Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Techniki Morskiej i Transportu - Chłodnictwo i Klimatyzacja (S1)

Sylabus przedmiotu Automatyka i monitoring w chłodnictwie:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Chłodnictwo i Klimatyzacja
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów nauk technicznych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Automatyka i monitoring w chłodnictwie
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Klimatyzacji i Transportu Chłodniczego
Nauczyciel odpowiedzialny Piotr Nikończuk <Piotr.Nikonczuk@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 4,0 ECTS (formy) 4,0
Forma zaliczenia egzamin Język polski
Blok obieralny 11 Grupa obieralna 1

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW6 30 2,00,50egzamin
laboratoriaL6 30 2,00,50zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Podstawy chłodnictwa
W-2Fizyka
W-3Elektrotechnika

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Znajomość współczesnych metod i narzędzi do tworzenia systemów wizualizacji

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
laboratoria
T-L-1Identyfikacja i modelowanie dynamiki wybranych elementów instalacji chłodniczych6
T-L-2Analiza algorytmów sterowania w instalacjach chłodniczych6
T-L-3Projektowanie układów monitoringu w instalacjach chłodniczych16
T-L-4zaliczenie formy zajęć2
30
wykłady
T-W-1Dynamika obiektów sterowania4
T-W-2Algorytmy sterowania w sterownikach programowalnych4
T-W-3Podstawy miernictwa – metody pomiarów, błędy pomiarowe2
T-W-4Czujniki i metody pomiarów temperatury i wilgotności2
T-W-5Przetworniki analogowo/cyfrowe2
T-W-6Zakłócenia w obwodach pomiarowych2
T-W-7Systemy monitoringu i wizualizacji10
T-W-8Aspekty bezpieczeństwa w systemach monitoringu2
T-W-9zaliczenie przedmiotu2
30

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
laboratoria
A-L-1Udział w zajęciach30
A-L-2Przygotowanie się do zajęć10
A-L-3Opracowanie wyników10
50
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach30
A-W-2Przygotowanie do zaliczenia przedmiotu20
50

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1metoda podająca - wykład informacyjny
M-2metoda aktywizująca - dyskusja dydaktyczna
M-3metoda programowana - z użyciem komputera
M-4metoda praktyczna - symulacja

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: egzamin końcowy
S-2Ocena podsumowująca: zaliczenie ćwiczeń

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
CK_1A_C22-1_W01
Zna współczesne metody projektowania i tworzenia systemów monitoringu w chłodnictwie i klimatyzacji
CK_1A_W13, CK_1A_W06T1A_W02, T1A_W07InzA_W02C-1T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-W-7M-1, M-2, M-3, M-4S-1, S-2

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
CK_1A_C22-1_U01
Potrafi sformułować wstępne wymagania dla systemu monitorigu i sterowania wybranym procesem w chłodnictwie lub klimatyzacji oraz wybrać odpowiednie narzędzie do realizacji takiego systemu
CK_1A_U01, CK_1A_U14T1A_U01, T1A_U16InzA_U08C-1T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-W-7, T-W-1, T-L-2, T-L-1, T-L-3M-1, M-2, M-3, M-4S-1, S-2

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
CK_1A_C22-1_K01
Ma świadomość potrzeb oraz korzyści ze stosowania systemów monitoringu w chłodnictwie i klimatyzacji
CK_1A_K03T1A_K03InzA_K01C-1T-W-6, T-W-7, T-L-3, T-W-2, T-W-1, T-W-8, T-L-1, T-W-3, T-W-5, T-L-2M-1, M-2, M-3, M-4S-1, S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
CK_1A_C22-1_W01
Zna współczesne metody projektowania i tworzenia systemów monitoringu w chłodnictwie i klimatyzacji
2,0
3,0zna podstawowe metody pomiarów oraz tworzenia systemów monitoringu i sterowania
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
CK_1A_C22-1_U01
Potrafi sformułować wstępne wymagania dla systemu monitorigu i sterowania wybranym procesem w chłodnictwie lub klimatyzacji oraz wybrać odpowiednie narzędzie do realizacji takiego systemu
2,0
3,0potrafi sformułować podstawowe zadania dla systemu monitoringu i sterowania w wybranym systemie chłodnictwa lub klimatyzacji oraz orientuje się w narzędziach do realizacji tego rodzaju systemów
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
CK_1A_C22-1_K01
Ma świadomość potrzeb oraz korzyści ze stosowania systemów monitoringu w chłodnictwie i klimatyzacji
2,0
3,0Rozumie zagrożenia i widzi korzyści ze stosowania systemów monitoringu sterowania w chłodnictwie i klimatyzacji.
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Kabza Z., Kostryko K., Zator S., Łobzowski A., Szkolnikowski W., Regulacja mikroklimatu pomieszczenia, Agenda Wydawnicza PAK, Warszawa, 2005
  2. Kostryko K., Okołowicz-Grabowska B., Pomiary i regulacja wilgotności w pomieszczeniach, Arkady, Warszawa, 1977

Literatura dodatkowa

  1. Wurstin D., Regulacja urządzeń ogrzewczych wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, Arkady, Warszawa, 1978

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Identyfikacja i modelowanie dynamiki wybranych elementów instalacji chłodniczych6
T-L-2Analiza algorytmów sterowania w instalacjach chłodniczych6
T-L-3Projektowanie układów monitoringu w instalacjach chłodniczych16
T-L-4zaliczenie formy zajęć2
30

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Dynamika obiektów sterowania4
T-W-2Algorytmy sterowania w sterownikach programowalnych4
T-W-3Podstawy miernictwa – metody pomiarów, błędy pomiarowe2
T-W-4Czujniki i metody pomiarów temperatury i wilgotności2
T-W-5Przetworniki analogowo/cyfrowe2
T-W-6Zakłócenia w obwodach pomiarowych2
T-W-7Systemy monitoringu i wizualizacji10
T-W-8Aspekty bezpieczeństwa w systemach monitoringu2
T-W-9zaliczenie przedmiotu2
30

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1Udział w zajęciach30
A-L-2Przygotowanie się do zajęć10
A-L-3Opracowanie wyników10
50
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach30
A-W-2Przygotowanie do zaliczenia przedmiotu20
50
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaCK_1A_C22-1_W01Zna współczesne metody projektowania i tworzenia systemów monitoringu w chłodnictwie i klimatyzacji
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówCK_1A_W13ma uporządkowaną wiedzę dotyczącą budowy i działania systemów chłodniczych i klimatyzacyjnych oraz zna metody pomiarów stosowanych w energetyce cieplnej
CK_1A_W06ma uporządkowaną wiedzę w zakresie mechaniki, elektrotechniki, elektroniki, automatyki
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT1A_W02ma podstawową wiedzę w zakresie kierunków studiów powiązanych ze studiowanym kierunkiem studiów
T1A_W07zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich z zakresu studiowanego kierunku studiów
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_W02zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich z zakresu studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-1Znajomość współczesnych metod i narzędzi do tworzenia systemów wizualizacji
Treści programoweT-W-3Podstawy miernictwa – metody pomiarów, błędy pomiarowe
T-W-4Czujniki i metody pomiarów temperatury i wilgotności
T-W-5Przetworniki analogowo/cyfrowe
T-W-6Zakłócenia w obwodach pomiarowych
T-W-7Systemy monitoringu i wizualizacji
Metody nauczaniaM-1metoda podająca - wykład informacyjny
M-2metoda aktywizująca - dyskusja dydaktyczna
M-3metoda programowana - z użyciem komputera
M-4metoda praktyczna - symulacja
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: egzamin końcowy
S-2Ocena podsumowująca: zaliczenie ćwiczeń
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0zna podstawowe metody pomiarów oraz tworzenia systemów monitoringu i sterowania
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaCK_1A_C22-1_U01Potrafi sformułować wstępne wymagania dla systemu monitorigu i sterowania wybranym procesem w chłodnictwie lub klimatyzacji oraz wybrać odpowiednie narzędzie do realizacji takiego systemu
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówCK_1A_U01posiada umiejętność wyszukiwania, zrozumienia, analizy i wykorzystywania potrzebnych informacji; potrafi uzyskane informacje analizować, interpretować, wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie związane z działalnością inżynierską
CK_1A_U14potrafi zgodnie z zadaną specyfikacją zaprojektować proste urządzenie, obiekt lub system typowe dla chłodnictwa i klimatyzacji
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT1A_U01potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych właściwie dobranych źródeł, także w języku angielskim lub innym języku obcym uznawanym za język komunikacji międzynarodowej w zakresie studiowanego kierunku studiów; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie
T1A_U16potrafi - zgodnie z zadaną specyfikacją - zaprojektować oraz zrealizować proste urządzenie, obiekt, system lub proces, typowe dla studiowanego kierunku studiów, używając właściwych metod, technik i narzędzi
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_U08potrafi - zgodnie z zadaną specyfikacją - zaprojektować proste urządzenie, obiekt, system lub proces, typowe dla studiowanego kierunku studiów, używając właściwych metod, technik i narzędzi
Cel przedmiotuC-1Znajomość współczesnych metod i narzędzi do tworzenia systemów wizualizacji
Treści programoweT-W-3Podstawy miernictwa – metody pomiarów, błędy pomiarowe
T-W-4Czujniki i metody pomiarów temperatury i wilgotności
T-W-5Przetworniki analogowo/cyfrowe
T-W-6Zakłócenia w obwodach pomiarowych
T-W-7Systemy monitoringu i wizualizacji
T-W-1Dynamika obiektów sterowania
T-L-2Analiza algorytmów sterowania w instalacjach chłodniczych
T-L-1Identyfikacja i modelowanie dynamiki wybranych elementów instalacji chłodniczych
T-L-3Projektowanie układów monitoringu w instalacjach chłodniczych
Metody nauczaniaM-1metoda podająca - wykład informacyjny
M-2metoda aktywizująca - dyskusja dydaktyczna
M-3metoda programowana - z użyciem komputera
M-4metoda praktyczna - symulacja
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: egzamin końcowy
S-2Ocena podsumowująca: zaliczenie ćwiczeń
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0potrafi sformułować podstawowe zadania dla systemu monitoringu i sterowania w wybranym systemie chłodnictwa lub klimatyzacji oraz orientuje się w narzędziach do realizacji tego rodzaju systemów
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaCK_1A_C22-1_K01Ma świadomość potrzeb oraz korzyści ze stosowania systemów monitoringu w chłodnictwie i klimatyzacji
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówCK_1A_K03ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość podporządkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszeniu odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadanie
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT1A_K03potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_K01ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
Cel przedmiotuC-1Znajomość współczesnych metod i narzędzi do tworzenia systemów wizualizacji
Treści programoweT-W-6Zakłócenia w obwodach pomiarowych
T-W-7Systemy monitoringu i wizualizacji
T-L-3Projektowanie układów monitoringu w instalacjach chłodniczych
T-W-2Algorytmy sterowania w sterownikach programowalnych
T-W-1Dynamika obiektów sterowania
T-W-8Aspekty bezpieczeństwa w systemach monitoringu
T-L-1Identyfikacja i modelowanie dynamiki wybranych elementów instalacji chłodniczych
T-W-3Podstawy miernictwa – metody pomiarów, błędy pomiarowe
T-W-5Przetworniki analogowo/cyfrowe
T-L-2Analiza algorytmów sterowania w instalacjach chłodniczych
Metody nauczaniaM-1metoda podająca - wykład informacyjny
M-2metoda aktywizująca - dyskusja dydaktyczna
M-3metoda programowana - z użyciem komputera
M-4metoda praktyczna - symulacja
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: egzamin końcowy
S-2Ocena podsumowująca: zaliczenie ćwiczeń
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Rozumie zagrożenia i widzi korzyści ze stosowania systemów monitoringu sterowania w chłodnictwie i klimatyzacji.
3,5
4,0
4,5
5,0