Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki - Inżynieria pojazdów bojowych i specjalnych (S1)

Sylabusy - pełny wykaz przedmiotów:

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
BHP i ergonomia pracyprzedmiot wspólny
Elementy prawaprzedmiot wspólny
Etykaprzedmiot wspólny53 / 1
Język obcy I (angielski)przedmiot wspólny50 / 1
Język obcy I (niemiecki)przedmiot wspólny50 / 2
Język obcy II (angielski)przedmiot wspólny51 / 1
Język obcy II (niemiecki)przedmiot wspólny51 / 2
Język obcy III (angielski)przedmiot wspólny52 / 1
Język obcy III (niemiecki)przedmiot wspólny52 / 2
Ochrona własności intelektualnejprzedmiot wspólny
Socjologiaprzedmiot wspólny53 / 2
Wybrane zagadnienia kultury - Szczecin w sztuceprzedmiot wspólny1 / 1
Wybrane zagadnienia kultury - muzykaprzedmiot wspólny1 / 2
Wychowanie fizyczne Iprzedmiot wspólny
Wychowanie fizyczne IIprzedmiot wspólny
Analiza cyklu życia pojazdów bojowychprzedmiot wspólny
Ekonomiaprzedmiot wspólny
Fizykaprzedmiot wspólny
Grafika inżynierskaprzedmiot wspólny
Informatyczne techniki obliczenioweprzedmiot wspólny
Kierowanie i dowodzenieprzedmiot wspólny
Matematyka Iprzedmiot wspólny
Matematyka IIprzedmiot wspólny
Materiałoznawstwoprzedmiot wspólny
Mechanika z wytrzymałością materiałówprzedmiot wspólny
Metrologiaprzedmiot wspólny
Podstawy elektrotechniki i elektronikiprzedmiot wspólny
Podstawy hydrauliki siłowejprzedmiot wspólny
Podstawy informatykiprzedmiot wspólny
Podstawy logistykiprzedmiot wspólny
Podstawy techniki cieplnejprzedmiot wspólny
Statystyka matematycznaprzedmiot wspólny
Systemy zarządzania jakością AQAPprzedmiot wspólny
Zaawansowane technologie materiałowe w pojazdach bojowychprzedmiot wspólny
Budowa pojazdów kołowych i gąsienicowychprzedmiot wspólny8 / 1
Diagnostyka pojazdów bojowychprzedmiot wspólny
Eksploatacja pojazdów bojowychprzedmiot wspólny
Elektrotechnika i elektronika w pojazdach bojowychprzedmiot wspólny
Historia rozwoju lądowego sprzętu bojowegoprzedmiot wspólny
Komputerowe wspomaganie projektowaniaprzedmiot wspólny
Konstrukcja pojazdów kołowych i gąsienicowychprzedmiot wspólny8 / 2
Maszyny i urządzenia przeładunkoweprzedmiot wspólny7 / 1
Materiały eksploatacyjne w sprzęcie bojowymprzedmiot wspólny9 / 1
Materiały pędne, oleje i smaryprzedmiot wspólny9 / 2
Mechanika ruchu pojazdu gąsienicowegoprzedmiot wspólny11 / 1
Mechanika ruchu pojazdu kołowegoprzedmiot wspólny10 / 1
Ochrona środowiska w eksploatacji sprzętu bojowegoprzedmiot wspólny15 / 1
Oddziaływanie eksploatacji sprzętu bojowego na środowiskoprzedmiot wspólny15 / 2
Odzysk i przetwarzanie elementów sprzętu bojowegoprzedmiot wspólny16 / 1
Organizacja eksploatacji sprzętu bojowegoprzedmiot wspólny
Organizacja przewozu osób i sprzętu bojowegoprzedmiot wspólny
Organizacja systemów bezpieczeństwa i ewakuacji pojazdów bojowychprzedmiot wspólny
Podstawowe systemy uzbrojenia i osprzętuprzedmiot wspólny
Podstawy automatyki w pojazdach bojowychprzedmiot wspólny
Podstawy eksploatacji technicznejprzedmiot wspólny
Podstawy konstrukcji maszynprzedmiot wspólny
Pojazdy bojowe i specjalneprzedmiot wspólny
Pokładowe urządzenia kontrolno-pomiarowe w pojazdach bojowychprzedmiot wspólny
Praca dyplomowaprzedmiot wspólny
Praca przejściowaprzedmiot wspólny
Prawo o ruchu drogowymprzedmiot wspólny6 / 1
Recykling sprzętu bojowegoprzedmiot wspólny16 / 2
Seminarium dyplomoweprzedmiot wspólny
Silniki spalinoweprzedmiot wspólny
Srodki łączności i komunikacji pojazdów bojowychprzedmiot wspólny
Systemy i układy napędoweprzedmiot wspólny
Systemy wentylacji i klimatyzacjiprzedmiot wspólny
Techniki odnowy pojazdów gąsienicowychprzedmiot wspólny13 / 1
Techniki odnowy pojazdów kołowychprzedmiot wspólny12 / 1
Technologia napraw pojazdów gąsienicowychprzedmiot wspólny13 / 2
Technologia napraw pojazdów kołowychprzedmiot wspólny12 / 2
Technologia napraw uzbrojenia i osprzętuprzedmiot wspólny14 / 1
Technologia odnowy uzbrojenia i osprzętuprzedmiot wspólny14 / 2
Technologia transportuprzedmiot wspólny7 / 2
Teoria ruchu pojazdu gąsienicowegoprzedmiot wspólny11 / 2
Teoria ruchu pojazdu kołowegoprzedmiot wspólny10 / 2
Uregulowania prawne w ruchu pojazdów bojowychprzedmiot wspólny6 / 2
Urządzenia mechatroniczne w technice pojazdów bojowychprzedmiot wspólny
Zagrożenia pożarowe w eksploatacji sprzętu bojowegoprzedmiot wspólny
Zaplecze techniczne eksploatacjiprzedmiot wspólny
Metodyka pracy umysłowejprzedmiot wspólny
Podstawy informacji naukowejprzedmiot wspólny
Szkolenie BHP i p.poż.przedmiot wspólny
Szkolenie biblioteczneprzedmiot wspólny
Chemia (zajęcia uzupełniające)przedmiot wspólny
Fizyka (zajęcia uzupełniające)przedmiot wspólny
Matematyka (zajęcia uzupełniające)przedmiot wspólny
Praktyka programowaprzedmiot wspólny

Sylabusy - wykaz przedmiotów wspólnych dla specjalności:

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
BHP i ergonomia pracyprzedmiot wspólny
Elementy prawaprzedmiot wspólny
Etykaprzedmiot wspólny53 / 1
Język obcy I (angielski)przedmiot wspólny50 / 1
Język obcy I (niemiecki)przedmiot wspólny50 / 2
Język obcy II (angielski)przedmiot wspólny51 / 1
Język obcy II (niemiecki)przedmiot wspólny51 / 2
Język obcy III (angielski)przedmiot wspólny52 / 1
Język obcy III (niemiecki)przedmiot wspólny52 / 2
Ochrona własności intelektualnejprzedmiot wspólny
Socjologiaprzedmiot wspólny53 / 2
Wybrane zagadnienia kultury - Szczecin w sztuceprzedmiot wspólny1 / 1
Wybrane zagadnienia kultury - muzykaprzedmiot wspólny1 / 2
Wychowanie fizyczne Iprzedmiot wspólny
Wychowanie fizyczne IIprzedmiot wspólny
Analiza cyklu życia pojazdów bojowychprzedmiot wspólny
Ekonomiaprzedmiot wspólny
Fizykaprzedmiot wspólny
Grafika inżynierskaprzedmiot wspólny
Informatyczne techniki obliczenioweprzedmiot wspólny
Kierowanie i dowodzenieprzedmiot wspólny
Matematyka Iprzedmiot wspólny
Matematyka IIprzedmiot wspólny
Materiałoznawstwoprzedmiot wspólny
Mechanika z wytrzymałością materiałówprzedmiot wspólny
Metrologiaprzedmiot wspólny
Podstawy elektrotechniki i elektronikiprzedmiot wspólny
Podstawy hydrauliki siłowejprzedmiot wspólny
Podstawy informatykiprzedmiot wspólny
Podstawy logistykiprzedmiot wspólny
Podstawy techniki cieplnejprzedmiot wspólny
Statystyka matematycznaprzedmiot wspólny
Systemy zarządzania jakością AQAPprzedmiot wspólny
Zaawansowane technologie materiałowe w pojazdach bojowychprzedmiot wspólny
Budowa pojazdów kołowych i gąsienicowychprzedmiot wspólny8 / 1
Diagnostyka pojazdów bojowychprzedmiot wspólny
Eksploatacja pojazdów bojowychprzedmiot wspólny
Elektrotechnika i elektronika w pojazdach bojowychprzedmiot wspólny
Historia rozwoju lądowego sprzętu bojowegoprzedmiot wspólny
Komputerowe wspomaganie projektowaniaprzedmiot wspólny
Konstrukcja pojazdów kołowych i gąsienicowychprzedmiot wspólny8 / 2
Maszyny i urządzenia przeładunkoweprzedmiot wspólny7 / 1
Materiały eksploatacyjne w sprzęcie bojowymprzedmiot wspólny9 / 1
Materiały pędne, oleje i smaryprzedmiot wspólny9 / 2
Mechanika ruchu pojazdu gąsienicowegoprzedmiot wspólny11 / 1
Mechanika ruchu pojazdu kołowegoprzedmiot wspólny10 / 1
Ochrona środowiska w eksploatacji sprzętu bojowegoprzedmiot wspólny15 / 1
Oddziaływanie eksploatacji sprzętu bojowego na środowiskoprzedmiot wspólny15 / 2
Odzysk i przetwarzanie elementów sprzętu bojowegoprzedmiot wspólny16 / 1
Organizacja eksploatacji sprzętu bojowegoprzedmiot wspólny
Organizacja przewozu osób i sprzętu bojowegoprzedmiot wspólny
Organizacja systemów bezpieczeństwa i ewakuacji pojazdów bojowychprzedmiot wspólny
Podstawowe systemy uzbrojenia i osprzętuprzedmiot wspólny
Podstawy automatyki w pojazdach bojowychprzedmiot wspólny
Podstawy eksploatacji technicznejprzedmiot wspólny
Podstawy konstrukcji maszynprzedmiot wspólny
Pojazdy bojowe i specjalneprzedmiot wspólny
Pokładowe urządzenia kontrolno-pomiarowe w pojazdach bojowychprzedmiot wspólny
Praca dyplomowaprzedmiot wspólny
Praca przejściowaprzedmiot wspólny
Prawo o ruchu drogowymprzedmiot wspólny6 / 1
Recykling sprzętu bojowegoprzedmiot wspólny16 / 2
Seminarium dyplomoweprzedmiot wspólny
Silniki spalinoweprzedmiot wspólny
Srodki łączności i komunikacji pojazdów bojowychprzedmiot wspólny
Systemy i układy napędoweprzedmiot wspólny
Systemy wentylacji i klimatyzacjiprzedmiot wspólny
Techniki odnowy pojazdów gąsienicowychprzedmiot wspólny13 / 1
Techniki odnowy pojazdów kołowychprzedmiot wspólny12 / 1
Technologia napraw pojazdów gąsienicowychprzedmiot wspólny13 / 2
Technologia napraw pojazdów kołowychprzedmiot wspólny12 / 2
Technologia napraw uzbrojenia i osprzętuprzedmiot wspólny14 / 1
Technologia odnowy uzbrojenia i osprzętuprzedmiot wspólny14 / 2
Technologia transportuprzedmiot wspólny7 / 2
Teoria ruchu pojazdu gąsienicowegoprzedmiot wspólny11 / 2
Teoria ruchu pojazdu kołowegoprzedmiot wspólny10 / 2
Uregulowania prawne w ruchu pojazdów bojowychprzedmiot wspólny6 / 2
Urządzenia mechatroniczne w technice pojazdów bojowychprzedmiot wspólny
Zagrożenia pożarowe w eksploatacji sprzętu bojowegoprzedmiot wspólny
Zaplecze techniczne eksploatacjiprzedmiot wspólny
Metodyka pracy umysłowejprzedmiot wspólny
Podstawy informacji naukowejprzedmiot wspólny
Szkolenie BHP i p.poż.przedmiot wspólny
Szkolenie biblioteczneprzedmiot wspólny
Chemia (zajęcia uzupełniające)przedmiot wspólny
Fizyka (zajęcia uzupełniające)przedmiot wspólny
Matematyka (zajęcia uzupełniające)przedmiot wspólny
Praktyka programowaprzedmiot wspólny

Sylabusy - wykaz przedmiotów niewchodzących w skład żadnego modułu:

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
BHP i ergonomia pracyprzedmiot wspólny
Elementy prawaprzedmiot wspólny
Etykaprzedmiot wspólny53 / 1
Język obcy I (angielski)przedmiot wspólny50 / 1
Język obcy I (niemiecki)przedmiot wspólny50 / 2
Język obcy II (angielski)przedmiot wspólny51 / 1
Język obcy II (niemiecki)przedmiot wspólny51 / 2
Język obcy III (angielski)przedmiot wspólny52 / 1
Język obcy III (niemiecki)przedmiot wspólny52 / 2
Ochrona własności intelektualnejprzedmiot wspólny
Socjologiaprzedmiot wspólny53 / 2
Wybrane zagadnienia kultury - Szczecin w sztuceprzedmiot wspólny1 / 1
Wybrane zagadnienia kultury - muzykaprzedmiot wspólny1 / 2
Wychowanie fizyczne Iprzedmiot wspólny
Wychowanie fizyczne IIprzedmiot wspólny
Analiza cyklu życia pojazdów bojowychprzedmiot wspólny
Ekonomiaprzedmiot wspólny
Fizykaprzedmiot wspólny
Grafika inżynierskaprzedmiot wspólny
Informatyczne techniki obliczenioweprzedmiot wspólny
Kierowanie i dowodzenieprzedmiot wspólny
Matematyka Iprzedmiot wspólny
Matematyka IIprzedmiot wspólny
Materiałoznawstwoprzedmiot wspólny
Mechanika z wytrzymałością materiałówprzedmiot wspólny
Metrologiaprzedmiot wspólny
Podstawy elektrotechniki i elektronikiprzedmiot wspólny
Podstawy hydrauliki siłowejprzedmiot wspólny
Podstawy informatykiprzedmiot wspólny
Podstawy logistykiprzedmiot wspólny
Podstawy techniki cieplnejprzedmiot wspólny
Statystyka matematycznaprzedmiot wspólny
Systemy zarządzania jakością AQAPprzedmiot wspólny
Zaawansowane technologie materiałowe w pojazdach bojowychprzedmiot wspólny
Budowa pojazdów kołowych i gąsienicowychprzedmiot wspólny8 / 1
Diagnostyka pojazdów bojowychprzedmiot wspólny
Eksploatacja pojazdów bojowychprzedmiot wspólny
Elektrotechnika i elektronika w pojazdach bojowychprzedmiot wspólny
Historia rozwoju lądowego sprzętu bojowegoprzedmiot wspólny
Komputerowe wspomaganie projektowaniaprzedmiot wspólny
Konstrukcja pojazdów kołowych i gąsienicowychprzedmiot wspólny8 / 2
Maszyny i urządzenia przeładunkoweprzedmiot wspólny7 / 1
Materiały eksploatacyjne w sprzęcie bojowymprzedmiot wspólny9 / 1
Materiały pędne, oleje i smaryprzedmiot wspólny9 / 2
Mechanika ruchu pojazdu gąsienicowegoprzedmiot wspólny11 / 1
Mechanika ruchu pojazdu kołowegoprzedmiot wspólny10 / 1
Ochrona środowiska w eksploatacji sprzętu bojowegoprzedmiot wspólny15 / 1
Oddziaływanie eksploatacji sprzętu bojowego na środowiskoprzedmiot wspólny15 / 2
Odzysk i przetwarzanie elementów sprzętu bojowegoprzedmiot wspólny16 / 1
Organizacja eksploatacji sprzętu bojowegoprzedmiot wspólny
Organizacja przewozu osób i sprzętu bojowegoprzedmiot wspólny
Organizacja systemów bezpieczeństwa i ewakuacji pojazdów bojowychprzedmiot wspólny
Podstawowe systemy uzbrojenia i osprzętuprzedmiot wspólny
Podstawy automatyki w pojazdach bojowychprzedmiot wspólny
Podstawy eksploatacji technicznejprzedmiot wspólny
Podstawy konstrukcji maszynprzedmiot wspólny
Pojazdy bojowe i specjalneprzedmiot wspólny
Pokładowe urządzenia kontrolno-pomiarowe w pojazdach bojowychprzedmiot wspólny
Praca dyplomowaprzedmiot wspólny
Praca przejściowaprzedmiot wspólny
Prawo o ruchu drogowymprzedmiot wspólny6 / 1
Recykling sprzętu bojowegoprzedmiot wspólny16 / 2
Seminarium dyplomoweprzedmiot wspólny
Silniki spalinoweprzedmiot wspólny
Srodki łączności i komunikacji pojazdów bojowychprzedmiot wspólny
Systemy i układy napędoweprzedmiot wspólny
Systemy wentylacji i klimatyzacjiprzedmiot wspólny
Techniki odnowy pojazdów gąsienicowychprzedmiot wspólny13 / 1
Techniki odnowy pojazdów kołowychprzedmiot wspólny12 / 1
Technologia napraw pojazdów gąsienicowychprzedmiot wspólny13 / 2
Technologia napraw pojazdów kołowychprzedmiot wspólny12 / 2
Technologia napraw uzbrojenia i osprzętuprzedmiot wspólny14 / 1
Technologia odnowy uzbrojenia i osprzętuprzedmiot wspólny14 / 2
Technologia transportuprzedmiot wspólny7 / 2
Teoria ruchu pojazdu gąsienicowegoprzedmiot wspólny11 / 2
Teoria ruchu pojazdu kołowegoprzedmiot wspólny10 / 2
Uregulowania prawne w ruchu pojazdów bojowychprzedmiot wspólny6 / 2
Urządzenia mechatroniczne w technice pojazdów bojowychprzedmiot wspólny
Zagrożenia pożarowe w eksploatacji sprzętu bojowegoprzedmiot wspólny
Zaplecze techniczne eksploatacjiprzedmiot wspólny
Metodyka pracy umysłowejprzedmiot wspólny
Podstawy informacji naukowejprzedmiot wspólny
Szkolenie BHP i p.poż.przedmiot wspólny
Szkolenie biblioteczneprzedmiot wspólny
Chemia (zajęcia uzupełniające)przedmiot wspólny
Fizyka (zajęcia uzupełniające)przedmiot wspólny
Matematyka (zajęcia uzupełniające)przedmiot wspólny
Praktyka programowaprzedmiot wspólny

Sylabusy - wykaz przedmiotów niewchodzących w skład żadnego bloku obieralnego:

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
BHP i ergonomia pracyprzedmiot wspólny
Elementy prawaprzedmiot wspólny
Ochrona własności intelektualnejprzedmiot wspólny
Wychowanie fizyczne Iprzedmiot wspólny
Wychowanie fizyczne IIprzedmiot wspólny
Analiza cyklu życia pojazdów bojowychprzedmiot wspólny
Ekonomiaprzedmiot wspólny
Fizykaprzedmiot wspólny
Grafika inżynierskaprzedmiot wspólny
Informatyczne techniki obliczenioweprzedmiot wspólny
Kierowanie i dowodzenieprzedmiot wspólny
Matematyka Iprzedmiot wspólny
Matematyka IIprzedmiot wspólny
Materiałoznawstwoprzedmiot wspólny
Mechanika z wytrzymałością materiałówprzedmiot wspólny
Metrologiaprzedmiot wspólny
Podstawy elektrotechniki i elektronikiprzedmiot wspólny
Podstawy hydrauliki siłowejprzedmiot wspólny
Podstawy informatykiprzedmiot wspólny
Podstawy logistykiprzedmiot wspólny
Podstawy techniki cieplnejprzedmiot wspólny
Statystyka matematycznaprzedmiot wspólny
Systemy zarządzania jakością AQAPprzedmiot wspólny
Zaawansowane technologie materiałowe w pojazdach bojowychprzedmiot wspólny
Diagnostyka pojazdów bojowychprzedmiot wspólny
Eksploatacja pojazdów bojowychprzedmiot wspólny
Elektrotechnika i elektronika w pojazdach bojowychprzedmiot wspólny
Historia rozwoju lądowego sprzętu bojowegoprzedmiot wspólny
Komputerowe wspomaganie projektowaniaprzedmiot wspólny
Organizacja eksploatacji sprzętu bojowegoprzedmiot wspólny
Organizacja przewozu osób i sprzętu bojowegoprzedmiot wspólny
Organizacja systemów bezpieczeństwa i ewakuacji pojazdów bojowychprzedmiot wspólny
Podstawowe systemy uzbrojenia i osprzętuprzedmiot wspólny
Podstawy automatyki w pojazdach bojowychprzedmiot wspólny
Podstawy eksploatacji technicznejprzedmiot wspólny
Podstawy konstrukcji maszynprzedmiot wspólny
Pojazdy bojowe i specjalneprzedmiot wspólny
Pokładowe urządzenia kontrolno-pomiarowe w pojazdach bojowychprzedmiot wspólny
Praca dyplomowaprzedmiot wspólny
Praca przejściowaprzedmiot wspólny
Seminarium dyplomoweprzedmiot wspólny
Silniki spalinoweprzedmiot wspólny
Srodki łączności i komunikacji pojazdów bojowychprzedmiot wspólny
Systemy i układy napędoweprzedmiot wspólny
Systemy wentylacji i klimatyzacjiprzedmiot wspólny
Urządzenia mechatroniczne w technice pojazdów bojowychprzedmiot wspólny
Zagrożenia pożarowe w eksploatacji sprzętu bojowegoprzedmiot wspólny
Zaplecze techniczne eksploatacjiprzedmiot wspólny
Metodyka pracy umysłowejprzedmiot wspólny
Podstawy informacji naukowejprzedmiot wspólny
Szkolenie BHP i p.poż.przedmiot wspólny
Szkolenie biblioteczneprzedmiot wspólny
Chemia (zajęcia uzupełniające)przedmiot wspólny
Fizyka (zajęcia uzupełniające)przedmiot wspólny
Matematyka (zajęcia uzupełniające)przedmiot wspólny
Praktyka programowaprzedmiot wspólny

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 53

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Etykaprzedmiot wspólny53 / 1
Socjologiaprzedmiot wspólny53 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 50

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Język obcy I (angielski)przedmiot wspólny50 / 1
Język obcy I (niemiecki)przedmiot wspólny50 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 51

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Język obcy II (angielski)przedmiot wspólny51 / 1
Język obcy II (niemiecki)przedmiot wspólny51 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 52

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Język obcy III (angielski)przedmiot wspólny52 / 1
Język obcy III (niemiecki)przedmiot wspólny52 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 1

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Wybrane zagadnienia kultury - Szczecin w sztuceprzedmiot wspólny1 / 1
Wybrane zagadnienia kultury - muzykaprzedmiot wspólny1 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 8

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Budowa pojazdów kołowych i gąsienicowychprzedmiot wspólny8 / 1
Konstrukcja pojazdów kołowych i gąsienicowychprzedmiot wspólny8 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 7

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Maszyny i urządzenia przeładunkoweprzedmiot wspólny7 / 1
Technologia transportuprzedmiot wspólny7 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 9

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Materiały eksploatacyjne w sprzęcie bojowymprzedmiot wspólny9 / 1
Materiały pędne, oleje i smaryprzedmiot wspólny9 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 11

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Mechanika ruchu pojazdu gąsienicowegoprzedmiot wspólny11 / 1
Teoria ruchu pojazdu gąsienicowegoprzedmiot wspólny11 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 10

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Mechanika ruchu pojazdu kołowegoprzedmiot wspólny10 / 1
Teoria ruchu pojazdu kołowegoprzedmiot wspólny10 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 15

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Ochrona środowiska w eksploatacji sprzętu bojowegoprzedmiot wspólny15 / 1
Oddziaływanie eksploatacji sprzętu bojowego na środowiskoprzedmiot wspólny15 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 16

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Odzysk i przetwarzanie elementów sprzętu bojowegoprzedmiot wspólny16 / 1
Recykling sprzętu bojowegoprzedmiot wspólny16 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 6

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Prawo o ruchu drogowymprzedmiot wspólny6 / 1
Uregulowania prawne w ruchu pojazdów bojowychprzedmiot wspólny6 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 13

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Techniki odnowy pojazdów gąsienicowychprzedmiot wspólny13 / 1
Technologia napraw pojazdów gąsienicowychprzedmiot wspólny13 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 12

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Techniki odnowy pojazdów kołowychprzedmiot wspólny12 / 1
Technologia napraw pojazdów kołowychprzedmiot wspólny12 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 14

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Technologia napraw uzbrojenia i osprzętuprzedmiot wspólny14 / 1
Technologia odnowy uzbrojenia i osprzętuprzedmiot wspólny14 / 2