Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki - Zarządzanie i inżynieria produkcji (S1)

Efekty uczenia się:

KODWiedza
ZIIP_1A_W01ma wiedzę z matematyki na poziomie wyższym niezbędnym do ilościowego opisu, rozumienia i modelowania problemów
ZIIP_1A_W02ma wiedzę z fizyki na poziomie wyższym niezbędnym do ilościowego opisu, rozumienia i modelowania problemów
ZIIP_1A_W03zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i technologie w wybranym obszarze inżynierii produkcji ze szczególnym uwzględnieniem komputerowego wspomagania projektowania i wytwarzania
ZIIP_1A_W04ma wiedzę z zakresu planowania i przeprowadzania prostych eksperymentów badawczych (w tym symulacji komputerowej)
ZIIP_1A_W05ma wiedzę z podstaw automatyzacji procesów
ZIIP_1A_W06ma wiedzę z zakresu metrologii
ZIIP_1A_W07ma podstawową wiedzę z nauki o materiałach
ZIIP_1A_W08ma wiedzę z zakresu ochrony środowiska
ZIIP_1A_W09ma wiedzę o podstawowych zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy
ZIIP_1A_W10zna uwarunkowania prawne związane z obszarem inżynierii produkcji i działalności gospodarczej
ZIIP_1A_W11ma wiedzę o uwarunkowaniach zwyczajowych i etycznych związanych z obszarem inżynierii produkcji
ZIIP_1A_W12zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego; potrafi korzystać z zasobów informacji patentowej
ZIIP_1A_W13ma podstawową wiedzę o cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych
ZIIP_1A_W14ma szczegółową wiedzę związaną z niektórymi obszarami reprezentowanej dyscypliny inżynierskiej
ZIIP_1A_W15ma podstawową wiedzę o trendach rozwojowych w obszarze reprezentowanej dyscypliny inżynierskiej
ZIIP_1A_W16ma wiedzę z zakresu ekonomii oraz zarządzania produkcją i usługami, w tym zarządzania jakością, i prowadzenia działalności gospodarczej
ZIIP_1A_W17ma podstawową wiedzę niezbędną do korzystania z treści humanistycznych i innych uzupełniających wykształcenie techniczne