Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska - Inżynieria środowiska (S1)

Sylabusy - pełny wykaz przedmiotów:

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Język obcy-1Aprzedmiot wspólny4 / 1
Język obcy-1Nprzedmiot wspólny4 / 2
Język obcy-2Aprzedmiot wspólny5 / 1
Język obcy-2Nprzedmiot wspólny5 / 2
Język obcy-3Aprzedmiot wspólny6 / 1
Język obcy-3Nprzedmiot wspólny6 / 2
Ochrona własności intelektualnej (prawo autorskie)przedmiot wspólny3 / 1
Ochrona własności przemysłowejprzedmiot wspólny3 / 2
PHS - Etyka w biznesieprzedmiot wspólny1 / 1
PHS - Wybrane zagadnienia etyki i filozofiiprzedmiot wspólny1 / 2
PHS-Socjologia gospodarkiprzedmiot wspólny1 / 3
Podstawy CADprzedmiot wspólny
Prawo w inżynierii środowiskaprzedmiot wspólny
Technologia informacyjnaprzedmiot wspólny
WZK - Historia sztuki, kultury i wzornictwaprzedmiot wspólny2 / 1
WZK - Muzykaprzedmiot wspólny2 / 2
WZK - Teatrprzedmiot wspólny2 / 3
Wycena kosztów inwestycyjnychprzedmiot wspólny
Wychowanie fizyczne-1przedmiot wspólny
Wychowanie fizyczne-2przedmiot wspólny
Zagadnienia bezpieczeństwa pracyprzedmiot wspólny
Biologia i ekologiaprzedmiot wspólny
Chemiaprzedmiot wspólny
Fizykaprzedmiot wspólny
Geodezjaprzedmiot wspólny
Geologiaprzedmiot wspólny
Geometria wykreślnaprzedmiot wspólny
Hydrologia i gospodarka wodna-1przedmiot wspólny
Hydrologia i gospodarka wodna-2przedmiot wspólny
Matematyka-1przedmiot wspólny
Matematyka-2przedmiot wspólny
Materiałoznawstwoprzedmiot wspólny
Materiały budowlaneprzedmiot wspólny
Mechanika i wytrzymałość materiałówprzedmiot wspólny
Mechanika płynów-1przedmiot wspólny
Mechanika płynów-2przedmiot wspólny
Metody komputerowe w IS-1przedmiot wspólny
Metody komputerowe w IS-2przedmiot wspólny
Podstawy budownictwaprzedmiot wspólny
Podstawy ochrony środowiskaprzedmiot wspólny
Podstawy termodynamiki technicznej-1przedmiot wspólny
Podstawy termodynamiki technicznej-2przedmiot wspólny
Rysunek technicznyprzedmiot wspólny
Akustyka w inżynierii środowiskaprzedmiot wspólny
Dokumentacje hydrol. i pozwol. wodno-prawneprzedmiot wspólny
Gleboznawstwo i rekultywacjaprzedmiot wspólny
Gospodarka odpadamiprzedmiot wspólny
Inżynieria ochrony atmosferyprzedmiot wspólny
Mechanika gruntów i geotechnikaprzedmiot wspólny
Melioracjeprzedmiot wspólny
Metody komputerowe w wentylacjiprzedmiot wspólny8 / 1
Ogrzewnictwo-1przedmiot wspólny
Ogrzewnictwo-2przedmiot wspólny
Ogrzewnictwo-3przedmiot wspólny
Podst. uzdat. wody i oczyszcz. ścieków - 1przedmiot wspólny
Podstawy chłodnictwaprzedmiot wspólny7 / 1
Podstawy ciepłownictwaprzedmiot wspólny
Podstawy technologii wody i ścieków-1przedmiot wspólny
Podstawy technologii wody i ścieków-2przedmiot wspólny
Podstawy uzdatniania wody i oczyszczania ścieków -2przedmiot wspólny
Pomiary i regulacja w inżynierii środowiskaprzedmiot wspólny8 / 2
Pompy,wentylatory i sprężarkiprzedmiot wspólny
Praca dyplomowaprzedmiot wspólny
Seminarium dyplomowe -2przedmiot wspólny9 / 1
Seminarium dyplomowe- 1przedmiot wspólny9 / 2
Sieci i instal wod.-kan., c.w.u. i gazu-1przedmiot wspólny
Sieci i instal wod.-kan., c.w.u. i gazu-2przedmiot wspólny
Specjalne urządzenia sanitarneprzedmiot wspólny
Systemy informacji przestrzennejprzedmiot wspólny
Teoretyczne podstawy ogrzewnictwa i klimatyzacjiprzedmiot wspólny
Urządzenia chłodniczeprzedmiot wspólny7 / 2
Wentylacja i klimatyzacjaprzedmiot wspólny
Wodociągi i kanalizacje-1przedmiot wspólny
Wodociągi i kanalizacje-2przedmiot wspólny
Wodociągi i kanalizacje-3przedmiot wspólny
Współczesne zagadnienia ogrzewnictwa i wentylacjiprzedmiot wspólny
Źródła ciepłaprzedmiot wspólny
Podstawy informacji naukowejprzedmiot wspólny
Szkolenie BHP i p.poż.przedmiot wspólny
Szkolenie adaptacyjneprzedmiot wspólny
Szkolenie biblioteczneprzedmiot wspólny
Praktyka budowlanaprzedmiot wspólny

Sylabusy - wykaz przedmiotów wspólnych dla specjalności:

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Język obcy-1Aprzedmiot wspólny4 / 1
Język obcy-1Nprzedmiot wspólny4 / 2
Język obcy-2Aprzedmiot wspólny5 / 1
Język obcy-2Nprzedmiot wspólny5 / 2
Język obcy-3Aprzedmiot wspólny6 / 1
Język obcy-3Nprzedmiot wspólny6 / 2
Ochrona własności intelektualnej (prawo autorskie)przedmiot wspólny3 / 1
Ochrona własności przemysłowejprzedmiot wspólny3 / 2
PHS - Etyka w biznesieprzedmiot wspólny1 / 1
PHS - Wybrane zagadnienia etyki i filozofiiprzedmiot wspólny1 / 2
PHS-Socjologia gospodarkiprzedmiot wspólny1 / 3
Podstawy CADprzedmiot wspólny
Prawo w inżynierii środowiskaprzedmiot wspólny
Technologia informacyjnaprzedmiot wspólny
WZK - Historia sztuki, kultury i wzornictwaprzedmiot wspólny2 / 1
WZK - Muzykaprzedmiot wspólny2 / 2
WZK - Teatrprzedmiot wspólny2 / 3
Wycena kosztów inwestycyjnychprzedmiot wspólny
Wychowanie fizyczne-1przedmiot wspólny
Wychowanie fizyczne-2przedmiot wspólny
Zagadnienia bezpieczeństwa pracyprzedmiot wspólny
Biologia i ekologiaprzedmiot wspólny
Chemiaprzedmiot wspólny
Fizykaprzedmiot wspólny
Geodezjaprzedmiot wspólny
Geologiaprzedmiot wspólny
Geometria wykreślnaprzedmiot wspólny
Hydrologia i gospodarka wodna-1przedmiot wspólny
Hydrologia i gospodarka wodna-2przedmiot wspólny
Matematyka-1przedmiot wspólny
Matematyka-2przedmiot wspólny
Materiałoznawstwoprzedmiot wspólny
Materiały budowlaneprzedmiot wspólny
Mechanika i wytrzymałość materiałówprzedmiot wspólny
Mechanika płynów-1przedmiot wspólny
Mechanika płynów-2przedmiot wspólny
Metody komputerowe w IS-1przedmiot wspólny
Metody komputerowe w IS-2przedmiot wspólny
Podstawy budownictwaprzedmiot wspólny
Podstawy ochrony środowiskaprzedmiot wspólny
Podstawy termodynamiki technicznej-1przedmiot wspólny
Podstawy termodynamiki technicznej-2przedmiot wspólny
Rysunek technicznyprzedmiot wspólny
Akustyka w inżynierii środowiskaprzedmiot wspólny
Dokumentacje hydrol. i pozwol. wodno-prawneprzedmiot wspólny
Gleboznawstwo i rekultywacjaprzedmiot wspólny
Gospodarka odpadamiprzedmiot wspólny
Inżynieria ochrony atmosferyprzedmiot wspólny
Mechanika gruntów i geotechnikaprzedmiot wspólny
Melioracjeprzedmiot wspólny
Metody komputerowe w wentylacjiprzedmiot wspólny8 / 1
Ogrzewnictwo-1przedmiot wspólny
Ogrzewnictwo-2przedmiot wspólny
Ogrzewnictwo-3przedmiot wspólny
Podst. uzdat. wody i oczyszcz. ścieków - 1przedmiot wspólny
Podstawy chłodnictwaprzedmiot wspólny7 / 1
Podstawy ciepłownictwaprzedmiot wspólny
Podstawy technologii wody i ścieków-1przedmiot wspólny
Podstawy technologii wody i ścieków-2przedmiot wspólny
Podstawy uzdatniania wody i oczyszczania ścieków -2przedmiot wspólny
Pomiary i regulacja w inżynierii środowiskaprzedmiot wspólny8 / 2
Pompy,wentylatory i sprężarkiprzedmiot wspólny
Praca dyplomowaprzedmiot wspólny
Seminarium dyplomowe -2przedmiot wspólny9 / 1
Seminarium dyplomowe- 1przedmiot wspólny9 / 2
Sieci i instal wod.-kan., c.w.u. i gazu-1przedmiot wspólny
Sieci i instal wod.-kan., c.w.u. i gazu-2przedmiot wspólny
Specjalne urządzenia sanitarneprzedmiot wspólny
Systemy informacji przestrzennejprzedmiot wspólny
Teoretyczne podstawy ogrzewnictwa i klimatyzacjiprzedmiot wspólny
Urządzenia chłodniczeprzedmiot wspólny7 / 2
Wentylacja i klimatyzacjaprzedmiot wspólny
Wodociągi i kanalizacje-1przedmiot wspólny
Wodociągi i kanalizacje-2przedmiot wspólny
Wodociągi i kanalizacje-3przedmiot wspólny
Współczesne zagadnienia ogrzewnictwa i wentylacjiprzedmiot wspólny
Źródła ciepłaprzedmiot wspólny
Podstawy informacji naukowejprzedmiot wspólny
Szkolenie BHP i p.poż.przedmiot wspólny
Szkolenie adaptacyjneprzedmiot wspólny
Szkolenie biblioteczneprzedmiot wspólny
Praktyka budowlanaprzedmiot wspólny

Sylabusy - wykaz przedmiotów niewchodzących w skład żadnego modułu:

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Język obcy-1Aprzedmiot wspólny4 / 1
Język obcy-1Nprzedmiot wspólny4 / 2
Język obcy-2Aprzedmiot wspólny5 / 1
Język obcy-2Nprzedmiot wspólny5 / 2
Język obcy-3Aprzedmiot wspólny6 / 1
Język obcy-3Nprzedmiot wspólny6 / 2
Ochrona własności intelektualnej (prawo autorskie)przedmiot wspólny3 / 1
Ochrona własności przemysłowejprzedmiot wspólny3 / 2
PHS - Etyka w biznesieprzedmiot wspólny1 / 1
PHS - Wybrane zagadnienia etyki i filozofiiprzedmiot wspólny1 / 2
PHS-Socjologia gospodarkiprzedmiot wspólny1 / 3
Podstawy CADprzedmiot wspólny
Prawo w inżynierii środowiskaprzedmiot wspólny
Technologia informacyjnaprzedmiot wspólny
WZK - Historia sztuki, kultury i wzornictwaprzedmiot wspólny2 / 1
WZK - Muzykaprzedmiot wspólny2 / 2
WZK - Teatrprzedmiot wspólny2 / 3
Wycena kosztów inwestycyjnychprzedmiot wspólny
Wychowanie fizyczne-1przedmiot wspólny
Wychowanie fizyczne-2przedmiot wspólny
Zagadnienia bezpieczeństwa pracyprzedmiot wspólny
Biologia i ekologiaprzedmiot wspólny
Chemiaprzedmiot wspólny
Fizykaprzedmiot wspólny
Geodezjaprzedmiot wspólny
Geologiaprzedmiot wspólny
Geometria wykreślnaprzedmiot wspólny
Hydrologia i gospodarka wodna-1przedmiot wspólny
Hydrologia i gospodarka wodna-2przedmiot wspólny
Matematyka-1przedmiot wspólny
Matematyka-2przedmiot wspólny
Materiałoznawstwoprzedmiot wspólny
Materiały budowlaneprzedmiot wspólny
Mechanika i wytrzymałość materiałówprzedmiot wspólny
Mechanika płynów-1przedmiot wspólny
Mechanika płynów-2przedmiot wspólny
Metody komputerowe w IS-1przedmiot wspólny
Metody komputerowe w IS-2przedmiot wspólny
Podstawy budownictwaprzedmiot wspólny
Podstawy ochrony środowiskaprzedmiot wspólny
Podstawy termodynamiki technicznej-1przedmiot wspólny
Podstawy termodynamiki technicznej-2przedmiot wspólny
Rysunek technicznyprzedmiot wspólny
Akustyka w inżynierii środowiskaprzedmiot wspólny
Dokumentacje hydrol. i pozwol. wodno-prawneprzedmiot wspólny
Gleboznawstwo i rekultywacjaprzedmiot wspólny
Gospodarka odpadamiprzedmiot wspólny
Inżynieria ochrony atmosferyprzedmiot wspólny
Mechanika gruntów i geotechnikaprzedmiot wspólny
Melioracjeprzedmiot wspólny
Metody komputerowe w wentylacjiprzedmiot wspólny8 / 1
Ogrzewnictwo-1przedmiot wspólny
Ogrzewnictwo-2przedmiot wspólny
Ogrzewnictwo-3przedmiot wspólny
Podst. uzdat. wody i oczyszcz. ścieków - 1przedmiot wspólny
Podstawy chłodnictwaprzedmiot wspólny7 / 1
Podstawy ciepłownictwaprzedmiot wspólny
Podstawy technologii wody i ścieków-1przedmiot wspólny
Podstawy technologii wody i ścieków-2przedmiot wspólny
Podstawy uzdatniania wody i oczyszczania ścieków -2przedmiot wspólny
Pomiary i regulacja w inżynierii środowiskaprzedmiot wspólny8 / 2
Pompy,wentylatory i sprężarkiprzedmiot wspólny
Praca dyplomowaprzedmiot wspólny
Seminarium dyplomowe -2przedmiot wspólny9 / 1
Seminarium dyplomowe- 1przedmiot wspólny9 / 2
Sieci i instal wod.-kan., c.w.u. i gazu-1przedmiot wspólny
Sieci i instal wod.-kan., c.w.u. i gazu-2przedmiot wspólny
Specjalne urządzenia sanitarneprzedmiot wspólny
Systemy informacji przestrzennejprzedmiot wspólny
Teoretyczne podstawy ogrzewnictwa i klimatyzacjiprzedmiot wspólny
Urządzenia chłodniczeprzedmiot wspólny7 / 2
Wentylacja i klimatyzacjaprzedmiot wspólny
Wodociągi i kanalizacje-1przedmiot wspólny
Wodociągi i kanalizacje-2przedmiot wspólny
Wodociągi i kanalizacje-3przedmiot wspólny
Współczesne zagadnienia ogrzewnictwa i wentylacjiprzedmiot wspólny
Źródła ciepłaprzedmiot wspólny
Podstawy informacji naukowejprzedmiot wspólny
Szkolenie BHP i p.poż.przedmiot wspólny
Szkolenie adaptacyjneprzedmiot wspólny
Szkolenie biblioteczneprzedmiot wspólny
Praktyka budowlanaprzedmiot wspólny

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 4

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Język obcy-1Aprzedmiot wspólny4 / 1
Język obcy-1Nprzedmiot wspólny4 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 5

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Język obcy-2Aprzedmiot wspólny5 / 1
Język obcy-2Nprzedmiot wspólny5 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 6

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Język obcy-3Aprzedmiot wspólny6 / 1
Język obcy-3Nprzedmiot wspólny6 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 3

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Ochrona własności intelektualnej (prawo autorskie)przedmiot wspólny3 / 1
Ochrona własności przemysłowejprzedmiot wspólny3 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 1

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
PHS - Etyka w biznesieprzedmiot wspólny1 / 1
PHS - Wybrane zagadnienia etyki i filozofiiprzedmiot wspólny1 / 2
PHS-Socjologia gospodarkiprzedmiot wspólny1 / 3

Sylabusy - wykaz przedmiotów niewchodzących w skład żadnego bloku obieralnego:

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Podstawy CADprzedmiot wspólny
Prawo w inżynierii środowiskaprzedmiot wspólny
Technologia informacyjnaprzedmiot wspólny
Wycena kosztów inwestycyjnychprzedmiot wspólny
Wychowanie fizyczne-1przedmiot wspólny
Wychowanie fizyczne-2przedmiot wspólny
Zagadnienia bezpieczeństwa pracyprzedmiot wspólny
Biologia i ekologiaprzedmiot wspólny
Chemiaprzedmiot wspólny
Fizykaprzedmiot wspólny
Geodezjaprzedmiot wspólny
Geologiaprzedmiot wspólny
Geometria wykreślnaprzedmiot wspólny
Hydrologia i gospodarka wodna-1przedmiot wspólny
Hydrologia i gospodarka wodna-2przedmiot wspólny
Matematyka-1przedmiot wspólny
Matematyka-2przedmiot wspólny
Materiałoznawstwoprzedmiot wspólny
Materiały budowlaneprzedmiot wspólny
Mechanika i wytrzymałość materiałówprzedmiot wspólny
Mechanika płynów-1przedmiot wspólny
Mechanika płynów-2przedmiot wspólny
Metody komputerowe w IS-1przedmiot wspólny
Metody komputerowe w IS-2przedmiot wspólny
Podstawy budownictwaprzedmiot wspólny
Podstawy ochrony środowiskaprzedmiot wspólny
Podstawy termodynamiki technicznej-1przedmiot wspólny
Podstawy termodynamiki technicznej-2przedmiot wspólny
Rysunek technicznyprzedmiot wspólny
Akustyka w inżynierii środowiskaprzedmiot wspólny
Dokumentacje hydrol. i pozwol. wodno-prawneprzedmiot wspólny
Gleboznawstwo i rekultywacjaprzedmiot wspólny
Gospodarka odpadamiprzedmiot wspólny
Inżynieria ochrony atmosferyprzedmiot wspólny
Mechanika gruntów i geotechnikaprzedmiot wspólny
Melioracjeprzedmiot wspólny
Ogrzewnictwo-1przedmiot wspólny
Ogrzewnictwo-2przedmiot wspólny
Ogrzewnictwo-3przedmiot wspólny
Podst. uzdat. wody i oczyszcz. ścieków - 1przedmiot wspólny
Podstawy ciepłownictwaprzedmiot wspólny
Podstawy technologii wody i ścieków-1przedmiot wspólny
Podstawy technologii wody i ścieków-2przedmiot wspólny
Podstawy uzdatniania wody i oczyszczania ścieków -2przedmiot wspólny
Pompy,wentylatory i sprężarkiprzedmiot wspólny
Praca dyplomowaprzedmiot wspólny
Sieci i instal wod.-kan., c.w.u. i gazu-1przedmiot wspólny
Sieci i instal wod.-kan., c.w.u. i gazu-2przedmiot wspólny
Specjalne urządzenia sanitarneprzedmiot wspólny
Systemy informacji przestrzennejprzedmiot wspólny
Teoretyczne podstawy ogrzewnictwa i klimatyzacjiprzedmiot wspólny
Wentylacja i klimatyzacjaprzedmiot wspólny
Wodociągi i kanalizacje-1przedmiot wspólny
Wodociągi i kanalizacje-2przedmiot wspólny
Wodociągi i kanalizacje-3przedmiot wspólny
Współczesne zagadnienia ogrzewnictwa i wentylacjiprzedmiot wspólny
Źródła ciepłaprzedmiot wspólny
Podstawy informacji naukowejprzedmiot wspólny
Szkolenie BHP i p.poż.przedmiot wspólny
Szkolenie adaptacyjneprzedmiot wspólny
Szkolenie biblioteczneprzedmiot wspólny
Praktyka budowlanaprzedmiot wspólny

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 2

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
WZK - Historia sztuki, kultury i wzornictwaprzedmiot wspólny2 / 1
WZK - Muzykaprzedmiot wspólny2 / 2
WZK - Teatrprzedmiot wspólny2 / 3

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 8

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Metody komputerowe w wentylacjiprzedmiot wspólny8 / 1
Pomiary i regulacja w inżynierii środowiskaprzedmiot wspólny8 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 7

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Podstawy chłodnictwaprzedmiot wspólny7 / 1
Urządzenia chłodniczeprzedmiot wspólny7 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 9

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Seminarium dyplomowe -2przedmiot wspólny9 / 1
Seminarium dyplomowe- 1przedmiot wspólny9 / 2