Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Techniki Morskiej i Transportu - Budowa jachtów (S1)

Sylabusy - pełny wykaz przedmiotów:

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
BHP i metodyka pracy umysłowejprzedmiot wspólny
Etykaprzedmiot wspólny1 / 1
Język angielski 1przedmiot wspólny3 / 1
Język angielski 2przedmiot wspólny4 / 1
Język angielski 3przedmiot wspólny5 / 1
Język niemiecki 1przedmiot wspólny3 / 2
Język niemiecki 2przedmiot wspólny4 / 2
Język niemiecki 3przedmiot wspólny5 / 2
Ochrona własności intelektualnejprzedmiot wspólny
Podstawy informacji naukowejprzedmiot wspólny
Socjologiaprzedmiot wspólny1 / 2
Szkolenie biblioteczneprzedmiot wspólny
Technologia informacyjnaprzedmiot wspólny
Wychowanie fizyczne 1przedmiot wspólny
Wychowanie fizyczne 2przedmiot wspólny
Ekonomia, zarządzanie i elementy prawaprzedmiot wspólny
Elektrotechnika i elektronikaprzedmiot wspólny
Fizykaprzedmiot wspólny
Historia okrętownictwa i żeglarstwa na Pomorzu Zachodnimprzedmiot wspólny
Informatyka 1przedmiot wspólny
Informatyka 2przedmiot wspólny
Inżynieria jakościprzedmiot wspólny
Matematyka 1przedmiot wspólny
Matematyka 2przedmiot wspólny
Mechanikaprzedmiot wspólny
Mechanika kompozytówprzedmiot wspólny
Nauka o materiałachprzedmiot wspólny
Ochrona środowiska 1przedmiot wspólny
Podstawy automatykiprzedmiot wspólny
Podstawy chemiiprzedmiot wspólny
Podstawy konstrukcji maszyn 1przedmiot wspólny
Rysunek techniczny 1przedmiot wspólny
Rysunek techniczny 2przedmiot wspólny
Spawalnictwoprzedmiot wspólny
Technologie mechaniczneprzedmiot wspólny
Termodynamikaprzedmiot wspólny
Wytrzymałość materiałówprzedmiot wspólny
Architektura jachtu i projektowania wnętrzprzedmiot wspólny8 / 1
Dobór materiałów konstrukcyjnych i pomocniczychprzedmiot wspólny
Dzielność morska jachtuprzedmiot wspólny
Jednostki pływające z napędem ekologicznymprzedmiot wspólny15 / 1
Jednostki szybkie i rekreacyjneprzedmiot wspólny15 / 2
Komputerowe wspomaganie projektowaniaprzedmiot wspólny
Konstrukcja wodolotów i poduszkowcówprzedmiot wspólny13 / 1
Konstrukcje jachtów drewnianych i z aluminiumprzedmiot wspólny14 / 1
Maszyny i urządzenia do przetwarzania polimerówprzedmiot wspólny16 / 1
Normalizacjaprzedmiot wspólny
Ochrona elektrochemiczna i pokrycia ochronneprzedmiot wspólny17 / 1
Optymalizacja osiągów jachtów motorowych i sportowychprzedmiot wspólny12 / 1
Optymalizacja osiągów jachtów żaglowychprzedmiot wspólny12 / 2
Organizacja budowy jachtów metalowychprzedmiot wspólny7 / 1
Organizacja budowy jachtów z laminatówprzedmiot wspólny7 / 2
Podstawy hydro- i aerodynamiki jachtuprzedmiot wspólny
Podstawy konstrukcji jednostek pływającychprzedmiot wspólny
Podstawy napędu jednostek pływającychprzedmiot wspólny
Podstawy oceanotechniki 1przedmiot wspólny
Podstawy ochrony materiałów morskichprzedmiot wspólny17 / 2
Podstawy projektowania jednostek pływającychprzedmiot wspólny
Podstawy projektowania kompozytówprzedmiot wspólny
Podstawy technologii budowy jednostek pływającychprzedmiot wspólny
Podstawy teorii jednostek pływającychprzedmiot wspólny
Podstawy wyposażenia jednostek pływającychprzedmiot wspólny
Praca dyplomowa (inżynierska)przedmiot wspólny
Praca przejściowaprzedmiot wspólny
Projektowanie jachtów żaglowych i motorowych 1przedmiot wspólny
Projektowanie jachtów żaglowych i motorowych 2przedmiot wspólny
Projektowanie jednostek portowych i przybrzeżnychprzedmiot wspólny8 / 2
Projektowanie konstrukcji kadłuba jachtu z laminatówprzedmiot wspólny
Projektowanie wodolotów i poduszkowcówprzedmiot wspólny6 / 1
Projektowanie żagli i takielunkuprzedmiot wspólny6 / 2
Przemysłowe zabezpieczenia antykorozyjneprzedmiot wspólny17 / 3
Recyklingprzedmiot wspólny16 / 2
Remonty i przebudowy jachtówprzedmiot wspólny14 / 2
Seminarium dyplomoweprzedmiot wspólny
Spajanie jednostek metalowychprzedmiot wspólny9 / 1
Technologia budowy jachtów z laminatów 1przedmiot wspólny10 / 1
Technologia budowy jachtów z laminatów 2przedmiot wspólny11 / 1
Technologia budowy jednostek metalowych 1przedmiot wspólny10 / 2
Technologia budowy jednostek metalowych 2przedmiot wspólny11 / 2
Technologie bezodpadoweprzedmiot wspólny16 / 3
Technologie i urządzenia do produkcji laminatówprzedmiot wspólny9 / 2
Teoria jachtu i żeglowaniaprzedmiot wspólny
Tworzywa polimerowe i ich przetwórstwoprzedmiot wspólny
Wyposażenie jachtówprzedmiot wspólny13 / 2
Żywice i laminaty poliestroweprzedmiot wspólny
Praktyka zawodowa 1przedmiot wspólny
Praktyka zawodowa 2przedmiot wspólny

Sylabusy - wykaz przedmiotów wspólnych dla specjalności:

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
BHP i metodyka pracy umysłowejprzedmiot wspólny
Etykaprzedmiot wspólny1 / 1
Język angielski 1przedmiot wspólny3 / 1
Język angielski 2przedmiot wspólny4 / 1
Język angielski 3przedmiot wspólny5 / 1
Język niemiecki 1przedmiot wspólny3 / 2
Język niemiecki 2przedmiot wspólny4 / 2
Język niemiecki 3przedmiot wspólny5 / 2
Ochrona własności intelektualnejprzedmiot wspólny
Podstawy informacji naukowejprzedmiot wspólny
Socjologiaprzedmiot wspólny1 / 2
Szkolenie biblioteczneprzedmiot wspólny
Technologia informacyjnaprzedmiot wspólny
Wychowanie fizyczne 1przedmiot wspólny
Wychowanie fizyczne 2przedmiot wspólny
Ekonomia, zarządzanie i elementy prawaprzedmiot wspólny
Elektrotechnika i elektronikaprzedmiot wspólny
Fizykaprzedmiot wspólny
Historia okrętownictwa i żeglarstwa na Pomorzu Zachodnimprzedmiot wspólny
Informatyka 1przedmiot wspólny
Informatyka 2przedmiot wspólny
Inżynieria jakościprzedmiot wspólny
Matematyka 1przedmiot wspólny
Matematyka 2przedmiot wspólny
Mechanikaprzedmiot wspólny
Mechanika kompozytówprzedmiot wspólny
Nauka o materiałachprzedmiot wspólny
Ochrona środowiska 1przedmiot wspólny
Podstawy automatykiprzedmiot wspólny
Podstawy chemiiprzedmiot wspólny
Podstawy konstrukcji maszyn 1przedmiot wspólny
Rysunek techniczny 1przedmiot wspólny
Rysunek techniczny 2przedmiot wspólny
Spawalnictwoprzedmiot wspólny
Technologie mechaniczneprzedmiot wspólny
Termodynamikaprzedmiot wspólny
Wytrzymałość materiałówprzedmiot wspólny
Architektura jachtu i projektowania wnętrzprzedmiot wspólny8 / 1
Dobór materiałów konstrukcyjnych i pomocniczychprzedmiot wspólny
Dzielność morska jachtuprzedmiot wspólny
Jednostki pływające z napędem ekologicznymprzedmiot wspólny15 / 1
Jednostki szybkie i rekreacyjneprzedmiot wspólny15 / 2
Komputerowe wspomaganie projektowaniaprzedmiot wspólny
Konstrukcja wodolotów i poduszkowcówprzedmiot wspólny13 / 1
Konstrukcje jachtów drewnianych i z aluminiumprzedmiot wspólny14 / 1
Maszyny i urządzenia do przetwarzania polimerówprzedmiot wspólny16 / 1
Normalizacjaprzedmiot wspólny
Ochrona elektrochemiczna i pokrycia ochronneprzedmiot wspólny17 / 1
Optymalizacja osiągów jachtów motorowych i sportowychprzedmiot wspólny12 / 1
Optymalizacja osiągów jachtów żaglowychprzedmiot wspólny12 / 2
Organizacja budowy jachtów metalowychprzedmiot wspólny7 / 1
Organizacja budowy jachtów z laminatówprzedmiot wspólny7 / 2
Podstawy hydro- i aerodynamiki jachtuprzedmiot wspólny
Podstawy konstrukcji jednostek pływającychprzedmiot wspólny
Podstawy napędu jednostek pływającychprzedmiot wspólny
Podstawy oceanotechniki 1przedmiot wspólny
Podstawy ochrony materiałów morskichprzedmiot wspólny17 / 2
Podstawy projektowania jednostek pływającychprzedmiot wspólny
Podstawy projektowania kompozytówprzedmiot wspólny
Podstawy technologii budowy jednostek pływającychprzedmiot wspólny
Podstawy teorii jednostek pływającychprzedmiot wspólny
Podstawy wyposażenia jednostek pływającychprzedmiot wspólny
Praca dyplomowa (inżynierska)przedmiot wspólny
Praca przejściowaprzedmiot wspólny
Projektowanie jachtów żaglowych i motorowych 1przedmiot wspólny
Projektowanie jachtów żaglowych i motorowych 2przedmiot wspólny
Projektowanie jednostek portowych i przybrzeżnychprzedmiot wspólny8 / 2
Projektowanie konstrukcji kadłuba jachtu z laminatówprzedmiot wspólny
Projektowanie wodolotów i poduszkowcówprzedmiot wspólny6 / 1
Projektowanie żagli i takielunkuprzedmiot wspólny6 / 2
Przemysłowe zabezpieczenia antykorozyjneprzedmiot wspólny17 / 3
Recyklingprzedmiot wspólny16 / 2
Remonty i przebudowy jachtówprzedmiot wspólny14 / 2
Seminarium dyplomoweprzedmiot wspólny
Spajanie jednostek metalowychprzedmiot wspólny9 / 1
Technologia budowy jachtów z laminatów 1przedmiot wspólny10 / 1
Technologia budowy jachtów z laminatów 2przedmiot wspólny11 / 1
Technologia budowy jednostek metalowych 1przedmiot wspólny10 / 2
Technologia budowy jednostek metalowych 2przedmiot wspólny11 / 2
Technologie bezodpadoweprzedmiot wspólny16 / 3
Technologie i urządzenia do produkcji laminatówprzedmiot wspólny9 / 2
Teoria jachtu i żeglowaniaprzedmiot wspólny
Tworzywa polimerowe i ich przetwórstwoprzedmiot wspólny
Wyposażenie jachtówprzedmiot wspólny13 / 2
Żywice i laminaty poliestroweprzedmiot wspólny
Praktyka zawodowa 1przedmiot wspólny
Praktyka zawodowa 2przedmiot wspólny

Sylabusy - wykaz przedmiotów niewchodzących w skład żadnego modułu:

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
BHP i metodyka pracy umysłowejprzedmiot wspólny
Etykaprzedmiot wspólny1 / 1
Język angielski 1przedmiot wspólny3 / 1
Język angielski 2przedmiot wspólny4 / 1
Język angielski 3przedmiot wspólny5 / 1
Język niemiecki 1przedmiot wspólny3 / 2
Język niemiecki 2przedmiot wspólny4 / 2
Język niemiecki 3przedmiot wspólny5 / 2
Ochrona własności intelektualnejprzedmiot wspólny
Podstawy informacji naukowejprzedmiot wspólny
Socjologiaprzedmiot wspólny1 / 2
Szkolenie biblioteczneprzedmiot wspólny
Technologia informacyjnaprzedmiot wspólny
Wychowanie fizyczne 1przedmiot wspólny
Wychowanie fizyczne 2przedmiot wspólny
Ekonomia, zarządzanie i elementy prawaprzedmiot wspólny
Elektrotechnika i elektronikaprzedmiot wspólny
Fizykaprzedmiot wspólny
Historia okrętownictwa i żeglarstwa na Pomorzu Zachodnimprzedmiot wspólny
Informatyka 1przedmiot wspólny
Informatyka 2przedmiot wspólny
Inżynieria jakościprzedmiot wspólny
Matematyka 1przedmiot wspólny
Matematyka 2przedmiot wspólny
Mechanikaprzedmiot wspólny
Mechanika kompozytówprzedmiot wspólny
Nauka o materiałachprzedmiot wspólny
Ochrona środowiska 1przedmiot wspólny
Podstawy automatykiprzedmiot wspólny
Podstawy chemiiprzedmiot wspólny
Podstawy konstrukcji maszyn 1przedmiot wspólny
Rysunek techniczny 1przedmiot wspólny
Rysunek techniczny 2przedmiot wspólny
Spawalnictwoprzedmiot wspólny
Technologie mechaniczneprzedmiot wspólny
Termodynamikaprzedmiot wspólny
Wytrzymałość materiałówprzedmiot wspólny
Architektura jachtu i projektowania wnętrzprzedmiot wspólny8 / 1
Dobór materiałów konstrukcyjnych i pomocniczychprzedmiot wspólny
Dzielność morska jachtuprzedmiot wspólny
Jednostki pływające z napędem ekologicznymprzedmiot wspólny15 / 1
Jednostki szybkie i rekreacyjneprzedmiot wspólny15 / 2
Komputerowe wspomaganie projektowaniaprzedmiot wspólny
Konstrukcja wodolotów i poduszkowcówprzedmiot wspólny13 / 1
Konstrukcje jachtów drewnianych i z aluminiumprzedmiot wspólny14 / 1
Maszyny i urządzenia do przetwarzania polimerówprzedmiot wspólny16 / 1
Normalizacjaprzedmiot wspólny
Ochrona elektrochemiczna i pokrycia ochronneprzedmiot wspólny17 / 1
Optymalizacja osiągów jachtów motorowych i sportowychprzedmiot wspólny12 / 1
Optymalizacja osiągów jachtów żaglowychprzedmiot wspólny12 / 2
Organizacja budowy jachtów metalowychprzedmiot wspólny7 / 1
Organizacja budowy jachtów z laminatówprzedmiot wspólny7 / 2
Podstawy hydro- i aerodynamiki jachtuprzedmiot wspólny
Podstawy konstrukcji jednostek pływającychprzedmiot wspólny
Podstawy napędu jednostek pływającychprzedmiot wspólny
Podstawy oceanotechniki 1przedmiot wspólny
Podstawy ochrony materiałów morskichprzedmiot wspólny17 / 2
Podstawy projektowania jednostek pływającychprzedmiot wspólny
Podstawy projektowania kompozytówprzedmiot wspólny
Podstawy technologii budowy jednostek pływającychprzedmiot wspólny
Podstawy teorii jednostek pływającychprzedmiot wspólny
Podstawy wyposażenia jednostek pływającychprzedmiot wspólny
Praca dyplomowa (inżynierska)przedmiot wspólny
Praca przejściowaprzedmiot wspólny
Projektowanie jachtów żaglowych i motorowych 1przedmiot wspólny
Projektowanie jachtów żaglowych i motorowych 2przedmiot wspólny
Projektowanie jednostek portowych i przybrzeżnychprzedmiot wspólny8 / 2
Projektowanie konstrukcji kadłuba jachtu z laminatówprzedmiot wspólny
Projektowanie wodolotów i poduszkowcówprzedmiot wspólny6 / 1
Projektowanie żagli i takielunkuprzedmiot wspólny6 / 2
Przemysłowe zabezpieczenia antykorozyjneprzedmiot wspólny17 / 3
Recyklingprzedmiot wspólny16 / 2
Remonty i przebudowy jachtówprzedmiot wspólny14 / 2
Seminarium dyplomoweprzedmiot wspólny
Spajanie jednostek metalowychprzedmiot wspólny9 / 1
Technologia budowy jachtów z laminatów 1przedmiot wspólny10 / 1
Technologia budowy jachtów z laminatów 2przedmiot wspólny11 / 1
Technologia budowy jednostek metalowych 1przedmiot wspólny10 / 2
Technologia budowy jednostek metalowych 2przedmiot wspólny11 / 2
Technologie bezodpadoweprzedmiot wspólny16 / 3
Technologie i urządzenia do produkcji laminatówprzedmiot wspólny9 / 2
Teoria jachtu i żeglowaniaprzedmiot wspólny
Tworzywa polimerowe i ich przetwórstwoprzedmiot wspólny
Wyposażenie jachtówprzedmiot wspólny13 / 2
Żywice i laminaty poliestroweprzedmiot wspólny
Praktyka zawodowa 1przedmiot wspólny
Praktyka zawodowa 2przedmiot wspólny

Sylabusy - wykaz przedmiotów niewchodzących w skład żadnego bloku obieralnego:

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
BHP i metodyka pracy umysłowejprzedmiot wspólny
Ochrona własności intelektualnejprzedmiot wspólny
Podstawy informacji naukowejprzedmiot wspólny
Szkolenie biblioteczneprzedmiot wspólny
Technologia informacyjnaprzedmiot wspólny
Wychowanie fizyczne 1przedmiot wspólny
Wychowanie fizyczne 2przedmiot wspólny
Ekonomia, zarządzanie i elementy prawaprzedmiot wspólny
Elektrotechnika i elektronikaprzedmiot wspólny
Fizykaprzedmiot wspólny
Historia okrętownictwa i żeglarstwa na Pomorzu Zachodnimprzedmiot wspólny
Informatyka 1przedmiot wspólny
Informatyka 2przedmiot wspólny
Inżynieria jakościprzedmiot wspólny
Matematyka 1przedmiot wspólny
Matematyka 2przedmiot wspólny
Mechanikaprzedmiot wspólny
Mechanika kompozytówprzedmiot wspólny
Nauka o materiałachprzedmiot wspólny
Ochrona środowiska 1przedmiot wspólny
Podstawy automatykiprzedmiot wspólny
Podstawy chemiiprzedmiot wspólny
Podstawy konstrukcji maszyn 1przedmiot wspólny
Rysunek techniczny 1przedmiot wspólny
Rysunek techniczny 2przedmiot wspólny
Spawalnictwoprzedmiot wspólny
Technologie mechaniczneprzedmiot wspólny
Termodynamikaprzedmiot wspólny
Wytrzymałość materiałówprzedmiot wspólny
Dobór materiałów konstrukcyjnych i pomocniczychprzedmiot wspólny
Dzielność morska jachtuprzedmiot wspólny
Komputerowe wspomaganie projektowaniaprzedmiot wspólny
Normalizacjaprzedmiot wspólny
Podstawy hydro- i aerodynamiki jachtuprzedmiot wspólny
Podstawy konstrukcji jednostek pływającychprzedmiot wspólny
Podstawy napędu jednostek pływającychprzedmiot wspólny
Podstawy oceanotechniki 1przedmiot wspólny
Podstawy projektowania jednostek pływającychprzedmiot wspólny
Podstawy projektowania kompozytówprzedmiot wspólny
Podstawy technologii budowy jednostek pływającychprzedmiot wspólny
Podstawy teorii jednostek pływającychprzedmiot wspólny
Podstawy wyposażenia jednostek pływającychprzedmiot wspólny
Praca dyplomowa (inżynierska)przedmiot wspólny
Praca przejściowaprzedmiot wspólny
Projektowanie jachtów żaglowych i motorowych 1przedmiot wspólny
Projektowanie jachtów żaglowych i motorowych 2przedmiot wspólny
Projektowanie konstrukcji kadłuba jachtu z laminatówprzedmiot wspólny
Seminarium dyplomoweprzedmiot wspólny
Teoria jachtu i żeglowaniaprzedmiot wspólny
Tworzywa polimerowe i ich przetwórstwoprzedmiot wspólny
Żywice i laminaty poliestroweprzedmiot wspólny
Praktyka zawodowa 1przedmiot wspólny
Praktyka zawodowa 2przedmiot wspólny

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 1

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Etykaprzedmiot wspólny1 / 1
Socjologiaprzedmiot wspólny1 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 3

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Język angielski 1przedmiot wspólny3 / 1
Język niemiecki 1przedmiot wspólny3 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 4

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Język angielski 2przedmiot wspólny4 / 1
Język niemiecki 2przedmiot wspólny4 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 5

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Język angielski 3przedmiot wspólny5 / 1
Język niemiecki 3przedmiot wspólny5 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 8

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Architektura jachtu i projektowania wnętrzprzedmiot wspólny8 / 1
Projektowanie jednostek portowych i przybrzeżnychprzedmiot wspólny8 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 15

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Jednostki pływające z napędem ekologicznymprzedmiot wspólny15 / 1
Jednostki szybkie i rekreacyjneprzedmiot wspólny15 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 13

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Konstrukcja wodolotów i poduszkowcówprzedmiot wspólny13 / 1
Wyposażenie jachtówprzedmiot wspólny13 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 14

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Konstrukcje jachtów drewnianych i z aluminiumprzedmiot wspólny14 / 1
Remonty i przebudowy jachtówprzedmiot wspólny14 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 16

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Maszyny i urządzenia do przetwarzania polimerówprzedmiot wspólny16 / 1
Recyklingprzedmiot wspólny16 / 2
Technologie bezodpadoweprzedmiot wspólny16 / 3

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 17

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Ochrona elektrochemiczna i pokrycia ochronneprzedmiot wspólny17 / 1
Podstawy ochrony materiałów morskichprzedmiot wspólny17 / 2
Przemysłowe zabezpieczenia antykorozyjneprzedmiot wspólny17 / 3

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 12

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Optymalizacja osiągów jachtów motorowych i sportowychprzedmiot wspólny12 / 1
Optymalizacja osiągów jachtów żaglowychprzedmiot wspólny12 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 7

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Organizacja budowy jachtów metalowychprzedmiot wspólny7 / 1
Organizacja budowy jachtów z laminatówprzedmiot wspólny7 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 6

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Projektowanie wodolotów i poduszkowcówprzedmiot wspólny6 / 1
Projektowanie żagli i takielunkuprzedmiot wspólny6 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 9

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Spajanie jednostek metalowychprzedmiot wspólny9 / 1
Technologie i urządzenia do produkcji laminatówprzedmiot wspólny9 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 10

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Technologia budowy jachtów z laminatów 1przedmiot wspólny10 / 1
Technologia budowy jednostek metalowych 1przedmiot wspólny10 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 11

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Technologia budowy jachtów z laminatów 2przedmiot wspólny11 / 1
Technologia budowy jednostek metalowych 2przedmiot wspólny11 / 2