Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Ekonomiczny - Ekonomia (S2)

Sylabusy - pełny wykaz przedmiotów:

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Bezpieczeństwo i higiena pracyprzedmiot wspólny
Etyka zawodowaprzedmiot wspólny
Język obcy (angielski)przedmiot wspólny5 / 1
Język obcy (niemiecki)przedmiot wspólny5 / 2
Metodologia badań naukowychprzedmiot wspólny
Ochrona własności intelektualnejprzedmiot wspólny
Seminarium Iprzedmiot wspólny
Seminarium IIprzedmiot wspólny
Seminarium IIIprzedmiot wspólny
Wykonanie pracy dyplomowej i przygotowanie do egzaminu dyplomowegoprzedmiot wspólny
Ekonometria i prognozowanie procesów ekonomicznychprzedmiot wspólny
Ekonomia menedżerskaprzedmiot wspólny
Historia myśli ekonomicznejprzedmiot wspólny
Makroekonomiaprzedmiot wspólny
Prawo gospodarczeprzedmiot wspólny
Wnioskowanie statystyczneprzedmiot wspólny
Agrobiznes na rynku światowymprzedmiot wspólny7 / 1
Analiza logistyczna firmprzedmiot wspólny6 / 1
Analiza rozwoju regionalnegoprzedmiot wspólny6 / 2
Analiza rynkuprzedmiot wspólny7 / 2
Badania operacyjneprzedmiot wspólny1 / 1
Centra logistyczneprzedmiot wspólny
Ekonomia matematycznaprzedmiot wspólny
Ekonomia międzynarodowaprzedmiot wspólny
Gospodarka nieruchomościamiprzedmiot wspólny4 / 1
Instytucje i mechanizmy funkcjonowania Unii Europejskiejprzedmiot wspólny
Komunikacja społeczna i negocjacje w biznesieprzedmiot wspólny
Kształtowanie warunków pracyprzedmiot wspólny
Marketing IIprzedmiot wspólny8 / 1
Marketing usługprzedmiot wspólny8 / 2
Mezoekonomiaprzedmiot wspólny
Mnemotechnikaprzedmiot wspólny9 / 1
Nieruchomości w gospodarce rynkowejprzedmiot wspólny4 / 2
Organizacja przedsiębiorstw produkcyjno-handlowychprzedmiot wspólny
Podstawy gospodarowania kapitałem ludzkimprzedmiot wspólny
Podstawy inwentykiprzedmiot wspólny9 / 2
Procesy deweloperskieprzedmiot wspólny
Rachunkowość projektówprzedmiot wspólny
Rachunkowość zarządczaprzedmiot wspólny3 / 1
Rynek kapitałowy i finansowyprzedmiot wspólny
Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwaprzedmiot wspólny
Statystyczna kontrola jakościprzedmiot wspólny1 / 2
Systemy informatyczne w ewidencji małych firmprzedmiot wspólny3 / 2
Zachowania ludzi w przedsiębiorstwachprzedmiot wspólny2 / 1
Zespoły ludzkie w organizacjachprzedmiot wspólny2 / 2
Analiza rynku nieruchomości i inwestycjiWycena nieruchomości
Aplikowanie i zarządzanie projektamiLogistyka w biznesie
Audyt personalnyGospodarowanie kapitałem ludzkim
Audyt przedsiębiorstwaKonsulting gospodarczy
Badania marketingowe w turystyceGospodarka turystyczna
Biznes planKonsulting gospodarczy
ControllingKonsulting gospodarczy
Doradztwo personalneKonsulting gospodarczy
E-logistykaLogistyka w biznesie
Ekonomiczne podstawy rynku nieruchomości i inwestycjiGospodarka nieruchomościami
Ekonomiczno - finansowe zagadnienia nieruchomościGospodarka nieruchomościami
Europejskie programy pomocoweLogistyka w biznesie
Gospodarka finansowa JSTRachunkowość i finanse w jednostkach gospodarczych
Gospodarka magazynowaLogistyka w biznesie
Innowacje w pozyskiwaniu kapitałuRachunkowość i finanse w jednostkach gospodarczych
Komunikacja wewnętrznaGospodarowanie kapitałem ludzkim
KrajoznawstwoGospodarka turystyczna
Logistyka międzynarodowaLogistyka w biznesie
Logistyka turystycznaGospodarka turystyczna
Marketing strategicznyKonsulting gospodarczy
Metody ilościowe w turystyceGospodarka turystyczna
Metody wyceny nieruchomościGospodarka nieruchomościami
Metody wyceny nieruchomościWycena nieruchomości
MikrologistykaLogistyka w biznesie
Międzynarodowe regulacje rachunkowościRachunkowość i finanse w jednostkach gospodarczych
Narzędzia informatyczne w dziale personalnymGospodarowanie kapitałem ludzkim
Nieruchomości rekreacyjneGospodarka turystyczna
Organizacja przedsiębiorstw turystycznychGospodarka turystyczna
Organizacja turystyki zagranicznejGospodarka turystyczna
Planowanie i zagospodarowanie turystyczne regionówGospodarka turystyczna
Podatki i ubezpieczenia w firmie turystycznejGospodarka turystyczna
Podstawy wiedzy technicznej z budownictwaGospodarka nieruchomościami
Podstawy wiedzy technicznej z budownictwaWycena nieruchomości
Pośrednictwo w obrocie nieruchomościamiGospodarka nieruchomościami
Prawo budowlaneWycena nieruchomości
Prawo budowlaneGospodarka nieruchomościami
Prawo gospodarki nieruchomościamiWycena nieruchomości
Prawo gospodarki nieruchomościamiGospodarka nieruchomościami
Psychologia w organizacjiGospodarowanie kapitałem ludzkim
Rachunek kosztów budżetowanychRachunkowość i finanse w jednostkach gospodarczych
Rachunkowość instrumentów finansowychRachunkowość i finanse w jednostkach gospodarczych
Restrukturyzacja zatrudnieniaGospodarowanie kapitałem ludzkim
Rynek pieniężnyRachunkowość i finanse w jednostkach gospodarczych
Rynek usług doradczo-konsultingowychKonsulting gospodarczy
Rynek usług turystycznychGospodarka turystyczna
Sprawozdawczość i rewizja finansowaRachunkowość i finanse w jednostkach gospodarczych
Strategie personalneGospodarowanie kapitałem ludzkim
Symulacje w logistyceLogistyka w biznesie
Systemy informatyczne w zarządzaniuKonsulting gospodarczy
Sztuka sprzedaży i negocjacjiGospodarka turystyczna
Transport i spedycja ILogistyka w biznesie
Transport i spedycja IILogistyka w biznesie
Uwarunkowania gospodarowania kapitałem ludzkimGospodarowanie kapitałem ludzkim
Współczesne koncepcje zarządzania logistykąLogistyka w biznesie
Wybrane zagadnienia z pośrednictwa i zarządzania nieruchomościamiWycena nieruchomości
Wycena bilansowaRachunkowość i finanse w jednostkach gospodarczych
Wycena i efektywność kapitału ludzkiegoGospodarowanie kapitałem ludzkim
Wycena nieruchomościGospodarka nieruchomościami
Wycena nieruchomościWycena nieruchomości
Wycena nieruchomości rolnych i leśnychWycena nieruchomości
Wycena nieruchomości rolnych i leśnychGospodarka nieruchomościami
Wywiad gospodarczyKonsulting gospodarczy
Zaawansowana rachunkowość finansowaRachunkowość i finanse w jednostkach gospodarczych
Zarządzanie kapitałem intelektualnymKonsulting gospodarczy
Zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymiGospodarka nieruchomościami
Zarządzanie nieruchomościami niemieszkalnymiGospodarka nieruchomościami
Zarządzanie turystyką zdrowotną IGospodarka turystyczna
Zarządzanie turystyką zdrowotną IIGospodarka turystyczna
Zarządzanie zmianami i sytuacją kryzysowąKonsulting gospodarczy
Zarządzanie środowiskiem w turystyce IGospodarka turystyczna
Zarządzanie środowiskiem w turystyce IIGospodarka turystyczna
Zintegrowane systemy informacyjne w logistyceLogistyka w biznesie
Źródła informacji o nieruchomościachWycena nieruchomości
Źródła informacji o nieruchomościachGospodarka nieruchomościami
Podstawy informacji naukowejprzedmiot wspólny
Szkolenie BHPprzedmiot wspólny

Sylabusy - wykaz przedmiotów wspólnych dla specjalności:

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Bezpieczeństwo i higiena pracyprzedmiot wspólny
Etyka zawodowaprzedmiot wspólny
Język obcy (angielski)przedmiot wspólny5 / 1
Język obcy (niemiecki)przedmiot wspólny5 / 2
Metodologia badań naukowychprzedmiot wspólny
Ochrona własności intelektualnejprzedmiot wspólny
Seminarium Iprzedmiot wspólny
Seminarium IIprzedmiot wspólny
Seminarium IIIprzedmiot wspólny
Wykonanie pracy dyplomowej i przygotowanie do egzaminu dyplomowegoprzedmiot wspólny
Ekonometria i prognozowanie procesów ekonomicznychprzedmiot wspólny
Ekonomia menedżerskaprzedmiot wspólny
Historia myśli ekonomicznejprzedmiot wspólny
Makroekonomiaprzedmiot wspólny
Prawo gospodarczeprzedmiot wspólny
Wnioskowanie statystyczneprzedmiot wspólny
Agrobiznes na rynku światowymprzedmiot wspólny7 / 1
Analiza logistyczna firmprzedmiot wspólny6 / 1
Analiza rozwoju regionalnegoprzedmiot wspólny6 / 2
Analiza rynkuprzedmiot wspólny7 / 2
Badania operacyjneprzedmiot wspólny1 / 1
Centra logistyczneprzedmiot wspólny
Ekonomia matematycznaprzedmiot wspólny
Ekonomia międzynarodowaprzedmiot wspólny
Gospodarka nieruchomościamiprzedmiot wspólny4 / 1
Instytucje i mechanizmy funkcjonowania Unii Europejskiejprzedmiot wspólny
Komunikacja społeczna i negocjacje w biznesieprzedmiot wspólny
Kształtowanie warunków pracyprzedmiot wspólny
Marketing IIprzedmiot wspólny8 / 1
Marketing usługprzedmiot wspólny8 / 2
Mezoekonomiaprzedmiot wspólny
Mnemotechnikaprzedmiot wspólny9 / 1
Nieruchomości w gospodarce rynkowejprzedmiot wspólny4 / 2
Organizacja przedsiębiorstw produkcyjno-handlowychprzedmiot wspólny
Podstawy gospodarowania kapitałem ludzkimprzedmiot wspólny
Podstawy inwentykiprzedmiot wspólny9 / 2
Procesy deweloperskieprzedmiot wspólny
Rachunkowość projektówprzedmiot wspólny
Rachunkowość zarządczaprzedmiot wspólny3 / 1
Rynek kapitałowy i finansowyprzedmiot wspólny
Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwaprzedmiot wspólny
Statystyczna kontrola jakościprzedmiot wspólny1 / 2
Systemy informatyczne w ewidencji małych firmprzedmiot wspólny3 / 2
Zachowania ludzi w przedsiębiorstwachprzedmiot wspólny2 / 1
Zespoły ludzkie w organizacjachprzedmiot wspólny2 / 2
Podstawy informacji naukowejprzedmiot wspólny
Szkolenie BHPprzedmiot wspólny

Sylabus - wykaz przedmiotów dla specjalności Wycena nieruchomości

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Analiza rynku nieruchomości i inwestycjiWycena nieruchomości
Metody wyceny nieruchomościWycena nieruchomości
Podstawy wiedzy technicznej z budownictwaWycena nieruchomości
Prawo budowlaneWycena nieruchomości
Prawo gospodarki nieruchomościamiWycena nieruchomości
Wybrane zagadnienia z pośrednictwa i zarządzania nieruchomościamiWycena nieruchomości
Wycena nieruchomościWycena nieruchomości
Wycena nieruchomości rolnych i leśnychWycena nieruchomości
Źródła informacji o nieruchomościachWycena nieruchomości

Sylabus - wykaz przedmiotów dla specjalności Logistyka w biznesie

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Aplikowanie i zarządzanie projektamiLogistyka w biznesie
E-logistykaLogistyka w biznesie
Europejskie programy pomocoweLogistyka w biznesie
Gospodarka magazynowaLogistyka w biznesie
Logistyka międzynarodowaLogistyka w biznesie
MikrologistykaLogistyka w biznesie
Symulacje w logistyceLogistyka w biznesie
Transport i spedycja ILogistyka w biznesie
Transport i spedycja IILogistyka w biznesie
Współczesne koncepcje zarządzania logistykąLogistyka w biznesie
Zintegrowane systemy informacyjne w logistyceLogistyka w biznesie

Sylabus - wykaz przedmiotów dla specjalności Gospodarowanie kapitałem ludzkim

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Audyt personalnyGospodarowanie kapitałem ludzkim
Komunikacja wewnętrznaGospodarowanie kapitałem ludzkim
Narzędzia informatyczne w dziale personalnymGospodarowanie kapitałem ludzkim
Psychologia w organizacjiGospodarowanie kapitałem ludzkim
Restrukturyzacja zatrudnieniaGospodarowanie kapitałem ludzkim
Strategie personalneGospodarowanie kapitałem ludzkim
Uwarunkowania gospodarowania kapitałem ludzkimGospodarowanie kapitałem ludzkim
Wycena i efektywność kapitału ludzkiegoGospodarowanie kapitałem ludzkim

Sylabus - wykaz przedmiotów dla specjalności Konsulting gospodarczy

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Audyt przedsiębiorstwaKonsulting gospodarczy
Biznes planKonsulting gospodarczy
ControllingKonsulting gospodarczy
Doradztwo personalneKonsulting gospodarczy
Marketing strategicznyKonsulting gospodarczy
Rynek usług doradczo-konsultingowychKonsulting gospodarczy
Systemy informatyczne w zarządzaniuKonsulting gospodarczy
Wywiad gospodarczyKonsulting gospodarczy
Zarządzanie kapitałem intelektualnymKonsulting gospodarczy
Zarządzanie zmianami i sytuacją kryzysowąKonsulting gospodarczy

Sylabus - wykaz przedmiotów dla specjalności Gospodarka turystyczna

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Badania marketingowe w turystyceGospodarka turystyczna
KrajoznawstwoGospodarka turystyczna
Logistyka turystycznaGospodarka turystyczna
Metody ilościowe w turystyceGospodarka turystyczna
Nieruchomości rekreacyjneGospodarka turystyczna
Organizacja przedsiębiorstw turystycznychGospodarka turystyczna
Organizacja turystyki zagranicznejGospodarka turystyczna
Planowanie i zagospodarowanie turystyczne regionówGospodarka turystyczna
Podatki i ubezpieczenia w firmie turystycznejGospodarka turystyczna
Rynek usług turystycznychGospodarka turystyczna
Sztuka sprzedaży i negocjacjiGospodarka turystyczna
Zarządzanie turystyką zdrowotną IGospodarka turystyczna
Zarządzanie turystyką zdrowotną IIGospodarka turystyczna
Zarządzanie środowiskiem w turystyce IGospodarka turystyczna
Zarządzanie środowiskiem w turystyce IIGospodarka turystyczna

Sylabus - wykaz przedmiotów dla specjalności Gospodarka nieruchomościami

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Ekonomiczne podstawy rynku nieruchomości i inwestycjiGospodarka nieruchomościami
Ekonomiczno - finansowe zagadnienia nieruchomościGospodarka nieruchomościami
Metody wyceny nieruchomościGospodarka nieruchomościami
Podstawy wiedzy technicznej z budownictwaGospodarka nieruchomościami
Pośrednictwo w obrocie nieruchomościamiGospodarka nieruchomościami
Prawo budowlaneGospodarka nieruchomościami
Prawo gospodarki nieruchomościamiGospodarka nieruchomościami
Wycena nieruchomościGospodarka nieruchomościami
Wycena nieruchomości rolnych i leśnychGospodarka nieruchomościami
Zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymiGospodarka nieruchomościami
Zarządzanie nieruchomościami niemieszkalnymiGospodarka nieruchomościami
Źródła informacji o nieruchomościachGospodarka nieruchomościami

Sylabus - wykaz przedmiotów dla specjalności Rachunkowość i finanse w jednostkach gospodarczych

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Gospodarka finansowa JSTRachunkowość i finanse w jednostkach gospodarczych
Innowacje w pozyskiwaniu kapitałuRachunkowość i finanse w jednostkach gospodarczych
Międzynarodowe regulacje rachunkowościRachunkowość i finanse w jednostkach gospodarczych
Rachunek kosztów budżetowanychRachunkowość i finanse w jednostkach gospodarczych
Rachunkowość instrumentów finansowychRachunkowość i finanse w jednostkach gospodarczych
Rynek pieniężnyRachunkowość i finanse w jednostkach gospodarczych
Sprawozdawczość i rewizja finansowaRachunkowość i finanse w jednostkach gospodarczych
Wycena bilansowaRachunkowość i finanse w jednostkach gospodarczych
Zaawansowana rachunkowość finansowaRachunkowość i finanse w jednostkach gospodarczych

Sylabusy - wykaz przedmiotów niewchodzących w skład żadnego modułu:

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Bezpieczeństwo i higiena pracyprzedmiot wspólny
Etyka zawodowaprzedmiot wspólny
Język obcy (angielski)przedmiot wspólny5 / 1
Język obcy (niemiecki)przedmiot wspólny5 / 2
Metodologia badań naukowychprzedmiot wspólny
Ochrona własności intelektualnejprzedmiot wspólny
Seminarium Iprzedmiot wspólny
Seminarium IIprzedmiot wspólny
Seminarium IIIprzedmiot wspólny
Wykonanie pracy dyplomowej i przygotowanie do egzaminu dyplomowegoprzedmiot wspólny
Ekonometria i prognozowanie procesów ekonomicznychprzedmiot wspólny
Ekonomia menedżerskaprzedmiot wspólny
Historia myśli ekonomicznejprzedmiot wspólny
Makroekonomiaprzedmiot wspólny
Prawo gospodarczeprzedmiot wspólny
Wnioskowanie statystyczneprzedmiot wspólny
Agrobiznes na rynku światowymprzedmiot wspólny7 / 1
Analiza logistyczna firmprzedmiot wspólny6 / 1
Analiza rozwoju regionalnegoprzedmiot wspólny6 / 2
Analiza rynkuprzedmiot wspólny7 / 2
Badania operacyjneprzedmiot wspólny1 / 1
Centra logistyczneprzedmiot wspólny
Ekonomia matematycznaprzedmiot wspólny
Ekonomia międzynarodowaprzedmiot wspólny
Gospodarka nieruchomościamiprzedmiot wspólny4 / 1
Instytucje i mechanizmy funkcjonowania Unii Europejskiejprzedmiot wspólny
Komunikacja społeczna i negocjacje w biznesieprzedmiot wspólny
Kształtowanie warunków pracyprzedmiot wspólny
Marketing IIprzedmiot wspólny8 / 1
Marketing usługprzedmiot wspólny8 / 2
Mezoekonomiaprzedmiot wspólny
Mnemotechnikaprzedmiot wspólny9 / 1
Nieruchomości w gospodarce rynkowejprzedmiot wspólny4 / 2
Organizacja przedsiębiorstw produkcyjno-handlowychprzedmiot wspólny
Podstawy gospodarowania kapitałem ludzkimprzedmiot wspólny
Podstawy inwentykiprzedmiot wspólny9 / 2
Procesy deweloperskieprzedmiot wspólny
Rachunkowość projektówprzedmiot wspólny
Rachunkowość zarządczaprzedmiot wspólny3 / 1
Rynek kapitałowy i finansowyprzedmiot wspólny
Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwaprzedmiot wspólny
Statystyczna kontrola jakościprzedmiot wspólny1 / 2
Systemy informatyczne w ewidencji małych firmprzedmiot wspólny3 / 2
Zachowania ludzi w przedsiębiorstwachprzedmiot wspólny2 / 1
Zespoły ludzkie w organizacjachprzedmiot wspólny2 / 2
Analiza rynku nieruchomości i inwestycjiWycena nieruchomości
Aplikowanie i zarządzanie projektamiLogistyka w biznesie
Audyt personalnyGospodarowanie kapitałem ludzkim
Audyt przedsiębiorstwaKonsulting gospodarczy
Badania marketingowe w turystyceGospodarka turystyczna
Biznes planKonsulting gospodarczy
ControllingKonsulting gospodarczy
Doradztwo personalneKonsulting gospodarczy
E-logistykaLogistyka w biznesie
Ekonomiczne podstawy rynku nieruchomości i inwestycjiGospodarka nieruchomościami
Ekonomiczno - finansowe zagadnienia nieruchomościGospodarka nieruchomościami
Europejskie programy pomocoweLogistyka w biznesie
Gospodarka finansowa JSTRachunkowość i finanse w jednostkach gospodarczych
Gospodarka magazynowaLogistyka w biznesie
Innowacje w pozyskiwaniu kapitałuRachunkowość i finanse w jednostkach gospodarczych
Komunikacja wewnętrznaGospodarowanie kapitałem ludzkim
KrajoznawstwoGospodarka turystyczna
Logistyka międzynarodowaLogistyka w biznesie
Logistyka turystycznaGospodarka turystyczna
Marketing strategicznyKonsulting gospodarczy
Metody ilościowe w turystyceGospodarka turystyczna
Metody wyceny nieruchomościGospodarka nieruchomościami
Metody wyceny nieruchomościWycena nieruchomości
MikrologistykaLogistyka w biznesie
Międzynarodowe regulacje rachunkowościRachunkowość i finanse w jednostkach gospodarczych
Narzędzia informatyczne w dziale personalnymGospodarowanie kapitałem ludzkim
Nieruchomości rekreacyjneGospodarka turystyczna
Organizacja przedsiębiorstw turystycznychGospodarka turystyczna
Organizacja turystyki zagranicznejGospodarka turystyczna
Planowanie i zagospodarowanie turystyczne regionówGospodarka turystyczna
Podatki i ubezpieczenia w firmie turystycznejGospodarka turystyczna
Podstawy wiedzy technicznej z budownictwaGospodarka nieruchomościami
Podstawy wiedzy technicznej z budownictwaWycena nieruchomości
Pośrednictwo w obrocie nieruchomościamiGospodarka nieruchomościami
Prawo budowlaneWycena nieruchomości
Prawo budowlaneGospodarka nieruchomościami
Prawo gospodarki nieruchomościamiWycena nieruchomości
Prawo gospodarki nieruchomościamiGospodarka nieruchomościami
Psychologia w organizacjiGospodarowanie kapitałem ludzkim
Rachunek kosztów budżetowanychRachunkowość i finanse w jednostkach gospodarczych
Rachunkowość instrumentów finansowychRachunkowość i finanse w jednostkach gospodarczych
Restrukturyzacja zatrudnieniaGospodarowanie kapitałem ludzkim
Rynek pieniężnyRachunkowość i finanse w jednostkach gospodarczych
Rynek usług doradczo-konsultingowychKonsulting gospodarczy
Rynek usług turystycznychGospodarka turystyczna
Sprawozdawczość i rewizja finansowaRachunkowość i finanse w jednostkach gospodarczych
Strategie personalneGospodarowanie kapitałem ludzkim
Symulacje w logistyceLogistyka w biznesie
Systemy informatyczne w zarządzaniuKonsulting gospodarczy
Sztuka sprzedaży i negocjacjiGospodarka turystyczna
Transport i spedycja ILogistyka w biznesie
Transport i spedycja IILogistyka w biznesie
Uwarunkowania gospodarowania kapitałem ludzkimGospodarowanie kapitałem ludzkim
Współczesne koncepcje zarządzania logistykąLogistyka w biznesie
Wybrane zagadnienia z pośrednictwa i zarządzania nieruchomościamiWycena nieruchomości
Wycena bilansowaRachunkowość i finanse w jednostkach gospodarczych
Wycena i efektywność kapitału ludzkiegoGospodarowanie kapitałem ludzkim
Wycena nieruchomościGospodarka nieruchomościami
Wycena nieruchomościWycena nieruchomości
Wycena nieruchomości rolnych i leśnychWycena nieruchomości
Wycena nieruchomości rolnych i leśnychGospodarka nieruchomościami
Wywiad gospodarczyKonsulting gospodarczy
Zaawansowana rachunkowość finansowaRachunkowość i finanse w jednostkach gospodarczych
Zarządzanie kapitałem intelektualnymKonsulting gospodarczy
Zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymiGospodarka nieruchomościami
Zarządzanie nieruchomościami niemieszkalnymiGospodarka nieruchomościami
Zarządzanie turystyką zdrowotną IGospodarka turystyczna
Zarządzanie turystyką zdrowotną IIGospodarka turystyczna
Zarządzanie zmianami i sytuacją kryzysowąKonsulting gospodarczy
Zarządzanie środowiskiem w turystyce IGospodarka turystyczna
Zarządzanie środowiskiem w turystyce IIGospodarka turystyczna
Zintegrowane systemy informacyjne w logistyceLogistyka w biznesie
Źródła informacji o nieruchomościachWycena nieruchomości
Źródła informacji o nieruchomościachGospodarka nieruchomościami
Podstawy informacji naukowejprzedmiot wspólny
Szkolenie BHPprzedmiot wspólny

Sylabusy - wykaz przedmiotów niewchodzących w skład żadnego bloku obieralnego:

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Bezpieczeństwo i higiena pracyprzedmiot wspólny
Etyka zawodowaprzedmiot wspólny
Metodologia badań naukowychprzedmiot wspólny
Ochrona własności intelektualnejprzedmiot wspólny
Seminarium Iprzedmiot wspólny
Seminarium IIprzedmiot wspólny
Seminarium IIIprzedmiot wspólny
Wykonanie pracy dyplomowej i przygotowanie do egzaminu dyplomowegoprzedmiot wspólny
Ekonometria i prognozowanie procesów ekonomicznychprzedmiot wspólny
Ekonomia menedżerskaprzedmiot wspólny
Historia myśli ekonomicznejprzedmiot wspólny
Makroekonomiaprzedmiot wspólny
Prawo gospodarczeprzedmiot wspólny
Wnioskowanie statystyczneprzedmiot wspólny
Centra logistyczneprzedmiot wspólny
Ekonomia matematycznaprzedmiot wspólny
Ekonomia międzynarodowaprzedmiot wspólny
Instytucje i mechanizmy funkcjonowania Unii Europejskiejprzedmiot wspólny
Komunikacja społeczna i negocjacje w biznesieprzedmiot wspólny
Kształtowanie warunków pracyprzedmiot wspólny
Mezoekonomiaprzedmiot wspólny
Organizacja przedsiębiorstw produkcyjno-handlowychprzedmiot wspólny
Podstawy gospodarowania kapitałem ludzkimprzedmiot wspólny
Procesy deweloperskieprzedmiot wspólny
Rachunkowość projektówprzedmiot wspólny
Rynek kapitałowy i finansowyprzedmiot wspólny
Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwaprzedmiot wspólny
Analiza rynku nieruchomości i inwestycjiWycena nieruchomości
Aplikowanie i zarządzanie projektamiLogistyka w biznesie
Audyt personalnyGospodarowanie kapitałem ludzkim
Audyt przedsiębiorstwaKonsulting gospodarczy
Badania marketingowe w turystyceGospodarka turystyczna
Biznes planKonsulting gospodarczy
ControllingKonsulting gospodarczy
Doradztwo personalneKonsulting gospodarczy
E-logistykaLogistyka w biznesie
Ekonomiczne podstawy rynku nieruchomości i inwestycjiGospodarka nieruchomościami
Ekonomiczno - finansowe zagadnienia nieruchomościGospodarka nieruchomościami
Europejskie programy pomocoweLogistyka w biznesie
Gospodarka finansowa JSTRachunkowość i finanse w jednostkach gospodarczych
Gospodarka magazynowaLogistyka w biznesie
Innowacje w pozyskiwaniu kapitałuRachunkowość i finanse w jednostkach gospodarczych
Komunikacja wewnętrznaGospodarowanie kapitałem ludzkim
KrajoznawstwoGospodarka turystyczna
Logistyka międzynarodowaLogistyka w biznesie
Logistyka turystycznaGospodarka turystyczna
Marketing strategicznyKonsulting gospodarczy
Metody ilościowe w turystyceGospodarka turystyczna
Metody wyceny nieruchomościGospodarka nieruchomościami
Metody wyceny nieruchomościWycena nieruchomości
MikrologistykaLogistyka w biznesie
Międzynarodowe regulacje rachunkowościRachunkowość i finanse w jednostkach gospodarczych
Narzędzia informatyczne w dziale personalnymGospodarowanie kapitałem ludzkim
Nieruchomości rekreacyjneGospodarka turystyczna
Organizacja przedsiębiorstw turystycznychGospodarka turystyczna
Organizacja turystyki zagranicznejGospodarka turystyczna
Planowanie i zagospodarowanie turystyczne regionówGospodarka turystyczna
Podatki i ubezpieczenia w firmie turystycznejGospodarka turystyczna
Podstawy wiedzy technicznej z budownictwaGospodarka nieruchomościami
Podstawy wiedzy technicznej z budownictwaWycena nieruchomości
Pośrednictwo w obrocie nieruchomościamiGospodarka nieruchomościami
Prawo budowlaneWycena nieruchomości
Prawo budowlaneGospodarka nieruchomościami
Prawo gospodarki nieruchomościamiWycena nieruchomości
Prawo gospodarki nieruchomościamiGospodarka nieruchomościami
Psychologia w organizacjiGospodarowanie kapitałem ludzkim
Rachunek kosztów budżetowanychRachunkowość i finanse w jednostkach gospodarczych
Rachunkowość instrumentów finansowychRachunkowość i finanse w jednostkach gospodarczych
Restrukturyzacja zatrudnieniaGospodarowanie kapitałem ludzkim
Rynek pieniężnyRachunkowość i finanse w jednostkach gospodarczych
Rynek usług doradczo-konsultingowychKonsulting gospodarczy
Rynek usług turystycznychGospodarka turystyczna
Sprawozdawczość i rewizja finansowaRachunkowość i finanse w jednostkach gospodarczych
Strategie personalneGospodarowanie kapitałem ludzkim
Symulacje w logistyceLogistyka w biznesie
Systemy informatyczne w zarządzaniuKonsulting gospodarczy
Sztuka sprzedaży i negocjacjiGospodarka turystyczna
Transport i spedycja ILogistyka w biznesie
Transport i spedycja IILogistyka w biznesie
Uwarunkowania gospodarowania kapitałem ludzkimGospodarowanie kapitałem ludzkim
Współczesne koncepcje zarządzania logistykąLogistyka w biznesie
Wybrane zagadnienia z pośrednictwa i zarządzania nieruchomościamiWycena nieruchomości
Wycena bilansowaRachunkowość i finanse w jednostkach gospodarczych
Wycena i efektywność kapitału ludzkiegoGospodarowanie kapitałem ludzkim
Wycena nieruchomościGospodarka nieruchomościami
Wycena nieruchomościWycena nieruchomości
Wycena nieruchomości rolnych i leśnychWycena nieruchomości
Wycena nieruchomości rolnych i leśnychGospodarka nieruchomościami
Wywiad gospodarczyKonsulting gospodarczy
Zaawansowana rachunkowość finansowaRachunkowość i finanse w jednostkach gospodarczych
Zarządzanie kapitałem intelektualnymKonsulting gospodarczy
Zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymiGospodarka nieruchomościami
Zarządzanie nieruchomościami niemieszkalnymiGospodarka nieruchomościami
Zarządzanie turystyką zdrowotną IGospodarka turystyczna
Zarządzanie turystyką zdrowotną IIGospodarka turystyczna
Zarządzanie zmianami i sytuacją kryzysowąKonsulting gospodarczy
Zarządzanie środowiskiem w turystyce IGospodarka turystyczna
Zarządzanie środowiskiem w turystyce IIGospodarka turystyczna
Zintegrowane systemy informacyjne w logistyceLogistyka w biznesie
Źródła informacji o nieruchomościachWycena nieruchomości
Źródła informacji o nieruchomościachGospodarka nieruchomościami
Podstawy informacji naukowejprzedmiot wspólny
Szkolenie BHPprzedmiot wspólny

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 5

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Język obcy (angielski)przedmiot wspólny5 / 1
Język obcy (niemiecki)przedmiot wspólny5 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 7

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Agrobiznes na rynku światowymprzedmiot wspólny7 / 1
Analiza rynkuprzedmiot wspólny7 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 6

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Analiza logistyczna firmprzedmiot wspólny6 / 1
Analiza rozwoju regionalnegoprzedmiot wspólny6 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 1

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Badania operacyjneprzedmiot wspólny1 / 1
Statystyczna kontrola jakościprzedmiot wspólny1 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 4

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Gospodarka nieruchomościamiprzedmiot wspólny4 / 1
Nieruchomości w gospodarce rynkowejprzedmiot wspólny4 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 8

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Marketing IIprzedmiot wspólny8 / 1
Marketing usługprzedmiot wspólny8 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 9

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Mnemotechnikaprzedmiot wspólny9 / 1
Podstawy inwentykiprzedmiot wspólny9 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 3

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Rachunkowość zarządczaprzedmiot wspólny3 / 1
Systemy informatyczne w ewidencji małych firmprzedmiot wspólny3 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 2

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Zachowania ludzi w przedsiębiorstwachprzedmiot wspólny2 / 1
Zespoły ludzkie w organizacjachprzedmiot wspólny2 / 2