Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Architektura krajobrazu (S1)

Sylabusy - pełny wykaz przedmiotów:

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Bezpieczeństwo i higiena pracyprzedmiot wspólny
Ekonomiaprzedmiot wspólny
Estetykaprzedmiot wspólny20 / 1
Filozofiaprzedmiot wspólny19 / 1
Historia sztukiprzedmiot wspólny20 / 2
Język angielskiprzedmiot wspólny1 / 1
Język niemieckiprzedmiot wspólny1 / 2
Ochrona własności intelektualnejprzedmiot wspólny
Podstawy prawaprzedmiot wspólny
Podstawy zarządzaniaprzedmiot wspólny
Socjologiaprzedmiot wspólny19 / 2
Technologia informacyjnaprzedmiot wspólny
Wychowanie fizyczneprzedmiot wspólny
Biologia roślinprzedmiot wspólny
Chemiaprzedmiot wspólny
Ekologiaprzedmiot wspólny
Fizykaprzedmiot wspólny
Geometria wykreślnaprzedmiot wspólny
Grafika inżynierskaprzedmiot wspólny
Matematykaprzedmiot wspólny
Statystyka matematycznaprzedmiot wspólny
Budownictwo i prawo budowlaneprzedmiot wspólny
Byliny parkoweprzedmiot wspólny9 / 1
Dendrologiaprzedmiot wspólny
Dobór i zastosowanie roślin w ogrodach specjalnychprzedmiot wspólny17 / 2
Fitosocjologiaprzedmiot wspólny
Fizjografiaprzedmiot wspólny
Florystyka - sztuka układania kwiatówprzedmiot wspólny13 / 1
Formy plastyczne w krajobrazieprzedmiot wspólny
Fotografiaprzedmiot wspólny16 / 2
Geodezja i kartografiaprzedmiot wspólny
Gleboznawstwo i nawożenieprzedmiot wspólny
Gleby miejskieprzedmiot wspólny5 / 1
Gospodarowanie wodą w krajobrazieprzedmiot wspólny5 / 2
Historia sztuki ogrodowej 1przedmiot wspólny
Historia sztuki ogrodowej 2przedmiot wspólny
Konstrukcje architektoniczneprzedmiot wspólny
Kosztorysy i wycena projektuprzedmiot wspólny
Krajobraz miejscowości nadmorskichprzedmiot wspólny6 / 1
Kształtowanie miejskiej przestrzeni publicznejprzedmiot wspólny8 / 2
Kształtowanie przestrzeni sąsiedzkiejprzedmiot wspólny15 / 2
Materiałoznawstwoprzedmiot wspólny
Mała architektura ogrodowaprzedmiot wspólny
Mechanizacjaprzedmiot wspólny
Metody regulacji wzrostu drzewprzedmiot wspólny3 / 3
Ochrona roślinprzedmiot wspólny
Ochrona środowiska przyrodniczegoprzedmiot wspólny
Ogrody Włoch i ich rola w krajobrazieprzedmiot wspólny7 / 1
Ogród wiejski i gospodarstwo agroturystyczneprzedmiot wspólny7 / 2
Plener malarskiprzedmiot wspólny
Pojemnikowa uprawa ziółprzedmiot wspólny12 / 2
Prawne aspekty ochrony przyrodyprzedmiot wspólny11 / 1
Projekt dyplomowyprzedmiot wspólny
Projektowanie architektury zintegrowanej z zielenią (dachy zielone)przedmiot wspólny18 / 1
Projektowanie architektury zintegrowanej z zielenią (ściany zielone)przedmiot wspólny18 / 2
Projektowanie instalacji wodnychprzedmiot wspólny
Projektowanie krajobrazu (park miejski)przedmiot wspólny2 / 1
Projektowanie krajobrazu (park tematyczny)przedmiot wspólny2 / 2
Projektowanie placów zabawprzedmiot wspólny15 / 1
Projektowanie urbanistyczneprzedmiot wspólny
Projektowanie wnętrza urbanistycznego (plac miejski)przedmiot wspólny14 / 2
Projektowanie wnętrza urbanistycznego (wnętrze osiedlowe)przedmiot wspólny14 / 1
Przygotowanie pracy inżynierskiej i do egzaminu dyplomowegoprzedmiot wspólny
Rewaloryzacja zabytkowych ogrodówprzedmiot wspólny
Rewitalizacja przestrzeni śródmiejskiejprzedmiot wspólny8 / 1
Rośliny ozdobneprzedmiot wspólny
Rośliny ozdobne w ogrodach świataprzedmiot wspólny4 / 1
Rysunek i rzeźbaprzedmiot wspólny
Seminarium inżynierskieprzedmiot wspólny
Specjalistyczne projektowanie krajobrazuprzedmiot wspólny
Stylizacja wnętrz roślinami ozdobnymiprzedmiot wspólny13 / 2
Systemy CAD w projektowaniu 1przedmiot wspólny
Systemy CAD w projektowaniu 2przedmiot wspólny
Szkółkarstwo ozdobneprzedmiot wspólny3 / 2
Techniki prezentacjiprzedmiot wspólny16 / 1
Teoria i zasady projektowaniaprzedmiot wspólny
Terapia ogrodniczaprzedmiot wspólny4 / 2
Trawy i trawnikiprzedmiot wspólny
Trawy ozdobne w terenach zieleniprzedmiot wspólny9 / 2
Uprawa roślin na terenach zurbanizowanychprzedmiot wspólny17 / 1
Urządzanie i pielęgnacja terenów zieleniprzedmiot wspólny
Waloryzacja siedlisk flory i faunyprzedmiot wspólny
Warzywa i przyprawyprzedmiot wspólny3 / 1
Współczesne ogrodyprzedmiot wspólny6 / 2
Wstęp do projektowania krajobrazu - ogród przydomowyprzedmiot wspólny
Zakładanie winnic i uprawa winorośliprzedmiot wspólny12 / 1
Zieleń wysoka w krajobrazieprzedmiot wspólny11 / 2
Jak wykorzystać czas studiów na wzmocnienie swojej pozycji na rynku pracyprzedmiot wspólny
Podstawy informacji naukowejprzedmiot wspólny
Szkolenie - Bezpieczeństwo i higiena pracyprzedmiot wspólny
Szkolenie biblioteczneprzedmiot wspólny
Praktyka zawodowaprzedmiot wspólny

Sylabusy - wykaz przedmiotów wspólnych dla specjalności:

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Bezpieczeństwo i higiena pracyprzedmiot wspólny
Ekonomiaprzedmiot wspólny
Estetykaprzedmiot wspólny20 / 1
Filozofiaprzedmiot wspólny19 / 1
Historia sztukiprzedmiot wspólny20 / 2
Język angielskiprzedmiot wspólny1 / 1
Język niemieckiprzedmiot wspólny1 / 2
Ochrona własności intelektualnejprzedmiot wspólny
Podstawy prawaprzedmiot wspólny
Podstawy zarządzaniaprzedmiot wspólny
Socjologiaprzedmiot wspólny19 / 2
Technologia informacyjnaprzedmiot wspólny
Wychowanie fizyczneprzedmiot wspólny
Biologia roślinprzedmiot wspólny
Chemiaprzedmiot wspólny
Ekologiaprzedmiot wspólny
Fizykaprzedmiot wspólny
Geometria wykreślnaprzedmiot wspólny
Grafika inżynierskaprzedmiot wspólny
Matematykaprzedmiot wspólny
Statystyka matematycznaprzedmiot wspólny
Budownictwo i prawo budowlaneprzedmiot wspólny
Byliny parkoweprzedmiot wspólny9 / 1
Dendrologiaprzedmiot wspólny
Dobór i zastosowanie roślin w ogrodach specjalnychprzedmiot wspólny17 / 2
Fitosocjologiaprzedmiot wspólny
Fizjografiaprzedmiot wspólny
Florystyka - sztuka układania kwiatówprzedmiot wspólny13 / 1
Formy plastyczne w krajobrazieprzedmiot wspólny
Fotografiaprzedmiot wspólny16 / 2
Geodezja i kartografiaprzedmiot wspólny
Gleboznawstwo i nawożenieprzedmiot wspólny
Gleby miejskieprzedmiot wspólny5 / 1
Gospodarowanie wodą w krajobrazieprzedmiot wspólny5 / 2
Historia sztuki ogrodowej 1przedmiot wspólny
Historia sztuki ogrodowej 2przedmiot wspólny
Konstrukcje architektoniczneprzedmiot wspólny
Kosztorysy i wycena projektuprzedmiot wspólny
Krajobraz miejscowości nadmorskichprzedmiot wspólny6 / 1
Kształtowanie miejskiej przestrzeni publicznejprzedmiot wspólny8 / 2
Kształtowanie przestrzeni sąsiedzkiejprzedmiot wspólny15 / 2
Materiałoznawstwoprzedmiot wspólny
Mała architektura ogrodowaprzedmiot wspólny
Mechanizacjaprzedmiot wspólny
Metody regulacji wzrostu drzewprzedmiot wspólny3 / 3
Ochrona roślinprzedmiot wspólny
Ochrona środowiska przyrodniczegoprzedmiot wspólny
Ogrody Włoch i ich rola w krajobrazieprzedmiot wspólny7 / 1
Ogród wiejski i gospodarstwo agroturystyczneprzedmiot wspólny7 / 2
Plener malarskiprzedmiot wspólny
Pojemnikowa uprawa ziółprzedmiot wspólny12 / 2
Prawne aspekty ochrony przyrodyprzedmiot wspólny11 / 1
Projekt dyplomowyprzedmiot wspólny
Projektowanie architektury zintegrowanej z zielenią (dachy zielone)przedmiot wspólny18 / 1
Projektowanie architektury zintegrowanej z zielenią (ściany zielone)przedmiot wspólny18 / 2
Projektowanie instalacji wodnychprzedmiot wspólny
Projektowanie krajobrazu (park miejski)przedmiot wspólny2 / 1
Projektowanie krajobrazu (park tematyczny)przedmiot wspólny2 / 2
Projektowanie placów zabawprzedmiot wspólny15 / 1
Projektowanie urbanistyczneprzedmiot wspólny
Projektowanie wnętrza urbanistycznego (plac miejski)przedmiot wspólny14 / 2
Projektowanie wnętrza urbanistycznego (wnętrze osiedlowe)przedmiot wspólny14 / 1
Przygotowanie pracy inżynierskiej i do egzaminu dyplomowegoprzedmiot wspólny
Rewaloryzacja zabytkowych ogrodówprzedmiot wspólny
Rewitalizacja przestrzeni śródmiejskiejprzedmiot wspólny8 / 1
Rośliny ozdobneprzedmiot wspólny
Rośliny ozdobne w ogrodach świataprzedmiot wspólny4 / 1
Rysunek i rzeźbaprzedmiot wspólny
Seminarium inżynierskieprzedmiot wspólny
Specjalistyczne projektowanie krajobrazuprzedmiot wspólny
Stylizacja wnętrz roślinami ozdobnymiprzedmiot wspólny13 / 2
Systemy CAD w projektowaniu 1przedmiot wspólny
Systemy CAD w projektowaniu 2przedmiot wspólny
Szkółkarstwo ozdobneprzedmiot wspólny3 / 2
Techniki prezentacjiprzedmiot wspólny16 / 1
Teoria i zasady projektowaniaprzedmiot wspólny
Terapia ogrodniczaprzedmiot wspólny4 / 2
Trawy i trawnikiprzedmiot wspólny
Trawy ozdobne w terenach zieleniprzedmiot wspólny9 / 2
Uprawa roślin na terenach zurbanizowanychprzedmiot wspólny17 / 1
Urządzanie i pielęgnacja terenów zieleniprzedmiot wspólny
Waloryzacja siedlisk flory i faunyprzedmiot wspólny
Warzywa i przyprawyprzedmiot wspólny3 / 1
Współczesne ogrodyprzedmiot wspólny6 / 2
Wstęp do projektowania krajobrazu - ogród przydomowyprzedmiot wspólny
Zakładanie winnic i uprawa winorośliprzedmiot wspólny12 / 1
Zieleń wysoka w krajobrazieprzedmiot wspólny11 / 2
Jak wykorzystać czas studiów na wzmocnienie swojej pozycji na rynku pracyprzedmiot wspólny
Podstawy informacji naukowejprzedmiot wspólny
Szkolenie - Bezpieczeństwo i higiena pracyprzedmiot wspólny
Szkolenie biblioteczneprzedmiot wspólny
Praktyka zawodowaprzedmiot wspólny

Sylabusy - wykaz przedmiotów niewchodzących w skład żadnego modułu:

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Bezpieczeństwo i higiena pracyprzedmiot wspólny
Ekonomiaprzedmiot wspólny
Estetykaprzedmiot wspólny20 / 1
Filozofiaprzedmiot wspólny19 / 1
Historia sztukiprzedmiot wspólny20 / 2
Język angielskiprzedmiot wspólny1 / 1
Język niemieckiprzedmiot wspólny1 / 2
Ochrona własności intelektualnejprzedmiot wspólny
Podstawy prawaprzedmiot wspólny
Podstawy zarządzaniaprzedmiot wspólny
Socjologiaprzedmiot wspólny19 / 2
Technologia informacyjnaprzedmiot wspólny
Wychowanie fizyczneprzedmiot wspólny
Biologia roślinprzedmiot wspólny
Chemiaprzedmiot wspólny
Ekologiaprzedmiot wspólny
Fizykaprzedmiot wspólny
Geometria wykreślnaprzedmiot wspólny
Grafika inżynierskaprzedmiot wspólny
Matematykaprzedmiot wspólny
Statystyka matematycznaprzedmiot wspólny
Budownictwo i prawo budowlaneprzedmiot wspólny
Byliny parkoweprzedmiot wspólny9 / 1
Dendrologiaprzedmiot wspólny
Dobór i zastosowanie roślin w ogrodach specjalnychprzedmiot wspólny17 / 2
Fitosocjologiaprzedmiot wspólny
Fizjografiaprzedmiot wspólny
Florystyka - sztuka układania kwiatówprzedmiot wspólny13 / 1
Formy plastyczne w krajobrazieprzedmiot wspólny
Fotografiaprzedmiot wspólny16 / 2
Geodezja i kartografiaprzedmiot wspólny
Gleboznawstwo i nawożenieprzedmiot wspólny
Gleby miejskieprzedmiot wspólny5 / 1
Gospodarowanie wodą w krajobrazieprzedmiot wspólny5 / 2
Historia sztuki ogrodowej 1przedmiot wspólny
Historia sztuki ogrodowej 2przedmiot wspólny
Konstrukcje architektoniczneprzedmiot wspólny
Kosztorysy i wycena projektuprzedmiot wspólny
Krajobraz miejscowości nadmorskichprzedmiot wspólny6 / 1
Kształtowanie miejskiej przestrzeni publicznejprzedmiot wspólny8 / 2
Kształtowanie przestrzeni sąsiedzkiejprzedmiot wspólny15 / 2
Materiałoznawstwoprzedmiot wspólny
Mała architektura ogrodowaprzedmiot wspólny
Mechanizacjaprzedmiot wspólny
Metody regulacji wzrostu drzewprzedmiot wspólny3 / 3
Ochrona roślinprzedmiot wspólny
Ochrona środowiska przyrodniczegoprzedmiot wspólny
Ogrody Włoch i ich rola w krajobrazieprzedmiot wspólny7 / 1
Ogród wiejski i gospodarstwo agroturystyczneprzedmiot wspólny7 / 2
Plener malarskiprzedmiot wspólny
Pojemnikowa uprawa ziółprzedmiot wspólny12 / 2
Prawne aspekty ochrony przyrodyprzedmiot wspólny11 / 1
Projekt dyplomowyprzedmiot wspólny
Projektowanie architektury zintegrowanej z zielenią (dachy zielone)przedmiot wspólny18 / 1
Projektowanie architektury zintegrowanej z zielenią (ściany zielone)przedmiot wspólny18 / 2
Projektowanie instalacji wodnychprzedmiot wspólny
Projektowanie krajobrazu (park miejski)przedmiot wspólny2 / 1
Projektowanie krajobrazu (park tematyczny)przedmiot wspólny2 / 2
Projektowanie placów zabawprzedmiot wspólny15 / 1
Projektowanie urbanistyczneprzedmiot wspólny
Projektowanie wnętrza urbanistycznego (plac miejski)przedmiot wspólny14 / 2
Projektowanie wnętrza urbanistycznego (wnętrze osiedlowe)przedmiot wspólny14 / 1
Przygotowanie pracy inżynierskiej i do egzaminu dyplomowegoprzedmiot wspólny
Rewaloryzacja zabytkowych ogrodówprzedmiot wspólny
Rewitalizacja przestrzeni śródmiejskiejprzedmiot wspólny8 / 1
Rośliny ozdobneprzedmiot wspólny
Rośliny ozdobne w ogrodach świataprzedmiot wspólny4 / 1
Rysunek i rzeźbaprzedmiot wspólny
Seminarium inżynierskieprzedmiot wspólny
Specjalistyczne projektowanie krajobrazuprzedmiot wspólny
Stylizacja wnętrz roślinami ozdobnymiprzedmiot wspólny13 / 2
Systemy CAD w projektowaniu 1przedmiot wspólny
Systemy CAD w projektowaniu 2przedmiot wspólny
Szkółkarstwo ozdobneprzedmiot wspólny3 / 2
Techniki prezentacjiprzedmiot wspólny16 / 1
Teoria i zasady projektowaniaprzedmiot wspólny
Terapia ogrodniczaprzedmiot wspólny4 / 2
Trawy i trawnikiprzedmiot wspólny
Trawy ozdobne w terenach zieleniprzedmiot wspólny9 / 2
Uprawa roślin na terenach zurbanizowanychprzedmiot wspólny17 / 1
Urządzanie i pielęgnacja terenów zieleniprzedmiot wspólny
Waloryzacja siedlisk flory i faunyprzedmiot wspólny
Warzywa i przyprawyprzedmiot wspólny3 / 1
Współczesne ogrodyprzedmiot wspólny6 / 2
Wstęp do projektowania krajobrazu - ogród przydomowyprzedmiot wspólny
Zakładanie winnic i uprawa winorośliprzedmiot wspólny12 / 1
Zieleń wysoka w krajobrazieprzedmiot wspólny11 / 2
Jak wykorzystać czas studiów na wzmocnienie swojej pozycji na rynku pracyprzedmiot wspólny
Podstawy informacji naukowejprzedmiot wspólny
Szkolenie - Bezpieczeństwo i higiena pracyprzedmiot wspólny
Szkolenie biblioteczneprzedmiot wspólny
Praktyka zawodowaprzedmiot wspólny

Sylabusy - wykaz przedmiotów niewchodzących w skład żadnego bloku obieralnego:

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Bezpieczeństwo i higiena pracyprzedmiot wspólny
Ekonomiaprzedmiot wspólny
Ochrona własności intelektualnejprzedmiot wspólny
Podstawy prawaprzedmiot wspólny
Podstawy zarządzaniaprzedmiot wspólny
Technologia informacyjnaprzedmiot wspólny
Wychowanie fizyczneprzedmiot wspólny
Biologia roślinprzedmiot wspólny
Chemiaprzedmiot wspólny
Ekologiaprzedmiot wspólny
Fizykaprzedmiot wspólny
Geometria wykreślnaprzedmiot wspólny
Grafika inżynierskaprzedmiot wspólny
Matematykaprzedmiot wspólny
Statystyka matematycznaprzedmiot wspólny
Budownictwo i prawo budowlaneprzedmiot wspólny
Dendrologiaprzedmiot wspólny
Fitosocjologiaprzedmiot wspólny
Fizjografiaprzedmiot wspólny
Formy plastyczne w krajobrazieprzedmiot wspólny
Geodezja i kartografiaprzedmiot wspólny
Gleboznawstwo i nawożenieprzedmiot wspólny
Historia sztuki ogrodowej 1przedmiot wspólny
Historia sztuki ogrodowej 2przedmiot wspólny
Konstrukcje architektoniczneprzedmiot wspólny
Kosztorysy i wycena projektuprzedmiot wspólny
Materiałoznawstwoprzedmiot wspólny
Mała architektura ogrodowaprzedmiot wspólny
Mechanizacjaprzedmiot wspólny
Ochrona roślinprzedmiot wspólny
Ochrona środowiska przyrodniczegoprzedmiot wspólny
Plener malarskiprzedmiot wspólny
Projekt dyplomowyprzedmiot wspólny
Projektowanie instalacji wodnychprzedmiot wspólny
Projektowanie urbanistyczneprzedmiot wspólny
Przygotowanie pracy inżynierskiej i do egzaminu dyplomowegoprzedmiot wspólny
Rewaloryzacja zabytkowych ogrodówprzedmiot wspólny
Rośliny ozdobneprzedmiot wspólny
Rysunek i rzeźbaprzedmiot wspólny
Seminarium inżynierskieprzedmiot wspólny
Specjalistyczne projektowanie krajobrazuprzedmiot wspólny
Systemy CAD w projektowaniu 1przedmiot wspólny
Systemy CAD w projektowaniu 2przedmiot wspólny
Teoria i zasady projektowaniaprzedmiot wspólny
Trawy i trawnikiprzedmiot wspólny
Urządzanie i pielęgnacja terenów zieleniprzedmiot wspólny
Waloryzacja siedlisk flory i faunyprzedmiot wspólny
Wstęp do projektowania krajobrazu - ogród przydomowyprzedmiot wspólny
Jak wykorzystać czas studiów na wzmocnienie swojej pozycji na rynku pracyprzedmiot wspólny
Podstawy informacji naukowejprzedmiot wspólny
Szkolenie - Bezpieczeństwo i higiena pracyprzedmiot wspólny
Szkolenie biblioteczneprzedmiot wspólny
Praktyka zawodowaprzedmiot wspólny

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 20

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Estetykaprzedmiot wspólny20 / 1
Historia sztukiprzedmiot wspólny20 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 19

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Filozofiaprzedmiot wspólny19 / 1
Socjologiaprzedmiot wspólny19 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 1

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Język angielskiprzedmiot wspólny1 / 1
Język niemieckiprzedmiot wspólny1 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 9

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Byliny parkoweprzedmiot wspólny9 / 1
Trawy ozdobne w terenach zieleniprzedmiot wspólny9 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 17

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Dobór i zastosowanie roślin w ogrodach specjalnychprzedmiot wspólny17 / 2
Uprawa roślin na terenach zurbanizowanychprzedmiot wspólny17 / 1

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 13

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Florystyka - sztuka układania kwiatówprzedmiot wspólny13 / 1
Stylizacja wnętrz roślinami ozdobnymiprzedmiot wspólny13 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 16

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Fotografiaprzedmiot wspólny16 / 2
Techniki prezentacjiprzedmiot wspólny16 / 1

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 5

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Gleby miejskieprzedmiot wspólny5 / 1
Gospodarowanie wodą w krajobrazieprzedmiot wspólny5 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 6

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Krajobraz miejscowości nadmorskichprzedmiot wspólny6 / 1
Współczesne ogrodyprzedmiot wspólny6 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 8

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Kształtowanie miejskiej przestrzeni publicznejprzedmiot wspólny8 / 2
Rewitalizacja przestrzeni śródmiejskiejprzedmiot wspólny8 / 1

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 15

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Kształtowanie przestrzeni sąsiedzkiejprzedmiot wspólny15 / 2
Projektowanie placów zabawprzedmiot wspólny15 / 1

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 3

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Metody regulacji wzrostu drzewprzedmiot wspólny3 / 3
Szkółkarstwo ozdobneprzedmiot wspólny3 / 2
Warzywa i przyprawyprzedmiot wspólny3 / 1

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 7

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Ogrody Włoch i ich rola w krajobrazieprzedmiot wspólny7 / 1
Ogród wiejski i gospodarstwo agroturystyczneprzedmiot wspólny7 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 12

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Pojemnikowa uprawa ziółprzedmiot wspólny12 / 2
Zakładanie winnic i uprawa winorośliprzedmiot wspólny12 / 1

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 11

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Prawne aspekty ochrony przyrodyprzedmiot wspólny11 / 1
Zieleń wysoka w krajobrazieprzedmiot wspólny11 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 18

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 2

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Projektowanie krajobrazu (park miejski)przedmiot wspólny2 / 1
Projektowanie krajobrazu (park tematyczny)przedmiot wspólny2 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 14

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Projektowanie wnętrza urbanistycznego (plac miejski)przedmiot wspólny14 / 2
Projektowanie wnętrza urbanistycznego (wnętrze osiedlowe)przedmiot wspólny14 / 1

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 4

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Rośliny ozdobne w ogrodach świataprzedmiot wspólny4 / 1
Terapia ogrodniczaprzedmiot wspólny4 / 2