Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Elektryczny - Automatyka i robotyka (S3)

Efekty kształcenia:

KODWiedza
AR_3A_W01Ma wiedzę na zaawansowanym poziomie, o charakterze ogólnym dla dyscypliny naukowej Automatyka i robotyka.
AR_3A_W02Ma wiedzę na zaawansowanym poziomie, o charakterze szczegółowym dla obszaru prowadzonych badań naukowych w zakresie Automatyki i robotyki, której źródłem są w szczególności publikacje naukowe, obejmującą najnowsze osiągnięcia nauki.
AR_3A_W03Ma wiedzę dotyczącą metodyki prowadzenia badań naukowych oraz prawnych ietycznych aspektów takich badań.
AR_3A_W04Ma wiedzę na temat sposobów przygotowywania publikacji naukowych i publicznej prezentacji wyników badań naukowych.
AR_3A_W05Ma pogłębioną wiedzę dotyczącą sposobów pozyskiwania i prowadzenia projektów badawczych, w tym także ekonomicznych, etycznych i prawnych aspektów realizacji takich projektów.
AR_3A_W06Ma pogłębioną wiedzę dotyczącą transferu technologii oraz upowszechniania wyników badań naukowych, w tym zwłaszcza zagadnień związanych z ochroną własności intelektualnej.
AR_3A_W07Ma wiedzę w zakresie metodyki zajęć dydaktycznych i nowoczesnych technik wykorzystywanych w kształceniu studentów.