Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Ekonomiczny - Ekonomia (S1)

Sylabusy - pełny wykaz przedmiotów:

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Bezpieczeństwo i higiena pracyprzedmiot wspólny
Ekonomia społecznaprzedmiot wspólny
Język obcy (angielski)przedmiot wspólny5 / 1
Język obcy (niemiecki)przedmiot wspólny5 / 2
Metodologia badań naukowychprzedmiot wspólny
Podstawy ochrony własności intelektualnejprzedmiot wspólny
Seminarium Iprzedmiot wspólny
Seminarium IIprzedmiot wspólny
Seminarium IIIprzedmiot wspólny
Socjologiaprzedmiot wspólny
Technologie informacyjneprzedmiot wspólny
Wybrane zagadnienia kultury - sztuka i historia Szczecinaprzedmiot wspólny
Wychowanie - fizyczneprzedmiot wspólny
Wykonanie pracy dyplomowej i przygotowanie do egzaminu dyplomowegoprzedmiot wspólny
Ekonometriaprzedmiot wspólny
Matematyka Iprzedmiot wspólny
Matematyka IIprzedmiot wspólny
Mikroekonomiaprzedmiot wspólny
Międzynarodowe stosunki gospodarczeprzedmiot wspólny
Podstawy makroekonomiiprzedmiot wspólny
Prawoprzedmiot wspólny
Rachunkowośćprzedmiot wspólny
Statystyka opisowaprzedmiot wspólny
Zarządzanieprzedmiot wspólny
Analiza danych ankietowychprzedmiot wspólny4 / 1
Analiza ekonomicznaprzedmiot wspólny
Decyzje inwestycyjneprzedmiot wspólny4 / 2
Ekonomia integracji europejskiejprzedmiot wspólny
Ekonomika gospodarki żywnościowejprzedmiot wspólny
Ekonomika konsumpcjiprzedmiot wspólny4 / 3
Elementy rachunkowości zarządczejprzedmiot wspólny3 / 1
Ergonomiaprzedmiot wspólny1 / 1
Ewidencje podatkoweprzedmiot wspólny2 / 1
Finanse i bankowośćprzedmiot wspólny
Finanse ochrony środowiskaprzedmiot wspólny4 / 4
Finanse publiczneprzedmiot wspólny
Gospodarka a środowiskoprzedmiot wspólny
Gospodarka regionalnaprzedmiot wspólny
Historia gospodarczaprzedmiot wspólny2 / 2
Inwestowanie w nieruchomościprzedmiot wspólny4 / 5
Konsulting ekonomiczno-środowiskowyprzedmiot wspólny
Kształtowanie wizerunku firmyprzedmiot wspólny3 / 2
Logistykaprzedmiot wspólny2 / 3
Marketing w handlu i usługachprzedmiot wspólny4 / 6
Metody analizy i planowaniaprzedmiot wspólny
Metody badań rynkowychprzedmiot wspólny3 / 3
Metody ilościowe w ekonomiiprzedmiot wspólny
Międzynarodowe organizacje gospodarcze i polityczneprzedmiot wspólny1 / 2
Podstawy demografiiprzedmiot wspólny1 / 3
Podstawy ekonomiki przemysłuprzedmiot wspólny2 / 4
Podstawy gospodarowania nieruchomościamiprzedmiot wspólny
Podstawy marketinguprzedmiot wspólny
Podstawy zachowań ludzi na rynku pracyprzedmiot wspólny1 / 4
Podstawy zamówień publicznychprzedmiot wspólny1 / 5
Polityka gospodarczaprzedmiot wspólny
Polityka społecznaprzedmiot wspólny
Projekty gospodarcze z wykorzystaniem środków unijnychprzedmiot wspólny2 / 5
Przedsiębiorczośćprzedmiot wspólny
Psychologia pracyprzedmiot wspólny
Rachunkowość finansowa przedsiębiorstwprzedmiot wspólny
Rynek pieniężnyprzedmiot wspólny3 / 4
Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimiprzedmiot wspólny
Teoria stosunków międzynarodowychprzedmiot wspólny3 / 5
Współczesne koncepcje i metody zarządzaniaprzedmiot wspólny3 / 6
Zarządzanie i planowanie marketingoweprzedmiot wspólny
Analiza rynków zagranicznychHandel zagraniczny
Analiza rynków zagranicznychMiędzynarodowe stosunki ekonomiczne
Analiza strategiczna i tworzenie strategii sprzedażyOrganizacja handlu i usług
Badania sondażoweAnalityka gospodarcza
Badania standingu finansowegoAnalityka gospodarcza
Controling logistykiLogistyka w przedsiębiorstwie produkcyjnym
DemografiaAnalityka gospodarcza
Ekonomiczne podstawy rynku nieruchomościRzeczoznawstwo majątkowe i obrót nieruchomościami
Ekonomika międzynarodowaMiędzynarodowe stosunki ekonomiczne
Finanse przedsiębiorstwRachunkowość i finanse w jednostkach gospodarczych
Formy i metody wymiany międzynarodowejMiędzynarodowe stosunki ekonomiczne
Handel zagranicznyHandel zagraniczny
Historia stosunków międzynarodowychHandel zagraniczny
Integracja regionalna i globalnaMiędzynarodowe stosunki ekonomiczne
Interwencjonizm państwowy - podstawy teoretyczneMiędzynarodowe stosunki ekonomiczne
Kierowanie pracownikami w organizacjiOrganizacja handlu i usług
Komputerowa analiza ekonomicznaAnalityka gospodarcza
Koncepcje i metody logistyczne przedsiębiorstwaLogistyka w przedsiębiorstwie produkcyjnym
Konkurencyjność na rynkach międzynarodowychMiędzynarodowe stosunki ekonomiczne
Konkurencyjność na rynkach międzynarodowychHandel zagraniczny
Koszty logistykiLogistyka w przedsiębiorstwie produkcyjnym
Logistyka dystrybucji wyrobów gotowychLogistyka w przedsiębiorstwie produkcyjnym
Logistyka w procesach produkcjiLogistyka w przedsiębiorstwie produkcyjnym
Logistyka zaopatrzeniaLogistyka w przedsiębiorstwie produkcyjnym
Marketing międzynarodowyHandel zagraniczny
Marketing w przedsiębiorstwach handlowo-usługowychOrganizacja handlu i usług
Metody budowy portfela papierów wartościowychAnalityka gospodarcza
Metody i techniki menedżerskieOrganizacja handlu i usług
Metody ilościowe w badaniach rynkuAnalityka gospodarcza
Metody ilościowe w logistyceLogistyka w przedsiębiorstwie produkcyjnym
Metody ilościowe w planowaniu gospodarczymAnalityka gospodarcza
Międzynarodowe aspekty zarządzaniaHandel zagraniczny
Negocjacje i psychologia sprzedażyOrganizacja handlu i usług
Obrót nieruchomościamiRzeczoznawstwo majątkowe i obrót nieruchomościami
Ocena ryzyka gospodarczegoAnalityka gospodarcza
Organizacja rachunkowościRachunkowość i finanse w jednostkach gospodarczych
Planowanie i ocena działalności handlowejOrganizacja handlu i usług
Podstawy diagnostyki ekonomicznejAnalityka gospodarcza
Podstawy handlu zagranicznegoMiędzynarodowe stosunki ekonomiczne
Podstawy podejmowania decyzji logistycznychLogistyka w przedsiębiorstwie produkcyjnym
Podstawy wiedzy technicznej z budownictwaRzeczoznawstwo majątkowe i obrót nieruchomościami
Podstawy wielowymiarowej analizy danychAnalityka gospodarcza
Prawo budowlaneRzeczoznawstwo majątkowe i obrót nieruchomościami
Prawo finansoweRachunkowość i finanse w jednostkach gospodarczych
Prawo międzynarodoweHandel zagraniczny
Prawo międzynarodoweMiędzynarodowe stosunki ekonomiczne
Prawo nieruchomościRzeczoznawstwo majątkowe i obrót nieruchomościami
Rachunek kosztów i wynikówRachunkowość i finanse w jednostkach gospodarczych
Rachunkowość informatycznaRachunkowość i finanse w jednostkach gospodarczych
Rachunkowość jednostek sektora finansów publicznychRachunkowość i finanse w jednostkach gospodarczych
Rachunkowość międzynarodowaHandel zagraniczny
Rachunkowość międzynarodowaMiędzynarodowe stosunki ekonomiczne
Rozliczenia międzynarodoweHandel zagraniczny
Rozliczenia międzynarodoweMiędzynarodowe stosunki ekonomiczne
Rynki finansoweAnalityka gospodarcza
Rynki międzynarodoweMiędzynarodowe stosunki ekonomiczne
Ryzyko kredytoweRachunkowość i finanse w jednostkach gospodarczych
Sprawozdawczość finansowaRachunkowość i finanse w jednostkach gospodarczych
Statystyka publicznaAnalityka gospodarcza
Statystyka w biznesieLogistyka w przedsiębiorstwie produkcyjnym
Strategie finansoweRachunkowość i finanse w jednostkach gospodarczych
Systemy prognostyczne przedsiębiorstwaLogistyka w przedsiębiorstwie produkcyjnym
Teoretyczne podstawy międzynarodowej wymiany usług i migracji czynników twórczychMiędzynarodowe stosunki ekonomiczne
Teoria usługOrganizacja handlu i usług
Wizualizacja i prezentacja danych ekonomicznychAnalityka gospodarcza
Wycena nieruchomościRzeczoznawstwo majątkowe i obrót nieruchomościami
Wycena nieruchomości rolnych i leśnychRzeczoznawstwo majątkowe i obrót nieruchomościami
Wykorzystanie modeli decyzyjnych w gospodarceAnalityka gospodarcza
Zagadnienia prawne w handlu i usługachOrganizacja handlu i usług
Zarządzanie projektem w handlu i usługachOrganizacja handlu i usług
Zarządzanie relacjami z klientemOrganizacja handlu i usług
Zarządzanie łańcuchem dostawLogistyka w przedsiębiorstwie produkcyjnym
Źródła informacji o nieruchomościachRzeczoznawstwo majątkowe i obrót nieruchomościami
Podstawy informacji naukowejprzedmiot wspólny
Szkolenie BHPprzedmiot wspólny
Szkolenie biblioteczne-onlineprzedmiot wspólny
Praktyka zawodowaprzedmiot wspólny

Sylabusy - wykaz przedmiotów wspólnych dla specjalności:

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Bezpieczeństwo i higiena pracyprzedmiot wspólny
Ekonomia społecznaprzedmiot wspólny
Język obcy (angielski)przedmiot wspólny5 / 1
Język obcy (niemiecki)przedmiot wspólny5 / 2
Metodologia badań naukowychprzedmiot wspólny
Podstawy ochrony własności intelektualnejprzedmiot wspólny
Seminarium Iprzedmiot wspólny
Seminarium IIprzedmiot wspólny
Seminarium IIIprzedmiot wspólny
Socjologiaprzedmiot wspólny
Technologie informacyjneprzedmiot wspólny
Wybrane zagadnienia kultury - sztuka i historia Szczecinaprzedmiot wspólny
Wychowanie - fizyczneprzedmiot wspólny
Wykonanie pracy dyplomowej i przygotowanie do egzaminu dyplomowegoprzedmiot wspólny
Ekonometriaprzedmiot wspólny
Matematyka Iprzedmiot wspólny
Matematyka IIprzedmiot wspólny
Mikroekonomiaprzedmiot wspólny
Międzynarodowe stosunki gospodarczeprzedmiot wspólny
Podstawy makroekonomiiprzedmiot wspólny
Prawoprzedmiot wspólny
Rachunkowośćprzedmiot wspólny
Statystyka opisowaprzedmiot wspólny
Zarządzanieprzedmiot wspólny
Analiza danych ankietowychprzedmiot wspólny4 / 1
Analiza ekonomicznaprzedmiot wspólny
Decyzje inwestycyjneprzedmiot wspólny4 / 2
Ekonomia integracji europejskiejprzedmiot wspólny
Ekonomika gospodarki żywnościowejprzedmiot wspólny
Ekonomika konsumpcjiprzedmiot wspólny4 / 3
Elementy rachunkowości zarządczejprzedmiot wspólny3 / 1
Ergonomiaprzedmiot wspólny1 / 1
Ewidencje podatkoweprzedmiot wspólny2 / 1
Finanse i bankowośćprzedmiot wspólny
Finanse ochrony środowiskaprzedmiot wspólny4 / 4
Finanse publiczneprzedmiot wspólny
Gospodarka a środowiskoprzedmiot wspólny
Gospodarka regionalnaprzedmiot wspólny
Historia gospodarczaprzedmiot wspólny2 / 2
Inwestowanie w nieruchomościprzedmiot wspólny4 / 5
Konsulting ekonomiczno-środowiskowyprzedmiot wspólny
Kształtowanie wizerunku firmyprzedmiot wspólny3 / 2
Logistykaprzedmiot wspólny2 / 3
Marketing w handlu i usługachprzedmiot wspólny4 / 6
Metody analizy i planowaniaprzedmiot wspólny
Metody badań rynkowychprzedmiot wspólny3 / 3
Metody ilościowe w ekonomiiprzedmiot wspólny
Międzynarodowe organizacje gospodarcze i polityczneprzedmiot wspólny1 / 2
Podstawy demografiiprzedmiot wspólny1 / 3
Podstawy ekonomiki przemysłuprzedmiot wspólny2 / 4
Podstawy gospodarowania nieruchomościamiprzedmiot wspólny
Podstawy marketinguprzedmiot wspólny
Podstawy zachowań ludzi na rynku pracyprzedmiot wspólny1 / 4
Podstawy zamówień publicznychprzedmiot wspólny1 / 5
Polityka gospodarczaprzedmiot wspólny
Polityka społecznaprzedmiot wspólny
Projekty gospodarcze z wykorzystaniem środków unijnychprzedmiot wspólny2 / 5
Przedsiębiorczośćprzedmiot wspólny
Psychologia pracyprzedmiot wspólny
Rachunkowość finansowa przedsiębiorstwprzedmiot wspólny
Rynek pieniężnyprzedmiot wspólny3 / 4
Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimiprzedmiot wspólny
Teoria stosunków międzynarodowychprzedmiot wspólny3 / 5
Współczesne koncepcje i metody zarządzaniaprzedmiot wspólny3 / 6
Zarządzanie i planowanie marketingoweprzedmiot wspólny
Podstawy informacji naukowejprzedmiot wspólny
Szkolenie BHPprzedmiot wspólny
Szkolenie biblioteczne-onlineprzedmiot wspólny
Praktyka zawodowaprzedmiot wspólny

Sylabus - wykaz przedmiotów dla specjalności Handel zagraniczny

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Analiza rynków zagranicznychHandel zagraniczny
Handel zagranicznyHandel zagraniczny
Historia stosunków międzynarodowychHandel zagraniczny
Konkurencyjność na rynkach międzynarodowychHandel zagraniczny
Marketing międzynarodowyHandel zagraniczny
Międzynarodowe aspekty zarządzaniaHandel zagraniczny
Prawo międzynarodoweHandel zagraniczny
Rachunkowość międzynarodowaHandel zagraniczny
Rozliczenia międzynarodoweHandel zagraniczny

Sylabus - wykaz przedmiotów dla specjalności Międzynarodowe stosunki ekonomiczne

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Analiza rynków zagranicznychMiędzynarodowe stosunki ekonomiczne
Ekonomika międzynarodowaMiędzynarodowe stosunki ekonomiczne
Formy i metody wymiany międzynarodowejMiędzynarodowe stosunki ekonomiczne
Integracja regionalna i globalnaMiędzynarodowe stosunki ekonomiczne
Interwencjonizm państwowy - podstawy teoretyczneMiędzynarodowe stosunki ekonomiczne
Konkurencyjność na rynkach międzynarodowychMiędzynarodowe stosunki ekonomiczne
Podstawy handlu zagranicznegoMiędzynarodowe stosunki ekonomiczne
Prawo międzynarodoweMiędzynarodowe stosunki ekonomiczne
Rachunkowość międzynarodowaMiędzynarodowe stosunki ekonomiczne
Rozliczenia międzynarodoweMiędzynarodowe stosunki ekonomiczne
Rynki międzynarodoweMiędzynarodowe stosunki ekonomiczne
Teoretyczne podstawy międzynarodowej wymiany usług i migracji czynników twórczychMiędzynarodowe stosunki ekonomiczne

Sylabus - wykaz przedmiotów dla specjalności Organizacja handlu i usług

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Analiza strategiczna i tworzenie strategii sprzedażyOrganizacja handlu i usług
Kierowanie pracownikami w organizacjiOrganizacja handlu i usług
Marketing w przedsiębiorstwach handlowo-usługowychOrganizacja handlu i usług
Metody i techniki menedżerskieOrganizacja handlu i usług
Negocjacje i psychologia sprzedażyOrganizacja handlu i usług
Planowanie i ocena działalności handlowejOrganizacja handlu i usług
Teoria usługOrganizacja handlu i usług
Zagadnienia prawne w handlu i usługachOrganizacja handlu i usług
Zarządzanie projektem w handlu i usługachOrganizacja handlu i usług
Zarządzanie relacjami z klientemOrganizacja handlu i usług

Sylabus - wykaz przedmiotów dla specjalności Analityka gospodarcza

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Badania sondażoweAnalityka gospodarcza
Badania standingu finansowegoAnalityka gospodarcza
DemografiaAnalityka gospodarcza
Komputerowa analiza ekonomicznaAnalityka gospodarcza
Metody budowy portfela papierów wartościowychAnalityka gospodarcza
Metody ilościowe w badaniach rynkuAnalityka gospodarcza
Metody ilościowe w planowaniu gospodarczymAnalityka gospodarcza
Ocena ryzyka gospodarczegoAnalityka gospodarcza
Podstawy diagnostyki ekonomicznejAnalityka gospodarcza
Podstawy wielowymiarowej analizy danychAnalityka gospodarcza
Rynki finansoweAnalityka gospodarcza
Statystyka publicznaAnalityka gospodarcza
Wizualizacja i prezentacja danych ekonomicznychAnalityka gospodarcza
Wykorzystanie modeli decyzyjnych w gospodarceAnalityka gospodarcza

Sylabus - wykaz przedmiotów dla specjalności Logistyka w przedsiębiorstwie produkcyjnym

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Controling logistykiLogistyka w przedsiębiorstwie produkcyjnym
Koncepcje i metody logistyczne przedsiębiorstwaLogistyka w przedsiębiorstwie produkcyjnym
Koszty logistykiLogistyka w przedsiębiorstwie produkcyjnym
Logistyka dystrybucji wyrobów gotowychLogistyka w przedsiębiorstwie produkcyjnym
Logistyka w procesach produkcjiLogistyka w przedsiębiorstwie produkcyjnym
Logistyka zaopatrzeniaLogistyka w przedsiębiorstwie produkcyjnym
Metody ilościowe w logistyceLogistyka w przedsiębiorstwie produkcyjnym
Podstawy podejmowania decyzji logistycznychLogistyka w przedsiębiorstwie produkcyjnym
Statystyka w biznesieLogistyka w przedsiębiorstwie produkcyjnym
Systemy prognostyczne przedsiębiorstwaLogistyka w przedsiębiorstwie produkcyjnym
Zarządzanie łańcuchem dostawLogistyka w przedsiębiorstwie produkcyjnym

Sylabus - wykaz przedmiotów dla specjalności Rzeczoznawstwo majątkowe i obrót nieruchomościami

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Ekonomiczne podstawy rynku nieruchomościRzeczoznawstwo majątkowe i obrót nieruchomościami
Obrót nieruchomościamiRzeczoznawstwo majątkowe i obrót nieruchomościami
Podstawy wiedzy technicznej z budownictwaRzeczoznawstwo majątkowe i obrót nieruchomościami
Prawo budowlaneRzeczoznawstwo majątkowe i obrót nieruchomościami
Prawo nieruchomościRzeczoznawstwo majątkowe i obrót nieruchomościami
Wycena nieruchomościRzeczoznawstwo majątkowe i obrót nieruchomościami
Wycena nieruchomości rolnych i leśnychRzeczoznawstwo majątkowe i obrót nieruchomościami
Źródła informacji o nieruchomościachRzeczoznawstwo majątkowe i obrót nieruchomościami

Sylabus - wykaz przedmiotów dla specjalności Rachunkowość i finanse w jednostkach gospodarczych

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Finanse przedsiębiorstwRachunkowość i finanse w jednostkach gospodarczych
Organizacja rachunkowościRachunkowość i finanse w jednostkach gospodarczych
Prawo finansoweRachunkowość i finanse w jednostkach gospodarczych
Rachunek kosztów i wynikówRachunkowość i finanse w jednostkach gospodarczych
Rachunkowość informatycznaRachunkowość i finanse w jednostkach gospodarczych
Rachunkowość jednostek sektora finansów publicznychRachunkowość i finanse w jednostkach gospodarczych
Ryzyko kredytoweRachunkowość i finanse w jednostkach gospodarczych
Sprawozdawczość finansowaRachunkowość i finanse w jednostkach gospodarczych
Strategie finansoweRachunkowość i finanse w jednostkach gospodarczych

Sylabusy - wykaz przedmiotów niewchodzących w skład żadnego modułu:

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Bezpieczeństwo i higiena pracyprzedmiot wspólny
Ekonomia społecznaprzedmiot wspólny
Język obcy (angielski)przedmiot wspólny5 / 1
Język obcy (niemiecki)przedmiot wspólny5 / 2
Metodologia badań naukowychprzedmiot wspólny
Podstawy ochrony własności intelektualnejprzedmiot wspólny
Seminarium Iprzedmiot wspólny
Seminarium IIprzedmiot wspólny
Seminarium IIIprzedmiot wspólny
Socjologiaprzedmiot wspólny
Technologie informacyjneprzedmiot wspólny
Wybrane zagadnienia kultury - sztuka i historia Szczecinaprzedmiot wspólny
Wychowanie - fizyczneprzedmiot wspólny
Wykonanie pracy dyplomowej i przygotowanie do egzaminu dyplomowegoprzedmiot wspólny
Ekonometriaprzedmiot wspólny
Matematyka Iprzedmiot wspólny
Matematyka IIprzedmiot wspólny
Mikroekonomiaprzedmiot wspólny
Międzynarodowe stosunki gospodarczeprzedmiot wspólny
Podstawy makroekonomiiprzedmiot wspólny
Prawoprzedmiot wspólny
Rachunkowośćprzedmiot wspólny
Statystyka opisowaprzedmiot wspólny
Zarządzanieprzedmiot wspólny
Analiza danych ankietowychprzedmiot wspólny4 / 1
Analiza ekonomicznaprzedmiot wspólny
Decyzje inwestycyjneprzedmiot wspólny4 / 2
Ekonomia integracji europejskiejprzedmiot wspólny
Ekonomika gospodarki żywnościowejprzedmiot wspólny
Ekonomika konsumpcjiprzedmiot wspólny4 / 3
Elementy rachunkowości zarządczejprzedmiot wspólny3 / 1
Ergonomiaprzedmiot wspólny1 / 1
Ewidencje podatkoweprzedmiot wspólny2 / 1
Finanse i bankowośćprzedmiot wspólny
Finanse ochrony środowiskaprzedmiot wspólny4 / 4
Finanse publiczneprzedmiot wspólny
Gospodarka a środowiskoprzedmiot wspólny
Gospodarka regionalnaprzedmiot wspólny
Historia gospodarczaprzedmiot wspólny2 / 2
Inwestowanie w nieruchomościprzedmiot wspólny4 / 5
Konsulting ekonomiczno-środowiskowyprzedmiot wspólny
Kształtowanie wizerunku firmyprzedmiot wspólny3 / 2
Logistykaprzedmiot wspólny2 / 3
Marketing w handlu i usługachprzedmiot wspólny4 / 6
Metody analizy i planowaniaprzedmiot wspólny
Metody badań rynkowychprzedmiot wspólny3 / 3
Metody ilościowe w ekonomiiprzedmiot wspólny
Międzynarodowe organizacje gospodarcze i polityczneprzedmiot wspólny1 / 2
Podstawy demografiiprzedmiot wspólny1 / 3
Podstawy ekonomiki przemysłuprzedmiot wspólny2 / 4
Podstawy gospodarowania nieruchomościamiprzedmiot wspólny
Podstawy marketinguprzedmiot wspólny
Podstawy zachowań ludzi na rynku pracyprzedmiot wspólny1 / 4
Podstawy zamówień publicznychprzedmiot wspólny1 / 5
Polityka gospodarczaprzedmiot wspólny
Polityka społecznaprzedmiot wspólny
Projekty gospodarcze z wykorzystaniem środków unijnychprzedmiot wspólny2 / 5
Przedsiębiorczośćprzedmiot wspólny
Psychologia pracyprzedmiot wspólny
Rachunkowość finansowa przedsiębiorstwprzedmiot wspólny
Rynek pieniężnyprzedmiot wspólny3 / 4
Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimiprzedmiot wspólny
Teoria stosunków międzynarodowychprzedmiot wspólny3 / 5
Współczesne koncepcje i metody zarządzaniaprzedmiot wspólny3 / 6
Zarządzanie i planowanie marketingoweprzedmiot wspólny
Analiza rynków zagranicznychHandel zagraniczny
Analiza rynków zagranicznychMiędzynarodowe stosunki ekonomiczne
Analiza strategiczna i tworzenie strategii sprzedażyOrganizacja handlu i usług
Badania sondażoweAnalityka gospodarcza
Badania standingu finansowegoAnalityka gospodarcza
Controling logistykiLogistyka w przedsiębiorstwie produkcyjnym
DemografiaAnalityka gospodarcza
Ekonomiczne podstawy rynku nieruchomościRzeczoznawstwo majątkowe i obrót nieruchomościami
Ekonomika międzynarodowaMiędzynarodowe stosunki ekonomiczne
Finanse przedsiębiorstwRachunkowość i finanse w jednostkach gospodarczych
Formy i metody wymiany międzynarodowejMiędzynarodowe stosunki ekonomiczne
Handel zagranicznyHandel zagraniczny
Historia stosunków międzynarodowychHandel zagraniczny
Integracja regionalna i globalnaMiędzynarodowe stosunki ekonomiczne
Interwencjonizm państwowy - podstawy teoretyczneMiędzynarodowe stosunki ekonomiczne
Kierowanie pracownikami w organizacjiOrganizacja handlu i usług
Komputerowa analiza ekonomicznaAnalityka gospodarcza
Koncepcje i metody logistyczne przedsiębiorstwaLogistyka w przedsiębiorstwie produkcyjnym
Konkurencyjność na rynkach międzynarodowychMiędzynarodowe stosunki ekonomiczne
Konkurencyjność na rynkach międzynarodowychHandel zagraniczny
Koszty logistykiLogistyka w przedsiębiorstwie produkcyjnym
Logistyka dystrybucji wyrobów gotowychLogistyka w przedsiębiorstwie produkcyjnym
Logistyka w procesach produkcjiLogistyka w przedsiębiorstwie produkcyjnym
Logistyka zaopatrzeniaLogistyka w przedsiębiorstwie produkcyjnym
Marketing międzynarodowyHandel zagraniczny
Marketing w przedsiębiorstwach handlowo-usługowychOrganizacja handlu i usług
Metody budowy portfela papierów wartościowychAnalityka gospodarcza
Metody i techniki menedżerskieOrganizacja handlu i usług
Metody ilościowe w badaniach rynkuAnalityka gospodarcza
Metody ilościowe w logistyceLogistyka w przedsiębiorstwie produkcyjnym
Metody ilościowe w planowaniu gospodarczymAnalityka gospodarcza
Międzynarodowe aspekty zarządzaniaHandel zagraniczny
Negocjacje i psychologia sprzedażyOrganizacja handlu i usług
Obrót nieruchomościamiRzeczoznawstwo majątkowe i obrót nieruchomościami
Ocena ryzyka gospodarczegoAnalityka gospodarcza
Organizacja rachunkowościRachunkowość i finanse w jednostkach gospodarczych
Planowanie i ocena działalności handlowejOrganizacja handlu i usług
Podstawy diagnostyki ekonomicznejAnalityka gospodarcza
Podstawy handlu zagranicznegoMiędzynarodowe stosunki ekonomiczne
Podstawy podejmowania decyzji logistycznychLogistyka w przedsiębiorstwie produkcyjnym
Podstawy wiedzy technicznej z budownictwaRzeczoznawstwo majątkowe i obrót nieruchomościami
Podstawy wielowymiarowej analizy danychAnalityka gospodarcza
Prawo budowlaneRzeczoznawstwo majątkowe i obrót nieruchomościami
Prawo finansoweRachunkowość i finanse w jednostkach gospodarczych
Prawo międzynarodoweHandel zagraniczny
Prawo międzynarodoweMiędzynarodowe stosunki ekonomiczne
Prawo nieruchomościRzeczoznawstwo majątkowe i obrót nieruchomościami
Rachunek kosztów i wynikówRachunkowość i finanse w jednostkach gospodarczych
Rachunkowość informatycznaRachunkowość i finanse w jednostkach gospodarczych
Rachunkowość jednostek sektora finansów publicznychRachunkowość i finanse w jednostkach gospodarczych
Rachunkowość międzynarodowaHandel zagraniczny
Rachunkowość międzynarodowaMiędzynarodowe stosunki ekonomiczne
Rozliczenia międzynarodoweHandel zagraniczny
Rozliczenia międzynarodoweMiędzynarodowe stosunki ekonomiczne
Rynki finansoweAnalityka gospodarcza
Rynki międzynarodoweMiędzynarodowe stosunki ekonomiczne
Ryzyko kredytoweRachunkowość i finanse w jednostkach gospodarczych
Sprawozdawczość finansowaRachunkowość i finanse w jednostkach gospodarczych
Statystyka publicznaAnalityka gospodarcza
Statystyka w biznesieLogistyka w przedsiębiorstwie produkcyjnym
Strategie finansoweRachunkowość i finanse w jednostkach gospodarczych
Systemy prognostyczne przedsiębiorstwaLogistyka w przedsiębiorstwie produkcyjnym
Teoretyczne podstawy międzynarodowej wymiany usług i migracji czynników twórczychMiędzynarodowe stosunki ekonomiczne
Teoria usługOrganizacja handlu i usług
Wizualizacja i prezentacja danych ekonomicznychAnalityka gospodarcza
Wycena nieruchomościRzeczoznawstwo majątkowe i obrót nieruchomościami
Wycena nieruchomości rolnych i leśnychRzeczoznawstwo majątkowe i obrót nieruchomościami
Wykorzystanie modeli decyzyjnych w gospodarceAnalityka gospodarcza
Zagadnienia prawne w handlu i usługachOrganizacja handlu i usług
Zarządzanie projektem w handlu i usługachOrganizacja handlu i usług
Zarządzanie relacjami z klientemOrganizacja handlu i usług
Zarządzanie łańcuchem dostawLogistyka w przedsiębiorstwie produkcyjnym
Źródła informacji o nieruchomościachRzeczoznawstwo majątkowe i obrót nieruchomościami
Podstawy informacji naukowejprzedmiot wspólny
Szkolenie BHPprzedmiot wspólny
Szkolenie biblioteczne-onlineprzedmiot wspólny
Praktyka zawodowaprzedmiot wspólny

Sylabusy - wykaz przedmiotów niewchodzących w skład żadnego bloku obieralnego:

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Bezpieczeństwo i higiena pracyprzedmiot wspólny
Ekonomia społecznaprzedmiot wspólny
Metodologia badań naukowychprzedmiot wspólny
Podstawy ochrony własności intelektualnejprzedmiot wspólny
Seminarium Iprzedmiot wspólny
Seminarium IIprzedmiot wspólny
Seminarium IIIprzedmiot wspólny
Socjologiaprzedmiot wspólny
Technologie informacyjneprzedmiot wspólny
Wybrane zagadnienia kultury - sztuka i historia Szczecinaprzedmiot wspólny
Wychowanie - fizyczneprzedmiot wspólny
Wykonanie pracy dyplomowej i przygotowanie do egzaminu dyplomowegoprzedmiot wspólny
Ekonometriaprzedmiot wspólny
Matematyka Iprzedmiot wspólny
Matematyka IIprzedmiot wspólny
Mikroekonomiaprzedmiot wspólny
Międzynarodowe stosunki gospodarczeprzedmiot wspólny
Podstawy makroekonomiiprzedmiot wspólny
Prawoprzedmiot wspólny
Rachunkowośćprzedmiot wspólny
Statystyka opisowaprzedmiot wspólny
Zarządzanieprzedmiot wspólny
Analiza ekonomicznaprzedmiot wspólny
Ekonomia integracji europejskiejprzedmiot wspólny
Ekonomika gospodarki żywnościowejprzedmiot wspólny
Finanse i bankowośćprzedmiot wspólny
Finanse publiczneprzedmiot wspólny
Gospodarka a środowiskoprzedmiot wspólny
Gospodarka regionalnaprzedmiot wspólny
Konsulting ekonomiczno-środowiskowyprzedmiot wspólny
Metody analizy i planowaniaprzedmiot wspólny
Metody ilościowe w ekonomiiprzedmiot wspólny
Podstawy gospodarowania nieruchomościamiprzedmiot wspólny
Podstawy marketinguprzedmiot wspólny
Polityka gospodarczaprzedmiot wspólny
Polityka społecznaprzedmiot wspólny
Przedsiębiorczośćprzedmiot wspólny
Psychologia pracyprzedmiot wspólny
Rachunkowość finansowa przedsiębiorstwprzedmiot wspólny
Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimiprzedmiot wspólny
Zarządzanie i planowanie marketingoweprzedmiot wspólny
Analiza rynków zagranicznychHandel zagraniczny
Analiza rynków zagranicznychMiędzynarodowe stosunki ekonomiczne
Analiza strategiczna i tworzenie strategii sprzedażyOrganizacja handlu i usług
Badania sondażoweAnalityka gospodarcza
Badania standingu finansowegoAnalityka gospodarcza
Controling logistykiLogistyka w przedsiębiorstwie produkcyjnym
DemografiaAnalityka gospodarcza
Ekonomiczne podstawy rynku nieruchomościRzeczoznawstwo majątkowe i obrót nieruchomościami
Ekonomika międzynarodowaMiędzynarodowe stosunki ekonomiczne
Finanse przedsiębiorstwRachunkowość i finanse w jednostkach gospodarczych
Formy i metody wymiany międzynarodowejMiędzynarodowe stosunki ekonomiczne
Handel zagranicznyHandel zagraniczny
Historia stosunków międzynarodowychHandel zagraniczny
Integracja regionalna i globalnaMiędzynarodowe stosunki ekonomiczne
Interwencjonizm państwowy - podstawy teoretyczneMiędzynarodowe stosunki ekonomiczne
Kierowanie pracownikami w organizacjiOrganizacja handlu i usług
Komputerowa analiza ekonomicznaAnalityka gospodarcza
Koncepcje i metody logistyczne przedsiębiorstwaLogistyka w przedsiębiorstwie produkcyjnym
Konkurencyjność na rynkach międzynarodowychMiędzynarodowe stosunki ekonomiczne
Konkurencyjność na rynkach międzynarodowychHandel zagraniczny
Koszty logistykiLogistyka w przedsiębiorstwie produkcyjnym
Logistyka dystrybucji wyrobów gotowychLogistyka w przedsiębiorstwie produkcyjnym
Logistyka w procesach produkcjiLogistyka w przedsiębiorstwie produkcyjnym
Logistyka zaopatrzeniaLogistyka w przedsiębiorstwie produkcyjnym
Marketing międzynarodowyHandel zagraniczny
Marketing w przedsiębiorstwach handlowo-usługowychOrganizacja handlu i usług
Metody budowy portfela papierów wartościowychAnalityka gospodarcza
Metody i techniki menedżerskieOrganizacja handlu i usług
Metody ilościowe w badaniach rynkuAnalityka gospodarcza
Metody ilościowe w logistyceLogistyka w przedsiębiorstwie produkcyjnym
Metody ilościowe w planowaniu gospodarczymAnalityka gospodarcza
Międzynarodowe aspekty zarządzaniaHandel zagraniczny
Negocjacje i psychologia sprzedażyOrganizacja handlu i usług
Obrót nieruchomościamiRzeczoznawstwo majątkowe i obrót nieruchomościami
Ocena ryzyka gospodarczegoAnalityka gospodarcza
Organizacja rachunkowościRachunkowość i finanse w jednostkach gospodarczych
Planowanie i ocena działalności handlowejOrganizacja handlu i usług
Podstawy diagnostyki ekonomicznejAnalityka gospodarcza
Podstawy handlu zagranicznegoMiędzynarodowe stosunki ekonomiczne
Podstawy podejmowania decyzji logistycznychLogistyka w przedsiębiorstwie produkcyjnym
Podstawy wiedzy technicznej z budownictwaRzeczoznawstwo majątkowe i obrót nieruchomościami
Podstawy wielowymiarowej analizy danychAnalityka gospodarcza
Prawo budowlaneRzeczoznawstwo majątkowe i obrót nieruchomościami
Prawo finansoweRachunkowość i finanse w jednostkach gospodarczych
Prawo międzynarodoweHandel zagraniczny
Prawo międzynarodoweMiędzynarodowe stosunki ekonomiczne
Prawo nieruchomościRzeczoznawstwo majątkowe i obrót nieruchomościami
Rachunek kosztów i wynikówRachunkowość i finanse w jednostkach gospodarczych
Rachunkowość informatycznaRachunkowość i finanse w jednostkach gospodarczych
Rachunkowość jednostek sektora finansów publicznychRachunkowość i finanse w jednostkach gospodarczych
Rachunkowość międzynarodowaHandel zagraniczny
Rachunkowość międzynarodowaMiędzynarodowe stosunki ekonomiczne
Rozliczenia międzynarodoweHandel zagraniczny
Rozliczenia międzynarodoweMiędzynarodowe stosunki ekonomiczne
Rynki finansoweAnalityka gospodarcza
Rynki międzynarodoweMiędzynarodowe stosunki ekonomiczne
Ryzyko kredytoweRachunkowość i finanse w jednostkach gospodarczych
Sprawozdawczość finansowaRachunkowość i finanse w jednostkach gospodarczych
Statystyka publicznaAnalityka gospodarcza
Statystyka w biznesieLogistyka w przedsiębiorstwie produkcyjnym
Strategie finansoweRachunkowość i finanse w jednostkach gospodarczych
Systemy prognostyczne przedsiębiorstwaLogistyka w przedsiębiorstwie produkcyjnym
Teoretyczne podstawy międzynarodowej wymiany usług i migracji czynników twórczychMiędzynarodowe stosunki ekonomiczne
Teoria usługOrganizacja handlu i usług
Wizualizacja i prezentacja danych ekonomicznychAnalityka gospodarcza
Wycena nieruchomościRzeczoznawstwo majątkowe i obrót nieruchomościami
Wycena nieruchomości rolnych i leśnychRzeczoznawstwo majątkowe i obrót nieruchomościami
Wykorzystanie modeli decyzyjnych w gospodarceAnalityka gospodarcza
Zagadnienia prawne w handlu i usługachOrganizacja handlu i usług
Zarządzanie projektem w handlu i usługachOrganizacja handlu i usług
Zarządzanie relacjami z klientemOrganizacja handlu i usług
Zarządzanie łańcuchem dostawLogistyka w przedsiębiorstwie produkcyjnym
Źródła informacji o nieruchomościachRzeczoznawstwo majątkowe i obrót nieruchomościami
Podstawy informacji naukowejprzedmiot wspólny
Szkolenie BHPprzedmiot wspólny
Szkolenie biblioteczne-onlineprzedmiot wspólny
Praktyka zawodowaprzedmiot wspólny

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 5

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Język obcy (angielski)przedmiot wspólny5 / 1
Język obcy (niemiecki)przedmiot wspólny5 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 4

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Analiza danych ankietowychprzedmiot wspólny4 / 1
Decyzje inwestycyjneprzedmiot wspólny4 / 2
Ekonomika konsumpcjiprzedmiot wspólny4 / 3
Finanse ochrony środowiskaprzedmiot wspólny4 / 4
Inwestowanie w nieruchomościprzedmiot wspólny4 / 5
Marketing w handlu i usługachprzedmiot wspólny4 / 6

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 3

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Elementy rachunkowości zarządczejprzedmiot wspólny3 / 1
Kształtowanie wizerunku firmyprzedmiot wspólny3 / 2
Metody badań rynkowychprzedmiot wspólny3 / 3
Rynek pieniężnyprzedmiot wspólny3 / 4
Teoria stosunków międzynarodowychprzedmiot wspólny3 / 5
Współczesne koncepcje i metody zarządzaniaprzedmiot wspólny3 / 6

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 1

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Ergonomiaprzedmiot wspólny1 / 1
Międzynarodowe organizacje gospodarcze i polityczneprzedmiot wspólny1 / 2
Podstawy demografiiprzedmiot wspólny1 / 3
Podstawy zachowań ludzi na rynku pracyprzedmiot wspólny1 / 4
Podstawy zamówień publicznychprzedmiot wspólny1 / 5

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 2

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Ewidencje podatkoweprzedmiot wspólny2 / 1
Historia gospodarczaprzedmiot wspólny2 / 2
Logistykaprzedmiot wspólny2 / 3
Podstawy ekonomiki przemysłuprzedmiot wspólny2 / 4
Projekty gospodarcze z wykorzystaniem środków unijnychprzedmiot wspólny2 / 5