Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Techniki Morskiej i Transportu - Chłodnictwo i Klimatyzacja (S1)

Sylabusy - pełny wykaz przedmiotów:

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
BHP i metodyka pracy umysłowejprzedmiot wspólny
Etykaprzedmiot wspólny1 / 1
Język angielski 1przedmiot wspólny4 / 1
Język angielski 2przedmiot wspólny5 / 1
Język angielski 3przedmiot wspólny6 / 1
Język niemiecki 1przedmiot wspólny4 / 2
Język niemiecki 2przedmiot wspólny5 / 2
Język niemiecki 3przedmiot wspólny6 / 2
Ochrona własności intelektualnejprzedmiot wspólny
Podstawy informacji naukowejprzedmiot wspólny
Socjologiaprzedmiot wspólny1 / 2
Szkolenie biblioteczneprzedmiot wspólny
Technologia informacyjnaprzedmiot wspólny
Wychowanie fizyczne 1przedmiot wspólny
Wychowanie fizyczne 2przedmiot wspólny
Chłodnictwo w rozwoju naukiprzedmiot wspólny
Ekonomia, zarządzanie i elementy prawaprzedmiot wspólny
Elektrotechnika i elektronikaprzedmiot wspólny
Fizyka 1przedmiot wspólny
Fizyka 2przedmiot wspólny
Informatyka 1przedmiot wspólny
Matematyka 1przedmiot wspólny
Matematyka 2przedmiot wspólny
Mechanika i wytrzymałość materiałówprzedmiot wspólny
Mechanika płynówprzedmiot wspólny
Meteorologia i klimatologiaprzedmiot wspólny
Nauka o materiałach i technikach wytwarzaniaprzedmiot wspólny
Ochrona środowiska 1przedmiot wspólny
Ochrona środowiska 2przedmiot wspólny
Podstawy automatykiprzedmiot wspólny
Podstawy konstrukcji maszyn 1przedmiot wspólny
Rysunek techniczny 1przedmiot wspólny
Rysunek techniczny 2przedmiot wspólny
Termodynamikaprzedmiot wspólny
Wspomaganie komputerowe w chłodnictwieprzedmiot wspólny
Alternatywne metody wytwarzania zimnaprzedmiot wspólny12 / 1
Audyting i obiekty energooszczędneprzedmiot wspólny
Automatyka i monitoring w chłodnictwieprzedmiot wspólny13 / 1
Bezpieczeństwo transportu żywnościprzedmiot wspólny7 / 1
Eksploatacja urządzeń chłodniczychprzedmiot wspólny11 / 1
Klimatyzacja komfortuprzedmiot wspólny8 / 1
Klimatyzacja w transporcieprzedmiot wspólny8 / 2
Konwencjonalne źródła ciepła małej mocyprzedmiot wspólny
Logistyka żywnościprzedmiot wspólny
Maszyny przepływowe i wyporoweprzedmiot wspólny
Małe urządzenia chłodniczeprzedmiot wspólny14 / 1
Napędy elektryczne urządzeń chłodniczychprzedmiot wspólny13 / 2
Niekonwencjonalne źródła energiiprzedmiot wspólny3 / 1
Ochrona przed hałasemprzedmiot wspólny
Ogrzewnictwoprzedmiot wspólny
Oświetlenie obiektów klimatyzowanychprzedmiot wspólny11 / 2
Podstawy chłodnictwa i kriogenikiprzedmiot wspólny
Podstawy klimatyzacjiprzedmiot wspólny
Podstawy wentylacjiprzedmiot wspólny
Pompy ciepłaprzedmiot wspólny
Praca dyplomowaprzedmiot wspólny
Praca przejściowaprzedmiot wspólny
Przemysłowe systemy chłodnicze i klimatyzacyjneprzedmiot wspólny
Seminarium dyplomoweprzedmiot wspólny
Substancje kontrolowaneprzedmiot wspólny
Systemy energetyczne morskie i lądoweprzedmiot wspólny
Systemy klimatyzacji obiektówprzedmiot wspólny14 / 2
Technika pomiarowaprzedmiot wspólny
Technologia chłodnicza żywnościprzedmiot wspólny10 / 1
Technologia wody i loduprzedmiot wspólny10 / 2
Technologie LNG i LPGprzedmiot wspólny9 / 1
Termoelektryczne przekształcanie energiiprzedmiot wspólny12 / 2
Transport gazówprzedmiot wspólny9 / 2
Wymiana ciepła i wymiennikiprzedmiot wspólny
Środki transportu chłodniczegoprzedmiot wspólny
Światowy rynek żywnościprzedmiot wspólny7 / 2
Źródła i konwersja energii odnawialnejprzedmiot wspólny3 / 2
Praktyka zawodowa 1przedmiot wspólny
Praktyka zawodowa 2przedmiot wspólny

Sylabusy - wykaz przedmiotów wspólnych dla specjalności:

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
BHP i metodyka pracy umysłowejprzedmiot wspólny
Etykaprzedmiot wspólny1 / 1
Język angielski 1przedmiot wspólny4 / 1
Język angielski 2przedmiot wspólny5 / 1
Język angielski 3przedmiot wspólny6 / 1
Język niemiecki 1przedmiot wspólny4 / 2
Język niemiecki 2przedmiot wspólny5 / 2
Język niemiecki 3przedmiot wspólny6 / 2
Ochrona własności intelektualnejprzedmiot wspólny
Podstawy informacji naukowejprzedmiot wspólny
Socjologiaprzedmiot wspólny1 / 2
Szkolenie biblioteczneprzedmiot wspólny
Technologia informacyjnaprzedmiot wspólny
Wychowanie fizyczne 1przedmiot wspólny
Wychowanie fizyczne 2przedmiot wspólny
Chłodnictwo w rozwoju naukiprzedmiot wspólny
Ekonomia, zarządzanie i elementy prawaprzedmiot wspólny
Elektrotechnika i elektronikaprzedmiot wspólny
Fizyka 1przedmiot wspólny
Fizyka 2przedmiot wspólny
Informatyka 1przedmiot wspólny
Matematyka 1przedmiot wspólny
Matematyka 2przedmiot wspólny
Mechanika i wytrzymałość materiałówprzedmiot wspólny
Mechanika płynówprzedmiot wspólny
Meteorologia i klimatologiaprzedmiot wspólny
Nauka o materiałach i technikach wytwarzaniaprzedmiot wspólny
Ochrona środowiska 1przedmiot wspólny
Ochrona środowiska 2przedmiot wspólny
Podstawy automatykiprzedmiot wspólny
Podstawy konstrukcji maszyn 1przedmiot wspólny
Rysunek techniczny 1przedmiot wspólny
Rysunek techniczny 2przedmiot wspólny
Termodynamikaprzedmiot wspólny
Wspomaganie komputerowe w chłodnictwieprzedmiot wspólny
Alternatywne metody wytwarzania zimnaprzedmiot wspólny12 / 1
Audyting i obiekty energooszczędneprzedmiot wspólny
Automatyka i monitoring w chłodnictwieprzedmiot wspólny13 / 1
Bezpieczeństwo transportu żywnościprzedmiot wspólny7 / 1
Eksploatacja urządzeń chłodniczychprzedmiot wspólny11 / 1
Klimatyzacja komfortuprzedmiot wspólny8 / 1
Klimatyzacja w transporcieprzedmiot wspólny8 / 2
Konwencjonalne źródła ciepła małej mocyprzedmiot wspólny
Logistyka żywnościprzedmiot wspólny
Maszyny przepływowe i wyporoweprzedmiot wspólny
Małe urządzenia chłodniczeprzedmiot wspólny14 / 1
Napędy elektryczne urządzeń chłodniczychprzedmiot wspólny13 / 2
Niekonwencjonalne źródła energiiprzedmiot wspólny3 / 1
Ochrona przed hałasemprzedmiot wspólny
Ogrzewnictwoprzedmiot wspólny
Oświetlenie obiektów klimatyzowanychprzedmiot wspólny11 / 2
Podstawy chłodnictwa i kriogenikiprzedmiot wspólny
Podstawy klimatyzacjiprzedmiot wspólny
Podstawy wentylacjiprzedmiot wspólny
Pompy ciepłaprzedmiot wspólny
Praca dyplomowaprzedmiot wspólny
Praca przejściowaprzedmiot wspólny
Przemysłowe systemy chłodnicze i klimatyzacyjneprzedmiot wspólny
Seminarium dyplomoweprzedmiot wspólny
Substancje kontrolowaneprzedmiot wspólny
Systemy energetyczne morskie i lądoweprzedmiot wspólny
Systemy klimatyzacji obiektówprzedmiot wspólny14 / 2
Technika pomiarowaprzedmiot wspólny
Technologia chłodnicza żywnościprzedmiot wspólny10 / 1
Technologia wody i loduprzedmiot wspólny10 / 2
Technologie LNG i LPGprzedmiot wspólny9 / 1
Termoelektryczne przekształcanie energiiprzedmiot wspólny12 / 2
Transport gazówprzedmiot wspólny9 / 2
Wymiana ciepła i wymiennikiprzedmiot wspólny
Środki transportu chłodniczegoprzedmiot wspólny
Światowy rynek żywnościprzedmiot wspólny7 / 2
Źródła i konwersja energii odnawialnejprzedmiot wspólny3 / 2
Praktyka zawodowa 1przedmiot wspólny
Praktyka zawodowa 2przedmiot wspólny

Sylabusy - wykaz przedmiotów niewchodzących w skład żadnego modułu:

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
BHP i metodyka pracy umysłowejprzedmiot wspólny
Etykaprzedmiot wspólny1 / 1
Język angielski 1przedmiot wspólny4 / 1
Język angielski 2przedmiot wspólny5 / 1
Język angielski 3przedmiot wspólny6 / 1
Język niemiecki 1przedmiot wspólny4 / 2
Język niemiecki 2przedmiot wspólny5 / 2
Język niemiecki 3przedmiot wspólny6 / 2
Ochrona własności intelektualnejprzedmiot wspólny
Podstawy informacji naukowejprzedmiot wspólny
Socjologiaprzedmiot wspólny1 / 2
Szkolenie biblioteczneprzedmiot wspólny
Technologia informacyjnaprzedmiot wspólny
Wychowanie fizyczne 1przedmiot wspólny
Wychowanie fizyczne 2przedmiot wspólny
Chłodnictwo w rozwoju naukiprzedmiot wspólny
Ekonomia, zarządzanie i elementy prawaprzedmiot wspólny
Elektrotechnika i elektronikaprzedmiot wspólny
Fizyka 1przedmiot wspólny
Fizyka 2przedmiot wspólny
Informatyka 1przedmiot wspólny
Matematyka 1przedmiot wspólny
Matematyka 2przedmiot wspólny
Mechanika i wytrzymałość materiałówprzedmiot wspólny
Mechanika płynówprzedmiot wspólny
Meteorologia i klimatologiaprzedmiot wspólny
Nauka o materiałach i technikach wytwarzaniaprzedmiot wspólny
Ochrona środowiska 1przedmiot wspólny
Ochrona środowiska 2przedmiot wspólny
Podstawy automatykiprzedmiot wspólny
Podstawy konstrukcji maszyn 1przedmiot wspólny
Rysunek techniczny 1przedmiot wspólny
Rysunek techniczny 2przedmiot wspólny
Termodynamikaprzedmiot wspólny
Wspomaganie komputerowe w chłodnictwieprzedmiot wspólny
Alternatywne metody wytwarzania zimnaprzedmiot wspólny12 / 1
Audyting i obiekty energooszczędneprzedmiot wspólny
Automatyka i monitoring w chłodnictwieprzedmiot wspólny13 / 1
Bezpieczeństwo transportu żywnościprzedmiot wspólny7 / 1
Eksploatacja urządzeń chłodniczychprzedmiot wspólny11 / 1
Klimatyzacja komfortuprzedmiot wspólny8 / 1
Klimatyzacja w transporcieprzedmiot wspólny8 / 2
Konwencjonalne źródła ciepła małej mocyprzedmiot wspólny
Logistyka żywnościprzedmiot wspólny
Maszyny przepływowe i wyporoweprzedmiot wspólny
Małe urządzenia chłodniczeprzedmiot wspólny14 / 1
Napędy elektryczne urządzeń chłodniczychprzedmiot wspólny13 / 2
Niekonwencjonalne źródła energiiprzedmiot wspólny3 / 1
Ochrona przed hałasemprzedmiot wspólny
Ogrzewnictwoprzedmiot wspólny
Oświetlenie obiektów klimatyzowanychprzedmiot wspólny11 / 2
Podstawy chłodnictwa i kriogenikiprzedmiot wspólny
Podstawy klimatyzacjiprzedmiot wspólny
Podstawy wentylacjiprzedmiot wspólny
Pompy ciepłaprzedmiot wspólny
Praca dyplomowaprzedmiot wspólny
Praca przejściowaprzedmiot wspólny
Przemysłowe systemy chłodnicze i klimatyzacyjneprzedmiot wspólny
Seminarium dyplomoweprzedmiot wspólny
Substancje kontrolowaneprzedmiot wspólny
Systemy energetyczne morskie i lądoweprzedmiot wspólny
Systemy klimatyzacji obiektówprzedmiot wspólny14 / 2
Technika pomiarowaprzedmiot wspólny
Technologia chłodnicza żywnościprzedmiot wspólny10 / 1
Technologia wody i loduprzedmiot wspólny10 / 2
Technologie LNG i LPGprzedmiot wspólny9 / 1
Termoelektryczne przekształcanie energiiprzedmiot wspólny12 / 2
Transport gazówprzedmiot wspólny9 / 2
Wymiana ciepła i wymiennikiprzedmiot wspólny
Środki transportu chłodniczegoprzedmiot wspólny
Światowy rynek żywnościprzedmiot wspólny7 / 2
Źródła i konwersja energii odnawialnejprzedmiot wspólny3 / 2
Praktyka zawodowa 1przedmiot wspólny
Praktyka zawodowa 2przedmiot wspólny

Sylabusy - wykaz przedmiotów niewchodzących w skład żadnego bloku obieralnego:

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
BHP i metodyka pracy umysłowejprzedmiot wspólny
Ochrona własności intelektualnejprzedmiot wspólny
Podstawy informacji naukowejprzedmiot wspólny
Szkolenie biblioteczneprzedmiot wspólny
Technologia informacyjnaprzedmiot wspólny
Wychowanie fizyczne 1przedmiot wspólny
Wychowanie fizyczne 2przedmiot wspólny
Chłodnictwo w rozwoju naukiprzedmiot wspólny
Ekonomia, zarządzanie i elementy prawaprzedmiot wspólny
Elektrotechnika i elektronikaprzedmiot wspólny
Fizyka 1przedmiot wspólny
Fizyka 2przedmiot wspólny
Informatyka 1przedmiot wspólny
Matematyka 1przedmiot wspólny
Matematyka 2przedmiot wspólny
Mechanika i wytrzymałość materiałówprzedmiot wspólny
Mechanika płynówprzedmiot wspólny
Meteorologia i klimatologiaprzedmiot wspólny
Nauka o materiałach i technikach wytwarzaniaprzedmiot wspólny
Ochrona środowiska 1przedmiot wspólny
Ochrona środowiska 2przedmiot wspólny
Podstawy automatykiprzedmiot wspólny
Podstawy konstrukcji maszyn 1przedmiot wspólny
Rysunek techniczny 1przedmiot wspólny
Rysunek techniczny 2przedmiot wspólny
Termodynamikaprzedmiot wspólny
Wspomaganie komputerowe w chłodnictwieprzedmiot wspólny
Audyting i obiekty energooszczędneprzedmiot wspólny
Konwencjonalne źródła ciepła małej mocyprzedmiot wspólny
Logistyka żywnościprzedmiot wspólny
Maszyny przepływowe i wyporoweprzedmiot wspólny
Ochrona przed hałasemprzedmiot wspólny
Ogrzewnictwoprzedmiot wspólny
Podstawy chłodnictwa i kriogenikiprzedmiot wspólny
Podstawy klimatyzacjiprzedmiot wspólny
Podstawy wentylacjiprzedmiot wspólny
Pompy ciepłaprzedmiot wspólny
Praca dyplomowaprzedmiot wspólny
Praca przejściowaprzedmiot wspólny
Przemysłowe systemy chłodnicze i klimatyzacyjneprzedmiot wspólny
Seminarium dyplomoweprzedmiot wspólny
Substancje kontrolowaneprzedmiot wspólny
Systemy energetyczne morskie i lądoweprzedmiot wspólny
Technika pomiarowaprzedmiot wspólny
Wymiana ciepła i wymiennikiprzedmiot wspólny
Środki transportu chłodniczegoprzedmiot wspólny
Praktyka zawodowa 1przedmiot wspólny
Praktyka zawodowa 2przedmiot wspólny

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 1

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Etykaprzedmiot wspólny1 / 1
Socjologiaprzedmiot wspólny1 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 4

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Język angielski 1przedmiot wspólny4 / 1
Język niemiecki 1przedmiot wspólny4 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 5

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Język angielski 2przedmiot wspólny5 / 1
Język niemiecki 2przedmiot wspólny5 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 6

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Język angielski 3przedmiot wspólny6 / 1
Język niemiecki 3przedmiot wspólny6 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 12

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Alternatywne metody wytwarzania zimnaprzedmiot wspólny12 / 1
Termoelektryczne przekształcanie energiiprzedmiot wspólny12 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 13

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Automatyka i monitoring w chłodnictwieprzedmiot wspólny13 / 1
Napędy elektryczne urządzeń chłodniczychprzedmiot wspólny13 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 7

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Bezpieczeństwo transportu żywnościprzedmiot wspólny7 / 1
Światowy rynek żywnościprzedmiot wspólny7 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 11

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Eksploatacja urządzeń chłodniczychprzedmiot wspólny11 / 1
Oświetlenie obiektów klimatyzowanychprzedmiot wspólny11 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 8

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Klimatyzacja komfortuprzedmiot wspólny8 / 1
Klimatyzacja w transporcieprzedmiot wspólny8 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 14

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Małe urządzenia chłodniczeprzedmiot wspólny14 / 1
Systemy klimatyzacji obiektówprzedmiot wspólny14 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 3

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Niekonwencjonalne źródła energiiprzedmiot wspólny3 / 1
Źródła i konwersja energii odnawialnejprzedmiot wspólny3 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 10

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Technologia chłodnicza żywnościprzedmiot wspólny10 / 1
Technologia wody i loduprzedmiot wspólny10 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 9

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Technologie LNG i LPGprzedmiot wspólny9 / 1
Transport gazówprzedmiot wspólny9 / 2