Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Rolnictwo (S1)

Sylabusy - pełny wykaz przedmiotów:

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Bezpieczeństwo i higiena pracyprzedmiot wspólny
Ekonomiaprzedmiot wspólny
Estetykaprzedmiot wspólny3 / 1
Filozofiaprzedmiot wspólny1 / 1
Historia sztukiprzedmiot wspólny3 / 2
Język obcy -niemieckiprzedmiot wspólny2 / 2
Język obcy-angielskiprzedmiot wspólny2 / 1
Ochrona własności intelektualnejprzedmiot wspólny
Podstawy prawaprzedmiot wspólny
Podstawy zarządzaniaprzedmiot wspólny
Socjologiaprzedmiot wspólny1 / 2
Technologia informacyjnaprzedmiot wspólny
Wychowanie fizyczneprzedmiot wspólny
Analiza danych i modelowanieprzedmiot wspólny
Biochemiaprzedmiot wspólny
Botanika 1przedmiot wspólny
Chemiaprzedmiot wspólny
Fizjologia zwierząt z anatomiąprzedmiot wspólny
Fizykaprzedmiot wspólny
Grafika inżynierskaprzedmiot wspólny
Matematykaprzedmiot wspólny
Statystyka matematycznaprzedmiot wspólny
Alternatywne źródła energiiprzedmiot wspólny10 / 2
Biopreparaty w rolnictwieprzedmiot wspólny12 / 1
Botanika 2przedmiot wspólny
Budowa, prowadzenie i bezpieczeństwo witryn w sieci Internetprzedmiot wspólny14 / 2
Budownictwo rolnicze i leśneprzedmiot wspólny4 / 2
Chemia rolnaprzedmiot wspólny
Diagnostyka molekularna roślin uprawnychprzedmiot wspólny17 / 2
Eksploatacja pojazów rolniczychprzedmiot wspólny15 / 2
Entomologiaprzedmiot wspólny
Fitopatologiaprzedmiot wspólny
Fizjologia roślinprzedmiot wspólny
Fundusze pomocowe na obszarach wiejskichprzedmiot wspólny5 / 1
Genetykaprzedmiot wspólny
Geologia i gleboznawstwoprzedmiot wspólny
Gleboznawstwoprzedmiot wspólny
Herbologiaprzedmiot wspólny9 / 1
Hodowla roślin i biotechnologiaprzedmiot wspólny
Infrastruktura obszarów wiejskichprzedmiot wspólny4 / 1
Komputerowe systemy wspomagania decyzjiprzedmiot wspólny14 / 1
Komunikacja społeczna i negocjacje w agrobiznesieprzedmiot wspólny5 / 2
Marketing i obrótprzedmiot wspólny
Maszyny i urządzenia rolniczeprzedmiot wspólny
Materiały eksploatacyjne w rolnictwieprzedmiot wspólny15 / 1
Melioracje wodneprzedmiot wspólny
Meteorologia i klimatologiaprzedmiot wspólny
Meteorologia stosowanaprzedmiot wspólny
Metody opracowań w agrometeorologiiprzedmiot wspólny7 / 2
Mikrobiologiaprzedmiot wspólny
Nawadnianie roślin rolniczychprzedmiot wspólny
Ochrona bioróżnorodności w krajobrazieprzedmiot wspólny8 / 1
Ochrona środowiskaprzedmiot wspólny
Ogólna uprawa roślinprzedmiot wspólny
Podstawy automatykiprzedmiot wspólny13 / 2
Podstawy ekologiiprzedmiot wspólny
Podstawy elektrotechniki i elektronikiprzedmiot wspólny13 / 1
Podstawy fizjologiczne odporności roślin na stresprzedmiot wspólny6 / 2
Podstawy produkcji roślinnejprzedmiot wspólny
Podstawy rolnictwa precyzyjnegoprzedmiot wspólny18 / 1
Produkcja ogrodniczaprzedmiot wspólny
Produkcja zwierzęcaprzedmiot wspólny
Przechowalnictwoprzedmiot wspólny
Przetwórstwoprzedmiot wspólny
Przygotowanie pracy inżynierskiej i do egzaminu dyplomowegoprzedmiot wspólny
Przyrodnicze skutki chemizacji rolnictwaprzedmiot wspólny11 / 1
Regulatory roślinne stosowane w rolnictwieprzedmiot wspólny6 / 1
Rolnicze surowce energetyczneprzedmiot wspólny10 / 1
Seminarium inżynierskieprzedmiot wspólny
Systemy zarządzania jakościąprzedmiot wspólny18 / 2
Szczegółowa uprawa roślin 1przedmiot wspólny
Szczegółowa uprawa roślin 2przedmiot wspólny
Szczepionki mikrobiologiczne stosowane w rolnictwieprzedmiot wspólny12 / 2
Topoklimat i mikroklimatprzedmiot wspólny7 / 1
Towaroznawcza ocena jakości surowców rolniczychprzedmiot wspólny16 / 1
Utylizacja i zagospodarowanie odpadówprzedmiot wspólny11 / 2
Użytkowanie maszyn i urządzeńprzedmiot wspólny
Użytkowanie roślin modyfikowanych genetycznie w Europie i na świecieprzedmiot wspólny17 / 1
Współczesne kierunki w produkcji żywnościprzedmiot wspólny16 / 2
Współczesne systemy uprawy roliprzedmiot wspólny9 / 2
Zagospodarowanie terenów zieleniprzedmiot wspólny8 / 2
Łąkarstwoprzedmiot wspólny
Jak wykorzystać czas studiów na wzmocnienie swojej pozycji na rynku pracyprzedmiot wspólny
Podstawy informacji naukowejprzedmiot wspólny
Szkolenie - Bezpieczeństwo i higiena pracyprzedmiot wspólny
Szkolenie biblioteczneprzedmiot wspólny
Praktyka zawodowaprzedmiot wspólny

Sylabusy - wykaz przedmiotów wspólnych dla specjalności:

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Bezpieczeństwo i higiena pracyprzedmiot wspólny
Ekonomiaprzedmiot wspólny
Estetykaprzedmiot wspólny3 / 1
Filozofiaprzedmiot wspólny1 / 1
Historia sztukiprzedmiot wspólny3 / 2
Język obcy -niemieckiprzedmiot wspólny2 / 2
Język obcy-angielskiprzedmiot wspólny2 / 1
Ochrona własności intelektualnejprzedmiot wspólny
Podstawy prawaprzedmiot wspólny
Podstawy zarządzaniaprzedmiot wspólny
Socjologiaprzedmiot wspólny1 / 2
Technologia informacyjnaprzedmiot wspólny
Wychowanie fizyczneprzedmiot wspólny
Analiza danych i modelowanieprzedmiot wspólny
Biochemiaprzedmiot wspólny
Botanika 1przedmiot wspólny
Chemiaprzedmiot wspólny
Fizjologia zwierząt z anatomiąprzedmiot wspólny
Fizykaprzedmiot wspólny
Grafika inżynierskaprzedmiot wspólny
Matematykaprzedmiot wspólny
Statystyka matematycznaprzedmiot wspólny
Alternatywne źródła energiiprzedmiot wspólny10 / 2
Biopreparaty w rolnictwieprzedmiot wspólny12 / 1
Botanika 2przedmiot wspólny
Budowa, prowadzenie i bezpieczeństwo witryn w sieci Internetprzedmiot wspólny14 / 2
Budownictwo rolnicze i leśneprzedmiot wspólny4 / 2
Chemia rolnaprzedmiot wspólny
Diagnostyka molekularna roślin uprawnychprzedmiot wspólny17 / 2
Eksploatacja pojazów rolniczychprzedmiot wspólny15 / 2
Entomologiaprzedmiot wspólny
Fitopatologiaprzedmiot wspólny
Fizjologia roślinprzedmiot wspólny
Fundusze pomocowe na obszarach wiejskichprzedmiot wspólny5 / 1
Genetykaprzedmiot wspólny
Geologia i gleboznawstwoprzedmiot wspólny
Gleboznawstwoprzedmiot wspólny
Herbologiaprzedmiot wspólny9 / 1
Hodowla roślin i biotechnologiaprzedmiot wspólny
Infrastruktura obszarów wiejskichprzedmiot wspólny4 / 1
Komputerowe systemy wspomagania decyzjiprzedmiot wspólny14 / 1
Komunikacja społeczna i negocjacje w agrobiznesieprzedmiot wspólny5 / 2
Marketing i obrótprzedmiot wspólny
Maszyny i urządzenia rolniczeprzedmiot wspólny
Materiały eksploatacyjne w rolnictwieprzedmiot wspólny15 / 1
Melioracje wodneprzedmiot wspólny
Meteorologia i klimatologiaprzedmiot wspólny
Meteorologia stosowanaprzedmiot wspólny
Metody opracowań w agrometeorologiiprzedmiot wspólny7 / 2
Mikrobiologiaprzedmiot wspólny
Nawadnianie roślin rolniczychprzedmiot wspólny
Ochrona bioróżnorodności w krajobrazieprzedmiot wspólny8 / 1
Ochrona środowiskaprzedmiot wspólny
Ogólna uprawa roślinprzedmiot wspólny
Podstawy automatykiprzedmiot wspólny13 / 2
Podstawy ekologiiprzedmiot wspólny
Podstawy elektrotechniki i elektronikiprzedmiot wspólny13 / 1
Podstawy fizjologiczne odporności roślin na stresprzedmiot wspólny6 / 2
Podstawy produkcji roślinnejprzedmiot wspólny
Podstawy rolnictwa precyzyjnegoprzedmiot wspólny18 / 1
Produkcja ogrodniczaprzedmiot wspólny
Produkcja zwierzęcaprzedmiot wspólny
Przechowalnictwoprzedmiot wspólny
Przetwórstwoprzedmiot wspólny
Przygotowanie pracy inżynierskiej i do egzaminu dyplomowegoprzedmiot wspólny
Przyrodnicze skutki chemizacji rolnictwaprzedmiot wspólny11 / 1
Regulatory roślinne stosowane w rolnictwieprzedmiot wspólny6 / 1
Rolnicze surowce energetyczneprzedmiot wspólny10 / 1
Seminarium inżynierskieprzedmiot wspólny
Systemy zarządzania jakościąprzedmiot wspólny18 / 2
Szczegółowa uprawa roślin 1przedmiot wspólny
Szczegółowa uprawa roślin 2przedmiot wspólny
Szczepionki mikrobiologiczne stosowane w rolnictwieprzedmiot wspólny12 / 2
Topoklimat i mikroklimatprzedmiot wspólny7 / 1
Towaroznawcza ocena jakości surowców rolniczychprzedmiot wspólny16 / 1
Utylizacja i zagospodarowanie odpadówprzedmiot wspólny11 / 2
Użytkowanie maszyn i urządzeńprzedmiot wspólny
Użytkowanie roślin modyfikowanych genetycznie w Europie i na świecieprzedmiot wspólny17 / 1
Współczesne kierunki w produkcji żywnościprzedmiot wspólny16 / 2
Współczesne systemy uprawy roliprzedmiot wspólny9 / 2
Zagospodarowanie terenów zieleniprzedmiot wspólny8 / 2
Łąkarstwoprzedmiot wspólny
Jak wykorzystać czas studiów na wzmocnienie swojej pozycji na rynku pracyprzedmiot wspólny
Podstawy informacji naukowejprzedmiot wspólny
Szkolenie - Bezpieczeństwo i higiena pracyprzedmiot wspólny
Szkolenie biblioteczneprzedmiot wspólny
Praktyka zawodowaprzedmiot wspólny

Sylabusy - wykaz przedmiotów niewchodzących w skład żadnego modułu:

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Bezpieczeństwo i higiena pracyprzedmiot wspólny
Ekonomiaprzedmiot wspólny
Estetykaprzedmiot wspólny3 / 1
Filozofiaprzedmiot wspólny1 / 1
Historia sztukiprzedmiot wspólny3 / 2
Język obcy -niemieckiprzedmiot wspólny2 / 2
Język obcy-angielskiprzedmiot wspólny2 / 1
Ochrona własności intelektualnejprzedmiot wspólny
Podstawy prawaprzedmiot wspólny
Podstawy zarządzaniaprzedmiot wspólny
Socjologiaprzedmiot wspólny1 / 2
Technologia informacyjnaprzedmiot wspólny
Wychowanie fizyczneprzedmiot wspólny
Analiza danych i modelowanieprzedmiot wspólny
Biochemiaprzedmiot wspólny
Botanika 1przedmiot wspólny
Chemiaprzedmiot wspólny
Fizjologia zwierząt z anatomiąprzedmiot wspólny
Fizykaprzedmiot wspólny
Grafika inżynierskaprzedmiot wspólny
Matematykaprzedmiot wspólny
Statystyka matematycznaprzedmiot wspólny
Alternatywne źródła energiiprzedmiot wspólny10 / 2
Biopreparaty w rolnictwieprzedmiot wspólny12 / 1
Botanika 2przedmiot wspólny
Budowa, prowadzenie i bezpieczeństwo witryn w sieci Internetprzedmiot wspólny14 / 2
Budownictwo rolnicze i leśneprzedmiot wspólny4 / 2
Chemia rolnaprzedmiot wspólny
Diagnostyka molekularna roślin uprawnychprzedmiot wspólny17 / 2
Eksploatacja pojazów rolniczychprzedmiot wspólny15 / 2
Entomologiaprzedmiot wspólny
Fitopatologiaprzedmiot wspólny
Fizjologia roślinprzedmiot wspólny
Fundusze pomocowe na obszarach wiejskichprzedmiot wspólny5 / 1
Genetykaprzedmiot wspólny
Geologia i gleboznawstwoprzedmiot wspólny
Gleboznawstwoprzedmiot wspólny
Herbologiaprzedmiot wspólny9 / 1
Hodowla roślin i biotechnologiaprzedmiot wspólny
Infrastruktura obszarów wiejskichprzedmiot wspólny4 / 1
Komputerowe systemy wspomagania decyzjiprzedmiot wspólny14 / 1
Komunikacja społeczna i negocjacje w agrobiznesieprzedmiot wspólny5 / 2
Marketing i obrótprzedmiot wspólny
Maszyny i urządzenia rolniczeprzedmiot wspólny
Materiały eksploatacyjne w rolnictwieprzedmiot wspólny15 / 1
Melioracje wodneprzedmiot wspólny
Meteorologia i klimatologiaprzedmiot wspólny
Meteorologia stosowanaprzedmiot wspólny
Metody opracowań w agrometeorologiiprzedmiot wspólny7 / 2
Mikrobiologiaprzedmiot wspólny
Nawadnianie roślin rolniczychprzedmiot wspólny
Ochrona bioróżnorodności w krajobrazieprzedmiot wspólny8 / 1
Ochrona środowiskaprzedmiot wspólny
Ogólna uprawa roślinprzedmiot wspólny
Podstawy automatykiprzedmiot wspólny13 / 2
Podstawy ekologiiprzedmiot wspólny
Podstawy elektrotechniki i elektronikiprzedmiot wspólny13 / 1
Podstawy fizjologiczne odporności roślin na stresprzedmiot wspólny6 / 2
Podstawy produkcji roślinnejprzedmiot wspólny
Podstawy rolnictwa precyzyjnegoprzedmiot wspólny18 / 1
Produkcja ogrodniczaprzedmiot wspólny
Produkcja zwierzęcaprzedmiot wspólny
Przechowalnictwoprzedmiot wspólny
Przetwórstwoprzedmiot wspólny
Przygotowanie pracy inżynierskiej i do egzaminu dyplomowegoprzedmiot wspólny
Przyrodnicze skutki chemizacji rolnictwaprzedmiot wspólny11 / 1
Regulatory roślinne stosowane w rolnictwieprzedmiot wspólny6 / 1
Rolnicze surowce energetyczneprzedmiot wspólny10 / 1
Seminarium inżynierskieprzedmiot wspólny
Systemy zarządzania jakościąprzedmiot wspólny18 / 2
Szczegółowa uprawa roślin 1przedmiot wspólny
Szczegółowa uprawa roślin 2przedmiot wspólny
Szczepionki mikrobiologiczne stosowane w rolnictwieprzedmiot wspólny12 / 2
Topoklimat i mikroklimatprzedmiot wspólny7 / 1
Towaroznawcza ocena jakości surowców rolniczychprzedmiot wspólny16 / 1
Utylizacja i zagospodarowanie odpadówprzedmiot wspólny11 / 2
Użytkowanie maszyn i urządzeńprzedmiot wspólny
Użytkowanie roślin modyfikowanych genetycznie w Europie i na świecieprzedmiot wspólny17 / 1
Współczesne kierunki w produkcji żywnościprzedmiot wspólny16 / 2
Współczesne systemy uprawy roliprzedmiot wspólny9 / 2
Zagospodarowanie terenów zieleniprzedmiot wspólny8 / 2
Łąkarstwoprzedmiot wspólny
Jak wykorzystać czas studiów na wzmocnienie swojej pozycji na rynku pracyprzedmiot wspólny
Podstawy informacji naukowejprzedmiot wspólny
Szkolenie - Bezpieczeństwo i higiena pracyprzedmiot wspólny
Szkolenie biblioteczneprzedmiot wspólny
Praktyka zawodowaprzedmiot wspólny

Sylabusy - wykaz przedmiotów niewchodzących w skład żadnego bloku obieralnego:

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Bezpieczeństwo i higiena pracyprzedmiot wspólny
Ekonomiaprzedmiot wspólny
Ochrona własności intelektualnejprzedmiot wspólny
Podstawy prawaprzedmiot wspólny
Podstawy zarządzaniaprzedmiot wspólny
Technologia informacyjnaprzedmiot wspólny
Wychowanie fizyczneprzedmiot wspólny
Analiza danych i modelowanieprzedmiot wspólny
Biochemiaprzedmiot wspólny
Botanika 1przedmiot wspólny
Chemiaprzedmiot wspólny
Fizjologia zwierząt z anatomiąprzedmiot wspólny
Fizykaprzedmiot wspólny
Grafika inżynierskaprzedmiot wspólny
Matematykaprzedmiot wspólny
Statystyka matematycznaprzedmiot wspólny
Botanika 2przedmiot wspólny
Chemia rolnaprzedmiot wspólny
Entomologiaprzedmiot wspólny
Fitopatologiaprzedmiot wspólny
Fizjologia roślinprzedmiot wspólny
Genetykaprzedmiot wspólny
Geologia i gleboznawstwoprzedmiot wspólny
Gleboznawstwoprzedmiot wspólny
Hodowla roślin i biotechnologiaprzedmiot wspólny
Marketing i obrótprzedmiot wspólny
Maszyny i urządzenia rolniczeprzedmiot wspólny
Melioracje wodneprzedmiot wspólny
Meteorologia i klimatologiaprzedmiot wspólny
Meteorologia stosowanaprzedmiot wspólny
Mikrobiologiaprzedmiot wspólny
Nawadnianie roślin rolniczychprzedmiot wspólny
Ochrona środowiskaprzedmiot wspólny
Ogólna uprawa roślinprzedmiot wspólny
Podstawy ekologiiprzedmiot wspólny
Podstawy produkcji roślinnejprzedmiot wspólny
Produkcja ogrodniczaprzedmiot wspólny
Produkcja zwierzęcaprzedmiot wspólny
Przechowalnictwoprzedmiot wspólny
Przetwórstwoprzedmiot wspólny
Przygotowanie pracy inżynierskiej i do egzaminu dyplomowegoprzedmiot wspólny
Seminarium inżynierskieprzedmiot wspólny
Szczegółowa uprawa roślin 1przedmiot wspólny
Szczegółowa uprawa roślin 2przedmiot wspólny
Użytkowanie maszyn i urządzeńprzedmiot wspólny
Łąkarstwoprzedmiot wspólny
Jak wykorzystać czas studiów na wzmocnienie swojej pozycji na rynku pracyprzedmiot wspólny
Podstawy informacji naukowejprzedmiot wspólny
Szkolenie - Bezpieczeństwo i higiena pracyprzedmiot wspólny
Szkolenie biblioteczneprzedmiot wspólny
Praktyka zawodowaprzedmiot wspólny

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 3

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Estetykaprzedmiot wspólny3 / 1
Historia sztukiprzedmiot wspólny3 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 1

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Filozofiaprzedmiot wspólny1 / 1
Socjologiaprzedmiot wspólny1 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 2

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Język obcy -niemieckiprzedmiot wspólny2 / 2
Język obcy-angielskiprzedmiot wspólny2 / 1

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 10

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Alternatywne źródła energiiprzedmiot wspólny10 / 2
Rolnicze surowce energetyczneprzedmiot wspólny10 / 1

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 12

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Biopreparaty w rolnictwieprzedmiot wspólny12 / 1
Szczepionki mikrobiologiczne stosowane w rolnictwieprzedmiot wspólny12 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 14

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Budowa, prowadzenie i bezpieczeństwo witryn w sieci Internetprzedmiot wspólny14 / 2
Komputerowe systemy wspomagania decyzjiprzedmiot wspólny14 / 1

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 4

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Budownictwo rolnicze i leśneprzedmiot wspólny4 / 2
Infrastruktura obszarów wiejskichprzedmiot wspólny4 / 1

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 17

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Diagnostyka molekularna roślin uprawnychprzedmiot wspólny17 / 2
Użytkowanie roślin modyfikowanych genetycznie w Europie i na świecieprzedmiot wspólny17 / 1

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 15

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Eksploatacja pojazów rolniczychprzedmiot wspólny15 / 2
Materiały eksploatacyjne w rolnictwieprzedmiot wspólny15 / 1

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 5

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Fundusze pomocowe na obszarach wiejskichprzedmiot wspólny5 / 1
Komunikacja społeczna i negocjacje w agrobiznesieprzedmiot wspólny5 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 9

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Herbologiaprzedmiot wspólny9 / 1
Współczesne systemy uprawy roliprzedmiot wspólny9 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 7

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Metody opracowań w agrometeorologiiprzedmiot wspólny7 / 2
Topoklimat i mikroklimatprzedmiot wspólny7 / 1

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 8

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Ochrona bioróżnorodności w krajobrazieprzedmiot wspólny8 / 1
Zagospodarowanie terenów zieleniprzedmiot wspólny8 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 13

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Podstawy automatykiprzedmiot wspólny13 / 2
Podstawy elektrotechniki i elektronikiprzedmiot wspólny13 / 1

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 6

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Podstawy fizjologiczne odporności roślin na stresprzedmiot wspólny6 / 2
Regulatory roślinne stosowane w rolnictwieprzedmiot wspólny6 / 1

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 18

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Podstawy rolnictwa precyzyjnegoprzedmiot wspólny18 / 1
Systemy zarządzania jakościąprzedmiot wspólny18 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 11

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Przyrodnicze skutki chemizacji rolnictwaprzedmiot wspólny11 / 1
Utylizacja i zagospodarowanie odpadówprzedmiot wspólny11 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 16

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Towaroznawcza ocena jakości surowców rolniczychprzedmiot wspólny16 / 1
Współczesne kierunki w produkcji żywnościprzedmiot wspólny16 / 2