Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Techniki Morskiej i Transportu - Budowa jachtów (S1)

Sylabusy - pełny wykaz przedmiotów:

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
BHP i metodyka pracy umysłowejprzedmiot wspólny
Etykaprzedmiot wspólny1 / 1
Język angielski 1przedmiot wspólny5 / 1
Język angielski 2przedmiot wspólny6 / 1
Język angielski 3przedmiot wspólny7 / 1
Język niemiecki 1przedmiot wspólny5 / 2
Język niemiecki 2przedmiot wspólny6 / 2
Język niemiecki 3przedmiot wspólny7 / 2
Ochrona własności intelektualnejprzedmiot wspólny
Podstawy informacji naukowejprzedmiot wspólny
Podstawy nauki o zdrowiu i rehabilitacji 1przedmiot wspólny3 / 1
Podstawy nauki o zdrowiu i rehabilitacji 2przedmiot wspólny4 / 1
Podstawy prawa cywilnegoprzedmiot wspólny2 / 1
Podstawy prawa pracyprzedmiot wspólny2 / 2
Socjologiaprzedmiot wspólny1 / 2
Szkolenie biblioteczneprzedmiot wspólny
Technologia informacyjnaprzedmiot wspólny
Wychowanie fizyczne 1przedmiot wspólny3 / 2
Wychowanie fizyczne 2przedmiot wspólny4 / 2
Praktyka zawodowa 1przedmiot wspólny
Praktyka zawodowa 2przedmiot wspólny
Ekonomia i zarządzanieprzedmiot wspólny
Elektrotechnika i elektronikaprzedmiot wspólny
Fizykaprzedmiot wspólny
Geometria wykreślnaprzedmiot wspólny
Historia okrętownictwa i żeglarstwa na Pomorzu Zachodnimprzedmiot wspólny
Informatyka techniczna w budowie jachtów 1przedmiot wspólny
Informatyka techniczna w budowie jachtów 2przedmiot wspólny
Inżynieria jakościprzedmiot wspólny
Matematyka 1przedmiot wspólny
Matematyka 2przedmiot wspólny
Materiałoznawstwoprzedmiot wspólny
Mechanika kompozytówprzedmiot wspólny
Mechanika ogólnaprzedmiot wspólny
Ochrona środowiskaprzedmiot wspólny
Podstawy automatykiprzedmiot wspólny
Podstawy chemiiprzedmiot wspólny
Podstawy konstrukcji maszynprzedmiot wspólny
Rysunek technicznyprzedmiot wspólny
Technologie mechaniczneprzedmiot wspólny
Termodynamikaprzedmiot wspólny
Wytrzymałość materiałówprzedmiot wspólny
Normalizacjaprzedmiot wspólny
Podstawy konstrukcji jednostek pływającychprzedmiot wspólny
Podstawy napędu jednostek pływającychprzedmiot wspólny
Podstawy oceanotechnikiprzedmiot wspólny
Podstawy projektowania jednostek pływającychprzedmiot wspólny
Podstawy technologii budowy jednostek pływającychprzedmiot wspólny
Podstawy teorii jednostek pływającychprzedmiot wspólny
Podstawy wyposażenia jednostek pływającychprzedmiot wspólny
Tworzywa polimerowe i ich przetwórstwoprzedmiot wspólny
Żywice i laminaty poliestroweprzedmiot wspólny
Architektura jachtu i projektowania wnętrzprzedmiot wspólny10 / 1
Dobór materiałów konstrukcyjnych i pomocniczychprzedmiot wspólny
Dzielność morska jachtuprzedmiot wspólny
Jednostki pływające z napędem ekologicznymprzedmiot wspólny18 / 1
Jednostki szybkie i rekreacyjneprzedmiot wspólny18 / 2
Komputerowe wspomaganie projektowaniaprzedmiot wspólny
Konstrukcja wodolotów i poduszkowcówprzedmiot wspólny16 / 1
Konstrukcje jachtów drewnianych i z aluminiumprzedmiot wspólny17 / 1
Maszyny i urządzenia do przetwarzania polimerówprzedmiot wspólny19 / 1
Ochrona elektrochemiczna i pokrycia ochronneprzedmiot wspólny20 / 1
Optymalizacja osiągów jachtów motorowych i sportowychprzedmiot wspólny15 / 1
Optymalizacja osiągów jachtów żaglowychprzedmiot wspólny15 / 2
Organizacja budowy jachtów metalowychprzedmiot wspólny9 / 1
Organizacja budowy jachtów z laminatówprzedmiot wspólny9 / 2
Podstawy hydro- i aerodynamiki jachtuprzedmiot wspólny
Podstawy ochrony materiałów morskichprzedmiot wspólny20 / 2
Podstawy projektowania kompozytówprzedmiot wspólny
Praca dyplomowa (inżynierska)przedmiot wspólny
Praca przejściowaprzedmiot wspólny
Projektowanie jachtów żaglowych i motorowych 1przedmiot wspólny
Projektowanie jachtów żaglowych i motorowych 2przedmiot wspólny
Projektowanie jednostek portowych i przybrzeżnychprzedmiot wspólny10 / 2
Projektowanie konstrukcji kadłuba jachtu z laminatówprzedmiot wspólny
Projektowanie wodolotów i poduszkowcówprzedmiot wspólny8 / 1
Projektowanie żagli i takielunkuprzedmiot wspólny8 / 2
Przemysłowe zabezpieczenia antykorozyjneprzedmiot wspólny20 / 3
Recyklingprzedmiot wspólny19 / 2
Remonty i przebudowy jachtówprzedmiot wspólny17 / 2
Seminarium dyplomoweprzedmiot wspólny
Spajanie jednostek metalowychprzedmiot wspólny11 / 1
Technologia budowy jachtów z laminatów 1przedmiot wspólny12 / 1
Technologia budowy jachtów z laminatów 2przedmiot wspólny13 / 1
Technologia budowy jachtów z laminatów 3przedmiot wspólny14 / 1
Technologia budowy jednostek metalowych 1przedmiot wspólny12 / 2
Technologia budowy jednostek metalowych 2przedmiot wspólny13 / 2
Technologia budowy jednostek metalowych 3przedmiot wspólny14 / 2
Technologie bezodpadoweprzedmiot wspólny19 / 3
Technologie i urządzenia do produkcji laminatówprzedmiot wspólny11 / 2
Teoria jachtu i żeglowaniaprzedmiot wspólny
Wyposażenie jachtówprzedmiot wspólny16 / 2

Sylabusy - wykaz przedmiotów wspólnych dla specjalności:

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
BHP i metodyka pracy umysłowejprzedmiot wspólny
Etykaprzedmiot wspólny1 / 1
Język angielski 1przedmiot wspólny5 / 1
Język angielski 2przedmiot wspólny6 / 1
Język angielski 3przedmiot wspólny7 / 1
Język niemiecki 1przedmiot wspólny5 / 2
Język niemiecki 2przedmiot wspólny6 / 2
Język niemiecki 3przedmiot wspólny7 / 2
Ochrona własności intelektualnejprzedmiot wspólny
Podstawy informacji naukowejprzedmiot wspólny
Podstawy nauki o zdrowiu i rehabilitacji 1przedmiot wspólny3 / 1
Podstawy nauki o zdrowiu i rehabilitacji 2przedmiot wspólny4 / 1
Podstawy prawa cywilnegoprzedmiot wspólny2 / 1
Podstawy prawa pracyprzedmiot wspólny2 / 2
Socjologiaprzedmiot wspólny1 / 2
Szkolenie biblioteczneprzedmiot wspólny
Technologia informacyjnaprzedmiot wspólny
Wychowanie fizyczne 1przedmiot wspólny3 / 2
Wychowanie fizyczne 2przedmiot wspólny4 / 2
Praktyka zawodowa 1przedmiot wspólny
Praktyka zawodowa 2przedmiot wspólny
Ekonomia i zarządzanieprzedmiot wspólny
Elektrotechnika i elektronikaprzedmiot wspólny
Fizykaprzedmiot wspólny
Geometria wykreślnaprzedmiot wspólny
Historia okrętownictwa i żeglarstwa na Pomorzu Zachodnimprzedmiot wspólny
Informatyka techniczna w budowie jachtów 1przedmiot wspólny
Informatyka techniczna w budowie jachtów 2przedmiot wspólny
Inżynieria jakościprzedmiot wspólny
Matematyka 1przedmiot wspólny
Matematyka 2przedmiot wspólny
Materiałoznawstwoprzedmiot wspólny
Mechanika kompozytówprzedmiot wspólny
Mechanika ogólnaprzedmiot wspólny
Ochrona środowiskaprzedmiot wspólny
Podstawy automatykiprzedmiot wspólny
Podstawy chemiiprzedmiot wspólny
Podstawy konstrukcji maszynprzedmiot wspólny
Rysunek technicznyprzedmiot wspólny
Technologie mechaniczneprzedmiot wspólny
Termodynamikaprzedmiot wspólny
Wytrzymałość materiałówprzedmiot wspólny
Normalizacjaprzedmiot wspólny
Podstawy konstrukcji jednostek pływającychprzedmiot wspólny
Podstawy napędu jednostek pływającychprzedmiot wspólny
Podstawy oceanotechnikiprzedmiot wspólny
Podstawy projektowania jednostek pływającychprzedmiot wspólny
Podstawy technologii budowy jednostek pływającychprzedmiot wspólny
Podstawy teorii jednostek pływającychprzedmiot wspólny
Podstawy wyposażenia jednostek pływającychprzedmiot wspólny
Tworzywa polimerowe i ich przetwórstwoprzedmiot wspólny
Żywice i laminaty poliestroweprzedmiot wspólny
Architektura jachtu i projektowania wnętrzprzedmiot wspólny10 / 1
Dobór materiałów konstrukcyjnych i pomocniczychprzedmiot wspólny
Dzielność morska jachtuprzedmiot wspólny
Jednostki pływające z napędem ekologicznymprzedmiot wspólny18 / 1
Jednostki szybkie i rekreacyjneprzedmiot wspólny18 / 2
Komputerowe wspomaganie projektowaniaprzedmiot wspólny
Konstrukcja wodolotów i poduszkowcówprzedmiot wspólny16 / 1
Konstrukcje jachtów drewnianych i z aluminiumprzedmiot wspólny17 / 1
Maszyny i urządzenia do przetwarzania polimerówprzedmiot wspólny19 / 1
Ochrona elektrochemiczna i pokrycia ochronneprzedmiot wspólny20 / 1
Optymalizacja osiągów jachtów motorowych i sportowychprzedmiot wspólny15 / 1
Optymalizacja osiągów jachtów żaglowychprzedmiot wspólny15 / 2
Organizacja budowy jachtów metalowychprzedmiot wspólny9 / 1
Organizacja budowy jachtów z laminatówprzedmiot wspólny9 / 2
Podstawy hydro- i aerodynamiki jachtuprzedmiot wspólny
Podstawy ochrony materiałów morskichprzedmiot wspólny20 / 2
Podstawy projektowania kompozytówprzedmiot wspólny
Praca dyplomowa (inżynierska)przedmiot wspólny
Praca przejściowaprzedmiot wspólny
Projektowanie jachtów żaglowych i motorowych 1przedmiot wspólny
Projektowanie jachtów żaglowych i motorowych 2przedmiot wspólny
Projektowanie jednostek portowych i przybrzeżnychprzedmiot wspólny10 / 2
Projektowanie konstrukcji kadłuba jachtu z laminatówprzedmiot wspólny
Projektowanie wodolotów i poduszkowcówprzedmiot wspólny8 / 1
Projektowanie żagli i takielunkuprzedmiot wspólny8 / 2
Przemysłowe zabezpieczenia antykorozyjneprzedmiot wspólny20 / 3
Recyklingprzedmiot wspólny19 / 2
Remonty i przebudowy jachtówprzedmiot wspólny17 / 2
Seminarium dyplomoweprzedmiot wspólny
Spajanie jednostek metalowychprzedmiot wspólny11 / 1
Technologia budowy jachtów z laminatów 1przedmiot wspólny12 / 1
Technologia budowy jachtów z laminatów 2przedmiot wspólny13 / 1
Technologia budowy jachtów z laminatów 3przedmiot wspólny14 / 1
Technologia budowy jednostek metalowych 1przedmiot wspólny12 / 2
Technologia budowy jednostek metalowych 2przedmiot wspólny13 / 2
Technologia budowy jednostek metalowych 3przedmiot wspólny14 / 2
Technologie bezodpadoweprzedmiot wspólny19 / 3
Technologie i urządzenia do produkcji laminatówprzedmiot wspólny11 / 2
Teoria jachtu i żeglowaniaprzedmiot wspólny
Wyposażenie jachtówprzedmiot wspólny16 / 2

Sylabusy - wykaz przedmiotów niewchodzących w skład żadnego modułu:

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
BHP i metodyka pracy umysłowejprzedmiot wspólny
Etykaprzedmiot wspólny1 / 1
Język angielski 1przedmiot wspólny5 / 1
Język angielski 2przedmiot wspólny6 / 1
Język angielski 3przedmiot wspólny7 / 1
Język niemiecki 1przedmiot wspólny5 / 2
Język niemiecki 2przedmiot wspólny6 / 2
Język niemiecki 3przedmiot wspólny7 / 2
Ochrona własności intelektualnejprzedmiot wspólny
Podstawy informacji naukowejprzedmiot wspólny
Podstawy nauki o zdrowiu i rehabilitacji 1przedmiot wspólny3 / 1
Podstawy nauki o zdrowiu i rehabilitacji 2przedmiot wspólny4 / 1
Podstawy prawa cywilnegoprzedmiot wspólny2 / 1
Podstawy prawa pracyprzedmiot wspólny2 / 2
Socjologiaprzedmiot wspólny1 / 2
Szkolenie biblioteczneprzedmiot wspólny
Technologia informacyjnaprzedmiot wspólny
Wychowanie fizyczne 1przedmiot wspólny3 / 2
Wychowanie fizyczne 2przedmiot wspólny4 / 2
Praktyka zawodowa 1przedmiot wspólny
Praktyka zawodowa 2przedmiot wspólny
Ekonomia i zarządzanieprzedmiot wspólny
Elektrotechnika i elektronikaprzedmiot wspólny
Fizykaprzedmiot wspólny
Geometria wykreślnaprzedmiot wspólny
Historia okrętownictwa i żeglarstwa na Pomorzu Zachodnimprzedmiot wspólny
Informatyka techniczna w budowie jachtów 1przedmiot wspólny
Informatyka techniczna w budowie jachtów 2przedmiot wspólny
Inżynieria jakościprzedmiot wspólny
Matematyka 1przedmiot wspólny
Matematyka 2przedmiot wspólny
Materiałoznawstwoprzedmiot wspólny
Mechanika kompozytówprzedmiot wspólny
Mechanika ogólnaprzedmiot wspólny
Ochrona środowiskaprzedmiot wspólny
Podstawy automatykiprzedmiot wspólny
Podstawy chemiiprzedmiot wspólny
Podstawy konstrukcji maszynprzedmiot wspólny
Rysunek technicznyprzedmiot wspólny
Technologie mechaniczneprzedmiot wspólny
Termodynamikaprzedmiot wspólny
Wytrzymałość materiałówprzedmiot wspólny
Normalizacjaprzedmiot wspólny
Podstawy konstrukcji jednostek pływającychprzedmiot wspólny
Podstawy napędu jednostek pływającychprzedmiot wspólny
Podstawy oceanotechnikiprzedmiot wspólny
Podstawy projektowania jednostek pływającychprzedmiot wspólny
Podstawy technologii budowy jednostek pływającychprzedmiot wspólny
Podstawy teorii jednostek pływającychprzedmiot wspólny
Podstawy wyposażenia jednostek pływającychprzedmiot wspólny
Tworzywa polimerowe i ich przetwórstwoprzedmiot wspólny
Żywice i laminaty poliestroweprzedmiot wspólny
Architektura jachtu i projektowania wnętrzprzedmiot wspólny10 / 1
Dobór materiałów konstrukcyjnych i pomocniczychprzedmiot wspólny
Dzielność morska jachtuprzedmiot wspólny
Jednostki pływające z napędem ekologicznymprzedmiot wspólny18 / 1
Jednostki szybkie i rekreacyjneprzedmiot wspólny18 / 2
Komputerowe wspomaganie projektowaniaprzedmiot wspólny
Konstrukcja wodolotów i poduszkowcówprzedmiot wspólny16 / 1
Konstrukcje jachtów drewnianych i z aluminiumprzedmiot wspólny17 / 1
Maszyny i urządzenia do przetwarzania polimerówprzedmiot wspólny19 / 1
Ochrona elektrochemiczna i pokrycia ochronneprzedmiot wspólny20 / 1
Optymalizacja osiągów jachtów motorowych i sportowychprzedmiot wspólny15 / 1
Optymalizacja osiągów jachtów żaglowychprzedmiot wspólny15 / 2
Organizacja budowy jachtów metalowychprzedmiot wspólny9 / 1
Organizacja budowy jachtów z laminatówprzedmiot wspólny9 / 2
Podstawy hydro- i aerodynamiki jachtuprzedmiot wspólny
Podstawy ochrony materiałów morskichprzedmiot wspólny20 / 2
Podstawy projektowania kompozytówprzedmiot wspólny
Praca dyplomowa (inżynierska)przedmiot wspólny
Praca przejściowaprzedmiot wspólny
Projektowanie jachtów żaglowych i motorowych 1przedmiot wspólny
Projektowanie jachtów żaglowych i motorowych 2przedmiot wspólny
Projektowanie jednostek portowych i przybrzeżnychprzedmiot wspólny10 / 2
Projektowanie konstrukcji kadłuba jachtu z laminatówprzedmiot wspólny
Projektowanie wodolotów i poduszkowcówprzedmiot wspólny8 / 1
Projektowanie żagli i takielunkuprzedmiot wspólny8 / 2
Przemysłowe zabezpieczenia antykorozyjneprzedmiot wspólny20 / 3
Recyklingprzedmiot wspólny19 / 2
Remonty i przebudowy jachtówprzedmiot wspólny17 / 2
Seminarium dyplomoweprzedmiot wspólny
Spajanie jednostek metalowychprzedmiot wspólny11 / 1
Technologia budowy jachtów z laminatów 1przedmiot wspólny12 / 1
Technologia budowy jachtów z laminatów 2przedmiot wspólny13 / 1
Technologia budowy jachtów z laminatów 3przedmiot wspólny14 / 1
Technologia budowy jednostek metalowych 1przedmiot wspólny12 / 2
Technologia budowy jednostek metalowych 2przedmiot wspólny13 / 2
Technologia budowy jednostek metalowych 3przedmiot wspólny14 / 2
Technologie bezodpadoweprzedmiot wspólny19 / 3
Technologie i urządzenia do produkcji laminatówprzedmiot wspólny11 / 2
Teoria jachtu i żeglowaniaprzedmiot wspólny
Wyposażenie jachtówprzedmiot wspólny16 / 2

Sylabusy - wykaz przedmiotów niewchodzących w skład żadnego bloku obieralnego:

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
BHP i metodyka pracy umysłowejprzedmiot wspólny
Ochrona własności intelektualnejprzedmiot wspólny
Podstawy informacji naukowejprzedmiot wspólny
Szkolenie biblioteczneprzedmiot wspólny
Technologia informacyjnaprzedmiot wspólny
Praktyka zawodowa 1przedmiot wspólny
Praktyka zawodowa 2przedmiot wspólny
Ekonomia i zarządzanieprzedmiot wspólny
Elektrotechnika i elektronikaprzedmiot wspólny
Fizykaprzedmiot wspólny
Geometria wykreślnaprzedmiot wspólny
Historia okrętownictwa i żeglarstwa na Pomorzu Zachodnimprzedmiot wspólny
Informatyka techniczna w budowie jachtów 1przedmiot wspólny
Informatyka techniczna w budowie jachtów 2przedmiot wspólny
Inżynieria jakościprzedmiot wspólny
Matematyka 1przedmiot wspólny
Matematyka 2przedmiot wspólny
Materiałoznawstwoprzedmiot wspólny
Mechanika kompozytówprzedmiot wspólny
Mechanika ogólnaprzedmiot wspólny
Ochrona środowiskaprzedmiot wspólny
Podstawy automatykiprzedmiot wspólny
Podstawy chemiiprzedmiot wspólny
Podstawy konstrukcji maszynprzedmiot wspólny
Rysunek technicznyprzedmiot wspólny
Technologie mechaniczneprzedmiot wspólny
Termodynamikaprzedmiot wspólny
Wytrzymałość materiałówprzedmiot wspólny
Normalizacjaprzedmiot wspólny
Podstawy konstrukcji jednostek pływającychprzedmiot wspólny
Podstawy napędu jednostek pływającychprzedmiot wspólny
Podstawy oceanotechnikiprzedmiot wspólny
Podstawy projektowania jednostek pływającychprzedmiot wspólny
Podstawy technologii budowy jednostek pływającychprzedmiot wspólny
Podstawy teorii jednostek pływającychprzedmiot wspólny
Podstawy wyposażenia jednostek pływającychprzedmiot wspólny
Tworzywa polimerowe i ich przetwórstwoprzedmiot wspólny
Żywice i laminaty poliestroweprzedmiot wspólny
Dobór materiałów konstrukcyjnych i pomocniczychprzedmiot wspólny
Dzielność morska jachtuprzedmiot wspólny
Komputerowe wspomaganie projektowaniaprzedmiot wspólny
Podstawy hydro- i aerodynamiki jachtuprzedmiot wspólny
Podstawy projektowania kompozytówprzedmiot wspólny
Praca dyplomowa (inżynierska)przedmiot wspólny
Praca przejściowaprzedmiot wspólny
Projektowanie jachtów żaglowych i motorowych 1przedmiot wspólny
Projektowanie jachtów żaglowych i motorowych 2przedmiot wspólny
Projektowanie konstrukcji kadłuba jachtu z laminatówprzedmiot wspólny
Seminarium dyplomoweprzedmiot wspólny
Teoria jachtu i żeglowaniaprzedmiot wspólny

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 1

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Etykaprzedmiot wspólny1 / 1
Socjologiaprzedmiot wspólny1 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 5

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Język angielski 1przedmiot wspólny5 / 1
Język niemiecki 1przedmiot wspólny5 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 6

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Język angielski 2przedmiot wspólny6 / 1
Język niemiecki 2przedmiot wspólny6 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 7

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Język angielski 3przedmiot wspólny7 / 1
Język niemiecki 3przedmiot wspólny7 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 3

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Podstawy nauki o zdrowiu i rehabilitacji 1przedmiot wspólny3 / 1
Wychowanie fizyczne 1przedmiot wspólny3 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 4

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Podstawy nauki o zdrowiu i rehabilitacji 2przedmiot wspólny4 / 1
Wychowanie fizyczne 2przedmiot wspólny4 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 2

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Podstawy prawa cywilnegoprzedmiot wspólny2 / 1
Podstawy prawa pracyprzedmiot wspólny2 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 10

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Architektura jachtu i projektowania wnętrzprzedmiot wspólny10 / 1
Projektowanie jednostek portowych i przybrzeżnychprzedmiot wspólny10 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 18

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Jednostki pływające z napędem ekologicznymprzedmiot wspólny18 / 1
Jednostki szybkie i rekreacyjneprzedmiot wspólny18 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 16

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Konstrukcja wodolotów i poduszkowcówprzedmiot wspólny16 / 1
Wyposażenie jachtówprzedmiot wspólny16 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 17

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Konstrukcje jachtów drewnianych i z aluminiumprzedmiot wspólny17 / 1
Remonty i przebudowy jachtówprzedmiot wspólny17 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 19

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Maszyny i urządzenia do przetwarzania polimerówprzedmiot wspólny19 / 1
Recyklingprzedmiot wspólny19 / 2
Technologie bezodpadoweprzedmiot wspólny19 / 3

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 20

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Ochrona elektrochemiczna i pokrycia ochronneprzedmiot wspólny20 / 1
Podstawy ochrony materiałów morskichprzedmiot wspólny20 / 2
Przemysłowe zabezpieczenia antykorozyjneprzedmiot wspólny20 / 3

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 15

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Optymalizacja osiągów jachtów motorowych i sportowychprzedmiot wspólny15 / 1
Optymalizacja osiągów jachtów żaglowychprzedmiot wspólny15 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 9

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Organizacja budowy jachtów metalowychprzedmiot wspólny9 / 1
Organizacja budowy jachtów z laminatówprzedmiot wspólny9 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 8

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Projektowanie wodolotów i poduszkowcówprzedmiot wspólny8 / 1
Projektowanie żagli i takielunkuprzedmiot wspólny8 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 11

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Spajanie jednostek metalowychprzedmiot wspólny11 / 1
Technologie i urządzenia do produkcji laminatówprzedmiot wspólny11 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 12

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Technologia budowy jachtów z laminatów 1przedmiot wspólny12 / 1
Technologia budowy jednostek metalowych 1przedmiot wspólny12 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 13

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Technologia budowy jachtów z laminatów 2przedmiot wspólny13 / 1
Technologia budowy jednostek metalowych 2przedmiot wspólny13 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 14

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Technologia budowy jachtów z laminatów 3przedmiot wspólny14 / 1
Technologia budowy jednostek metalowych 3przedmiot wspólny14 / 2