Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Odnawialne źródła energii (S1)

Sylabusy - pełny wykaz przedmiotów:

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Bezpieczeństwo i higiena pracyprzedmiot wspólny
Ekonomiaprzedmiot wspólny
Estetykaprzedmiot wspólny3 / 2
Filozofiaprzedmiot wspólny1 / 1
Historia sztukiprzedmiot wspólny3 / 1
Język angielskiprzedmiot wspólny2 / 1
Język niemieckiprzedmiot wspólny2 / 2
Ochrona własności intelektualnejprzedmiot wspólny
Podstawy prawaprzedmiot wspólny
Podstawy zarządzaniaprzedmiot wspólny
Prowadzenie działalności gospodarczejprzedmiot wspólny
Socjologiaprzedmiot wspólny1 / 2
Technologia informacyjnaprzedmiot wspólny
Wychowanie fizyczneprzedmiot wspólny
Chemiaprzedmiot wspólny
Fizykaprzedmiot wspólny
Grafika inżynierska 1przedmiot wspólny
Grafika inżynierska 2przedmiot wspólny
Matematykaprzedmiot wspólny
Statystyka matematycznaprzedmiot wspólny
Algorytmy i struktura danychprzedmiot wspólny8 / 1
Analizy lokalizacji inwestycji z zakresu OZEprzedmiot wspólny15 / 2
Audyt energetyczny obiektówprzedmiot wspólny
Automatykaprzedmiot wspólny
Biologia roślin energetycznychprzedmiot wspólny
Budowanie, prowadzenie i bezpieczeństwo witryn w sieci Internetprzedmiot wspólny8 / 2
Części maszynprzedmiot wspólny
Diagnostyka maszyn roboczych i pojazdówprzedmiot wspólny10 / 1
Elektrotechnika i elektronikaprzedmiot wspólny
Elementy geodezji i kartografiiprzedmiot wspólny5 / 1
Elementy geotechnikiprzedmiot wspólny9 / 1
Elementy gleboznawstwa i geologiiprzedmiot wspólny
Energetyka geotermalnaprzedmiot wspólny
Energetyka słonecznaprzedmiot wspólny
Energetyka wiatrowaprzedmiot wspólny
Gospodarowanie wodąprzedmiot wspólny5 / 2
Infrastruktura dla inwestycji OZEprzedmiot wspólny14 / 1
Infrastruktura hydrotechniczna małych elektrowni wodnychprzedmiot wspólny11 / 1
Kogeneracja i systemy hybrydoweprzedmiot wspólny
Komputerowe wspomaganie projektowaniaprzedmiot wspólny
Komunikacja społecznaprzedmiot wspólny12 / 2
Legislacyjne uwarunkowania wykorzystania OZEprzedmiot wspólny
Maszyny do biomasy leśnejprzedmiot wspólny7 / 1
Maszyny do prac komunalnychprzedmiot wspólny7 / 2
Maszyny elektryczne i przesyłanie energiiprzedmiot wspólny
Maszyny i technologie do pozyskiwania biomasyprzedmiot wspólny
Maszyny przepływoweprzedmiot wspólny
Materiałoznawstwo i technologie wytwarzaniaprzedmiot wspólny
Materiały eksploatacyjne w instalacjach OZEprzedmiot wspólny6 / 2
Materiały niemetaliczne w instalacjach OZEprzedmiot wspólny6 / 1
Mała energetyka wodnaprzedmiot wspólny
Mechanika i wytrzymałość materiałówprzedmiot wspólny
Mechanika płynówprzedmiot wspólny
Meteorologia i klimatologiaprzedmiot wspólny
Mikrobiologiczna transformacja biomasyprzedmiot wspólny
Ocena cyklu życia wyrobówprzedmiot wspólny
Oddziaływanie produkcji energii odnawialnej na środowiskoprzedmiot wspólny
Ogrzewnictwo, wentylacja, klimatyzacjaprzedmiot wspólny
Perspektywy rozwoju OZEprzedmiot wspólny
Podstawy ekologiiprzedmiot wspólny4 / 2
Podstawy projektowania instalacji OZE i doradztwo energetyczneprzedmiot wspólny
Podstawy wyceny nieruchomości i obiektów technicznychprzedmiot wspólny12 / 1
Przygotowanie pracy inżynierskiej i do egzaminu dyplomowegoprzedmiot wspólny
Rachunek kosztów dla inżynierówprzedmiot wspólny
Rośliny modyfikowane genetycznieprzedmiot wspólny4 / 1
Seminarium inżynierskieprzedmiot wspólny
Silniki spalinowe i pojazdyprzedmiot wspólny
Systemy i urządzenia w spalaniu biomasyprzedmiot wspólny
Systemy informacji przestrzennejprzedmiot wspólny11 / 2
Systemy wspomagania decyzjiprzedmiot wspólny
Technika cieplnaprzedmiot wspólny
Techniki w ochronie środowiskaprzedmiot wspólny14 / 2
Technologie antykorozyjnych zabezpieczeń konstrukcji i urządzeńprzedmiot wspólny10 / 2
Teledetekcjaprzedmiot wspólny
Transportprzedmiot wspólny16 / 2
Uprawa roślin energetycznychprzedmiot wspólny
Utylizacja i zagospodarowanie odpadówprzedmiot wspólny
Wytwarzanie i zastosowanie biogazuprzedmiot wspólny
Wytwarzanie i zastosowanie biopaliw płynnychprzedmiot wspólny
Wytwarzanie i zastosowanie biopaliw stałychprzedmiot wspólny
Właściwości fizyko-mechaniczne gleby i surowców energetycznychprzedmiot wspólny9 / 2
Zarządzanie jakościąprzedmiot wspólny
Zasady eksploatacji obiektów technicznychprzedmiot wspólny
Zasady eksploatacji pojazdów proekologicznychprzedmiot wspólny16 / 1
Zrównoważony rozwój energetykiprzedmiot wspólny13 / 2
Środowiskowe aspekty wdrażania energetyki odnawialnejprzedmiot wspólny15 / 1
Źródła finansowania inwestycji OZEprzedmiot wspólny13 / 1
Jak wykorzystać czas studiów na wzmocnienie swojej pozycji na rynku pracyprzedmiot wspólny
Podstawy informacji naukowejprzedmiot wspólny
Szkolenie - Bezpieczeństwo i higiena pracyprzedmiot wspólny
Szkolenie biblioteczneprzedmiot wspólny
Praktyka zawodowaprzedmiot wspólny

Sylabusy - wykaz przedmiotów wspólnych dla specjalności:

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Bezpieczeństwo i higiena pracyprzedmiot wspólny
Ekonomiaprzedmiot wspólny
Estetykaprzedmiot wspólny3 / 2
Filozofiaprzedmiot wspólny1 / 1
Historia sztukiprzedmiot wspólny3 / 1
Język angielskiprzedmiot wspólny2 / 1
Język niemieckiprzedmiot wspólny2 / 2
Ochrona własności intelektualnejprzedmiot wspólny
Podstawy prawaprzedmiot wspólny
Podstawy zarządzaniaprzedmiot wspólny
Prowadzenie działalności gospodarczejprzedmiot wspólny
Socjologiaprzedmiot wspólny1 / 2
Technologia informacyjnaprzedmiot wspólny
Wychowanie fizyczneprzedmiot wspólny
Chemiaprzedmiot wspólny
Fizykaprzedmiot wspólny
Grafika inżynierska 1przedmiot wspólny
Grafika inżynierska 2przedmiot wspólny
Matematykaprzedmiot wspólny
Statystyka matematycznaprzedmiot wspólny
Algorytmy i struktura danychprzedmiot wspólny8 / 1
Analizy lokalizacji inwestycji z zakresu OZEprzedmiot wspólny15 / 2
Audyt energetyczny obiektówprzedmiot wspólny
Automatykaprzedmiot wspólny
Biologia roślin energetycznychprzedmiot wspólny
Budowanie, prowadzenie i bezpieczeństwo witryn w sieci Internetprzedmiot wspólny8 / 2
Części maszynprzedmiot wspólny
Diagnostyka maszyn roboczych i pojazdówprzedmiot wspólny10 / 1
Elektrotechnika i elektronikaprzedmiot wspólny
Elementy geodezji i kartografiiprzedmiot wspólny5 / 1
Elementy geotechnikiprzedmiot wspólny9 / 1
Elementy gleboznawstwa i geologiiprzedmiot wspólny
Energetyka geotermalnaprzedmiot wspólny
Energetyka słonecznaprzedmiot wspólny
Energetyka wiatrowaprzedmiot wspólny
Gospodarowanie wodąprzedmiot wspólny5 / 2
Infrastruktura dla inwestycji OZEprzedmiot wspólny14 / 1
Infrastruktura hydrotechniczna małych elektrowni wodnychprzedmiot wspólny11 / 1
Kogeneracja i systemy hybrydoweprzedmiot wspólny
Komputerowe wspomaganie projektowaniaprzedmiot wspólny
Komunikacja społecznaprzedmiot wspólny12 / 2
Legislacyjne uwarunkowania wykorzystania OZEprzedmiot wspólny
Maszyny do biomasy leśnejprzedmiot wspólny7 / 1
Maszyny do prac komunalnychprzedmiot wspólny7 / 2
Maszyny elektryczne i przesyłanie energiiprzedmiot wspólny
Maszyny i technologie do pozyskiwania biomasyprzedmiot wspólny
Maszyny przepływoweprzedmiot wspólny
Materiałoznawstwo i technologie wytwarzaniaprzedmiot wspólny
Materiały eksploatacyjne w instalacjach OZEprzedmiot wspólny6 / 2
Materiały niemetaliczne w instalacjach OZEprzedmiot wspólny6 / 1
Mała energetyka wodnaprzedmiot wspólny
Mechanika i wytrzymałość materiałówprzedmiot wspólny
Mechanika płynówprzedmiot wspólny
Meteorologia i klimatologiaprzedmiot wspólny
Mikrobiologiczna transformacja biomasyprzedmiot wspólny
Ocena cyklu życia wyrobówprzedmiot wspólny
Oddziaływanie produkcji energii odnawialnej na środowiskoprzedmiot wspólny
Ogrzewnictwo, wentylacja, klimatyzacjaprzedmiot wspólny
Perspektywy rozwoju OZEprzedmiot wspólny
Podstawy ekologiiprzedmiot wspólny4 / 2
Podstawy projektowania instalacji OZE i doradztwo energetyczneprzedmiot wspólny
Podstawy wyceny nieruchomości i obiektów technicznychprzedmiot wspólny12 / 1
Przygotowanie pracy inżynierskiej i do egzaminu dyplomowegoprzedmiot wspólny
Rachunek kosztów dla inżynierówprzedmiot wspólny
Rośliny modyfikowane genetycznieprzedmiot wspólny4 / 1
Seminarium inżynierskieprzedmiot wspólny
Silniki spalinowe i pojazdyprzedmiot wspólny
Systemy i urządzenia w spalaniu biomasyprzedmiot wspólny
Systemy informacji przestrzennejprzedmiot wspólny11 / 2
Systemy wspomagania decyzjiprzedmiot wspólny
Technika cieplnaprzedmiot wspólny
Techniki w ochronie środowiskaprzedmiot wspólny14 / 2
Technologie antykorozyjnych zabezpieczeń konstrukcji i urządzeńprzedmiot wspólny10 / 2
Teledetekcjaprzedmiot wspólny
Transportprzedmiot wspólny16 / 2
Uprawa roślin energetycznychprzedmiot wspólny
Utylizacja i zagospodarowanie odpadówprzedmiot wspólny
Wytwarzanie i zastosowanie biogazuprzedmiot wspólny
Wytwarzanie i zastosowanie biopaliw płynnychprzedmiot wspólny
Wytwarzanie i zastosowanie biopaliw stałychprzedmiot wspólny
Właściwości fizyko-mechaniczne gleby i surowców energetycznychprzedmiot wspólny9 / 2
Zarządzanie jakościąprzedmiot wspólny
Zasady eksploatacji obiektów technicznychprzedmiot wspólny
Zasady eksploatacji pojazdów proekologicznychprzedmiot wspólny16 / 1
Zrównoważony rozwój energetykiprzedmiot wspólny13 / 2
Środowiskowe aspekty wdrażania energetyki odnawialnejprzedmiot wspólny15 / 1
Źródła finansowania inwestycji OZEprzedmiot wspólny13 / 1
Jak wykorzystać czas studiów na wzmocnienie swojej pozycji na rynku pracyprzedmiot wspólny
Podstawy informacji naukowejprzedmiot wspólny
Szkolenie - Bezpieczeństwo i higiena pracyprzedmiot wspólny
Szkolenie biblioteczneprzedmiot wspólny
Praktyka zawodowaprzedmiot wspólny

Sylabusy - wykaz przedmiotów niewchodzących w skład żadnego modułu:

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Bezpieczeństwo i higiena pracyprzedmiot wspólny
Ekonomiaprzedmiot wspólny
Estetykaprzedmiot wspólny3 / 2
Filozofiaprzedmiot wspólny1 / 1
Historia sztukiprzedmiot wspólny3 / 1
Język angielskiprzedmiot wspólny2 / 1
Język niemieckiprzedmiot wspólny2 / 2
Ochrona własności intelektualnejprzedmiot wspólny
Podstawy prawaprzedmiot wspólny
Podstawy zarządzaniaprzedmiot wspólny
Prowadzenie działalności gospodarczejprzedmiot wspólny
Socjologiaprzedmiot wspólny1 / 2
Technologia informacyjnaprzedmiot wspólny
Wychowanie fizyczneprzedmiot wspólny
Chemiaprzedmiot wspólny
Fizykaprzedmiot wspólny
Grafika inżynierska 1przedmiot wspólny
Grafika inżynierska 2przedmiot wspólny
Matematykaprzedmiot wspólny
Statystyka matematycznaprzedmiot wspólny
Algorytmy i struktura danychprzedmiot wspólny8 / 1
Analizy lokalizacji inwestycji z zakresu OZEprzedmiot wspólny15 / 2
Audyt energetyczny obiektówprzedmiot wspólny
Automatykaprzedmiot wspólny
Biologia roślin energetycznychprzedmiot wspólny
Budowanie, prowadzenie i bezpieczeństwo witryn w sieci Internetprzedmiot wspólny8 / 2
Części maszynprzedmiot wspólny
Diagnostyka maszyn roboczych i pojazdówprzedmiot wspólny10 / 1
Elektrotechnika i elektronikaprzedmiot wspólny
Elementy geodezji i kartografiiprzedmiot wspólny5 / 1
Elementy geotechnikiprzedmiot wspólny9 / 1
Elementy gleboznawstwa i geologiiprzedmiot wspólny
Energetyka geotermalnaprzedmiot wspólny
Energetyka słonecznaprzedmiot wspólny
Energetyka wiatrowaprzedmiot wspólny
Gospodarowanie wodąprzedmiot wspólny5 / 2
Infrastruktura dla inwestycji OZEprzedmiot wspólny14 / 1
Infrastruktura hydrotechniczna małych elektrowni wodnychprzedmiot wspólny11 / 1
Kogeneracja i systemy hybrydoweprzedmiot wspólny
Komputerowe wspomaganie projektowaniaprzedmiot wspólny
Komunikacja społecznaprzedmiot wspólny12 / 2
Legislacyjne uwarunkowania wykorzystania OZEprzedmiot wspólny
Maszyny do biomasy leśnejprzedmiot wspólny7 / 1
Maszyny do prac komunalnychprzedmiot wspólny7 / 2
Maszyny elektryczne i przesyłanie energiiprzedmiot wspólny
Maszyny i technologie do pozyskiwania biomasyprzedmiot wspólny
Maszyny przepływoweprzedmiot wspólny
Materiałoznawstwo i technologie wytwarzaniaprzedmiot wspólny
Materiały eksploatacyjne w instalacjach OZEprzedmiot wspólny6 / 2
Materiały niemetaliczne w instalacjach OZEprzedmiot wspólny6 / 1
Mała energetyka wodnaprzedmiot wspólny
Mechanika i wytrzymałość materiałówprzedmiot wspólny
Mechanika płynówprzedmiot wspólny
Meteorologia i klimatologiaprzedmiot wspólny
Mikrobiologiczna transformacja biomasyprzedmiot wspólny
Ocena cyklu życia wyrobówprzedmiot wspólny
Oddziaływanie produkcji energii odnawialnej na środowiskoprzedmiot wspólny
Ogrzewnictwo, wentylacja, klimatyzacjaprzedmiot wspólny
Perspektywy rozwoju OZEprzedmiot wspólny
Podstawy ekologiiprzedmiot wspólny4 / 2
Podstawy projektowania instalacji OZE i doradztwo energetyczneprzedmiot wspólny
Podstawy wyceny nieruchomości i obiektów technicznychprzedmiot wspólny12 / 1
Przygotowanie pracy inżynierskiej i do egzaminu dyplomowegoprzedmiot wspólny
Rachunek kosztów dla inżynierówprzedmiot wspólny
Rośliny modyfikowane genetycznieprzedmiot wspólny4 / 1
Seminarium inżynierskieprzedmiot wspólny
Silniki spalinowe i pojazdyprzedmiot wspólny
Systemy i urządzenia w spalaniu biomasyprzedmiot wspólny
Systemy informacji przestrzennejprzedmiot wspólny11 / 2
Systemy wspomagania decyzjiprzedmiot wspólny
Technika cieplnaprzedmiot wspólny
Techniki w ochronie środowiskaprzedmiot wspólny14 / 2
Technologie antykorozyjnych zabezpieczeń konstrukcji i urządzeńprzedmiot wspólny10 / 2
Teledetekcjaprzedmiot wspólny
Transportprzedmiot wspólny16 / 2
Uprawa roślin energetycznychprzedmiot wspólny
Utylizacja i zagospodarowanie odpadówprzedmiot wspólny
Wytwarzanie i zastosowanie biogazuprzedmiot wspólny
Wytwarzanie i zastosowanie biopaliw płynnychprzedmiot wspólny
Wytwarzanie i zastosowanie biopaliw stałychprzedmiot wspólny
Właściwości fizyko-mechaniczne gleby i surowców energetycznychprzedmiot wspólny9 / 2
Zarządzanie jakościąprzedmiot wspólny
Zasady eksploatacji obiektów technicznychprzedmiot wspólny
Zasady eksploatacji pojazdów proekologicznychprzedmiot wspólny16 / 1
Zrównoważony rozwój energetykiprzedmiot wspólny13 / 2
Środowiskowe aspekty wdrażania energetyki odnawialnejprzedmiot wspólny15 / 1
Źródła finansowania inwestycji OZEprzedmiot wspólny13 / 1
Jak wykorzystać czas studiów na wzmocnienie swojej pozycji na rynku pracyprzedmiot wspólny
Podstawy informacji naukowejprzedmiot wspólny
Szkolenie - Bezpieczeństwo i higiena pracyprzedmiot wspólny
Szkolenie biblioteczneprzedmiot wspólny
Praktyka zawodowaprzedmiot wspólny

Sylabusy - wykaz przedmiotów niewchodzących w skład żadnego bloku obieralnego:

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Bezpieczeństwo i higiena pracyprzedmiot wspólny
Ekonomiaprzedmiot wspólny
Ochrona własności intelektualnejprzedmiot wspólny
Podstawy prawaprzedmiot wspólny
Podstawy zarządzaniaprzedmiot wspólny
Prowadzenie działalności gospodarczejprzedmiot wspólny
Technologia informacyjnaprzedmiot wspólny
Wychowanie fizyczneprzedmiot wspólny
Chemiaprzedmiot wspólny
Fizykaprzedmiot wspólny
Grafika inżynierska 1przedmiot wspólny
Grafika inżynierska 2przedmiot wspólny
Matematykaprzedmiot wspólny
Statystyka matematycznaprzedmiot wspólny
Audyt energetyczny obiektówprzedmiot wspólny
Automatykaprzedmiot wspólny
Biologia roślin energetycznychprzedmiot wspólny
Części maszynprzedmiot wspólny
Elektrotechnika i elektronikaprzedmiot wspólny
Elementy gleboznawstwa i geologiiprzedmiot wspólny
Energetyka geotermalnaprzedmiot wspólny
Energetyka słonecznaprzedmiot wspólny
Energetyka wiatrowaprzedmiot wspólny
Kogeneracja i systemy hybrydoweprzedmiot wspólny
Komputerowe wspomaganie projektowaniaprzedmiot wspólny
Legislacyjne uwarunkowania wykorzystania OZEprzedmiot wspólny
Maszyny elektryczne i przesyłanie energiiprzedmiot wspólny
Maszyny i technologie do pozyskiwania biomasyprzedmiot wspólny
Maszyny przepływoweprzedmiot wspólny
Materiałoznawstwo i technologie wytwarzaniaprzedmiot wspólny
Mała energetyka wodnaprzedmiot wspólny
Mechanika i wytrzymałość materiałówprzedmiot wspólny
Mechanika płynówprzedmiot wspólny
Meteorologia i klimatologiaprzedmiot wspólny
Mikrobiologiczna transformacja biomasyprzedmiot wspólny
Ocena cyklu życia wyrobówprzedmiot wspólny
Oddziaływanie produkcji energii odnawialnej na środowiskoprzedmiot wspólny
Ogrzewnictwo, wentylacja, klimatyzacjaprzedmiot wspólny
Perspektywy rozwoju OZEprzedmiot wspólny
Podstawy projektowania instalacji OZE i doradztwo energetyczneprzedmiot wspólny
Przygotowanie pracy inżynierskiej i do egzaminu dyplomowegoprzedmiot wspólny
Rachunek kosztów dla inżynierówprzedmiot wspólny
Seminarium inżynierskieprzedmiot wspólny
Silniki spalinowe i pojazdyprzedmiot wspólny
Systemy i urządzenia w spalaniu biomasyprzedmiot wspólny
Systemy wspomagania decyzjiprzedmiot wspólny
Technika cieplnaprzedmiot wspólny
Teledetekcjaprzedmiot wspólny
Uprawa roślin energetycznychprzedmiot wspólny
Utylizacja i zagospodarowanie odpadówprzedmiot wspólny
Wytwarzanie i zastosowanie biogazuprzedmiot wspólny
Wytwarzanie i zastosowanie biopaliw płynnychprzedmiot wspólny
Wytwarzanie i zastosowanie biopaliw stałychprzedmiot wspólny
Zarządzanie jakościąprzedmiot wspólny
Zasady eksploatacji obiektów technicznychprzedmiot wspólny
Jak wykorzystać czas studiów na wzmocnienie swojej pozycji na rynku pracyprzedmiot wspólny
Podstawy informacji naukowejprzedmiot wspólny
Szkolenie - Bezpieczeństwo i higiena pracyprzedmiot wspólny
Szkolenie biblioteczneprzedmiot wspólny
Praktyka zawodowaprzedmiot wspólny

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 3

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Estetykaprzedmiot wspólny3 / 2
Historia sztukiprzedmiot wspólny3 / 1

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 1

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Filozofiaprzedmiot wspólny1 / 1
Socjologiaprzedmiot wspólny1 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 2

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Język angielskiprzedmiot wspólny2 / 1
Język niemieckiprzedmiot wspólny2 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 8

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Algorytmy i struktura danychprzedmiot wspólny8 / 1
Budowanie, prowadzenie i bezpieczeństwo witryn w sieci Internetprzedmiot wspólny8 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 15

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Analizy lokalizacji inwestycji z zakresu OZEprzedmiot wspólny15 / 2
Środowiskowe aspekty wdrażania energetyki odnawialnejprzedmiot wspólny15 / 1

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 10

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Diagnostyka maszyn roboczych i pojazdówprzedmiot wspólny10 / 1
Technologie antykorozyjnych zabezpieczeń konstrukcji i urządzeńprzedmiot wspólny10 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 5

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Elementy geodezji i kartografiiprzedmiot wspólny5 / 1
Gospodarowanie wodąprzedmiot wspólny5 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 9

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Elementy geotechnikiprzedmiot wspólny9 / 1
Właściwości fizyko-mechaniczne gleby i surowców energetycznychprzedmiot wspólny9 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 14

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Infrastruktura dla inwestycji OZEprzedmiot wspólny14 / 1
Techniki w ochronie środowiskaprzedmiot wspólny14 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 11

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Infrastruktura hydrotechniczna małych elektrowni wodnychprzedmiot wspólny11 / 1
Systemy informacji przestrzennejprzedmiot wspólny11 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 12

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Komunikacja społecznaprzedmiot wspólny12 / 2
Podstawy wyceny nieruchomości i obiektów technicznychprzedmiot wspólny12 / 1

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 7

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Maszyny do biomasy leśnejprzedmiot wspólny7 / 1
Maszyny do prac komunalnychprzedmiot wspólny7 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 6

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Materiały eksploatacyjne w instalacjach OZEprzedmiot wspólny6 / 2
Materiały niemetaliczne w instalacjach OZEprzedmiot wspólny6 / 1

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 4

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Podstawy ekologiiprzedmiot wspólny4 / 2
Rośliny modyfikowane genetycznieprzedmiot wspólny4 / 1

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 16

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Transportprzedmiot wspólny16 / 2
Zasady eksploatacji pojazdów proekologicznychprzedmiot wspólny16 / 1

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 13

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Zrównoważony rozwój energetykiprzedmiot wspólny13 / 2
Źródła finansowania inwestycji OZEprzedmiot wspólny13 / 1