Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej - Chemia (S1)

Sylabusy - pełny wykaz przedmiotów:

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
BHPprzedmiot wspólny
Chemia a społeczeństwo z elementami socjologii przemysłuprzedmiot wspólny
Ekonomia i zarządzanieprzedmiot wspólny3 / 1
Ekonomia i zarządzanie w przemyśleprzedmiot wspólny3 / 2
Język obcy I (angielski)przedmiot wspólny20 / 1
Język obcy I (niemiecki)przedmiot wspólny20 / 2
Język obcy II (angielski)przedmiot wspólny21 / 1
Język obcy II (niemiecki)przedmiot wspólny21 / 2
Język obcy III (angielski)przedmiot wspólny22 / 1
Język obcy III (niemiecki)przedmiot wspólny22 / 2
Prawo gospodarczeprzedmiot wspólny4 / 1
Prawo krajowe i UEprzedmiot wspólny4 / 2
Przedmiot humanistyczny I - Filozofia zrównoważonego rozwojuprzedmiot wspólny1 / 1
Przedmiot humanistyczny II - Sztuka i historia Szczecinaprzedmiot wspólny2 / 1
Przedmiot społeczny I – Polityka ochrony środowiskaprzedmiot wspólny1 / 2
Przedmiot społeczny IIprzedmiot wspólny2 / 2
Technologie informacyjne Iprzedmiot wspólny
Technologie informacyjne IIprzedmiot wspólny
Wychowanie fizyczne Iprzedmiot wspólny
Wychowanie fizyczne IIprzedmiot wspólny
Chemia nieorganiczna Iprzedmiot wspólny
Chemia nieorganiczna IIprzedmiot wspólny
Chemia ogólnaprzedmiot wspólny
Chemia organiczna Iprzedmiot wspólny
Chemia organiczna IIprzedmiot wspólny
Fizyka Iprzedmiot wspólny
Fizyka IIprzedmiot wspólny
Klasyczna chemia analitycznaprzedmiot wspólny
Matematyka Iprzedmiot wspólny
Matematyka IIprzedmiot wspólny
Analiza instrumentalna Iprzedmiot wspólny
Analiza instrumentalna IIprzedmiot wspólny
Biochemiaprzedmiot wspólny
Chemia fizyczna Iprzedmiot wspólny
Chemia fizyczna IIprzedmiot wspólny
Chemia polimerówprzedmiot wspólny
Grafika inżynierskaprzedmiot wspólny
Inżynieria chemiczna Iprzedmiot wspólny
Inżynieria chemiczna IIprzedmiot wspólny
Laboratorium dyplomoweprzedmiot wspólny
Laboratorium przeddyplomoweprzedmiot wspólny
Matematyka stosowana Iprzedmiot wspólny5 / 1
Matematyka stosowana IIprzedmiot wspólny6 / 1
Ochrona własności intelektualnejprzedmiot wspólny
Podstawy krystalografii i metody dyfrakcyjneprzedmiot wspólny
Praca dyplomowa inżynierskaprzedmiot wspólny
Technologia chemiczna nieorganicznaprzedmiot wspólny
Technologia chemiczna organicznaprzedmiot wspólny
Wstęp do chemii polimerówprzedmiot wspólny
Wstęp do katalizyprzedmiot wspólny
Analityka środowiskaChemia ogólna i analityka chemiczna
Analiza chemiczna w kryminalistyceChemia ogólna i analityka chemiczna
Analiza związków bioorganicznychChemia bioorganiczna
Analiza śladowa i kontrola jakości leków i kosmetykówChemia bioorganiczna
BiostereochemiaChemia bioorganiczna
Chemia barwnikówChemia bioorganiczna
Chemia bioaktywnych związków heterocyklicznychChemia bioorganiczna
Chemia bioorganiczna IChemia bioorganiczna
Chemia bioorganiczna IIChemia bioorganiczna
Chemia ciała stałegoChemia ogólna i analityka chemiczna
Chemia kosmetykówChemia bioorganiczna
Chemia kosmetykówChemia ogólna i analityka chemiczna
Chemia produktów naturalnych IChemia bioorganiczna
Chemia produktów naturalnych IIChemia bioorganiczna
Chemia związków kompleksowychChemia ogólna i analityka chemiczna
Identyfikacja związków chemicznychChemia ogólna i analityka chemiczna
Materiały ceramiczneChemia ogólna i analityka chemiczna
Metale i stopyChemia ogólna i analityka chemiczna
Metody analizy termicznej i termograwimetriaChemia ogólna i analityka chemiczna
Metody chromatograficzneChemia ogólna i analityka chemiczna
Metody elektrochemiczneChemia ogólna i analityka chemiczna
Metody spektralne w analityce chemicznejChemia ogólna i analityka chemiczna
Metody syntez związków nieorganicznychChemia ogólna i analityka chemiczna
Metrologia chemiczna i przygotowanie próbek analitycznychChemia ogólna i analityka chemiczna
Nowoczesne metody syntezy organicznejChemia bioorganiczna
OlfaktometriaChemia ogólna i analityka chemiczna
Projektowanie związków biologicznie czynnychChemia bioorganiczna
StereochemiaChemia ogólna i analityka chemiczna
Stereochemia związków organicznychChemia bioorganiczna
Współczesne problemy chemiiChemia ogólna i analityka chemiczna
Wstęp do chemii produktów naturalnychChemia bioorganiczna
Zielona chemia w przemyśle farmaceutycznymChemia bioorganiczna
Szkolenie BHP ZUTprzedmiot wspólny
Podstawy informacji naukowejprzedmiot wspólny
Szkolenie biblioteczne ZUTprzedmiot wspólny
Chemia nieorganiczna (zajęcia uzupełniające)przedmiot wspólny
Chemia organiczna (zajęcia uzupełniające)przedmiot wspólny
Praktyka zawodowaprzedmiot wspólny

Sylabusy - wykaz przedmiotów wspólnych dla specjalności:

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
BHPprzedmiot wspólny
Chemia a społeczeństwo z elementami socjologii przemysłuprzedmiot wspólny
Ekonomia i zarządzanieprzedmiot wspólny3 / 1
Ekonomia i zarządzanie w przemyśleprzedmiot wspólny3 / 2
Język obcy I (angielski)przedmiot wspólny20 / 1
Język obcy I (niemiecki)przedmiot wspólny20 / 2
Język obcy II (angielski)przedmiot wspólny21 / 1
Język obcy II (niemiecki)przedmiot wspólny21 / 2
Język obcy III (angielski)przedmiot wspólny22 / 1
Język obcy III (niemiecki)przedmiot wspólny22 / 2
Prawo gospodarczeprzedmiot wspólny4 / 1
Prawo krajowe i UEprzedmiot wspólny4 / 2
Przedmiot humanistyczny I - Filozofia zrównoważonego rozwojuprzedmiot wspólny1 / 1
Przedmiot humanistyczny II - Sztuka i historia Szczecinaprzedmiot wspólny2 / 1
Przedmiot społeczny I – Polityka ochrony środowiskaprzedmiot wspólny1 / 2
Przedmiot społeczny IIprzedmiot wspólny2 / 2
Technologie informacyjne Iprzedmiot wspólny
Technologie informacyjne IIprzedmiot wspólny
Wychowanie fizyczne Iprzedmiot wspólny
Wychowanie fizyczne IIprzedmiot wspólny
Chemia nieorganiczna Iprzedmiot wspólny
Chemia nieorganiczna IIprzedmiot wspólny
Chemia ogólnaprzedmiot wspólny
Chemia organiczna Iprzedmiot wspólny
Chemia organiczna IIprzedmiot wspólny
Fizyka Iprzedmiot wspólny
Fizyka IIprzedmiot wspólny
Klasyczna chemia analitycznaprzedmiot wspólny
Matematyka Iprzedmiot wspólny
Matematyka IIprzedmiot wspólny
Analiza instrumentalna Iprzedmiot wspólny
Analiza instrumentalna IIprzedmiot wspólny
Biochemiaprzedmiot wspólny
Chemia fizyczna Iprzedmiot wspólny
Chemia fizyczna IIprzedmiot wspólny
Chemia polimerówprzedmiot wspólny
Grafika inżynierskaprzedmiot wspólny
Inżynieria chemiczna Iprzedmiot wspólny
Inżynieria chemiczna IIprzedmiot wspólny
Laboratorium dyplomoweprzedmiot wspólny
Laboratorium przeddyplomoweprzedmiot wspólny
Matematyka stosowana Iprzedmiot wspólny5 / 1
Matematyka stosowana IIprzedmiot wspólny6 / 1
Ochrona własności intelektualnejprzedmiot wspólny
Podstawy krystalografii i metody dyfrakcyjneprzedmiot wspólny
Praca dyplomowa inżynierskaprzedmiot wspólny
Technologia chemiczna nieorganicznaprzedmiot wspólny
Technologia chemiczna organicznaprzedmiot wspólny
Wstęp do chemii polimerówprzedmiot wspólny
Wstęp do katalizyprzedmiot wspólny
Szkolenie BHP ZUTprzedmiot wspólny
Podstawy informacji naukowejprzedmiot wspólny
Szkolenie biblioteczne ZUTprzedmiot wspólny
Chemia nieorganiczna (zajęcia uzupełniające)przedmiot wspólny
Chemia organiczna (zajęcia uzupełniające)przedmiot wspólny
Praktyka zawodowaprzedmiot wspólny

Sylabus - wykaz przedmiotów dla specjalności Chemia ogólna i analityka chemiczna

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Analityka środowiskaChemia ogólna i analityka chemiczna
Analiza chemiczna w kryminalistyceChemia ogólna i analityka chemiczna
Chemia ciała stałegoChemia ogólna i analityka chemiczna
Chemia kosmetykówChemia ogólna i analityka chemiczna
Chemia związków kompleksowychChemia ogólna i analityka chemiczna
Identyfikacja związków chemicznychChemia ogólna i analityka chemiczna
Materiały ceramiczneChemia ogólna i analityka chemiczna
Metale i stopyChemia ogólna i analityka chemiczna
Metody analizy termicznej i termograwimetriaChemia ogólna i analityka chemiczna
Metody chromatograficzneChemia ogólna i analityka chemiczna
Metody elektrochemiczneChemia ogólna i analityka chemiczna
Metody spektralne w analityce chemicznejChemia ogólna i analityka chemiczna
Metody syntez związków nieorganicznychChemia ogólna i analityka chemiczna
Metrologia chemiczna i przygotowanie próbek analitycznychChemia ogólna i analityka chemiczna
OlfaktometriaChemia ogólna i analityka chemiczna
StereochemiaChemia ogólna i analityka chemiczna
Współczesne problemy chemiiChemia ogólna i analityka chemiczna

Sylabus - wykaz przedmiotów dla specjalności Chemia bioorganiczna

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Analiza związków bioorganicznychChemia bioorganiczna
Analiza śladowa i kontrola jakości leków i kosmetykówChemia bioorganiczna
BiostereochemiaChemia bioorganiczna
Chemia barwnikówChemia bioorganiczna
Chemia bioaktywnych związków heterocyklicznychChemia bioorganiczna
Chemia bioorganiczna IChemia bioorganiczna
Chemia bioorganiczna IIChemia bioorganiczna
Chemia kosmetykówChemia bioorganiczna
Chemia produktów naturalnych IChemia bioorganiczna
Chemia produktów naturalnych IIChemia bioorganiczna
Nowoczesne metody syntezy organicznejChemia bioorganiczna
Projektowanie związków biologicznie czynnychChemia bioorganiczna
Stereochemia związków organicznychChemia bioorganiczna
Wstęp do chemii produktów naturalnychChemia bioorganiczna
Zielona chemia w przemyśle farmaceutycznymChemia bioorganiczna

Sylabusy - wykaz przedmiotów niewchodzących w skład żadnego modułu:

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
BHPprzedmiot wspólny
Chemia a społeczeństwo z elementami socjologii przemysłuprzedmiot wspólny
Ekonomia i zarządzanieprzedmiot wspólny3 / 1
Ekonomia i zarządzanie w przemyśleprzedmiot wspólny3 / 2
Język obcy I (angielski)przedmiot wspólny20 / 1
Język obcy I (niemiecki)przedmiot wspólny20 / 2
Język obcy II (angielski)przedmiot wspólny21 / 1
Język obcy II (niemiecki)przedmiot wspólny21 / 2
Język obcy III (angielski)przedmiot wspólny22 / 1
Język obcy III (niemiecki)przedmiot wspólny22 / 2
Prawo gospodarczeprzedmiot wspólny4 / 1
Prawo krajowe i UEprzedmiot wspólny4 / 2
Przedmiot humanistyczny I - Filozofia zrównoważonego rozwojuprzedmiot wspólny1 / 1
Przedmiot humanistyczny II - Sztuka i historia Szczecinaprzedmiot wspólny2 / 1
Przedmiot społeczny I – Polityka ochrony środowiskaprzedmiot wspólny1 / 2
Przedmiot społeczny IIprzedmiot wspólny2 / 2
Technologie informacyjne Iprzedmiot wspólny
Technologie informacyjne IIprzedmiot wspólny
Wychowanie fizyczne Iprzedmiot wspólny
Wychowanie fizyczne IIprzedmiot wspólny
Chemia nieorganiczna Iprzedmiot wspólny
Chemia nieorganiczna IIprzedmiot wspólny
Chemia ogólnaprzedmiot wspólny
Chemia organiczna Iprzedmiot wspólny
Chemia organiczna IIprzedmiot wspólny
Fizyka Iprzedmiot wspólny
Fizyka IIprzedmiot wspólny
Klasyczna chemia analitycznaprzedmiot wspólny
Matematyka Iprzedmiot wspólny
Matematyka IIprzedmiot wspólny
Analiza instrumentalna Iprzedmiot wspólny
Analiza instrumentalna IIprzedmiot wspólny
Biochemiaprzedmiot wspólny
Chemia fizyczna Iprzedmiot wspólny
Chemia fizyczna IIprzedmiot wspólny
Chemia polimerówprzedmiot wspólny
Grafika inżynierskaprzedmiot wspólny
Inżynieria chemiczna Iprzedmiot wspólny
Inżynieria chemiczna IIprzedmiot wspólny
Laboratorium dyplomoweprzedmiot wspólny
Laboratorium przeddyplomoweprzedmiot wspólny
Matematyka stosowana Iprzedmiot wspólny5 / 1
Matematyka stosowana IIprzedmiot wspólny6 / 1
Ochrona własności intelektualnejprzedmiot wspólny
Podstawy krystalografii i metody dyfrakcyjneprzedmiot wspólny
Praca dyplomowa inżynierskaprzedmiot wspólny
Technologia chemiczna nieorganicznaprzedmiot wspólny
Technologia chemiczna organicznaprzedmiot wspólny
Wstęp do chemii polimerówprzedmiot wspólny
Wstęp do katalizyprzedmiot wspólny
Analityka środowiskaChemia ogólna i analityka chemiczna
Analiza chemiczna w kryminalistyceChemia ogólna i analityka chemiczna
Analiza związków bioorganicznychChemia bioorganiczna
Analiza śladowa i kontrola jakości leków i kosmetykówChemia bioorganiczna
BiostereochemiaChemia bioorganiczna
Chemia barwnikówChemia bioorganiczna
Chemia bioaktywnych związków heterocyklicznychChemia bioorganiczna
Chemia bioorganiczna IChemia bioorganiczna
Chemia bioorganiczna IIChemia bioorganiczna
Chemia ciała stałegoChemia ogólna i analityka chemiczna
Chemia kosmetykówChemia bioorganiczna
Chemia kosmetykówChemia ogólna i analityka chemiczna
Chemia produktów naturalnych IChemia bioorganiczna
Chemia produktów naturalnych IIChemia bioorganiczna
Chemia związków kompleksowychChemia ogólna i analityka chemiczna
Identyfikacja związków chemicznychChemia ogólna i analityka chemiczna
Materiały ceramiczneChemia ogólna i analityka chemiczna
Metale i stopyChemia ogólna i analityka chemiczna
Metody analizy termicznej i termograwimetriaChemia ogólna i analityka chemiczna
Metody chromatograficzneChemia ogólna i analityka chemiczna
Metody elektrochemiczneChemia ogólna i analityka chemiczna
Metody spektralne w analityce chemicznejChemia ogólna i analityka chemiczna
Metody syntez związków nieorganicznychChemia ogólna i analityka chemiczna
Metrologia chemiczna i przygotowanie próbek analitycznychChemia ogólna i analityka chemiczna
Nowoczesne metody syntezy organicznejChemia bioorganiczna
OlfaktometriaChemia ogólna i analityka chemiczna
Projektowanie związków biologicznie czynnychChemia bioorganiczna
StereochemiaChemia ogólna i analityka chemiczna
Stereochemia związków organicznychChemia bioorganiczna
Współczesne problemy chemiiChemia ogólna i analityka chemiczna
Wstęp do chemii produktów naturalnychChemia bioorganiczna
Zielona chemia w przemyśle farmaceutycznymChemia bioorganiczna
Szkolenie BHP ZUTprzedmiot wspólny
Podstawy informacji naukowejprzedmiot wspólny
Szkolenie biblioteczne ZUTprzedmiot wspólny
Chemia nieorganiczna (zajęcia uzupełniające)przedmiot wspólny
Chemia organiczna (zajęcia uzupełniające)przedmiot wspólny
Praktyka zawodowaprzedmiot wspólny

Sylabusy - wykaz przedmiotów niewchodzących w skład żadnego bloku obieralnego:

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
BHPprzedmiot wspólny
Chemia a społeczeństwo z elementami socjologii przemysłuprzedmiot wspólny
Technologie informacyjne Iprzedmiot wspólny
Technologie informacyjne IIprzedmiot wspólny
Wychowanie fizyczne Iprzedmiot wspólny
Wychowanie fizyczne IIprzedmiot wspólny
Chemia nieorganiczna Iprzedmiot wspólny
Chemia nieorganiczna IIprzedmiot wspólny
Chemia ogólnaprzedmiot wspólny
Chemia organiczna Iprzedmiot wspólny
Chemia organiczna IIprzedmiot wspólny
Fizyka Iprzedmiot wspólny
Fizyka IIprzedmiot wspólny
Klasyczna chemia analitycznaprzedmiot wspólny
Matematyka Iprzedmiot wspólny
Matematyka IIprzedmiot wspólny
Analiza instrumentalna Iprzedmiot wspólny
Analiza instrumentalna IIprzedmiot wspólny
Biochemiaprzedmiot wspólny
Chemia fizyczna Iprzedmiot wspólny
Chemia fizyczna IIprzedmiot wspólny
Chemia polimerówprzedmiot wspólny
Grafika inżynierskaprzedmiot wspólny
Inżynieria chemiczna Iprzedmiot wspólny
Inżynieria chemiczna IIprzedmiot wspólny
Laboratorium dyplomoweprzedmiot wspólny
Laboratorium przeddyplomoweprzedmiot wspólny
Ochrona własności intelektualnejprzedmiot wspólny
Podstawy krystalografii i metody dyfrakcyjneprzedmiot wspólny
Praca dyplomowa inżynierskaprzedmiot wspólny
Technologia chemiczna nieorganicznaprzedmiot wspólny
Technologia chemiczna organicznaprzedmiot wspólny
Wstęp do chemii polimerówprzedmiot wspólny
Wstęp do katalizyprzedmiot wspólny
Analityka środowiskaChemia ogólna i analityka chemiczna
Analiza chemiczna w kryminalistyceChemia ogólna i analityka chemiczna
Analiza związków bioorganicznychChemia bioorganiczna
Analiza śladowa i kontrola jakości leków i kosmetykówChemia bioorganiczna
BiostereochemiaChemia bioorganiczna
Chemia barwnikówChemia bioorganiczna
Chemia bioaktywnych związków heterocyklicznychChemia bioorganiczna
Chemia bioorganiczna IChemia bioorganiczna
Chemia bioorganiczna IIChemia bioorganiczna
Chemia ciała stałegoChemia ogólna i analityka chemiczna
Chemia kosmetykówChemia bioorganiczna
Chemia kosmetykówChemia ogólna i analityka chemiczna
Chemia produktów naturalnych IChemia bioorganiczna
Chemia produktów naturalnych IIChemia bioorganiczna
Chemia związków kompleksowychChemia ogólna i analityka chemiczna
Identyfikacja związków chemicznychChemia ogólna i analityka chemiczna
Materiały ceramiczneChemia ogólna i analityka chemiczna
Metale i stopyChemia ogólna i analityka chemiczna
Metody analizy termicznej i termograwimetriaChemia ogólna i analityka chemiczna
Metody chromatograficzneChemia ogólna i analityka chemiczna
Metody elektrochemiczneChemia ogólna i analityka chemiczna
Metody spektralne w analityce chemicznejChemia ogólna i analityka chemiczna
Metody syntez związków nieorganicznychChemia ogólna i analityka chemiczna
Metrologia chemiczna i przygotowanie próbek analitycznychChemia ogólna i analityka chemiczna
Nowoczesne metody syntezy organicznejChemia bioorganiczna
OlfaktometriaChemia ogólna i analityka chemiczna
Projektowanie związków biologicznie czynnychChemia bioorganiczna
StereochemiaChemia ogólna i analityka chemiczna
Stereochemia związków organicznychChemia bioorganiczna
Współczesne problemy chemiiChemia ogólna i analityka chemiczna
Wstęp do chemii produktów naturalnychChemia bioorganiczna
Zielona chemia w przemyśle farmaceutycznymChemia bioorganiczna
Szkolenie BHP ZUTprzedmiot wspólny
Podstawy informacji naukowejprzedmiot wspólny
Szkolenie biblioteczne ZUTprzedmiot wspólny
Chemia nieorganiczna (zajęcia uzupełniające)przedmiot wspólny
Chemia organiczna (zajęcia uzupełniające)przedmiot wspólny
Praktyka zawodowaprzedmiot wspólny

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 3

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Ekonomia i zarządzanieprzedmiot wspólny3 / 1
Ekonomia i zarządzanie w przemyśleprzedmiot wspólny3 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 20

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Język obcy I (angielski)przedmiot wspólny20 / 1
Język obcy I (niemiecki)przedmiot wspólny20 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 21

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Język obcy II (angielski)przedmiot wspólny21 / 1
Język obcy II (niemiecki)przedmiot wspólny21 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 22

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Język obcy III (angielski)przedmiot wspólny22 / 1
Język obcy III (niemiecki)przedmiot wspólny22 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 4

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Prawo gospodarczeprzedmiot wspólny4 / 1
Prawo krajowe i UEprzedmiot wspólny4 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 1

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Przedmiot humanistyczny I - Filozofia zrównoważonego rozwojuprzedmiot wspólny1 / 1
Przedmiot społeczny I – Polityka ochrony środowiskaprzedmiot wspólny1 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 2

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Przedmiot humanistyczny II - Sztuka i historia Szczecinaprzedmiot wspólny2 / 1
Przedmiot społeczny IIprzedmiot wspólny2 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 5

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Matematyka stosowana Iprzedmiot wspólny5 / 1

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 6

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Matematyka stosowana IIprzedmiot wspólny6 / 1