Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki - Zarządzanie i inżynieria produkcji (S1)

Sylabusy - pełny wykaz przedmiotów:

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
BHP i ergonomia w przemyśleprzedmiot wspólny
Etykaprzedmiot wspólny2 / 1
Język obcy I (angielski)przedmiot wspólny50 / 1
Język obcy I (niemiecki)przedmiot wspólny50 / 2
Język obcy II (angielski)przedmiot wspólny51 / 1
Język obcy II (niemiecki)przedmiot wspólny51 / 2
Język obcy III (angielski)przedmiot wspólny52 / 1
Język obcy III (niemiecki)przedmiot wspólny52 / 2
Nauka o przedsiębiorstwieprzedmiot wspólny
Ochrona własności intelektualnejprzedmiot wspólny
Socjologiaprzedmiot wspólny2 / 2
Wybrane zagadnienia kultury - muzykaprzedmiot wspólny1 / 1
Wybrane zagadnienia kultury- Szczecin w sztuceprzedmiot wspólny1 / 2
Wychowanie fizyczne Iprzedmiot wspólny
Wychowanie fizyczne IIprzedmiot wspólny
Badania operacyjneprzedmiot wspólny
Ekologia i zarządzanie środowiskoweprzedmiot wspólny
Fizykaprzedmiot wspólny
Marketingprzedmiot wspólny
Matematyka Iprzedmiot wspólny
Matematyka IIprzedmiot wspólny
Mikro i makroekonomiaprzedmiot wspólny
Podstawy prawaprzedmiot wspólny
Statystykaprzedmiot wspólny
Akredytacja i certyfikacjaprzedmiot wspólny9 / 1
Bazy danychprzedmiot wspólny
Doradztwo gospodarczeprzedmiot wspólny10 / 1
Elastyczne systemy produkcyjneprzedmiot wspólny
Finanse i rachunkowośćprzedmiot wspólny
Gospodarka energetyczna i nośniki energiiprzedmiot wspólny4 / 1
Grafika inżynierska (komputerowa)przedmiot wspólny
Integracja europejskaprzedmiot wspólny10 / 2
Logistyka w przedsiębiorstwieprzedmiot wspólny
Mechanika z wytrzymałością materiałówprzedmiot wspólny
Metody zarządzania i sterowania jakościąprzedmiot wspólny8 / 1
Metrologia i systemy pomiaroweprzedmiot wspólny
Nauka o materiałachprzedmiot wspólny
Normowanie i rozliczanie czasu pracyprzedmiot wspólny
Organizacja produkcji jednostkowej i seryjnejprzedmiot wspólny6 / 1
Planowanie operatywne i sterowanie produkcjąprzedmiot wspólny6 / 2
Podstawy automatyzacjiprzedmiot wspólny
Podstawy informatyki i algorytmizacji Iprzedmiot wspólny
Podstawy informatyki i algorytmizacji IIprzedmiot wspólny
Podstawy konstrukcji maszyn Iprzedmiot wspólny
Podstawy konstrukcji maszyn IIprzedmiot wspólny
Podstawy metrologiiprzedmiot wspólny
Podstawy projektowania inżynierskiegoprzedmiot wspólny
Podstawy systemów oceny zgodnościprzedmiot wspólny9 / 2
Podstawy sztucznej inteligencjiprzedmiot wspólny
Podstawy technologii wytwarzaniaprzedmiot wspólny
Podstawy zarządzaniaprzedmiot wspólny
Praca dyplomowaprzedmiot wspólny40 / 1
Procesy i techniki produkcyjneprzedmiot wspólny
Projektowanie procesów wytwarzaniaprzedmiot wspólny
Rachunek kosztów dla inżynierówprzedmiot wspólny
Seminarium dyplomowe Iprzedmiot wspólny
Seminarium dyplomowe IIprzedmiot wspólny
Strategie eksploatacji środków trwałychprzedmiot wspólny5 / 1
Systemy konwersji energii wykorzystujące odnawialne i konwencjonalne źródłaprzedmiot wspólny4 / 2
Systemy wspomagające w inżynierii produkcjiprzedmiot wspólny3 / 1
Techniki komputerowe w inżynierii produkcjiprzedmiot wspólny3 / 2
Zarządzanie personelemprzedmiot wspólny
Zarządzanie procesamiprzedmiot wspólny
Zarządzanie produkcją, usługami, jakością i bezpieczeństwemprzedmiot wspólny
Zarządzanie środkami trwałymiprzedmiot wspólny5 / 2
Zmiany i doskonalenie organizacjiprzedmiot wspólny8 / 2
Metodyka pracy umysłowejprzedmiot wspólny
Podstawy informacji naukowejprzedmiot wspólny
Szkolenie BHP i p.poż.przedmiot wspólny
Szkolenie biblioteczneprzedmiot wspólny
Fizyka (zajęcia uzupełniające)przedmiot wspólny
Matematyka (zajęcia uzupełniające)przedmiot wspólny
Praktyka programowaprzedmiot wspólny

Sylabusy - wykaz przedmiotów wspólnych dla specjalności:

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
BHP i ergonomia w przemyśleprzedmiot wspólny
Etykaprzedmiot wspólny2 / 1
Język obcy I (angielski)przedmiot wspólny50 / 1
Język obcy I (niemiecki)przedmiot wspólny50 / 2
Język obcy II (angielski)przedmiot wspólny51 / 1
Język obcy II (niemiecki)przedmiot wspólny51 / 2
Język obcy III (angielski)przedmiot wspólny52 / 1
Język obcy III (niemiecki)przedmiot wspólny52 / 2
Nauka o przedsiębiorstwieprzedmiot wspólny
Ochrona własności intelektualnejprzedmiot wspólny
Socjologiaprzedmiot wspólny2 / 2
Wybrane zagadnienia kultury - muzykaprzedmiot wspólny1 / 1
Wybrane zagadnienia kultury- Szczecin w sztuceprzedmiot wspólny1 / 2
Wychowanie fizyczne Iprzedmiot wspólny
Wychowanie fizyczne IIprzedmiot wspólny
Badania operacyjneprzedmiot wspólny
Ekologia i zarządzanie środowiskoweprzedmiot wspólny
Fizykaprzedmiot wspólny
Marketingprzedmiot wspólny
Matematyka Iprzedmiot wspólny
Matematyka IIprzedmiot wspólny
Mikro i makroekonomiaprzedmiot wspólny
Podstawy prawaprzedmiot wspólny
Statystykaprzedmiot wspólny
Akredytacja i certyfikacjaprzedmiot wspólny9 / 1
Bazy danychprzedmiot wspólny
Doradztwo gospodarczeprzedmiot wspólny10 / 1
Elastyczne systemy produkcyjneprzedmiot wspólny
Finanse i rachunkowośćprzedmiot wspólny
Gospodarka energetyczna i nośniki energiiprzedmiot wspólny4 / 1
Grafika inżynierska (komputerowa)przedmiot wspólny
Integracja europejskaprzedmiot wspólny10 / 2
Logistyka w przedsiębiorstwieprzedmiot wspólny
Mechanika z wytrzymałością materiałówprzedmiot wspólny
Metody zarządzania i sterowania jakościąprzedmiot wspólny8 / 1
Metrologia i systemy pomiaroweprzedmiot wspólny
Nauka o materiałachprzedmiot wspólny
Normowanie i rozliczanie czasu pracyprzedmiot wspólny
Organizacja produkcji jednostkowej i seryjnejprzedmiot wspólny6 / 1
Planowanie operatywne i sterowanie produkcjąprzedmiot wspólny6 / 2
Podstawy automatyzacjiprzedmiot wspólny
Podstawy informatyki i algorytmizacji Iprzedmiot wspólny
Podstawy informatyki i algorytmizacji IIprzedmiot wspólny
Podstawy konstrukcji maszyn Iprzedmiot wspólny
Podstawy konstrukcji maszyn IIprzedmiot wspólny
Podstawy metrologiiprzedmiot wspólny
Podstawy projektowania inżynierskiegoprzedmiot wspólny
Podstawy systemów oceny zgodnościprzedmiot wspólny9 / 2
Podstawy sztucznej inteligencjiprzedmiot wspólny
Podstawy technologii wytwarzaniaprzedmiot wspólny
Podstawy zarządzaniaprzedmiot wspólny
Praca dyplomowaprzedmiot wspólny40 / 1
Procesy i techniki produkcyjneprzedmiot wspólny
Projektowanie procesów wytwarzaniaprzedmiot wspólny
Rachunek kosztów dla inżynierówprzedmiot wspólny
Seminarium dyplomowe Iprzedmiot wspólny
Seminarium dyplomowe IIprzedmiot wspólny
Strategie eksploatacji środków trwałychprzedmiot wspólny5 / 1
Systemy konwersji energii wykorzystujące odnawialne i konwencjonalne źródłaprzedmiot wspólny4 / 2
Systemy wspomagające w inżynierii produkcjiprzedmiot wspólny3 / 1
Techniki komputerowe w inżynierii produkcjiprzedmiot wspólny3 / 2
Zarządzanie personelemprzedmiot wspólny
Zarządzanie procesamiprzedmiot wspólny
Zarządzanie produkcją, usługami, jakością i bezpieczeństwemprzedmiot wspólny
Zarządzanie środkami trwałymiprzedmiot wspólny5 / 2
Zmiany i doskonalenie organizacjiprzedmiot wspólny8 / 2
Metodyka pracy umysłowejprzedmiot wspólny
Podstawy informacji naukowejprzedmiot wspólny
Szkolenie BHP i p.poż.przedmiot wspólny
Szkolenie biblioteczneprzedmiot wspólny
Fizyka (zajęcia uzupełniające)przedmiot wspólny
Matematyka (zajęcia uzupełniające)przedmiot wspólny
Praktyka programowaprzedmiot wspólny

Sylabusy - wykaz przedmiotów niewchodzących w skład żadnego modułu:

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
BHP i ergonomia w przemyśleprzedmiot wspólny
Etykaprzedmiot wspólny2 / 1
Język obcy I (angielski)przedmiot wspólny50 / 1
Język obcy I (niemiecki)przedmiot wspólny50 / 2
Język obcy II (angielski)przedmiot wspólny51 / 1
Język obcy II (niemiecki)przedmiot wspólny51 / 2
Język obcy III (angielski)przedmiot wspólny52 / 1
Język obcy III (niemiecki)przedmiot wspólny52 / 2
Nauka o przedsiębiorstwieprzedmiot wspólny
Ochrona własności intelektualnejprzedmiot wspólny
Socjologiaprzedmiot wspólny2 / 2
Wybrane zagadnienia kultury - muzykaprzedmiot wspólny1 / 1
Wybrane zagadnienia kultury- Szczecin w sztuceprzedmiot wspólny1 / 2
Wychowanie fizyczne Iprzedmiot wspólny
Wychowanie fizyczne IIprzedmiot wspólny
Badania operacyjneprzedmiot wspólny
Ekologia i zarządzanie środowiskoweprzedmiot wspólny
Fizykaprzedmiot wspólny
Marketingprzedmiot wspólny
Matematyka Iprzedmiot wspólny
Matematyka IIprzedmiot wspólny
Mikro i makroekonomiaprzedmiot wspólny
Podstawy prawaprzedmiot wspólny
Statystykaprzedmiot wspólny
Akredytacja i certyfikacjaprzedmiot wspólny9 / 1
Bazy danychprzedmiot wspólny
Doradztwo gospodarczeprzedmiot wspólny10 / 1
Elastyczne systemy produkcyjneprzedmiot wspólny
Finanse i rachunkowośćprzedmiot wspólny
Gospodarka energetyczna i nośniki energiiprzedmiot wspólny4 / 1
Grafika inżynierska (komputerowa)przedmiot wspólny
Integracja europejskaprzedmiot wspólny10 / 2
Logistyka w przedsiębiorstwieprzedmiot wspólny
Mechanika z wytrzymałością materiałówprzedmiot wspólny
Metody zarządzania i sterowania jakościąprzedmiot wspólny8 / 1
Metrologia i systemy pomiaroweprzedmiot wspólny
Nauka o materiałachprzedmiot wspólny
Normowanie i rozliczanie czasu pracyprzedmiot wspólny
Organizacja produkcji jednostkowej i seryjnejprzedmiot wspólny6 / 1
Planowanie operatywne i sterowanie produkcjąprzedmiot wspólny6 / 2
Podstawy automatyzacjiprzedmiot wspólny
Podstawy informatyki i algorytmizacji Iprzedmiot wspólny
Podstawy informatyki i algorytmizacji IIprzedmiot wspólny
Podstawy konstrukcji maszyn Iprzedmiot wspólny
Podstawy konstrukcji maszyn IIprzedmiot wspólny
Podstawy metrologiiprzedmiot wspólny
Podstawy projektowania inżynierskiegoprzedmiot wspólny
Podstawy systemów oceny zgodnościprzedmiot wspólny9 / 2
Podstawy sztucznej inteligencjiprzedmiot wspólny
Podstawy technologii wytwarzaniaprzedmiot wspólny
Podstawy zarządzaniaprzedmiot wspólny
Praca dyplomowaprzedmiot wspólny40 / 1
Procesy i techniki produkcyjneprzedmiot wspólny
Projektowanie procesów wytwarzaniaprzedmiot wspólny
Rachunek kosztów dla inżynierówprzedmiot wspólny
Seminarium dyplomowe Iprzedmiot wspólny
Seminarium dyplomowe IIprzedmiot wspólny
Strategie eksploatacji środków trwałychprzedmiot wspólny5 / 1
Systemy konwersji energii wykorzystujące odnawialne i konwencjonalne źródłaprzedmiot wspólny4 / 2
Systemy wspomagające w inżynierii produkcjiprzedmiot wspólny3 / 1
Techniki komputerowe w inżynierii produkcjiprzedmiot wspólny3 / 2
Zarządzanie personelemprzedmiot wspólny
Zarządzanie procesamiprzedmiot wspólny
Zarządzanie produkcją, usługami, jakością i bezpieczeństwemprzedmiot wspólny
Zarządzanie środkami trwałymiprzedmiot wspólny5 / 2
Zmiany i doskonalenie organizacjiprzedmiot wspólny8 / 2
Metodyka pracy umysłowejprzedmiot wspólny
Podstawy informacji naukowejprzedmiot wspólny
Szkolenie BHP i p.poż.przedmiot wspólny
Szkolenie biblioteczneprzedmiot wspólny
Fizyka (zajęcia uzupełniające)przedmiot wspólny
Matematyka (zajęcia uzupełniające)przedmiot wspólny
Praktyka programowaprzedmiot wspólny

Sylabusy - wykaz przedmiotów niewchodzących w skład żadnego bloku obieralnego:

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
BHP i ergonomia w przemyśleprzedmiot wspólny
Nauka o przedsiębiorstwieprzedmiot wspólny
Ochrona własności intelektualnejprzedmiot wspólny
Wychowanie fizyczne Iprzedmiot wspólny
Wychowanie fizyczne IIprzedmiot wspólny
Badania operacyjneprzedmiot wspólny
Ekologia i zarządzanie środowiskoweprzedmiot wspólny
Fizykaprzedmiot wspólny
Marketingprzedmiot wspólny
Matematyka Iprzedmiot wspólny
Matematyka IIprzedmiot wspólny
Mikro i makroekonomiaprzedmiot wspólny
Podstawy prawaprzedmiot wspólny
Statystykaprzedmiot wspólny
Bazy danychprzedmiot wspólny
Elastyczne systemy produkcyjneprzedmiot wspólny
Finanse i rachunkowośćprzedmiot wspólny
Grafika inżynierska (komputerowa)przedmiot wspólny
Logistyka w przedsiębiorstwieprzedmiot wspólny
Mechanika z wytrzymałością materiałówprzedmiot wspólny
Metrologia i systemy pomiaroweprzedmiot wspólny
Nauka o materiałachprzedmiot wspólny
Normowanie i rozliczanie czasu pracyprzedmiot wspólny
Podstawy automatyzacjiprzedmiot wspólny
Podstawy informatyki i algorytmizacji Iprzedmiot wspólny
Podstawy informatyki i algorytmizacji IIprzedmiot wspólny
Podstawy konstrukcji maszyn Iprzedmiot wspólny
Podstawy konstrukcji maszyn IIprzedmiot wspólny
Podstawy metrologiiprzedmiot wspólny
Podstawy projektowania inżynierskiegoprzedmiot wspólny
Podstawy sztucznej inteligencjiprzedmiot wspólny
Podstawy technologii wytwarzaniaprzedmiot wspólny
Podstawy zarządzaniaprzedmiot wspólny
Procesy i techniki produkcyjneprzedmiot wspólny
Projektowanie procesów wytwarzaniaprzedmiot wspólny
Rachunek kosztów dla inżynierówprzedmiot wspólny
Seminarium dyplomowe Iprzedmiot wspólny
Seminarium dyplomowe IIprzedmiot wspólny
Zarządzanie personelemprzedmiot wspólny
Zarządzanie procesamiprzedmiot wspólny
Zarządzanie produkcją, usługami, jakością i bezpieczeństwemprzedmiot wspólny
Metodyka pracy umysłowejprzedmiot wspólny
Podstawy informacji naukowejprzedmiot wspólny
Szkolenie BHP i p.poż.przedmiot wspólny
Szkolenie biblioteczneprzedmiot wspólny
Fizyka (zajęcia uzupełniające)przedmiot wspólny
Matematyka (zajęcia uzupełniające)przedmiot wspólny
Praktyka programowaprzedmiot wspólny

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 2

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Etykaprzedmiot wspólny2 / 1
Socjologiaprzedmiot wspólny2 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 50

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Język obcy I (angielski)przedmiot wspólny50 / 1
Język obcy I (niemiecki)przedmiot wspólny50 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 51

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Język obcy II (angielski)przedmiot wspólny51 / 1
Język obcy II (niemiecki)przedmiot wspólny51 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 52

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Język obcy III (angielski)przedmiot wspólny52 / 1
Język obcy III (niemiecki)przedmiot wspólny52 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 1

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Wybrane zagadnienia kultury - muzykaprzedmiot wspólny1 / 1
Wybrane zagadnienia kultury- Szczecin w sztuceprzedmiot wspólny1 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 9

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Akredytacja i certyfikacjaprzedmiot wspólny9 / 1
Podstawy systemów oceny zgodnościprzedmiot wspólny9 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 10

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Doradztwo gospodarczeprzedmiot wspólny10 / 1
Integracja europejskaprzedmiot wspólny10 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 4

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Gospodarka energetyczna i nośniki energiiprzedmiot wspólny4 / 1
Systemy konwersji energii wykorzystujące odnawialne i konwencjonalne źródłaprzedmiot wspólny4 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 8

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Metody zarządzania i sterowania jakościąprzedmiot wspólny8 / 1
Zmiany i doskonalenie organizacjiprzedmiot wspólny8 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 6

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Organizacja produkcji jednostkowej i seryjnejprzedmiot wspólny6 / 1
Planowanie operatywne i sterowanie produkcjąprzedmiot wspólny6 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 40

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Praca dyplomowaprzedmiot wspólny40 / 1

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 5

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Strategie eksploatacji środków trwałychprzedmiot wspólny5 / 1
Zarządzanie środkami trwałymiprzedmiot wspólny5 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 3

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Systemy wspomagające w inżynierii produkcjiprzedmiot wspólny3 / 1
Techniki komputerowe w inżynierii produkcjiprzedmiot wspólny3 / 2