Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Architektury - Architektura (S1)

Sylabusy - pełny wykaz przedmiotów:

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Ergonomiaprzedmiot wspólny
Język obcy Angielskiprzedmiot wspólny1 / 1
Język obcy Niemieckiprzedmiot wspólny1 / 2
Kulturoznastwoprzedmiot wspólny
Materiały Kompozytoweprzedmiot wspólny
Ochrona dziedzictwaprzedmiot wspólny
Ochrona własności intelektualnej (prawo autorskie)przedmiot wspólny12 / 2
Ochrona własności przemysłowej - dział wynalazczości i ochrony patentowejprzedmiot wspólny12 / 1
Projektowanie architektoniczne konserwatorskieprzedmiot wspólny
Projektowanie architektoniczne specjalistyczne 7przedmiot wspólny
Projektowanie architektoniczne z aspektami ergonomiiprzedmiot wspólny
Projektowanie dyplomowe - konserwacja zabytków i rewitalizacja miastprzedmiot wspólny2 / 3
Projektowanie dyplomowe - parametryczne, mieszkalnictwo, ekologiaprzedmiot wspólny2 / 5
Projektowanie dyplomowe specjalistyczneprzedmiot wspólny2 / 2
Projektowanie dyplomowe systemowe i BIMprzedmiot wspólny2 / 1
Projektowanie dyplomowe urbanistyczneprzedmiot wspólny2 / 4
Przedmiot Humanistyczno-Społeczny - Etyka w biznesieprzedmiot wspólny3 / 2
Przedmiot Humanistyczno-Społeczny - Socjologia gospodarkiprzedmiot wspólny3 / 1
Przedmiot Humanistyczno-Społeczny - Wybrane zagadnienia etyki i filozofiiprzedmiot wspólny3 / 3
Technologie informacyjneprzedmiot wspólny
Wybrane Zagadnienia Kultury - Historia sztuki, kultury i wzornictwaprzedmiot wspólny4 / 3
Wybrane Zagadnienia Kultury - Muzykaprzedmiot wspólny4 / 1
Wybrane Zagadnienia Kultury - Teatrprzedmiot wspólny4 / 2
Wychowanie fizyczneprzedmiot wspólny
Zintegrowane Projektowanie Architektoniczneprzedmiot wspólny
Fizyka budowliprzedmiot wspólny
Geometria wykreślna-1przedmiot wspólny
Geometria wykreślna-2przedmiot wspólny
Matematykaprzedmiot wspólny
Statyka i mechanika budowliprzedmiot wspólny
Akustykaprzedmiot wspólny
Antropologia w projektowaniu architektury i urbanistykiprzedmiot wspólny
Architektura krajobrazuprzedmiot wspólny
Budownictwo ogólneprzedmiot wspólny
Ekologia w projektowaniu urbanistycznym i planowaniu przestrzennymprzedmiot wspólny
Ekonomika i organizacja procesu inwestycyjnegoprzedmiot wspólny
Historia architektury współczesnejprzedmiot wspólny
Historia i teoria architektury i urbanistyki-1-3przedmiot wspólny
Historia i teoria architektury i urbanistyki-4-5przedmiot wspólny
Instalacje budowlane i infrastruktura miastprzedmiot wspólny
Konstrukcje budowlane-2przedmiot wspólny
Konstrukcje budowlane-3przedmiot wspólny
Konstrukcje budowlane-4przedmiot wspólny
Konstrukcje budowlane-5przedmiot wspólny
Laboratorium CAD i projektowanie systemoweprzedmiot wspólny
Materiały budowlaneprzedmiot wspólny
Ochrona środowiska - ekologiaprzedmiot wspólny
Podstawy projektowania urbanistycznegoprzedmiot wspólny
Prawo architektoniczno-budowlaneprzedmiot wspólny
Projekt dyplomowy i przygotowanie do egzaminu dyplomowegoprzedmiot wspólny
Projektowanie architektoniczne 2przedmiot wspólny
Projektowanie architektoniczne podstawowe-3Aprzedmiot wspólny5 / 1
Projektowanie architektoniczne podstawowe-3Bprzedmiot wspólny5 / 2
Projektowanie architektoniczne podstawowe-4Aprzedmiot wspólny6 / 1
Projektowanie architektoniczne podstawowe-4Bprzedmiot wspólny6 / 2
Projektowanie architektoniczne podstawowe-5-6Aprzedmiot wspólny7 / 1
Projektowanie architektoniczne podstawowe-5-6Bprzedmiot wspólny7 / 2
Projektowanie architektoniczne specjalistyczne 6przedmiot wspólny
Projektowanie architektoniczne z wykorzystaniem BIMprzedmiot wspólny
Projektowanie architektoniczne z wykorzystaniem technik komputerowychprzedmiot wspólny
Projektowanie architektoniczno-rzeźbiarskieprzedmiot wspólny
Projektowanie budownictwa w krajobrazie regionalnymprzedmiot wspólny
Projektowanie parametryczneprzedmiot wspólny
Projektowanie ruralistyczneprzedmiot wspólny
Projektowanie urbanistyczne-4Aprzedmiot wspólny8 / 1
Projektowanie urbanistyczne-4Bprzedmiot wspólny8 / 2
Projektowanie urbanistyczne-5Aprzedmiot wspólny9 / 1
Projektowanie urbanistyczne-5Bprzedmiot wspólny9 / 2
Projektowanie urbanistyczne-6Aprzedmiot wspólny10 / 1
Projektowanie urbanistyczne-6Bprzedmiot wspólny10 / 2
Projektowanie urbanistyczne-7Aprzedmiot wspólny11 / 1
Projektowanie urbanistyczne-7Bprzedmiot wspólny11 / 2
Projektowanie wnętrzprzedmiot wspólny
Sztuki plastyczne i techniki warsztatoweprzedmiot wspólny
Techniki i technologie w architekturzeprzedmiot wspólny
Teoria architektury 1przedmiot wspólny
Teoria architektury 2przedmiot wspólny
Teoria urbanistykiprzedmiot wspólny
Wstęp do projektowania architektonicznego 1przedmiot wspólny
Wstęp do projektowania architektonicznego 2przedmiot wspólny
Podstawy informacji naukowejprzedmiot wspólny
Szkolenie BHP i p.poż.przedmiot wspólny
Szkolenie adaptacyjneprzedmiot wspólny
Szkolenie biblioteczneprzedmiot wspólny
Plener rysunkowyprzedmiot wspólny
Praktyka urbanistycznaprzedmiot wspólny
Praktyka warsztatowa inwentaryzacyjno-architektonicznaprzedmiot wspólny
Praktyka zawodowaprzedmiot wspólny

Sylabusy - wykaz przedmiotów wspólnych dla specjalności:

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Ergonomiaprzedmiot wspólny
Język obcy Angielskiprzedmiot wspólny1 / 1
Język obcy Niemieckiprzedmiot wspólny1 / 2
Kulturoznastwoprzedmiot wspólny
Materiały Kompozytoweprzedmiot wspólny
Ochrona dziedzictwaprzedmiot wspólny
Ochrona własności intelektualnej (prawo autorskie)przedmiot wspólny12 / 2
Ochrona własności przemysłowej - dział wynalazczości i ochrony patentowejprzedmiot wspólny12 / 1
Projektowanie architektoniczne konserwatorskieprzedmiot wspólny
Projektowanie architektoniczne specjalistyczne 7przedmiot wspólny
Projektowanie architektoniczne z aspektami ergonomiiprzedmiot wspólny
Projektowanie dyplomowe - konserwacja zabytków i rewitalizacja miastprzedmiot wspólny2 / 3
Projektowanie dyplomowe - parametryczne, mieszkalnictwo, ekologiaprzedmiot wspólny2 / 5
Projektowanie dyplomowe specjalistyczneprzedmiot wspólny2 / 2
Projektowanie dyplomowe systemowe i BIMprzedmiot wspólny2 / 1
Projektowanie dyplomowe urbanistyczneprzedmiot wspólny2 / 4
Przedmiot Humanistyczno-Społeczny - Etyka w biznesieprzedmiot wspólny3 / 2
Przedmiot Humanistyczno-Społeczny - Socjologia gospodarkiprzedmiot wspólny3 / 1
Przedmiot Humanistyczno-Społeczny - Wybrane zagadnienia etyki i filozofiiprzedmiot wspólny3 / 3
Technologie informacyjneprzedmiot wspólny
Wybrane Zagadnienia Kultury - Historia sztuki, kultury i wzornictwaprzedmiot wspólny4 / 3
Wybrane Zagadnienia Kultury - Muzykaprzedmiot wspólny4 / 1
Wybrane Zagadnienia Kultury - Teatrprzedmiot wspólny4 / 2
Wychowanie fizyczneprzedmiot wspólny
Zintegrowane Projektowanie Architektoniczneprzedmiot wspólny
Fizyka budowliprzedmiot wspólny
Geometria wykreślna-1przedmiot wspólny
Geometria wykreślna-2przedmiot wspólny
Matematykaprzedmiot wspólny
Statyka i mechanika budowliprzedmiot wspólny
Akustykaprzedmiot wspólny
Antropologia w projektowaniu architektury i urbanistykiprzedmiot wspólny
Architektura krajobrazuprzedmiot wspólny
Budownictwo ogólneprzedmiot wspólny
Ekologia w projektowaniu urbanistycznym i planowaniu przestrzennymprzedmiot wspólny
Ekonomika i organizacja procesu inwestycyjnegoprzedmiot wspólny
Historia architektury współczesnejprzedmiot wspólny
Historia i teoria architektury i urbanistyki-1-3przedmiot wspólny
Historia i teoria architektury i urbanistyki-4-5przedmiot wspólny
Instalacje budowlane i infrastruktura miastprzedmiot wspólny
Konstrukcje budowlane-2przedmiot wspólny
Konstrukcje budowlane-3przedmiot wspólny
Konstrukcje budowlane-4przedmiot wspólny
Konstrukcje budowlane-5przedmiot wspólny
Laboratorium CAD i projektowanie systemoweprzedmiot wspólny
Materiały budowlaneprzedmiot wspólny
Ochrona środowiska - ekologiaprzedmiot wspólny
Podstawy projektowania urbanistycznegoprzedmiot wspólny
Prawo architektoniczno-budowlaneprzedmiot wspólny
Projekt dyplomowy i przygotowanie do egzaminu dyplomowegoprzedmiot wspólny
Projektowanie architektoniczne 2przedmiot wspólny
Projektowanie architektoniczne podstawowe-3Aprzedmiot wspólny5 / 1
Projektowanie architektoniczne podstawowe-3Bprzedmiot wspólny5 / 2
Projektowanie architektoniczne podstawowe-4Aprzedmiot wspólny6 / 1
Projektowanie architektoniczne podstawowe-4Bprzedmiot wspólny6 / 2
Projektowanie architektoniczne podstawowe-5-6Aprzedmiot wspólny7 / 1
Projektowanie architektoniczne podstawowe-5-6Bprzedmiot wspólny7 / 2
Projektowanie architektoniczne specjalistyczne 6przedmiot wspólny
Projektowanie architektoniczne z wykorzystaniem BIMprzedmiot wspólny
Projektowanie architektoniczne z wykorzystaniem technik komputerowychprzedmiot wspólny
Projektowanie architektoniczno-rzeźbiarskieprzedmiot wspólny
Projektowanie budownictwa w krajobrazie regionalnymprzedmiot wspólny
Projektowanie parametryczneprzedmiot wspólny
Projektowanie ruralistyczneprzedmiot wspólny
Projektowanie urbanistyczne-4Aprzedmiot wspólny8 / 1
Projektowanie urbanistyczne-4Bprzedmiot wspólny8 / 2
Projektowanie urbanistyczne-5Aprzedmiot wspólny9 / 1
Projektowanie urbanistyczne-5Bprzedmiot wspólny9 / 2
Projektowanie urbanistyczne-6Aprzedmiot wspólny10 / 1
Projektowanie urbanistyczne-6Bprzedmiot wspólny10 / 2
Projektowanie urbanistyczne-7Aprzedmiot wspólny11 / 1
Projektowanie urbanistyczne-7Bprzedmiot wspólny11 / 2
Projektowanie wnętrzprzedmiot wspólny
Sztuki plastyczne i techniki warsztatoweprzedmiot wspólny
Techniki i technologie w architekturzeprzedmiot wspólny
Teoria architektury 1przedmiot wspólny
Teoria architektury 2przedmiot wspólny
Teoria urbanistykiprzedmiot wspólny
Wstęp do projektowania architektonicznego 1przedmiot wspólny
Wstęp do projektowania architektonicznego 2przedmiot wspólny
Podstawy informacji naukowejprzedmiot wspólny
Szkolenie BHP i p.poż.przedmiot wspólny
Szkolenie adaptacyjneprzedmiot wspólny
Szkolenie biblioteczneprzedmiot wspólny
Plener rysunkowyprzedmiot wspólny
Praktyka urbanistycznaprzedmiot wspólny
Praktyka warsztatowa inwentaryzacyjno-architektonicznaprzedmiot wspólny
Praktyka zawodowaprzedmiot wspólny

Sylabusy - wykaz przedmiotów niewchodzących w skład żadnego modułu:

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Ergonomiaprzedmiot wspólny
Język obcy Angielskiprzedmiot wspólny1 / 1
Język obcy Niemieckiprzedmiot wspólny1 / 2
Kulturoznastwoprzedmiot wspólny
Materiały Kompozytoweprzedmiot wspólny
Ochrona dziedzictwaprzedmiot wspólny
Ochrona własności intelektualnej (prawo autorskie)przedmiot wspólny12 / 2
Ochrona własności przemysłowej - dział wynalazczości i ochrony patentowejprzedmiot wspólny12 / 1
Projektowanie architektoniczne konserwatorskieprzedmiot wspólny
Projektowanie architektoniczne specjalistyczne 7przedmiot wspólny
Projektowanie architektoniczne z aspektami ergonomiiprzedmiot wspólny
Projektowanie dyplomowe - konserwacja zabytków i rewitalizacja miastprzedmiot wspólny2 / 3
Projektowanie dyplomowe - parametryczne, mieszkalnictwo, ekologiaprzedmiot wspólny2 / 5
Projektowanie dyplomowe specjalistyczneprzedmiot wspólny2 / 2
Projektowanie dyplomowe systemowe i BIMprzedmiot wspólny2 / 1
Projektowanie dyplomowe urbanistyczneprzedmiot wspólny2 / 4
Przedmiot Humanistyczno-Społeczny - Etyka w biznesieprzedmiot wspólny3 / 2
Przedmiot Humanistyczno-Społeczny - Socjologia gospodarkiprzedmiot wspólny3 / 1
Przedmiot Humanistyczno-Społeczny - Wybrane zagadnienia etyki i filozofiiprzedmiot wspólny3 / 3
Technologie informacyjneprzedmiot wspólny
Wybrane Zagadnienia Kultury - Historia sztuki, kultury i wzornictwaprzedmiot wspólny4 / 3
Wybrane Zagadnienia Kultury - Muzykaprzedmiot wspólny4 / 1
Wybrane Zagadnienia Kultury - Teatrprzedmiot wspólny4 / 2
Wychowanie fizyczneprzedmiot wspólny
Zintegrowane Projektowanie Architektoniczneprzedmiot wspólny
Fizyka budowliprzedmiot wspólny
Geometria wykreślna-1przedmiot wspólny
Geometria wykreślna-2przedmiot wspólny
Matematykaprzedmiot wspólny
Statyka i mechanika budowliprzedmiot wspólny
Akustykaprzedmiot wspólny
Antropologia w projektowaniu architektury i urbanistykiprzedmiot wspólny
Architektura krajobrazuprzedmiot wspólny
Budownictwo ogólneprzedmiot wspólny
Ekologia w projektowaniu urbanistycznym i planowaniu przestrzennymprzedmiot wspólny
Ekonomika i organizacja procesu inwestycyjnegoprzedmiot wspólny
Historia architektury współczesnejprzedmiot wspólny
Historia i teoria architektury i urbanistyki-1-3przedmiot wspólny
Historia i teoria architektury i urbanistyki-4-5przedmiot wspólny
Instalacje budowlane i infrastruktura miastprzedmiot wspólny
Konstrukcje budowlane-2przedmiot wspólny
Konstrukcje budowlane-3przedmiot wspólny
Konstrukcje budowlane-4przedmiot wspólny
Konstrukcje budowlane-5przedmiot wspólny
Laboratorium CAD i projektowanie systemoweprzedmiot wspólny
Materiały budowlaneprzedmiot wspólny
Ochrona środowiska - ekologiaprzedmiot wspólny
Podstawy projektowania urbanistycznegoprzedmiot wspólny
Prawo architektoniczno-budowlaneprzedmiot wspólny
Projekt dyplomowy i przygotowanie do egzaminu dyplomowegoprzedmiot wspólny
Projektowanie architektoniczne 2przedmiot wspólny
Projektowanie architektoniczne podstawowe-3Aprzedmiot wspólny5 / 1
Projektowanie architektoniczne podstawowe-3Bprzedmiot wspólny5 / 2
Projektowanie architektoniczne podstawowe-4Aprzedmiot wspólny6 / 1
Projektowanie architektoniczne podstawowe-4Bprzedmiot wspólny6 / 2
Projektowanie architektoniczne podstawowe-5-6Aprzedmiot wspólny7 / 1
Projektowanie architektoniczne podstawowe-5-6Bprzedmiot wspólny7 / 2
Projektowanie architektoniczne specjalistyczne 6przedmiot wspólny
Projektowanie architektoniczne z wykorzystaniem BIMprzedmiot wspólny
Projektowanie architektoniczne z wykorzystaniem technik komputerowychprzedmiot wspólny
Projektowanie architektoniczno-rzeźbiarskieprzedmiot wspólny
Projektowanie budownictwa w krajobrazie regionalnymprzedmiot wspólny
Projektowanie parametryczneprzedmiot wspólny
Projektowanie ruralistyczneprzedmiot wspólny
Projektowanie urbanistyczne-4Aprzedmiot wspólny8 / 1
Projektowanie urbanistyczne-4Bprzedmiot wspólny8 / 2
Projektowanie urbanistyczne-5Aprzedmiot wspólny9 / 1
Projektowanie urbanistyczne-5Bprzedmiot wspólny9 / 2
Projektowanie urbanistyczne-6Aprzedmiot wspólny10 / 1
Projektowanie urbanistyczne-6Bprzedmiot wspólny10 / 2
Projektowanie urbanistyczne-7Aprzedmiot wspólny11 / 1
Projektowanie urbanistyczne-7Bprzedmiot wspólny11 / 2
Projektowanie wnętrzprzedmiot wspólny
Sztuki plastyczne i techniki warsztatoweprzedmiot wspólny
Techniki i technologie w architekturzeprzedmiot wspólny
Teoria architektury 1przedmiot wspólny
Teoria architektury 2przedmiot wspólny
Teoria urbanistykiprzedmiot wspólny
Wstęp do projektowania architektonicznego 1przedmiot wspólny
Wstęp do projektowania architektonicznego 2przedmiot wspólny
Podstawy informacji naukowejprzedmiot wspólny
Szkolenie BHP i p.poż.przedmiot wspólny
Szkolenie adaptacyjneprzedmiot wspólny
Szkolenie biblioteczneprzedmiot wspólny
Plener rysunkowyprzedmiot wspólny
Praktyka urbanistycznaprzedmiot wspólny
Praktyka warsztatowa inwentaryzacyjno-architektonicznaprzedmiot wspólny
Praktyka zawodowaprzedmiot wspólny

Sylabusy - wykaz przedmiotów niewchodzących w skład żadnego bloku obieralnego:

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Ergonomiaprzedmiot wspólny
Kulturoznastwoprzedmiot wspólny
Materiały Kompozytoweprzedmiot wspólny
Ochrona dziedzictwaprzedmiot wspólny
Projektowanie architektoniczne konserwatorskieprzedmiot wspólny
Projektowanie architektoniczne specjalistyczne 7przedmiot wspólny
Projektowanie architektoniczne z aspektami ergonomiiprzedmiot wspólny
Technologie informacyjneprzedmiot wspólny
Wychowanie fizyczneprzedmiot wspólny
Zintegrowane Projektowanie Architektoniczneprzedmiot wspólny
Fizyka budowliprzedmiot wspólny
Geometria wykreślna-1przedmiot wspólny
Geometria wykreślna-2przedmiot wspólny
Matematykaprzedmiot wspólny
Statyka i mechanika budowliprzedmiot wspólny
Akustykaprzedmiot wspólny
Antropologia w projektowaniu architektury i urbanistykiprzedmiot wspólny
Architektura krajobrazuprzedmiot wspólny
Budownictwo ogólneprzedmiot wspólny
Ekologia w projektowaniu urbanistycznym i planowaniu przestrzennymprzedmiot wspólny
Ekonomika i organizacja procesu inwestycyjnegoprzedmiot wspólny
Historia architektury współczesnejprzedmiot wspólny
Historia i teoria architektury i urbanistyki-1-3przedmiot wspólny
Historia i teoria architektury i urbanistyki-4-5przedmiot wspólny
Instalacje budowlane i infrastruktura miastprzedmiot wspólny
Konstrukcje budowlane-2przedmiot wspólny
Konstrukcje budowlane-3przedmiot wspólny
Konstrukcje budowlane-4przedmiot wspólny
Konstrukcje budowlane-5przedmiot wspólny
Laboratorium CAD i projektowanie systemoweprzedmiot wspólny
Materiały budowlaneprzedmiot wspólny
Ochrona środowiska - ekologiaprzedmiot wspólny
Podstawy projektowania urbanistycznegoprzedmiot wspólny
Prawo architektoniczno-budowlaneprzedmiot wspólny
Projekt dyplomowy i przygotowanie do egzaminu dyplomowegoprzedmiot wspólny
Projektowanie architektoniczne 2przedmiot wspólny
Projektowanie architektoniczne specjalistyczne 6przedmiot wspólny
Projektowanie architektoniczne z wykorzystaniem BIMprzedmiot wspólny
Projektowanie architektoniczne z wykorzystaniem technik komputerowychprzedmiot wspólny
Projektowanie architektoniczno-rzeźbiarskieprzedmiot wspólny
Projektowanie budownictwa w krajobrazie regionalnymprzedmiot wspólny
Projektowanie parametryczneprzedmiot wspólny
Projektowanie ruralistyczneprzedmiot wspólny
Projektowanie wnętrzprzedmiot wspólny
Sztuki plastyczne i techniki warsztatoweprzedmiot wspólny
Techniki i technologie w architekturzeprzedmiot wspólny
Teoria architektury 1przedmiot wspólny
Teoria architektury 2przedmiot wspólny
Teoria urbanistykiprzedmiot wspólny
Wstęp do projektowania architektonicznego 1przedmiot wspólny
Wstęp do projektowania architektonicznego 2przedmiot wspólny
Podstawy informacji naukowejprzedmiot wspólny
Szkolenie BHP i p.poż.przedmiot wspólny
Szkolenie adaptacyjneprzedmiot wspólny
Szkolenie biblioteczneprzedmiot wspólny
Plener rysunkowyprzedmiot wspólny
Praktyka urbanistycznaprzedmiot wspólny
Praktyka warsztatowa inwentaryzacyjno-architektonicznaprzedmiot wspólny
Praktyka zawodowaprzedmiot wspólny

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 1

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Język obcy Angielskiprzedmiot wspólny1 / 1
Język obcy Niemieckiprzedmiot wspólny1 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 12

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Ochrona własności intelektualnej (prawo autorskie)przedmiot wspólny12 / 2
Ochrona własności przemysłowej - dział wynalazczości i ochrony patentowejprzedmiot wspólny12 / 1

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 3

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 4

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Wybrane Zagadnienia Kultury - Historia sztuki, kultury i wzornictwaprzedmiot wspólny4 / 3
Wybrane Zagadnienia Kultury - Muzykaprzedmiot wspólny4 / 1
Wybrane Zagadnienia Kultury - Teatrprzedmiot wspólny4 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 5

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Projektowanie architektoniczne podstawowe-3Aprzedmiot wspólny5 / 1
Projektowanie architektoniczne podstawowe-3Bprzedmiot wspólny5 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 6

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Projektowanie architektoniczne podstawowe-4Aprzedmiot wspólny6 / 1
Projektowanie architektoniczne podstawowe-4Bprzedmiot wspólny6 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 7

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Projektowanie architektoniczne podstawowe-5-6Aprzedmiot wspólny7 / 1
Projektowanie architektoniczne podstawowe-5-6Bprzedmiot wspólny7 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 8

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Projektowanie urbanistyczne-4Aprzedmiot wspólny8 / 1
Projektowanie urbanistyczne-4Bprzedmiot wspólny8 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 9

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Projektowanie urbanistyczne-5Aprzedmiot wspólny9 / 1
Projektowanie urbanistyczne-5Bprzedmiot wspólny9 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 10

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Projektowanie urbanistyczne-6Aprzedmiot wspólny10 / 1
Projektowanie urbanistyczne-6Bprzedmiot wspólny10 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 11

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Projektowanie urbanistyczne-7Aprzedmiot wspólny11 / 1
Projektowanie urbanistyczne-7Bprzedmiot wspólny11 / 2