Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Techniki Morskiej i Transportu - Chłodnictwo i Klimatyzacja (S1)

Sylabusy - pełny wykaz przedmiotów:

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
BHP i metodyka pracy umysłowejprzedmiot wspólny
Ekonomia, zarządzanie i elementy prawaprzedmiot wspólny
Etykaprzedmiot wspólny1 / 1
Fizyka 1przedmiot wspólny
Fizyka 2przedmiot wspólny
Język angielski 1przedmiot wspólny4 / 1
Język angielski 2przedmiot wspólny5 / 1
Język angielski 3przedmiot wspólny6 / 1
Język niemiecki 1przedmiot wspólny4 / 2
Język niemiecki 2przedmiot wspólny5 / 2
Język niemiecki 3przedmiot wspólny6 / 2
Meteorologia i klimatologiaprzedmiot wspólny
Ochrona własności intelektualnejprzedmiot wspólny
Podstawy informacji naukowejprzedmiot wspólny
Podstawy nauki o zdrowiu i rehabilitacji 1przedmiot wspólny2 / 1
Podstawy nauki o zdrowiu i rehabilitacji 2przedmiot wspólny3 / 1
Socjologiaprzedmiot wspólny1 / 2
Szkolenie biblioteczneprzedmiot wspólny
Technologie informacyjneprzedmiot wspólny
Termodynamikaprzedmiot wspólny
Wychowanie fizyczne 1przedmiot wspólny2 / 2
Wychowanie fizyczne 2przedmiot wspólny3 / 2
Praktyka zawodowa 1przedmiot wspólny
Praktyka zawodowa 2przedmiot wspólny
Ekologia i ochrona środowiskaprzedmiot wspólny
Elektrotechnika i elektronikaprzedmiot wspólny
Grafika inżynierskaprzedmiot wspólny
Informatyka1przedmiot wspólny
Informatyka2przedmiot wspólny
Matematyka 1przedmiot wspólny
Matematyka 2przedmiot wspólny
Materiałoznawstwo i techniki wytwarzaniaprzedmiot wspólny
Mechanika i wytrzymałość materiałówprzedmiot wspólny
Mechanika płynówprzedmiot wspólny
Podstawy automatykiprzedmiot wspólny
Podstawy konstrukcji maszynprzedmiot wspólny
Alternatywne metody wytwarzania zimnaprzedmiot wspólny12 / 1
Audyting i obiekty energooszczędneprzedmiot wspólny
Automatyka i monitoring w chłodnictwieprzedmiot wspólny11 / 1
Eksploatacja urządzeń chłodniczychprzedmiot wspólny11 / 2
Klimatyzacja komfortuprzedmiot wspólny8 / 1
Klimatyzacja w transporcieprzedmiot wspólny8 / 2
Konwencjonalne źródła ciepła małej mocyprzedmiot wspólny
Logistyka żywnościprzedmiot wspólny
Maszyny przepływowe i wyporoweprzedmiot wspólny
Małe urządzenia chłodniczeprzedmiot wspólny14 / 1
Napędy elektryczne urządzeń chłodniczychprzedmiot wspólny13 / 1
Niekonwencjonalne źródła energiiprzedmiot wspólny15 / 1
Ochrona przed hałasemprzedmiot wspólny
Ogrzewnictwoprzedmiot wspólny
Okrętowe systemy chłodnicze i klimatyzacyjneprzedmiot wspólny
Oświetlenie obiektów klimatyzowanychprzedmiot wspólny13 / 2
Podstawy chłodnictwa i kriogenikiprzedmiot wspólny
Podstawy klimatyzacjiprzedmiot wspólny
Podstawy wentylacjiprzedmiot wspólny
Pompy ciepłaprzedmiot wspólny
Praca dyplomowaprzedmiot wspólny
Praca przejściowaprzedmiot wspólny
Seminarium dyplomoweprzedmiot wspólny
Substancje kontrolowaneprzedmiot wspólny
Systemy energetyczne morskie i lądoweprzedmiot wspólny
Systemy klimatyzacji przemysłowejprzedmiot wspólny14 / 2
Technika pomiarowaprzedmiot wspólny
Termoelektryczne przekształcanie energiiprzedmiot wspólny12 / 2
Wymiana i wymienniki ciepłaprzedmiot wspólny
Środki transportu chłodniczegoprzedmiot wspólny
Źródła i konwersja energii odnawialnejprzedmiot wspólny15 / 2
Bezpieczeństwo transportu żywnościprzedmiot wspólny7 / 1
Technologia chłodnicza żywnościprzedmiot wspólny10 / 1
Technologia wody i loduprzedmiot wspólny10 / 2
Technologie LNG i LPGprzedmiot wspólny9 / 1
Transport gazówprzedmiot wspólny9 / 2
Światowy rynek żywnościprzedmiot wspólny7 / 2

Sylabusy - wykaz przedmiotów wspólnych dla specjalności:

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
BHP i metodyka pracy umysłowejprzedmiot wspólny
Ekonomia, zarządzanie i elementy prawaprzedmiot wspólny
Etykaprzedmiot wspólny1 / 1
Fizyka 1przedmiot wspólny
Fizyka 2przedmiot wspólny
Język angielski 1przedmiot wspólny4 / 1
Język angielski 2przedmiot wspólny5 / 1
Język angielski 3przedmiot wspólny6 / 1
Język niemiecki 1przedmiot wspólny4 / 2
Język niemiecki 2przedmiot wspólny5 / 2
Język niemiecki 3przedmiot wspólny6 / 2
Meteorologia i klimatologiaprzedmiot wspólny
Ochrona własności intelektualnejprzedmiot wspólny
Podstawy informacji naukowejprzedmiot wspólny
Podstawy nauki o zdrowiu i rehabilitacji 1przedmiot wspólny2 / 1
Podstawy nauki o zdrowiu i rehabilitacji 2przedmiot wspólny3 / 1
Socjologiaprzedmiot wspólny1 / 2
Szkolenie biblioteczneprzedmiot wspólny
Technologie informacyjneprzedmiot wspólny
Termodynamikaprzedmiot wspólny
Wychowanie fizyczne 1przedmiot wspólny2 / 2
Wychowanie fizyczne 2przedmiot wspólny3 / 2
Praktyka zawodowa 1przedmiot wspólny
Praktyka zawodowa 2przedmiot wspólny
Ekologia i ochrona środowiskaprzedmiot wspólny
Elektrotechnika i elektronikaprzedmiot wspólny
Grafika inżynierskaprzedmiot wspólny
Informatyka1przedmiot wspólny
Informatyka2przedmiot wspólny
Matematyka 1przedmiot wspólny
Matematyka 2przedmiot wspólny
Materiałoznawstwo i techniki wytwarzaniaprzedmiot wspólny
Mechanika i wytrzymałość materiałówprzedmiot wspólny
Mechanika płynówprzedmiot wspólny
Podstawy automatykiprzedmiot wspólny
Podstawy konstrukcji maszynprzedmiot wspólny
Alternatywne metody wytwarzania zimnaprzedmiot wspólny12 / 1
Audyting i obiekty energooszczędneprzedmiot wspólny
Automatyka i monitoring w chłodnictwieprzedmiot wspólny11 / 1
Eksploatacja urządzeń chłodniczychprzedmiot wspólny11 / 2
Klimatyzacja komfortuprzedmiot wspólny8 / 1
Klimatyzacja w transporcieprzedmiot wspólny8 / 2
Konwencjonalne źródła ciepła małej mocyprzedmiot wspólny
Logistyka żywnościprzedmiot wspólny
Maszyny przepływowe i wyporoweprzedmiot wspólny
Małe urządzenia chłodniczeprzedmiot wspólny14 / 1
Napędy elektryczne urządzeń chłodniczychprzedmiot wspólny13 / 1
Niekonwencjonalne źródła energiiprzedmiot wspólny15 / 1
Ochrona przed hałasemprzedmiot wspólny
Ogrzewnictwoprzedmiot wspólny
Okrętowe systemy chłodnicze i klimatyzacyjneprzedmiot wspólny
Oświetlenie obiektów klimatyzowanychprzedmiot wspólny13 / 2
Podstawy chłodnictwa i kriogenikiprzedmiot wspólny
Podstawy klimatyzacjiprzedmiot wspólny
Podstawy wentylacjiprzedmiot wspólny
Pompy ciepłaprzedmiot wspólny
Praca dyplomowaprzedmiot wspólny
Praca przejściowaprzedmiot wspólny
Seminarium dyplomoweprzedmiot wspólny
Substancje kontrolowaneprzedmiot wspólny
Systemy energetyczne morskie i lądoweprzedmiot wspólny
Systemy klimatyzacji przemysłowejprzedmiot wspólny14 / 2
Technika pomiarowaprzedmiot wspólny
Termoelektryczne przekształcanie energiiprzedmiot wspólny12 / 2
Wymiana i wymienniki ciepłaprzedmiot wspólny
Środki transportu chłodniczegoprzedmiot wspólny
Źródła i konwersja energii odnawialnejprzedmiot wspólny15 / 2
Bezpieczeństwo transportu żywnościprzedmiot wspólny7 / 1
Technologia chłodnicza żywnościprzedmiot wspólny10 / 1
Technologia wody i loduprzedmiot wspólny10 / 2
Technologie LNG i LPGprzedmiot wspólny9 / 1
Transport gazówprzedmiot wspólny9 / 2
Światowy rynek żywnościprzedmiot wspólny7 / 2

Sylabusy - wykaz przedmiotów niewchodzących w skład żadnego modułu:

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
BHP i metodyka pracy umysłowejprzedmiot wspólny
Ekonomia, zarządzanie i elementy prawaprzedmiot wspólny
Etykaprzedmiot wspólny1 / 1
Fizyka 1przedmiot wspólny
Fizyka 2przedmiot wspólny
Język angielski 1przedmiot wspólny4 / 1
Język angielski 2przedmiot wspólny5 / 1
Język angielski 3przedmiot wspólny6 / 1
Język niemiecki 1przedmiot wspólny4 / 2
Język niemiecki 2przedmiot wspólny5 / 2
Język niemiecki 3przedmiot wspólny6 / 2
Meteorologia i klimatologiaprzedmiot wspólny
Ochrona własności intelektualnejprzedmiot wspólny
Podstawy informacji naukowejprzedmiot wspólny
Podstawy nauki o zdrowiu i rehabilitacji 1przedmiot wspólny2 / 1
Podstawy nauki o zdrowiu i rehabilitacji 2przedmiot wspólny3 / 1
Socjologiaprzedmiot wspólny1 / 2
Szkolenie biblioteczneprzedmiot wspólny
Technologie informacyjneprzedmiot wspólny
Termodynamikaprzedmiot wspólny
Wychowanie fizyczne 1przedmiot wspólny2 / 2
Wychowanie fizyczne 2przedmiot wspólny3 / 2
Praktyka zawodowa 1przedmiot wspólny
Praktyka zawodowa 2przedmiot wspólny
Ekologia i ochrona środowiskaprzedmiot wspólny
Elektrotechnika i elektronikaprzedmiot wspólny
Grafika inżynierskaprzedmiot wspólny
Informatyka1przedmiot wspólny
Informatyka2przedmiot wspólny
Matematyka 1przedmiot wspólny
Matematyka 2przedmiot wspólny
Materiałoznawstwo i techniki wytwarzaniaprzedmiot wspólny
Mechanika i wytrzymałość materiałówprzedmiot wspólny
Mechanika płynówprzedmiot wspólny
Podstawy automatykiprzedmiot wspólny
Podstawy konstrukcji maszynprzedmiot wspólny
Alternatywne metody wytwarzania zimnaprzedmiot wspólny12 / 1
Audyting i obiekty energooszczędneprzedmiot wspólny
Automatyka i monitoring w chłodnictwieprzedmiot wspólny11 / 1
Eksploatacja urządzeń chłodniczychprzedmiot wspólny11 / 2
Klimatyzacja komfortuprzedmiot wspólny8 / 1
Klimatyzacja w transporcieprzedmiot wspólny8 / 2
Konwencjonalne źródła ciepła małej mocyprzedmiot wspólny
Logistyka żywnościprzedmiot wspólny
Maszyny przepływowe i wyporoweprzedmiot wspólny
Małe urządzenia chłodniczeprzedmiot wspólny14 / 1
Napędy elektryczne urządzeń chłodniczychprzedmiot wspólny13 / 1
Niekonwencjonalne źródła energiiprzedmiot wspólny15 / 1
Ochrona przed hałasemprzedmiot wspólny
Ogrzewnictwoprzedmiot wspólny
Okrętowe systemy chłodnicze i klimatyzacyjneprzedmiot wspólny
Oświetlenie obiektów klimatyzowanychprzedmiot wspólny13 / 2
Podstawy chłodnictwa i kriogenikiprzedmiot wspólny
Podstawy klimatyzacjiprzedmiot wspólny
Podstawy wentylacjiprzedmiot wspólny
Pompy ciepłaprzedmiot wspólny
Praca dyplomowaprzedmiot wspólny
Praca przejściowaprzedmiot wspólny
Seminarium dyplomoweprzedmiot wspólny
Substancje kontrolowaneprzedmiot wspólny
Systemy energetyczne morskie i lądoweprzedmiot wspólny
Systemy klimatyzacji przemysłowejprzedmiot wspólny14 / 2
Technika pomiarowaprzedmiot wspólny
Termoelektryczne przekształcanie energiiprzedmiot wspólny12 / 2
Wymiana i wymienniki ciepłaprzedmiot wspólny
Środki transportu chłodniczegoprzedmiot wspólny
Źródła i konwersja energii odnawialnejprzedmiot wspólny15 / 2
Bezpieczeństwo transportu żywnościprzedmiot wspólny7 / 1
Technologia chłodnicza żywnościprzedmiot wspólny10 / 1
Technologia wody i loduprzedmiot wspólny10 / 2
Technologie LNG i LPGprzedmiot wspólny9 / 1
Transport gazówprzedmiot wspólny9 / 2
Światowy rynek żywnościprzedmiot wspólny7 / 2

Sylabusy - wykaz przedmiotów niewchodzących w skład żadnego bloku obieralnego:

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
BHP i metodyka pracy umysłowejprzedmiot wspólny
Ekonomia, zarządzanie i elementy prawaprzedmiot wspólny
Fizyka 1przedmiot wspólny
Fizyka 2przedmiot wspólny
Meteorologia i klimatologiaprzedmiot wspólny
Ochrona własności intelektualnejprzedmiot wspólny
Podstawy informacji naukowejprzedmiot wspólny
Szkolenie biblioteczneprzedmiot wspólny
Technologie informacyjneprzedmiot wspólny
Termodynamikaprzedmiot wspólny
Praktyka zawodowa 1przedmiot wspólny
Praktyka zawodowa 2przedmiot wspólny
Ekologia i ochrona środowiskaprzedmiot wspólny
Elektrotechnika i elektronikaprzedmiot wspólny
Grafika inżynierskaprzedmiot wspólny
Informatyka1przedmiot wspólny
Informatyka2przedmiot wspólny
Matematyka 1przedmiot wspólny
Matematyka 2przedmiot wspólny
Materiałoznawstwo i techniki wytwarzaniaprzedmiot wspólny
Mechanika i wytrzymałość materiałówprzedmiot wspólny
Mechanika płynówprzedmiot wspólny
Podstawy automatykiprzedmiot wspólny
Podstawy konstrukcji maszynprzedmiot wspólny
Audyting i obiekty energooszczędneprzedmiot wspólny
Konwencjonalne źródła ciepła małej mocyprzedmiot wspólny
Logistyka żywnościprzedmiot wspólny
Maszyny przepływowe i wyporoweprzedmiot wspólny
Ochrona przed hałasemprzedmiot wspólny
Ogrzewnictwoprzedmiot wspólny
Okrętowe systemy chłodnicze i klimatyzacyjneprzedmiot wspólny
Podstawy chłodnictwa i kriogenikiprzedmiot wspólny
Podstawy klimatyzacjiprzedmiot wspólny
Podstawy wentylacjiprzedmiot wspólny
Pompy ciepłaprzedmiot wspólny
Praca dyplomowaprzedmiot wspólny
Praca przejściowaprzedmiot wspólny
Seminarium dyplomoweprzedmiot wspólny
Substancje kontrolowaneprzedmiot wspólny
Systemy energetyczne morskie i lądoweprzedmiot wspólny
Technika pomiarowaprzedmiot wspólny
Wymiana i wymienniki ciepłaprzedmiot wspólny
Środki transportu chłodniczegoprzedmiot wspólny

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 1

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Etykaprzedmiot wspólny1 / 1
Socjologiaprzedmiot wspólny1 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 4

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Język angielski 1przedmiot wspólny4 / 1
Język niemiecki 1przedmiot wspólny4 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 5

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Język angielski 2przedmiot wspólny5 / 1
Język niemiecki 2przedmiot wspólny5 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 6

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Język angielski 3przedmiot wspólny6 / 1
Język niemiecki 3przedmiot wspólny6 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 2

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Podstawy nauki o zdrowiu i rehabilitacji 1przedmiot wspólny2 / 1
Wychowanie fizyczne 1przedmiot wspólny2 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 3

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Podstawy nauki o zdrowiu i rehabilitacji 2przedmiot wspólny3 / 1
Wychowanie fizyczne 2przedmiot wspólny3 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 12

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Alternatywne metody wytwarzania zimnaprzedmiot wspólny12 / 1
Termoelektryczne przekształcanie energiiprzedmiot wspólny12 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 11

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Automatyka i monitoring w chłodnictwieprzedmiot wspólny11 / 1
Eksploatacja urządzeń chłodniczychprzedmiot wspólny11 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 8

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Klimatyzacja komfortuprzedmiot wspólny8 / 1
Klimatyzacja w transporcieprzedmiot wspólny8 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 14

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Małe urządzenia chłodniczeprzedmiot wspólny14 / 1
Systemy klimatyzacji przemysłowejprzedmiot wspólny14 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 13

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Napędy elektryczne urządzeń chłodniczychprzedmiot wspólny13 / 1
Oświetlenie obiektów klimatyzowanychprzedmiot wspólny13 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 15

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Niekonwencjonalne źródła energiiprzedmiot wspólny15 / 1
Źródła i konwersja energii odnawialnejprzedmiot wspólny15 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 7

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Bezpieczeństwo transportu żywnościprzedmiot wspólny7 / 1
Światowy rynek żywnościprzedmiot wspólny7 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 10

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Technologia chłodnicza żywnościprzedmiot wspólny10 / 1
Technologia wody i loduprzedmiot wspólny10 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 9

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Technologie LNG i LPGprzedmiot wspólny9 / 1
Transport gazówprzedmiot wspólny9 / 2