Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej - Inżynieria chemiczna i procesowa (S1)

Sylabusy - pełny wykaz przedmiotów:

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
BHPprzedmiot wspólny
Ekonomika w inżynierii chemicznejprzedmiot wspólny23 / 1
Filozofia zrównoważonego rozwojuprzedmiot wspólny24 / 1
Język obcy I (angielski)przedmiot wspólny20 / 1
Język obcy I (niemiecki)przedmiot wspólny20 / 2
Język obcy II (angielski)przedmiot wspólny21 / 1
Język obcy II (niemiecki)przedmiot wspólny21 / 2
Język obcy III (angielski)przedmiot wspólny22 / 1
Język obcy III (niemiecki)przedmiot wspólny22 / 2
Ochrona własności intelektualnejprzedmiot wspólny
Podstawy ekonomiiprzedmiot wspólny23 / 2
Podstawy gospodarki rynkowej i elementy prawaprzedmiot wspólny
Procesy dyfuzyjne i aparatyprzedmiot wspólny
Socjologiaprzedmiot wspólny24 / 2
Sztuka i historia Szczecinaprzedmiot wspólny
Technologia informacyjnaprzedmiot wspólny
Wychowanie fizyczne Iprzedmiot wspólny
Wychowanie fizyczne IIprzedmiot wspólny
Chemia analitycznaprzedmiot wspólny
Chemia fizycznaprzedmiot wspólny
Chemia organicznaprzedmiot wspólny
Elementy chemii ogólnej i nieorganicznejprzedmiot wspólny
Fizykaprzedmiot wspólny
Matematyka Iprzedmiot wspólny
Matematyka IIprzedmiot wspólny
Podstawy chemii komputerowejprzedmiot wspólny
Wybrane metody matematyczne w inżynierii procesowejprzedmiot wspólny
Bezpieczeństwo i ryzyko procesów przemysłowychprzedmiot wspólny
Bioprocesy i aparatyprzedmiot wspólny
Elektrotechnika i elektronikaprzedmiot wspólny
Elementy maszyn i urządzeńprzedmiot wspólny
Grafika inżynierskaprzedmiot wspólny
Informatyka i programowanieprzedmiot wspólny
Inżynieria jakościprzedmiot wspólny
Inżynieria produktuprzedmiot wspólny
Inżynieria reaktorów chemicznychprzedmiot wspólny
Inżynieria środowiskaprzedmiot wspólny
Kinetyka procesowaprzedmiot wspólny
Komputerowe techniki projektowaniaprzedmiot wspólny
Mechanika płynówprzedmiot wspólny
Mechanika techniczna i wytrzymałość materiałówprzedmiot wspólny
Organizacja i eksploatacja systemów produkcyjnychprzedmiot wspólny
Podstawy automatykiprzedmiot wspólny
Podstawy bilansów materiałowych i energetycznychprzedmiot wspólny
Podstawy materiałoznawstwaprzedmiot wspólny
Pomiary przemysłoweprzedmiot wspólny
Procesy cieplne i aparatyprzedmiot wspólny
Procesy dynamiczne i aparatyprzedmiot wspólny
Procesy mechaniczne i urządzeniaprzedmiot wspólny
Systemy zarządzania środowiskowegoprzedmiot wspólny
Technologia chemicznaprzedmiot wspólny
Termodynamika procesowaprzedmiot wspólny
Termodynamika technicznaprzedmiot wspólny
Wprowadzenie do inżynierii chemicznejprzedmiot wspólny
Analiza instrumentalna w inżynierii procesowejprzedmiot wspólny11 / 1
Analiza kosztów przemysłowychprzedmiot wspólny10 / 1
Analiza termiczna - teoria i zastosowaniaprzedmiot wspólny7 / 1
Elementy funkcjonowania i więzi w systemach technologicznychprzedmiot wspólny3 / 1
Energia a środowiskoprzedmiot wspólny5 / 1
Fizykochemia roztworówprzedmiot wspólny8 / 1
Inżynieria mikrosystemówprzedmiot wspólny2 / 1
Inżynieria procesowa w ochronie środowiskaprzedmiot wspólny9 / 1
Korozja i powłoki ochronneprzedmiot wspólny12 / 1
Magazynowanie i transport produktów chemicznychprzedmiot wspólny10 / 2
Mechanika statystycznaprzedmiot wspólny6 / 1
Metody analizy instrumentalnej w kontroli jakości produktówprzedmiot wspólny11 / 2
Modelowanie procesów w makro, mikro i nanoskaliprzedmiot wspólny1 / 1
Nieorganiczne komponenty dla przemysłu farmaceutycznego i kosmetycznegoprzedmiot wspólny12 / 2
Nowoczesne techniki separacjiprzedmiot wspólny2 / 2
Numeryczna mechanika płynówprzedmiot wspólny6 / 2
Pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnychprzedmiot wspólny5 / 2
Praca dyplomowa - projekt inżynierskiprzedmiot wspólny
Pracownia dyplomowaprzedmiot wspólny
Procesy transportowe w środowisku naturalnymprzedmiot wspólny9 / 2
Projektowanie instalacji przemysłowychprzedmiot wspólny8 / 2
Projektowanie mieszalnikówprzedmiot wspólny13 / 1
Przepływy wielofazoweprzedmiot wspólny13 / 2
Statystyczna kontrola jakościprzedmiot wspólny4 / 1
Symulatory procesowe w inżynierii chemicznejprzedmiot wspólny7 / 2
Systemy wentylacji i klimatyzacjiprzedmiot wspólny1 / 2
Tworzenie systemów technologicznych i podstawy eksploatacjiprzedmiot wspólny3 / 2
Zjawiska transportu w systemach rozproszonychprzedmiot wspólny4 / 2
Szkolenie BHP ZUTprzedmiot wspólny
Podstawy informacji naukowejprzedmiot wspólny
Szkolenie biblioteczne ZUTprzedmiot wspólny
Podstawy chemii nieorganicznej (zajęcia uzupełniające)przedmiot wspólny
Podstawy chemii organicznej (zajęcia uzupełniające)przedmiot wspólny
Podstawy fizyki (zajęcia uzupełniające)przedmiot wspólny
Praktyka zawodowaprzedmiot wspólny

Sylabusy - wykaz przedmiotów wspólnych dla specjalności:

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
BHPprzedmiot wspólny
Ekonomika w inżynierii chemicznejprzedmiot wspólny23 / 1
Filozofia zrównoważonego rozwojuprzedmiot wspólny24 / 1
Język obcy I (angielski)przedmiot wspólny20 / 1
Język obcy I (niemiecki)przedmiot wspólny20 / 2
Język obcy II (angielski)przedmiot wspólny21 / 1
Język obcy II (niemiecki)przedmiot wspólny21 / 2
Język obcy III (angielski)przedmiot wspólny22 / 1
Język obcy III (niemiecki)przedmiot wspólny22 / 2
Ochrona własności intelektualnejprzedmiot wspólny
Podstawy ekonomiiprzedmiot wspólny23 / 2
Podstawy gospodarki rynkowej i elementy prawaprzedmiot wspólny
Procesy dyfuzyjne i aparatyprzedmiot wspólny
Socjologiaprzedmiot wspólny24 / 2
Sztuka i historia Szczecinaprzedmiot wspólny
Technologia informacyjnaprzedmiot wspólny
Wychowanie fizyczne Iprzedmiot wspólny
Wychowanie fizyczne IIprzedmiot wspólny
Chemia analitycznaprzedmiot wspólny
Chemia fizycznaprzedmiot wspólny
Chemia organicznaprzedmiot wspólny
Elementy chemii ogólnej i nieorganicznejprzedmiot wspólny
Fizykaprzedmiot wspólny
Matematyka Iprzedmiot wspólny
Matematyka IIprzedmiot wspólny
Podstawy chemii komputerowejprzedmiot wspólny
Wybrane metody matematyczne w inżynierii procesowejprzedmiot wspólny
Bezpieczeństwo i ryzyko procesów przemysłowychprzedmiot wspólny
Bioprocesy i aparatyprzedmiot wspólny
Elektrotechnika i elektronikaprzedmiot wspólny
Elementy maszyn i urządzeńprzedmiot wspólny
Grafika inżynierskaprzedmiot wspólny
Informatyka i programowanieprzedmiot wspólny
Inżynieria jakościprzedmiot wspólny
Inżynieria produktuprzedmiot wspólny
Inżynieria reaktorów chemicznychprzedmiot wspólny
Inżynieria środowiskaprzedmiot wspólny
Kinetyka procesowaprzedmiot wspólny
Komputerowe techniki projektowaniaprzedmiot wspólny
Mechanika płynówprzedmiot wspólny
Mechanika techniczna i wytrzymałość materiałówprzedmiot wspólny
Organizacja i eksploatacja systemów produkcyjnychprzedmiot wspólny
Podstawy automatykiprzedmiot wspólny
Podstawy bilansów materiałowych i energetycznychprzedmiot wspólny
Podstawy materiałoznawstwaprzedmiot wspólny
Pomiary przemysłoweprzedmiot wspólny
Procesy cieplne i aparatyprzedmiot wspólny
Procesy dynamiczne i aparatyprzedmiot wspólny
Procesy mechaniczne i urządzeniaprzedmiot wspólny
Systemy zarządzania środowiskowegoprzedmiot wspólny
Technologia chemicznaprzedmiot wspólny
Termodynamika procesowaprzedmiot wspólny
Termodynamika technicznaprzedmiot wspólny
Wprowadzenie do inżynierii chemicznejprzedmiot wspólny
Analiza instrumentalna w inżynierii procesowejprzedmiot wspólny11 / 1
Analiza kosztów przemysłowychprzedmiot wspólny10 / 1
Analiza termiczna - teoria i zastosowaniaprzedmiot wspólny7 / 1
Elementy funkcjonowania i więzi w systemach technologicznychprzedmiot wspólny3 / 1
Energia a środowiskoprzedmiot wspólny5 / 1
Fizykochemia roztworówprzedmiot wspólny8 / 1
Inżynieria mikrosystemówprzedmiot wspólny2 / 1
Inżynieria procesowa w ochronie środowiskaprzedmiot wspólny9 / 1
Korozja i powłoki ochronneprzedmiot wspólny12 / 1
Magazynowanie i transport produktów chemicznychprzedmiot wspólny10 / 2
Mechanika statystycznaprzedmiot wspólny6 / 1
Metody analizy instrumentalnej w kontroli jakości produktówprzedmiot wspólny11 / 2
Modelowanie procesów w makro, mikro i nanoskaliprzedmiot wspólny1 / 1
Nieorganiczne komponenty dla przemysłu farmaceutycznego i kosmetycznegoprzedmiot wspólny12 / 2
Nowoczesne techniki separacjiprzedmiot wspólny2 / 2
Numeryczna mechanika płynówprzedmiot wspólny6 / 2
Pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnychprzedmiot wspólny5 / 2
Praca dyplomowa - projekt inżynierskiprzedmiot wspólny
Pracownia dyplomowaprzedmiot wspólny
Procesy transportowe w środowisku naturalnymprzedmiot wspólny9 / 2
Projektowanie instalacji przemysłowychprzedmiot wspólny8 / 2
Projektowanie mieszalnikówprzedmiot wspólny13 / 1
Przepływy wielofazoweprzedmiot wspólny13 / 2
Statystyczna kontrola jakościprzedmiot wspólny4 / 1
Symulatory procesowe w inżynierii chemicznejprzedmiot wspólny7 / 2
Systemy wentylacji i klimatyzacjiprzedmiot wspólny1 / 2
Tworzenie systemów technologicznych i podstawy eksploatacjiprzedmiot wspólny3 / 2
Zjawiska transportu w systemach rozproszonychprzedmiot wspólny4 / 2
Szkolenie BHP ZUTprzedmiot wspólny
Podstawy informacji naukowejprzedmiot wspólny
Szkolenie biblioteczne ZUTprzedmiot wspólny
Podstawy chemii nieorganicznej (zajęcia uzupełniające)przedmiot wspólny
Podstawy chemii organicznej (zajęcia uzupełniające)przedmiot wspólny
Podstawy fizyki (zajęcia uzupełniające)przedmiot wspólny
Praktyka zawodowaprzedmiot wspólny

Sylabusy - wykaz przedmiotów niewchodzących w skład żadnego modułu:

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
BHPprzedmiot wspólny
Ekonomika w inżynierii chemicznejprzedmiot wspólny23 / 1
Filozofia zrównoważonego rozwojuprzedmiot wspólny24 / 1
Język obcy I (angielski)przedmiot wspólny20 / 1
Język obcy I (niemiecki)przedmiot wspólny20 / 2
Język obcy II (angielski)przedmiot wspólny21 / 1
Język obcy II (niemiecki)przedmiot wspólny21 / 2
Język obcy III (angielski)przedmiot wspólny22 / 1
Język obcy III (niemiecki)przedmiot wspólny22 / 2
Ochrona własności intelektualnejprzedmiot wspólny
Podstawy ekonomiiprzedmiot wspólny23 / 2
Podstawy gospodarki rynkowej i elementy prawaprzedmiot wspólny
Procesy dyfuzyjne i aparatyprzedmiot wspólny
Socjologiaprzedmiot wspólny24 / 2
Sztuka i historia Szczecinaprzedmiot wspólny
Technologia informacyjnaprzedmiot wspólny
Wychowanie fizyczne Iprzedmiot wspólny
Wychowanie fizyczne IIprzedmiot wspólny
Chemia analitycznaprzedmiot wspólny
Chemia fizycznaprzedmiot wspólny
Chemia organicznaprzedmiot wspólny
Elementy chemii ogólnej i nieorganicznejprzedmiot wspólny
Fizykaprzedmiot wspólny
Matematyka Iprzedmiot wspólny
Matematyka IIprzedmiot wspólny
Podstawy chemii komputerowejprzedmiot wspólny
Wybrane metody matematyczne w inżynierii procesowejprzedmiot wspólny
Bezpieczeństwo i ryzyko procesów przemysłowychprzedmiot wspólny
Bioprocesy i aparatyprzedmiot wspólny
Elektrotechnika i elektronikaprzedmiot wspólny
Elementy maszyn i urządzeńprzedmiot wspólny
Grafika inżynierskaprzedmiot wspólny
Informatyka i programowanieprzedmiot wspólny
Inżynieria jakościprzedmiot wspólny
Inżynieria produktuprzedmiot wspólny
Inżynieria reaktorów chemicznychprzedmiot wspólny
Inżynieria środowiskaprzedmiot wspólny
Kinetyka procesowaprzedmiot wspólny
Komputerowe techniki projektowaniaprzedmiot wspólny
Mechanika płynówprzedmiot wspólny
Mechanika techniczna i wytrzymałość materiałówprzedmiot wspólny
Organizacja i eksploatacja systemów produkcyjnychprzedmiot wspólny
Podstawy automatykiprzedmiot wspólny
Podstawy bilansów materiałowych i energetycznychprzedmiot wspólny
Podstawy materiałoznawstwaprzedmiot wspólny
Pomiary przemysłoweprzedmiot wspólny
Procesy cieplne i aparatyprzedmiot wspólny
Procesy dynamiczne i aparatyprzedmiot wspólny
Procesy mechaniczne i urządzeniaprzedmiot wspólny
Systemy zarządzania środowiskowegoprzedmiot wspólny
Technologia chemicznaprzedmiot wspólny
Termodynamika procesowaprzedmiot wspólny
Termodynamika technicznaprzedmiot wspólny
Wprowadzenie do inżynierii chemicznejprzedmiot wspólny
Analiza instrumentalna w inżynierii procesowejprzedmiot wspólny11 / 1
Analiza kosztów przemysłowychprzedmiot wspólny10 / 1
Analiza termiczna - teoria i zastosowaniaprzedmiot wspólny7 / 1
Elementy funkcjonowania i więzi w systemach technologicznychprzedmiot wspólny3 / 1
Energia a środowiskoprzedmiot wspólny5 / 1
Fizykochemia roztworówprzedmiot wspólny8 / 1
Inżynieria mikrosystemówprzedmiot wspólny2 / 1
Inżynieria procesowa w ochronie środowiskaprzedmiot wspólny9 / 1
Korozja i powłoki ochronneprzedmiot wspólny12 / 1
Magazynowanie i transport produktów chemicznychprzedmiot wspólny10 / 2
Mechanika statystycznaprzedmiot wspólny6 / 1
Metody analizy instrumentalnej w kontroli jakości produktówprzedmiot wspólny11 / 2
Modelowanie procesów w makro, mikro i nanoskaliprzedmiot wspólny1 / 1
Nieorganiczne komponenty dla przemysłu farmaceutycznego i kosmetycznegoprzedmiot wspólny12 / 2
Nowoczesne techniki separacjiprzedmiot wspólny2 / 2
Numeryczna mechanika płynówprzedmiot wspólny6 / 2
Pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnychprzedmiot wspólny5 / 2
Praca dyplomowa - projekt inżynierskiprzedmiot wspólny
Pracownia dyplomowaprzedmiot wspólny
Procesy transportowe w środowisku naturalnymprzedmiot wspólny9 / 2
Projektowanie instalacji przemysłowychprzedmiot wspólny8 / 2
Projektowanie mieszalnikówprzedmiot wspólny13 / 1
Przepływy wielofazoweprzedmiot wspólny13 / 2
Statystyczna kontrola jakościprzedmiot wspólny4 / 1
Symulatory procesowe w inżynierii chemicznejprzedmiot wspólny7 / 2
Systemy wentylacji i klimatyzacjiprzedmiot wspólny1 / 2
Tworzenie systemów technologicznych i podstawy eksploatacjiprzedmiot wspólny3 / 2
Zjawiska transportu w systemach rozproszonychprzedmiot wspólny4 / 2
Szkolenie BHP ZUTprzedmiot wspólny
Podstawy informacji naukowejprzedmiot wspólny
Szkolenie biblioteczne ZUTprzedmiot wspólny
Podstawy chemii nieorganicznej (zajęcia uzupełniające)przedmiot wspólny
Podstawy chemii organicznej (zajęcia uzupełniające)przedmiot wspólny
Podstawy fizyki (zajęcia uzupełniające)przedmiot wspólny
Praktyka zawodowaprzedmiot wspólny

Sylabusy - wykaz przedmiotów niewchodzących w skład żadnego bloku obieralnego:

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
BHPprzedmiot wspólny
Ochrona własności intelektualnejprzedmiot wspólny
Podstawy gospodarki rynkowej i elementy prawaprzedmiot wspólny
Procesy dyfuzyjne i aparatyprzedmiot wspólny
Sztuka i historia Szczecinaprzedmiot wspólny
Technologia informacyjnaprzedmiot wspólny
Wychowanie fizyczne Iprzedmiot wspólny
Wychowanie fizyczne IIprzedmiot wspólny
Chemia analitycznaprzedmiot wspólny
Chemia fizycznaprzedmiot wspólny
Chemia organicznaprzedmiot wspólny
Elementy chemii ogólnej i nieorganicznejprzedmiot wspólny
Fizykaprzedmiot wspólny
Matematyka Iprzedmiot wspólny
Matematyka IIprzedmiot wspólny
Podstawy chemii komputerowejprzedmiot wspólny
Wybrane metody matematyczne w inżynierii procesowejprzedmiot wspólny
Bezpieczeństwo i ryzyko procesów przemysłowychprzedmiot wspólny
Bioprocesy i aparatyprzedmiot wspólny
Elektrotechnika i elektronikaprzedmiot wspólny
Elementy maszyn i urządzeńprzedmiot wspólny
Grafika inżynierskaprzedmiot wspólny
Informatyka i programowanieprzedmiot wspólny
Inżynieria jakościprzedmiot wspólny
Inżynieria produktuprzedmiot wspólny
Inżynieria reaktorów chemicznychprzedmiot wspólny
Inżynieria środowiskaprzedmiot wspólny
Kinetyka procesowaprzedmiot wspólny
Komputerowe techniki projektowaniaprzedmiot wspólny
Mechanika płynówprzedmiot wspólny
Mechanika techniczna i wytrzymałość materiałówprzedmiot wspólny
Organizacja i eksploatacja systemów produkcyjnychprzedmiot wspólny
Podstawy automatykiprzedmiot wspólny
Podstawy bilansów materiałowych i energetycznychprzedmiot wspólny
Podstawy materiałoznawstwaprzedmiot wspólny
Pomiary przemysłoweprzedmiot wspólny
Procesy cieplne i aparatyprzedmiot wspólny
Procesy dynamiczne i aparatyprzedmiot wspólny
Procesy mechaniczne i urządzeniaprzedmiot wspólny
Systemy zarządzania środowiskowegoprzedmiot wspólny
Technologia chemicznaprzedmiot wspólny
Termodynamika procesowaprzedmiot wspólny
Termodynamika technicznaprzedmiot wspólny
Wprowadzenie do inżynierii chemicznejprzedmiot wspólny
Praca dyplomowa - projekt inżynierskiprzedmiot wspólny
Pracownia dyplomowaprzedmiot wspólny
Szkolenie BHP ZUTprzedmiot wspólny
Podstawy informacji naukowejprzedmiot wspólny
Szkolenie biblioteczne ZUTprzedmiot wspólny
Podstawy chemii nieorganicznej (zajęcia uzupełniające)przedmiot wspólny
Podstawy chemii organicznej (zajęcia uzupełniające)przedmiot wspólny
Podstawy fizyki (zajęcia uzupełniające)przedmiot wspólny
Praktyka zawodowaprzedmiot wspólny

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 23

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Ekonomika w inżynierii chemicznejprzedmiot wspólny23 / 1
Podstawy ekonomiiprzedmiot wspólny23 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 24

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Filozofia zrównoważonego rozwojuprzedmiot wspólny24 / 1
Socjologiaprzedmiot wspólny24 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 20

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Język obcy I (angielski)przedmiot wspólny20 / 1
Język obcy I (niemiecki)przedmiot wspólny20 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 21

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Język obcy II (angielski)przedmiot wspólny21 / 1
Język obcy II (niemiecki)przedmiot wspólny21 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 22

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Język obcy III (angielski)przedmiot wspólny22 / 1
Język obcy III (niemiecki)przedmiot wspólny22 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 11

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Analiza instrumentalna w inżynierii procesowejprzedmiot wspólny11 / 1
Metody analizy instrumentalnej w kontroli jakości produktówprzedmiot wspólny11 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 10

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Analiza kosztów przemysłowychprzedmiot wspólny10 / 1
Magazynowanie i transport produktów chemicznychprzedmiot wspólny10 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 7

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Analiza termiczna - teoria i zastosowaniaprzedmiot wspólny7 / 1
Symulatory procesowe w inżynierii chemicznejprzedmiot wspólny7 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 3

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Elementy funkcjonowania i więzi w systemach technologicznychprzedmiot wspólny3 / 1
Tworzenie systemów technologicznych i podstawy eksploatacjiprzedmiot wspólny3 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 5

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Energia a środowiskoprzedmiot wspólny5 / 1
Pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnychprzedmiot wspólny5 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 8

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Fizykochemia roztworówprzedmiot wspólny8 / 1
Projektowanie instalacji przemysłowychprzedmiot wspólny8 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 2

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Inżynieria mikrosystemówprzedmiot wspólny2 / 1
Nowoczesne techniki separacjiprzedmiot wspólny2 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 9

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Inżynieria procesowa w ochronie środowiskaprzedmiot wspólny9 / 1
Procesy transportowe w środowisku naturalnymprzedmiot wspólny9 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 12

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Korozja i powłoki ochronneprzedmiot wspólny12 / 1
Nieorganiczne komponenty dla przemysłu farmaceutycznego i kosmetycznegoprzedmiot wspólny12 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 6

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Mechanika statystycznaprzedmiot wspólny6 / 1
Numeryczna mechanika płynówprzedmiot wspólny6 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 1

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Modelowanie procesów w makro, mikro i nanoskaliprzedmiot wspólny1 / 1
Systemy wentylacji i klimatyzacjiprzedmiot wspólny1 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 13

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Projektowanie mieszalnikówprzedmiot wspólny13 / 1
Przepływy wielofazoweprzedmiot wspólny13 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 4

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Statystyczna kontrola jakościprzedmiot wspólny4 / 1
Zjawiska transportu w systemach rozproszonychprzedmiot wspólny4 / 2