Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Techniki Morskiej i Transportu - Chłodnictwo i Klimatyzacja (S1)

Plany studiów w roku akademickim 2015/2016 - zestawienie zbiorcze planów semestralnych:

Moduły/Przedmioty kształcenia ogólnego

PrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
Blok obieralny 1wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 2wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 3wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 4wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 5wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 6wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
BHP i metodyka pracy umysłowejzaliczenie1,0wykładyaudytoryjne1,00,4101
Ekonomia, zarządzanie i elementy prawazaliczenie3,0wykładyaudytoryjne3,01,2304
Fizyka 1zaliczenie5,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne2,00,6151
wykładyaudytoryjne3,01,2301
Fizyka 2zaliczenie4,0wykładyaudytoryjne2,01,2302
laboratoriapraktyczne2,00,6152
Meteorologia i klimatologiazaliczenie3,0wykładyaudytoryjne2,01,2301
laboratoriapraktyczne1,00,6151
Ochrona własności intelektualnejzaliczenie1,0wykładyaudytoryjne1,00,4102
Podstawy informacji naukowejzaliczenie0,0wykładyaudytoryjne0,00,026
Szkolenie bibliotecznezaliczenie0,0wykładyaudytoryjne0,00,021
Technologie informacyjnezaliczenie2,0wykładyaudytoryjne1,00,6152
laboratoriapraktyczne1,00,6152
Termodynamikazaliczenie5,0wykładyaudytoryjne3,01,2303
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne2,00,6153

Praktyki zawodowe

PrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba tygodniSemestr
Praktyka zawodowa 1zaliczenie4,0praktykipraktyczne4,04,044
Praktyka zawodowa 2zaliczenie2,0praktykipraktyczne2,02,026

Moduły/Przedmioty kształcenia podstawowego

PrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
Ekologia i ochrona środowiskaegzamin5,0wykładyaudytoryjne3,01,2303
projektypraktyczne2,00,6153
Elektrotechnika i elektronikaegzamin4,0wykładyaudytoryjne2,01,2303
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,00,6153
laboratoriapraktyczne1,00,6153
Grafika inżynierskazaliczenie5,0projektypraktyczne5,01,8451
Informatyka1zaliczenie2,0laboratoriapraktyczne2,00,6151
Informatyka2zaliczenie3,0laboratoriapraktyczne3,01,2302
Matematyka 1egzamin6,0wykładyaudytoryjne3,01,2301
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne3,01,2301
Matematyka 2egzamin6,0wykładyaudytoryjne3,01,2302
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne3,01,2302
Materiałoznawstwo i techniki wytwarzaniazaliczenie4,0wykładyaudytoryjne3,01,2301
laboratoriapraktyczne1,00,6151
Mechanika i wytrzymałość materiałówegzamin5,0wykładyaudytoryjne3,01,2302
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne2,00,6152
Mechanika płynówzaliczenie4,0wykładyaudytoryjne3,01,2303
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,00,6153
Podstawy automatykiegzamin4,0wykładyaudytoryjne2,00,6153
laboratoriapraktyczne2,01,2303
Podstawy konstrukcji maszynzaliczenie5,0wykładyaudytoryjne2,00,6152
projektypraktyczne3,01,2302

Moduły/Przedmioty kształcenia kierunkowego

PrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
Blok obieralny 8wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 11wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 12wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 13wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 14wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 15wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Audyting i obiekty energooszczędnezaliczenie2,0wykładyaudytoryjne1,00,6156
projektypraktyczne1,00,6156
Konwencjonalne źródła ciepła małej mocyzaliczenie3,0wykładyaudytoryjne2,01,2305
projektypraktyczne1,00,6155
Logistyka żywnościzaliczenie4,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,00,6151
wykładyaudytoryjne3,01,2301
Maszyny przepływowe i wyporoweegzamin4,0wykładyaudytoryjne2,01,2304
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,00,6154
laboratoriapraktyczne1,00,6154
Ochrona przed hałasemzaliczenie4,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,00,6153
wykładyaudytoryjne1,50,6153
projektypraktyczne1,50,6153
Ogrzewnictwozaliczenie5,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,00,6155
laboratoriapraktyczne1,00,6155
wykładyaudytoryjne3,01,2305
Okrętowe systemy chłodnicze i klimatyzacyjnezaliczenie4,0laboratoriapraktyczne1,00,6155
projektypraktyczne1,00,6155
wykładyaudytoryjne2,01,2305
Podstawy chłodnictwa i kriogenikiegzamin5,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne2,01,2304
wykładyaudytoryjne3,01,8454
Podstawy klimatyzacjizaliczenie5,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,00,6155
laboratoriapraktyczne1,00,6155
wykładyaudytoryjne3,01,2305
Podstawy wentylacjizaliczenie3,0wykładyaudytoryjne2,01,2304
laboratoriapraktyczne1,00,6154
Pompy ciepłazaliczenie3,0projektypraktyczne1,00,6155
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,00,6155
wykładyaudytoryjne1,00,6155
Praca dyplomowaegzamin15,0praca dyplomowapraktyczne15,01,007
Praca przejściowazaliczenie2,0projektypraktyczne2,01,2306
Seminarium dyplomowezaliczenie2,0seminariaaudytoryjne2,01,2307
Substancje kontrolowaneegzamin4,0wykładyaudytoryjne2,01,2307
laboratoriapraktyczne2,01,2307
Systemy energetyczne morskie i lądowezaliczenie4,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,00,6156
wykładyaudytoryjne2,01,2306
laboratoriapraktyczne1,00,6156
Technika pomiarowazaliczenie4,0wykładyaudytoryjne1,00,6154
laboratoriapraktyczne3,01,8454
Wymiana i wymienniki ciepłaegzamin4,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne2,01,2304
wykładyaudytoryjne2,01,2304
Środki transportu chłodniczegozaliczenie3,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,00,6155
wykładyaudytoryjne2,00,6155

Moduły/Przedmioty specjalnościowe

PrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
Blok obieralny 7wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 9wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 10wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów

Blok obieralny 1 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Etykazaliczenie3,0wykładyaudytoryjne3,01,8452
2 Socjologiazaliczenie3,0wykładyaudytoryjne3,01,8452

Blok obieralny 2 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Podstawy nauki o zdrowiu i rehabilitacji 1zaliczenie1,0ćwiczenia audytoryjnepraktyczne1,01,0302
2 Wychowanie fizyczne 1zaliczenie1,0ćwiczenia audytoryjnepraktyczne1,01,0302

Blok obieralny 3 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Podstawy nauki o zdrowiu i rehabilitacji 2zaliczenie1,0ćwiczenia audytoryjnepraktyczne1,01,0303
2 Wychowanie fizyczne 2zaliczenie1,0ćwiczenia audytoryjnepraktyczne1,01,0303

Blok obieralny 4 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Język angielski 1zaliczenie3,0lektoratpraktyczne3,02,4603
2 Język niemiecki 1zaliczenie3,0lektoratpraktyczne3,02,4603

Blok obieralny 5 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Język angielski 2zaliczenie3,0lektoratpraktyczne3,02,4604
2 Język niemiecki 2zaliczenie3,0lektoratpraktyczne3,02,4604

Blok obieralny 6 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Język angielski 3egzamin3,0lektoratpraktyczne3,02,4605
2 Język niemiecki 3egzamin3,0lektoratpraktyczne3,02,4605

Blok obieralny 7 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Bezpieczeństwo transportu żywnościzaliczenie4,0wykładyaudytoryjne3,01,8455
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,00,6155
2 Światowy rynek żywnościzaliczenie4,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,00,6155
wykładyaudytoryjne3,01,8455

Blok obieralny 8 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Klimatyzacja komfortuegzamin4,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,00,6156
laboratoriapraktyczne1,00,6156
wykładyaudytoryjne2,01,2306
2 Klimatyzacja w transporcieegzamin4,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,00,6156
laboratoriapraktyczne1,00,6156
wykładyaudytoryjne2,01,2306

Blok obieralny 9 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Technologie LNG i LPGzaliczenie3,0wykładyaudytoryjne1,51,2307
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,51,2307
2 Transport gazówzaliczenie3,0wykładyaudytoryjne1,51,2307
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,51,2307

Blok obieralny 10 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Technologia chłodnicza żywnościegzamin4,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,00,6156
wykładyaudytoryjne3,01,8456
2 Technologia wody i loduegzamin4,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,00,6156
wykładyaudytoryjne3,01,8456

Blok obieralny 11 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Automatyka i monitoring w chłodnictwieegzamin4,0wykładyaudytoryjne2,01,2306
laboratoriapraktyczne2,01,2306
2 Eksploatacja urządzeń chłodniczychegzamin4,0wykładyaudytoryjne2,01,2306
laboratoriapraktyczne2,01,2306

Blok obieralny 12 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Alternatywne metody wytwarzania zimnaegzamin4,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,00,6156
laboratoriapraktyczne1,00,6156
wykładyaudytoryjne2,01,2306
2 Termoelektryczne przekształcanie energiiegzamin4,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,00,6156
laboratoriapraktyczne1,00,6156
wykładyaudytoryjne2,01,2306

Blok obieralny 13 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Napędy elektryczne urządzeń chłodniczychegzamin4,0wykładyaudytoryjne2,01,2306
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,00,6156
projektypraktyczne1,00,6156
2 Oświetlenie obiektów klimatyzowanychegzamin4,0projektypraktyczne1,00,6156
wykładyaudytoryjne2,01,2306
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,00,6156

Blok obieralny 14 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Małe urządzenia chłodniczezaliczenie3,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne0,80,6157
projektypraktyczne0,80,6157
wykładyaudytoryjne1,41,2307
2 Systemy klimatyzacji przemysłowejzaliczenie3,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne0,80,6157
projektypraktyczne0,80,6157
wykładyaudytoryjne1,41,2307

Blok obieralny 15 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Niekonwencjonalne źródła energiiegzamin3,0wykładyaudytoryjne1,51,2307
projektypraktyczne1,51,2307
2 Źródła i konwersja energii odnawialnejegzamin3,0wykładyaudytoryjne1,51,2307
projektypraktyczne1,51,2307