Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki - Zarządzanie i inżynieria produkcji (S1)

Plany studiów w roku akademickim 2021/2022 - semestr 2:

Moduły/Przedmioty kształcenia podstawowego

PrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzin
Fizykaegzamin7,0laboratoriapraktyczne2,51,230
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne2,01,230
wykładyaudytoryjne2,51,430
Marketingzaliczenie3,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,50,615
wykładyaudytoryjne1,50,715
Matematyka IIegzamin5,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne2,71,330
wykładyaudytoryjne2,31,430

Moduły/Przedmioty kształcenia kierunkowego

PrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzin
Finanse i rachunkowośćegzamin5,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne2,01,330
wykładyaudytoryjne3,02,045
Podstawy informatyki i algorytmizacji Izaliczenie4,0laboratoriapraktyczne2,01,230
wykładyaudytoryjne2,00,715
Procesy i techniki produkcyjneegzamin6,0wykładyaudytoryjne3,01,330
laboratoriapraktyczne3,01,330