransport portowy i przemysłowy
Zarządzanie konkurencyjnością firm transportowychZintegrowany transport wodny i lądowy
Ładunki niebezpieczne i wielkogabarytoweInżynieria ruchu w transporcie
Praktyka zawodowa 1przedmiot wspólny
Praktyka zawodowa 2przedmiot wspólny

Sylabusy - wykaz przedmiotów wspólnych dla specjalności:

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
BHP i metodyka pracy umysłowejprzedmiot wspólny
Etykaprzedmiot wspólny1 / 1
Język angielski 1przedmiot wspólny2 / 1
Język angielski 2przedmiot wspólny3 / 1
Język angielski 3przedmiot wspólny4 / 1
Język niemiecki 1przedmiot wspólny2 / 2
Język niemiecki 2przedmiot wspólny3 / 2
Język niemiecki 3przedmiot wspólny4 / 2
Ochrona własności intelektualnejprzedmiot wspólny
Podstawy informacji naukowejprzedmiot wspólny
Socjologiaprzedmiot wspólny1 / 2
Szkolenie biblioteczneprzedmiot wspólny
Technologia informacyjnaprzedmiot wspólny
Wychowanie fizyczne 1przedmiot wspólny
Wychowanie fizyczne 2przedmiot wspólny
Badania operacyjneprzedmiot wspólny
Ekonomia, zarządzanie i elementy prawaprzedmiot wspólny
Fizykaprzedmiot wspólny
Historia transportuprzedmiot wspólny
Informatyka 1przedmiot wspólny
Inteligentne systemy transportoweprzedmiot wspólny
Matematyka 1przedmiot wspólny
Matematyka 2przedmiot wspólny
Mechanika i wytrzymałość materiałówprzedmiot wspólny
Nauka o materiałachprzedmiot wspólny
Podstawy prawa w transporcieprzedmiot wspólny
Współczesne technologie w transporcieprzedmiot wspólny
Bazy budowy i remontów środków transportowychprzedmiot wspólny10 / 1
Bezpieczeństwo w transporcieprzedmiot wspólny
Ekonomika transportuprzedmiot wspólny
Elektrotechnika i elektronikaprzedmiot wspólny
Elementy teorii ruchu środków transportowychprzedmiot wspólny12 / 1
Infrastruktura transportu naziemnego i powietrznegoprzedmiot wspólny
Infrastruktura transportu wodnegoprzedmiot wspólny
Inżynieria ruchuprzedmiot wspólny
Klimatyzacja w transporcie powierzchniowymprzedmiot wspólny7 / 1
Logistykaprzedmiot wspólny
Maszyny cieplneprzedmiot wspólny5 / 1
Metrologiaprzedmiot wspólny
Niezawodność i bezpieczeństwo systemówprzedmiot wspólny8 / 1
Ochrona środowiska 1przedmiot wspólny
Organizacja i zarządzanie w transporcieprzedmiot wspólny
Podstawy analizy systemowejprzedmiot wspólny6 / 1
Podstawy automatykiprzedmiot wspólny
Podstawy drgańprzedmiot wspólny11 / 1
Podstawy eksploatacji technicznejprzedmiot wspólny
Podstawy klimatyzacji i wentylacji w transporcieprzedmiot wspólny7 / 2
Podstawy konstrukcji maszyn 1przedmiot wspólny
Podstawy konstrukcji maszyn 2przedmiot wspólny
Podstawy oceny ryzyka obiektów technicznychprzedmiot wspólny8 / 2
Podstawy spedycjiprzedmiot wspólny
Podstawy technik transportowychprzedmiot wspólny
Podstawy teorii systemówprzedmiot wspólny6 / 2
Rysunek techniczny 1przedmiot wspólny
Rysunek techniczny 2przedmiot wspólny
Silniki pojazdów transportowychprzedmiot wspólny5 / 2
Systemy energetyczne w transporcieprzedmiot wspólny9 / 1
Systemy energetyczne wodnych środków transportuprzedmiot wspólny9 / 2
Systemy napędowe środków transportuprzedmiot wspólny12 / 2
Systemy transportoweprzedmiot wspólny
Technologia budowy i remontów w transporcieprzedmiot wspólny10 / 2
Termodynamikaprzedmiot wspólny
Zagrożenia w transporcieprzedmiot wspólny11 / 2
Ładunkoznawstwo i techniki składowaniaprzedmiot wspólny
Środki transportu naziemnego i powietrznegoprzedmiot wspólny
Środki transportu wodnegoprzedmiot wspólny
Praktyka zawodowa 1przedmiot wspólny
Praktyka zawodowa 2przedmiot wspólny

Sylabus - wykaz przedmiotów dla specjalności Inżynieria ruchu w transporcie

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Badanie i prognozowanie ruchu drogowegoInżynieria ruchu w transporcie
Bezpieczeństwo techniczne infrastruktury w transporcieInżynieria ruchu w transporcie
Eksploatacja infrastruktury i środków transportu drogowegoInżynieria ruchu w transporcie
Ergonomia w ruchu drogowymInżynieria ruchu w transporcie
Modelowanie i optymalizacja ruchuInżynieria ruchu w transporcie
Praca dyplomowa (inżynierska)Inżynieria ruchu w transporcie
Praca przejściowaInżynieria ruchu w transporcie
Prawo i bezpieczeństwo ruchu drogowegoInżynieria ruchu w transporcie
Przewozy drogowe i śródlądoweInżynieria ruchu w transporcie
Ruch drogowy a środowiskoInżynieria ruchu w transporcie
Seminarium dyplomoweInżynieria ruchu w transporcie
Systemy sterowania w ruchu drogowymInżynieria ruchu w transporcie
Systemy sterowania w ruchu śródlądowymInżynieria ruchu w transporcie
Technologia budowy infrastruktury drogowejInżynieria ruchu w transporcie
Ładunki niebezpieczne i wielkogabarytoweInżynieria ruchu w transporcie

Sylabus - wykaz przedmiotów dla specjalności Zintegrowany transport wodny i lądowy

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Eksploatacja infrastruktury transportu lądowegoZintegrowany transport wodny i lądowy
Eksploatacja infrastruktury transportu wodnegoZintegrowany transport wodny i lądowy
Eksploatacja portów i centrów logistycznychZintegrowany transport wodny i lądowy
Eksploatacja systemów transportowychZintegrowany transport wodny i lądowy
Eksploatacja środków transportu lądowegoZintegrowany transport wodny i lądowy
Eksploatacja środków transportu wodnegoZintegrowany transport wodny i lądowy
Inżynieria ochrony środowiska w transporcieZintegrowany transport wodny i lądowy
Inżynieria ruchu lądowegoZintegrowany transport wodny i lądowy
Inżynieria ruchu wodnegoZintegrowany transport wodny i lądowy
Praca dyplomowa (inżynierska)Zintegrowany transport wodny i lądowy
Praca przejściowaZintegrowany transport wodny i lądowy
Seminarium dyplomoweZintegrowany transport wodny i lądowy
Techniki menedżerskie w transporcieZintegrowany transport wodny i lądowy
Techniki zabezpieczeń w transporcieZintegrowany transport wodny i lądowy
Zarządzanie konkurencyjnością firm transportowychZintegrowany transport wodny i lądowy

Sylabus - wykaz przedmiotów dla specjalności Transport chłodniczy i paliw

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Eksploatacja urządzeń chłodniczychTransport chłodniczy i paliw
Inżynieria zabezpieczeń przeciwpożarowychTransport chłodniczy i paliw
Klimatyzacja i wentylacja w transporcieTransport chłodniczy i paliw
Magazynowanie paliwTransport chłodniczy i paliw
Nowoczesne metody wytwarzania zimnaTransport chłodniczy i paliw
Podstawy chłodnictwaTransport chłodniczy i paliw
Praca dyplomowa (inżynierska)Transport chłodniczy i paliw
Praca przejściowaTransport chłodniczy i paliw
PrzechowalnictwoTransport chłodniczy i paliw
Seminarium dyplomoweTransport chłodniczy i paliw
Transport chłodniczy i kriogenicznyTransport chłodniczy i paliw
Transport paliw ciekłych i gazowychTransport chłodniczy i paliw
Transport paliw stałychTransport chłodniczy i paliw
Transport ładunków niebezpiecznychTransport chłodniczy i paliw

Sylabus - wykaz przedmiotów dla specjalności Transport portowy i przemysłowy

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Napęd elektrycznyTransport portowy i przemysłowy
Napęd hydrostatyczny i pneumatycznyTransport portowy i przemysłowy
Praca dyplomowa (inżynierska)Transport portowy i przemysłowy
Praca przejściowaTransport portowy i przemysłowy
Seminarium dyplomoweTransport portowy i przemysłowy
Sterowanie procesami transportuTransport portowy i przemysłowy
Systemy transportu wewnętrznegoTransport portowy i przemysłowy
Transport chłodniczyTransport portowy i przemysłowy
Transport na obiektach oceanotechnicznychTransport portowy i przemysłowy
Transport ładunków ciekłych i gazowychTransport portowy i przemysłowy
Transport ładunków specjalnychTransport portowy i przemysłowy
Transport ładunków stałych 1Transport portowy i przemysłowy
Transport ładunków stałych 2Transport portowy i przemysłowy
Ubezpieczenia w transporcieTransport portowy i przemysłowy

Sylabusy - wykaz przedmiotów niewchodzących w skład żadnego modułu:

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
BHP i metodyka pracy umysłowejprzedmiot wspólny
Etykaprzedmiot wspólny1 / 1
Język angielski 1przedmiot wspólny2 / 1
Język angielski 2przedmiot wspólny3 / 1
Język angielski 3przedmiot wspólny4 / 1
Język niemiecki 1przedmiot wspólny2 / 2
Język niemiecki 2przedmiot wspólny3 / 2
Język niemiecki 3przedmiot wspólny4 / 2
Ochrona własności intelektualnejprzedmiot wspólny
Podstawy informacji naukowejprzedmiot wspólny
Socjologiaprzedmiot wspólny1 / 2
Szkolenie biblioteczneprzedmiot wspólny
Technologia informacyjnaprzedmiot wspólny
Wychowanie fizyczne 1przedmiot wspólny
Wychowanie fizyczne 2przedmiot wspólny
Badania operacyjneprzedmiot wspólny
Ekonomia, zarządzanie i elementy prawaprzedmiot wspólny
Fizykaprzedmiot wspólny
Historia transportuprzedmiot wspólny
Informatyka 1przedmiot wspólny
Inteligentne systemy transportoweprzedmiot wspólny
Matematyka 1przedmiot wspólny
Matematyka 2przedmiot wspólny
Mechanika i wytrzymałość materiałówprzedmiot wspólny
Nauka o materiałachprzedmiot wspólny
Podstawy prawa w transporcieprzedmiot wspólny
Współczesne technologie w transporcieprzedmiot wspólny
Bazy budowy i remontów środków transportowychprzedmiot wspólny10 / 1
Bezpieczeństwo w transporcieprzedmiot wspólny
Ekonomika transportuprzedmiot wspólny
Elektrotechnika i elektronikaprzedmiot wspólny
Elementy teorii ruchu środków transportowychprzedmiot wspólny12 / 1
Infrastruktura transportu naziemnego i powietrznegoprzedmiot wspólny
Infrastruktura transportu wodnegoprzedmiot wspólny
Inżynieria ruchuprzedmiot wspólny
Klimatyzacja w transporcie powierzchniowymprzedmiot wspólny7 / 1
Logistykaprzedmiot wspólny
Maszyny cieplneprzedmiot wspólny5 / 1
Metrologiaprzedmiot wspólny
Niezawodność i bezpieczeństwo systemówprzedmiot wspólny8 / 1
Ochrona środowiska 1przedmiot wspólny
Organizacja i zarządzanie w transporcieprzedmiot wspólny
Podstawy analizy systemowejprzedmiot wspólny6 / 1
Podstawy automatykiprzedmiot wspólny
Podstawy drgańprzedmiot wspólny11 / 1
Podstawy eksploatacji technicznejprzedmiot wspólny
Podstawy klimatyzacji i wentylacji w transporcieprzedmiot wspólny7 / 2
Podstawy konstrukcji maszyn 1przedmiot wspólny
Podstawy konstrukcji maszyn 2przedmiot wspólny
Podstawy oceny ryzyka obiektów technicznychprzedmiot wspólny8 / 2
Podstawy spedycjiprzedmiot wspólny
Podstawy technik transportowychprzedmiot wspólny
Podstawy teorii systemówprzedmiot wspólny6 / 2
Rysunek techniczny 1przedmiot wspólny
Rysunek techniczny 2przedmiot wspólny
Silniki pojazdów transportowychprzedmiot wspólny5 / 2
Systemy energetyczne w transporcieprzedmiot wspólny9 / 1
Systemy energetyczne wodnych środków transportuprzedmiot wspólny9 / 2
Systemy napędowe środków transportuprzedmiot wspólny12 / 2
Systemy transportoweprzedmiot wspólny
Technologia budowy i remontów w transporcieprzedmiot wspólny10 / 2
Termodynamikaprzedmiot wspólny
Zagrożenia w transporcieprzedmiot wspólny11 / 2
Ładunkoznawstwo i techniki składowaniaprzedmiot wspólny
Środki transportu naziemnego i powietrznegoprzedmiot wspólny
Środki transportu wodnegoprzedmiot wspólny
Badanie i prognozowanie ruchu drogowegoInżynieria ruchu w transporcie
Bezpieczeństwo techniczne infrastruktury w transporcieInżynieria ruchu w transporcie
Eksploatacja infrastruktury i środków transportu drogowegoInżynieria ruchu w transporcie
Eksploatacja infrastruktury transportu lądowegoZintegrowany transport wodny i lądowy
Eksploatacja infrastruktury transportu wodnegoZintegrowany transport wodny i lądowy
Eksploatacja portów i centrów logistycznychZintegrowany transport wodny i lądowy
Eksploatacja systemów transportowychZintegrowany transport wodny i lądowy
Eksploatacja urządzeń chłodniczychTransport chłodniczy i paliw
Eksploatacja środków transportu lądowegoZintegrowany transport wodny i lądowy
Eksploatacja środków transportu wodnegoZintegrowany transport wodny i lądowy
Ergonomia w ruchu drogowymInżynieria ruchu w transporcie
Inżynieria ochrony środowiska w transporcieZintegrowany transport wodny i lądowy
Inżynieria ruchu lądowegoZintegrowany transport wodny i lądowy
Inżynieria ruchu wodnegoZintegrowany transport wodny i lądowy
Inżynieria zabezpieczeń przeciwpożarowychTransport chłodniczy i paliw
Klimatyzacja i wentylacja w transporcieTransport chłodniczy i paliw
Magazynowanie paliwTransport chłodniczy i paliw
Modelowanie i optymalizacja ruchuInżynieria ruchu w transporcie
Napęd elektrycznyTransport portowy i przemysłowy
Napęd hydrostatyczny i pneumatycznyTransport portowy i przemysłowy
Nowoczesne metody wytwarzania zimnaTransport chłodniczy i paliw
Podstawy chłodnictwaTransport chłodniczy i paliw
Praca dyplomowa (inżynierska)Transport chłodniczy i paliw
Praca dyplomowa (inżynierska)Inżynieria ruchu w transporcie
Praca dyplomowa (inżynierska)Zintegrowany transport wodny i lądowy
Praca dyplomowa (inżynierska)Transport portowy i przemysłowy
Praca przejściowaInżynieria ruchu w transporcie
Praca przejściowaTransport chłodniczy i paliw
Praca przejściowaTransport portowy i przemysłowy
Praca przejściowaZintegrowany transport wodny i lądowy
Prawo i bezpieczeństwo ruchu drogowegoInżynieria ruchu w transporcie
PrzechowalnictwoTransport chłodniczy i paliw
Przewozy drogowe i śródlądoweInżynieria ruchu w transporcie
Ruch drogowy a środowiskoInżynieria ruchu w transporcie
Seminarium dyplomoweInżynieria ruchu w transporcie
Seminarium dyplomoweTransport chłodniczy i paliw
Seminarium dyplomoweZintegrowany transport wodny i lądowy
Seminarium dyplomoweTransport portowy i przemysłowy
Sterowanie procesami transportuTransport portowy i przemysłowy
Systemy sterowania w ruchu drogowymInżynieria ruchu w transporcie
Systemy sterowania w ruchu śródlądowymInżynieria ruchu w transporcie
Systemy transportu wewnętrznegoTransport portowy i przemysłowy
Techniki menedżerskie w transporcieZintegrowany transport wodny i lądowy
Techniki zabezpieczeń w transporcieZintegrowany transport wodny i lądowy
Technologia budowy infrastruktury drogowejInżynieria ruchu w transporcie
Transport chłodniczyTransport portowy i przemysłowy
Transport chłodniczy i kriogenicznyTransport chłodniczy i paliw
Transport na obiektach oceanotechnicznychTransport portowy i przemysłowy
Transport paliw ciekłych i gazowychTransport chłodniczy i paliw
Transport paliw stałychTransport chłodniczy i paliw
Transport ładunków ciekłych i gazowychTransport portowy i przemysłowy
Transport ładunków niebezpiecznychTransport chłodniczy i paliw
Transport ładunków specjalnychTransport portowy i przemysłowy
Transport ładunków stałych 1Transport portowy i przemysłowy
Transport ładunków stałych 2Transport portowy i przemysłowy
Ubezpieczenia w transporcieTransport portowy i przemysłowy
Zarządzanie konkurencyjnością firm transportowychZintegrowany transport wodny i lądowy
Ładunki niebezpieczne i wielkogabarytoweInżynieria ruchu w transporcie
Praktyka zawodowa 1przedmiot wspólny
Praktyka zawodowa 2przedmiot wspólny

Sylabusy - wykaz przedmiotów niewchodzących w skład żadnego bloku obieralnego:

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
BHP i metodyka pracy umysłowejprzedmiot wspólny
Ochrona własności intelektualnejprzedmiot wspólny
Podstawy informacji naukowejprzedmiot wspólny
Szkolenie biblioteczneprzedmiot wspólny
Technologia informacyjnaprzedmiot wspólny
Wychowanie fizyczne 1przedmiot wspólny
Wychowanie fizyczne 2przedmiot wspólny
Badania operacyjneprzedmiot wspólny
Ekonomia, zarządzanie i elementy prawaprzedmiot wspólny
Fizykaprzedmiot wspólny
Historia transportuprzedmiot wspólny
Informatyka 1przedmiot wspólny
Inteligentne systemy transportoweprzedmiot wspólny
Matematyka 1przedmiot wspólny
Matematyka 2przedmiot wspólny
Mechanika i wytrzymałość materiałówprzedmiot wspólny
Nauka o materiałachprzedmiot wspólny
Podstawy prawa w transporcieprzedmiot wspólny
Współczesne technologie w transporcieprzedmiot wspólny
Bezpieczeństwo w transporcieprzedmiot wspólny
Ekonomika transportuprzedmiot wspólny
Elektrotechnika i elektronikaprzedmiot wspólny
Infrastruktura transportu naziemnego i powietrznegoprzedmiot wspólny
Infrastruktura transportu wodnegoprzedmiot wspólny
Inżynieria ruchuprzedmiot wspólny
Logistykaprzedmiot wspólny
Metrologiaprzedmiot wspólny
Ochrona środowiska 1przedmiot wspólny
Organizacja i zarządzanie w transporcieprzedmiot wspólny
Podstawy automatykiprzedmiot wspólny
Podstawy eksploatacji technicznejprzedmiot wspólny
Podstawy konstrukcji maszyn 1przedmiot wspólny
Podstawy konstrukcji maszyn 2przedmiot wspólny
Podstawy spedycjiprzedmiot wspólny
Podstawy technik transportowychprzedmiot wspólny
Rysunek techniczny 1przedmiot wspólny
Rysunek techniczny 2przedmiot wspólny
Systemy transportoweprzedmiot wspólny
Termodynamikaprzedmiot wspólny
Ładunkoznawstwo i techniki składowaniaprzedmiot wspólny
Środki transportu naziemnego i powietrznegoprzedmiot wspólny
Środki transportu wodnegoprzedmiot wspólny
Badanie i prognozowanie ruchu drogowegoInżynieria ruchu w transporcie
Bezpieczeństwo techniczne infrastruktury w transporcieInżynieria ruchu w transporcie
Eksploatacja infrastruktury i środków transportu drogowegoInżynieria ruchu w transporcie
Eksploatacja infrastruktury transportu lądowegoZintegrowany transport wodny i lądowy
Eksploatacja infrastruktury transportu wodnegoZintegrowany transport wodny i lądowy
Eksploatacja portów i centrów logistycznychZintegrowany transport wodny i lądowy
Eksploatacja systemów transportowychZintegrowany transport wodny i lądowy
Eksploatacja urządzeń chłodniczychTransport chłodniczy i paliw
Eksploatacja środków transportu lądowegoZintegrowany transport wodny i lądowy
Eksploatacja środków transportu wodnegoZintegrowany transport wodny i lądowy
Ergonomia w ruchu drogowymInżynieria ruchu w transporcie
Inżynieria ochrony środowiska w transporcieZintegrowany transport wodny i lądowy
Inżynieria ruchu lądowegoZintegrowany transport wodny i lądowy
Inżynieria ruchu wodnegoZintegrowany transport wodny i lądowy
Inżynieria zabezpieczeń przeciwpożarowychTransport chłodniczy i paliw
Klimatyzacja i wentylacja w transporcieTransport chłodniczy i paliw
Magazynowanie paliwTransport chłodniczy i paliw
Modelowanie i optymalizacja ruchuInżynieria ruchu w transporcie
Napęd elektrycznyTransport portowy i przemysłowy
Napęd hydrostatyczny i pneumatycznyTransport portowy i przemysłowy
Nowoczesne metody wytwarzania zimnaTransport chłodniczy i paliw
Podstawy chłodnictwaTransport chłodniczy i paliw
Praca dyplomowa (inżynierska)Transport chłodniczy i paliw
Praca dyplomowa (inżynierska)Inżynieria ruchu w transporcie
Praca dyplomowa (inżynierska)Zintegrowany transport wodny i lądowy
Praca dyplomowa (inżynierska)Transport portowy i przemysłowy
Praca przejściowaInżynieria ruchu w transporcie
Praca przejściowaTransport chłodniczy i paliw
Praca przejściowaTransport portowy i przemysłowy
Praca przejściowaZintegrowany transport wodny i lądowy
Prawo i bezpieczeństwo ruchu drogowegoInżynieria ruchu w transporcie
PrzechowalnictwoTransport chłodniczy i paliw
Przewozy drogowe i śródlądoweInżynieria ruchu w transporcie
Ruch drogowy a środowiskoInżynieria ruchu w transporcie
Seminarium dyplomoweInżynieria ruchu w transporcie
Seminarium dyplomoweTransport chłodniczy i paliw
Seminarium dyplomoweZintegrowany transport wodny i lądowy
Seminarium dyplomoweTransport portowy i przemysłowy
Sterowanie procesami transportuTransport portowy i przemysłowy
Systemy sterowania w ruchu drogowymInżynieria ruchu w transporcie
Systemy sterowania w ruchu śródlądowymInżynieria ruchu w transporcie
Systemy transportu wewnętrznegoTransport portowy i przemysłowy
Techniki menedżerskie w transporcieZintegrowany transport wodny i lądowy
Techniki zabezpieczeń w transporcieZintegrowany transport wodny i lądowy
Technologia budowy infrastruktury drogowejInżynieria ruchu w transporcie
Transport chłodniczyTransport portowy i przemysłowy
Transport chłodniczy i kriogenicznyTransport chłodniczy i paliw
Transport na obiektach oceanotechnicznychTransport portowy i przemysłowy
Transport paliw ciekłych i gazowychTransport chłodniczy i paliw
Transport paliw stałychTransport chłodniczy i paliw
Transport ładunków ciekłych i gazowychTransport portowy i przemysłowy
Transport ładunków niebezpiecznychTransport chłodniczy i paliw
Transport ładunków specjalnychTransport portowy i przemysłowy
Transport ładunków stałych 1Transport portowy i przemysłowy
Transport ładunków stałych 2Transport portowy i przemysłowy
Ubezpieczenia w transporcieTransport portowy i przemysłowy
Zarządzanie konkurencyjnością firm transportowychZintegrowany transport wodny i lądowy
Ładunki niebezpieczne i wielkogabarytoweInżynieria ruchu w transporcie
Praktyka zawodowa 1przedmiot wspólny
Praktyka zawodowa 2przedmiot wspólny

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 1

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Etykaprzedmiot wspólny1 / 1
Socjologiaprzedmiot wspólny1 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 2

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Język angielski 1przedmiot wspólny2 / 1
Język niemiecki 1przedmiot wspólny2 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 3

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Język angielski 2przedmiot wspólny3 / 1
Język niemiecki 2przedmiot wspólny3 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 4

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Język angielski 3przedmiot wspólny4 / 1
Język niemiecki 3przedmiot wspólny4 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 10

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Bazy budowy i remontów środków transportowychprzedmiot wspólny10 / 1
Technologia budowy i remontów w transporcieprzedmiot wspólny10 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 12

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Elementy teorii ruchu środków transportowychprzedmiot wspólny12 / 1
Systemy napędowe środków transportuprzedmiot wspólny12 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 7

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Klimatyzacja w transporcie powierzchniowymprzedmiot wspólny7 / 1
Podstawy klimatyzacji i wentylacji w transporcieprzedmiot wspólny7 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 5

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Maszyny cieplneprzedmiot wspólny5 / 1
Silniki pojazdów transportowychprzedmiot wspólny5 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 8

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Niezawodność i bezpieczeństwo systemówprzedmiot wspólny8 / 1
Podstawy oceny ryzyka obiektów technicznychprzedmiot wspólny8 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 6

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Podstawy analizy systemowejprzedmiot wspólny6 / 1
Podstawy teorii systemówprzedmiot wspólny6 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 11

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Podstawy drgańprzedmiot wspólny11 / 1
Zagrożenia w transporcieprzedmiot wspólny11 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 9

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Systemy energetyczne w transporcieprzedmiot wspólny9 / 1
Systemy energetyczne wodnych środków transportuprzedmiot wspólny9 / 2