Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki - Inżynieria materiałowa (S1)

Sylabusy - pełny wykaz przedmiotów:

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Ekonomiaprzedmiot wspólny
Etykaprzedmiot wspólny13 / 1
Język obcy I (angielski)przedmiot wspólny50 / 1
Język obcy I (niemiecki)przedmiot wspólny50 / 2
Język obcy II (angielski)przedmiot wspólny51 / 1
Język obcy II (niemiecki)przedmiot wspólny51 / 2
Język obcy III (angielski)przedmiot wspólny52 / 1
Język obcy III (niemiecki)przedmiot wspólny52 / 2
Ochrona własności intelektualnejprzedmiot wspólny
Socjologiaprzedmiot wspólny13 / 2
Wybrane zagadnienia kultury - Szczecin w sztuceprzedmiot wspólny1 / 1
Wybrane zagadnienia kultury - muzykaprzedmiot wspólny1 / 2
Wychowanie fizyczne Iprzedmiot wspólny
Wychowanie fizyczne IIprzedmiot wspólny
Chemia ogólnaprzedmiot wspólny
Elementy chemii organicznejprzedmiot wspólny
Fizyka Iprzedmiot wspólny
Fizyka IIprzedmiot wspólny
Fizyko-chemia polimerówprzedmiot wspólny
Informatyczne techniki obliczenioweprzedmiot wspólny
Informatykaprzedmiot wspólny
Matematyka Iprzedmiot wspólny
Matematyka IIprzedmiot wspólny
Statystyka matematycznaprzedmiot wspólny
BHP i ergonomia w przemyśleprzedmiot wspólny
Dobór materiałów polimerowych i metalicznychprzedmiot wspólny
Grafika inżynierska Iprzedmiot wspólny
Grafika inżynierska IIprzedmiot wspólny
Kompozyty metaliczne i ceramiczneprzedmiot wspólny
Konstrukcje lekkieprzedmiot wspólny8 / 1
Materiały elektrotechniczneprzedmiot wspólny12 / 1
Mechanikaprzedmiot wspólny
Mechanika kompozytówprzedmiot wspólny
Mechanika płynówprzedmiot wspólny10 / 1
Mechanizmy zużycia materiałówprzedmiot wspólny2 / 1
Metaliczne tworzywa konstrukcyjne i funkcjonalne Iprzedmiot wspólny
Metaliczne tworzywa konstrukcyjne i funkcjonalne IIprzedmiot wspólny
Metody i techniki badań Iprzedmiot wspólny
Metody i techniki badań IIprzedmiot wspólny
Metrologia techniczna Iprzedmiot wspólny
Metrologia techniczna IIprzedmiot wspólny
Narzędzia skrawająceprzedmiot wspólny5 / 1
Normalizacjaprzedmiot wspólny
Odnawialne źródła energiiprzedmiot wspólny11 / 1
Podstawy elektrotechniki i elektronikiprzedmiot wspólny
Podstawy inżynierii powierzchniprzedmiot wspólny
Podstawy konstrukcji maszyn Iprzedmiot wspólny
Podstawy konstrukcji maszyn IIprzedmiot wspólny8 / 2
Podstawy nauki o materiałach Iprzedmiot wspólny
Podstawy nauki o materiałach IIprzedmiot wspólny
Podstawy obróbki ubytkowejprzedmiot wspólny5 / 2
Podstawy projektowania kompozytówprzedmiot wspólny4 / 1
Podstawy projektowania wyrobówprzedmiot wspólny4 / 2
Podstawy spawalnictwaprzedmiot wspólny
Powłoki ochronneprzedmiot wspólny10 / 2
Praca dyplomowaprzedmiot wspólny
Prawo pracyprzedmiot wspólny11 / 2
Przetwórstwo tworzyw polimerowych Iprzedmiot wspólny
Przetwórstwo tworzyw polimerowych IIprzedmiot wspólny
Recyklingprzedmiot wspólny6 / 1
Seminarium dyplomowe Iprzedmiot wspólny
Seminarium dyplomowe IIprzedmiot wspólny
Specjalne materiały metaliczneprzedmiot wspólny
Techniki przyrostoweprzedmiot wspólny12 / 2
Techniki wytwarzania Iprzedmiot wspólny
Techniki wytwarzania IIprzedmiot wspólny
Technologia gumyprzedmiot wspólny3 / 1
Termodynamika technicznaprzedmiot wspólny
Tworzywa ceramiczneprzedmiot wspólny
Tworzywa elastomeroweprzedmiot wspólny3 / 2
Tworzywa polimerowe termoplastyczneprzedmiot wspólny
Tworzywa reaktywneprzedmiot wspólny
Urządzenia do przetwórstwa tworzyw polimerowychprzedmiot wspólny7 / 1
Wytrzymałość materiałówprzedmiot wspólny
Wytwarzanie opakowań i systemy pakująceprzedmiot wspólny7 / 2
Właściwości eksploatacyjne materiałówprzedmiot wspólny2 / 2
Zarządzanie systemami jakości w laboratoriumprzedmiot wspólny9 / 1
Zarządzanie systemami jakości w przedsiębiorstwieprzedmiot wspólny9 / 2
Zasady zrównoważonego rozwojuprzedmiot wspólny6 / 2
Metodyka pracy umysłowejprzedmiot wspólny
Podstawy informacji naukowejprzedmiot wspólny
Szkolenie BHP i p.poż.przedmiot wspólny
Szkolenie biblioteczneprzedmiot wspólny
Chemia (zajęcia uzupełniające)przedmiot wspólny
Fizyka (zajęcia uzupełniające)przedmiot wspólny
Matematyka (zajęcia uzupełniające)przedmiot wspólny
Praktyka programowaprzedmiot wspólny

Sylabusy - wykaz przedmiotów wspólnych dla specjalności:

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Ekonomiaprzedmiot wspólny
Etykaprzedmiot wspólny13 / 1
Język obcy I (angielski)przedmiot wspólny50 / 1
Język obcy I (niemiecki)przedmiot wspólny50 / 2
Język obcy II (angielski)przedmiot wspólny51 / 1
Język obcy II (niemiecki)przedmiot wspólny51 / 2
Język obcy III (angielski)przedmiot wspólny52 / 1
Język obcy III (niemiecki)przedmiot wspólny52 / 2
Ochrona własności intelektualnejprzedmiot wspólny
Socjologiaprzedmiot wspólny13 / 2
Wybrane zagadnienia kultury - Szczecin w sztuceprzedmiot wspólny1 / 1
Wybrane zagadnienia kultury - muzykaprzedmiot wspólny1 / 2
Wychowanie fizyczne Iprzedmiot wspólny
Wychowanie fizyczne IIprzedmiot wspólny
Chemia ogólnaprzedmiot wspólny
Elementy chemii organicznejprzedmiot wspólny
Fizyka Iprzedmiot wspólny
Fizyka IIprzedmiot wspólny
Fizyko-chemia polimerówprzedmiot wspólny
Informatyczne techniki obliczenioweprzedmiot wspólny
Informatykaprzedmiot wspólny
Matematyka Iprzedmiot wspólny
Matematyka IIprzedmiot wspólny
Statystyka matematycznaprzedmiot wspólny
BHP i ergonomia w przemyśleprzedmiot wspólny
Dobór materiałów polimerowych i metalicznychprzedmiot wspólny
Grafika inżynierska Iprzedmiot wspólny
Grafika inżynierska IIprzedmiot wspólny
Kompozyty metaliczne i ceramiczneprzedmiot wspólny
Konstrukcje lekkieprzedmiot wspólny8 / 1
Materiały elektrotechniczneprzedmiot wspólny12 / 1
Mechanikaprzedmiot wspólny
Mechanika kompozytówprzedmiot wspólny
Mechanika płynówprzedmiot wspólny10 / 1
Mechanizmy zużycia materiałówprzedmiot wspólny2 / 1
Metaliczne tworzywa konstrukcyjne i funkcjonalne Iprzedmiot wspólny
Metaliczne tworzywa konstrukcyjne i funkcjonalne IIprzedmiot wspólny
Metody i techniki badań Iprzedmiot wspólny
Metody i techniki badań IIprzedmiot wspólny
Metrologia techniczna Iprzedmiot wspólny
Metrologia techniczna IIprzedmiot wspólny
Narzędzia skrawająceprzedmiot wspólny5 / 1
Normalizacjaprzedmiot wspólny
Odnawialne źródła energiiprzedmiot wspólny11 / 1
Podstawy elektrotechniki i elektronikiprzedmiot wspólny
Podstawy inżynierii powierzchniprzedmiot wspólny
Podstawy konstrukcji maszyn Iprzedmiot wspólny
Podstawy konstrukcji maszyn IIprzedmiot wspólny8 / 2
Podstawy nauki o materiałach Iprzedmiot wspólny
Podstawy nauki o materiałach IIprzedmiot wspólny
Podstawy obróbki ubytkowejprzedmiot wspólny5 / 2
Podstawy projektowania kompozytówprzedmiot wspólny4 / 1
Podstawy projektowania wyrobówprzedmiot wspólny4 / 2
Podstawy spawalnictwaprzedmiot wspólny
Powłoki ochronneprzedmiot wspólny10 / 2
Praca dyplomowaprzedmiot wspólny
Prawo pracyprzedmiot wspólny11 / 2
Przetwórstwo tworzyw polimerowych Iprzedmiot wspólny
Przetwórstwo tworzyw polimerowych IIprzedmiot wspólny
Recyklingprzedmiot wspólny6 / 1
Seminarium dyplomowe Iprzedmiot wspólny
Seminarium dyplomowe IIprzedmiot wspólny
Specjalne materiały metaliczneprzedmiot wspólny
Techniki przyrostoweprzedmiot wspólny12 / 2
Techniki wytwarzania Iprzedmiot wspólny
Techniki wytwarzania IIprzedmiot wspólny
Technologia gumyprzedmiot wspólny3 / 1
Termodynamika technicznaprzedmiot wspólny
Tworzywa ceramiczneprzedmiot wspólny
Tworzywa elastomeroweprzedmiot wspólny3 / 2
Tworzywa polimerowe termoplastyczneprzedmiot wspólny
Tworzywa reaktywneprzedmiot wspólny
Urządzenia do przetwórstwa tworzyw polimerowychprzedmiot wspólny7 / 1
Wytrzymałość materiałówprzedmiot wspólny
Wytwarzanie opakowań i systemy pakująceprzedmiot wspólny7 / 2
Właściwości eksploatacyjne materiałówprzedmiot wspólny2 / 2
Zarządzanie systemami jakości w laboratoriumprzedmiot wspólny9 / 1
Zarządzanie systemami jakości w przedsiębiorstwieprzedmiot wspólny9 / 2
Zasady zrównoważonego rozwojuprzedmiot wspólny6 / 2
Metodyka pracy umysłowejprzedmiot wspólny
Podstawy informacji naukowejprzedmiot wspólny
Szkolenie BHP i p.poż.przedmiot wspólny
Szkolenie biblioteczneprzedmiot wspólny
Chemia (zajęcia uzupełniające)przedmiot wspólny
Fizyka (zajęcia uzupełniające)przedmiot wspólny
Matematyka (zajęcia uzupełniające)przedmiot wspólny
Praktyka programowaprzedmiot wspólny

Sylabusy - wykaz przedmiotów niewchodzących w skład żadnego modułu:

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Ekonomiaprzedmiot wspólny
Etykaprzedmiot wspólny13 / 1
Język obcy I (angielski)przedmiot wspólny50 / 1
Język obcy I (niemiecki)przedmiot wspólny50 / 2
Język obcy II (angielski)przedmiot wspólny51 / 1
Język obcy II (niemiecki)przedmiot wspólny51 / 2
Język obcy III (angielski)przedmiot wspólny52 / 1
Język obcy III (niemiecki)przedmiot wspólny52 / 2
Ochrona własności intelektualnejprzedmiot wspólny
Socjologiaprzedmiot wspólny13 / 2
Wybrane zagadnienia kultury - Szczecin w sztuceprzedmiot wspólny1 / 1
Wybrane zagadnienia kultury - muzykaprzedmiot wspólny1 / 2
Wychowanie fizyczne Iprzedmiot wspólny
Wychowanie fizyczne IIprzedmiot wspólny
Chemia ogólnaprzedmiot wspólny
Elementy chemii organicznejprzedmiot wspólny
Fizyka Iprzedmiot wspólny
Fizyka IIprzedmiot wspólny
Fizyko-chemia polimerówprzedmiot wspólny
Informatyczne techniki obliczenioweprzedmiot wspólny
Informatykaprzedmiot wspólny
Matematyka Iprzedmiot wspólny
Matematyka IIprzedmiot wspólny
Statystyka matematycznaprzedmiot wspólny
BHP i ergonomia w przemyśleprzedmiot wspólny
Dobór materiałów polimerowych i metalicznychprzedmiot wspólny
Grafika inżynierska Iprzedmiot wspólny
Grafika inżynierska IIprzedmiot wspólny
Kompozyty metaliczne i ceramiczneprzedmiot wspólny
Konstrukcje lekkieprzedmiot wspólny8 / 1
Materiały elektrotechniczneprzedmiot wspólny12 / 1
Mechanikaprzedmiot wspólny
Mechanika kompozytówprzedmiot wspólny
Mechanika płynówprzedmiot wspólny10 / 1
Mechanizmy zużycia materiałówprzedmiot wspólny2 / 1
Metaliczne tworzywa konstrukcyjne i funkcjonalne Iprzedmiot wspólny
Metaliczne tworzywa konstrukcyjne i funkcjonalne IIprzedmiot wspólny
Metody i techniki badań Iprzedmiot wspólny
Metody i techniki badań IIprzedmiot wspólny
Metrologia techniczna Iprzedmiot wspólny
Metrologia techniczna IIprzedmiot wspólny
Narzędzia skrawająceprzedmiot wspólny5 / 1
Normalizacjaprzedmiot wspólny
Odnawialne źródła energiiprzedmiot wspólny11 / 1
Podstawy elektrotechniki i elektronikiprzedmiot wspólny
Podstawy inżynierii powierzchniprzedmiot wspólny
Podstawy konstrukcji maszyn Iprzedmiot wspólny
Podstawy konstrukcji maszyn IIprzedmiot wspólny8 / 2
Podstawy nauki o materiałach Iprzedmiot wspólny
Podstawy nauki o materiałach IIprzedmiot wspólny
Podstawy obróbki ubytkowejprzedmiot wspólny5 / 2
Podstawy projektowania kompozytówprzedmiot wspólny4 / 1
Podstawy projektowania wyrobówprzedmiot wspólny4 / 2
Podstawy spawalnictwaprzedmiot wspólny
Powłoki ochronneprzedmiot wspólny10 / 2
Praca dyplomowaprzedmiot wspólny
Prawo pracyprzedmiot wspólny11 / 2
Przetwórstwo tworzyw polimerowych Iprzedmiot wspólny
Przetwórstwo tworzyw polimerowych IIprzedmiot wspólny
Recyklingprzedmiot wspólny6 / 1
Seminarium dyplomowe Iprzedmiot wspólny
Seminarium dyplomowe IIprzedmiot wspólny
Specjalne materiały metaliczneprzedmiot wspólny
Techniki przyrostoweprzedmiot wspólny12 / 2
Techniki wytwarzania Iprzedmiot wspólny
Techniki wytwarzania IIprzedmiot wspólny
Technologia gumyprzedmiot wspólny3 / 1
Termodynamika technicznaprzedmiot wspólny
Tworzywa ceramiczneprzedmiot wspólny
Tworzywa elastomeroweprzedmiot wspólny3 / 2
Tworzywa polimerowe termoplastyczneprzedmiot wspólny
Tworzywa reaktywneprzedmiot wspólny
Urządzenia do przetwórstwa tworzyw polimerowychprzedmiot wspólny7 / 1
Wytrzymałość materiałówprzedmiot wspólny
Wytwarzanie opakowań i systemy pakująceprzedmiot wspólny7 / 2
Właściwości eksploatacyjne materiałówprzedmiot wspólny2 / 2
Zarządzanie systemami jakości w laboratoriumprzedmiot wspólny9 / 1
Zarządzanie systemami jakości w przedsiębiorstwieprzedmiot wspólny9 / 2
Zasady zrównoważonego rozwojuprzedmiot wspólny6 / 2
Metodyka pracy umysłowejprzedmiot wspólny
Podstawy informacji naukowejprzedmiot wspólny
Szkolenie BHP i p.poż.przedmiot wspólny
Szkolenie biblioteczneprzedmiot wspólny
Chemia (zajęcia uzupełniające)przedmiot wspólny
Fizyka (zajęcia uzupełniające)przedmiot wspólny
Matematyka (zajęcia uzupełniające)przedmiot wspólny
Praktyka programowaprzedmiot wspólny

Sylabusy - wykaz przedmiotów niewchodzących w skład żadnego bloku obieralnego:

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Ekonomiaprzedmiot wspólny
Ochrona własności intelektualnejprzedmiot wspólny
Wychowanie fizyczne Iprzedmiot wspólny
Wychowanie fizyczne IIprzedmiot wspólny
Chemia ogólnaprzedmiot wspólny
Elementy chemii organicznejprzedmiot wspólny
Fizyka Iprzedmiot wspólny
Fizyka IIprzedmiot wspólny
Fizyko-chemia polimerówprzedmiot wspólny
Informatyczne techniki obliczenioweprzedmiot wspólny
Informatykaprzedmiot wspólny
Matematyka Iprzedmiot wspólny
Matematyka IIprzedmiot wspólny
Statystyka matematycznaprzedmiot wspólny
BHP i ergonomia w przemyśleprzedmiot wspólny
Dobór materiałów polimerowych i metalicznychprzedmiot wspólny
Grafika inżynierska Iprzedmiot wspólny
Grafika inżynierska IIprzedmiot wspólny
Kompozyty metaliczne i ceramiczneprzedmiot wspólny
Mechanikaprzedmiot wspólny
Mechanika kompozytówprzedmiot wspólny
Metaliczne tworzywa konstrukcyjne i funkcjonalne Iprzedmiot wspólny
Metaliczne tworzywa konstrukcyjne i funkcjonalne IIprzedmiot wspólny
Metody i techniki badań Iprzedmiot wspólny
Metody i techniki badań IIprzedmiot wspólny
Metrologia techniczna Iprzedmiot wspólny
Metrologia techniczna IIprzedmiot wspólny
Normalizacjaprzedmiot wspólny
Podstawy elektrotechniki i elektronikiprzedmiot wspólny
Podstawy inżynierii powierzchniprzedmiot wspólny
Podstawy konstrukcji maszyn Iprzedmiot wspólny
Podstawy nauki o materiałach Iprzedmiot wspólny
Podstawy nauki o materiałach IIprzedmiot wspólny
Podstawy spawalnictwaprzedmiot wspólny
Praca dyplomowaprzedmiot wspólny
Przetwórstwo tworzyw polimerowych Iprzedmiot wspólny
Przetwórstwo tworzyw polimerowych IIprzedmiot wspólny
Seminarium dyplomowe Iprzedmiot wspólny
Seminarium dyplomowe IIprzedmiot wspólny
Specjalne materiały metaliczneprzedmiot wspólny
Techniki wytwarzania Iprzedmiot wspólny
Techniki wytwarzania IIprzedmiot wspólny
Termodynamika technicznaprzedmiot wspólny
Tworzywa ceramiczneprzedmiot wspólny
Tworzywa polimerowe termoplastyczneprzedmiot wspólny
Tworzywa reaktywneprzedmiot wspólny
Wytrzymałość materiałówprzedmiot wspólny
Metodyka pracy umysłowejprzedmiot wspólny
Podstawy informacji naukowejprzedmiot wspólny
Szkolenie BHP i p.poż.przedmiot wspólny
Szkolenie biblioteczneprzedmiot wspólny
Chemia (zajęcia uzupełniające)przedmiot wspólny
Fizyka (zajęcia uzupełniające)przedmiot wspólny
Matematyka (zajęcia uzupełniające)przedmiot wspólny
Praktyka programowaprzedmiot wspólny

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 13

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Etykaprzedmiot wspólny13 / 1
Socjologiaprzedmiot wspólny13 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 50

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Język obcy I (angielski)przedmiot wspólny50 / 1
Język obcy I (niemiecki)przedmiot wspólny50 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 51

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Język obcy II (angielski)przedmiot wspólny51 / 1
Język obcy II (niemiecki)przedmiot wspólny51 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 52

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Język obcy III (angielski)przedmiot wspólny52 / 1
Język obcy III (niemiecki)przedmiot wspólny52 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 1

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Wybrane zagadnienia kultury - Szczecin w sztuceprzedmiot wspólny1 / 1
Wybrane zagadnienia kultury - muzykaprzedmiot wspólny1 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 8

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Konstrukcje lekkieprzedmiot wspólny8 / 1
Podstawy konstrukcji maszyn IIprzedmiot wspólny8 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 12

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Materiały elektrotechniczneprzedmiot wspólny12 / 1
Techniki przyrostoweprzedmiot wspólny12 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 10

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Mechanika płynówprzedmiot wspólny10 / 1
Powłoki ochronneprzedmiot wspólny10 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 2

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Mechanizmy zużycia materiałówprzedmiot wspólny2 / 1
Właściwości eksploatacyjne materiałówprzedmiot wspólny2 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 5

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Narzędzia skrawająceprzedmiot wspólny5 / 1
Podstawy obróbki ubytkowejprzedmiot wspólny5 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 11

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Odnawialne źródła energiiprzedmiot wspólny11 / 1
Prawo pracyprzedmiot wspólny11 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 4

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Podstawy projektowania kompozytówprzedmiot wspólny4 / 1
Podstawy projektowania wyrobówprzedmiot wspólny4 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 6

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Recyklingprzedmiot wspólny6 / 1
Zasady zrównoważonego rozwojuprzedmiot wspólny6 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 3

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Technologia gumyprzedmiot wspólny3 / 1
Tworzywa elastomeroweprzedmiot wspólny3 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 7

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Urządzenia do przetwórstwa tworzyw polimerowychprzedmiot wspólny7 / 1
Wytwarzanie opakowań i systemy pakująceprzedmiot wspólny7 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 9

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Zarządzanie systemami jakości w laboratoriumprzedmiot wspólny9 / 1
Zarządzanie systemami jakości w przedsiębiorstwieprzedmiot wspólny9 / 2