Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Elektryczny - Automatyka i robotyka (S3)

Sylabusy - pełny wykaz przedmiotów:

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Business English, Scientific Exchangeprzedmiot wspólny
English in Electrical Engineeringprzedmiot wspólny
Dydaktyka szkoły wyższej i nowoczesne techniki kształceniaprzedmiot wspólny
Komunikacja interpersonalna i techniki negocjacji w zawodzie nauczyciela akademickiegoprzedmiot wspólny4 / 1
Nauka i etos nauczyciela akademickiegoprzedmiot wspólny
Ogólna metodologia naukiprzedmiot wspólny4 / 2
Pedagogika szkoły wyższejprzedmiot wspólny
Psychologiczne i aksjologiczne podstawy procesu kształcenia w szkole wyższejprzedmiot wspólny
Techniki mowy i emisja głosuprzedmiot wspólny
Zachowania społeczne i etykieta zawodu nauczyciela akademickiegoprzedmiot wspólny4 / 3
Praktyka zawodowaprzedmiot wspólny
Ekonomiaprzedmiot wspólny3 / 1
Elementy fizyki współczesnejprzedmiot wspólny
Filozofiaprzedmiot wspólny3 / 2
Metody matematyczne Iprzedmiot wspólny
Metody matematyczne IIprzedmiot wspólny
Metody optymalizacjiprzedmiot wspólny
Podejście półgrupowe do modelowania układów ze sterowaniem brzegowymprzedmiot wspólny2 / 1
Rachunek różniczkowy niecałkowitego rzędu i jego zastosowaniaprzedmiot wspólny1 / 1
Seminarium naukoweprzedmiot wspólny
Seminarium sprawozdawczeprzedmiot wspólny
Systemy przełączalne w automatyceprzedmiot wspólny2 / 2
Wykład monograficznyprzedmiot wspólny
Zajęcia indywidualne opiekuna naukowego z doktorantemprzedmiot wspólny
Zastosowania równania Sylvestera w teorii sterowania i systemówprzedmiot wspólny1 / 2

Sylabusy - wykaz przedmiotów wspólnych dla specjalności:

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Business English, Scientific Exchangeprzedmiot wspólny
English in Electrical Engineeringprzedmiot wspólny
Dydaktyka szkoły wyższej i nowoczesne techniki kształceniaprzedmiot wspólny
Komunikacja interpersonalna i techniki negocjacji w zawodzie nauczyciela akademickiegoprzedmiot wspólny4 / 1
Nauka i etos nauczyciela akademickiegoprzedmiot wspólny
Ogólna metodologia naukiprzedmiot wspólny4 / 2
Pedagogika szkoły wyższejprzedmiot wspólny
Psychologiczne i aksjologiczne podstawy procesu kształcenia w szkole wyższejprzedmiot wspólny
Techniki mowy i emisja głosuprzedmiot wspólny
Zachowania społeczne i etykieta zawodu nauczyciela akademickiegoprzedmiot wspólny4 / 3
Praktyka zawodowaprzedmiot wspólny
Ekonomiaprzedmiot wspólny3 / 1
Elementy fizyki współczesnejprzedmiot wspólny
Filozofiaprzedmiot wspólny3 / 2
Metody matematyczne Iprzedmiot wspólny
Metody matematyczne IIprzedmiot wspólny
Metody optymalizacjiprzedmiot wspólny
Podejście półgrupowe do modelowania układów ze sterowaniem brzegowymprzedmiot wspólny2 / 1
Rachunek różniczkowy niecałkowitego rzędu i jego zastosowaniaprzedmiot wspólny1 / 1
Seminarium naukoweprzedmiot wspólny
Seminarium sprawozdawczeprzedmiot wspólny
Systemy przełączalne w automatyceprzedmiot wspólny2 / 2
Wykład monograficznyprzedmiot wspólny
Zajęcia indywidualne opiekuna naukowego z doktorantemprzedmiot wspólny
Zastosowania równania Sylvestera w teorii sterowania i systemówprzedmiot wspólny1 / 2

Sylabusy - wykaz przedmiotów niewchodzących w skład żadnego modułu:

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Business English, Scientific Exchangeprzedmiot wspólny
English in Electrical Engineeringprzedmiot wspólny
Dydaktyka szkoły wyższej i nowoczesne techniki kształceniaprzedmiot wspólny
Komunikacja interpersonalna i techniki negocjacji w zawodzie nauczyciela akademickiegoprzedmiot wspólny4 / 1
Nauka i etos nauczyciela akademickiegoprzedmiot wspólny
Ogólna metodologia naukiprzedmiot wspólny4 / 2
Pedagogika szkoły wyższejprzedmiot wspólny
Psychologiczne i aksjologiczne podstawy procesu kształcenia w szkole wyższejprzedmiot wspólny
Techniki mowy i emisja głosuprzedmiot wspólny
Zachowania społeczne i etykieta zawodu nauczyciela akademickiegoprzedmiot wspólny4 / 3
Praktyka zawodowaprzedmiot wspólny
Ekonomiaprzedmiot wspólny3 / 1
Elementy fizyki współczesnejprzedmiot wspólny
Filozofiaprzedmiot wspólny3 / 2
Metody matematyczne Iprzedmiot wspólny
Metody matematyczne IIprzedmiot wspólny
Metody optymalizacjiprzedmiot wspólny
Podejście półgrupowe do modelowania układów ze sterowaniem brzegowymprzedmiot wspólny2 / 1
Rachunek różniczkowy niecałkowitego rzędu i jego zastosowaniaprzedmiot wspólny1 / 1
Seminarium naukoweprzedmiot wspólny
Seminarium sprawozdawczeprzedmiot wspólny
Systemy przełączalne w automatyceprzedmiot wspólny2 / 2
Wykład monograficznyprzedmiot wspólny
Zajęcia indywidualne opiekuna naukowego z doktorantemprzedmiot wspólny
Zastosowania równania Sylvestera w teorii sterowania i systemówprzedmiot wspólny1 / 2

Sylabusy - wykaz przedmiotów niewchodzących w skład żadnego bloku obieralnego:

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 4

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 3

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Ekonomiaprzedmiot wspólny3 / 1
Filozofiaprzedmiot wspólny3 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 2

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Podejście półgrupowe do modelowania układów ze sterowaniem brzegowymprzedmiot wspólny2 / 1
Systemy przełączalne w automatyceprzedmiot wspólny2 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 1

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Rachunek różniczkowy niecałkowitego rzędu i jego zastosowaniaprzedmiot wspólny1 / 1
Zastosowania równania Sylvestera w teorii sterowania i systemówprzedmiot wspólny1 / 2