Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa - Mikrobiologia (S2)

Sylabusy - pełny wykaz przedmiotów:

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Bioetykaprzedmiot wspólny2 / 1
Etyka zawodowaprzedmiot wspólny2 / 2
Język obcy (angielski)przedmiot wspólny1 / 1
Język obcy (niemiecki)przedmiot wspólny1 / 2
Komunikacja społeczna i techniki negocjacjiprzedmiot wspólny2 / 3
Ochrona własności intelektualnejprzedmiot wspólny
Przygotowanie pracy dyplomowejprzedmiot wspólny
Seminarium dyplomoweprzedmiot wspólny
Socjologia społeczeństwa informacyjnegoprzedmiot wspólny2 / 4
Zarządzanie i marketingprzedmiot wspólny
Bioinformatykaprzedmiot wspólny6 / 1
Biologiczne metody utrwalania żywnościprzedmiot wspólny11 / 1
Biologiczno - chemiczne zwalczanie patogenów i szkodników roślinprzedmiot wspólny4 / 1
Biorafinacje i biomembranyprzedmiot wspólny3 / 1
Biotechnologiczne wykorzystanie enzymów pochodzenia mikrobiologicznegoprzedmiot wspólny3 / 2
Diagnostyka parazytologicznaprzedmiot wspólny7 / 1
Drożdże wykorzystywane w biotechnologiiprzedmiot wspólny8 / 1
Genomikaprzedmiot wspólny6 / 2
Hodowle komórkowe i ich wykorzystanieprzedmiot wspólny
Immunologia zwierząt hodowlanychprzedmiot wspólny5 / 1
Immunostymulacja i immunoprofilaktyka w hodowli zwierzątprzedmiot wspólny5 / 2
Metody wykorzystywane w ocenie toksyczności skażenia środowiskaprzedmiot wspólny4 / 2
Mikroalgi i ich wykorzystanie w biotechnologiiprzedmiot wspólny8 / 2
Mikrobiologia farmaceutycznaprzedmiot wspólny
Mikrobiologia prognostycznaprzedmiot wspólny10 / 1
Mykologia lekarskaprzedmiot wspólny
Otrzymywanie i wykorzystywanie preparatów pochodzenia mikrobiologicznegoprzedmiot wspólny9 / 1
Parazytologiczne problemy w hodowli zwierzątprzedmiot wspólny7 / 2
Proteomikaprzedmiot wspólny
Przechowalnictwo z elementami mikrobiologiiprzedmiot wspólny11 / 2
Standardy mikrobiologiczne w ocenie jakości żywnościprzedmiot wspólny9 / 2
Techniki obrazowania mikroskopowego z analizą danychprzedmiot wspólny
Techniki w diagnostyce mikrobiologicznej z elementami walidacji metodprzedmiot wspólny
Wykorzystanie inżynierii genetycznej w naukach rolniczychprzedmiot wspólny
Wykorzystanie technik chromatograficznychprzedmiot wspólny4 / 3
Zagrożenia epidemiczneprzedmiot wspólny
Zagrożenia mikrobiologiczne w żywnościprzedmiot wspólny10 / 2
Podstawy informacji naukowejprzedmiot wspólny
Szkolenie bhpprzedmiot wspólny
Praktyka zawodowaprzedmiot wspólny

Sylabusy - wykaz przedmiotów wspólnych dla specjalności:

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Bioetykaprzedmiot wspólny2 / 1
Etyka zawodowaprzedmiot wspólny2 / 2
Język obcy (angielski)przedmiot wspólny1 / 1
Język obcy (niemiecki)przedmiot wspólny1 / 2
Komunikacja społeczna i techniki negocjacjiprzedmiot wspólny2 / 3
Ochrona własności intelektualnejprzedmiot wspólny
Przygotowanie pracy dyplomowejprzedmiot wspólny
Seminarium dyplomoweprzedmiot wspólny
Socjologia społeczeństwa informacyjnegoprzedmiot wspólny2 / 4
Zarządzanie i marketingprzedmiot wspólny
Bioinformatykaprzedmiot wspólny6 / 1
Biologiczne metody utrwalania żywnościprzedmiot wspólny11 / 1
Biologiczno - chemiczne zwalczanie patogenów i szkodników roślinprzedmiot wspólny4 / 1
Biorafinacje i biomembranyprzedmiot wspólny3 / 1
Biotechnologiczne wykorzystanie enzymów pochodzenia mikrobiologicznegoprzedmiot wspólny3 / 2
Diagnostyka parazytologicznaprzedmiot wspólny7 / 1
Drożdże wykorzystywane w biotechnologiiprzedmiot wspólny8 / 1
Genomikaprzedmiot wspólny6 / 2
Hodowle komórkowe i ich wykorzystanieprzedmiot wspólny
Immunologia zwierząt hodowlanychprzedmiot wspólny5 / 1
Immunostymulacja i immunoprofilaktyka w hodowli zwierzątprzedmiot wspólny5 / 2
Metody wykorzystywane w ocenie toksyczności skażenia środowiskaprzedmiot wspólny4 / 2
Mikroalgi i ich wykorzystanie w biotechnologiiprzedmiot wspólny8 / 2
Mikrobiologia farmaceutycznaprzedmiot wspólny
Mikrobiologia prognostycznaprzedmiot wspólny10 / 1
Mykologia lekarskaprzedmiot wspólny
Otrzymywanie i wykorzystywanie preparatów pochodzenia mikrobiologicznegoprzedmiot wspólny9 / 1
Parazytologiczne problemy w hodowli zwierzątprzedmiot wspólny7 / 2
Proteomikaprzedmiot wspólny
Przechowalnictwo z elementami mikrobiologiiprzedmiot wspólny11 / 2
Standardy mikrobiologiczne w ocenie jakości żywnościprzedmiot wspólny9 / 2
Techniki obrazowania mikroskopowego z analizą danychprzedmiot wspólny
Techniki w diagnostyce mikrobiologicznej z elementami walidacji metodprzedmiot wspólny
Wykorzystanie inżynierii genetycznej w naukach rolniczychprzedmiot wspólny
Wykorzystanie technik chromatograficznychprzedmiot wspólny4 / 3
Zagrożenia epidemiczneprzedmiot wspólny
Zagrożenia mikrobiologiczne w żywnościprzedmiot wspólny10 / 2
Podstawy informacji naukowejprzedmiot wspólny
Szkolenie bhpprzedmiot wspólny
Praktyka zawodowaprzedmiot wspólny

Sylabusy - wykaz przedmiotów niewchodzących w skład żadnego modułu:

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Bioetykaprzedmiot wspólny2 / 1
Etyka zawodowaprzedmiot wspólny2 / 2
Język obcy (angielski)przedmiot wspólny1 / 1
Język obcy (niemiecki)przedmiot wspólny1 / 2
Komunikacja społeczna i techniki negocjacjiprzedmiot wspólny2 / 3
Ochrona własności intelektualnejprzedmiot wspólny
Przygotowanie pracy dyplomowejprzedmiot wspólny
Seminarium dyplomoweprzedmiot wspólny
Socjologia społeczeństwa informacyjnegoprzedmiot wspólny2 / 4
Zarządzanie i marketingprzedmiot wspólny
Bioinformatykaprzedmiot wspólny6 / 1
Biologiczne metody utrwalania żywnościprzedmiot wspólny11 / 1
Biologiczno - chemiczne zwalczanie patogenów i szkodników roślinprzedmiot wspólny4 / 1
Biorafinacje i biomembranyprzedmiot wspólny3 / 1
Biotechnologiczne wykorzystanie enzymów pochodzenia mikrobiologicznegoprzedmiot wspólny3 / 2
Diagnostyka parazytologicznaprzedmiot wspólny7 / 1
Drożdże wykorzystywane w biotechnologiiprzedmiot wspólny8 / 1
Genomikaprzedmiot wspólny6 / 2
Hodowle komórkowe i ich wykorzystanieprzedmiot wspólny
Immunologia zwierząt hodowlanychprzedmiot wspólny5 / 1
Immunostymulacja i immunoprofilaktyka w hodowli zwierzątprzedmiot wspólny5 / 2
Metody wykorzystywane w ocenie toksyczności skażenia środowiskaprzedmiot wspólny4 / 2
Mikroalgi i ich wykorzystanie w biotechnologiiprzedmiot wspólny8 / 2
Mikrobiologia farmaceutycznaprzedmiot wspólny
Mikrobiologia prognostycznaprzedmiot wspólny10 / 1
Mykologia lekarskaprzedmiot wspólny
Otrzymywanie i wykorzystywanie preparatów pochodzenia mikrobiologicznegoprzedmiot wspólny9 / 1
Parazytologiczne problemy w hodowli zwierzątprzedmiot wspólny7 / 2
Proteomikaprzedmiot wspólny
Przechowalnictwo z elementami mikrobiologiiprzedmiot wspólny11 / 2
Standardy mikrobiologiczne w ocenie jakości żywnościprzedmiot wspólny9 / 2
Techniki obrazowania mikroskopowego z analizą danychprzedmiot wspólny
Techniki w diagnostyce mikrobiologicznej z elementami walidacji metodprzedmiot wspólny
Wykorzystanie inżynierii genetycznej w naukach rolniczychprzedmiot wspólny
Wykorzystanie technik chromatograficznychprzedmiot wspólny4 / 3
Zagrożenia epidemiczneprzedmiot wspólny
Zagrożenia mikrobiologiczne w żywnościprzedmiot wspólny10 / 2
Podstawy informacji naukowejprzedmiot wspólny
Szkolenie bhpprzedmiot wspólny
Praktyka zawodowaprzedmiot wspólny

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 2

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Bioetykaprzedmiot wspólny2 / 1
Etyka zawodowaprzedmiot wspólny2 / 2
Komunikacja społeczna i techniki negocjacjiprzedmiot wspólny2 / 3
Socjologia społeczeństwa informacyjnegoprzedmiot wspólny2 / 4

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 1

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Język obcy (angielski)przedmiot wspólny1 / 1
Język obcy (niemiecki)przedmiot wspólny1 / 2

Sylabusy - wykaz przedmiotów niewchodzących w skład żadnego bloku obieralnego:

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 6

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Bioinformatykaprzedmiot wspólny6 / 1
Genomikaprzedmiot wspólny6 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 11

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Biologiczne metody utrwalania żywnościprzedmiot wspólny11 / 1
Przechowalnictwo z elementami mikrobiologiiprzedmiot wspólny11 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 4

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 3

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Biorafinacje i biomembranyprzedmiot wspólny3 / 1
Biotechnologiczne wykorzystanie enzymów pochodzenia mikrobiologicznegoprzedmiot wspólny3 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 7

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Diagnostyka parazytologicznaprzedmiot wspólny7 / 1
Parazytologiczne problemy w hodowli zwierzątprzedmiot wspólny7 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 8

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Drożdże wykorzystywane w biotechnologiiprzedmiot wspólny8 / 1
Mikroalgi i ich wykorzystanie w biotechnologiiprzedmiot wspólny8 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 5

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Immunologia zwierząt hodowlanychprzedmiot wspólny5 / 1
Immunostymulacja i immunoprofilaktyka w hodowli zwierzątprzedmiot wspólny5 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 10

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Mikrobiologia prognostycznaprzedmiot wspólny10 / 1
Zagrożenia mikrobiologiczne w żywnościprzedmiot wspólny10 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 9

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Otrzymywanie i wykorzystywanie preparatów pochodzenia mikrobiologicznegoprzedmiot wspólny9 / 1
Standardy mikrobiologiczne w ocenie jakości żywnościprzedmiot wspólny9 / 2