Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa - Ichtiologia i akwakultura (S1)

Sylabusy - pełny wykaz przedmiotów:

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Etykaprzedmiot wspólny2 / 1
Filozofiaprzedmiot wspólny2 / 2
Język obcy (angielski)przedmiot wspólny1 / 1
Język obcy (niemiecki)przedmiot wspólny1 / 2
Ochrona własności intelektualnejprzedmiot wspólny
Psychologiaprzedmiot wspólny2 / 3
Socjologiaprzedmiot wspólny2 / 4
Technologia informacyjnaprzedmiot wspólny
Wychowanie fizyczneprzedmiot wspólny
Anatomia i embriologia rybprzedmiot wspólny
Biochemiaprzedmiot wspólny
Biologia ogólnaprzedmiot wspólny
Chemia nieorganicznaprzedmiot wspólny
Chemia organicznaprzedmiot wspólny
Ekologiaprzedmiot wspólny
Ekonomia z elementami prawaprzedmiot wspólny
Fizyka z elementami biofizykiprzedmiot wspólny
Genetykaprzedmiot wspólny
Hydrobotanikaprzedmiot wspólny
Hydrochemiaprzedmiot wspólny
Hydrozoologiaprzedmiot wspólny
Matematykaprzedmiot wspólny
Mikrobiologiaprzedmiot wspólny
Ratownictwo wodneprzedmiot wspólny
Akwakulturaprzedmiot wspólny
Biologia rybprzedmiot wspólny
Choroby rybprzedmiot wspólny
Fizjologia rybprzedmiot wspólny
Gospodarka rybacka na wodach otwartychprzedmiot wspólny
Ochrona wódprzedmiot wspólny
Podstawy hydrologiiprzedmiot wspólny
Podstawy nurkowania swobodnegoprzedmiot wspólny
Rybackie zasoby wódprzedmiot wspólny
Systematyka rybprzedmiot wspólny
Technika połowówprzedmiot wspólny
Toksykologia rybackaprzedmiot wspólny
Bioinżynieria środowiska wodnegoBiotechnologia rybacka i akwakultura
Biotechnologia rybackaBiotechnologia rybacka i akwakultura
Choroby wirusowe organizmów wodnychBiotechnologia rybacka i akwakultura
Ekologia i biologia morzaEksploatacja rybackich zasobów środowiska wodnego
Gospodarka odpadami w obiektach akwakulturyBiotechnologia rybacka i akwakultura
Gospodarka odpadami w przedsiębiorstwie połowowymEksploatacja rybackich zasobów środowiska wodnego
Hydrotechnika rybackaBiotechnologia rybacka i akwakultura
Oceanografia rybackaEksploatacja rybackich zasobów środowiska wodnego
Paszoznawstwo oraz żywienie ryb i skorupiakówBiotechnologia rybacka i akwakultura
Podstawy akwarystykiBiotechnologia rybacka i akwakultura
Podstawy ekonomiki i zarządzania przedsiębiorstwem akwakulturyBiotechnologia rybacka i akwakultura
Podstawy ekonomiki i zarządzania przedsiębiorstwem połowowymEksploatacja rybackich zasobów środowiska wodnego
Podstawy hydroakustyki i radiolokacjiEksploatacja rybackich zasobów środowiska wodnego
Podstawy zabezpieczania surowców rybackichEksploatacja rybackich zasobów środowiska wodnego
Podstawy zabezpieczenia surowców rybackichBiotechnologia rybacka i akwakultura
Przygotowanie pracy dyplomowejEksploatacja rybackich zasobów środowiska wodnego
Przygotowanie pracy dyplomowejBiotechnologia rybacka i akwakultura
Selektywność narzędzi połowuEksploatacja rybackich zasobów środowiska wodnego
Seminarium dyplomoweEksploatacja rybackich zasobów środowiska wodnego
Seminarium dyplomoweBiotechnologia rybacka i akwakultura
Statki i porty rybackieEksploatacja rybackich zasobów środowiska wodnego
Teoria optymalnych połowówEksploatacja rybackich zasobów środowiska wodnego
Wylęgarnictwo oraz produkcja materiału zarybieniowegoBiotechnologia rybacka i akwakultura
WędkarstwoEksploatacja rybackich zasobów środowiska wodnego
Zintegrowane zarządzanie obszarami przybrzeżnymiEksploatacja rybackich zasobów środowiska wodnego
Podstawy informacji naukowejprzedmiot wspólny
Szkolenie - Biuro karierprzedmiot wspólny
Szkolenie BHP i przeciwpożaroweprzedmiot wspólny
Szkolenie biblioteczneprzedmiot wspólny
Szkolenie w zakresie praw i obowiązków studentaprzedmiot wspólny
Praktyka zawodowaprzedmiot wspólny

Sylabusy - wykaz przedmiotów wspólnych dla specjalności:

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Etykaprzedmiot wspólny2 / 1
Filozofiaprzedmiot wspólny2 / 2
Język obcy (angielski)przedmiot wspólny1 / 1
Język obcy (niemiecki)przedmiot wspólny1 / 2
Ochrona własności intelektualnejprzedmiot wspólny
Psychologiaprzedmiot wspólny2 / 3
Socjologiaprzedmiot wspólny2 / 4
Technologia informacyjnaprzedmiot wspólny
Wychowanie fizyczneprzedmiot wspólny
Anatomia i embriologia rybprzedmiot wspólny
Biochemiaprzedmiot wspólny
Biologia ogólnaprzedmiot wspólny
Chemia nieorganicznaprzedmiot wspólny
Chemia organicznaprzedmiot wspólny
Ekologiaprzedmiot wspólny
Ekonomia z elementami prawaprzedmiot wspólny
Fizyka z elementami biofizykiprzedmiot wspólny
Genetykaprzedmiot wspólny
Hydrobotanikaprzedmiot wspólny
Hydrochemiaprzedmiot wspólny
Hydrozoologiaprzedmiot wspólny
Matematykaprzedmiot wspólny
Mikrobiologiaprzedmiot wspólny
Ratownictwo wodneprzedmiot wspólny
Akwakulturaprzedmiot wspólny
Biologia rybprzedmiot wspólny
Choroby rybprzedmiot wspólny
Fizjologia rybprzedmiot wspólny
Gospodarka rybacka na wodach otwartychprzedmiot wspólny
Ochrona wódprzedmiot wspólny
Podstawy hydrologiiprzedmiot wspólny
Podstawy nurkowania swobodnegoprzedmiot wspólny
Rybackie zasoby wódprzedmiot wspólny
Systematyka rybprzedmiot wspólny
Technika połowówprzedmiot wspólny
Toksykologia rybackaprzedmiot wspólny
Podstawy informacji naukowejprzedmiot wspólny
Szkolenie - Biuro karierprzedmiot wspólny
Szkolenie BHP i przeciwpożaroweprzedmiot wspólny
Szkolenie biblioteczneprzedmiot wspólny
Szkolenie w zakresie praw i obowiązków studentaprzedmiot wspólny
Praktyka zawodowaprzedmiot wspólny

Sylabus - wykaz przedmiotów dla specjalności Biotechnologia rybacka i akwakultura

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Bioinżynieria środowiska wodnegoBiotechnologia rybacka i akwakultura
Biotechnologia rybackaBiotechnologia rybacka i akwakultura
Choroby wirusowe organizmów wodnychBiotechnologia rybacka i akwakultura
Gospodarka odpadami w obiektach akwakulturyBiotechnologia rybacka i akwakultura
Hydrotechnika rybackaBiotechnologia rybacka i akwakultura
Paszoznawstwo oraz żywienie ryb i skorupiakówBiotechnologia rybacka i akwakultura
Podstawy akwarystykiBiotechnologia rybacka i akwakultura
Podstawy ekonomiki i zarządzania przedsiębiorstwem akwakulturyBiotechnologia rybacka i akwakultura
Podstawy zabezpieczenia surowców rybackichBiotechnologia rybacka i akwakultura
Przygotowanie pracy dyplomowejBiotechnologia rybacka i akwakultura
Seminarium dyplomoweBiotechnologia rybacka i akwakultura
Wylęgarnictwo oraz produkcja materiału zarybieniowegoBiotechnologia rybacka i akwakultura

Sylabus - wykaz przedmiotów dla specjalności Eksploatacja rybackich zasobów środowiska wodnego

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Ekologia i biologia morzaEksploatacja rybackich zasobów środowiska wodnego
Gospodarka odpadami w przedsiębiorstwie połowowymEksploatacja rybackich zasobów środowiska wodnego
Oceanografia rybackaEksploatacja rybackich zasobów środowiska wodnego
Podstawy ekonomiki i zarządzania przedsiębiorstwem połowowymEksploatacja rybackich zasobów środowiska wodnego
Podstawy hydroakustyki i radiolokacjiEksploatacja rybackich zasobów środowiska wodnego
Podstawy zabezpieczania surowców rybackichEksploatacja rybackich zasobów środowiska wodnego
Przygotowanie pracy dyplomowejEksploatacja rybackich zasobów środowiska wodnego
Selektywność narzędzi połowuEksploatacja rybackich zasobów środowiska wodnego
Seminarium dyplomoweEksploatacja rybackich zasobów środowiska wodnego
Statki i porty rybackieEksploatacja rybackich zasobów środowiska wodnego
Teoria optymalnych połowówEksploatacja rybackich zasobów środowiska wodnego
WędkarstwoEksploatacja rybackich zasobów środowiska wodnego
Zintegrowane zarządzanie obszarami przybrzeżnymiEksploatacja rybackich zasobów środowiska wodnego

Sylabusy - wykaz przedmiotów niewchodzących w skład żadnego modułu:

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Etykaprzedmiot wspólny2 / 1
Filozofiaprzedmiot wspólny2 / 2
Język obcy (angielski)przedmiot wspólny1 / 1
Język obcy (niemiecki)przedmiot wspólny1 / 2
Ochrona własności intelektualnejprzedmiot wspólny
Psychologiaprzedmiot wspólny2 / 3
Socjologiaprzedmiot wspólny2 / 4
Technologia informacyjnaprzedmiot wspólny
Wychowanie fizyczneprzedmiot wspólny
Anatomia i embriologia rybprzedmiot wspólny
Biochemiaprzedmiot wspólny
Biologia ogólnaprzedmiot wspólny
Chemia nieorganicznaprzedmiot wspólny
Chemia organicznaprzedmiot wspólny
Ekologiaprzedmiot wspólny
Ekonomia z elementami prawaprzedmiot wspólny
Fizyka z elementami biofizykiprzedmiot wspólny
Genetykaprzedmiot wspólny
Hydrobotanikaprzedmiot wspólny
Hydrochemiaprzedmiot wspólny
Hydrozoologiaprzedmiot wspólny
Matematykaprzedmiot wspólny
Mikrobiologiaprzedmiot wspólny
Ratownictwo wodneprzedmiot wspólny
Akwakulturaprzedmiot wspólny
Biologia rybprzedmiot wspólny
Choroby rybprzedmiot wspólny
Fizjologia rybprzedmiot wspólny
Gospodarka rybacka na wodach otwartychprzedmiot wspólny
Ochrona wódprzedmiot wspólny
Podstawy hydrologiiprzedmiot wspólny
Podstawy nurkowania swobodnegoprzedmiot wspólny
Rybackie zasoby wódprzedmiot wspólny
Systematyka rybprzedmiot wspólny
Technika połowówprzedmiot wspólny
Toksykologia rybackaprzedmiot wspólny
Bioinżynieria środowiska wodnegoBiotechnologia rybacka i akwakultura
Biotechnologia rybackaBiotechnologia rybacka i akwakultura
Choroby wirusowe organizmów wodnychBiotechnologia rybacka i akwakultura
Ekologia i biologia morzaEksploatacja rybackich zasobów środowiska wodnego
Gospodarka odpadami w obiektach akwakulturyBiotechnologia rybacka i akwakultura
Gospodarka odpadami w przedsiębiorstwie połowowymEksploatacja rybackich zasobów środowiska wodnego
Hydrotechnika rybackaBiotechnologia rybacka i akwakultura
Oceanografia rybackaEksploatacja rybackich zasobów środowiska wodnego
Paszoznawstwo oraz żywienie ryb i skorupiakówBiotechnologia rybacka i akwakultura
Podstawy akwarystykiBiotechnologia rybacka i akwakultura
Podstawy ekonomiki i zarządzania przedsiębiorstwem akwakulturyBiotechnologia rybacka i akwakultura
Podstawy ekonomiki i zarządzania przedsiębiorstwem połowowymEksploatacja rybackich zasobów środowiska wodnego
Podstawy hydroakustyki i radiolokacjiEksploatacja rybackich zasobów środowiska wodnego
Podstawy zabezpieczania surowców rybackichEksploatacja rybackich zasobów środowiska wodnego
Podstawy zabezpieczenia surowców rybackichBiotechnologia rybacka i akwakultura
Przygotowanie pracy dyplomowejEksploatacja rybackich zasobów środowiska wodnego
Przygotowanie pracy dyplomowejBiotechnologia rybacka i akwakultura
Selektywność narzędzi połowuEksploatacja rybackich zasobów środowiska wodnego
Seminarium dyplomoweEksploatacja rybackich zasobów środowiska wodnego
Seminarium dyplomoweBiotechnologia rybacka i akwakultura
Statki i porty rybackieEksploatacja rybackich zasobów środowiska wodnego
Teoria optymalnych połowówEksploatacja rybackich zasobów środowiska wodnego
Wylęgarnictwo oraz produkcja materiału zarybieniowegoBiotechnologia rybacka i akwakultura
WędkarstwoEksploatacja rybackich zasobów środowiska wodnego
Zintegrowane zarządzanie obszarami przybrzeżnymiEksploatacja rybackich zasobów środowiska wodnego
Podstawy informacji naukowejprzedmiot wspólny
Szkolenie - Biuro karierprzedmiot wspólny
Szkolenie BHP i przeciwpożaroweprzedmiot wspólny
Szkolenie biblioteczneprzedmiot wspólny
Szkolenie w zakresie praw i obowiązków studentaprzedmiot wspólny
Praktyka zawodowaprzedmiot wspólny

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 2

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Etykaprzedmiot wspólny2 / 1
Filozofiaprzedmiot wspólny2 / 2
Psychologiaprzedmiot wspólny2 / 3
Socjologiaprzedmiot wspólny2 / 4

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 1

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Język obcy (angielski)przedmiot wspólny1 / 1
Język obcy (niemiecki)przedmiot wspólny1 / 2

Sylabusy - wykaz przedmiotów niewchodzących w skład żadnego bloku obieralnego:

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Ochrona własności intelektualnejprzedmiot wspólny
Technologia informacyjnaprzedmiot wspólny
Wychowanie fizyczneprzedmiot wspólny
Anatomia i embriologia rybprzedmiot wspólny
Biochemiaprzedmiot wspólny
Biologia ogólnaprzedmiot wspólny
Chemia nieorganicznaprzedmiot wspólny
Chemia organicznaprzedmiot wspólny
Ekologiaprzedmiot wspólny
Ekonomia z elementami prawaprzedmiot wspólny
Fizyka z elementami biofizykiprzedmiot wspólny
Genetykaprzedmiot wspólny
Hydrobotanikaprzedmiot wspólny
Hydrochemiaprzedmiot wspólny
Hydrozoologiaprzedmiot wspólny
Matematykaprzedmiot wspólny
Mikrobiologiaprzedmiot wspólny
Ratownictwo wodneprzedmiot wspólny
Akwakulturaprzedmiot wspólny
Biologia rybprzedmiot wspólny
Choroby rybprzedmiot wspólny
Fizjologia rybprzedmiot wspólny
Gospodarka rybacka na wodach otwartychprzedmiot wspólny
Ochrona wódprzedmiot wspólny
Podstawy hydrologiiprzedmiot wspólny
Podstawy nurkowania swobodnegoprzedmiot wspólny
Rybackie zasoby wódprzedmiot wspólny
Systematyka rybprzedmiot wspólny
Technika połowówprzedmiot wspólny
Toksykologia rybackaprzedmiot wspólny
Bioinżynieria środowiska wodnegoBiotechnologia rybacka i akwakultura
Biotechnologia rybackaBiotechnologia rybacka i akwakultura
Choroby wirusowe organizmów wodnychBiotechnologia rybacka i akwakultura
Ekologia i biologia morzaEksploatacja rybackich zasobów środowiska wodnego
Gospodarka odpadami w obiektach akwakulturyBiotechnologia rybacka i akwakultura
Gospodarka odpadami w przedsiębiorstwie połowowymEksploatacja rybackich zasobów środowiska wodnego
Hydrotechnika rybackaBiotechnologia rybacka i akwakultura
Oceanografia rybackaEksploatacja rybackich zasobów środowiska wodnego
Paszoznawstwo oraz żywienie ryb i skorupiakówBiotechnologia rybacka i akwakultura
Podstawy akwarystykiBiotechnologia rybacka i akwakultura
Podstawy ekonomiki i zarządzania przedsiębiorstwem akwakulturyBiotechnologia rybacka i akwakultura
Podstawy ekonomiki i zarządzania przedsiębiorstwem połowowymEksploatacja rybackich zasobów środowiska wodnego
Podstawy hydroakustyki i radiolokacjiEksploatacja rybackich zasobów środowiska wodnego
Podstawy zabezpieczania surowców rybackichEksploatacja rybackich zasobów środowiska wodnego
Podstawy zabezpieczenia surowców rybackichBiotechnologia rybacka i akwakultura
Przygotowanie pracy dyplomowejEksploatacja rybackich zasobów środowiska wodnego
Przygotowanie pracy dyplomowejBiotechnologia rybacka i akwakultura
Selektywność narzędzi połowuEksploatacja rybackich zasobów środowiska wodnego
Seminarium dyplomoweEksploatacja rybackich zasobów środowiska wodnego
Seminarium dyplomoweBiotechnologia rybacka i akwakultura
Statki i porty rybackieEksploatacja rybackich zasobów środowiska wodnego
Teoria optymalnych połowówEksploatacja rybackich zasobów środowiska wodnego
Wylęgarnictwo oraz produkcja materiału zarybieniowegoBiotechnologia rybacka i akwakultura
WędkarstwoEksploatacja rybackich zasobów środowiska wodnego
Zintegrowane zarządzanie obszarami przybrzeżnymiEksploatacja rybackich zasobów środowiska wodnego
Podstawy informacji naukowejprzedmiot wspólny
Szkolenie - Biuro karierprzedmiot wspólny
Szkolenie BHP i przeciwpożaroweprzedmiot wspólny
Szkolenie biblioteczneprzedmiot wspólny
Szkolenie w zakresie praw i obowiązków studentaprzedmiot wspólny
Praktyka zawodowaprzedmiot wspólny