Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Architektury - Projektowanie Architektury Wnętrz i Otoczenia (S2)

Sylabusy - pełny wykaz przedmiotów:

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Ekonomiaprzedmiot wspólny3 / 1
Język obcy Angielskiprzedmiot wspólny4 / 1
Język obcy Niemieckiprzedmiot wspólny4 / 2
Komunikacja międzybranżowaprzedmiot wspólny2 / 2
Komunikacja z klientem, marketing i partycypacjaprzedmiot wspólny2 / 1
Ochrona własności intelektualnej (prawo autorskie)przedmiot wspólny5 / 2
Ochrona własności przemysłowejprzedmiot wspólny5 / 1
PHS - Etyczne i społeczne aspekty działalności gospodarczejprzedmiot wspólny9 / 1
PHS - Filozofia zrównoważonego rozwoju w budownictwie i architekturzeprzedmiot wspólny9 / 2
PHS - Historia sztukiprzedmiot wspólny9 / 3
Projektowanie konserwatorskie otoczeniaprzedmiot wspólny7 / 2
Projektowanie konserwatorskie wnętrzprzedmiot wspólny7 / 1
Projektowanie obiektów mobilnych w przestrzeni i wnętrzachprzedmiot wspólny8 / 1
Projektowanie obiektów tymczasowych i tymczasowej aranżacji wnętrzprzedmiot wspólny8 / 2
Projektowanie wzornicze w otoczeniu 1przedmiot wspólny1 / 2
Projektowanie wzornicze w otoczeniu 2przedmiot wspólny6 / 2
Projektowanie wzornicze we wnętrzach 1przedmiot wspólny1 / 1
Projektowanie wzornicze we wnętrzach 2przedmiot wspólny6 / 1
WZK - Muzykaprzedmiot wspólny10 / 1
WZK - Teatrprzedmiot wspólny10 / 2
WZK - Wybrane zagadnienia sztuki najnowszej i wzornictwaprzedmiot wspólny10 / 3
Zagadnienia społeczne w projektowaniu wnętrzprzedmiot wspólny3 / 2
Interdyscyplinarne projektowanie przestrzeniprzedmiot wspólny
Konstrukcje w projektowaniu wnętrz i otoczeniaprzedmiot wspólny
Modelowanie i struktury przestrzenneprzedmiot wspólny
Praca dyplomowa i egzamin dyplomowyprzedmiot wspólny
Proekologiczne projektowanie wnętrzprzedmiot wspólny
Projektowanie dyplomoweprzedmiot wspólny
Projektowanie otoczenia 1przedmiot wspólny
Projektowanie otoczenia 2przedmiot wspólny
Projektowanie wnętrz 1przedmiot wspólny
Projektowanie wnętrz 2przedmiot wspólny
Psychologia i percepcja kompozycji, teoria barwyprzedmiot wspólny
Rysunek prezentacyjnyprzedmiot wspólny
Seminarium dyplomoweprzedmiot wspólny
Wspomaganie komputerowe w projektowaniu – modelowanie i wizualizacje 1przedmiot wspólny
Wspomaganie komputerowe w projektowaniu – modelowanie i wizualizacje 2przedmiot wspólny
Współczesne materiały i technologie we wnętrzachprzedmiot wspólny
Podstawy BHPprzedmiot wspólny
Podstawy informacji naukowejprzedmiot wspólny

Sylabusy - wykaz przedmiotów wspólnych dla specjalności:

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Ekonomiaprzedmiot wspólny3 / 1
Język obcy Angielskiprzedmiot wspólny4 / 1
Język obcy Niemieckiprzedmiot wspólny4 / 2
Komunikacja międzybranżowaprzedmiot wspólny2 / 2
Komunikacja z klientem, marketing i partycypacjaprzedmiot wspólny2 / 1
Ochrona własności intelektualnej (prawo autorskie)przedmiot wspólny5 / 2
Ochrona własności przemysłowejprzedmiot wspólny5 / 1
PHS - Etyczne i społeczne aspekty działalności gospodarczejprzedmiot wspólny9 / 1
PHS - Filozofia zrównoważonego rozwoju w budownictwie i architekturzeprzedmiot wspólny9 / 2
PHS - Historia sztukiprzedmiot wspólny9 / 3
Projektowanie konserwatorskie otoczeniaprzedmiot wspólny7 / 2
Projektowanie konserwatorskie wnętrzprzedmiot wspólny7 / 1
Projektowanie obiektów mobilnych w przestrzeni i wnętrzachprzedmiot wspólny8 / 1
Projektowanie obiektów tymczasowych i tymczasowej aranżacji wnętrzprzedmiot wspólny8 / 2
Projektowanie wzornicze w otoczeniu 1przedmiot wspólny1 / 2
Projektowanie wzornicze w otoczeniu 2przedmiot wspólny6 / 2
Projektowanie wzornicze we wnętrzach 1przedmiot wspólny1 / 1
Projektowanie wzornicze we wnętrzach 2przedmiot wspólny6 / 1
WZK - Muzykaprzedmiot wspólny10 / 1
WZK - Teatrprzedmiot wspólny10 / 2
WZK - Wybrane zagadnienia sztuki najnowszej i wzornictwaprzedmiot wspólny10 / 3
Zagadnienia społeczne w projektowaniu wnętrzprzedmiot wspólny3 / 2
Interdyscyplinarne projektowanie przestrzeniprzedmiot wspólny
Konstrukcje w projektowaniu wnętrz i otoczeniaprzedmiot wspólny
Modelowanie i struktury przestrzenneprzedmiot wspólny
Praca dyplomowa i egzamin dyplomowyprzedmiot wspólny
Proekologiczne projektowanie wnętrzprzedmiot wspólny
Projektowanie dyplomoweprzedmiot wspólny
Projektowanie otoczenia 1przedmiot wspólny
Projektowanie otoczenia 2przedmiot wspólny
Projektowanie wnętrz 1przedmiot wspólny
Projektowanie wnętrz 2przedmiot wspólny
Psychologia i percepcja kompozycji, teoria barwyprzedmiot wspólny
Rysunek prezentacyjnyprzedmiot wspólny
Seminarium dyplomoweprzedmiot wspólny
Wspomaganie komputerowe w projektowaniu – modelowanie i wizualizacje 1przedmiot wspólny
Wspomaganie komputerowe w projektowaniu – modelowanie i wizualizacje 2przedmiot wspólny
Współczesne materiały i technologie we wnętrzachprzedmiot wspólny
Podstawy BHPprzedmiot wspólny
Podstawy informacji naukowejprzedmiot wspólny

Sylabusy - wykaz przedmiotów niewchodzących w skład żadnego modułu:

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Ekonomiaprzedmiot wspólny3 / 1
Język obcy Angielskiprzedmiot wspólny4 / 1
Język obcy Niemieckiprzedmiot wspólny4 / 2
Komunikacja międzybranżowaprzedmiot wspólny2 / 2
Komunikacja z klientem, marketing i partycypacjaprzedmiot wspólny2 / 1
Ochrona własności intelektualnej (prawo autorskie)przedmiot wspólny5 / 2
Ochrona własności przemysłowejprzedmiot wspólny5 / 1
PHS - Etyczne i społeczne aspekty działalności gospodarczejprzedmiot wspólny9 / 1
PHS - Filozofia zrównoważonego rozwoju w budownictwie i architekturzeprzedmiot wspólny9 / 2
PHS - Historia sztukiprzedmiot wspólny9 / 3
Projektowanie konserwatorskie otoczeniaprzedmiot wspólny7 / 2
Projektowanie konserwatorskie wnętrzprzedmiot wspólny7 / 1
Projektowanie obiektów mobilnych w przestrzeni i wnętrzachprzedmiot wspólny8 / 1
Projektowanie obiektów tymczasowych i tymczasowej aranżacji wnętrzprzedmiot wspólny8 / 2
Projektowanie wzornicze w otoczeniu 1przedmiot wspólny1 / 2
Projektowanie wzornicze w otoczeniu 2przedmiot wspólny6 / 2
Projektowanie wzornicze we wnętrzach 1przedmiot wspólny1 / 1
Projektowanie wzornicze we wnętrzach 2przedmiot wspólny6 / 1
WZK - Muzykaprzedmiot wspólny10 / 1
WZK - Teatrprzedmiot wspólny10 / 2
WZK - Wybrane zagadnienia sztuki najnowszej i wzornictwaprzedmiot wspólny10 / 3
Zagadnienia społeczne w projektowaniu wnętrzprzedmiot wspólny3 / 2
Interdyscyplinarne projektowanie przestrzeniprzedmiot wspólny
Konstrukcje w projektowaniu wnętrz i otoczeniaprzedmiot wspólny
Modelowanie i struktury przestrzenneprzedmiot wspólny
Praca dyplomowa i egzamin dyplomowyprzedmiot wspólny
Proekologiczne projektowanie wnętrzprzedmiot wspólny
Projektowanie dyplomoweprzedmiot wspólny
Projektowanie otoczenia 1przedmiot wspólny
Projektowanie otoczenia 2przedmiot wspólny
Projektowanie wnętrz 1przedmiot wspólny
Projektowanie wnętrz 2przedmiot wspólny
Psychologia i percepcja kompozycji, teoria barwyprzedmiot wspólny
Rysunek prezentacyjnyprzedmiot wspólny
Seminarium dyplomoweprzedmiot wspólny
Wspomaganie komputerowe w projektowaniu – modelowanie i wizualizacje 1przedmiot wspólny
Wspomaganie komputerowe w projektowaniu – modelowanie i wizualizacje 2przedmiot wspólny
Współczesne materiały i technologie we wnętrzachprzedmiot wspólny
Podstawy BHPprzedmiot wspólny
Podstawy informacji naukowejprzedmiot wspólny

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 3

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Ekonomiaprzedmiot wspólny3 / 1
Zagadnienia społeczne w projektowaniu wnętrzprzedmiot wspólny3 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 4

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Język obcy Angielskiprzedmiot wspólny4 / 1
Język obcy Niemieckiprzedmiot wspólny4 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 2

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Komunikacja międzybranżowaprzedmiot wspólny2 / 2
Komunikacja z klientem, marketing i partycypacjaprzedmiot wspólny2 / 1

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 5

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Ochrona własności intelektualnej (prawo autorskie)przedmiot wspólny5 / 2
Ochrona własności przemysłowejprzedmiot wspólny5 / 1

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 9

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
PHS - Etyczne i społeczne aspekty działalności gospodarczejprzedmiot wspólny9 / 1
PHS - Filozofia zrównoważonego rozwoju w budownictwie i architekturzeprzedmiot wspólny9 / 2
PHS - Historia sztukiprzedmiot wspólny9 / 3

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 7

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Projektowanie konserwatorskie otoczeniaprzedmiot wspólny7 / 2
Projektowanie konserwatorskie wnętrzprzedmiot wspólny7 / 1

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 8

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Projektowanie obiektów mobilnych w przestrzeni i wnętrzachprzedmiot wspólny8 / 1
Projektowanie obiektów tymczasowych i tymczasowej aranżacji wnętrzprzedmiot wspólny8 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 1

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Projektowanie wzornicze w otoczeniu 1przedmiot wspólny1 / 2
Projektowanie wzornicze we wnętrzach 1przedmiot wspólny1 / 1

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 6

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Projektowanie wzornicze w otoczeniu 2przedmiot wspólny6 / 2
Projektowanie wzornicze we wnętrzach 2przedmiot wspólny6 / 1

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 10

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
WZK - Muzykaprzedmiot wspólny10 / 1
WZK - Teatrprzedmiot wspólny10 / 2
WZK - Wybrane zagadnienia sztuki najnowszej i wzornictwaprzedmiot wspólny10 / 3

Sylabusy - wykaz przedmiotów niewchodzących w skład żadnego bloku obieralnego: