Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki - Zarządzanie i inżynieria produkcji (S1)

Plany studiów w roku akademickim 2021/2022 - zestawienie zbiorcze planów semestralnych:

Moduły/Przedmioty kształcenia ogólnego

PrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
Blok obieralny 1wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 2wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 50wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 51wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 52wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
BHP i ergonomia w przemyślezaliczenie1,0wykładyaudytoryjne1,00,6155
Nauka o przedsiębiorstwiezaliczenie3,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,50,6151
wykładyaudytoryjne1,50,7151
Ochrona własności intelektualnejzaliczenie1,0wykładyaudytoryjne1,00,6156
Wychowanie fizyczne Izaliczenie0,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne0,00,0303
Wychowanie fizyczne IIzaliczenie0,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne0,00,0304

Moduły/Przedmioty kształcenia podstawowego

PrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
Badania operacyjneegzamin4,0laboratoriapraktyczne2,00,8153
wykładyaudytoryjne2,01,4303
Ekologia i zarządzanie środowiskowezaliczenie2,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne0,70,6151
wykładyaudytoryjne1,31,3301
Fizykaegzamin7,0laboratoriapraktyczne2,51,2302
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne2,01,2302
wykładyaudytoryjne2,51,4302
Marketingzaliczenie3,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,50,6152
wykładyaudytoryjne1,50,7152
Matematyka Iegzamin5,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne3,01,3301
wykładyaudytoryjne2,01,3301
Matematyka IIegzamin5,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne2,71,3302
wykładyaudytoryjne2,31,4302
Mikro i makroekonomiaegzamin6,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne3,01,3301
wykładyaudytoryjne3,01,8451
Podstawy prawazaliczenie3,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,20,7151
wykładyaudytoryjne1,81,3301
Statystykaegzamin5,0laboratoriapraktyczne3,01,2303
wykładyaudytoryjne2,01,2303

Moduły/Przedmioty kształcenia kierunkowego

PrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
Blok obieralny 3wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 4wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 5wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 6wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 8wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 9wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 10wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 40wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Bazy danychegzamin6,0projektypraktyczne2,60,8154
laboratoriapraktyczne1,71,2304
wykładyaudytoryjne1,70,8154
Elastyczne systemy produkcyjnezaliczenie3,0laboratoriapraktyczne1,50,7156
wykładyaudytoryjne1,50,8156
Finanse i rachunkowośćegzamin5,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne2,01,3302
wykładyaudytoryjne3,02,0452
Grafika inżynierska (komputerowa)zaliczenie3,0laboratoriapraktyczne2,01,3303
wykładyaudytoryjne1,00,6153
Logistyka w przedsiębiorstwiezaliczenie2,0wykładyaudytoryjne1,00,6155
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,00,6155
Mechanika z wytrzymałością materiałówegzamin5,0laboratoriapraktyczne1,50,6153
wykładyaudytoryjne2,01,4303
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,50,6303
Metrologia i systemy pomiarowezaliczenie3,0laboratoriapraktyczne1,00,6156
wykładyaudytoryjne2,01,3306
Nauka o materiałachzaliczenie3,0laboratoriapraktyczne1,40,8151
wykładyaudytoryjne1,61,1151
Normowanie i rozliczanie czasu pracyzaliczenie4,0projektypraktyczne2,01,3307
wykładyaudytoryjne2,01,3307
Podstawy automatyzacjiegzamin5,0laboratoriapraktyczne1,30,6155
wykładyaudytoryjne2,41,4305
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,30,8155
Podstawy informatyki i algorytmizacji Izaliczenie4,0laboratoriapraktyczne2,01,2302
wykładyaudytoryjne2,00,7152
Podstawy informatyki i algorytmizacji IIegzamin5,0laboratoriapraktyczne3,01,6303
wykładyaudytoryjne2,01,7303
Podstawy konstrukcji maszyn Izaliczenie3,0projektypraktyczne1,60,6154
wykładyaudytoryjne1,41,3304
Podstawy konstrukcji maszyn IIegzamin3,0projektypraktyczne1,50,6155
wykładyaudytoryjne1,50,9155
Podstawy metrologiiegzamin4,0laboratoriapraktyczne1,50,6155
wykładyaudytoryjne2,50,6155
Podstawy projektowania inżynierskiegoegzamin4,0laboratoriapraktyczne1,60,7154
wykładyaudytoryjne2,41,4304
Podstawy sztucznej inteligencjizaliczenie3,0laboratoriapraktyczne1,50,6155
wykładyaudytoryjne1,50,7155
Podstawy technologii wytwarzaniazaliczenie3,0projektypraktyczne1,50,8151
wykładyaudytoryjne1,50,9151
Podstawy zarządzaniaegzamin5,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne2,00,6151
wykładyaudytoryjne3,01,5301
Procesy i techniki produkcyjneegzamin6,0wykładyaudytoryjne3,01,3302
laboratoriapraktyczne3,01,3302
Projektowanie procesów wytwarzaniaegzamin6,0projektypraktyczne1,50,8153
laboratoriapraktyczne1,50,7153
wykładyaudytoryjne3,02,0453
Rachunek kosztów dla inżynierówzaliczenie3,0wykładyaudytoryjne1,61,3304
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,40,8154
Seminarium dyplomowe Izaliczenie1,0seminaria dyplomowepraktyczne1,00,6156
Seminarium dyplomowe IIzaliczenie1,0seminaria dyplomowepraktyczne1,00,6157
Zarządzanie personelemzaliczenie2,0wykładyaudytoryjne1,00,6155
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,00,6155
Zarządzanie procesamizaliczenie2,0wykładyaudytoryjne1,00,6156
projektypraktyczne1,00,6156
Zarządzanie produkcją, usługami, jakością i bezpieczeństwemegzamin6,0projektypraktyczne3,02,0454
wykładyaudytoryjne3,02,6604

Przedmioty jednorazowe

PrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
Metodyka pracy umysłowejzaliczenie0,0wykładyaudytoryjne0,00,051
Podstawy informacji naukowejzaliczenie0,0wykładyaudytoryjne0,00,026
Szkolenie BHP i p.poż.zaliczenie0,0wykładyaudytoryjne0,00,051
Szkolenie bibliotecznezaliczenie0,0wykładyaudytoryjne0,00,011

Przedmioty uzupełniające

PrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
Fizyka (zajęcia uzupełniające)zaliczenie0,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne0,00,0301
Matematyka (zajęcia uzupełniające)zaliczenie0,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne0,00,0301

Praktyki zawodowe

PrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
Praktyka programowazaliczenie6,0praktykipraktyczne6,00,01806

Blok obieralny 1 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Wybrane zagadnienia kultury - muzykazaliczenie1,0wykładyaudytoryjne1,00,6157
2 Wybrane zagadnienia kultury- Szczecin w sztucezaliczenie1,0wykładyaudytoryjne1,00,6157

Blok obieralny 2 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Etykazaliczenie2,0wykładyaudytoryjne1,00,7155
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,00,7155
2 Socjologiazaliczenie2,0wykładyaudytoryjne1,00,7155
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,00,6155

Blok obieralny 3 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Systemy wspomagające w inżynierii produkcjiegzamin3,0laboratoriapraktyczne1,00,6155
wykładyaudytoryjne2,01,4305
2 Techniki komputerowe w inżynierii produkcjiegzamin3,0laboratoriapraktyczne1,00,6155
wykładyaudytoryjne2,01,6305

Blok obieralny 4 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Gospodarka energetyczna i nośniki energiizaliczenie6,0projektypraktyczne1,50,6154
laboratoriapraktyczne1,50,6154
wykładyaudytoryjne3,01,2304
2 Systemy konwersji energii wykorzystujące odnawialne i konwencjonalne źródłazaliczenie6,0projektypraktyczne1,50,6154
laboratoriapraktyczne1,50,6154
wykładyaudytoryjne3,01,2304

Blok obieralny 5 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Strategie eksploatacji środków trwałychzaliczenie2,0wykładyaudytoryjne1,00,7155
projektypraktyczne1,00,6155
2 Zarządzanie środkami trwałymizaliczenie2,0wykładyaudytoryjne1,00,7155
projektypraktyczne1,00,6155

Blok obieralny 6 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Organizacja produkcji jednostkowej i seryjnejegzamin6,0projektypraktyczne3,01,2306
wykładyaudytoryjne3,01,2306
2 Planowanie operatywne i sterowanie produkcjąegzamin6,0projektypraktyczne3,01,2306
wykładyaudytoryjne3,01,2306

Blok obieralny 8 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Metody zarządzania i sterowania jakościąegzamin8,0projektypraktyczne3,01,2306
wykładyaudytoryjne2,01,3306
ćwiczenia audytoryjnepraktyczne3,01,3306
2 Zmiany i doskonalenie organizacjiegzamin8,0wykładyaudytoryjne2,01,4306
projektypraktyczne3,01,2306
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne3,01,2306

Blok obieralny 9 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Akredytacja i certyfikacjazaliczenie6,0projektypraktyczne2,00,6157
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,50,6157
wykładyaudytoryjne2,52,0457
2 Podstawy systemów oceny zgodnościzaliczenie6,0projektypraktyczne2,00,6157
wykładyaudytoryjne2,52,0457
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,51,1157

Blok obieralny 10 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Doradztwo gospodarczezaliczenie3,0projektypraktyczne1,51,2307
wykładyaudytoryjne1,51,2307
2 Integracja europejskazaliczenie3,0projektypraktyczne1,51,2307
wykładyaudytoryjne1,51,2307

Blok obieralny 40 - do wybrania 1 z 1 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Praca dyplomowaegzamin15,0praca dyplomowapraktyczne15,00,407

Blok obieralny 50 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Język obcy I (angielski)zaliczenie2,0lektoratpraktyczne2,01,3303
2 Język obcy I (niemiecki)zaliczenie2,0lektoratpraktyczne2,01,3303

Blok obieralny 51 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Język obcy II (angielski)zaliczenie2,0lektoratpraktyczne2,02,0604
2 Język obcy II (niemiecki)zaliczenie2,0lektoratpraktyczne2,02,0604

Blok obieralny 52 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Język obcy III (angielski)egzamin3,0lektoratpraktyczne3,02,4605
2 Język obcy III (niemiecki)egzamin3,0lektoratpraktyczne3,02,4605