Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Elektryczny - Teleinformatyka (S1)

Sylabusy - pełny wykaz przedmiotów:

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Aspekty prawne przedsiębiorczościprzedmiot wspólny6 / 1
BHP i ergonomiaprzedmiot wspólny
Ekonomika zarządzania jakościąprzedmiot wspólny6 / 2
Etykaprzedmiot wspólny
Filozofiaprzedmiot wspólny
Język angielski 1przedmiot wspólny2 / 1
Język angielski 2przedmiot wspólny4 / 1
Język angielski 3przedmiot wspólny5 / 1
Język niemiecki 1przedmiot wspólny2 / 2
Język niemiecki 2przedmiot wspólny4 / 2
Język niemiecki 3przedmiot wspólny5 / 2
Ochrona własności intelektualnejprzedmiot wspólny
Problemy ekologiczne w techniceprzedmiot wspólny
Socjologiaprzedmiot wspólny
Wychowanie fizyczne 1przedmiot wspólny
Wychowanie fizyczne 2przedmiot wspólny
Algebraprzedmiot wspólny
Analiza matematycznaprzedmiot wspólny
Grafika inżynierskaprzedmiot wspólny
Metody numeryczneprzedmiot wspólny
Optoelektronikaprzedmiot wspólny
Wprowadzenie do analizy matematycznejprzedmiot wspólny
Akwizycja i projekcja dźwiękuprzedmiot wspólny
Analiza obrazówprzedmiot wspólny
Aplikacje internetoweprzedmiot wspólny
Aplikacje mobilne przetwarzające dane w chmurzeprzedmiot wspólny10 / 1
Architektury systemów komputerowych i wbudowanychprzedmiot wspólny
Bezpieczeństwo funkcjonalne systemówprzedmiot wspólny7 / 1
Bezpieczeństwo informatyczne Przemysłowego Internetu Rzeczyprzedmiot wspólny8 / 1
Bezpieczeństwo systemów teleinformatycznychprzedmiot wspólny8 / 2
Cyfrowe przetwarzanie sygnałówprzedmiot wspólny
Cyfrowe układy reprogramowalneprzedmiot wspólny7 / 2
Diagnostyka i optymalizacja sieci teleinformatycznychprzedmiot wspólny
Ekosystemy IoTprzedmiot wspólny13 / 1
Elektroniczne układy pomiarowe i wykonawczeprzedmiot wspólny
Fotonikaprzedmiot wspólny
Informatyka przemysłowaprzedmiot wspólny16 / 1
Inżynieria oprogramowaniaprzedmiot wspólny
Komputerowe wspomaganie zarządzania projektamiprzedmiot wspólny
Metody sztucznej inteligencjiprzedmiot wspólny
Podstawy algorytmizacji i programowaniaprzedmiot wspólny
Podstawy elektroniki cyfrowejprzedmiot wspólny
Pomiary i analiza danych w inżynierii biomedycznejprzedmiot wspólny11 / 1
Pomiary sieci, elementów i czujników światłowodowychprzedmiot wspólny
Praca dyplomowa inżynierskaprzedmiot wspólny
Programowanie gier i symulacjiprzedmiot wspólny9 / 1
Programowanie obiektoweprzedmiot wspólny
Programowanie urządzeń mobilnychprzedmiot wspólny
Projektowanie sieci światłowodowychprzedmiot wspólny15 / 1
Przemysłowe sieci i protokoły komunikacyjneprzedmiot wspólny16 / 2
Przemysłowy Internet Rzeczy i systemy automotiveprzedmiot wspólny
Przetwarzanie obrazówprzedmiot wspólny
Rozproszone symulacje interaktywneprzedmiot wspólny9 / 2
Seminarium dyplomoweprzedmiot wspólny
Sensory i aktuatoryprzedmiot wspólny13 / 2
Sensory wirtualneprzedmiot wspólny17 / 1
Sieci dostępoweprzedmiot wspólny
Sieci komputeroweprzedmiot wspólny
Sieci sensoryczneprzedmiot wspólny17 / 2
Struktury danych i techniki programowaniaprzedmiot wspólny
Systemy operacyjneprzedmiot wspólny
Technika mikroprocesorowaprzedmiot wspólny
Techniki modelowania i druku 3Dprzedmiot wspólny
Techniki multimedialneprzedmiot wspólny
Technologie SDRprzedmiot wspólny12 / 1
Technologie interakcji człowiek - maszynaprzedmiot wspólny14 / 1
Technologie przetwarzania danych w Przemysłowym Internecie Rzeczyprzedmiot wspólny10 / 2
Technologie transmisji bezprzewodowychprzedmiot wspólny
Teleinformatyczne systemy łączności radiowejprzedmiot wspólny12 / 2
Telemedycynaprzedmiot wspólny11 / 2
Transmisja w układach fotonicznychprzedmiot wspólny15 / 2
Usługi sieciowe i bazy danychprzedmiot wspólny
Wprowadzenie do systemów IoTprzedmiot wspólny
Zastosowania przemysłowe grafiki 3Dprzedmiot wspólny14 / 2
Podstawy informacji naukowejprzedmiot wspólny
Szkolenie BHP i przeciwpożaroweprzedmiot wspólny
Szkolenie biblioteczneprzedmiot wspólny
Praktyka zawodowaprzedmiot wspólny

Sylabusy - wykaz przedmiotów wspólnych dla specjalności:

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Aspekty prawne przedsiębiorczościprzedmiot wspólny6 / 1
BHP i ergonomiaprzedmiot wspólny
Ekonomika zarządzania jakościąprzedmiot wspólny6 / 2
Etykaprzedmiot wspólny
Filozofiaprzedmiot wspólny
Język angielski 1przedmiot wspólny2 / 1
Język angielski 2przedmiot wspólny4 / 1
Język angielski 3przedmiot wspólny5 / 1
Język niemiecki 1przedmiot wspólny2 / 2
Język niemiecki 2przedmiot wspólny4 / 2
Język niemiecki 3przedmiot wspólny5 / 2
Ochrona własności intelektualnejprzedmiot wspólny
Problemy ekologiczne w techniceprzedmiot wspólny
Socjologiaprzedmiot wspólny
Wychowanie fizyczne 1przedmiot wspólny
Wychowanie fizyczne 2przedmiot wspólny
Algebraprzedmiot wspólny
Analiza matematycznaprzedmiot wspólny
Grafika inżynierskaprzedmiot wspólny
Metody numeryczneprzedmiot wspólny
Optoelektronikaprzedmiot wspólny
Wprowadzenie do analizy matematycznejprzedmiot wspólny
Akwizycja i projekcja dźwiękuprzedmiot wspólny
Analiza obrazówprzedmiot wspólny
Aplikacje internetoweprzedmiot wspólny
Aplikacje mobilne przetwarzające dane w chmurzeprzedmiot wspólny10 / 1
Architektury systemów komputerowych i wbudowanychprzedmiot wspólny
Bezpieczeństwo funkcjonalne systemówprzedmiot wspólny7 / 1
Bezpieczeństwo informatyczne Przemysłowego Internetu Rzeczyprzedmiot wspólny8 / 1
Bezpieczeństwo systemów teleinformatycznychprzedmiot wspólny8 / 2
Cyfrowe przetwarzanie sygnałówprzedmiot wspólny
Cyfrowe układy reprogramowalneprzedmiot wspólny7 / 2
Diagnostyka i optymalizacja sieci teleinformatycznychprzedmiot wspólny
Ekosystemy IoTprzedmiot wspólny13 / 1
Elektroniczne układy pomiarowe i wykonawczeprzedmiot wspólny
Fotonikaprzedmiot wspólny
Informatyka przemysłowaprzedmiot wspólny16 / 1
Inżynieria oprogramowaniaprzedmiot wspólny
Komputerowe wspomaganie zarządzania projektamiprzedmiot wspólny
Metody sztucznej inteligencjiprzedmiot wspólny
Podstawy algorytmizacji i programowaniaprzedmiot wspólny
Podstawy elektroniki cyfrowejprzedmiot wspólny
Pomiary i analiza danych w inżynierii biomedycznejprzedmiot wspólny11 / 1
Pomiary sieci, elementów i czujników światłowodowychprzedmiot wspólny
Praca dyplomowa inżynierskaprzedmiot wspólny
Programowanie gier i symulacjiprzedmiot wspólny9 / 1
Programowanie obiektoweprzedmiot wspólny
Programowanie urządzeń mobilnychprzedmiot wspólny
Projektowanie sieci światłowodowychprzedmiot wspólny15 / 1
Przemysłowe sieci i protokoły komunikacyjneprzedmiot wspólny16 / 2
Przemysłowy Internet Rzeczy i systemy automotiveprzedmiot wspólny
Przetwarzanie obrazówprzedmiot wspólny
Rozproszone symulacje interaktywneprzedmiot wspólny9 / 2
Seminarium dyplomoweprzedmiot wspólny
Sensory i aktuatoryprzedmiot wspólny13 / 2
Sensory wirtualneprzedmiot wspólny17 / 1
Sieci dostępoweprzedmiot wspólny
Sieci komputeroweprzedmiot wspólny
Sieci sensoryczneprzedmiot wspólny17 / 2
Struktury danych i techniki programowaniaprzedmiot wspólny
Systemy operacyjneprzedmiot wspólny
Technika mikroprocesorowaprzedmiot wspólny
Techniki modelowania i druku 3Dprzedmiot wspólny
Techniki multimedialneprzedmiot wspólny
Technologie SDRprzedmiot wspólny12 / 1
Technologie interakcji człowiek - maszynaprzedmiot wspólny14 / 1
Technologie przetwarzania danych w Przemysłowym Internecie Rzeczyprzedmiot wspólny10 / 2
Technologie transmisji bezprzewodowychprzedmiot wspólny
Teleinformatyczne systemy łączności radiowejprzedmiot wspólny12 / 2
Telemedycynaprzedmiot wspólny11 / 2
Transmisja w układach fotonicznychprzedmiot wspólny15 / 2
Usługi sieciowe i bazy danychprzedmiot wspólny
Wprowadzenie do systemów IoTprzedmiot wspólny
Zastosowania przemysłowe grafiki 3Dprzedmiot wspólny14 / 2
Podstawy informacji naukowejprzedmiot wspólny
Szkolenie BHP i przeciwpożaroweprzedmiot wspólny
Szkolenie biblioteczneprzedmiot wspólny
Praktyka zawodowaprzedmiot wspólny

Sylabusy - wykaz przedmiotów niewchodzących w skład żadnego modułu:

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Aspekty prawne przedsiębiorczościprzedmiot wspólny6 / 1
BHP i ergonomiaprzedmiot wspólny
Ekonomika zarządzania jakościąprzedmiot wspólny6 / 2
Etykaprzedmiot wspólny
Filozofiaprzedmiot wspólny
Język angielski 1przedmiot wspólny2 / 1
Język angielski 2przedmiot wspólny4 / 1
Język angielski 3przedmiot wspólny5 / 1
Język niemiecki 1przedmiot wspólny2 / 2
Język niemiecki 2przedmiot wspólny4 / 2
Język niemiecki 3przedmiot wspólny5 / 2
Ochrona własności intelektualnejprzedmiot wspólny
Problemy ekologiczne w techniceprzedmiot wspólny
Socjologiaprzedmiot wspólny
Wychowanie fizyczne 1przedmiot wspólny
Wychowanie fizyczne 2przedmiot wspólny
Algebraprzedmiot wspólny
Analiza matematycznaprzedmiot wspólny
Grafika inżynierskaprzedmiot wspólny
Metody numeryczneprzedmiot wspólny
Optoelektronikaprzedmiot wspólny
Wprowadzenie do analizy matematycznejprzedmiot wspólny
Akwizycja i projekcja dźwiękuprzedmiot wspólny
Analiza obrazówprzedmiot wspólny
Aplikacje internetoweprzedmiot wspólny
Aplikacje mobilne przetwarzające dane w chmurzeprzedmiot wspólny10 / 1
Architektury systemów komputerowych i wbudowanychprzedmiot wspólny
Bezpieczeństwo funkcjonalne systemówprzedmiot wspólny7 / 1
Bezpieczeństwo informatyczne Przemysłowego Internetu Rzeczyprzedmiot wspólny8 / 1
Bezpieczeństwo systemów teleinformatycznychprzedmiot wspólny8 / 2
Cyfrowe przetwarzanie sygnałówprzedmiot wspólny
Cyfrowe układy reprogramowalneprzedmiot wspólny7 / 2
Diagnostyka i optymalizacja sieci teleinformatycznychprzedmiot wspólny
Ekosystemy IoTprzedmiot wspólny13 / 1
Elektroniczne układy pomiarowe i wykonawczeprzedmiot wspólny
Fotonikaprzedmiot wspólny
Informatyka przemysłowaprzedmiot wspólny16 / 1
Inżynieria oprogramowaniaprzedmiot wspólny
Komputerowe wspomaganie zarządzania projektamiprzedmiot wspólny
Metody sztucznej inteligencjiprzedmiot wspólny
Podstawy algorytmizacji i programowaniaprzedmiot wspólny
Podstawy elektroniki cyfrowejprzedmiot wspólny
Pomiary i analiza danych w inżynierii biomedycznejprzedmiot wspólny11 / 1
Pomiary sieci, elementów i czujników światłowodowychprzedmiot wspólny
Praca dyplomowa inżynierskaprzedmiot wspólny
Programowanie gier i symulacjiprzedmiot wspólny9 / 1
Programowanie obiektoweprzedmiot wspólny
Programowanie urządzeń mobilnychprzedmiot wspólny
Projektowanie sieci światłowodowychprzedmiot wspólny15 / 1
Przemysłowe sieci i protokoły komunikacyjneprzedmiot wspólny16 / 2
Przemysłowy Internet Rzeczy i systemy automotiveprzedmiot wspólny
Przetwarzanie obrazówprzedmiot wspólny
Rozproszone symulacje interaktywneprzedmiot wspólny9 / 2
Seminarium dyplomoweprzedmiot wspólny
Sensory i aktuatoryprzedmiot wspólny13 / 2
Sensory wirtualneprzedmiot wspólny17 / 1
Sieci dostępoweprzedmiot wspólny
Sieci komputeroweprzedmiot wspólny
Sieci sensoryczneprzedmiot wspólny17 / 2
Struktury danych i techniki programowaniaprzedmiot wspólny
Systemy operacyjneprzedmiot wspólny
Technika mikroprocesorowaprzedmiot wspólny
Techniki modelowania i druku 3Dprzedmiot wspólny
Techniki multimedialneprzedmiot wspólny
Technologie SDRprzedmiot wspólny12 / 1
Technologie interakcji człowiek - maszynaprzedmiot wspólny14 / 1
Technologie przetwarzania danych w Przemysłowym Internecie Rzeczyprzedmiot wspólny10 / 2
Technologie transmisji bezprzewodowychprzedmiot wspólny
Teleinformatyczne systemy łączności radiowejprzedmiot wspólny12 / 2
Telemedycynaprzedmiot wspólny11 / 2
Transmisja w układach fotonicznychprzedmiot wspólny15 / 2
Usługi sieciowe i bazy danychprzedmiot wspólny
Wprowadzenie do systemów IoTprzedmiot wspólny
Zastosowania przemysłowe grafiki 3Dprzedmiot wspólny14 / 2
Podstawy informacji naukowejprzedmiot wspólny
Szkolenie BHP i przeciwpożaroweprzedmiot wspólny
Szkolenie biblioteczneprzedmiot wspólny
Praktyka zawodowaprzedmiot wspólny

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 6

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Aspekty prawne przedsiębiorczościprzedmiot wspólny6 / 1
Ekonomika zarządzania jakościąprzedmiot wspólny6 / 2

Sylabusy - wykaz przedmiotów niewchodzących w skład żadnego bloku obieralnego:

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
BHP i ergonomiaprzedmiot wspólny
Etykaprzedmiot wspólny
Filozofiaprzedmiot wspólny
Ochrona własności intelektualnejprzedmiot wspólny
Problemy ekologiczne w techniceprzedmiot wspólny
Socjologiaprzedmiot wspólny
Wychowanie fizyczne 1przedmiot wspólny
Wychowanie fizyczne 2przedmiot wspólny
Algebraprzedmiot wspólny
Analiza matematycznaprzedmiot wspólny
Grafika inżynierskaprzedmiot wspólny
Metody numeryczneprzedmiot wspólny
Optoelektronikaprzedmiot wspólny
Wprowadzenie do analizy matematycznejprzedmiot wspólny
Akwizycja i projekcja dźwiękuprzedmiot wspólny
Analiza obrazówprzedmiot wspólny
Aplikacje internetoweprzedmiot wspólny
Architektury systemów komputerowych i wbudowanychprzedmiot wspólny
Cyfrowe przetwarzanie sygnałówprzedmiot wspólny
Diagnostyka i optymalizacja sieci teleinformatycznychprzedmiot wspólny
Elektroniczne układy pomiarowe i wykonawczeprzedmiot wspólny
Fotonikaprzedmiot wspólny
Inżynieria oprogramowaniaprzedmiot wspólny
Komputerowe wspomaganie zarządzania projektamiprzedmiot wspólny
Metody sztucznej inteligencjiprzedmiot wspólny
Podstawy algorytmizacji i programowaniaprzedmiot wspólny
Podstawy elektroniki cyfrowejprzedmiot wspólny
Pomiary sieci, elementów i czujników światłowodowychprzedmiot wspólny
Praca dyplomowa inżynierskaprzedmiot wspólny
Programowanie obiektoweprzedmiot wspólny
Programowanie urządzeń mobilnychprzedmiot wspólny
Przemysłowy Internet Rzeczy i systemy automotiveprzedmiot wspólny
Przetwarzanie obrazówprzedmiot wspólny
Seminarium dyplomoweprzedmiot wspólny
Sieci dostępoweprzedmiot wspólny
Sieci komputeroweprzedmiot wspólny
Struktury danych i techniki programowaniaprzedmiot wspólny
Systemy operacyjneprzedmiot wspólny
Technika mikroprocesorowaprzedmiot wspólny
Techniki modelowania i druku 3Dprzedmiot wspólny
Techniki multimedialneprzedmiot wspólny
Technologie transmisji bezprzewodowychprzedmiot wspólny
Usługi sieciowe i bazy danychprzedmiot wspólny
Wprowadzenie do systemów IoTprzedmiot wspólny
Podstawy informacji naukowejprzedmiot wspólny
Szkolenie BHP i przeciwpożaroweprzedmiot wspólny
Szkolenie biblioteczneprzedmiot wspólny
Praktyka zawodowaprzedmiot wspólny

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 2

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Język angielski 1przedmiot wspólny2 / 1
Język niemiecki 1przedmiot wspólny2 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 4

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Język angielski 2przedmiot wspólny4 / 1
Język niemiecki 2przedmiot wspólny4 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 5

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Język angielski 3przedmiot wspólny5 / 1
Język niemiecki 3przedmiot wspólny5 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 10

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Aplikacje mobilne przetwarzające dane w chmurzeprzedmiot wspólny10 / 1
Technologie przetwarzania danych w Przemysłowym Internecie Rzeczyprzedmiot wspólny10 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 7

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Bezpieczeństwo funkcjonalne systemówprzedmiot wspólny7 / 1
Cyfrowe układy reprogramowalneprzedmiot wspólny7 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 8

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Bezpieczeństwo informatyczne Przemysłowego Internetu Rzeczyprzedmiot wspólny8 / 1
Bezpieczeństwo systemów teleinformatycznychprzedmiot wspólny8 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 13

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Ekosystemy IoTprzedmiot wspólny13 / 1
Sensory i aktuatoryprzedmiot wspólny13 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 16

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Informatyka przemysłowaprzedmiot wspólny16 / 1
Przemysłowe sieci i protokoły komunikacyjneprzedmiot wspólny16 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 11

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Pomiary i analiza danych w inżynierii biomedycznejprzedmiot wspólny11 / 1
Telemedycynaprzedmiot wspólny11 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 9

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Programowanie gier i symulacjiprzedmiot wspólny9 / 1
Rozproszone symulacje interaktywneprzedmiot wspólny9 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 15

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Projektowanie sieci światłowodowychprzedmiot wspólny15 / 1
Transmisja w układach fotonicznychprzedmiot wspólny15 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 17

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Sensory wirtualneprzedmiot wspólny17 / 1
Sieci sensoryczneprzedmiot wspólny17 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 12

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Technologie SDRprzedmiot wspólny12 / 1
Teleinformatyczne systemy łączności radiowejprzedmiot wspólny12 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 14

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Technologie interakcji człowiek - maszynaprzedmiot wspólny14 / 1
Zastosowania przemysłowe grafiki 3Dprzedmiot wspólny14 / 2