Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki - Energetyka (S2)

Sylabusy - pełny wykaz przedmiotów:

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
BHPprzedmiot wspólny
Instytucje i mechanizmy funkcjonowania Unii Europejskiejprzedmiot wspólny2 / 1
Język angielskiprzedmiot wspólny1 / 1
Język niemieckiprzedmiot wspólny1 / 2
Komunikacja społeczna i techniki negocjacjiprzedmiot wspólny
Ochrona własności intelektualnej 2przedmiot wspólny
Socjologia społeczeństwa informacyjnegoprzedmiot wspólny2 / 2
Socjologiczne aspekty ochrony środowiskaprzedmiot wspólny2 / 3
Zarządzanie i przedsiębiorczośćprzedmiot wspólny
Fizyka jądrowaprzedmiot wspólny
Metody numeryczneprzedmiot wspólny
Zaawansowana grafika inżynierskaprzedmiot wspólny
Zaawansowana mechanika płynówprzedmiot wspólny
Zaawansowane materiały konstrukcyjneprzedmiot wspólny
Analiza cyklu życia urządzeń i systemów energetycznychprzedmiot wspólny
Aspekty ochrony środowiska w konwersji energiiprzedmiot wspólny
Magazynowanie energiiprzedmiot wspólny
Metody numeryczne w energetyceprzedmiot wspólny
Perspektywiczne technologie energetyczneprzedmiot wspólny
Planowanie w energetyceprzedmiot wspólny
Praca dyplomowa magisterskaprzedmiot wspólny
Rachunek ekonomiczny w energetyceprzedmiot wspólny
Regulacje prawne na rynku energiiprzedmiot wspólny
Seminariumprzedmiot wspólny
Systemy elektroenergetyczneprzedmiot wspólny
Zaawansowana termodynamikaprzedmiot wspólny
Zaawansowana wymiana ciepłaprzedmiot wspólny
Zintegrowane laboratoriumprzedmiot wspólny
Auditing energetyczny w gospodarceefektywność energetyczna
Biomasa i biopaliwaenergetyka odnawialnych źródeł energii
Certyfikacja energetyczna budynków/ Racjonalne użytkowanie energii w budownictwieefektywność energetyczna
Energetyka geotermalnaenergetyka odnawialnych źródeł energii
Energetyka słonecznaenergetyka odnawialnych źródeł energii
Energetyka wiatrowa i inneenergetyka odnawialnych źródeł energii
Projektowanie i modelowanie kotłówenergetyka konwencjonalna
Projektowanie i modelowanie maszyn przepływowych i tłokowychenergetyka konwencjonalna
Racjonalne wykorzystanie energii w przemyśleefektywność energetyczna
Współczesne siłownieenergetyka konwencjonalna
Podstawy informacji naukowejprzedmiot wspólny
Szkolenie BHP i p.poż.przedmiot wspólny
Praktyka programowaprzedmiot wspólny

Sylabusy - wykaz przedmiotów wspólnych dla specjalności:

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
BHPprzedmiot wspólny
Instytucje i mechanizmy funkcjonowania Unii Europejskiejprzedmiot wspólny2 / 1
Język angielskiprzedmiot wspólny1 / 1
Język niemieckiprzedmiot wspólny1 / 2
Komunikacja społeczna i techniki negocjacjiprzedmiot wspólny
Ochrona własności intelektualnej 2przedmiot wspólny
Socjologia społeczeństwa informacyjnegoprzedmiot wspólny2 / 2
Socjologiczne aspekty ochrony środowiskaprzedmiot wspólny2 / 3
Zarządzanie i przedsiębiorczośćprzedmiot wspólny
Fizyka jądrowaprzedmiot wspólny
Metody numeryczneprzedmiot wspólny
Zaawansowana grafika inżynierskaprzedmiot wspólny
Zaawansowana mechanika płynówprzedmiot wspólny
Zaawansowane materiały konstrukcyjneprzedmiot wspólny
Analiza cyklu życia urządzeń i systemów energetycznychprzedmiot wspólny
Aspekty ochrony środowiska w konwersji energiiprzedmiot wspólny
Magazynowanie energiiprzedmiot wspólny
Metody numeryczne w energetyceprzedmiot wspólny
Perspektywiczne technologie energetyczneprzedmiot wspólny
Planowanie w energetyceprzedmiot wspólny
Praca dyplomowa magisterskaprzedmiot wspólny
Rachunek ekonomiczny w energetyceprzedmiot wspólny
Regulacje prawne na rynku energiiprzedmiot wspólny
Seminariumprzedmiot wspólny
Systemy elektroenergetyczneprzedmiot wspólny
Zaawansowana termodynamikaprzedmiot wspólny
Zaawansowana wymiana ciepłaprzedmiot wspólny
Zintegrowane laboratoriumprzedmiot wspólny
Podstawy informacji naukowejprzedmiot wspólny
Szkolenie BHP i p.poż.przedmiot wspólny
Praktyka programowaprzedmiot wspólny

Sylabus - wykaz przedmiotów dla specjalności efektywność energetyczna

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Auditing energetyczny w gospodarceefektywność energetyczna
Certyfikacja energetyczna budynków/ Racjonalne użytkowanie energii w budownictwieefektywność energetyczna
Racjonalne wykorzystanie energii w przemyśleefektywność energetyczna

Sylabus - wykaz przedmiotów dla specjalności energetyka odnawialnych źródeł energii

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Biomasa i biopaliwaenergetyka odnawialnych źródeł energii
Energetyka geotermalnaenergetyka odnawialnych źródeł energii
Energetyka słonecznaenergetyka odnawialnych źródeł energii
Energetyka wiatrowa i inneenergetyka odnawialnych źródeł energii

Sylabus - wykaz przedmiotów dla specjalności energetyka konwencjonalna

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Projektowanie i modelowanie kotłówenergetyka konwencjonalna
Projektowanie i modelowanie maszyn przepływowych i tłokowychenergetyka konwencjonalna
Współczesne siłownieenergetyka konwencjonalna

Sylabusy - wykaz przedmiotów niewchodzących w skład żadnego modułu:

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
BHPprzedmiot wspólny
Instytucje i mechanizmy funkcjonowania Unii Europejskiejprzedmiot wspólny2 / 1
Język angielskiprzedmiot wspólny1 / 1
Język niemieckiprzedmiot wspólny1 / 2
Komunikacja społeczna i techniki negocjacjiprzedmiot wspólny
Ochrona własności intelektualnej 2przedmiot wspólny
Socjologia społeczeństwa informacyjnegoprzedmiot wspólny2 / 2
Socjologiczne aspekty ochrony środowiskaprzedmiot wspólny2 / 3
Zarządzanie i przedsiębiorczośćprzedmiot wspólny
Fizyka jądrowaprzedmiot wspólny
Metody numeryczneprzedmiot wspólny
Zaawansowana grafika inżynierskaprzedmiot wspólny
Zaawansowana mechanika płynówprzedmiot wspólny
Zaawansowane materiały konstrukcyjneprzedmiot wspólny
Analiza cyklu życia urządzeń i systemów energetycznychprzedmiot wspólny
Aspekty ochrony środowiska w konwersji energiiprzedmiot wspólny
Magazynowanie energiiprzedmiot wspólny
Metody numeryczne w energetyceprzedmiot wspólny
Perspektywiczne technologie energetyczneprzedmiot wspólny
Planowanie w energetyceprzedmiot wspólny
Praca dyplomowa magisterskaprzedmiot wspólny
Rachunek ekonomiczny w energetyceprzedmiot wspólny
Regulacje prawne na rynku energiiprzedmiot wspólny
Seminariumprzedmiot wspólny
Systemy elektroenergetyczneprzedmiot wspólny
Zaawansowana termodynamikaprzedmiot wspólny
Zaawansowana wymiana ciepłaprzedmiot wspólny
Zintegrowane laboratoriumprzedmiot wspólny
Auditing energetyczny w gospodarceefektywność energetyczna
Biomasa i biopaliwaenergetyka odnawialnych źródeł energii
Certyfikacja energetyczna budynków/ Racjonalne użytkowanie energii w budownictwieefektywność energetyczna
Energetyka geotermalnaenergetyka odnawialnych źródeł energii
Energetyka słonecznaenergetyka odnawialnych źródeł energii
Energetyka wiatrowa i inneenergetyka odnawialnych źródeł energii
Projektowanie i modelowanie kotłówenergetyka konwencjonalna
Projektowanie i modelowanie maszyn przepływowych i tłokowychenergetyka konwencjonalna
Racjonalne wykorzystanie energii w przemyśleefektywność energetyczna
Współczesne siłownieenergetyka konwencjonalna
Podstawy informacji naukowejprzedmiot wspólny
Szkolenie BHP i p.poż.przedmiot wspólny
Praktyka programowaprzedmiot wspólny

Sylabusy - wykaz przedmiotów niewchodzących w skład żadnego bloku obieralnego:

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
BHPprzedmiot wspólny
Komunikacja społeczna i techniki negocjacjiprzedmiot wspólny
Ochrona własności intelektualnej 2przedmiot wspólny
Zarządzanie i przedsiębiorczośćprzedmiot wspólny
Fizyka jądrowaprzedmiot wspólny
Metody numeryczneprzedmiot wspólny
Zaawansowana grafika inżynierskaprzedmiot wspólny
Zaawansowana mechanika płynówprzedmiot wspólny
Zaawansowane materiały konstrukcyjneprzedmiot wspólny
Analiza cyklu życia urządzeń i systemów energetycznychprzedmiot wspólny
Aspekty ochrony środowiska w konwersji energiiprzedmiot wspólny
Magazynowanie energiiprzedmiot wspólny
Metody numeryczne w energetyceprzedmiot wspólny
Perspektywiczne technologie energetyczneprzedmiot wspólny
Planowanie w energetyceprzedmiot wspólny
Praca dyplomowa magisterskaprzedmiot wspólny
Rachunek ekonomiczny w energetyceprzedmiot wspólny
Regulacje prawne na rynku energiiprzedmiot wspólny
Seminariumprzedmiot wspólny
Systemy elektroenergetyczneprzedmiot wspólny
Zaawansowana termodynamikaprzedmiot wspólny
Zaawansowana wymiana ciepłaprzedmiot wspólny
Zintegrowane laboratoriumprzedmiot wspólny
Auditing energetyczny w gospodarceefektywność energetyczna
Biomasa i biopaliwaenergetyka odnawialnych źródeł energii
Certyfikacja energetyczna budynków/ Racjonalne użytkowanie energii w budownictwieefektywność energetyczna
Energetyka geotermalnaenergetyka odnawialnych źródeł energii
Energetyka słonecznaenergetyka odnawialnych źródeł energii
Energetyka wiatrowa i inneenergetyka odnawialnych źródeł energii
Projektowanie i modelowanie kotłówenergetyka konwencjonalna
Projektowanie i modelowanie maszyn przepływowych i tłokowychenergetyka konwencjonalna
Racjonalne wykorzystanie energii w przemyśleefektywność energetyczna
Współczesne siłownieenergetyka konwencjonalna
Podstawy informacji naukowejprzedmiot wspólny
Szkolenie BHP i p.poż.przedmiot wspólny
Praktyka programowaprzedmiot wspólny

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 2

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Instytucje i mechanizmy funkcjonowania Unii Europejskiejprzedmiot wspólny2 / 1
Socjologia społeczeństwa informacyjnegoprzedmiot wspólny2 / 2
Socjologiczne aspekty ochrony środowiskaprzedmiot wspólny2 / 3

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 1

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Język angielskiprzedmiot wspólny1 / 1
Język niemieckiprzedmiot wspólny1 / 2