Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Techniki Morskiej i Transportu - Inżynieria bezpieczeństwa (S1)

Sylabusy - pełny wykaz przedmiotów:

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
BHP i metodyka pracy umysłowejprzedmiot wspólny
Język angielski 1przedmiot wspólny4 / 1
Język angielski 2przedmiot wspólny5 / 1
Język angielski 3przedmiot wspólny6 / 1
Język francuski 1przedmiot wspólny4 / 2
Język francuski 2przedmiot wspólny5 / 2
Język francuski 3przedmiot wspólny6 / 2
Język niemiecki 1przedmiot wspólny4 / 3
Język niemiecki 2przedmiot wspólny5 / 3
Język niemiecki 3przedmiot wspólny6 / 3
Język rosyjski 1przedmiot wspólny4 / 4
Język rosyjski 2przedmiot wspólny5 / 4
Język rosyjski 3przedmiot wspólny6 / 4
Mikroekonomiaprzedmiot wspólny
Ochrona własności intelektualnejprzedmiot wspólny
Podstawy informacji naukowejprzedmiot wspólny
Podstawy nauki o zdrowiu i rehabilitacji 1przedmiot wspólny2 / 1
Podstawy nauki o zdrowiu i rehabilitacji 2przedmiot wspólny3 / 1
Szkolenie biblioteczneprzedmiot wspólny
Technologia informacyjnaprzedmiot wspólny
Wychowanie fizyczne 1przedmiot wspólny2 / 2
Wychowanie fizyczne 2przedmiot wspólny3 / 2
Zarządzanieprzedmiot wspólny
Praktyka zawodowa 1przedmiot wspólny
Praktyka zawodowa 2przedmiot wspólny
Analiza ryzykaprzedmiot wspólny
Chemiaprzedmiot wspólny
Fizyka 1przedmiot wspólny
Fizyka 2przedmiot wspólny
Grafika inżynierskaprzedmiot wspólny
Informatykaprzedmiot wspólny
Matematyka 1przedmiot wspólny
Matematyka 2przedmiot wspólny
Mechanikaprzedmiot wspólny
Wytrzymałość materiałówprzedmiot wspólny
Analizy wypadków i ekspertyzyprzedmiot wspólny9 / 1
Bezpieczeństwo pożarowe transportu ładunkówprzedmiot wspólny9 / 2
Bezpieczeństwo procesów przeładunkowychprzedmiot wspólny7 / 1
Bezpieczne technologie i procesy produkcyjneprzedmiot wspólny
Ergonomia i fizjologia w bezpieczeństwie pracyprzedmiot wspólny
Finansowanie systemów bezpieczeństwaprzedmiot wspólny9 / 3
Instalacje i napędy elektryczneprzedmiot wspólny
Inżynieria bezpieczeństwa technicznegoprzedmiot wspólny
Inżynieria powypadkowaprzedmiot wspólny8 / 1
Konstrukcja maszynprzedmiot wspólny
Mathcad w obliczeniach inżynierskichprzedmiot wspólny7 / 2
Mechanika płynówprzedmiot wspólny
Metody ilościowe i jakościowe oceny ryzyka 1przedmiot wspólny
Metody ilościowe i jakościowe oceny ryzyka 2przedmiot wspólny
Modelowanie zagrożeńprzedmiot wspólny
Monitorowanie zagrożeń bezpieczeństwaprzedmiot wspólny
Nauka o materiałachprzedmiot wspólny
Organizacja systemów bezpieczeństwaprzedmiot wspólny
Organizacja systemów ratownictwaprzedmiot wspólny
Podstawy zabezpieczeń wibroakustycznychprzedmiot wspólny8 / 2
Prawo krajowe i międzynarodoweprzedmiot wspólny
Psychologia i socjologiaprzedmiot wspólny
Skutki zagrożeńprzedmiot wspólny
Techniczne systemy zabezpieczeńprzedmiot wspólny
Termodynamikaprzedmiot wspólny
Wibroakustyczna ochrona obiektów technicznychprzedmiot wspólny8 / 3
Wibroakustyka i zabezpieczenie przed hałasemprzedmiot wspólny7 / 3
Bezpieczeństwo eksploatacji urządzeń chłodniczychBezpieczeństwo obiektów i systemów technicznych
Bezpieczeństwo eksploatacji urządzeń technicznychBezpieczeństwo obiektów i systemów technicznych
Bezpieczeństwo eksploatacyjne okrętówBezpieczeństwo obiektów i systemów technicznych
Bezpieczeństwo energetyczneBezpieczeństwo obiektów i systemów technicznych
Bezpieczeństwo informacjiBezpieczeństwo obiektów i systemów technicznych
Bezpieczeństwo konstrukcji mechanicznychBezpieczeństwo obiektów i systemów technicznych
Bezpieczeństwo obiektów użyteczności publicznejBezpieczeństwo obiektów i systemów technicznych
Bezpieczeństwo pożarowe statków pasażerskichInżynieria bezpieczeństwa pożarowego
Bezpieczeństwo procesów chemicznychBezpieczeństwo obiektów i systemów technicznych
Bezpieczeństwo procesów logistycznychBezpieczeństwo systemów transportowych
Bezpieczeństwo procesów technologicznychInżynieria bezpieczeństwa pożarowego
Bezpieczeństwo publicznego transportu zbiorowegoBezpieczeństwo systemów transportowych
Bezpieczeństwo terminali paliwowychBezpieczeństwo obiektów i systemów technicznych
Bezpieczeństwo transportu lotniczegoBezpieczeństwo systemów transportowych
Bezpieczeństwo transportu lądowegoBezpieczeństwo systemów transportowych
Bezpieczeństwo transportu turystycznegoBezpieczeństwo systemów transportowych
Bezpieczeństwo transportu wodnegoBezpieczeństwo systemów transportowych
Certyfikacja systemów bezpieczeństwaBezpieczeństwo systemów transportowych
Inżynieria bezpieczeństwa przeciwpożarowegoBezpieczeństwo obiektów i systemów technicznych
Inżynieria bezpieczeństwa ruchuBezpieczeństwo systemów transportowych
Inżynieria bezpiecznej ewakuacji obiektówInżynieria bezpieczeństwa pożarowego
Inżynieria komunikacji i środki łącznościInżynieria bezpieczeństwa pożarowego
Inżynieria komunikacji i środki łącznościBezpieczeństwo systemów transportowych
Kompleksowe zabezpieczenie obiektówInżynieria bezpieczeństwa pożarowego
Konstrukcyjne zabezpieczenie przeciwpożaroweInżynieria bezpieczeństwa pożarowego
Logistyka i zarządzanie bezpieczeństwemBezpieczeństwo obiektów i systemów technicznych
Modelowanie pożarów i ocena ryzykaInżynieria bezpieczeństwa pożarowego
Monitorowanie pożarów i instalacje wykrywczeInżynieria bezpieczeństwa pożarowego
Ochrona mienia i osóbBezpieczeństwo systemów transportowych
Oddziaływanie pożaru na człowieka i konstrukcjeInżynieria bezpieczeństwa pożarowego
Podstawy dynamiki pożaru i wybuchuInżynieria bezpieczeństwa pożarowego
Praca dyplomowa (inżynierska)Inżynieria bezpieczeństwa pożarowego
Praca dyplomowa (inżynierska)Bezpieczeństwo obiektów i systemów technicznych
Praca dyplomowa (inżynierska)Bezpieczeństwo systemów transportowych
Praca przejściowaInżynieria bezpieczeństwa pożarowego
Praca przejściowaBezpieczeństwo obiektów i systemów technicznych
Praca przejściowaBezpieczeństwo systemów transportowych
Procesy informacyjne w systemach bezpieczeństwaBezpieczeństwo obiektów i systemów technicznych
Ratownictwo techniczneInżynieria bezpieczeństwa pożarowego
Ratownictwo techniczne i morskieBezpieczeństwo obiektów i systemów technicznych
Ryzyko w transporcieBezpieczeństwo systemów transportowych
Seminarium dyplomoweInżynieria bezpieczeństwa pożarowego
Seminarium dyplomoweBezpieczeństwo systemów transportowych
Seminarium dyplomoweBezpieczeństwo obiektów i systemów technicznych
Systemy pomiarowe i monitorująceBezpieczeństwo obiektów i systemów technicznych
Transport ładunków niebezpiecznychBezpieczeństwo systemów transportowych
Ubezpieczenia w transporcieBezpieczeństwo systemów transportowych
Wentylacja przeciwpożarowaInżynieria bezpieczeństwa pożarowego
Zabezpieczenie przeciwpowodziowe i środowiskoweBezpieczeństwo obiektów i systemów technicznych
Zabezpieczenie przeciwwybuchoweInżynieria bezpieczeństwa pożarowego
Zagadnienia prawne w transporcieBezpieczeństwo systemów transportowych
Zarządzanie bezpieczeństwem w transporcieBezpieczeństwo systemów transportowych
Zarządzanie ryzykiem i bezpieczeństwemInżynieria bezpieczeństwa pożarowego
Środki gaśnicze i instalacje przeciwpożaroweInżynieria bezpieczeństwa pożarowego

Sylabusy - wykaz przedmiotów wspólnych dla specjalności:

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
BHP i metodyka pracy umysłowejprzedmiot wspólny
Język angielski 1przedmiot wspólny4 / 1
Język angielski 2przedmiot wspólny5 / 1
Język angielski 3przedmiot wspólny6 / 1
Język francuski 1przedmiot wspólny4 / 2
Język francuski 2przedmiot wspólny5 / 2
Język francuski 3przedmiot wspólny6 / 2
Język niemiecki 1przedmiot wspólny4 / 3
Język niemiecki 2przedmiot wspólny5 / 3
Język niemiecki 3przedmiot wspólny6 / 3
Język rosyjski 1przedmiot wspólny4 / 4
Język rosyjski 2przedmiot wspólny5 / 4
Język rosyjski 3przedmiot wspólny6 / 4
Mikroekonomiaprzedmiot wspólny
Ochrona własności intelektualnejprzedmiot wspólny
Podstawy informacji naukowejprzedmiot wspólny
Podstawy nauki o zdrowiu i rehabilitacji 1przedmiot wspólny2 / 1
Podstawy nauki o zdrowiu i rehabilitacji 2przedmiot wspólny3 / 1
Szkolenie biblioteczneprzedmiot wspólny
Technologia informacyjnaprzedmiot wspólny
Wychowanie fizyczne 1przedmiot wspólny2 / 2
Wychowanie fizyczne 2przedmiot wspólny3 / 2
Zarządzanieprzedmiot wspólny
Praktyka zawodowa 1przedmiot wspólny
Praktyka zawodowa 2przedmiot wspólny
Analiza ryzykaprzedmiot wspólny
Chemiaprzedmiot wspólny
Fizyka 1przedmiot wspólny
Fizyka 2przedmiot wspólny
Grafika inżynierskaprzedmiot wspólny
Informatykaprzedmiot wspólny
Matematyka 1przedmiot wspólny
Matematyka 2przedmiot wspólny
Mechanikaprzedmiot wspólny
Wytrzymałość materiałówprzedmiot wspólny
Analizy wypadków i ekspertyzyprzedmiot wspólny9 / 1
Bezpieczeństwo pożarowe transportu ładunkówprzedmiot wspólny9 / 2
Bezpieczeństwo procesów przeładunkowychprzedmiot wspólny7 / 1
Bezpieczne technologie i procesy produkcyjneprzedmiot wspólny
Ergonomia i fizjologia w bezpieczeństwie pracyprzedmiot wspólny
Finansowanie systemów bezpieczeństwaprzedmiot wspólny9 / 3
Instalacje i napędy elektryczneprzedmiot wspólny
Inżynieria bezpieczeństwa technicznegoprzedmiot wspólny
Inżynieria powypadkowaprzedmiot wspólny8 / 1
Konstrukcja maszynprzedmiot wspólny
Mathcad w obliczeniach inżynierskichprzedmiot wspólny7 / 2
Mechanika płynówprzedmiot wspólny
Metody ilościowe i jakościowe oceny ryzyka 1przedmiot wspólny
Metody ilościowe i jakościowe oceny ryzyka 2przedmiot wspólny
Modelowanie zagrożeńprzedmiot wspólny
Monitorowanie zagrożeń bezpieczeństwaprzedmiot wspólny
Nauka o materiałachprzedmiot wspólny
Organizacja systemów bezpieczeństwaprzedmiot wspólny
Organizacja systemów ratownictwaprzedmiot wspólny
Podstawy zabezpieczeń wibroakustycznychprzedmiot wspólny8 / 2
Prawo krajowe i międzynarodoweprzedmiot wspólny
Psychologia i socjologiaprzedmiot wspólny
Skutki zagrożeńprzedmiot wspólny
Techniczne systemy zabezpieczeńprzedmiot wspólny
Termodynamikaprzedmiot wspólny
Wibroakustyczna ochrona obiektów technicznychprzedmiot wspólny8 / 3
Wibroakustyka i zabezpieczenie przed hałasemprzedmiot wspólny7 / 3

Sylabus - wykaz przedmiotów dla specjalności Bezpieczeństwo obiektów i systemów technicznych

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Bezpieczeństwo eksploatacji urządzeń chłodniczychBezpieczeństwo obiektów i systemów technicznych
Bezpieczeństwo eksploatacji urządzeń technicznychBezpieczeństwo obiektów i systemów technicznych
Bezpieczeństwo eksploatacyjne okrętówBezpieczeństwo obiektów i systemów technicznych
Bezpieczeństwo energetyczneBezpieczeństwo obiektów i systemów technicznych
Bezpieczeństwo informacjiBezpieczeństwo obiektów i systemów technicznych
Bezpieczeństwo konstrukcji mechanicznychBezpieczeństwo obiektów i systemów technicznych
Bezpieczeństwo obiektów użyteczności publicznejBezpieczeństwo obiektów i systemów technicznych
Bezpieczeństwo procesów chemicznychBezpieczeństwo obiektów i systemów technicznych
Bezpieczeństwo terminali paliwowychBezpieczeństwo obiektów i systemów technicznych
Inżynieria bezpieczeństwa przeciwpożarowegoBezpieczeństwo obiektów i systemów technicznych
Logistyka i zarządzanie bezpieczeństwemBezpieczeństwo obiektów i systemów technicznych
Praca dyplomowa (inżynierska)Bezpieczeństwo obiektów i systemów technicznych
Praca przejściowaBezpieczeństwo obiektów i systemów technicznych
Procesy informacyjne w systemach bezpieczeństwaBezpieczeństwo obiektów i systemów technicznych
Ratownictwo techniczne i morskieBezpieczeństwo obiektów i systemów technicznych
Seminarium dyplomoweBezpieczeństwo obiektów i systemów technicznych
Systemy pomiarowe i monitorująceBezpieczeństwo obiektów i systemów technicznych
Zabezpieczenie przeciwpowodziowe i środowiskoweBezpieczeństwo obiektów i systemów technicznych

Sylabus - wykaz przedmiotów dla specjalności Inżynieria bezpieczeństwa pożarowego

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Bezpieczeństwo pożarowe statków pasażerskichInżynieria bezpieczeństwa pożarowego
Bezpieczeństwo procesów technologicznychInżynieria bezpieczeństwa pożarowego
Inżynieria bezpiecznej ewakuacji obiektówInżynieria bezpieczeństwa pożarowego
Inżynieria komunikacji i środki łącznościInżynieria bezpieczeństwa pożarowego
Kompleksowe zabezpieczenie obiektówInżynieria bezpieczeństwa pożarowego
Konstrukcyjne zabezpieczenie przeciwpożaroweInżynieria bezpieczeństwa pożarowego
Modelowanie pożarów i ocena ryzykaInżynieria bezpieczeństwa pożarowego
Monitorowanie pożarów i instalacje wykrywczeInżynieria bezpieczeństwa pożarowego
Oddziaływanie pożaru na człowieka i konstrukcjeInżynieria bezpieczeństwa pożarowego
Podstawy dynamiki pożaru i wybuchuInżynieria bezpieczeństwa pożarowego
Praca dyplomowa (inżynierska)Inżynieria bezpieczeństwa pożarowego
Praca przejściowaInżynieria bezpieczeństwa pożarowego
Ratownictwo techniczneInżynieria bezpieczeństwa pożarowego
Seminarium dyplomoweInżynieria bezpieczeństwa pożarowego
Wentylacja przeciwpożarowaInżynieria bezpieczeństwa pożarowego
Zabezpieczenie przeciwwybuchoweInżynieria bezpieczeństwa pożarowego
Zarządzanie ryzykiem i bezpieczeństwemInżynieria bezpieczeństwa pożarowego
Środki gaśnicze i instalacje przeciwpożaroweInżynieria bezpieczeństwa pożarowego

Sylabus - wykaz przedmiotów dla specjalności Bezpieczeństwo systemów transportowych

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Bezpieczeństwo procesów logistycznychBezpieczeństwo systemów transportowych
Bezpieczeństwo publicznego transportu zbiorowegoBezpieczeństwo systemów transportowych
Bezpieczeństwo transportu lotniczegoBezpieczeństwo systemów transportowych
Bezpieczeństwo transportu lądowegoBezpieczeństwo systemów transportowych
Bezpieczeństwo transportu turystycznegoBezpieczeństwo systemów transportowych
Bezpieczeństwo transportu wodnegoBezpieczeństwo systemów transportowych
Certyfikacja systemów bezpieczeństwaBezpieczeństwo systemów transportowych
Inżynieria bezpieczeństwa ruchuBezpieczeństwo systemów transportowych
Inżynieria komunikacji i środki łącznościBezpieczeństwo systemów transportowych
Ochrona mienia i osóbBezpieczeństwo systemów transportowych
Praca dyplomowa (inżynierska)Bezpieczeństwo systemów transportowych
Praca przejściowaBezpieczeństwo systemów transportowych
Ryzyko w transporcieBezpieczeństwo systemów transportowych
Seminarium dyplomoweBezpieczeństwo systemów transportowych
Transport ładunków niebezpiecznychBezpieczeństwo systemów transportowych
Ubezpieczenia w transporcieBezpieczeństwo systemów transportowych
Zagadnienia prawne w transporcieBezpieczeństwo systemów transportowych
Zarządzanie bezpieczeństwem w transporcieBezpieczeństwo systemów transportowych

Sylabusy - wykaz przedmiotów niewchodzących w skład żadnego modułu:

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
BHP i metodyka pracy umysłowejprzedmiot wspólny
Język angielski 1przedmiot wspólny4 / 1
Język angielski 2przedmiot wspólny5 / 1
Język angielski 3przedmiot wspólny6 / 1
Język francuski 1przedmiot wspólny4 / 2
Język francuski 2przedmiot wspólny5 / 2
Język francuski 3przedmiot wspólny6 / 2
Język niemiecki 1przedmiot wspólny4 / 3
Język niemiecki 2przedmiot wspólny5 / 3
Język niemiecki 3przedmiot wspólny6 / 3
Język rosyjski 1przedmiot wspólny4 / 4
Język rosyjski 2przedmiot wspólny5 / 4
Język rosyjski 3przedmiot wspólny6 / 4
Mikroekonomiaprzedmiot wspólny
Ochrona własności intelektualnejprzedmiot wspólny
Podstawy informacji naukowejprzedmiot wspólny
Podstawy nauki o zdrowiu i rehabilitacji 1przedmiot wspólny2 / 1
Podstawy nauki o zdrowiu i rehabilitacji 2przedmiot wspólny3 / 1
Szkolenie biblioteczneprzedmiot wspólny
Technologia informacyjnaprzedmiot wspólny
Wychowanie fizyczne 1przedmiot wspólny2 / 2
Wychowanie fizyczne 2przedmiot wspólny3 / 2
Zarządzanieprzedmiot wspólny
Praktyka zawodowa 1przedmiot wspólny
Praktyka zawodowa 2przedmiot wspólny
Analiza ryzykaprzedmiot wspólny
Chemiaprzedmiot wspólny
Fizyka 1przedmiot wspólny
Fizyka 2przedmiot wspólny
Grafika inżynierskaprzedmiot wspólny
Informatykaprzedmiot wspólny
Matematyka 1przedmiot wspólny
Matematyka 2przedmiot wspólny
Mechanikaprzedmiot wspólny
Wytrzymałość materiałówprzedmiot wspólny
Analizy wypadków i ekspertyzyprzedmiot wspólny9 / 1
Bezpieczeństwo pożarowe transportu ładunkówprzedmiot wspólny9 / 2
Bezpieczeństwo procesów przeładunkowychprzedmiot wspólny7 / 1
Bezpieczne technologie i procesy produkcyjneprzedmiot wspólny
Ergonomia i fizjologia w bezpieczeństwie pracyprzedmiot wspólny
Finansowanie systemów bezpieczeństwaprzedmiot wspólny9 / 3
Instalacje i napędy elektryczneprzedmiot wspólny
Inżynieria bezpieczeństwa technicznegoprzedmiot wspólny
Inżynieria powypadkowaprzedmiot wspólny8 / 1
Konstrukcja maszynprzedmiot wspólny
Mathcad w obliczeniach inżynierskichprzedmiot wspólny7 / 2
Mechanika płynówprzedmiot wspólny
Metody ilościowe i jakościowe oceny ryzyka 1przedmiot wspólny
Metody ilościowe i jakościowe oceny ryzyka 2przedmiot wspólny
Modelowanie zagrożeńprzedmiot wspólny
Monitorowanie zagrożeń bezpieczeństwaprzedmiot wspólny
Nauka o materiałachprzedmiot wspólny
Organizacja systemów bezpieczeństwaprzedmiot wspólny
Organizacja systemów ratownictwaprzedmiot wspólny
Podstawy zabezpieczeń wibroakustycznychprzedmiot wspólny8 / 2
Prawo krajowe i międzynarodoweprzedmiot wspólny
Psychologia i socjologiaprzedmiot wspólny
Skutki zagrożeńprzedmiot wspólny
Techniczne systemy zabezpieczeńprzedmiot wspólny
Termodynamikaprzedmiot wspólny
Wibroakustyczna ochrona obiektów technicznychprzedmiot wspólny8 / 3
Wibroakustyka i zabezpieczenie przed hałasemprzedmiot wspólny7 / 3
Bezpieczeństwo eksploatacji urządzeń chłodniczychBezpieczeństwo obiektów i systemów technicznych
Bezpieczeństwo eksploatacji urządzeń technicznychBezpieczeństwo obiektów i systemów technicznych
Bezpieczeństwo eksploatacyjne okrętówBezpieczeństwo obiektów i systemów technicznych
Bezpieczeństwo energetyczneBezpieczeństwo obiektów i systemów technicznych
Bezpieczeństwo informacjiBezpieczeństwo obiektów i systemów technicznych
Bezpieczeństwo konstrukcji mechanicznychBezpieczeństwo obiektów i systemów technicznych
Bezpieczeństwo obiektów użyteczności publicznejBezpieczeństwo obiektów i systemów technicznych
Bezpieczeństwo pożarowe statków pasażerskichInżynieria bezpieczeństwa pożarowego
Bezpieczeństwo procesów chemicznychBezpieczeństwo obiektów i systemów technicznych
Bezpieczeństwo procesów logistycznychBezpieczeństwo systemów transportowych
Bezpieczeństwo procesów technologicznychInżynieria bezpieczeństwa pożarowego
Bezpieczeństwo publicznego transportu zbiorowegoBezpieczeństwo systemów transportowych
Bezpieczeństwo terminali paliwowychBezpieczeństwo obiektów i systemów technicznych
Bezpieczeństwo transportu lotniczegoBezpieczeństwo systemów transportowych
Bezpieczeństwo transportu lądowegoBezpieczeństwo systemów transportowych
Bezpieczeństwo transportu turystycznegoBezpieczeństwo systemów transportowych
Bezpieczeństwo transportu wodnegoBezpieczeństwo systemów transportowych
Certyfikacja systemów bezpieczeństwaBezpieczeństwo systemów transportowych
Inżynieria bezpieczeństwa przeciwpożarowegoBezpieczeństwo obiektów i systemów technicznych
Inżynieria bezpieczeństwa ruchuBezpieczeństwo systemów transportowych
Inżynieria bezpiecznej ewakuacji obiektówInżynieria bezpieczeństwa pożarowego
Inżynieria komunikacji i środki łącznościInżynieria bezpieczeństwa pożarowego
Inżynieria komunikacji i środki łącznościBezpieczeństwo systemów transportowych
Kompleksowe zabezpieczenie obiektówInżynieria bezpieczeństwa pożarowego
Konstrukcyjne zabezpieczenie przeciwpożaroweInżynieria bezpieczeństwa pożarowego
Logistyka i zarządzanie bezpieczeństwemBezpieczeństwo obiektów i systemów technicznych
Modelowanie pożarów i ocena ryzykaInżynieria bezpieczeństwa pożarowego
Monitorowanie pożarów i instalacje wykrywczeInżynieria bezpieczeństwa pożarowego
Ochrona mienia i osóbBezpieczeństwo systemów transportowych
Oddziaływanie pożaru na człowieka i konstrukcjeInżynieria bezpieczeństwa pożarowego
Podstawy dynamiki pożaru i wybuchuInżynieria bezpieczeństwa pożarowego
Praca dyplomowa (inżynierska)Inżynieria bezpieczeństwa pożarowego
Praca dyplomowa (inżynierska)Bezpieczeństwo obiektów i systemów technicznych
Praca dyplomowa (inżynierska)Bezpieczeństwo systemów transportowych
Praca przejściowaInżynieria bezpieczeństwa pożarowego
Praca przejściowaBezpieczeństwo obiektów i systemów technicznych
Praca przejściowaBezpieczeństwo systemów transportowych
Procesy informacyjne w systemach bezpieczeństwaBezpieczeństwo obiektów i systemów technicznych
Ratownictwo techniczneInżynieria bezpieczeństwa pożarowego
Ratownictwo techniczne i morskieBezpieczeństwo obiektów i systemów technicznych
Ryzyko w transporcieBezpieczeństwo systemów transportowych
Seminarium dyplomoweInżynieria bezpieczeństwa pożarowego
Seminarium dyplomoweBezpieczeństwo systemów transportowych
Seminarium dyplomoweBezpieczeństwo obiektów i systemów technicznych
Systemy pomiarowe i monitorująceBezpieczeństwo obiektów i systemów technicznych
Transport ładunków niebezpiecznychBezpieczeństwo systemów transportowych
Ubezpieczenia w transporcieBezpieczeństwo systemów transportowych
Wentylacja przeciwpożarowaInżynieria bezpieczeństwa pożarowego
Zabezpieczenie przeciwpowodziowe i środowiskoweBezpieczeństwo obiektów i systemów technicznych
Zabezpieczenie przeciwwybuchoweInżynieria bezpieczeństwa pożarowego
Zagadnienia prawne w transporcieBezpieczeństwo systemów transportowych
Zarządzanie bezpieczeństwem w transporcieBezpieczeństwo systemów transportowych
Zarządzanie ryzykiem i bezpieczeństwemInżynieria bezpieczeństwa pożarowego
Środki gaśnicze i instalacje przeciwpożaroweInżynieria bezpieczeństwa pożarowego

Sylabusy - wykaz przedmiotów niewchodzących w skład żadnego bloku obieralnego:

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
BHP i metodyka pracy umysłowejprzedmiot wspólny
Mikroekonomiaprzedmiot wspólny
Ochrona własności intelektualnejprzedmiot wspólny
Podstawy informacji naukowejprzedmiot wspólny
Szkolenie biblioteczneprzedmiot wspólny
Technologia informacyjnaprzedmiot wspólny
Zarządzanieprzedmiot wspólny
Praktyka zawodowa 1przedmiot wspólny
Praktyka zawodowa 2przedmiot wspólny
Analiza ryzykaprzedmiot wspólny
Chemiaprzedmiot wspólny
Fizyka 1przedmiot wspólny
Fizyka 2przedmiot wspólny
Grafika inżynierskaprzedmiot wspólny
Informatykaprzedmiot wspólny
Matematyka 1przedmiot wspólny
Matematyka 2przedmiot wspólny
Mechanikaprzedmiot wspólny
Wytrzymałość materiałówprzedmiot wspólny
Bezpieczne technologie i procesy produkcyjneprzedmiot wspólny
Ergonomia i fizjologia w bezpieczeństwie pracyprzedmiot wspólny
Instalacje i napędy elektryczneprzedmiot wspólny
Inżynieria bezpieczeństwa technicznegoprzedmiot wspólny
Konstrukcja maszynprzedmiot wspólny
Mechanika płynówprzedmiot wspólny
Metody ilościowe i jakościowe oceny ryzyka 1przedmiot wspólny
Metody ilościowe i jakościowe oceny ryzyka 2przedmiot wspólny
Modelowanie zagrożeńprzedmiot wspólny
Monitorowanie zagrożeń bezpieczeństwaprzedmiot wspólny
Nauka o materiałachprzedmiot wspólny
Organizacja systemów bezpieczeństwaprzedmiot wspólny
Organizacja systemów ratownictwaprzedmiot wspólny
Prawo krajowe i międzynarodoweprzedmiot wspólny
Psychologia i socjologiaprzedmiot wspólny
Skutki zagrożeńprzedmiot wspólny
Techniczne systemy zabezpieczeńprzedmiot wspólny
Termodynamikaprzedmiot wspólny
Bezpieczeństwo eksploatacji urządzeń chłodniczychBezpieczeństwo obiektów i systemów technicznych
Bezpieczeństwo eksploatacji urządzeń technicznychBezpieczeństwo obiektów i systemów technicznych
Bezpieczeństwo eksploatacyjne okrętówBezpieczeństwo obiektów i systemów technicznych
Bezpieczeństwo energetyczneBezpieczeństwo obiektów i systemów technicznych
Bezpieczeństwo informacjiBezpieczeństwo obiektów i systemów technicznych
Bezpieczeństwo konstrukcji mechanicznychBezpieczeństwo obiektów i systemów technicznych
Bezpieczeństwo obiektów użyteczności publicznejBezpieczeństwo obiektów i systemów technicznych
Bezpieczeństwo pożarowe statków pasażerskichInżynieria bezpieczeństwa pożarowego
Bezpieczeństwo procesów chemicznychBezpieczeństwo obiektów i systemów technicznych
Bezpieczeństwo procesów logistycznychBezpieczeństwo systemów transportowych
Bezpieczeństwo procesów technologicznychInżynieria bezpieczeństwa pożarowego
Bezpieczeństwo publicznego transportu zbiorowegoBezpieczeństwo systemów transportowych
Bezpieczeństwo terminali paliwowychBezpieczeństwo obiektów i systemów technicznych
Bezpieczeństwo transportu lotniczegoBezpieczeństwo systemów transportowych
Bezpieczeństwo transportu lądowegoBezpieczeństwo systemów transportowych
Bezpieczeństwo transportu turystycznegoBezpieczeństwo systemów transportowych
Bezpieczeństwo transportu wodnegoBezpieczeństwo systemów transportowych
Certyfikacja systemów bezpieczeństwaBezpieczeństwo systemów transportowych
Inżynieria bezpieczeństwa przeciwpożarowegoBezpieczeństwo obiektów i systemów technicznych
Inżynieria bezpieczeństwa ruchuBezpieczeństwo systemów transportowych
Inżynieria bezpiecznej ewakuacji obiektówInżynieria bezpieczeństwa pożarowego
Inżynieria komunikacji i środki łącznościInżynieria bezpieczeństwa pożarowego
Inżynieria komunikacji i środki łącznościBezpieczeństwo systemów transportowych
Kompleksowe zabezpieczenie obiektówInżynieria bezpieczeństwa pożarowego
Konstrukcyjne zabezpieczenie przeciwpożaroweInżynieria bezpieczeństwa pożarowego
Logistyka i zarządzanie bezpieczeństwemBezpieczeństwo obiektów i systemów technicznych
Modelowanie pożarów i ocena ryzykaInżynieria bezpieczeństwa pożarowego
Monitorowanie pożarów i instalacje wykrywczeInżynieria bezpieczeństwa pożarowego
Ochrona mienia i osóbBezpieczeństwo systemów transportowych
Oddziaływanie pożaru na człowieka i konstrukcjeInżynieria bezpieczeństwa pożarowego
Podstawy dynamiki pożaru i wybuchuInżynieria bezpieczeństwa pożarowego
Praca dyplomowa (inżynierska)Inżynieria bezpieczeństwa pożarowego
Praca dyplomowa (inżynierska)Bezpieczeństwo obiektów i systemów technicznych
Praca dyplomowa (inżynierska)Bezpieczeństwo systemów transportowych
Praca przejściowaInżynieria bezpieczeństwa pożarowego
Praca przejściowaBezpieczeństwo obiektów i systemów technicznych
Praca przejściowaBezpieczeństwo systemów transportowych
Procesy informacyjne w systemach bezpieczeństwaBezpieczeństwo obiektów i systemów technicznych
Ratownictwo techniczneInżynieria bezpieczeństwa pożarowego
Ratownictwo techniczne i morskieBezpieczeństwo obiektów i systemów technicznych
Ryzyko w transporcieBezpieczeństwo systemów transportowych
Seminarium dyplomoweInżynieria bezpieczeństwa pożarowego
Seminarium dyplomoweBezpieczeństwo systemów transportowych
Seminarium dyplomoweBezpieczeństwo obiektów i systemów technicznych
Systemy pomiarowe i monitorująceBezpieczeństwo obiektów i systemów technicznych
Transport ładunków niebezpiecznychBezpieczeństwo systemów transportowych
Ubezpieczenia w transporcieBezpieczeństwo systemów transportowych
Wentylacja przeciwpożarowaInżynieria bezpieczeństwa pożarowego
Zabezpieczenie przeciwpowodziowe i środowiskoweBezpieczeństwo obiektów i systemów technicznych
Zabezpieczenie przeciwwybuchoweInżynieria bezpieczeństwa pożarowego
Zagadnienia prawne w transporcieBezpieczeństwo systemów transportowych
Zarządzanie bezpieczeństwem w transporcieBezpieczeństwo systemów transportowych
Zarządzanie ryzykiem i bezpieczeństwemInżynieria bezpieczeństwa pożarowego
Środki gaśnicze i instalacje przeciwpożaroweInżynieria bezpieczeństwa pożarowego

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 4

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Język angielski 1przedmiot wspólny4 / 1
Język francuski 1przedmiot wspólny4 / 2
Język niemiecki 1przedmiot wspólny4 / 3
Język rosyjski 1przedmiot wspólny4 / 4

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 5

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Język angielski 2przedmiot wspólny5 / 1
Język francuski 2przedmiot wspólny5 / 2
Język niemiecki 2przedmiot wspólny5 / 3
Język rosyjski 2przedmiot wspólny5 / 4

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 6

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Język angielski 3przedmiot wspólny6 / 1
Język francuski 3przedmiot wspólny6 / 2
Język niemiecki 3przedmiot wspólny6 / 3
Język rosyjski 3przedmiot wspólny6 / 4

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 2

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Podstawy nauki o zdrowiu i rehabilitacji 1przedmiot wspólny2 / 1
Wychowanie fizyczne 1przedmiot wspólny2 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 3

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Podstawy nauki o zdrowiu i rehabilitacji 2przedmiot wspólny3 / 1
Wychowanie fizyczne 2przedmiot wspólny3 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 9

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Analizy wypadków i ekspertyzyprzedmiot wspólny9 / 1
Bezpieczeństwo pożarowe transportu ładunkówprzedmiot wspólny9 / 2
Finansowanie systemów bezpieczeństwaprzedmiot wspólny9 / 3

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 7

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Bezpieczeństwo procesów przeładunkowychprzedmiot wspólny7 / 1
Mathcad w obliczeniach inżynierskichprzedmiot wspólny7 / 2
Wibroakustyka i zabezpieczenie przed hałasemprzedmiot wspólny7 / 3

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 8

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Inżynieria powypadkowaprzedmiot wspólny8 / 1
Podstawy zabezpieczeń wibroakustycznychprzedmiot wspólny8 / 2
Wibroakustyczna ochrona obiektów technicznychprzedmiot wspólny8 / 3