Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Techniki Morskiej i Transportu - Chłodnictwo i Klimatyzacja (S1)

Plany studiów w roku akademickim 2015/2016 - semestr 2:

Moduły/Przedmioty kształcenia ogólnego

PrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzin
Blok obieralny 1wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 2wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Fizyka 2zaliczenie4,0wykładyaudytoryjne2,01,230
laboratoriapraktyczne2,00,615
Ochrona własności intelektualnejzaliczenie1,0wykładyaudytoryjne1,00,410
Technologie informacyjnezaliczenie2,0wykładyaudytoryjne1,00,615
laboratoriapraktyczne1,00,615

Moduły/Przedmioty kształcenia podstawowego

PrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzin
Informatyka2zaliczenie3,0laboratoriapraktyczne3,01,230
Matematyka 2egzamin6,0wykładyaudytoryjne3,01,230
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne3,01,230
Mechanika i wytrzymałość materiałówegzamin5,0wykładyaudytoryjne3,01,230
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne2,00,615
Podstawy konstrukcji maszynzaliczenie5,0wykładyaudytoryjne2,00,615
projektypraktyczne3,01,230

Blok obieralny 1 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Etykazaliczenie3,0wykładyaudytoryjne3,01,8452
2 Socjologiazaliczenie3,0wykładyaudytoryjne3,01,8452

Blok obieralny 2 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Podstawy nauki o zdrowiu i rehabilitacji 1zaliczenie1,0ćwiczenia audytoryjnepraktyczne1,01,0302
2 Wychowanie fizyczne 1zaliczenie1,0ćwiczenia audytoryjnepraktyczne1,01,0302