Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Techniki Morskiej i Transportu - Budowa jachtów (S1)

Plany studiów w roku akademickim 2015/2016 - zestawienie zbiorcze planów semestralnych:

Moduły/Przedmioty kształcenia ogólnego

PrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
Blok obieralny 1wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 2wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 3wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 4wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 5wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 6wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 7wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
BHP i metodyka pracy umysłowejzaliczenie1,0wykładyaudytoryjne1,00,4101
Ochrona własności intelektualnejzaliczenie1,0wykładyaudytoryjne1,00,4102
Podstawy informacji naukowejzaliczenie0,0wykładyaudytoryjne0,00,026
Szkolenie bibliotecznezaliczenie0,0wykładyaudytoryjne0,00,021
Technologia informacyjnazaliczenie2,0laboratoriapraktyczne1,00,6152
wykładyaudytoryjne1,00,6152

Praktyki zawodowe

PrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba tygodniSemestr
Praktyka zawodowa 1zaliczenie3,0praktykipraktyczne3,02,936
Praktyka zawodowa 2zaliczenie3,0praktykipraktyczne3,02,937

Moduły/Przedmioty kształcenia podstawowego

PrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
Ekonomia i zarządzanieegzamin2,0wykładyaudytoryjne2,01,2301
Elektrotechnika i elektronikazaliczenie2,0wykładyaudytoryjne1,00,6152
laboratoriapraktyczne1,00,6152
Fizykaegzamin3,0laboratoriapraktyczne2,00,6153
wykładyaudytoryjne1,00,6153
Geometria wykreślnazaliczenie3,0wykładyaudytoryjne1,00,6151
projektypraktyczne2,01,0151
Historia okrętownictwa i żeglarstwa na Pomorzu Zachodnimzaliczenie2,0wykładyaudytoryjne2,01,2302
Informatyka techniczna w budowie jachtów 1zaliczenie2,0laboratoriapraktyczne2,01,2303
Informatyka techniczna w budowie jachtów 2zaliczenie2,0laboratoriapraktyczne2,01,2304
Inżynieria jakościzaliczenie1,0wykładyaudytoryjne1,00,6152
Matematyka 1egzamin8,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne5,02,5601
wykładyaudytoryjne3,01,3301
Matematyka 2egzamin6,0wykładyaudytoryjne3,01,2302
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne3,01,2302
Materiałoznawstwozaliczenie2,0wykładyaudytoryjne1,00,6151
laboratoriapraktyczne1,00,6151
Mechanika kompozytówzaliczenie4,0wykładyaudytoryjne2,01,4303
laboratoriapraktyczne2,01,3303
Mechanika ogólnaegzamin6,0wykładyaudytoryjne3,01,3302
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne3,01,2302
Ochrona środowiskazaliczenie2,0wykładyaudytoryjne2,00,6151
Podstawy automatykizaliczenie2,0wykładyaudytoryjne1,00,6152
laboratoriapraktyczne1,00,6152
Podstawy chemiiegzamin4,0wykładyaudytoryjne2,01,3301
laboratoriapraktyczne2,00,6151
Podstawy konstrukcji maszynegzamin2,0wykładyaudytoryjne1,00,7154
projektypraktyczne1,00,6154
Rysunek technicznyzaliczenie2,0wykładyaudytoryjne1,00,6152
projektypraktyczne1,00,6152
Technologie mechanicznezaliczenie3,0wykładyaudytoryjne3,01,6302
Termodynamikazaliczenie2,0wykładyaudytoryjne1,00,6153
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,00,6153
Wytrzymałość materiałówegzamin4,0wykładyaudytoryjne2,01,3303
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,00,6153
laboratoriapraktyczne1,00,6153

Moduły/Przedmioty kształcenia kierunkowego

PrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
Normalizacjazaliczenie1,0wykładyaudytoryjne1,00,6152
Podstawy konstrukcji jednostek pływającychzaliczenie3,0wykładyaudytoryjne2,00,6154
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,00,6154
Podstawy napędu jednostek pływającychzaliczenie2,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,00,6154
wykładyaudytoryjne1,00,6154
Podstawy oceanotechnikizaliczenie3,0wykładyaudytoryjne3,01,4301
Podstawy projektowania jednostek pływającychegzamin3,0wykładyaudytoryjne1,00,6153
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne2,00,6153
Podstawy technologii budowy jednostek pływającychzaliczenie3,0wykładyaudytoryjne1,00,6156
laboratoriapraktyczne2,00,6156
Podstawy teorii jednostek pływającychegzamin2,0wykładyaudytoryjne1,00,6152
projektypraktyczne1,00,6152
Podstawy wyposażenia jednostek pływającychzaliczenie2,0wykładyaudytoryjne1,00,6153
laboratoriapraktyczne1,00,6153
Tworzywa polimerowe i ich przetwórstwoegzamin3,0wykładyaudytoryjne1,00,8153
laboratoriapraktyczne2,00,8153
Żywice i laminaty poliestrowezaliczenie5,0wykładyaudytoryjne2,00,8155
projektypraktyczne3,01,6305

Moduły/Przedmioty specjalnościowe

PrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
Blok obieralny 8wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 9wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 10wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 11wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 12wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 13wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 14wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 15wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 16wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 17wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 18wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 19wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 20wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Dobór materiałów konstrukcyjnych i pomocniczychzaliczenie3,0wykładyaudytoryjne2,01,4304
laboratoriapraktyczne1,00,6154
Dzielność morska jachtuegzamin3,0wykładyaudytoryjne2,01,3306
projektypraktyczne1,00,6156
Komputerowe wspomaganie projektowaniazaliczenie3,0laboratoriapraktyczne3,01,8454
Podstawy hydro- i aerodynamiki jachtuegzamin4,0wykładyaudytoryjne2,01,3304
laboratoriapraktyczne2,01,4304
Podstawy projektowania kompozytówzaliczenie3,0projektypraktyczne2,00,9303
wykładyaudytoryjne1,00,6153
Praca dyplomowa (inżynierska)egzamin15,0praca dyplomowapraktyczne15,00,707
Praca przejściowazaliczenie2,0projektypraktyczne2,01,4306
Projektowanie jachtów żaglowych i motorowych 1zaliczenie3,0wykładyaudytoryjne1,00,6154
projektypraktyczne2,00,6304
Projektowanie jachtów żaglowych i motorowych 2egzamin5,0wykładyaudytoryjne2,00,6155
projektypraktyczne3,02,0455
Projektowanie konstrukcji kadłuba jachtu z laminatówegzamin6,0projektypraktyczne4,02,2455
wykładyaudytoryjne2,01,2305
Seminarium dyplomowezaliczenie2,0seminariaaudytoryjne2,01,2307
Teoria jachtu i żeglowaniazaliczenie4,0wykładyaudytoryjne2,01,2304
projektypraktyczne2,01,2304

Blok obieralny 1 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Etykazaliczenie3,0wykładyaudytoryjne3,01,8451
2 Socjologiazaliczenie3,0wykładyaudytoryjne3,01,8451

Blok obieralny 2 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Podstawy prawa cywilnegozaliczenie2,0wykładyaudytoryjne2,01,2301
2 Podstawy prawa pracyzaliczenie2,0wykładyaudytoryjne2,01,2301

Blok obieralny 3 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Podstawy nauki o zdrowiu i rehabilitacji 1zaliczenie1,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,01,0303
2 Wychowanie fizyczne 1zaliczenie1,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,01,0303

Blok obieralny 4 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Podstawy nauki o zdrowiu i rehabilitacji 2zaliczenie1,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,01,0304
2 Wychowanie fizyczne 2zaliczenie1,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,01,0304

Blok obieralny 5 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Język angielski 1zaliczenie3,0lektoratpraktyczne3,02,4603
2 Język niemiecki 1zaliczenie3,0lektoratpraktyczne3,02,4603

Blok obieralny 6 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Język angielski 2zaliczenie3,0lektoratpraktyczne3,02,4604
2 Język niemiecki 2zaliczenie3,0lektoratpraktyczne3,02,4604

Blok obieralny 7 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Język angielski 3egzamin3,0lektoratpraktyczne3,02,2605
2 Język niemiecki 3egzamin3,0lektoratpraktyczne3,02,2605

Blok obieralny 8 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Projektowanie wodolotów i poduszkowcówzaliczenie4,0wykładyaudytoryjne2,01,2306
projektypraktyczne2,00,7156
2 Projektowanie żagli i takielunkuzaliczenie4,0wykładyaudytoryjne2,01,2306
projektypraktyczne2,00,6156

Blok obieralny 9 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Organizacja budowy jachtów metalowychegzamin3,0wykładyaudytoryjne1,00,7156
laboratoriapraktyczne2,00,7156
2 Organizacja budowy jachtów z laminatówegzamin3,0wykładyaudytoryjne1,00,7156
laboratoriapraktyczne2,00,7156

Blok obieralny 10 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Architektura jachtu i projektowania wnętrzzaliczenie3,0wykładyaudytoryjne1,00,8306
projektypraktyczne2,00,6156
2 Projektowanie jednostek portowych i przybrzeżnychzaliczenie3,0wykładyaudytoryjne1,00,8306
projektypraktyczne2,00,7156

Blok obieralny 11 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Spajanie jednostek metalowychzaliczenie3,0wykładyaudytoryjne1,00,6155
laboratoriapraktyczne2,01,2305
2 Technologie i urządzenia do produkcji laminatówzaliczenie3,0laboratoriapraktyczne2,01,4305
wykładyaudytoryjne1,00,6155

Blok obieralny 12 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Technologia budowy jachtów z laminatów 1egzamin4,0laboratoriapraktyczne2,01,4305
wykładyaudytoryjne2,01,3305
2 Technologia budowy jednostek metalowych 1egzamin4,0wykładyaudytoryjne2,01,2305
laboratoriapraktyczne2,01,2305

Blok obieralny 13 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Technologia budowy jachtów z laminatów 2zaliczenie3,0laboratoriapraktyczne3,01,4306
2 Technologia budowy jednostek metalowych 2zaliczenie3,0laboratoriapraktyczne3,01,2306

Blok obieralny 14 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Technologia budowy jachtów z laminatów 3zaliczenie2,0laboratoriapraktyczne2,00,9157
2 Technologia budowy jednostek metalowych 3zaliczenie2,0laboratoriapraktyczne2,00,6157

Blok obieralny 15 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Optymalizacja osiągów jachtów motorowych i sportowychegzamin4,0wykładyaudytoryjne2,01,4306
projektypraktyczne2,00,8156
2 Optymalizacja osiągów jachtów żaglowychegzamin4,0wykładyaudytoryjne2,01,4306
projektypraktyczne2,00,8156

Blok obieralny 16 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Konstrukcja wodolotów i poduszkowcówegzamin4,0projektypraktyczne2,00,6155
wykładyaudytoryjne2,01,3305
2 Wyposażenie jachtówegzamin4,0wykładyaudytoryjne2,01,2305
projektypraktyczne2,00,7155

Blok obieralny 17 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Konstrukcje jachtów drewnianych i z aluminiumzaliczenie2,0wykładyaudytoryjne1,00,8306
projektypraktyczne1,00,6156
2 Remonty i przebudowy jachtówzaliczenie2,0wykładyaudytoryjne1,00,8306
projektypraktyczne1,00,6156

Blok obieralny 18 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Jednostki pływające z napędem ekologicznymzaliczenie4,0wykładyaudytoryjne2,01,2307
projektypraktyczne2,00,6157
2 Jednostki szybkie i rekreacyjnezaliczenie4,0wykładyaudytoryjne2,01,2307
projektypraktyczne2,00,6157

Blok obieralny 19 - do wybrania 1 z 3 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Maszyny i urządzenia do przetwarzania polimerówzaliczenie2,0wykładyaudytoryjne1,00,6157
laboratoriapraktyczne1,00,6157
2 Recyklingzaliczenie2,0wykładyaudytoryjne1,00,8157
laboratoriapraktyczne1,00,6157
3 Technologie bezodpadowezaliczenie2,0wykładyaudytoryjne1,00,6157
laboratoriapraktyczne1,00,6157

Blok obieralny 20 - do wybrania 1 z 3 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Ochrona elektrochemiczna i pokrycia ochronnezaliczenie2,0wykładyaudytoryjne1,00,6157
laboratoriapraktyczne1,00,6157
2 Podstawy ochrony materiałów morskichzaliczenie2,0wykładyaudytoryjne1,00,6157
laboratoriapraktyczne1,00,6157
3 Przemysłowe zabezpieczenia antykorozyjnezaliczenie2,0wykładyaudytoryjne1,00,6157
laboratoriapraktyczne1,00,6157